logo

Etyylialkoholia käytetään aktiivisesti monilla kansallisilla talouden aloilla: elintarvike-, kemian- ja farmaseuttiset tuotteet, hajuvedet, mikrobiologiset aineet, joissa se on monen tyyppisten tuotteiden ensisijainen perusta. Alkoholin laatuvaatimukset vaihtelevat huomattavasti sen käytön erityispiirteiden vuoksi sekä tuotantoprosessin teknisten toimintojen ominaisuuksista ja muodoista.


Suosituimpia ovat kaksi tuotantomenetelmää: mikrobiologiset ja kemialliset. Ensimmäisessä järjestelyssä säädetään hiiva-sokeriseoksen käymisestä sokereihin. Tätä tekniikkaa käytetään laajalti minialkoholin tuotannossa. Toisen menetelmän mukaisesti se saadaan etyleenistä katalyyttisellä hydraatiolla - tämä tekniikka liittyy läheisesti biologisten entsyymikatalyyttien käyttöön. Kemiallisen synteesin seurauksena valmistetaan teknisen alkoholin tuotantoa ja biologisen synteesin tapauksessa - elintarvikkeita ja lääkkeitä.


Alkoholi - kasvi - massan pääasiallinen raaka - aine, jolla on suuri määrä tärkkelystä, sokeria ja kuitua. Tämän mukaisesti raaka-aineet jaetaan kolmeen pääluokkaan: tärkkelyspitoiset (viljat, perunat); sokeripitoiset (sokerijuurikas, melassi, viinirypäleet, hedelmät) ja soluviljelmät (ksyleeni, olki, sulfiittiselluloosat). Suosituin ja edullisin on peruna. Tärkkelyksen koostumuksessa on nopea ruoanlaitto, gelatinisaatio ja sokerointi. Viljan käsittely on mikä tahansa vilja, mukaan lukien ja ei sovellu elintarvike- ja rehuohjeisiin.

Alkoholituotannon teknologinen prosessi

Etyylialkoholin tuotanto koostuu pakollisista teknisistä toimenpiteistä, jotka voidaan perinteisesti yhdistää kolmeen vaiheeseen: alustavat (pesu, puhdistusraaka-aineet, mallasuuteen valmistaminen ja mikro-organismiviljelmät); tärkein (raakamassan kypsennys, sakkaroituminen - tärkkelyksen muuntaminen sokeriksi, käyminen, tislatun sokerin ja raakaa alkoholin kerääminen); lopullinen - oikaisun puhdistus.

Raaka-aineen tuotannossa raakamassa on erotettava korkealla tärkkelyspitoisuudella ja kosteuspitoisuudella alle 17%. Teknologian valmisteluvaihe koostuu mekaanisten, orgaanisten ja roskapitoisten epäpuhtauksien raaka-aineiden alustavaan puhdistukseen. Tätä tarkoitusta varten käytetään erilaisia ​​teknisiä laitteita: ilmansuodatin, magneettinen erottimet, triremes.


Kypsentämisprosessiin kuuluu se, että etyylialkoholin valmistukseen tarkoitettua raaka-ainetta käsitellään liuoksen höyryfaasilla 0,5 MPa: n paineessa solurakenteen pehmenemiseksi, paisuttamalla tärkkelys, uuttamalla se ja muuttamalla se liukoiseksi tilaksi entsyymien sakkauttamisvaiheen nopeuttamiseksi. Samanaikaisesti tärkkelyksen hajoamisen vuoksi lisääntyy sokerin määrä.

Tällä hetkellä tärkkelystä sisältävän materiaalin kypsennys suoritetaan kolmella menetelmällä: jaksoittain, osittain jatkuva ja vakio. Yleisin on viimeinen vaihtoehto, jossa käytetään kahta järjestelmää. Ensimmäisen toimenpiteen mukaan tapahtuu alhaisessa lämpötilassa (noin 140 ° C), mutta pitkään aikaan (1 tunti). Toisessa - keittolämpötila on noin 170 ° C 3 minuutin ajan. Tämäntyyppisellä keittämällä raaka-aineen väliaine liikkuu jatkuvassa massassa haihdutuslaitteen läpi alkoholin tuottamiseksi. Virran tasaisuuden saavuttamiseksi massa murskataan.

Elintarvikealkoholin tuotantoteknologian seuraava toiminta on valmistetun väliaineen jäähdytys ja sen sokeroituminen 58 ° C: ssa vuorovaikutuksen kanssa mallasliuoksesta tai entsyymeistä. Perinteisesti sakkaroituminen tapahtuu jatkuvasti tyhjöjäähdytyksen avulla. Jäähdytys tyhjiölaitteessa estää katalysaattoreiden entsyymien lämpöinaktivoinnin. Sen periaate on vähentää paineita, mikä aiheuttaa keitetyn massan jyrkällä jäähdytyksellä johtuvan lämpöenergian kulutuksesta kosteuden haihtumiseen.

Jatkuva sokerityyppi suoritetaan 1- tai 2-suuntaisen menetelmän mukaisesti. Ensimmäisessä tapauksessa sakeutusaineeseen (sylinterin muotoinen yksikkö, jossa on kartiomaisen pohjan ja sekoittimen) syötetään keitetty seos ja sokeroimisaineet, joita pidetään neljännes tunnissa. Kaksisuuntaisella menetelmällä keitetty massa jaetaan kahteen samanlaiseen virtaan ja lähetetään tislauslaitteille. 66% sakkaroitavista aineista siirtyy ensimmäiseen sakkariointiaineeseen, puoliksi sokeroidut vieras menee toiseen. Ne jäähdytetään ja fermentoidaan fermentaation ensimmäisen ja toisen tärkeimmän aggregaattien kohdalla. Uloskäynnillä marjasta on noin 17% kuiva-ainetta, mukaan lukien 15% fermentoituvista sokereista.


Fermentaatiomenetelmät esiintyvät hiivaentsyymien aktivaatiosta johtuen, kun taas maltoosi hajoaa glukoosiksi ja fermentoidaan alkoholifaasiin ja hiilihappoon. Tämän prosessin aikana on 3 vaihetta: käyminen, tärkein fermentaatio ja lopullinen fermentaatio. Alkuvaiheessa hiivan aktiivisuus kasvaa. Seuraavaksi on tunnusomaista sokerijakeen nopea käyminen ja hiilidioksidin voimakas muodostuminen. Viimeisessä vaiheessa tapahtuu hiilihydraattien hiilihydraattiannosvaiheessa muodostuneiden sokereiden jäljelle jäävä fermentaatio.

Käymisprosessi on jaksoittaista, syklistä ja jatkuvaa. Suurin tehokkuus saavutetaan käytettäessä jälkimmäistä, joka suoritetaan sarjavalmisteisiin hiivapurkkeihin, panimoon ja 10 fermentaatioaggregaattiin. Hiivaa ja panimoa käytetään valmistettaessa tarvittavaa tuotantomääriä. Työn aikana hiiva täytetään männyllä, se pastöroidaan 80 ° C: ssa puoli tuntia, sitten se jäähdytetään 30 ° C: seen, happamuus säädetään rikkihapolla 3,6-3,8 ° C: seen ja lopuksi hiiva tuodaan toisesta hiivasta (30% tilavuudesta). Hiiva moninkertaistuu kuiva-aineen pitoisuuteen 5%: ssa. Tämän jälkeen 3/4 hiivamäärästä kulkee sprinkleriin, jossa jäähdytettyä mätä on samanaikaisesti ladattu, koko massa hapotetaan tavanomaiseen happamuuteen. Hiivan viimeinen neljännes lähetetään toiseen jalostusyksikköön.

Tuotannossa tarvittavat laitteet

Alkoholin valmistukseen tarkoitettujen laitteiden joukossa on syytä erottaa sylinterimäisten fermentaatioaggregaatit, joissa on suljettu luukku alkoholin haihtumisen ja hiilidioksidin vapautumisen estämiseksi laitoksessa. Kaiken kaikkiaan käymisvaihe kestää 60 tuntia. Ainoastaan ​​alkoholiä tuottavissa alkoho- lituotantolaitoksissa hiivan testiputkiviljelmän käyttöönotto suoritetaan kerran kuukaudessa ja ne muuttuvat täysin käymispatterissa viikoittain. Tehtaissa, joissa on leipomohiiva-apuvälinevalmisteet, jotka on valmistettu keitosta, korvausten määrä kasvaa 2-3 kertaa viikossa.


Sitten kypsä olut lähetetään tislaukseen. Alkoholin tuotantoteknologian tämä vaihe on pakollinen mashin monimutkaisen komponenttikoostumuksen vuoksi: veden ja alkoholin lisäksi näihin kuuluvat sokerit, mineraalielementit, erilaiset haihtuvat aineosat riippuen raaka-aineiden tyypistä ja laatuominaisuuksista sekä käsittelyparametreista.

Tislauksen aikana seos jaetaan, kiehumisen aikana haihtuvat aineet muunnetaan höyryn tilaksi. Alkoholi-vesikompleksissa alkoholihöyryjen haihtuvuus lämpötilasta riippumatta on huomattavasti korkeampi kuin vesihöyryn, minkä vuoksi alkoholi-vesi-kompleksissa oleva alkoholimäärä on pienempi kuin höyryssä.

Nykyaikaisissa alkoholinvalmistuslaitoksissa raaka-alkoholin pakollinen puhdistus epäpuhtauksista. Tätä varten käytä erityisiä oikaisulaitteita, jotka toimivat jatkuvasti ja aiheuttavat eri elementtien seoksen erottelun, jonka kiehumispiste vaihtelee. Alkoholin puhdistus tislausmenetelmällä säätää korjauskertoimien välisen erotuksen (tämän komponentin tilavuuden höyryfaasin tilavuuden nesteessä olevaan tilavuuteen).

Nämä kertoimet erilaisista epäpuhtauksista vaihtelevat ja riippuvat läheisesti alkoholin pitoisuudesta. Analyysi tarvetta puhdistaa alkoholi epäpuhtauksista on verrattava haihtumiskertoimiaan. Jos kerroin on yhtä kuin yksi, tislaus ei ole tehokasta, koska tisle ei muutu lopputuloksessa. Kun kerroin ylittää yhden, tisleen epäpuhtauksien määrä ylittää tämän luvun alkuperäisessä seoksessa. Kun kerroin on pienempi kuin yksikkö, tisleen sisältämät epäpuhtaudet ovat alhaisemmat kuin alkuperäinen.

Alkoholin puhdistus tapahtuu suuremmassa määrin jatkuvaan tislauslaitteistoon, jossa se tasataan haihdutuskertoimien tasojen mukaisesti. Tällaista laitetta käytetään sellaisissa tehtaissa, joissa raaka-alkoholi on tärkein raaka-aine. Yrityksissä puhdistettua alkoholia tuotetaan suoraan braziste-vaiheesta epäsuorasti vaikuttaviin leivontaan resepteihin, joihin kuuluu 3 saraketta: brazhnichesky, epuration ja oikaisu. Ensimmäisessä keernassa saadaan etyylialkoholi ja haihtuvat aineet, toisen epäpuhtaudet poistuvat ja kolmannessa puhdistetusta alkoholista kerätään suoraan. Päälaitteiden lisäksi koostumuksessa on lisäksi apulaitteita - fusel ja lopullinen (alkoholin kontrolloimiseksi).


Alkoholipitoisten tuotteiden valmistus suoritetaan alkoholin tuotantoa koskevien asianmukaisten lupien alaisuudessa. Alkoholintuotannon tiukkaa valvontaa seuraa erittäin erikoistuneen lainsäädännön tiukentaminen, lisensoidun luvan kustannusten nousu ja jätteiden yksiosainen käsittely.

Etyylialkoholin tuotanto

Artikkeli etyylialkoholin, laitteiden ja valmistusmenetelmien tuotannosta - video sellaisenaan. Lyhyesti ja yksityiskohtaisesti tärkeimmästä asiasta tässä liiketoiminnassa.

Alkoholiteollisuus harjoittaa etyylialkoholin tuottamista elintarvikkeista tai muista elintarvikkeista kuin raaka-aineista.

Elintarvike- raaka-aineista valmistettu etyylialkoholi siirtyy sitten alkoholi- juomien valmistukseen, autopolttoaineen valmistukseen ja radioelektroniikan tarpeisiin.

Raaka-aineeksi saamiseksi elintarvikkeiden alkoholia käytetään perunaa, maissia, juureksia, sokeriliemi tai melassia, hedelmiä materiaalit ja rypäletuotteisiin - materiaalista, joka on paljon hiilihydraatteja.

Teknisen alkoholin tuotannon raaka-aineena käytetään puunjalostus- tai öljynjalostusteollisuudessa syntyvää jätettä. Viime aikoina yhä enemmän huomiota kiinnitetään kasvibiomassan käyttöön lähtöaineena alkoholin tuotannossa. Niille altistetaan happohydrolyysi. Tuloksena oleva tuote sisältää suuren määrän haitallisia epäpuhtauksia, ja siksi elintarviketeollisuudessa tekninen alkoholi on ehdottomasti kielletty.

Alkoholin tuotantolaitteet

Tuotantolaitteet koostuvat kolmesta osasta: jyrsintäkolonnista, epäsymmetrisestä pylväästä ja tislauskolonnista.

Päätuotantosuuntana koostuu seuraavista: laitteet ämpäri hissi, suppilon nadvesovoy, skaalaa syöttölaite, suppilo podvesovoy, ruuvisyöttimen, murskain, mikseri, chanok sekoitus, venttiilit, kolmitie, palloventtiilit, venttiili, venttiilit, putket keskipakopumppu, mittapää, liesi, (matalan lämpötilan keittäminen) vierteen siirto pumput, pumppupulloa vierteen lämmönvaihdin, kolmitieventtiilit ja palloventtiilit, fermentoreissa, drozhzhanki, ja ansa nestettä pumpun syöttämiseksi mäskin ja hiivan, mittaus- rikkihappo spirtolovushku, säiliö huuhteluveden mäski lämmitin, vedenlämmitin yksikkö, kondensaattorit erotin bardoregulyator, spirtolovushka, palautusjäähdyttimellä, jäähdyttimellä ja jääkaappi penolovushka, vakuumpreryvatel, vesilukko, öljynerotin, kokoelma sikunaöljyä, alkoholi lamppu.

Alkoholin tuotantotekniikka + video miten tehdä

"Tuotantotekniikka koostuu yleensä kolmesta sekvenssistä:

 • Raaka-aineiden puhdistaminen erilaisista epäpuhtauksista, mallasvalmisteiden valmistaminen tai erityisen valittujen homeenienien viljely;
 • Tärkkelystä sisältävien raaka-aineiden kypsytys, tärkkelyksen sakkaroitumisprosessi, jota seuraa hajotetun tuotteen pilkkominen ja tuloksena olevan palmun tislaus - se on raakaa alkoholia.
 • Ja sitten raakaa alkoholia suoritetaan oikaisulla.

Korjaus on puhdistettua alkuperäistä raakaa alkoholia. Raaka-alkoholin sisältämien epäpuhtauksien sisältö on niin korkea, että sen suoraa käyttöä elintarviketeollisuudessa ei voida hyväksyä.

Haitalliset epäpuhtaudet, jotka muodostuvat etyylialkoholin - metyylialkoholin tuotannossa - kasvikudoksissa olevan pektiinin hajoamistuotteena; sikunaöljyä - tai seosta korkeammat alkoholit - provosoi niiden aluksi proteiinin hydrolyysin ja sen jälkeen deaminointi aminohappojen, ja jotkin välituotteista alkoholin fermentointiin voi myös aiheuttaa ulkonäön sikunaöljyä; esterit, furfuraali. Estereitä esiintyy myös fermentointiprosessien tuloksena, kun etyylialkoholi on vuorovaikutuksessa fusel-öljyjen ja orgaanisten happojen kanssa.

Kaikki epäpuhtaudet luokitellaan välituotteiksi, hännän tai pään.

Puhdistuksen aikana käytetään kiehuvien alkoholeiden ja estereiden välistä eroa. Etanolissa kiehumispiste on korkeampi kuin pään epäpuhtaudet - asetaldehydi, esterit. Samanaikaisesti etanolilla on alhaisempi kiehumispiste kuin hännän epäpuhtaudet - fusel-öljyt ja metyylialkoholi. Suurin vaikeus puhdistusprosessissa on välitön epäpuhtaus.

Oikaisun aikana valmis tuote kyllästyy alkoholilla kahdeksankymmentä kahdeksan prosenttia 90-90,5%: iin.

Feneliöljyjen lisäksi myös bard- ja hiilidioksidia tuotetaan etyylialkoholin tuotannon aikana.

Fusel-öljy tislataan ja saadaan korkeampia alkoholeja, joita myöhemmin käytetään eri toimialoilla - lääketieteellisiä, hajuvesiä tai maalia.

Hiilidioksidi puhdistetaan ja nesteytetään tai kuivajäämän tuotantoon.

Tislaamo bard kuivataan ja kulkee rehun hiivan tuotantoon, jota käytetään karjanhoidossa rehun lisäaineena.

Alkuperäisen raaka-alkoholin luokittelu riippuu epäpuhtauksien sisällöstä: Alpha, Lux, Extra, perusta, korkein puhdistus, 1st grade.

Hydrolyysitekniikka on yleistynyt fossiilisten orgaanisten materiaalien vähentämisen vuoksi. Hydrolyysi mahdollistaa alkoholin hankkimisen kasvibiomassasta, joka on uusiutuva bioreaktio. Sen lisäksi, että hydrolyyttinen alkoholi tuottaa enemmän ja synteettistä alkoholia. Sen tuotanto perustuu etaanikaasun ja korkeapaineisen veden sekoittamiseen. Tällöin vettä ja kaasua ei puhdisteta, koska reaktiosta johtuen sivutuotteita muodostuu, jotka ovat myrkyllisiä ihmiskehoon.

Teknisen alkoholin erottamiseksi ja elintarvikekäyttöön soveltumattomaksi sen koostumukseen lisätään ainesosia, jotka muuttavat makua ja värejä hajuilla - väriä saadaan useimmiten sinilevän sävyllä. Denaturoidussa alkoholissa käytettäviä lisäaineita koskevat tietyt vaatimukset - alhainen myrkyllisyys myrkytyksen ja kuoleman, makua ja värin spesifisyyttä, markkerina pysyvyyden vähentämiseksi, joten etyylialkoholista on vaikea erottaa nykyaikaisilla teknologisilla menetelmillä ja laitteilla.

Video kuten vodkan tuotannossa:

Nykyään suurin osa hydrolyysikasveista Venäjällä on osa lääketieteen ja mikrobiologian ministeriötä.

Alkoholin tuotantoteknologia

Huomio: tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Muista aina alkoholin vaarat.

Alkoholin valmistus koostuu useista vaiheista, jotka on välttämättä suoritettava peräkkäisessä järjestyksessä. Jotta saadaan puhdasta etyylialkoholia (yli 40%), raaka-aineen tislaus ja puhdistus on välttämätöntä. Tämän tekniikan tärkein etu on huomattava investointi laitteiden hankintaan ja raaka-aineiden monipuolisuuteen.

Alkoholin saantiin liittyvä tekniikka sisältää seuraavat vaiheet:

 • raaka-aineiden valmistus;
 • ruoanlaitto viljaa vedellä;
 • jäähdytys ja sakkaroituminen;
 • käyminen;
 • alkoholin tislaus;
 • oikaisua.

Ohraa, ruista, kauraa ja muita jyviä voidaan käyttää jyvinä. Kukaan ei saa nukkaista eikä hometta. Ruoan kohdalla ei ole tiukkaa säätöä. On suositeltavaa valita raaka-aineet, joiden kosteuspitoisuus on korkeintaan 17% ja alhainen saastuminen. Vilja puhdistetaan pölystä, maasta, pienistä kivistä, rikkaruohojen siemenistä ja muista epäpuhtauksista. Seuraavaksi se erotetaan ilmasarjan erottimella.

Pienet metalliset epäpuhtaudet on poistettava magneettierottimilla.

Vilja keitetään ulos tuhoamaan soluseinät. Tuloksena tärkkelys vapautetaan ja muunnetaan liukoiseksi muodoksi. Tässä tilassa entsyymit ovat paljon helpommin saos- tumattuja. Viljaa käsitellään höyryllä 500 kPa: n ylipaineella. Kun keitetty massa tulee ulos keittimestä, alennetun paineen seurauksena syntyy höyryä (solujen sisältämästä vedestä).

Tällainen tilavuuden lisäys katkaisee soluseinät ja kääntyy jyvän homogeeniseksi massaksi. Tärkkelyspitoisia raaka-aineita valmistetaan tänä päivänä jollakin kolmesta tavasta: jaksottainen, puolijatkuva tai jatkuva. Suosituin vastaanotettu jatkuva menetelmä. Keittolämpötila on 172 ° C ja kypsennysaika on noin 4 minuuttia. Parempia tuloksia varten on suositeltavaa hioa raaka-aineita.

Keittoastoprosessiin kuuluu itse toiminta:

 • Tarkka annos viljaa ja vettä;
 • Kuumennetaan erä kiehuvaan lämpötilaan;
 • Pura massa tietyssä lämpötilassa.

Jauhettu vilja on sekoitettava veteen 3 l / kg. viljaa. Jyvien seosta kuumennetaan höyryllä (75 ° C) ja pumpataan laitteen asennusreikään. Tässä on liete välittömästi lämmitetty 100 ° C: n lämpötilaan. Sen jälkeen lämmitetty erä sijoitetaan keittolaitteeseen.

Sakkauttamisprosessissa maitoa lisätään jäähdytettyyn massaan tärkkelyksen hajottamiseksi. Aktiivinen kemiallinen vuorovaikutus johtaa siihen, että tuote muuttuu täysin sopivaksi fermentaatioprosessille. Tuloksena on savi, joka sisältää 18% kuivaa sokeria, jonka happamuus on 0,3 astetta. Kun jodista valmistetaan näyte massasta, mustan värin tulee pysyä muuttumattomana.

Männyn fermentaatio alkaa tuotannon hiivalla pakatussa massassa. Maltoosi hajoaa glukoosiin, joka puolestaan ​​fermentoidaan alkoholiksi ja hiilidioksidiksi. Aloita myös muodostamaan toissijaisia ​​käymistuotteita (välttämättömiä happoja jne.). Prosessin on tapahduttava suljetussa fermentointilaitoksessa, joka estää alkoholin menetyksen ja hiilidioksidin vapautumisen tuotantolaitoksessa.

Käymisprosessissa vapautunut hiilidioksidi ja fermentointilaitoksesta peräisin olevat alkoholihöyryt tulevat erityisiin osastoihin, joissa vesipitoisen alkoholin ja hiilidioksidin erotus tapahtuu. Etyylialkoholin pitoisuus mashissa tulee olla 9,5 tilavuusprosenttia.

Seuraavaksi siirrytään alkoholin tislaukseen mashista ja sen oikaisusta. Alkoholi alkaa erottua oluesta erilaisten lämpötilojen kiehumisen vuoksi. Itse tislausmekanismi perustuu seuraaviin kuvioihin: erilaiset kiehumispisteet ovat ominaisia ​​alkoholille ja vedelle (vesi - 100 astetta, alkoholi - 78 ° C). Valittu höyry alkaa tiivistyä ja kerätä erillisessä säiliössä. Alkoholin puhdistus tislausyksikössä tuotetuista epäpuhtauksista.

Kun mehua kuumennetaan 90 ° C: seen, höyryt alkavat nousta pylvääseen lauhduttimeen, jossa ne jäähtyvät täysin. Tämän jälkeen puhdas alkoholi tulee erikoistuneeseen pylvääseen, jonka vahvuus on 50-55 tilavuusprosenttia.

Kuinka tuottaa alkoholia teollisessa mittakaavassa kirjanmerkkiin 3

Blogger Sergei Anashkevich kirjoittaa:

Muista anekdootti, kuinka Vasily Ivanovich pyysi Petkaa piilottamaan alkoholisäiliön sotilailta, ja hän maalasi tekstin "ALCOHOL" kirjoittamalla sen sijasta "C2H5OH"? Ja sotilaat aamulla olivat pohjallinen. Miten - se on kirjoitettu OH. Se osoittautui todella, hän!

Yllättävää on, että verkossa ei käytännössä ole yksityiskohtaisia ​​raportteja siitä, miten tietotekniikka tehdään - vodkan tärkein raaka-aine.

Kuinka tehdä vodka - täynnä. Alkoholista ylellisyyteen. Ja alkoholia - ei!

Meidän on täytettävä tämä ero, koska viime viikolla kävin Usad Distilleryn lähellä Kazania, joka on osa Tatspirtprom-huolta.

Täällä he valmistavat alkoholia korkeimman luokan "Alpha", joka vähitellen syrjäyttää kerran "Lux" laadukkaiden vodka-tuotemerkkien tuotannosta. Kaikki sama ikivanha menetelmä, joka oli keksitty ennen aikamme, toteutettiin teollisessa mittakaavassa XIV vuosisadalla, ja sitä harjoitettiin laajasti partituilla ja autotallissa rakenneuudistuksen aikana. Hyvä vanha tislaus...

Sisäänkäynnillä - pussista oleva vilja poistumisajankohdasta - puhtain 96 asteen neste...

Kuten tiedätte, alkoholijuomien hämmentävä vaikutus ja niiden tuottamismenetelmät ovat olleet ihmiskunnan tiedossa raamatullisista ajoista lähtien: muistakaa, että Nooa vahingossa joi käynyt hedelmämehua ja humalassa. Yleensä tutkijat olettavat, että nesteiden kemiallisen tislauksen ajatus on peräisin ensimmäisestä vuosituhannesta eKr. Ensimmäistä kertaa tislausmenetelmä kuvasi Aristoteles (384-320 eKr.). Monet alkemistit käyttivät aikanaan tislauksen tekniikan parannusta, koska tislaus onnistui erottamaan viinin sielun. Tästä johtuen tislaustuotetta kutsuttiin "viinitaloksi" (latinalaisesta "spiritus vini").

Alkoholin saanti avattiin eri puolilla maailmaa lähes samanaikaisesti. Vuonna 1334 alchemist lääkärin Provencen, Arnaud de Vilger (Ranska), ensimmäistä kertaa saanut viiniä viinirypäleistä viinin, ottaen huomioon parantavan aineen. 14. vuosisadan puolivälissä jotkut ranskalaiset ja italialaiset luostarit tuotti viininviljelyä nimeltä "Aquavitae" - "elämän vettä", ja vuonna 1386 genoilaisten kauppiaiden ansiosta alkohol alkoi Moskovaan.

Etyylialkoholin tuotanto aloitettiin Euroopassa tämän keksinnön jälkeen Italiassa XI-luvun tislauslaitteistossa. Useita vuosisatoja etyylialkoholia käytettiin melkein koskaan puhtaassa muodossaan, paitsi alkemistien laboratoriossa. Mutta vuonna 1525 kuuluisa Paracelsus huomasi, että eetteri, joka on saatu lämmittämällä alkoholia rikkihapolla, on hypnoottinen vaikutus. Hän kuvaili kokemustaan ​​siipikarjalla. Ja 17 lokakuu 1846, kirurgi Warren laittaa eetterin nukkumaan ensimmäisen potilaan kanssa.

Vähitellen alkoholia jaettiin elintarvikkeisiin ja teknisiin, jotka on saatu jakamalla puujätteet. Englannissa teollisuusalkoholista vapautettiin verotusta, koska valtion maksuista maksetut alkoholijuomat, mutta lääkärit ja teollisuusyritykset markkina-arvo, tällainen hinta ylitti sen valtuudet. Myrkyllisen teollisen alkoholin elintarvikkeiden kulutuksen estämiseksi se sekoitettiin metanolin ja muiden epämiellyttävien hajujen kanssa.

Tämän jälkeen alkoholi jakautui välittömästi lääkkeisiin jatkuvien sotien yhteydessä. Vuonna 1913 Venäjän keisarikunnassa tuotettiin noin 2400 tehdasta, joista suurin osa tuotti vodkaa ja viiniä. Myöhemmin alkoi alkoholin ja vodkan tuotanto.

Ensimmäisen maailmansodan alkaessa vodkan tuotanto lopetettiin, alkoholin tuotanto väheni. Tuotanto alkoi elpyä vain vuosina 1925-1926, ja alkoholialan suuret ennallistamiset aloitettiin vasta vuonna 1947, ja uutta tieteellistä ja teknistä teknologiaa ja saavutuksia käytettiin voimakkaasti. Vuonna 1965 Neuvostoliitossa toimi 428 laitosta, joiden vuosituotanto oli 127,8 miljoonaa alkoholia, ja vuoteen 1975 mennessä alkoholin tuotanto oli noussut 188,1 miljoonaan. Seuraavina vuosina tuotanto vähitellen väheni vähentyneen juomien lisääntyneen tuotannon vuoksi.

Raaka-aineesta riippuen alkoholilla on ruokaa ja teknisiä ominaisuuksia.

Ruoka on valmistettu vain raaka-aineista. Alkoholin yleisin ja taloudellisin raaka-aine on peruna. Perunatärkkelys on helposti keitetty pehmeä, pastöroitu ja sakkaroitu. Perunoiden lisäksi viljaa käytetään alkoholijuomien, rukiin, ohran, kauran, maissin, hirssien, sokerijuurikkaan, sokerisiirapin tai melassin tuottamiseen.

Tekninen alkoholi saadaan puusta tai öljytuotteista, joille tehdään happohydrolyysi.

Nyt alkoholin luokista ja miksi "Alpha" korvaa "Lux". Tosiasia on, että alkoholi "Alpha" on tuotettava vehnästä, ruista tai niiden seoksesta, toisin sanoen yksinomaan jyvin raaka-aineista, toisin kuin muut alkoholit, jotka voidaan myös tuottaa perunasta saadusta viljasta.

Toinen tärkeä ero Alphan ja Luxin välillä on myrkyllisen metyylialkoholin vähentynyt sisältö: sen sisältö on vain 0,003% vedetöntä alkoholia, kun taas Lux-alkoholissa se on 0,02%. Tämä on merkittävä!

Alkoholin valmistuksessa Alkoholi valmistetaan yksinomaan vehnästä ja vain yhdestä luokasta - Alpha.

Vehnä tuodaan erikoisrakeisiin ja sijoitetaan korkeisiin tynnyreihin-hisseihin, mistä se jatkuu tuotantoon.

Alkoholin valmistukseen tarkoitetun jyvän on oltava hyvälaatuista ja kosteuspitoisuutta korkeintaan 17%, muussa tapauksessa hienoisuusriski on suuri, mikä vaikuttaa lopputuotteen laatuun.

Varastosäiliöistä valtavan ja voimakkaan pumpun turbiinin avulla vilja "pumpataan" korkeiden pylväiden kautta ensisijaiseen jalostukseen.

Pumppu "pumppaamiseksi" viljan varastoinnista puhdistukseen:

Ensimmäinen tehtävä on puhdistaa vilja kaikista epäpuhtauksista, sekä kiinteistä että tavallisista jätteistä, kuoreista jne.

Joten heti alussa se pääsee erottamaan.

Ensinnäkin, vehnä seulotaan seulan läpi, johon kaikki suuret esineet pysyvät.

Tämä raunio kerääntyi erottimen ympärille vain puoli päivää!

Kuorinnan ja erilaisten roskojen puhdistaminen. Se tuotetaan tehokkaalla ilmavirralla, joka erottaa raskaat jyvät ja kevyet roskat.

Tässä on se, mitä jää jäljelle, kun vilja on "ohittanut" putkien läpi edelleen murskaamiseen:

Murskain viljaa viljaa karkeaksi jauhoksi. Tämä on tarpeen viljan edelleen pilkkomiseksi ja sen tärkkelyksen vapauttamiseksi.

Vilja keitetään ulos tuhoamaan sen soluseinät. Tuloksena tärkkelys vapautetaan ja muunnetaan liukoiseksi muodoksi. Tässä tilassa entsyymit ovat paljon helpommin saos- tumattuja. Viljaa käsitellään höyryllä 500 kPa: n ylipaineella. Kun keitetty massa tulee ulos keittimestä, alennetun paineen seurauksena syntyy höyryä (solujen sisältämästä vedestä).

Tällainen tilavuuden lisäys katkaisee soluseinät ja kääntyy jyvän homogeeniseksi massaksi. Keittolämpötila on 172 ° C ja kypsennysaika on noin 4 minuuttia.

Kaikki tislaamoon kohdistuvat prosessit valvoo laitevalmistajien toimintaa. Täällä he näkevät kaiken, mitä tapahtuu jokaisella sivustolla, koska alkoholin tuotanto on jatkuvaa ja toteutetaan 24/7.

Jauhettu vilja sekoitetaan veden kanssa 3 litran suhteessa 1 kg: aan viljaa. Jyvien seosta kuumennetaan höyryllä (75 ° C) ja pumpataan laitteen asennusreikään. Tässä on liete välittömästi lämmitetty 100 ° C: n lämpötilaan. Sen jälkeen lämmitetty erä sijoitetaan keittolaitteeseen.

Sakkauttamisprosessissa maitoa lisätään jäähdytettyyn massaan tärkkelyksen hajottamiseksi. Aktiivinen kemiallinen vuorovaikutus johtaa siihen, että tuote muuttuu täysin sopivaksi fermentaatioprosessille. Tuloksena on savi, joka sisältää 18% kuivaa sokeria.

Kun jodista valmistetaan näyte massasta, mustan värin tulee pysyä muuttumattomana.

Männyn fermentaatio alkaa tuotannon hiivalla pakatussa massassa. Maltoosi hajoaa glukoosiin, joka puolestaan ​​fermentoidaan alkoholiksi ja hiilidioksidiksi. Aloita myös muodostamaan toissijaisia ​​käymistuotteita (välttämättömiä happoja jne.).

Käymisprosessi tapahtuu valtavissa suljetuissa fermentointilaitoksissa, jotka estävät alkoholin menetyksen ja hiilidioksidin vapautumisen tuotantolaitoksessa.

Asennukset ovat niin suuria, että niiden ylä- ja alaosat ovat eri kerroksissa!

Tämä on mash-asennus. Sinun pitäisi katsoa hyvin huolellisesti, jotta hiilidioksidihöyryjä ei hengitetä.

Käymisprosessin aikana vapautuneet hiilidioksidi- ja alkoholihöyryt käymispaikasta tulevat erityisiin osastoihin, joissa vesipitoisen alkoholin ja hiilidioksidin erotus tapahtuu. Etyylialkoholin pitoisuus mashissa tulee olla 9,5 tilavuusprosenttia.

Muuten tehtaalla meille tarjottiin kokeilla keitettyä.

Kaikkialla kaupoissa näet tällaisia ​​suihkulähteitä. Ne on tarkoitettu silmien huuhtelemiseen, jos ne ovat vaarassa joutua kosketuksiin vaarallisten valmisteiden kanssa.

Seuraavaksi siirrytään alkoholin tislaukseen mashista ja sen oikaisusta. Alkoholi alkaa erottua oluesta erilaisten lämpötilojen kiehumisen vuoksi. Itse tislausmekanismi perustuu seuraaviin kuvioihin: erilaiset kiehumispisteet ovat ominaisia ​​alkoholille ja vedelle (vesi - 100 astetta, alkoholi - 78 ° C). Valittu höyry alkaa tiivistyä ja kerätä erillisessä säiliössä. Alkoholin puhdistus tislausyksikössä tuotetuista epäpuhtauksista.

Yllämme on lattia tislausyksiköillä. Niiden alapuolella kulkee koko putkilinjojen verkosto - joista jotkut ovat alkoholia, jotkut vettä, jotkut höyryä ja jotkut sivutuotteet.

Ja oikaisuhuoneessa on kuuma.

Raaka alkoholia (raakaa alkoholia), joka on saatu päävaiheessa, ei voida käyttää elintarvikkeisiin, koska se sisältää monia haitallisia epäpuhtauksia (fusel-öljyt, metyylialkoholi, esterit). Monet epäpuhtaudet ovat myrkyllisiä ja antavat hengen epämiellyttävälle tuoksulle, minkä vuoksi raaka alkoholipitoisuus puhdistetaan - oikaisu.

Tämä menetelmä perustuu erilaisiin etyyli-, metyyli- ja korkeampiin alkoholeihin, estereihin. Tällöin kaikki epäpuhtaudet jaetaan yleensä pään, hännän ja välituotteiksi.

Pään epäpuhtauksista on alhaisempi kiehumispiste kuin etyylialkoholi. Näitä ovat asetaldehydi ja tietyt esterit (etyyliasetaatti, etyyliformiaatti jne.), Jotka muodostuvat tislauksen aikana.

Rungon epäpuhtauksista on korkea kiehumispiste verrattuna etyylialkoholiin. Ne koostuvat pääasiassa fusel-öljyistä ja metyylialkoholista.

Vaikein erillinen fraktio ovat välituotteita sisältävät epäpuhtaudet (isovähiihappoetyyliesteri ja muut esterit).

Tislauslaitteiston raakaa alkoholin puhdistamisen aikana syntyy haitallisten epäpuhtauksien erottaminen ja alkoholin pitoisuus valmiissa tuotteessa (raakaalkoholista 88 prosentista 96-96,5 prosenttiin puhdistetussa tilassa).

Valmis alkoholia, jonka vahvuus on 96%, pumpataan säiliöihin.

Näiden säiliöiden etsimisen tulisi olla vieläkin varovaisempaa kuin säiliössä, jossa on astia. Täällä voit humalassa hetken...

Valmis alkoholi lähetetään kontrollimittauksille ja jos kaikki on kunnossa, siihen luokitellaan "Alpha" -luokka, ja sitten se lähtee vodkan tuotantoon tai muuhun tarkoitukseen...

Bredtoe-artikkelit eivät olleet lukeneet, mistä alkoholi ei olisi uutettu öljystä tai viljasta c2 n5 se. Ja se on kaikki.
Se ei olisi saanut tätä nestemäistä kemiallista kaavaa muuttumattomana, toinen on epäpuhtauksien puhdistus, ja tämä on valmistajien omuudella.

Sergsyper, olen täysin samaa mieltä.

sergsyper, et ole aivan oikeassa. kysymys ei ole puhdas, vaikka se on myös tärkeä, mutta maku. Ja niin alkoholi on alkoholia. Ruoka hän tai muista raaka-aineista.

3.6.1 Etyylialkoholin luokitus

Kansallisen standardin GOST R 51652-2000 vaatimusten mukaisesti ja puhdistusasteesta riippuen elintarviketyyppiset etyloidut puhdistetut alkoholit jaetaan seuraavasti:

- 1. astetta (alkoholijuomien valmistukseen ei käytetä);

3.6.2 Etyylialkoholin tuotantoa koskeva tekniikka

väkiviinaa tuotantotekniikka koostuu seuraavista vaiheista: valmistelu tärkkelystä sisältävien raaka-aineiden keitto-, sokeriksi vettynyt massa, valmistamiseksi hiivan käymisestä sakkaroidun mäski, tislaamalla alkoholia mäskistä on kypsä ja sen oikaisua.

Pää- ja lisäraaka-aineiden ominaispiirteet. Alkoholituotannon käyttämällä tärkkelyspitoisia raaka-aineet: kaikenlaisia ​​viljat, peruna sekä sokeripitoisia raaka-aineet: sokerijuurikas, sokeriruoko, sokeri melassia, raakasokerin, harvinaisissa tapauksissa, hedelmät, marjat, jalostettuja tuotteita. Tärkkelyspitoisia raaka-aineita teknologian prosessissa tehdään pitkäaikaiseen monivaiheiseen valmistukseen tärkkelyksen muuntamiseksi fermentoitaviksi hiilihydraateiksi (mono- ja disakkaridit).

Viljan raaka-aineiden laatu ei ole standardoitu, sen tärkein ominaisuus on tärkkelyspitoisuus. Mitä korkeampi tämä arvo on, sitä korkeampi on tuotannon tehokkuus. Erilaisia ​​puutteellisia raaka-aineita voidaan kuitenkin käsitellä (huurre, kapea, itsestään lämmitetty, vahingoittunut kuivauksen aikana, homeen jne.). Käytettäessä erityisiä teknisiä menetelmiä on mahdollista saada korkealaatuista alkoholia.

Raaka-aineiden ominaisuudet ja niiden ulkonäkö vaikuttavat myös alkoholin laatuun, sen aistinvaraisiin ominaisuuksiin - makuun, väriin, hajuihin.

Alkoholin tuotannon perunoiden laatu määritellään sääntelyasiakirjalla. Nämä indikaattorit ovat kuitenkin perustavia, mutta perunan laatuominaisuuksien poikkeamat voivat olla epästandardeja. Sen tärkein ominaisuus on myös tärkkelyksen sisältö.

Melassi on sokerituotannon jätettä, jossa on runsaasti kuivaa ainetta (74-84%), josta 60% on sakkaroosia, jota hiiva suoraan fermentoi.

Razvarivanie tärkkelyspitoisia raaka-aineita. Keittämisen aikana raaka-aine on valmistettu alttiiksi amylolyyttisille entsyymeille tuhoamalla solurakenne ja liuottamalla tärkkelys korkeassa lämpötilassa. Tärkkelystä sisältävien raaka-aineiden kypsennys suoritetaan välittömästi vedellä kyllästetyllä (akuutti) höyryllä paineessa, joka on vähintään 0,4-0,6 MPa. Tätä prosessia kutsutaan myös raaka-aineiden vesihöyrykäsittelynä. Täydellinen liukeneminen saavutetaan 130-160 ° C: n lämpötilassa tärkkelyksen alkuperän mukaan. Pieni osa tuhoutuu tärkkelyksen hajoamistuotteisiin: dekstriineihin, maltoosiin, glukoosiin.

Muut viljan ja perunan aineet ovat myös erilaiset. Erityisesti alkoholin laatu kärsii pektoaineiden tuhoutumisesta metyylialkoholin muodostumisella, sokerien lämpöhajoamisella oksimetyylifurefuraalin ja furfuraalin muodostumisella. näiden epäpuhtauksien pitoisuus normalisoidaan lopullisessa tuotteessa.

Tällä hetkellä keittoprosessi suoritetaan panos-, puolijatkuvana tai jatkuvana. Tavallisimmassa jatkuvassa ruoanvalmistuksessa erä tai perunamuhvi kuumennetaan ensiksi toissijaisesti, sitten suoralla höyryllä keittolämpötilaan ja pidetään tässä lämpötilassa siirryttäessä keittolaitteistoa pitkin.

Keitettyä massaa. Keitetyn raaka-aineen sakkaroitumisessa tärkkelys hydrolysoidaan fermentoitavissa oleviin hiilihydraateihin (glukoosi, maltoosi jne.) Käyttäen entsyymejä, jotka on lisätty sakkaroituvia materiaaleja käyttäen, mikä on tämän vaiheen pääasiallinen tarkoitus. Tämän tenderized paino on ensin jäähdytetään lämpötilaan optimi valittua sokeriksi amylaasin ja Sokeroitumisprosessin (57- 61 ° C) ja sekoitetaan sitten lääkkeen - sokeriksi amylaasin ja - katalysoivat glykosidisidosten katkeamiseen maltoosia Oikeastaan ​​sokerointi suoritetaan ajoittain tai jatkuvat piirit. Sakkaroitumisen täydellisyys tarkistetaan joditestin avulla. Sakkaroidun ylikuormituksen tulisi antaa keltainen väri, ei purppura. Saatu sokeroitu märkärasva sisältää 16-18% kuiva-aineita, mukaan lukien 13-15% fermentoituvista sokereista. Sitten sakkaroitua jäähdytetään lämmönvaihtimissa tai käyttäen tyhjöä käymislämpötilaan 18 - 22 ° C.

Alkoholijuomien viljely. Männyn fermentaatiota varten käytetään Saccharomyces cerevisiae -lajin hiivaa, ns. Alkoholihiivaa, joka valmistetaan tuotantokauden alussa puhtaasta viljelmästä, joka on varastoitu koeputkiin. Putkesta emäliuokseen (500 dm3) oleva ravinnealustan tilavuuden monivaiheinen kasvu tuottaa siemenhiivaa. Queenskennosta heidät siirretään hiivaan, jossa valmistetaan hiivaa jaksollisesti tai osittain jatkuvalla tavalla pastöroidulla mäellä. Vakiintuneella laitokäyttäytymismoodilla puhdasta hiivakulttuuria ei ole lisätty, ja osa ylimää- räisestä hiivasta käytetään siemenhiivoina.

Fermentointivalmiste. Käymisvaiheessa pääprosessi on sokerien käyminen alkoholin ja hiilidioksidin muodostamisella. Fermentaation päätuotteiden lisäksi korkeampia alkoholeja, joissa on enemmän kuin kaksi hiiliatomia molekyyliä kohden, hapot, aldehydit, eetterit, glyseriini ja muut epäpuhtaudet kerääntyvät huomattavia määriä. Epäpuhtauksien koostumus ja määrä riippuvat käymisparametreistä, raaka-aineiden tyypistä, hiiva-roduista ja muista tekijöistä. Joten, kun käytät viallisia raaka-aineita, formaldehydiä, propionihappoja, butyylidehydejä, akroleiinia ja diacetyyliä kerääntyy, jolloin polttaminen, katkera maku alkoholiin. Kun ympäristö on saastunut, vieraat mikro-organismit muuntavat sokereita happoiksi, mikä johtaa alkoholin saannon vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Käymisprosessi on suoritettava suljetuissa käyminen säiliöissä, hiiva käyttöön määränä, joka on 6-8 tilavuus-% vierteen, käyminen kestää 2-3 päivää. Muodostunut hiilidioksidi tuo mukanaan tietyn määrän alkoholia ja epäpuhtauksia ei havaita. Eri kertaa fermentaatiolämpötila pidetään 25-30 ° C: ssa, mistä syystä fermentoreihin asennetaan jäähdytyskierukka. Fermentaatio suoritetaan jaksollisessa, syklisessä tai jatkuvatoimisesti.

Prosessin päätyttyä kypsä olut, jonka tilavuusosuus alkoholia on 8-8,5%, lähetetään jyrsimään.

Melassin alkoholin tuotannon ominaisuudet. Melassi sisältää riittävän suuria määriä fermentoituja sokereita, lähinnä sakkaroosia, joten sen alkutuotannon prosessi yksinkertaistuu huomattavasti. Melassin alkoholin tuotanto sisältää seuraavat päävaiheet:

ruoanlaitto melassi wort (raspropka); hiiva viljely; fermentointimelassi; bragorektifikatcii.

Melassin valmistuksen valmistelu on sen antiseptistä ja laimennettua vedellä (ritilä). Kun antiseptinen melassi edistää kloorivety- tai rikkihappoa happamoitumiseen, valkaisuainetta antimikrobisena aineena. Alkuperäisen melassin voimakas infektio johtaa lämpösterilointiin. Suolapitoisuus (75-80%) melassista ei salli fermentoida sitä alkuperäisessä muodossaan, joten melassi laimennetaan vedellä. Tislauskäsittely melassi, työ yhdessä tai kahdessa virtausohjelmassa. Yksivuotisen kaavion mukaan valmistetaan yksi rasipeus 21-22%: n kuiva-aineen massajakeella, johon hiivaa levitetään, ja se altistetaan käymiselle. Kaksoismuotoista kaavaa käytetään mashin valmistamiseksi 12-14%: n pitoisuuteen hiivan lisääntymiselle, 32 - 34%: n pitoisuus fermentaatiossa. Hiivasolujen pienempi konsentraatio edistää aktiivisen hiivan tuotantoa, kun se yhdistetään pääviljelmään, sen pitoisuus asetetaan 21-22%: iin, mikä on optimaalinen fermentaatiolle. Hiivan viljely melassin prosessoinnissa suoritetaan lähes samalla tavoin kuin viljan ja perunan raaka-aineen alkoholin valmistuksessa. Kuitenkin ravintoaineiden (typen lähde, fosfori) lisätään tavallisesti melassin hiivamassaan. Puhtaan viljelynvalmisteen hiivan valmistaminen suoritetaan ilmastuksella. Melassin fermentaatio tapahtuu 28 - 31 ° C: n lämpötilassa 18-20 tuntia, sillä väliaine sisältää vain fermentoivia hiilihydraatteja. Kypsässä mashissa kertyy alkoholin tilavuusosuus 8-9%.

Alkoholin tislaus ja tislaus. Tislaus viittaa prosessiin, jossa erotetaan seos, joka koostuu kahdesta tai useammasta eri lämpötilassa kiehuvaa komponenttia. Mash on monikomponenttinen seos, mukaan lukien haihtuvat ja haihtumattomat yhdisteet. Määrä haihtuvien epäpuhtauksien on keskimäärin enintään 0,5 tilavuus-% alkoholia, mutta niiden määrä on vähintään 70, sitten seoksen erotus Jos mäski edustettuina kaksikomponenttinen seos haihtuvien osa (alkoholi haihtuvia epäpuhtauksia) ja haihtumaton fraktio (vesi haihtumaton komponentit) noudattaa tislauksen lakia. Kuumennettaessa haihtuva fraktio kulkeutuu höyryfaasiin ja sen jälkeen kun kondensaatio tyhjennetään nesteenä. Työskentelyfraktio jää vielä kuutioihin. Kaksikomponenttisen seoksen erottamisprosessissa saadaan raakaa alkoholia, joka sisältää suurimman osan epäpuhtauksista ja bardista. Raaka alkoholin alkoholipitoisuus on 88%, epäpuhtauksien suuri pitoisuus. Se ei ole itsenäinen tuote, mutta sitä käytetään alkoholin tai tislaamojen tislauslaitteistoon. Nyt puhdistettu haju saadaan kuitenkin suoraan mashista jatkuvilla panostuskasveilla ilman raaka-alkoholia. Kemiallisesti haihtuvat alkoholipitoiset epäpuhtaudet jaetaan alkoholeihin, aldehydeihin, estereihin, happoihin.

Epäpuhtaudet jakautuvat haihtuvuuden mukaan neljään ryhmään: pää, hännän, välituote ja terminaali. Pääpuhtauksien kiehumispiste on alkoholin kiehumispisteen alapuolella ja haihtuu ensin. Näitä ovat etikka- ja butyryylialdehydit, akroleiini, dietyyli, etikkahappo metyyli, etikkahappoesteri jne. Tail epäpuhtaudet (etikkahappo, furfuraali) ovat aina vähemmän haihtuvia kuin alkoholit. Välituotteilla ja päätepuhtauksilla on pää tai hännän luonne riippuen alkoholin pitoisuudesta seoksessa. Välituotteet ovat haihtumattomampia alhaisilla alkoholipitoisuuksilla. Niiden pääedustajat ovat korkeampia alkoholeja (isoamyyli, isobutyyli, propyyli), isovaleriaatti-isoamyyli, etikka-iso- amyyliesterit. Loppujen epäpuhtauksien korkea volatiliteetti on korkeissa alkoholipitoisuuksissa. Heidän tyypillinen edustaja on metyylialkoholi.

Alkoholin valinta mashista ja sen puhdistus (oikaisu) suoritetaan borehoof-tislausyksiköissä, jotka koostuvat vähintään kolmesta pylväästä: mash, epuretio ja oikaisu. Mash-pylväässä erotetaan epäpuhtauksista peräisin olevat alkoholi- höyryt hiilidioksidista ja esikuumennetusta hiilihaposta, joka on aiemmin vapautettu hiilidioksidista. Jääkaapissa vesi-alkoholihöyryjä kondensoidaan ja syötetään tislepuristeena, jonka vahvuus on 20-25% eepurointikolonniin, jossa tiski vapautuu päästä ja osa välituotteiden epäpuhtauksista. Yhdessä etyylialkoholin kanssa nämä epäpuhtaudet kondensoidaan jääkaapissa ja päästetään bakteerion sivutuotteeksi, jota kutsutaan pääfraktioksi. Alkoholiepuretti lähetetään tislauskolonniin. Tässä tislaus, alkoholin vahvistaminen ja sen valinta pylvään yläosassa sekä hännän ja välikerrosten erottaminen (rungon öljy) ja lisäpuhdistus päästä ja loppupäästöistä tapahtuu. Oikaisun sivutuotteet (pääfraktio, fusel-öljy) sisältävät suuren määrän etanolia, joka toisinaan erotetaan lisäepuristuspylväiden avulla.

Kannattava liiketoiminta: alkoholin tuotanto. Alkoholin tuotannon liiketoimintasuunnitelma: tarvittavat laitteet ja luettelo asiakirjoista, jotka alkavat

Ei niin kauan sitten, alkoholin tuotanto oli valtion absoluuttisessa monopoliasemassa, ja sen kansalaisten valmistusta pidettiin lain rikkomisena. Mutta nyt tilanne on muuttunut. Lähes kuka tahansa voi harjoittaa alkoholituotteiden tuotantoon ja myyntiin liittyvää toimintaa.

Tietenkin kaikki lain säännöt ja vaatimukset. Tämä avaa suuret mahdollisuudet tällaiseen yritykseen, joka todellisuudessa voi olla erittäin kannattavaa, lupaavaa ja tietenkin kannattavaa.

Katsaus alkutuotannon alkamiseen liittyviin avainkysymyksiin

Mutta ennen kuin ryhdyte konkreettisiin toimiin ja aloitat oman tuotannon rakentamisen niin vaikeaan tehtävään, kuten alkoholiin, tarvitset vastauksia useisiin tärkeisiin kysymyksiin. Ne koskevat seuraavia aiheita:

 • sen tuotannon tarjonta (lähteet);
 • valmiiden tuotteiden (kanavat ja loppukäyttäjät) myynti;
 • menetelmä, jolla etanolin tuotanto suoritetaan;
 • alkoholi, jonka on tarkoitus tuottaa (juominen tai tekninen);
 • myymälän tai tehtaan varusteet (laitteet);
 • mahdollisuus hankkia lisenssi (kerätä tarvittavat asiakirjat).

Vain kun saat selkeät ja yksityiskohtaiset vastaukset kaikkiin edellä mainittuihin kysymyksiin, voit aloittaa itse tuotannon järjestämisen. Nimittäin: ostaa tai vuokrata myymälä tai tehdas, ostaa tarvikkeita alkoholin ja raaka-aineiden tuotannolle, aloittaa koepolttoaineiden valmistus jne. Tässä artikkelissa pyritään selvittämään alkoholiliiketoiminnan alkamiseen liittyvät tärkeimmät kohdat. Ne muodostavat pohjan liiketoimintasuunnitelmalle ilman, että on mahdotonta aloittaa yrittäjyyttä (ja varsinkin sellaista erityistä) ja tehdä siitä todella menestyvä ja toimiva liiketoiminta.

Tuotettujen alkoholijuomien ja jakelukanavien valinta: kuka, miten, mihin tarkoitukseen

Alkoholia käytetään useilla teollisuudenaloilla: elintarvikeyrityksinä (alkoholijuomien tuotannossa eikä vain) sekä farmaseuttisissa, kemiallisissa ja muissa kasveissa. Myös kosmetiikan, hajuveden ja muiden tuotteiden valmistajat tarvitsevat sitä. Tuotteen tarve on korkea, joten voit valita haluamasi suunnan.

Lisäksi päätettäessä, minkälaisen alkoholin tuottamiseen - tekniseen tai juomiseen, sinun on analysoitava tämän alueen markkinoita. Älä ole yllättynyt, jos on olemassa suuria kilpailijoita: liiketoiminta on edelleen kannattavaa. Siksi laaditaan laadullinen tarkastelu tärkeimmistä jakelukanavista ja verrataan suunniteltuja tuotantomääriä nykyisen kysynnän kanssa. Saatat joutua tuomaan tuotteesi muille lähialueen alueille, mikä on lisäkustannus (erityisesti liikenne) ja uusia kilpailijoita.

Tulevaisuudessa sinä itse haluat laajentaa liiketoimintaasi, ja alkoholin tuotanto kasvaa esimerkiksi jossakin viinitarhassa. Tämä on varsin toteuttamiskelpoinen ja lupaava ajatus, koska lopputuote (alkoholi) on paljon kalliimpaa kuin puhtaan alkoholin kustannukset. Oikean tuotannon ja tuotteen laadun huomioimisen myötä kuluttaja on aina paikallaan.

Kaikki tärkeimmät kohdat (kilpailijat, jakelukanavat, kehitysnäkymät) arvioidaan määrittämällä valmistettavan alkoholin tyyppi ja jatkamalla seuraavaan kysymykseen. Se liittyy raaka-aineiden valintaan ja hankintalähteiden etsintään.

Raaka-aineiden valinta ja hankintalähteet

Edellisestä kysymyksestä toinen, ei vähemmän tärkeä, kulkee sujuvasti - tuotannossa käytettävien raaka-aineiden ja tuotantolähteiden valinta.

Alkoholin valmistaminen ohikulkevalla mahalla voidaan suorittaa erilaisten raaka-aineiden perusteella. Ensinnäkin se on sokeria. Sen suorituskyky on korkein: 10 kg tällaisia ​​raaka-aineita antaa noin 5-5,5 kg valmiista tuotteesta eli puhtaasta alkoholista.

Se on kuitenkin myös kallein. Sokerin lisäksi voit käyttää erilaisia ​​tärkkelystuotteita: viljaa (riisiä, maissia) sekä sokerijuurikkaita ja hedelmiä (omenat, viinirypäleet, luumut jne.). On myös mahdollista tuottaa alkoholia perunoista. Vehnästä voi saada jopa 3 litraa alkoholia ja punajuurista / perunoista ja hedelmistä vain noin litraa.

Joka tapauksessa valinta on riittävän suuri. Lisäksi voit käyttää useita eri lähteitä kerralla, sekä sekoittaa mashia, joka on tehty eri komponenteista. Tämä ei ole merkitystä, jos tuot teknistä alkoholia. Juomakelpoisen alkoholin valmistuksessa ja korkeamman laadun (ylimääräinen luokka ja korkeampi) valmistuksessa tällaista sekoittamista ei voida hyväksyä. Raaka-aineiden on oltava korkealaatuisia (eivätkä mätä tai pakastetut hedelmät, juurikkaat jne.) Ja yksiosaiset.

Raaka-aineiden toimittajien arviointi

Millaisia ​​raaka-aineita käytetään riippuu mahdollisuudesta niiden jatkuvaan tuotantoon oikeissa määrissä (niiden laskeminen on helppoa edellä mainittujen tietojen ja suunniteltujen tuotantomäärien perusteella). Analysoi tilanne raaka-aineiden toimittajilla alueella.

Tämä voi olla lähellä sijaitsevan sokeritehtaan tai tilamiljöö, joka voi toimittaa sinulle hedelmiä, juurikkaita tai muuta. Arvioi mahdollisten tarvikkeiden määrä. Asiaa harkitsematon lähestymistapa ei ehkä ole teidän hyväksi, minkä seurauksena korjaamon tai tehtaan tuotantokapasiteetti on tyhjä. Tutustu etukäteen yhteistyön edellytyksistä mahdollisten toimittajien kanssa.

Tuotannon suunnittelu: tilat, laitteet, tekniikka

Kun kaikki pääkysymykset on ratkaistu: alkoholin tyyppi ja sen mahdolliset lähteet on valittu, markkinointimenetelmät on määritetty ja kilpailijat on analysoitu - tärkein asia voidaan aloittaa. Nämä ovat kysymyksiä siitä, mistä (huoneesta) ja mitä (laitteita) alkoholin tuottamiseen sekä miten se tehdään (tekniikka). Pidäthän niitä tarkemmin.

Huoneen valinta

Mitä tulee tiloihin, hänen valintansa pitäisi lähestyä kaikin vastuisin. Analysoimme perusparametrit, joiden kanssa sen pitäisi vastata. Toivottavasti et suunnittele alkoholin tuottamista kotona? Tämä vaihtoehto on täysin hyväksyttävää, jos teet sen henkilökohtaiseen käyttöön, mutta aiomme tehdä liiketoimintaa. Ja täällä kaikki on jo vakava, ja rakennuksen on oltava sopiva järjestelyn järjestämiseksi täysin toimivaa työpajaa.

Tuotantotilojen valintaperusteet:

 1. Mitat - työpajan pitää olla kaksi tai jopa kolme kertaa suurempi kuin kaikki alkoholiin käytettävät laitteet (erityisesti fermentointisäiliöt). Sama pätee myös kattojen korkeuteen.
 2. Lämpötila - huoneessa, jossa suunniteltu tuotannon organisointi on riittävän lämmin. Eli kaksi vaihtoehtoa - hyvin järjestetty lämmitysjärjestelmä tai hyvä lämmöneristys. On välttämätöntä säilyttää käymisprosessit jatkuvasti.
 3. Ilmanvaihto on myös erittäin tärkeä asia. Se voi olla sekä pakko että luonnollinen (vain jos käytetään vesitiivistettä).
 4. Tislauslaitteiston (tislausosan) asentamiseen on suunniteltava erillinen tila.
 5. Muut tärkeät parametrit. Työpajassa on oltava viemärijärjestelmä, lattiat, joissa on valaistussiltoja ja myös juokseva vesi.

Kuten näette, on tärkeää ottaa huomioon erilaiset vivahteet ennen kuin päätetään, sopivatko tilat alkoholi-myymälän järjestämiseen. Oletetaan, että suuremmat tuotantomäärät, mitä suunnittelet, sitä suurempi laitteisto on (ja myös sen määrä), ja mitä suurempi on korjaamolle tai tehtaalle tarvittava alue.

Ostamme laitteita

Ennen laitteiden valintaa ja myyjien etsintää, josta osto suoritetaan, sinun on ymmärrettävä tuotantoprosessi. Alkoholin tuotannon teknologia ei ole kovin monimutkainen. On kuitenkin tärkeää ymmärtää täydellisesti kaikki tuotantovaiheet ja tarvittavat laitteet kussakin niistä. On tarpeen ymmärtää, miten ostaa alkoholin tuotantoa, minkä kokoisia / määriä ja missä määrin. Tämä osio on omistettu tämän artikkelin osalle.

Kaksi pääkomponenttia - säiliö ja tislausyksikkö:

 1. Ensimmäinen osa on ns. Tekninen kylpyamme - ruostumatonta ainetta sisältävä säiliö, johon raaka-aineet kuormitetaan käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa. Projektipullon säiliöllä on oltava tyhjennysventtiili ja hydraulilukon luukku, koska hiilidioksidi vapautuu fermentaatioprosessin aikana.
 2. Toinen (tislausyksikkö) koostuu kahdesta osasta: rauta (täällä tislepuristusprosessi tapahtuu) ja tislaus (saatu etanoli puhdistetaan täällä).

Päälaitteiden lisäksi tarvitset erilaisia ​​lisälaitteita ja komponentteja: jääkaapit, lämpöeristimet, erottimet, alkoholimittarit ja niin edelleen.

Tee yksityiskohtainen luettelo tarvittavista alkoholituotteista, mistä määrästä, missä fyysisissä ja teknisissä ominaisuuksissa. On parasta määrittää tuotantolaitteiden täydellinen valikoima ja sen erityisominaisuudet tulevan työpajan päätekologin kanssa.

Mitä tulee kustannuksiin, se on laskettava etukäteen (ainakin suunnilleen) ja sisällytettävä liiketoimintasuunnitelmaan. Hinta riippuu suunnitellusta kapasiteetista.

Täten tislausyksikkö alkoholin tuottamiseen pienelle työpaikalle (kapasiteetti noin 12 l / h) maksaa noin 150 tuhatta ruplaa. Jos puhumme suuresta tehtaasta, hinnat ovat paljon korkeammat - 1 - 3 miljoonaa ruplaa vain yhdelle sarakkeelle. Mutta valta on useita kertoja enemmän.

Voi olla syytä aloittaa pieni työpaja ja suotuisa tuotannon kehitys, laajentaa ja kehittyä suuremmaksi tehdastuotannoksi. Kaikki riippuu nykyisistä toiveistasi ja mahdollisuuksista, varsinkin taloudellisesta.

Juominen ja tekninen alkoholi: tuotanto

Alkoholin valmistusprosessi on lähes sama riippumatta siitä, mitä raaka-ainetta käytetään ja mihin tarkoitukseen lopputuote on tarkoitettu. Erimielisyyksiä on kuitenkin vielä olemassa, ja ne liittyvät tuotannon valmisteluvaiheeseen (tai alkuvaiheeseen).

Jos kuvaat tekniikkaa alkoholiin tekemisestä omenoista, kaurasta tai sokerista, niin ne ovat erilaisia. Se tosiasia, että tärkkelyspitoiset elintarvikkeet ovat esikäsiteltyjä - sokeroituja. Tuloksena on sokerivalmiste, jota sitten fermentoidaan. Siksi helpoin tapa tehdä alkoholia sokerista, mutta ei halvempaa. Harkitse, miten kasvin materiaalit valmistetaan päävaiheessa.

Viljan käsittely

Tuotannossa voit käyttää ruista, vehnää, riisiä. Ensinnäkin vilja puhdistetaan epäpuhtauksista ja kulkee ilmanpuristinlaitteen läpi. Se kuivataan ja jauhetaan ennen käyttöä. Saatuja vehnäjauhoja valmistetaan: jauhot yhdistetään veden kanssa erityiseen astiaan, jossa niitä sekoitetaan. Seuraavaksi erää kuumennetaan höyryllä 75 asteeseen ja syötetään laitteen kosketusreikään. Täällä seosta kuumennetaan 100 asteeseen.

Sitten viljakasvi lähetetään keittolaitteeseen, jossa sitä keitetään muutaman minuutin ajan korkeassa lämpötilassa (korkeintaan 172 astetta). Tämän seurauksena jyvän tauon soluseinät. Mallasmaito lisätään jo jäähdytettyyn massaan tärkkelyksen hajottamiseksi. Tämän sokeriprosessin tuloksena saadaan sokerivalmiste, jota käytetään alkoholin edelleen tuottamiseen.

Hedelmien jalostus

Alkoholin ja muiden hedelmien keittäminen on hieman yksinkertaisempaa kuin jyvistä. Hedelmät murskaantuvat ja niihin lisätään savi (noin 5%: n osuudella hedelmämassasta). Sama asia tapahtuu myös viljan kanssa. Vettä lisätään, kaikki sekoittuu ja kuumennetaan keittolaitteessa. Sitten tuloksena oleva homogeeninen massa jäähdytetään, harvennetaan ja fermentoidaan.

Alkoholin tuotannon teknologia: päävaiheet

 1. Raaka-aineet (sokereista tai sokerivalmisteet, jotka on saatu muista tuotteista) ja hiiva ladataan erityiseen valmistelusäiliöön. Braga valmistellaan viikon aikana, minkä seurauksena sen sisältämän alkoholipitoisuuden tulisi olla 15% (jos fermentaatio pysähtyy enemmän).
 2. Seuraavaksi valmis mash lähetetään tislauslaitteistoon. Ensimmäisessä osassa sen tosiasiallinen tislaus tapahtuu: lämmitys (etanoli haihtuu) ja höyryjäähdytys (kondensointi).
 3. Toisessa osassa etanolia puhdistetaan fusel-öljyistä. Prosessia kutsutaan jakotislaukseksi. Tämän tuloksena käy ilmi erittäin valmis tuote - puhdas etyylialkoholi.

Koska mash on valmistettu 7 päivän kuluessa, viikoittainen raaka-aineen määrä ladataan tislauslaitteistoon. Tämän on katsottava varmistavan tuotantoprosessin jatkuvuuden. Näin ollen säiliöt tarvitsevat noin 7 kertaa enemmän kuin tislauslaitteen kapasiteetti.

Yleensä voidaan sanoa, että tekniikka on yksinkertainen ja yksinkertainen. Ymmärtää prosessin tekeminen etyyliä kunkin voima. Tämä ei ole metyylialkoholin tuotanto, joka vaatii vakavaa osaamista kemian alalla ja voi olla erittäin vaarallista, jos se on väärin järjestetty. Kuitenkin molemmissa tapauksissa sinun ei pitäisi vitsailla, tässä prosessissa kaikkien standardien, tekniikan ja turvallisuuden noudattaminen on avain onnistuneeseen tuotantoon ja onnettomuuksien puuttumiseen. Muuten sinun tarvitsee vielä hankkia asianmukainen lisenssi. Tietoja siitä edelleen.

Alkoholin oikeudellinen tuotanto. Lisenssin hankkiminen

Kun olet ymmärtänyt kaikki tulevan liiketoiminnanne hienot yksityiskohdat ja vivahteet, oppinut alkoholin tuottamiseen ja mitä sinun tarvitsee tehdä, voit siirtyä yhteen tärkeimmistä vaiheista - hankkimalla lisenssin. Ilman tätä asiakirjaa, riippumatta siitä, mitä sinulla voi olla, ja riippumatta siitä, kuinka paljon rahaa sinulla on, et voi toteuttaa suunnitelmia tuotannon rakentamisesta ja käynnistämisestä. Joten, mitä asiakirjoja vaaditaan hankkimaan luvan? Katsotaanpa ne:

 1. Ainesosakirjat (perustamissopimus, peruskirja jne.) - alkuperäiset tai notaariset kopiot.
 2. Rekisteröintodistukset (valtion rekisteröintitodistus) - alkuperäiset tai notaariset kopiot.
 3. Veroilmoitus - alkuperäinen / kopio.
 4. Maksumääräys maksaa maksu lisenssin myöntämisestä (vaaditaan pankkikirjan kanssa).
 5. Todistus siitä, ettei veroa ole maksettu.
 6. Asiakirja käytettävissä olevien tilojen saatavuudesta, jotka soveltuvat etyylialkoholin tuotannon organisointiin (omistajan tai vuokrasopimuksen perusteella).
 7. Päätelmät tilojen vaatimustenmukaisuudesta terveys- ja epidemiologisissa normeissa.
 8. Päätelmät tilojen vaatimustenmukaisuudesta paloturvallisuusvaatimusten kanssa.
 9. Johtopäätös niiden noudattamisesta ympäristösäännöissä.
 10. Asiakirjat, joilla varmistetaan sertifioitujen laitteiden saatavuus (alkoholituotteiden tuotantoon ja varastointiin, tuotantovolyymien hallintaan).
 11. Teknisen pätevyyden todistus (sen on vastattava analysoitujen laitteiden, raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden luetteloa sekä niiden vaatimustenmukaisuutta valtion standardien kanssa).
 12. Asiakirja riittävän osakepääoman saatavuudesta.
 13. Todistus yhtiöstä.
 14. Koodit Goskomstat.

Ennen kuin keräät koko asiakirjojen joukon, sinun on suoritettava. Kaikilla vaadituilla todistuksilla, lausunnoilla ja todistuksilla on kuitenkin tae, että saat haluamasi lisenssin ja pystyt aloittamaan oikeudellisen toiminnan etyylialkoholin tuotannossa.

Vaikuttaa siltä, ​​että toimintojen kauan odotettua aloittamista ei enää ole esteitä - voit luotettavasti aloittaa tuotantoprosessin. Se todellakin on. Tässä tapauksessa on kuitenkin erittäin tärkeää olla varoitus, erityisesti lopputuotteiden laadun säilyttämisen ja valmisteverolainsäädännön noudattamisen osalta.

Alkoholin tuotannon kehitysnäkymät

Kun kehität yritystäsi syventävääsi tällä alalla, voit löytää itsellesi useita houkuttelevia näkymiä. Erityisesti tuotannon uudelleenorganisointi sen laajuuden lisäämiseksi ja spesifisyyden lisäämiseksi.

Se voi olla oma parfyymi-kosmetiikka tai elintarviketuotanto, joka liittyy alkoholin, kemiallisen tai farmakologisen toiminnan kanssa. Valinta on riittävän suuri. Tietenkin nämä yritykset tarvitsevat lisäkustannuksia, investointeja ja aikaa. Ne voivat kuitenkin ottaa yrityksesi uudelle tasolle, myös voiton suhteen.

Lisäksi voit laajentaa tuotantoasi ilman merkittäviä investointeja. Samanaikaisesti alkoholin tuotannon kanssa, joka harjoittaa rehujen valmistusta maatalouseläimille. Kun tuotetaan etanolia, syntyy vaaleanruskeaa, nimeltään barda-jätettä. Se on erittäin arvokas sekundaarinen raaka-aine proteiinin, hiilihydraattien ja kuitujen sisällön ansiosta, ja siksi sitä voidaan käyttää lehmien, sikojen ja muiden eläinten ruokkimiseen. Ja sen tuotos - vähintään 13 litraa litralta alkoholia. Hyvin kannattava, edullinen liike.

johtopäätös

Tässä artikkelissa yritimme korostaa teille kaikkia tärkeimpiä kohtia, jotka liittyvät tällaisen erityyppisen liiketoiminnan organisointiin, kuten etanolin tai yksinkertaisemmin alkoholin tuotantoon. Olemme tarkastelleet kysymyksiä, jotka liittyvät raaka-aineiden valintaan alkoholin valmistuksessa ja sen lähteiden etsinnässä. tapoja myydä valmiita tuotteita; laitteiston tuotannossa tarvittavien tilojen ominaisuudet. Myös tekniikka alkoholin saamiseksi eri raaka-aineista kuvataan.

Emme jättäneet kiinnittämättä huomiota oikeudelliseen kysymykseen ja esittelemme luettelon tarvittavista asiakirjoista saadakseen lisenssin tämäntyyppisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Lopuksi keskityimme lyhyesti mahdollisuuksiin ja mahdollisuuksiin saada ylimääräisiä voittoja alkoholin tuotannossa. Toivomme, että nämä tiedot auttavat luomaan oman liiketoimintasuunnitelman ja aloittamaan tämän kannattavan toiminnan pian.

Top