logo

Näiden tai muiden palvelujen tarjoamiseksi on lain mukaan oltava lisenssi. Erityisesti lääketieteellistä toimintaa ei voida suorittaa ilman lupaasiakirjaa. Terveydenhoitoon liittyvät palvelut lisätään valtion valtaan. Tämä johtuu suoraan ihmisten elämästä, kun häikäilemättömät ja ammattitaidottomat henkilöt toimivat. Tarkastellaan edelleen lääketieteellisen lisenssin myöntämistä.

Yleistä tietoa

Lääkärintodistus on voimassa 45 päivää. On maksettava maksu - 6000 s. On olemassa erilaisia ​​palveluja, joista tarvitaan lääkärintodistus. Voit saada asiakirjan liittovaltion sosiaalisen kehityksen ja terveyden valvonnasta.

Palvelun luokittelu

Kuka tarvitsee lääkärintodistuksen? Toimet, joille lupa vaaditaan, ovat seuraavat:

 • Lääketieteellisten laitteiden huolto.
 • Lääketieteellinen toiminta.
 • Lääketieteellisten laitteiden ja lääkinnällisten tuotteiden tuotanto.

Lääketieteellinen toiminta on tarjota töitä ja palveluja, jotka liittyvät ennen sairaalaan, hätä, hätätilanteessa, avohoidossa, laitoshoito (myös kallis erikoistuneet seisomassa), parantola, apu mukaisesti erikoisuuksia. Tähän luokkaan kuuluvat myös ennaltaehkäisevät, diagnostiset, terapeuttiset toimenpiteet ja asiantuntemus. Tähän toimintaan sisältyy perinteisten lääketieteellisten menetelmien käyttö sekä kudosten ja elinten hankinta.

Lainsäädäntöperusta

Art. 41 jokaisella kansalaisella on oikeus sairaanhoitoon ja terveydenhuoltoon. Palvelujen tarjoaminen kunnallisissa ja valtion terveydenhuollon laitoksissa on väestölle maksutonta. Tämän toiminnan rahoituslähteet ovat vastaava budjetti, vakuutusmaksut ja muut tulot.

Venäjän federaatiossa tuetaan terveyden suojelu- ja edistämisohjelmia ja ryhdytään tarvittaviin toimiin yksityisen ja kunnallisen teollisuuden rakenteiden kehittämiseksi. Samanaikaisesti kannustetaan toimia, jotka edistävät väestön terveyttä, urheilun ja fyysisen kulttuurin kehittämistä, terveys-epidemiologista ja ympäristöystävällistä hyvinvointia. Näiden palveluiden erityispiirteiden vuoksi lisenssien myöntämiseen toimivaltaisten viranomaisten olisi kiinnitettävä erityishuomiota alan yrityksiin varmistaakseen tiukan valvonnan niiden toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Perusparametrit

Lääketieteellinen lisenssi voidaan myöntää eri laitoksille. Ensinnäkin on välttämätöntä määrittää väestölle tarjottavien palvelujen määrä. Toimielin voi olla:

 • Sairaala.
 • Parantola.
 • Klinikalla.
 • Lääketieteellinen keskus
 • Lääketieteellinen toimisto.
 • Kliininen diagnostinen laboratorio.

Seuraavaksi sinun on määritettävä suoritettavien teosten luettelo. Se voi olla:

 • Therapy.
 • Leikkausta.
 • Hammaslääketieteen.
 • Psychiatry-Narkologia.
 • Röntgenologian.
 • Synnytys- ja gynekologia ja niin edelleen.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä monialaisiin keskuksiin. On syytä huomata, että eräitä palveluita, jotka näennäisesti eivät liity terveydenhoitoon, olisi kuitenkin annettava vain valtuutusasiakirja. Erityisesti tarvitset lääketieteellisen lisenssin kauneushoitolaan.

Tiloihin liittyvät vaatimukset

Lääketieteellinen lisenssi myönnetään niille yrityksille, jotka käyttävät asianomaisia ​​rakennuksia. Rakennusten tilojen on oltava vakiintuneiden standardien mukaisia. Erityisesti suositellaan lääkäreiden toimipisteen suosittelemaa aluetta:

 • Terapeutti - 12 m 2.
 • Gynekologi - 18 neliömetriä. m., jossa hoitohuone - 24 neliömetriä. m.
 • Psykoterapeutti - 18 m 2.
 • Gynekologi ilman tutkimustuolia on 12 neliömetriä. m.

Lisäksi toimistoissa pitäisi seistä uppoaa kuumalla ja kylmällä vedellä, joka on varustettu viemärivedellä. Lattiapäällysteinä saa käyttää materiaalia, joka on helppo käsitellä ja pestä. Se voi olla linoleumi tai laminaatti. Kosteudenkestävä maali tulee olla lattialla seinämiin. Sallittu enimmäiskorkeus on vähintään kolme metriä. Jokaisessa toimistossa pitäisi olla ikkuna. Sisätiloissa asetetaan tarvittavat laitteet. Lääketieteellinen lupa annetaan laitokselle valvontatoimenpiteiden jälkeen. Erityisesti siinä vahvistetaan henkilökunnan, tilojen, asiakirjojen ja hyväksyttyjen vaatimusten noudattaminen.

asiakirjat

Lupakirjan saamiseksi valtuutetun laitoksen on toimitettava:

 • Charter (uusimmassa versiossa).
 • Yhteisymmärryspöytäkirja.
 • Sv-in noin oikeushenkilön valtion rekisteröinti (OGRN).
 • Sv-in tekemään muutoksia aineistoon.
 • Sv-in rekisteröintiä verohallinnossa.
 • Ote Unified State Register (vanhempi kuin 1 kuukausi).
 • EGRPO: n kirje.
 • Kopio päätöksestä, pöytäkirjasta, pään nimittämisjärjestyksestä, joka on vahvistettu toimielimen sinetillä.

Lisäksi valtuutetulle laitokselle olisi annettava asiakirjat, joilla vahvistetaan oikeus käyttää laitetta (huone):

 • Sv-in noin valtion rekisteröinti tai vuokrasopimus (alivuokrasopimus) sopimus hyväksymisasiakirjan kanssa. Jälkimmäisessä tapauksessa on myös esitettävä todistus siitä, että vuokranantaja on omistaja.
 • BTI: n pohjapiirros.

Lupaehtojen edellytys on läpäistä Rospotrebnadzor-tarkastus. Tämä viranomainen antaa terveys-epidemiologisen johtopäätöksen. Sen lisäksi laki ja määräykset toimitetaan lupaviranomaiselle (jos on kommentteja).

laitteet

Luvan saaneen luvan saaneen laitoksen on pyydettävä asiakirjoja lääkinnällisistä laitteista, joita käytetään toiminnan harjoittamiseen. Erityisesti:

 • Laitteiden luettelo, jossa ilmoitetaan tehtaan numero, valmistaja ja brändi.
 • Laitteiden käyttöoikeudet.
 • Passit laitteisiin, jotka sisältävät käännöksen venäjäksi.
 • Käyttöohjeet.
 • Takuukortit.
 • Vaatimustenmukaisuustodistukset.
 • Rekisteröintitodistukset.
 • Saniteetti- ja epidemiologiset löydökset (jos saatavilla).
 • Sopimus laitteiden takuun (huollon) käyttöönotosta, tarkastustodistuksen varusteet.

Henkilökunta

Laitoksessa on oltava seuraavat asiakirjat työntekijöille:

 • Tutkintotodistukset.
 • Sv-in, ammatillisen kehityksen todistus.
 • Nimitysjärjestys tiettyyn asemaan.
 • Lääketieteellinen kirja.
 • Työnkuvaus
 • Työsopimus.

Päälääkärille laaditaan nimitysjärjestys, rekisteriote täytetään ja sopimus tehdään. Asiantuntijan palkkaamisen on oltava vähintään viiden vuoden kokemus.

Milloin lääketieteellistä lupaa tarvitaan?

Lääketieteellinen liiketoiminta on epäilemättä yksi vaikeimmista. Käsissä tällaisten järjestöjen, terveyttä ja jopa henkeä potilaan, joten valtio on niin tiukasti säätelee niiden toimintaa, erityisesti monimutkainen menettely rekisteröinnin lisenssin. Ja vaikka kaikki eivät välttämättä byrokraattisia viivästyksiä, kansalaisten turvallisuus on tärkeämpää.

Alan toimilupa toteutetaan liittovaltion laki "Tiettyjen toimintojen luvan myöntämisestä"; (lukuun ottamatta Skolkovon innovaatiokeskuksen asianomaisten organisaatioiden lääketieteellisiä palveluja) (Venäjän federaation hallituksen asetus N 291).

Käyttöoikeuden ominaisuudet

Lääketieteelliseen toimintaan liittyvä lupa on erityislupa mahdollisuuden harjoittaa tietyntyyppistä toimintaa. Jotta lääketieteellinen rakenne saisi tällaisen asiakirjan, sen on täytettävä useita ehtoja ja vaatimuksia.

Ensinnäkin tämä on Venäjän federaation lakien noudattamista työhönsä sekä terveys- ja hygienia- ja ympäristöstandardeja. Lääketieteellisillä laitoksilla on erityisiä vaatimuksia, jotka koostuvat ensisijaisesti valittua toiminta-alaa edustavien työntekijöiden pätevyydestä.

Mistä rekisteröintimaksusta on maksettu rekisteröinti LLC? Mistä saat lisätietoja?

Jos haluat avata PI: n itse, artikkelissa on vaiheittaiset ohjeet.

Jokaisesta lääkintätyypistä, joille lisensointi edellyttää, on oltava erillinen asiakirja. Luetteloa toimintaa lääketieteen alalla, jotka vaativat tällaista lupaa, määritellään lainsäädännössä Venäjän federaation joten jokainen johtaja, joka teki päätöksen tehdä liiketoimintaa alalla ensihoidon, aluksi on tarpeen varmistaa, että se ei kuulu listalle vahvistamaan ammatilliset oikeudet. Jos organisaatiolle myönnetään lupa lääketieteelliseen käytökseen, se voi tarjota palveluja missä tahansa Venäjän federaation oppiaineessa ennen työn aloittamista, asianomaisille viranomaisille on ilmoitettava.

Tällä hetkellä Art. 9 §: ssä säädetään, lupa lääketieteelliseen toimintaan on rajoittamaton. Tällaisten oikeuksien kieltäminen on mahdollista vain tietyissä ennakoimattomissa tilanteissa tai laitoksen sulkemisen jälkeen.

Milloin tarvitsen asiakirjan?

Lääkelaitosten toimiluvista annetun asetuksen 3 lausekkeen mukaisesti seuraavien palvelujen tarjoajille on suoritettava tämä menettely:

 1. Ensisijainen terveydenhuolto, erikoishoito.
 2. Ambulanssi (myös erikoistunut).
 3. Palliatiivinen hoito, kylpylähoito.
 4. Tarkastukset, lääkärintarkastukset, tentit.
 5. Terveys- ja epidemiologiset toimenpiteet.
 6. Kudosten ja elinten siirto.
 7. Toimita lääketieteellisiin tarkoituksiin luovuttajan veren ja sen valmisteiden kanssa.

Näin ollen, jos yrityksen tarjoama työ kuuluu tähän luetteloon, laitoksen on hankittava valtion lupa oikeus harjoittaa lääketieteellistä toimintaa.

Kirjeessä FFOMS numero 282 / 30-4 / ja siellä on selitys: lisenssin terveyspalvelujen johtuen erityispiirteet oikeudellinen asema ei tarvitse vakuutusyhtiöiden, valvoa hoidon laatua.

Kuinka lisensoidaan lääketieteellistä toimintaa? Kutsumme sinut katsomaan lyhyttä videota.

Vaatimukset henkilöille, jotka haluavat saada lisenssin lääketieteelliseen toimintaan

Lääketieteellisen lisenssin hakemisen yhteydessä hakijan on hakijan on varmistettava, että hän täyttää lisensointivaatimukset (lausekkeen 4 ja sääntöjen 5 lauseke) ennen hakemuksen jättämistä.

Näistä vaatimuksista:

 1. Rakennuksen tai toimitilojen hakijan läsnäolo (omistusoikeuden tai muiden oikeudellisten syiden perusteella) ilmoitettujen teosten hankkimiseksi, joka vastaa kehittyneitä standardeja.
 2. Yksittäisen yrittäjän tai yrityksen läsnäolo valittujen palvelujen - lääketieteellisten laitteiden, välineiden, välineiden, asiakirjojen ja erilaisten lupien myöntämisen edellytyksistä tekniikan käyttöön.
 3. Järjestön päälliköllä on asianmukaiset lääketieteelliset opinnot (mukaan lukien erikoistodistus) ja työkokemus valitusta profiilista vähintään kahden vuoden ajan.
 4. Erityisvaatimukset täyttävien työntekijöiden läsnäolo, erityisesti kerran viiden vuoden välein, kaikki yrityksen työntekijät joutuvat jatkokoulutukseen.
 5. Lääketieteellisen avun myöntämismenettelyn noudattaminen, vakiintunut menettely laadunvalvonnalle ja toiminnan turvallisuudelle, menettely maksettujen yleislääketieteellisten palvelujen tarjoamiselle.

Tämä menettely terveydenhuollon järjestämiseksi Art. Liittovaltion viranomaiset hyväksyvät liittovaltion laissa "Terveyden suojelun perusasiat" 37 §: n.

Tarkistukset ennen liikkeelle laskemista

Jos päätös tehdään, toimiluvan myöntävän viranomaisen on tarkistettava, miten hakija ja hänen voimavaransa ovat kehitettyjen vaatimusten mukaisia. Tätä varten toimivaltainen viranomainen suorittaa useita testejä - koota tarkkuus tietoja hakijan lausumia ja muut asiakirjat sekä suunnittelematon tarkistaa tilan tilojen, laitteiden, varusteita ja saatavuutta pätevän henkilöstön tarjota palvelua. Syyttäjäviranomaisten suorittamia tällaisia ​​tarkastuksia ei koordinoida (luvan antamista koskevan lain 19 §: n toinen osa).

Valtion rakenteet ovat velvollisia päättämään päätöksestä 45 päivän kuluessa asiakirjapaketin toimittamisesta. Jos paketissa ei ole riittävästi varmenteita, määräaika lasketaan vasta sitten, kun kaikki tarvittavat yritystodistukset on täytetty. Jos hakija on toimittanut epätäydellisen luettelon asiakirjoista tai virheilmoituksen sisältäneestä hakemuksesta, 30 päivän kuluessa aiemmin toimitettu paketti palautetaan hakijalle.

Jos laitos on vahvistanut mahdollisen yhteensopimattomuuden haltijan tai lisenssin vaatimuksia hakemuksen ja hyväksyi luettelon virallisissa papereissa paljasti vääristynyt ja epätarkkoja tosiasioita, lupaviranomainen kieltäytyy myöntämästä oikeuksia valittuun toimintaan. Jos rikkomuksia ei löydy, viranomaiset valmistautuvat hakijaan.

Asiakirjat - valtion lisenssien hankkiminen

Luvan myöntämiseksi sinun on kerättävä tiettyjä asiakirjoja, ja ennen kaikkea tämä on lausuma, joka osoittaa organisaatiosi organisaatiomuodon. Jos PI toimittaa hakemuksen, hänen on annettava kaikki olennaiset tiedot hänestä. Se ilmaisee myös toiminnan tyypin. Täytä hakemus tiukasti hyväksytyn lomakkeen mukaisesti.

Lääketieteellisiä palveluja koskeva lupa myönnetään, jos toimitetaan jäljennökset ainesosakirjoista ja terveys-epidemiologisesta todistuksesta. Tämä voidaan myös osoittaa ja kopio rekisteröintitodistuksesta. Ennen asiakirjojen lähettämistä sinun on maksettava asianmukainen maksu, johon liitetään kuitti valmistellun viitekokonaisuuden mukana.

Lopullinen ratkaiseva asiakirja vahvistaa, että IE ja sen työntekijät täyttävät hyväksytyt vaatimukset - koulutus ja työkokemus. Kaikki nämä kopiot ovat notaarin hyväksymiä, jos alkuperäiset toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille vahvistusta varten, et voi todistaa jäljennöksiä. Lupaa myöntävillä elimillä ei ole lupaa vaatia muiden kuin Venäjän federaation lainsäädännön mukaisten todistusten hakijoita.

Yksittäisen yrittäjän tai yrityksen lääketieteelliseen toimintaan liittyvän lisenssin kustannukset riippuvat maksun suuruudesta, joka maksetaan ennen asiakirjojen toimittamista:

 • hakemuksen käsittelyssä - 300 ruplaa.
 • suoraan lupaa varten - 1000 ruplaa;
 • uusimiseen - 100 ruplaa.

Yksityiskohtaiset tiedot valtion maksun maksamisesta on nähtävillä niiden viranomaisten verkkosivuilla, joissa he myöntävät luvan, nämä tiedot ovat saatavilla myös heidän tiloissaan olevista tiedotustiloista. Ilmoitus ilmoitetuista lähetyksistä tai henkilökohtaisesti luovutetuista tuloksista. Kieltäytymisen vuoksi virkamies on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti syyt, jotka ovat perusteltuja viittaamalla lakeihin. Jos myönteinen päätös tehdään, voit hakea lisenssisi seuraavien kolmen päivän aikana ja aloittaa laillisen toiminnan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on annettu.

Arkistointiasiakirjat

Lupa lääketieteelliseen toimintaan: kuka antaa? Lupa myönnetään valtion virastojen toimesta, lääketieteellisistä syistä tämä on liittovaltion valvontayksikkö terveyden alalla. Toimivaltainen viranomainen määrittelee toiminnan luonteen sekä luvan hakijan.

Lupahakemukset käsittelevät:

 1. Liittovaltion yksikkö (Roszdravnadzor) (alueellinen viranomainen) - toimeenpanoviranomaisten valvonnassa oleville lääketieteellisille organisaatioille; korkean teknologian lääketieteellistä hoitoa tarjoavat organisaatiot.
 2. Toimeenpanoviranomaiset - lääketieteellisiä rakenteita, jotka tarjoavat huipputekniikan hoitoa sekä yksittäisiä yrittäjiä.

Kun lisenssin myöntää liittovaltion terveys- ja sosiaalihuoltoyksikkö, hakulomaketta säännellään Roszdravnadzorin määräyksellä "Lisensointiin käytettävien asiakirjojen hyväksymisestä". Jos asiakirja myönnetään toimeenpanovirastosta, sinun on ensin selvitettävä, kuka on nimenomaan valtuutettu myöntämään luvat tällaiselle profiilille ja täsmentämään tällaisen hakemuksen lomakkeen paikan päällä.

Itse lisenssitoimistossa on selvitettävä, toimittaako hakemus yrityksen sijaintipaikan (yrityksen rekisteröinti) tai työpaikan osoitteeseen. Joukko asiakirjoja, jotka on toimitettu henkilökohtaisesti tai jotka on lähetetty ilmoitetulla kirjatulla kirjeellä. Jos edustaja tai yksittäinen yrittäjä toimittaa joukon papereita, heidän on valmistauduttava valtakirjaan. Tämä ehto ilmoitetaan asiakirjojen luettelossa.

vika

Kieltäytymisperusteet:

 • Virheelliset tai virheelliset tiedot toimitetuissa asiakirjoissa;
 • hakijan epäjohdonmukaisuus alustavan tarkastuksen lisenssivaatimusten kanssa.

Päätös kieltäytyä myöntämällä lisenssiviranomaisen määräys. Hakijaa luovutetaan henkilökohtaisesti seuraavien kolmen päivän aikana (tai lähetetään ilmoituksen hylkäysilmoitus kirjattuna kirjeenä) perustelluilla perusteluilla viittaus asiaa koskevaan lainsäädäntöön. Jos kieltäytymisperuste on hakijan epäjohdonmukaisuus vakiintuneiden vaatimusten kanssa, tarkastusraportin yksityiskohdat on ilmoitettava ilmoituksessa.

Jos yritykselle tai yksittäiselle yrittäjälle ei myönnetä lupaa tai jos hakija on vakuuttunut asiakirjoistaan ​​ja jos hän täyttää kaikki vaatimukset tai lisenssiä ei ole annettu 45 päivän kuluessa, toimivaltaisten viranomaisten toimia voidaan valittaa tuomioistuimessa tai hallinnollisesti kolmen kuukauden kuluessa.

Palvelujen tarjoamisen ehtojen rikkominen (tai lainvastainen kieltäminen) uhkaa virkamiestä, jolla on hallinnollinen vastuu 3-5 tuhannen ruplan suuruisena sakkona, sekä vaatimus lisäasiakirjoista tai lisämaksuista - 5-10 tuhatta ruplaa.

Lääketieteellisen käytännön rangaistus ilman lisenssiä

Valtion kohdistuu hallinnollinen seuraamus (Art. 2, Art. 14.1 Code of hallinnollisia rikkomuksia 50 tuhatta ruplaa., Kanssa omaisuuden takavarikointi) tai rikosoikeudellista vastuuta (Art. 171 ja 235 artiklan rikoslain) täytäntöönpanoa varten hoitokäytännön ilman lisenssiä.

Hallinnollinen vastuu määräytyy sakkojen muodossa:

 • kansalaiset - 2 - 2,5 tuhatta ruplaa;
 • johtajat (mukaan lukien yksittäiset yrittäjät) - 4-5 tuhatta ruplaa.

Jos organisaation toiminta ei ole kannattavaa, lisenssin puute uhkaa sakkoa

 • 500-1 000 ruplaa kansalaisille;
 • johtajat - 30-50 tuhatta ruplaa. (tai enintään kolmen vuoden poissaolo);
 • PI - 30-40 tuhatta ruplaa. (lääketieteellisen käytön kieltäminen jopa 90 päivää);
 • oikeushenkilöt - 170 250 tuhatta ruplaa. (tai lääketieteellisen käytön kieltäminen jopa 90 päivään).

Rikosoikeudellinen vastuu syntyy, jos toiminta on aiheuttanut vakavaa vahinkoa ihmisille tai liittyy merkittävien voittojen saamiseen.

Mikä on parempi, jos LLC FE? Mitä sinun pitäisi valita?

Yksityisen turva-alan käyttöoikeus: mistä saa ja milloin sitä tarvitaan?

 • sakko jopa 300 tuhatta ruplaa. tai korkeintaan kahden vuoden palkkaa;
 • Pakollinen työ - enintään 480 tuntia;
 • pidätys - enintään 6 kuukautta..

Jos kansalainen on rikollisesti vastuussa ensimmäistä kertaa, vapauttaminen on mahdollista myös, jos:

 • aiheutunut vahinko on korvattu ja talousarvioon siirretty korvaus, joka vastaa viittä kertaa vahinkojen määrää;
 • Listattu tulo ja raha-korvaus, joka on viisi kertaa tulon määrä.

Jos järjestäytyneelle ryhmälle on syytetty rikosta, rangaistus voi olla:

 • hieno - 100-500 tuhatta ruplaa. tai palkkaa 1-3 vuotta;
 • pakollinen työ enintään 5 vuotta;
 • vapauden rajoittaminen - enintään viisi vuotta sekä enintään 80 tuhannen ruplan sakko.

Jos työ ilman lisenssiä on aiheuttanut haittaa terveydelle laiminlyönnistä, seuraamukset:

 • hieno - jopa 120 tuhatta ruplaa;
 • vapauden rajoittaminen - enintään kolme vuotta;
 • pakkotyö - enintään 3 vuotta;
 • vankeus - enintään 3 vuotta.

Venäjän federaation lääketieteellinen toiminta edellyttää lisensointia, ja tätä prosessia säännellään lailla. Valtuutus on ainutlaatuinen menettely, jossa myönnetään tiettyjen ehtojen täyttävien yritysten myöntämää lupaa lääketieteellisten palvelujen tarjoamiseen.

Lääketieteelliset ja muut laitokset, mukaan lukien yksittäiset yrittäjät, saattavat olla oikeutettuja lääketieteellisen profiilin tarjoamiseen. Menettelyn suorittamiseksi hakijoiden on toimitettava asiaankuuluvalle viranomaiselle lausunto ja kiinteät muut todistukset. Vaadittujen asiakirjojen luettelo sisältää Art. 13 luvussa.

Yrittäjät, jotka aikovat harjoittaa liiketoimintaa lääketieteessä, on tärkeää määrittää alun perin oikein, onko erityislupa tarpeen valitulle toimintatyypille tai jos tällaisia ​​tiukkoja vaatimuksia ei ole. Tästä syystä Venäjän federaation lainsäädännössä on selkeästi osoitettu, että toiminta, joka voi millään tavoin vahingoittaa ihmisten terveyttä, intressejä, oikeuksia ja valtion turvallisuutta, on luvanvaraista pakollista.

Asiakirjojen valmistelu ja lisenssin hankkiminen - prosessi on pitkä ja monimutkainen, niille, jotka odottavat saada luvan ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä asiantuntijoihin, joilla on kokemusta.

Lopuksi pyydämme sinua katsomaan toista videota lääketieteellisen lisenssin saamisesta.

yksityisesti

Julia Egorova (Moskova) - PMU: n nimeltään Phthisiopulmonologian klinikan anestesiologian ja elvytyslaitoksen tohtori. Sechenov. Toisessa korkeakoulussa - asianajaja.

Luultavasti jokainen lääkäri maassamme ennemmin tai myöhemmin joutuu yksityisten kuulemisten ongelmaan. Satunnaiset tuttavat, entiset potilaat, sukulaiset ja kollegoiden ystävät, kollegat itse, eivät luota "vain kuka tahansa", kysy neuvoa lääkäriltä. Tämän seurauksena hyvä lääkäri parven virtoja, ja joskus ihmisvirtojen jotka haluavat yksityisyyttä, "laiton" kuulemiseen. Mielestäni tämä johtuu perinteinen epäluottamus potilaiden lääkäreille ja huono laatu yleiseen terveydentilaan. Joka tapauksessa kunnioitettu käsitys "yksityisestä käytännöstä" - joka tunnetaan meistä ennen kaikkea kirjoista ja ulkomaisesta kokemuksesta - tulee elämään entistä enemmän. Ehkä olet jo ajatellut siirtyäksesi kokonaan yksityiseen käytäntöön tai edes haluaisi luoda oman yksityisen keskuksen? Harkitse tätä elintärkeää ilmiötä ohjaavaa lakia sekä vastuuta niiden rikkomisesta.

Mikä on mitä?

Keskustelun aiheen selventämiseksi annamme määritelmät, jotka kansalaisten terveyden suojelua koskeva laki antaa meille.

Lääkintäpalvelu - lääketieteellinen hoito tai joukko lääketieteellisiä toimenpiteitä, joilla pyritään sairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnoosiin ja hoitoon, lääketieteelliseen kuntoutukseen ja joilla on itsenäinen täydellinen arvo.

Lääkäriorganisaatio - oikeushenkilö, riippumatta sen organisaatiosta ja oikeudellisesta muodosta, joka harjoittaa lääketieteellistä toimintaa pääasiallisena (lakisääteisenä) toimintamallina Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti annetun toimiluvan perusteella.

Lääketieteellisen organisaation toimintaa sääntelevän lain säännöksiä laajennetaan koskemaan myös muita oikeushenkilöitä riippumatta niiden organisaatiosta ja oikeudellisesta muodosta, harjoittavat lääketieteellistä toimintaa sekä pääasiallista (lakisääteistä) toimintaa ja soveltavat tällaisiin järjestöihin lääketieteelliseen toimintaan liittyvää osaa. Tämän liittovaltion lain mukaan yksittäisiä yrittäjiä, jotka harjoittavat lääketieteellistä toimintaa, käsitellään lääketieteellisiksi järjestöiksi.

Lääketieteellinen työntekijä - henkilö, jolla on lääketieteellinen tai muu koulutus, toimii lääketieteellisessä organisaatiossa ja jonka työtehtävät (viralliset) ovat lääketieteellistä toimintaa tai henkilöä, joka on yksityinen yrittäjä, joka suorittaa suoraan lääketieteellistä toimintaa.

Materia vaatii

Näiden määritelmien tutkimisen jälkeen voidaan päätellä, että yksityisen käytännön käsitteen soveltaminen lääketieteen palvelujen tarjoamiseen ei ole oikeudelliselta kannalta varsin oikea. Yksityiset tai oikeutetusti tämän lain mukaiset henkilöt eivät voi tarjota lääketieteellisiä palveluja - tämä edellyttää rekisteröintiä oikeushenkilöltä tai ainakin yksittäiseltä yrittäjältä.

Lisäksi, jotta oikeussubjekti saisi lääketieteellisiä palveluja koskevan lisenssin, on välttämätöntä täyttää melko laaja luettelo vaatimuksista. Lupakirjan hakijan tulee omistaa tai vuokrata huone, joka sopii terveydenhoitopalvelujen tarjoamiseen ja joka vastaa terveys- ja muita standardeja (jotka on myös dokumentoitava). On myös tarpeen omistaa tai vuokrata ilmoitettuja palveluita varten tarvittavat lääketieteelliset laitteet, laitteet ja työkalut. Tällöin laitteiden ja laitteiden on oltava sertifioituja ja rekisteröidyt määrätyllä tavalla.

Myös lääketieteelliseen toimintaan liittyvän lisenssin hankkimiselle on täytettävä henkilökunnan vaatimukset. Lääketieteellisestä toiminnasta vastaavan päällikön ja hänen sijaistensa on oltava korkeakoulututkinnossa ja pätevässä lääketieteellisessä sertifikaatissa sekä lisäkoulutuksessa ja todistuksessa erikoisalalla "terveydenhuollon organisaatio ja kansanterveys".

Yksittäiselle yrittäjälle vaatimukset ovat hieman pehmeämpiä. Hänellä on oltava hänen ilmoittama asianmukainen lääketieteellinen koulutus. Jos aiot tarjota ensiapua tai hoitoa, niin toissijainen lääketieteellinen koulutus, kokemus vähintään 3 vuotta ja todistus kyseisessä erikoisalassa riittää. Myös lääkärit tarvitsevat lisää jatkokoulutuksen, kokemusta vähintään 5 vuotta voimassa oleva todistus ammattitaidosta.

Jos lääketieteellisen palvelun suorittamiseen tarvitaan useita henkilöitä, lupavaatimuksiin sisältyy työntekijöille tehtyjä työsopimuksia, joilla on oltava tarvittavat lääketieteelliset opinnot ja erikoistodistukset määrältään, joka täyttää lääketieteellisen organisaation henkilöstön yleiset vaatimukset. Lääketieteellisten työntekijöiden lisäksi tarvitaan teknistä henkilökuntaa, jolla on riittävät pätevyydet lääkinnällisten laitteiden hoitamiseen tai sellaisen yrityksen kanssa tehtyyn sopimukseen, jolla on lupa ylläpitää niitä.

Lupavaatimuksia mainittakoon tässä lyhennettynä, täydellisen luettelon niistä sisältyy asetukseen luvista lääketieteellisiin tehtäviin huhtikuuhun 16, 2012 tärkeimmät määräysten lisensointi sairaanhoidossa. Voit tutustua hänen kanssaan linkkiin: base.consultant.ru.

Jopa epätäydellinen luettelo lisensointivaatimuksista jättää epäilyksen, että yksityinen lääketieteellinen toiminta vaatii erittäin merkittäviä alkuinvestointeja, kun taas lääkärit ovat halukkaampia harjoittamaan yksityistä käytäntöä saadakseen rahaa sen sijaan, että ne käyttävät sitä. Lisäksi tällaiset merkittävät lisenssikustannukset (paitsi lääketieteelliset toiminnot, myös tilat, laitteet jne.) Lisäävät merkittävästi palvelujen kustannuksia useimpien potilaiden ulottumattomissa. Lisäksi lisenssi myönnetään kerran vuodessa, mutta viiden vuoden ajan, minkä jälkeen se on hankittava uudelleen.

Oikeushenkilö tai yksittäinen yrittäjä?

Vertaamalla rekisteröintimenettelyjä, verotusehtoja ja raportointivaatimuksia voidaan päätellä, että on tarkoituksenmukaisempaa rekisteröityä yksittäisenä yrittäjänä. Rajoituksia liiketoimintaan, tekemisen työsopimusten jne. D. yksittäisen yrittäjän ei raportointi tuottaa vähemmän ja ansaitsi rahaa voi viettää oman, vaikka rahaa kuuluva oikeushenkilö, sen omistaja voi saada vain maksamalla itse palkat, mikä tarkoittaa lisäverovähennyksiä.

Laki ja järjestys

Tarkasteltuaan oikeussubjektin tai yksittäisen yrittäjyyden rekisteröintimenettelyä, kirjanpitoa, veroilmoitusten laatimista, tilojen hankintaa ja laitteita, lisensoimista... venäläisellä lääkärillä on varmasti kysymys: "Tai ehkä jotain sellaista?"

"Jotain sellaista" säännellään

Hallintorikosten rikosrekisteri, momentti 6.2. Yksityisen lääkärin käytännön, yksityisen lääketeollisuuden tai perinteisen lääketieteellisen toiminnan laittomat käytännöt (parantaminen):

1. Henkilöllä, jolla ei ole toimilupaa tämäntyyppisen toiminnan harjoittamiseksi, harjoittaa yksityistä lääketieteellistä tai yksityistä lääketieteellistä toimintaa - aiheutuu hallinnollisen sakon määrää kahdesta tuhannesta kahteen tuhannelle viisisataa ruplaa.

Oppitunti 2. Perinteinen lääketiede (parantuminen) vastaisesti järjestyksessä perustettu lain - tulee sisältyä määräämistä hallinnollisen sakon määrän tuhatviisisataa-kaksituhatta.

Näyttää siltä, ​​että sakot ovat pienet, ja osoittautuu, että on edullisempaa laittomasti harjoittaa yksityistä käytäntöä kuin laillisesti tarjota lääketieteellisiä palveluja. Mutta tämä ota vastuuta yksittäistä tapahtumaa, esimerkiksi mittasimme naapurin isoäiti paine neuvoi lääkettä, ja sai suklaapatukan siitä kiitollinen vanha nainen. Tällaisia ​​hyviä tekoja voidaan toteuttaa systemaattisesti, mutta tärkeintä ei ole saada niistä taloudellista hyötyä, koska jos lääketieteellinen toiminta tuo huomattavia tuloja, niin tämä on jo

Rikoslain artikla 171 laitonta liiketoimintaa: § 1. toteuttaminen yritystoimintaa ilman rekisteröintiä tai rikkoo rekisteröimistä koskevia sääntöjä, sekä edustus Tarkastuksen suorittavan valtion rekisteröinti oikeussubjektien ja yksittäisiä yrittäjiä, asiakirjat vääriä tietoja tai harjoittaa liiketoimintaa ilman jos toimilupa on pakollinen, jos se on aiheuttanut suurta vahinkoa kansalaisille, järjestöille tai valtiolle tai muodostamiseen liittyvästä tulojen suuri määrä, - on tuomittava sakko enintään kolmesataatuhatta ruplaa eli palkka tai muu tulo ajaksi enintään kaksi vuotta tai pakollista töiden ajaksi satakahdeksankymmentä-kaksisataaneljäkymmentä tuntia, tai vankeuteen enintään kuusi kuukautta.

Voit heti vakuuttaa lääkäreitä tästä artikkelista, koska suuret tulot alkavat 250 tuhatta ruplaa yksityisen käytännön aikana, eikä tällaista rahaa ole niin helppoa ansaita. On myös huomattava, että tässä artikkelissa viitataan itsenäiseen toimintaan. Toisin sanoen, jos lääkäri on tehnyt työsopimuksia sellaisen organisaation kanssa, jolla ei ole lupaa lääketieteelliseen toimintaan, niin organisaatio, eikä lääkäri, on siitä vastuussa. Tämä on hyvä muistaa, esimerkiksi vähentämällä ne työntekijöiden palkkojen summien takaisinmaksun verukkeella sakkoja klinikan takia lisenssin rikkomuksista.

Sellaisen tapauksen seuraukset, joissa laiton lääketieteellinen palvelu ei tuonut mukanaan hyvää vaan päinvastoin aiheutti haittaa, näyttää surulliselta. Eli naapurin isoäiti, josta mitataan paine, otti neuvoja verenpainelääkkeen yhteydessä, jonka jälkeen hän tunsi huimausta, hän kaatui ja mursi hänen lonkka samanaikaisesti (joka on vähintään kohtalaisen vaikea haittaa terveydelle). Tässä tapauksessa on

Rikoslain artikla 235 laittoman miehityksen Yksityisen lääkärin tai yksityisen lääketeollisuuden toimintaa 1. Yksityisen lääkärin tai yksityistä farmaseuttista aktiivisuutta henkilö, jolla ei ole lisenssiä valitun toiminnan luonteesta, jos tämä on mukana huolimattomuudesta haitan ihmisten terveydelle, - sakkorangaistus enintään kaksikymmentä kaksikymmentä tuhatta ruplaa tai tuomittujen palkan tai muun tulon määrä enintään yhden vuoden ajan tai vapauden rajoittaminen enintään kolmeksi vuodeksi tai uditelnymi työvoiman voimassa noin kolme vuotta, tai vankeuteen samana aikana. 2. Sama teko, joka aiheutti laiminlyönnistä henkilön kuoleman - rangaistaan ​​pakkotyöstä enintään viiden vuoden ajan tai vankeusrangaistuksella samalle kaudelle.

Rikosoikeuden yksityinen käytäntö tarkoittaa mitä tahansa terveydenhuollon tarjoamista valtion ja kuntien terveydenhuollon laitosten ulkopuolelle, jos toimintaa harjoitetaan säännöllisesti pysyvästi. Esimerkiksi, voit mitata paine naapurin isoäiti jatkuvasti, ja antaa sille tässä suhteessa vinkkejä. Jos terveydelle aiheutunut vahinko johtuu kertaluonteisesta palvelusta tai sairaanhoidosta, se voidaan luokitella huolimattomuudesta johtuen. Samalla syyllisyyden tunnistamisessa laittomassa lääketieteellisessä toiminnassa ei ole merkitystä, saisitteko voittoa tästä toiminnasta, vain palvelun tarjoamisen tosiasiasta tulee selvää.

Tärkeintä

Yksityinen lääkärikäytäntö on tiukasti lakisäädetty, edellytetään oikeushenkilön tai yksittäisen yrittäjätoiminnan rekisteröintiä ja lisenssin hankkimista.

Kun tehdään työsopimus yksityisen työnantajan kanssa, on järkevää selventää lääketieteellistä toimintaa koskevan lupakirjan olemassaolo ja selvittää, mitkä palvelut ovat lisensoituja, jotta vakuutat itsenne epämiellyttävistä yllätyksistä, kuten klinikan lopettamisesta luvan epäämisen tai erikoistumispalveluiden kieltämisen vuoksi.

Lääkäripalvelujen tarjoaminen yksityisesti ilman lisenssiä ei ole rikos, mutta sitä pidetään rikoksena, joka voi aiheuttaa hallinnollisen vastuun.

Ja kuten tavallista, muista lääketieteellinen käsky - "älä haittaa." Haitat terveydelle eivät ole pelkästään ammatin pääperiaatteen vastaisia, vaan myös rikosoikeudellinen vastuu.

Kuinka saada lisenssi yksityiseen lääkäriin?

Kuinka saada lisenssi yksityiseen lääkäriin? Kuinka paljon se maksaa? Ja mitä asiakirjoja tarvitaan tähän?

Asianajajan vastaukset (1)

Yksityisen lääketieteellisen käytännön lupamenettely määräytyy Venäjän federaation hallituksen 16 päivänä huhtikuuta 2012 antaman päätöslauselman 291 kohdan 7 mukaisesti. Siinä luetellaan tiedot ja asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä lupaviranomaiselle toimitettavaksi, muun muassa jäljennös asiakirjasta, jolla vahvistetaan lisenssin myöntämistä koskevan valtion maksun suorittaminen.

On suositeltavaa tutustua lääketieteellisen toiminnan toteuttamiseen liittyviin lupavaatimuksiin (saman kohdan 4 kohta). Jos niitä ei noudateta, lisenssiä ei anneta.

Etsitkö vastausta?
On helpompi kysyä asianajajalta!

Kysy asianajajilta - on paljon nopeampi kuin löytää ratkaisu.

Lisenssi lääketieteelliseen toimintaan: suunnitteluominaisuudet

Lääketieteelliseen toimintaan liittyvä lupa LLC: lle on pakollinen edellytys, jonka täyttäminen mahdollistaa lääketieteellisen palvelut väestölle. Koska tämä alue liittyy ihmisten terveyteen, palvelujen laatu on aiheellista. Tästä syystä LLC: n lääketieteellisen toiminnan hoitaminen on mahdollista vain sen viranomaisen myöntämällä luvalla, jolla on tarvittavat toimivaltuudet menettelyn toteuttamiseksi.

Kiinnitä huomiota! Väestölle tarjottaviin palveluihin, erityisesti koulutukseen ja lääketieteeseen liittyvät toimet, lisätään valtion huomiota lisensointiin.

Lupamenettelyyn liittyy erilaisia ​​auditointeja, joiden tarkoituksena on määritellä lisenssinsaajan ammattitaidon ja pätevyyden taso, minkä vuoksi valmistelutoimet on toteutettava vakavasti. Jos vakiintuneita vaatimuksia ei noudateta, lupa voidaan evätä.

Artiklassa esitetään tietoja toimiluvan saamista koskevasta menettelystä ja edellytyksistä, asiakirjoista, jotka on toimitettava, sekä laitteiden ja tilojen vaatimuksista, joissa lääketieteellinen toiminta toteutetaan.

Luettelo toimiluvan saaneista lääketieteellisistä toimista

LLC: n rekisteröinnin yhteydessä on ilmoitettava, mihin suuntaan yhtiö aikoo toimia. Lain mukaan jotkut toiminnot toteutetaan vain erityisluvalla. Näihin kuuluvat lääketieteellisten palvelujen tarjoaminen.

Lääketieteellisen toiminnan alalajit ovat erityisten säädösten mukaisesti lisensoinnin kohteena:

 • ensiapu potilaille;
 • pätevän lääkärin palvelut;
 • ambulanssipalvelut;
 • palvelujen tarjoaminen sairaaloissa ja lomakohteissa oleskeleville potilaille;
 • suorittamaan laboratoriokokeita, tekemällä testejä sekä suorittamalla tutkimuksia, joilla pyritään diagnosoimaan taudit ja määrittämään potilaan terveydentila;
 • lääketieteellisten palvelujen tarjoaminen tautien ehkäisemiseksi, jonka pääasiallisena tarkoituksena on parantaa potilasta;
 • suoritettavat elinsiirrot;
 • sellaisten toimien toteuttaminen, jotka liittyvät luovuttajien osallistumiseen lääketieteellisiin tarkoituksiin.

Lisäksi on useita kosmeettisia ja terveyspalveluja, joiden tarjoaminen edellyttää myös lisensointia.

Heidän luettelo sisältää:

 • hieronta;
 • pysyvä meikki;
 • lävistyskorvat;
 • lävistyksiä.

Mainitut toiminnot ovat lääketieteellisiä, ja niiden toteuttaminen edellyttää näin ollen lupaa.

Kiinnitä huomiota! Tällaiset palvelut tarjoavat salonit eivät aina täytä lakisääteisiä vaatimuksia, ja kuten käytännössä käy ilmi, ne toimivat usein ilman lisenssiä. Luvan puute lisää asiakkaiden riskejä, koska se sallii ammattitaidottomat ja kokemattomat kosmetologit tarjoamaan terapeuttisiin tai jopa leikkauksiin liittyviä palveluja. Jotta amatöörit eivät pääse kauneudenhoidon valinnassa, on kiinnitettävä huomiota dokumentaatioon, erityisesti luvan saantiin.

 • Moskova ja alue: + 7-499-938-54-25
 • Pietari ja alue: + 7-812-467-37-54
 • Liittokunta: + 7-800-350-84-02

Pakkaus asiakirjoista

Lääketieteellisen toiminnan lisensointi tapahtuu lainsäädännön mukaisesti laadittujen asiakirjojen perusteella. Tarvittavien asiakirjojen kokoelma olisi kerättävä ja toimitettava terveysministeriön laitokselle.

Vakioluettelo sisältää seuraavat asiakirjat:

 • vakiomuodon lausuma. Hakemukseen on sisällyttävä hakijan pyyntö lääketieteellisistä palveluista. Lisäksi asiakirjan tekstissä on määritettävä alatoiminta, jonka yritys aikoo toteuttaa. Hakemuksen pakollinen edellytys on määritetyn suunnan päällikön allekirjoitus;
 • asiakirjat, jotka osoittavat lääketieteellisten palvelujen tarjoamiseen tarvittavien tilojen järjestämisen. Samanaikaisesti on toimitettava paperit, jotka vahvistavat, että LLC: llä on tarvittavat laitteet, lääkinnälliset välineet ja muut laitteet, joiden puuttuminen vaikeuttaa lääketieteellistä käytäntöä.
 • materiaalit, jotka vahvistavat pään ja asianomaisen koulutuksen organisaation henkilöstön läsnäolon. Puhumme tutkintotodistuksista, todistuksista ja muista koulutusasiakirjoista. Lisäksi hakijan on liitettävä asiakirja, joka osoittaa hänen kokemuksensa. Vaatimusten mukaan lääketieteellisen työkokemuksen on oltava vähintään kolme vuotta;
 • terveys- ja epidemiologisen aseman toimien tulokset osoittavat, että tilat, joissa toiminta toteutetaan, täyttävät täysin vakiintuneet vaatimukset ja standardit. Sinun on myös annettava tietoja lääketieteellisten laitteiden rekisteröinnistä;
 • asiakirjat, jotka vahvistavat, että LLC: n ja sen päällikön työntekijöiden välinen työsuhde toteutetaan lain mukaan. Nämä ovat työsopimuksia, sopimuksia, sopimuksia;
 • Pakollisen maksun maksaminen kokonaisuudessaan.

Luetteloon tallennetut asiakirjat jätetään ensimmäistä kertaa luvan saamiseksi. Lisenssin uusimisen yhteydessä on välttämätöntä jättää aikaisemmin annettu hakemus ja alkuperäinen lupa.

Hakijan lupakirjan myöntämistä tai uusimista koskevassa hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

 1. organisaation nimi (täydellinen ja lyhennetty lomake;
 2. tietoja LLC: n oikeudellisesta osoitteesta. Näiden tietojen on vastattava yrityksen rekisteröintihetkellä ilmoitettua tietoa;
 3. rekisteröintinumero;
 4. organisaation yhteystiedot, erityisesti puhelinnumero ja sähköposti;
 5. tiedot henkilöstä, joka hakee. Jos tällainen on luonnollinen henkilö, esimerkiksi LLC: n johtaja, sinun on annettava hänen täydellinen nimi ja rekisteröintinumero;
 6. tiedot toiminnasta, jota varten tarvitaan itse asiassa lupa.

Lisätietoja! Hakemus ja asiakirjat toimittaa lisenssinsaaja henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä. Toisessa tapauksessa asiakirjojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon perustuva valtakirja on liitettävä tärkeimpien asiakirjojen luetteloon. Voit myös lähettää materiaaleja postitse.

Kuka julkaisee lisenssin, asiakirjan kustannukset

Lisenssien myöntämiseen ja uusimiseen liittyvien asioiden ratkaiseminen kuuluu näiden valtion elinten toimivaltaan:

 • Valtion terveyspalvelu terveydenhuoltojärjestelmässä. Tämän elimen päätehtävänä on käsitellä sellaisten lääketieteellisten laitosten kysymyksiä, jotka ovat paikallishallinnon edustajien alaisia;
 • valtion valtaa käyttävä laite. Sitoutuu niiden organisaatioiden hakemusten huomioon ottamiseen, jotka aikovat tarjota korkealaatuista hoitoa.

Luvan saaminen keskimääräisistä kustannuksista organisaatioon 20 tuhatta ruplaa. Tähän hintaan sisältyy maksu tällaisista palveluista:

 1. asiakirjojen valmisteluun ja keräämiseen liittyvät neuvottelut;
 2. vastaanottaa asiakirjoja ja käsitellä niihin sisältyviä tietoja;
 3. jotka osoittavat, että esitetyt asiakirjat eivät täytä vakiintuneita vaatimuksia, on laadittu luettelo ongelmallisista kysymyksistä;
 4. laatimalla luettelo suosituksista, joiden toteuttaminen on tarpeen puutteiden ja virheiden poistamiseksi;
 5. luvan myöntäminen.

Menettelyn kesto, joka alkaa hakemuksen jättöpäivästä ja päättyy luvan saamiseen, ei pääsääntöisesti ylitä 30 päivää.

Lisenssinhaltijan vaatimukset

Luvanhaltijan (lisenssinhaltijan) on täytettävä useita ehtojen myöntämisen edellytyksiä.

Näitä ovat:

 • hakijalla on toimitiloja sekä asiakirjoja, jotka vahvistavat sen käyttämisen oikeudellisista syistä (otsakeasiakirjat, vuokrasopimukset);
 • asianmukaista henkilökuntaa. Jokaisen työntekijän pätevyyttä on tuettava koulutustodistuksilla.
 • lupa käyttää lääketieteellisiä laitteita, lääkinnällisiä laitteita,
 • työntekijöiden kokemuksen olisi oltava vähintään kolme vuotta;
 • säännöllisten tarkastusten tekeminen tarjottavien palvelujen laadun parantamiseksi;
 • sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen työskennellessä lääkinnällisten laitteiden, lääkkeiden kanssa;
 • käytettävissä olevan lääketieteellisen laitteen säteilytilasta sekä erityislaitteista. Tiedot esitetään taulukon muodossa;
 • valvoa henkilöstön kehittämiseen tähtäävää toimintaa. Yleensä jokaisen työntekijän on osallistuttava jatkokoulutukseen viiden vuoden välein.

Edellä mainittujen ehtojen täyttäminen ja lakisääteisten vaatimusten noudattaminen mahdollistavat lisenssin hankkimisen ilman lisäongelmia ja mahdollisimman pian.

Tänään on paljon välittäjäyrityksiä, jotka tarjoavat palveluja yrittäjyyden alalla. Voit käyttää palveluitasi saadaksesi lisenssin. On kuitenkin pidettävä mielessä, että sinun on lisättävä tietty summa itse luvan kustannuksiin, jotka maksavat välittäjän palveluista.

Lääketieteellisten laitteiden asiakirjat

Luvan saamiseksi asiakirjan tärkeimpien asiakirjojen lisäksi hakijan on annettava tietoja lääketieteellisistä laitteista.

Materiaaliluettelo sisältää:

 1. luettelo laitteista, joilla on valmistajan tiedot, kunkin yksikön numero ja merkki;
 2. lupa käyttää laitteita ja laitteita;
 3. passin työkalut ja käyttöohjeet;
 4. takuut, laatustodistukset, todistukset.

Huoneen vaatimukset

Toimivaltaisten viranomaisten on myös tehtävä ennakkotarkastus huoneeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään alueen vaatimusten täyttämiseen, eli kunkin lääkärin toimiston koko ei saisi olla pienempi kuin asiaa koskevien säännösten mukainen. Esimerkiksi terapeutin toimipaikan on oltava vähintään 12 neliömetriä.

Luvan epäämisen perusteet

Joissakin tapauksissa lupa voidaan evätä. Kieltäytymisperusteet ovat seuraavat:

 • asiakirjojen käsittelyn aikana ilmeni niiden sisältämien tietojen eroja;
 • asiakirjojen tiedot ovat epätarkkoja ja vaativat lisäystä;
 • luvanhaltija ei täyttänyt vahvistettuja edellytyksiä eikä ottanut huomioon lakisääteisiä vaatimuksia menettelyn valmisteluvaiheessa.

Luvan myöntämisen kieltäminen annetaan tilauksesta, joka on lähetettävä hakijalle kolmen arkipäivän kuluessa. Lain vaatimusten mukaisesti asiakirja kirjaa tietoja hylkäämisperusteista. Täsmällisesti, selityksenä tukee lain asiaa koskevat säännökset.

Se on tärkeää! Jos lupakirjan hakija ei ole saanut perusteita kieltäytymiselle, hänellä on oikeus pyytää tällaisten tietojen toimittamista menettelysääntöjen mukaisella tavalla.

Vastuu luvattomista lääketieteellisistä palveluista

Lupamenettelyn alaisten toimien toteuttaminen on lakiin perustuvaa. Tämä vaatimus koskee lääketieteellistä käytäntöä.

Niinpä lääketieteellisten palvelujen tarjoamatta ilman lupaa hallintokoodeksi määrätään rangaistus, jonka määrä voi olla 50 tuhatta ruplaa. Lisäksi voidaan määrätä ylimääräinen rangaistus rikoksentekijän omaisuuden takavarikoimisen muodossa.

Jos laittomasta lääketieteellisestä käytännöstä johtuen kansalaisten terveydelle aiheutui vahinkoa, rikoksentorjuntaa uhkaa rikoksentekijä, kuten Venäjän federaation rikoslain artikloissa määrätään. Rikosoikeudessa määritelty rangaistus nimitetään myös siinä tapauksessa, että rikoksentekijän toiminta liittyy suureen määrään voitosta.

Lääketieteellinen lisenssi Elektrostalissa

Lupakirjan rekisteröinti avaimet käteen -toiminnan toteuttamiseksi. Otamme kaikki vaikeudet

Lupa lääketieteelliseen toimintaan

Roszdravnadzorin myöntämä lääkärintodistus.

Valtion tullin rekisteröinti - 7500 ruplaa.

Rekisteröinnin määräaika on 45 työpäivää (laskettuna siitä päivästä, jona lisenssiviranomainen on vastaanottanut hakemuksen ja tositteet).

Lisensointi Liittovaltion Valvonta terveysalalla toteutetaan pohjalta sopimuksen liittovaltion lain 11.21.11 numero 323-FZ "pohjalta terveyden suojelemiseksi Venäjän kansalaisille" ja RF valtioneuvoston asetuksen 11.21.11 # 957 "järjestämisestä lisensointiin tiettyjen toimintojen".

Minkälaisiin toimiin kuuluu lääketieteellisen toiminnan lisensointi

Kuka tarvitsee lääkärinlisenssin harjoittaa ammatillista toimintaa?

Tätä lupaa on myönnettävä useista laitoksista, jotka tarjoavat yleisölle perinteisiä lääketieteellisiä palveluja. Näihin laitoksiin kuuluvat:

monitieteelliset hoitokeskukset;

Mihin asiakirjoihin tarvitaan lisenssi

Lääketieteellisen toiminnan harjoittamiseen tarvittavan lisenssin saamiseksi on esitettävä lailla säädetty asiakirjapaketti, jossa on luettelo hakemuksesta.

Hakemus hakijalta.

Luettelo kaikista hakemukseen liitetyistä asiakirjoista.

Asiakirjat, jotka vahvistavat tilojen omistuksen alueella, jonka alueella on tarkoitus harjoittaa lisensoitua toimintaa. (Kopiot)

Asiakirjat, jotka vahvistavat laitteiden ja lääketieteellisten tuotteiden omistajuuden, jotka ovat välttämättömiä ilmoitetun lisensoidun toiminnan suorittamiseksi. (Kopiot)

Asiakirjat, jotka vahvistavat johtavan korkeakoulututkinnon, hänen sijaisensa ja muut vastuuhenkilöt sekä lisäkoulutuksen pätevyysvaatimusten mukaisesti. (Copy)

Asiakirjat, jotka vahvistavat lääketieteellisen alan työkokemuksen vähintään viidellä vuodella johtajan, hänen sijaisensa ja muiden vastuuhenkilöiden kanssa. (Copy)

Asiakirjat, jotka vahvistavat johtajan, hänen sijaisensa ja muiden vastuullisten henkilöiden erikoistodistuksen. (Copy)

Tiedot kiinteistörekisteristä kiinteän omaisuuden kiinteistörekisteriin vahvistaen, että hakija omistaa lääketieteelliseen toimintaan varatut tilat.

Tiedot, jotka vahvistavat veroilmoituksen.

Tiedot terveys- ja epidemiologisista havainnoista, jotka osoittavat, että hakijan toimitilat täyttävät terveysvaatimukset.

Tiedot siitä, että lisensoidun palvelun toteuttamiseen tarvittavat lääkinnälliset laitteet, laitteet, laitteet, välineet ja työkalut on rekisteröity.

Tiedot, jotka vahvistavat valtion maksujen oikea-aikaisen maksamisen.

Vapaa kuuleminen

Menetelmä lääketieteellisen lisenssin hankkimiseksi standardin Garantin kautta Elektrostalissa

Lääketieteellisen lisenssin saamiseksi sinun täytyy soittaa maksuttomaan puhelinnumeroon, joka on mainittu sivustolla tai jätä pyyntö palautelomakkeella.

Tämän jälkeen lisensointiasiantuntija ottaa sinuun yhteyttä ja lupamenettely otetaan käyttöön. Tämä prosessi voidaan kuvitellusti jakaa useisiin vaiheisiin.

 • Neuvoa-antava erikoislupa lisensoimaan tarpeet. Tässä vaiheessa kaikkiin kysymyksiin vastataan. Yhteistyöprosessiin sovelletaan tarpeitasi.
 • Sopimuksen tekeminen. Tässä vaiheessa sopimus allekirjoitetaan ja maksu suoritetaan palvelujen tarjoamisesta. Sopimuksessa mainittu määrä on kiinteä eikä muutu rekisteröintiprosessissa.
Lue lisää

 • Asiakirjojen kokoaminen. Sinulle lähetetään tai annettiin yksityiskohtainen luettelo tarvittavista asiakirjoista, joita tarvitaan rekisteröintiin. Se todentuu ja vastaa lupaviranomaisen vaatimuksia. Kaikki puutteet poistetaan jo ennen asiakirjojen toimittamista Roszdavnadzorille.
 • Sovelluksen täyttäminen. Toimitettujen asiakirjojen perusteella lisenssin rekisteröintihakemus täytetään täsmällisesti.
 • Suunnittelu ja lähettäminen rekisteröinnille. Hakemus ja muut asiakirjat, joilla on luettelo, lähetetään rekisteröijälle.
 • Vastaukset rekisteröintiviranomaisen kysymyksiin. Rekisteröintiprosessissa annetaan vastaukset kaikkiin asiakirjoihin liittyviin kysymyksiin ja hakijan oikeudellisten vaatimusten noudattamiseen. Tällaiset kysymykset yleensä syntyvät, kun päätetään ilmoittautua Roszdravnadzorille.
 • Valmiin lisenssin vastaanottaminen ja lähettäminen. Lähetämme sinulle valmiin lisenssin haluamallasi tavalla.

Kaikki mahdolliset tarkastukset tapahtuvat valvonnassamme. Apua tarjotaan jokaisessa rekisteröintivaiheessa.

Pidämme aina sinut ajan tasalla jokaisesta lisenssin rekisteröintivaiheesta.

Lääketieteellisen toiminnan luvan epäämisen syyt

Kun myönnät lisenssin itse tai kokopäiväisen asianajajan avustuksella, saatat joutua kohtaamaan luvan epäämisen. Tämä käytäntö on melko yleinen.

Asiakkaamme kertoivat meille, miksi he joutuivat hakemaan lääketieteellistä lisenssiä kahdesti.

Ensimmäinen syy: asiakirjojen eroja. Tämä on tavallisin ja yleisin syy. Jos lisensointiasiakirjat eivät ole lakisääteisten vaatimusten mukaisia ​​- voit saada luopumisen.

Epäselvyys voi olla hakemuksen virheellisestä täyttämisestä, jos jotain vaaditusta todistusasiakirjasta tai keräyksestä tehdyistä virheistä ei ole toimitettu ja luettelo on laadittu.

Toinen syy: asiantuntijoiden pätevyys tai puutteellinen määrä.

Mahdollinen hylkäysperuste, hakijan organisaation riittämätön kokemus tai pätevyys.

Kolmas syy: lääketieteellisen toiminnan toteuttamiseen tarvittavien tilojen vaatimusten noudattamatta jättäminen. Tiloihin liittyvät virheet ovat myös melko yleisiä.

Neljäs syy: laitteiden puute. Laitteita tietyntyyppisen työn toteuttamiseksi on tiukasti säännelty, sillä luvan epäämisen puuttuminen on taattu.

Vapaa kuuleminen

Etalon Garantin erikoislääkärit lääketieteen lisensoinnista ovat antaneet useita kymmeniä tällaisia ​​lisenssejä. Tämä kokemus auttaa välttämään virheitä ja poistamaan kaikki puutteet dokumentaation valmisteluvaiheessa.

Tämä on todella hyvä syy, miksi sinun pitäisi hakea lisensointia ammattilaisille.

Sinulla on mahdollisimman lyhyt aika hankkia tarvittava lisenssi ja jatkaa työtä menettämättä ylimääräistä työtä, aikaa ja rahaa.

Jos yrityksellesi puuttuu luvan rekisteröintiasiantuntijat, autamme sinua löytämään ja käyttämään välttämättömiä. Tarjoamme myös tilaisuuden toteuttaa tarvittavat koulutuskurssit.

Sähkölääketieteellisen lisenssin uusiminen Elektrostalissa

Lääketieteellisten palvelujen tarjoamiseen liittyvä lupa on rajoittamaton, mutta sen pakollista uudistamista on useita syitä.

Lisenssin uusiminen on helpompaa kuin hankkia uusi. Ja silti on tarpeen kerätä asiakirjoja ja täyttää hakemus uudistamista varten. Uudistamista voidaan myös kieltäytyä, joten on tärkeää ottaa vakavasti uudistus.

Asiakirjapyyntö uusimista varten:

Hakemus aikaisemmin hankitun lisenssin uusimisesta.

Aikaisemmin saadun lääketieteellisen lisenssin alkuperäinen.

Valtakirja henkilö.

Vakuus valtion maksun maksamisesta. (Tiedot voidaan saada virastojen välisen yhteistyön tuloksena)

Uudistamispäätöksen määrä on 750 ruplaa.

Rekisteröinnin määräaika on 10 työpäivää (laskettuna siitä päivästä alkaen, jona lisensiointiviranomainen on vastaanottanut hakemuksen ja tositteet).

Top