logo

Ranskassa pienyrityksiin kuuluu alle 50 työntekijää työllistäviä yrityksiä.

Tällä hetkellä Ranskassa on rekisteröity noin kolme miljoonaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Näistä 1,5 miljoonaa palvelualaa, 780 tuhatta kauppaa, 350 tuhatta rakennusalaa ja 303 tuhatta teollisuudessa. Suomessa on vuosittain noin 250 tuhatta pienyritystä, joista 50 tuhatta joutuu konkurssiin. Samalla 40-50 prosenttia Ranskassa syntyneistä uusista työpaikoista kuuluu pienyrityksiin. Niistä 3 miljoonasta pienyrityksestä noin 1,5 miljoonaa kuuluu yksilölliseen tai perheyritykseen eikä niillä ole lainkaan palkattua henkilöstöä, ja alle 10 henkilöä työskentelee 1 200 yritykselle. Yritysten ja pienyritysten tuloista ei ole selkeitä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia.

Seuraavaksi voidaan mainita Ranskan pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä valtiontuki.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana maassa on luotu vaikuttava valtion järjestelmä, joka edistää pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Uusia pienyrityksiä on kahden vuoden ajan vapautettu osakeyhtiöiden veroista ja paikallisista veroista. Heille tulovero ja sijoitetun osan voitosta vähennetään. Valtio osoittaa erityisen lojaalisuutta niille, jotka päättävät avata liiketoimintaansa taloudellisesti heikentyneillä alueilla. Näihin yrittäjiin sovelletaan alennuksia ja peruutusmaksuja sosiaaliturvarahastoille (terveys, eläkerahasto, moniperheiden rahasto, työttömien rahaetuudet). Työttömille, jotka päättivät luoda oman yrityksen, kehitettiin oma tukijärjestelmä. Heidät vapautetaan kahdesta, mutta kolmesta vuodesta ja vuodesta pakollisista sosiaaliturvamaksuista sosiaalivakuutustoimistoihin. Työttömät yrittäjät ovat saaneet erityisiä kirjoja, tear-off-tarkastuksia, joista voit maksaa hallinnoinnista, laista, kirjanpidosta jne. Lähes kaikki pienyrittäjät voivat odottaa saaneensa pehmeitä lainoja, lainoja ja tukia.

Yritysten kannustaminen ja luominen sekä konkurssien estäminen on yksi valtion ja yritysten välisen yhteistyön avainalueista. Tätä tekee erityinen instituutio, National Enterprise Creation Agency (ANSE), joka ei ainoastaan ​​auta tulevia yksityisiä yrittäjiä, vaan etsii myös mahdollisia yritysostoja konkurssin uhatessa.

Myös valtiolliset avustukset tarjoavat valtiollisia ministereitä maisemoinnille, kauppakamareille ja teollisuudelle, paikallisviranomaisille, alueellisille ja yleisille hallituksille sekä suurille yrityksille suunnatuista verotuksellisista verohelpotuksista.

Johtava organisaatio, jonka tarkoituksena on lobbaa liike-elämässä, on Ranskan yrittäjien liike. Pienyrittäjät ovat varsin kovaa ja päättäväistä puolustamaan oikeuksiaan vuoropuhelua valtion kanssa erityisesti verojen ja maksujen osalta kaikenlaisissa rahastoissa.

Maailmanlaajuisen finanssikriisin yhteydessä Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy ilmoitti perustamalla 2 miljardin euron rahasto, jonka varat suunnataan investointeihin ja lainoihin pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi säädettiin pienen ja keskisuuren yritysten sosiaalisen verokannan pienentymisestä ja useista muista verohelpotuksista.

Yleisesti voidaan päätellä, että Ranskassa pienten ja keskisuurten yritysten edellytykset ovat varsin suotuisat, kuten Espanjassa. Tällaisten yritysten valtion tuki on suuri, kuten Yhdysvalloissa.

Ranskassa, jossa pienet ja keskisuuret tuotanto on historiallisesti ollut tärkeä sija talousjärjestelmässä, ja tukirakenteita muodostettiin aikana niiden kehitystä, muuttaa sen jälkeen heidän tarpeensa, korkea valtion rooli, joka on perinteisesti ollut merkittävä rooli sääntelyn maan ja sen talouden.

Ranska on yksi Euroopan unionin suurimmista talouksista kehittäessään talouskehityksensä aikana erilaisia ​​keinoja ja menetelmiä oikeudellisten, taloudellisten, rahoituksellisten ja organisatoristen olosuhteiden luomiseksi pk-yritysten menestyksekkäälle toiminnalle erittäin kilpailukykyisessä markkinaympäristössä. Ranskalle on luotu tämän talouden alan infrastruktuuri vuosikymmenien ajan ja sillä on monia vahvuuksia.

Koska Venäjä ei tällä hetkellä ole kehittänyt yhtenäistä käsitystä pienten ja keskisuurten yritysten kehittämisestä, on erityisen tärkeää tutkia Euroopan unionin kehittyneiden maiden kokemuksia pk-yritysten tukemiseen liittyvän infrastruktuurin rakentamisesta. Tästä näkökulmasta Ranskan kokemus, jossa pienyritysten tukemiseen tarkoitettu infrastruktuuri sisältää sekä taloudellista tukea tarjoavat valtion omistamat yritykset että useat erilaiset palvelut, kuten koulutus, konsultointi ja muut, tarjoavat yksityisiä yrityksiä, ovat ohjeellisia ja tyypillisiä. Lisäksi pk-yrityksille tarjotaan kattavaa tukea sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeässä asemassa Ranskan taloudessa, vaikka pidämme vain niiden lukumäärää (yli 99 prosenttia kokonaismäärästä ja mikroyritykset ja yksittäiset yksityiset yrittäjät edustavat 93,55 prosenttia). Samaan aikaan huomaamme, että Ranskassa pienet ja keskisuuret yritykset ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten 20-30 vuoden aikana. Aikaisemmin pienet teollisuusyritykset edustivat melko arkaista markkinasegmenttiä, koska omistajilla oli varaa ostaa vanhentuneita tai halpoja laitteita. Sittemmin tilanne on muuttunut laadullisesti. Nykyaikaiset pienet ja keskisuuret yritykset, erityisesti tuotannon alalla, käyttävät korkeita teknologioita. Ranskalaiset pk-yritykset edistävät merkittävästi tutkimus- ja kehitystoimintaa, vaikka ne ovat huonompia kuin suuret yritykset.

Samaan aikaan ranskalaisia ​​pk-yrityksiä ei ole aktiivisesti ulkomailla, vaikka vertailevat tutkimukset, joita harjoittavat vientiä harjoittavat yritykset ja yritykset, jotka myyvät tuotteitaan vain kotimarkkinoilla, osoittavat, että entiset ovat suuria ja tuottavampia ja tuottavampia.

Näin ollen pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävä politiikka keskittyy Ranskan sosiaalisten tai taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen eli työttömyyden vähentämiseen luomalla uusia yrityksiä, parantamalla talouden kilpailukykyä lisäämällä pk-yritysten kokoa ja painoarvoa ja niin edelleen.

Ranskan hallitus ja yrityspiirit ymmärtävät, että on tärkeää siirtyä valtionavusta pienyrityksiin yrittäjyyden suotuisan ympäristön luomiseen. Pk-yritysten tukemisen politiikalla olisi varmistettava riskien (erityisesti taloudellisten) riskien jakaminen paitsi yrityksen perustamisen aikana myös sen kehittämisen aikana ja monimutkaisten hallinnollisten menettelyjen rajoittaminen.

Tärkeimmät valtion virasto, joka on tehtävänä on edistää pienten yritysten on kaupan hallinta, käsityön yritykset ja yritykset voivat tarjota palveluja (Direction des Entreprises Commerciales, ARTISANALES et de palvelut), joka on osa talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeriön (Ministere de l ' Talous-, rahoitus- ja teollisuusministeriö). Ranskan valtion toimintaa pienyritysten tukemisessa täydennetään myös muiden kumppaneiden ja virastojen sekä valtioiden että sekalaisten osallistumisella, mikä mahdollistaa useamman yrityksen löytämisen ja löytää välittäjän, joka parhaiten mukautuu tiettyihin ongelmiin.

Koska Ranska on Maailman kauppajärjestön jäsen, Ranskan valtio ei voi tukea pienyrityksiä suorien tukien muodossa ja joutuu turvautumaan välillisiin menetelmiin. Näihin tarkoituksiin luotiin kaksi organisaatiota: OSEO ja Coface.

OSEO - valtion organisaatio, joka perustettiin vuonna 2005 fuusion jälkeen Pankin pienten ja keskisuurten yritysten (BDPME -? La Banque de D veloppement des PME), National Research Support Agency (Anvar - l'Agence Nationale de hyödyntäminen de la Recherche), Industrial Agency (Innovation Industries) ja Ranskan pienet ja keskisuuret yritykset (Sofaris - Société française de garantie des finances des PME). Sen tavoitteena on rahoittaa ja tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Koska organisaation nimestä ei ole virallista transkriptiä, jätämme alkuperäisen otsikon väitöskirjatekstissä: OSEO. Vuonna 2010 OSEO tuki yli 80 tuhatta yritystä. Tämän tehtävän suorittamiseksi OSEO toimii kolmella täydentävällä alueella:

- investointien rahoitus ja toimintasykli (yhdessä pankkilaitosten kanssa;

- pankkitalletukset.

Pyritään helpottamaan pienten yritysten pankkilainoja OSEO on valmis jakamaan riskiä lainojen myönnetty yritysten luominen, pankkeja, jotka takaavat tietyn määrän (40 tai 70%) takaisinmaksu rahoituksesta tai luotonanto yrityksille yhteistyössä pankkien. OSEOn rahoitus- ja takaustoiminnat kattavat kolme erilaista tarpeet pienyrityksille ja sen kumppaneille: pitkäaikaisen luotonannon ja yhteisrahoituksen pankkien kanssa, lyhyen aikavälin rahoitus, erilaiset takuut.

Toisaalta on vaikea yliarvioida OSEO: n toimintaa, sillä esimerkiksi Ranskassa ei ole lainkaan pankin antamaa lainaa uuden yrityksen luomiseksi ilman, että tämän toimielimen takuu olisi taattu. Toisaalta, kymmeniä mielipiteitä yrittäjät voivat löytää foorumeita ja artikkeleita, jotka sanovat, että heidän "pettänyt" pankit myönnetty lainoja rakentaa niiden yritysten, OSEO, joita ne eivät ole hyvin perillä asioista, ja koko järjestelmän, joka sisältää tahallinen epäselvyys. Tietenkään emme puhu huijausta pikemminkin, että tarjotut tuotteet OSEO, eivät ole yksinkertaisia ​​ja yksiselitteisiä ja niitä yrittäjiä, jotka aikana kasvuvaiheessa ei ymmärretä, esimerkiksi takuut edustus ehtojen OSEO tai harhaan työntekijää pankit kärsivät kriisin aikana, kun heidän yrityksensä menivät konkurssiin.

OSEO tukee myös kotimarkkinoilla, mutta myös yrityksiä, jotka haluavat päästä maailmanmarkkinoille, mutta tärkein yritys, joka takaa vientiriskejä Ranskassa, on Сompace (Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur - ranskalainen yritys kansainvälisen kaupan takuista ), perustettu vuonna 1946. Coface harjoittaa pääasiassa luottovakuutusta, joka varoittaa ja kattaa minkä tahansa vientiyrityksen (ei pelkästään pienet ja keskisuuret yritykset) maksamatta. Voidaan todeta, että toisaalta ranskalaisten valtiollisten ja kansalaisjärjestöjen tarjoamat työkalut pk-yritysten ulkomaantoiminnan tukemiseen ovat erittäin monimuotoisia, mutta toisaalta niitä on melko vaikea käyttää erityisesti pienyrityksissä, joissa on usein puutetta henkilöitä, jotka tuntevat vaikeudet niiden käyttö.

Perustettiin vuonna 2004, tila nuorille innovatiivisille Company (MIP) oikeuttaa henkilöt, jotka ovat saaneet sen puolesta veronalennus ja maksuja sosiaalirahastojen erittäin ammattiosaamista, kuten insinöörien ja tutkijoiden. Tämän tilan saavuttamiseksi yritysten on täytettävä kaikki viisi seuraavista kriteereistä:

b) luodaan vähemmän kuin 8 vuotta sitten;

c) yrityksen toiminnan aikana aiheutuvat tutkimuskustannukset olisivat yli 15 prosenttia kokonaiskustannuksista;

d) yli 50% kuuluu henkilöiden tai muiden pk, mikä puolestaan ​​on yli 50% omistaa yksilöt, yhteisöt, seudulliset kehittämisyhtiöt rahoitusta teknologian tutkimukseen, täytäntöönpano ja keksintöjen käyttöä jne.;

e) ei luodaan konsolidoinnin, rakenneuudistuksen ja toiminnan uudelleen aloittamisen seurauksena.

Voidaan siis päätellä, että nykyisessä Ranskassa poliittinen tahto lisätä tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettujen varojen määrää on vahva. Itse asiassa erityistä huomiota kiinnitetään yksityisen tutkimus- ja kehitystoiminnan volyymin laajentamiseen lisäämällä yritysten, erityisesti pk-yritysten, innovatiivista käyttäytymistä. Kaikki tukitoimet ovat johdonmukaisia ​​tärkeimpien painopisteiden kanssa ja edistävät uusien tuotantoteknologioiden luomisen kustannusten kasvun kehitystä ja Ranskan viivästymistä innovatiivisten tuotteiden ja teknologioiden luomisessa.

Joten yksi onnistuneimmista kriisin vastaisista toimenpiteistä oli luotonvälittäjän viran luominen. Välittäjä voi ottaa yhteyttä yrityksiin, joilla on vaikeuksia saada luottorahastoja, koska sen tehtävät ovat:

- valtion tukea, jota ne saavat;

- se joutui rahoituksen ongelmaan;

- tarjota konkreettisia ratkaisuja kaikissa mahdollisissa tapauksissa;

- harkita paikallisten yritysten sovelluksia;

- raportoi vakavista ratkaisemattomista kysymyksistä hallitukselle.

Valitus välittäjälle mahdollistaa kolme yritystä kolmesta (63%) rahoituksesta rahoituksen alkamisen jälkeen. Ranskan pankin tutkimus osoitti, että luotonvälityksen onnistuneesti läpäisseet yritykset (89%) onnistuivat voittamaan kriisin, kun taas lähes kolmannes yrityksistä, joita ei voitu auttaa, todettiin maksukyvyttömäksi seuraavan vuoden aikana.

Tuki pienille innovatiivisille yrityksille Ranskassa

Valtion tuki pienyrityksille. Infrastruktuurituen myöntäminen pienyrityksille Ranskassa, kuvaus sen vahvuuksista. Ranskalainen yritysjärjestö organisaatiossa. Valtion organisaatioiden pienyritysten tukeminen.

Lähetä hyvää työtäsi tietokannassa on yksinkertaista. Käytä alla olevaa lomaketta.

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tiedemiehet, jotka käyttävät tietämyspohjaa opinnoissa ja työssä, ovat hyvin kiitollisia sinulle.

Lähetetty osoitteessa http://www.allbest.ru/

Venäjän federaation opetus- ja tiedeministeriö

Liittovaltion oppilaitos

ammatillinen koulutus

"JOHDON VALTION YLIOPISTO"

Teollisuuden, energian ja rakennuttamisen instituutti

Innovaationhallinnan laitos reaaliajassa

kurinalaisuudesta: Pienien innovatiivisten yritysten infrastruktuuri

Aihe: Tuki pienille innovatiivisille yrityksille Ranskassa

esittely

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat erityisen tärkeitä avaintekijä yhteiskuntaelämän rakenteeseen toistoprosessivuota, jota ilman on mahdotonta varmistaa onnistuneen sosioekonomista kehitystä ja lisätä tuotannon tehokkuutta. Pienyritysten kehittäminen vastaa globaaleihin suuntauksiin kohti joustavan sekalaisen talouden syntymistä, jossa yhdistyvät erilaiset omistusmuodot ja riittävä liiketoimintamalli, jossa toteutetaan kilpailukykyisen ja markkinamekanismin synteesi sekä suuren, keskisuuren ja pienimuotoisen tuotannon valtion sääntely.

Viime vuosikymmeninä on selvää, että pienyrityksiä otetaan aktiivisesti innovaatioprosessiin. Lisäksi pienyritykset edistävät keskiluokan muodostumista, joka maailman talousjärjestelmässä muodostaa merkittävän osan taloudellisesti aktiivisesta väestöstä. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintojen kehittäminen on sitä, että sen rooli johtavien länsimaiden taloudessa kasvaa.

Koska innovatiivinen talous, jonka ydin on kilpailukykyinen pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen kehitys ja maan kunnollinen edustus maailmanmarkkinoilla, kehittyneissä maissa kiinnitetään erityistä huomiota tukirakenteeseen, jonka on pystyttävä tarjoamaan pätevä apu kaikille niille yrityksille, jotka voivat onnistuneesti toteuttaa innovoida ja toimia kansainvälisillä markkinoilla.

Yrittäjyys Ranskassa

Ranska on yksi Euroopan unionin edistyksellisimmistä valtioista kehittäessään talouskehityksensä aikana monia keinoja ja menetelmiä oikeudellisten, taloudellisten, taloudellisten ja organisatoristen edellytysten luomiseksi pienyritysten menestykselliselle toiminnalle erittäin kilpailluilla markkinaympäristöillä. Ranskalle on luotu tämän talouden alan infrastruktuuri vuosikymmenien ajan ja sillä on monia vahvuuksia.

Ranskassa noin puolet yrityksistä kuuluu pienyrityksille. Yhteensä maalla on tällä hetkellä yli 3 miljoonaa pienyritystä. Ranskassa toimiville pienyrityksille on ominaista vahvat siteet suuryritysten kanssa. Erilaisia ​​divisioonat muodostettiin kerralla monipuolisista yrityksistä, jotka muuttuivat tytäryhtiöiksi tai itsenäisiksi pienyrityksiksi. Useat pienet yritykset jatkavat yhä suuria yrityksiä alihankkijoina: komponenttien, teknisten ja korjauspalvelujen toimittajia.

Yhdistys ranskalaisista yrityksistä MEDEF (Ranskan yritysten liike) perustettiin vuonna 1998 suojelemaan kansallisia etuja kuuluvien yhtiöiden eri teollisuuden aloille, kauppa ja palvelut. Tällä hetkellä MEDEF on ranskalaisten yrittäjien vaikutusvaltaisin organisaatio. Siihen kuuluu muun muassa Ranskan CGPME: n pienten ja keskisuurten yritysten keskusjärjestö, joka puolestaan ​​sisältää 820 tuhatta yrittäjää. MEDEF - MEDEF: n kansainvälisten koordinaattien erillinen jako edustaa ja edistää ranskalaisten yrittäjien etuja ulkomaisilla markkinoilla. Vuodesta 2005 lähtien MEDEF on johtanut Laurence Parisot, joka on yksi Ranskan merkittävimmistä naisista.

Merkittävästi tukea pienyritysten näyttelee julkisen organisaation OSEO, vuonna 2005 yhdisti Ranskan kansallinen innovaatio virasto ANVAR, Bank for Development of pienille ja keskisuurille yrityksille BDPME ja ranskalaisen yhteiskunnan Sofarista pääomaa vakuutuksen. OSEO rahoittaa pieniä innovatiivisia hankkeita. Organisaatio toimii myös takaajayrityksinä kumppanipankkien pienille ja keskisuurille yrityksille myöntämistä lainoista. Myös tässä tapauksessa pankit kärsivät tiettyjä riskejä tarjotusta lainasta, koska takuu kattaa vain osan siitä - noin 40 prosenttia. Takaus voi olla jopa 70 prosenttia lainan määrästä, jos se on erittäin riskialtis vaihe pienen yrityksen elämässä - sen luomisen hetki. Valtion tukijärjestelmä on toiminut tehokkaasti Ranskassa 25 vuoden ajan, jolloin valtion tulot ovat verojen muodossa peräisin pienyritysten menestyksekkäästä kehityksestä ja niiden tarjoamien työpaikkojen kasvavasta määrästä.

Myös Ranskassa teollisuus- ja kauppaministeriön alaisuuteen perustetun teollisen kehitysavun yhdistyksen (APRODI) merkitys on erityisen merkittävä pienten yritysten työntekijöiden tukemisessa ja koulutuksessa. Samaan aikaan valtio yrittää periä kaikki koulutukseen liittyvän koulutuksen kulut. Lisäksi on olemassa erityinen korttitiedosto, jossa pienyritysten edustajat voivat kääntyä ja hakea löytämänsä kumppanin.

Koska pienyritykset ovat avainasemassa uusien työpaikkojen luomisessa, pienyritysten tukeminen on yksi Ranskan hallituksen painopisteistä. Valtion politiikka edistää pienyritysten sisältyy säännös verokannustimien luottotakuu järjestelmän perustamista yrityshautomot, vähentää byrokratiaa menettelyjä, joilla varmistetaan pääsy koulutusjärjestelmään ja yrittäjien kouluttamista.

Ranskan verolainsäädännössä säädetään pienyritysten yksinkertaistettujen ja laskennallisten verojärjestelmien soveltamisesta. Pienyritykset, joilla on oikeushenkilön asema ja jotka ovat yksityishenkilöiden omistuksessa, maksavat tuloveroa 19 prosentilla, toisin kuin 33 prosentin tavanomainen korko. Nämä yritykset maksavat arvonlisäveron, mutta eivät kuukausittain, kuten muut, mutta neljännesvuosittain. Uusilla pienyrityksillä on kahden vuoden ajan verovapaita osakeyhtiöitä ja paikallisveroja. Yrittäjät maksavat tuloveroa ja veroa sijoitetun osan voitoista alennetulla verokannalla. Yritykset, jotka päättävät avata liiketoimintaansa tuetuilla alueilla, ovat oikeutettuja etuuksiin, mukaan lukien vapautus sosiaaliturvarahastoista suoritettavista maksuista. Pienet innovatiiviset yritykset kahden ensimmäisen työvuoden aikana ovat kokonaan vapautettuja tuloveroista ja maksavatko tämän veron kokonaisuudessaan vasta alkaen kuudennesta vuotta olemassaolostaan. Jos avaat oman yrityksen Ranskassa, työttömät päättävät, bonusjärjestelmä on vielä merkittävämpi. Verovapautusta jatketaan kolmella vuodella kahden sijasta, ja kirjanpidon, hallinnoinnin ja oikeudellisten kysymysten asiantuntijoiden kuulemiset tarjotaan myös maksutta. Korkotukiluottoja ja -tukia myönnetään ostamaan valmiita yrityksiä Ranskassa. Konkurssiin uhanalaisille yrityksille on kehitetty toimenpiteitä estääkseen sen. Voit tehdä tämän jopa luonut erityinen virasto, joka tarjoaa konsultointipalveluja liikemiesten tai ostaa yrityksen valtion omistukseen. Jokaisella Ranskan alueella on vapaita talousalueita, joissa liiketoiminnan edellytykset ovat optimaaliset. Lisäksi kunnalliset ja yksityiset säätiöt osallistuvat pienyritysten täysipainoiseen tukeen ja saavat siitä veroja.

Ranskassa pankit ovat velvoittaneet valtiolle raportoimaan kaikista merkittävistä ulkomaansiirroista ja kiinteistökaupoista. Lain rikkomisesta tehdään rikollista valvontaa, jonka tarkoituksena on paljastaa taloudelliset petokset. Lain erityisen haitallisten loukkaajien sakot, jotka eivät ole maksaneet suuria summia veroja talousarvioon, rangaistaan ​​ankarasti ja ne ovat 40 tuhatta euroa ja vankeusrangaistus 5 vuodeksi.

Yksityisen liiketoiminnan tukeminen Ranskassa on johtanut yksityisten yritysten määrän nopeaan kasvuun. Lisäksi pienyritys tarjoaa varsin kilpailukykyisiä palveluja, tuotanto on varustettu nykyaikaisilla laitteilla, uusinta teknologiaa ja materiaaleja käytetään. Vertailun vuoksi vain 20-30 vuotta sitten yksiköt voisivat avata liiketoimintansa, eikä uusien laitteiden hankinnasta ollut kysymys. Pienen yrityksen omistajalla oli varaa, joka oli vanhentuneita koneita, jotka oli kirjattu pois. Nyt laajalle levinneet yhdistetyt yritykset tarjoavat palveluja. Niin pieni yksityinen myymälä voi olla leipomo ja kahvila, huoltoasemalla on pieni kauppa. Nyt yritys ostaa Ranskassa on kunnioitettava henkilö, etenkin ulkona, jossa työttömyysaste on korkein. Pienien myymälöiden, huoltoasemien tai kampaajien omistajien valtuudet ovat niin korkeat, että he voivat vaikuttaa asukkaiden mielipiteisiin ja mieltymyksiin vaalien aikana.

Ranskan liiketoiminnan epävakaus ja epätietoisuus Venäjän käsityksestä

Sijoittajat eivät pidä epävarmuutta, tilanteita, joissa pelin säännöt muuttuvat dramaattisesti, mikä valitettavasti on tyypillistä Venäjälle. Epävakaus on tärkein syy siihen, miksi ranskalaiset yrittäjät mieluummin tekevät liiketoimintaa Moskovassa ja Pietarissa ja välttävät yhteistyötä alueiden kanssa. "Sijoittajat ovat huolissaan esimerkiksi silloin, kun esimerkiksi Jekaterinburgissa, Volgogradissa, yli 10 vuoden toimikaudella toimivat pääjohtajat jättävät tehtävänsä, eivätkä heitä korvata pelkästään toisella henkilöllä vaan koko uudella sukupolvella, ja samanaikaisesti, jotta voitaisiin arvioida kuvernöörin vaikutusvalta "Meidän on puututtava paitsi hallintoneuvoston hallintoon myös kaikenlaisiin palveluihin: vesihuoltoon, asumiseen ja julkisiin palveluihin, palomiehiin - alueen liiketoimintaolosuhteet riippuvat niistä", kertoo Ranskan kauppa- ja teollisuuskamarin päällikkö.

"Tai ottakaa yritys Olympstroy, joka on vastuussa Sochissa vuoden 2014 talviolympialaisiin valmistautumisesta. Yrityksen perustamisesta lähtien yhtiö on muuttanut päänsä kolme kertaa, eikä ole selvää, kuka vastaa siitä, mitkä ovat Olympstroyn itsensä etuoikeudet, Krasnodar-alueen hallitus, Sochian kauppa- ja teollisuuskamari ", - antaa esimerkin P. Shinskystä.

2010 - Ranskan vuosi Venäjällä, Venäjän vuosi Ranskassa

Venäjällä suunniteltujen tapahtumien yhteydessä maaliskuussa 2010 pidetyssä Venäjän tiedeakatemian konferenssissa korostettiin sen merkitystä. Myös lääketeollisuudelle (Servier), joka on yksi Ranskan teollisuuden tärkeimmistä sektoreista, pidettiin myös onnistunut konferenssi.

Lisäksi Ranskan kauppakamari järjestää vuosittain useita tapahtumia yhdessä Venäjän teollistuneiden ja yrittäjien ja MEDEF: n kanssa. Nämä ovat lähinnä kahdenvälisiä pyöreän pöydän kokouksia tärkeimpien talousfoorumien aikana. Kauppa- ja teollisuuskamarin edustajat ovat osallistuneet useiden vuosien ajan ranskalainen senaattiin pidettyyn vuotuiseen liiketoiminta-seminaariin, jossa he puhuvat ranskalaisten yrittäjien Venäjän markkinoiden erityispiirteistä.

innovatiivinen pienyritys ranska

johtopäätös

Toisin kuin Ranskassa, jossa pienimuotoista tuotantoa perinteisesti kunnioitetaan ja infrastruktuuria muodostetaan niiden kehityksen aikana, muuttuvat asteittain talouden tieteellisten ja teknologisten muutosten jälkeen, pienyritykset Venäjällä eivät vieläkään ole riittävän kehittyneet ja tarvitsevat jatkuvaa tukea sekä valtiolta että julkiselta.

Ranskassa toimivien pienyritysten valtiontuen kokemuksen perusteella seuraavat suositukset ovat tarpeellisia Venäjän pienyritysten käyttöönoton huomioon ottamiseksi.

Ensinnäkin pienyritysten vuorovaikutusprosessin nopeuttaminen suurten yritysten kanssa. Venäjällä integraatioprosessi on hyvin hidasta. Pienten yritysten käyttäytymiseen liittyy ominaispiirre sopimusten erittely, katoaminen saadun ennakkomaksun, tuotteiden heikon laadun jne. Kanssa. Suurille yrityksille asetetaan korkeat hinnat tuotteilleen pienyrityksille, mukaan lukien sopimusten ylimääräiset orjuuttamisolosuhteet. Teknologisten ja rahoituksellisten toimintojen luotettavuuden varmistamiseksi suuryritykset haluavat järjestää itsenäisesti omia pieniä jakojaan. Tämän seurauksena franchising-piiri itsenäisten pienyritysten kanssa Venäjällä on pieni, ja tämä tilanne on pohjimmiltaan erilainen kokemus Ranskassa.

Toiseksi on tarpeen luoda valtiollisia järjestöjä, jotka tarjoavat tukea ja suojelua pienyritykselle. Esimerkiksi Ranskassa tällaiset organisaatiot ovat MEDEF, OSEO, APRODI.

Lisäksi Ranskassa verot poistetaan, jos yhtiö on alle kaksi vuotta, ja tarjotaan ilmaisia ​​konsultointipalveluita, jotka eroavat merkittävästi Venäjältä. Siksi Ranskassa kannustetaan uusien innovatiivisten yritysten syntymistä ja liiketoiminnan laajentamista.

Viitteet

2. Malyugin A.A. Kokemus tukea pieniä ja keskisuuria innovatiivisia yrityksiä Ranskassa, A.A. Malyugin "Pankkipalvelut." - 2011. № 4. S.23-26.

3. http://yobiz.ru/view_post_bo. php? id = 143

4. Analyyttinen keskus "SME Bank", s.44.

Lähetetty Allbest.ru

Samankaltaisia ​​asiakirjoja

Japanin pienyritysten rakenne, piirteet ja valtion tuki, sen rooli maan taloudessa. Kriteerit, joiden mukaan japanilaiset yritykset luokitellaan pieniksi. Japanin, Venäjän ja Yhdysvaltojen pienyritysten valtiontukijärjestelmien vertailu.

Venäjän yrittäjyyden kehitysvaiheen analyysi. Pienten ja suurten yritysten vuorovaikutus maailmantaloudessa. Pienyritysten tuki ulkomaille. Tärkeimmät suuntaukset, ongelmat ja näkymät pienyritysten kehittämiselle nykyaikaisessa Venäjällä.

Perusteet, joilla yritykset luokitellaan pienyrityksiksi esimerkkinä Venäjä, Yhdysvallat, Saksa ja Ranska. Pienyritysten vaikutus maan kilpailukykyyn. Pienyritysten kehityksen ja tulevaisuudennäkymien analyysi Venäjällä.

Valtion tuki pienelle innovatiiviselle amerikkalaiselle yrittäjyydelle. Pienten yritysten rakenne Japanissa. Paikallinen innovaatiopolitiikka Saksassa. Tieteen organisointi ja johtaminen maailmassa, parhaat innovaatiot. Kazakstanin innovaatiokehityksen tila.

Pienten yritysten kehittäminen maailmanlaajuistuvassa maailmantaloudessa ja kilpailukyvyssä. Pienten ja keskisuurten yritysten ulkomaisen taloudellisen toiminnan perusteet, valtion tukijärjestelmä ulkomaille.

Pk-yritysten tärkeimmät edut. Pk-yritysten kehityksen analyysi rakennemuutosten aikana. Lontoon yrittäjyyden kehittämisen ja valtion tuen piirteet. Ennuste kaupungin talouskehityksestä vuoteen 2016 saakka.

Ranskan taloudellisen kehityksen yleiset suuntaukset. Yksi johtavista länsimaista. Ranskan halu keskittää pääomaa, keskittää sen ja viedä ja tuoda maahan. Pienyritysten edistäminen. Ranskan talouden nykytilanne.

Pienten yritysten ulkomaan taloudellisen toiminnan piirteet. Liiketoimintayksiköiden vientitoiminnan edistämisen tekijät ja suuntaukset. Uzbekistanin tasavallan pienyritysten ulkomaan taloudellisen toiminnan analyysi ja suuntaukset.

Venäjän federaation kauppa- ja talousyhteistyö IVY-maiden kanssa. Pienten ja keskisuurten yritysten ongelmat kaupan alalla. Kauppasektorin hallituksen sääntelyyn liittyvät ongelmat. Tuki pienyritysten kehittämiselle.

Ulkomaiset menetelmät yritysten vuorovaikutuksen mallintamiseksi franchising-periaatteella. Kehitetyn franchising-järjestelmän määrittäminen. Liiketoimintaverkkojen perustamisen periaatteet. Franchising-kehitysohjelman tuki pienyritysten kehityksen puitteissa.

esittely

Ulkomaisissa valtioissa valtion pienyritysten tukeminen on yksi merkittävimmistä tehtävistä, sillä pienet yritykset muodostavat merkittävän osan verotuloista talousarvioon ja tukevat merkittävän osan työpaikoista. Samanaikaisesti kehittyneissä maissa valtio asettaa tehtävänsä ei ole tukea pienyrityksiä mihinkään hintaan tai siirtää niille taloudellisia, aineellisia ja muita resursseja vaan luoda oikeudelliset, taloudelliset ja organisatoriset olosuhteet toimintaansa erittäin kilpailluilla markkinoilla..

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat erityisen tärkeitä avaintekijä yhteiskuntaelämän rakenteeseen toistoprosessivuota, jota ilman on mahdotonta varmistaa onnistuneen sosioekonomista kehitystä ja lisätä tuotannon tehokkuutta. Pienyritysten kehittäminen vastaa globaaleihin suuntauksiin kohti joustavan sekalaisen talouden syntymistä, jossa yhdistyvät erilaiset omistusmuodot ja riittävä liiketoimintamalli, jossa toteutetaan kilpailukykyisen ja markkinamekanismin synteesi sekä suuren, keskisuuren ja pienimuotoisen tuotannon valtion sääntely.

Viime vuosikymmeninä on selvää, että pienyrityksiä otetaan aktiivisesti innovaatioprosessiin. Lisäksi pienyritykset edistävät keskiluokan muodostumista, joka maailman talousjärjestelmässä muodostaa merkittävän osan taloudellisesti aktiivisesta väestöstä. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintojen kehittäminen on sitä, että sen rooli johtavien länsimaiden taloudessa kasvaa.

Koska innovatiivinen talous, jonka ydin on kilpailukykyinen pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen kehitys ja maan kunnollinen edustus maailmanmarkkinoilla, kehittyneissä maissa kiinnitetään erityistä huomiota tukirakenteeseen, jonka on pystyttävä tarjoamaan pätevä apu kaikille niille yrityksille, jotka voivat onnistuneesti toteuttaa innovoida ja toimia kansainvälisillä markkinoilla.

Yrittäjyys Ranskassa

Esimerkiksi Ranskassa, jossa pienet tuotannot ovat perinteisesti olleet tärkein talousjärjestelmässä, ja tukirakenteet on muodostettu niiden kehityksen aikana ja muuttuivat heidän tarpeidensa mukaan, on valtion rooli, jolla on perinteisesti suuri rooli maan taloudessa ja sen sääntelyssä, korkea.

Ranska on yksi Euroopan unionin edistyksellisimmistä valtioista kehittäessään talouskehityksensä aikana monia keinoja ja menetelmiä oikeudellisten, taloudellisten, taloudellisten ja organisatoristen edellytysten luomiseksi pienyritysten menestykselliselle toiminnalle erittäin kilpailluilla markkinaympäristöillä. Ranskalle on luotu tämän talouden alan infrastruktuuri vuosikymmenien ajan ja sillä on monia vahvuuksia.

Ranskassa noin puolet yrityksistä kuuluu pienyrityksille. Yhteensä maalla on tällä hetkellä yli 3 miljoonaa pienyritystä. Ranskassa toimiville pienyrityksille on ominaista vahvat siteet suuryritysten kanssa. Erilaisia ​​divisioonat muodostettiin kerralla monipuolisista yrityksistä, jotka muuttuivat tytäryhtiöiksi tai itsenäisiksi pienyrityksiksi. Useat pienet yritykset jatkavat yhä suuria yrityksiä alihankkijoina: komponenttien, teknisten ja korjauspalvelujen toimittajia.

Yhdistys ranskalaisista yrityksistä MEDEF (Ranskan yritysten liike) perustettiin vuonna 1998 suojelemaan kansallisia etuja kuuluvien yhtiöiden eri teollisuuden aloille, kauppa ja palvelut. Tällä hetkellä MEDEF on ranskalaisten yrittäjien vaikutusvaltaisin organisaatio. Siihen kuuluu muun muassa Ranskan CGPME: n pienten ja keskisuurten yritysten keskusjärjestö, joka puolestaan ​​sisältää 820 tuhatta yrittäjää. MEDEF - MEDEF: n kansainvälisten koordinaattien erillinen jako edustaa ja edistää ranskalaisten yrittäjien etuja ulkomaisilla markkinoilla. Vuodesta 2005 lähtien MEDEF on johtanut Laurence Parisot, joka on yksi Ranskan merkittävimmistä naisista.

Merkittävästi tukea pienyritysten näyttelee julkisen organisaation OSEO, vuonna 2005 yhdisti Ranskan kansallinen innovaatio virasto ANVAR, Bank for Development of pienille ja keskisuurille yrityksille BDPME ja ranskalaisen yhteiskunnan Sofarista pääomaa vakuutuksen. OSEO rahoittaa pieniä innovatiivisia hankkeita. Organisaatio toimii myös takaajayrityksinä kumppanipankkien pienille ja keskisuurille yrityksille myöntämistä lainoista. Myös tässä tapauksessa pankit kärsivät tiettyjä riskejä tarjotusta lainasta, koska takuu kattaa vain osan siitä - noin 40 prosenttia. Takaus voi olla jopa 70 prosenttia lainan määrästä, jos se on erittäin riskialtis vaihe pienen yrityksen elämässä - sen luomisen hetki. Valtion tukijärjestelmä on toiminut tehokkaasti Ranskassa 25 vuoden ajan, jolloin valtion tulot ovat verojen muodossa peräisin pienyritysten menestyksekkäästä kehityksestä ja niiden tarjoamien työpaikkojen kasvavasta määrästä.

Myös Ranskassa teollisuus- ja kauppaministeriön alaisuuteen perustetun teollisen kehitysavun yhdistyksen (APRODI) merkitys on erityisen merkittävä pienten yritysten työntekijöiden tukemisessa ja koulutuksessa. Samaan aikaan valtio yrittää periä kaikki koulutukseen liittyvän koulutuksen kulut. Lisäksi on olemassa erityinen korttitiedosto, jossa pienyritysten edustajat voivat kääntyä ja hakea löytämänsä kumppanin.

Koska pienyritykset ovat avainasemassa uusien työpaikkojen luomisessa, pienyritysten tukeminen on yksi Ranskan hallituksen painopisteistä. Valtion politiikka edistää pienyritysten sisältyy säännös verokannustimien luottotakuu järjestelmän perustamista yrityshautomot, vähentää byrokratiaa menettelyjä, joilla varmistetaan pääsy koulutusjärjestelmään ja yrittäjien kouluttamista.

Ranskan verolainsäädännössä säädetään pienyritysten yksinkertaistettujen ja laskennallisten verojärjestelmien soveltamisesta. Pienyritykset, joilla on oikeushenkilön asema ja jotka ovat yksityishenkilöiden omistuksessa, maksavat tuloveroa 19 prosentilla, toisin kuin 33 prosentin tavanomainen korko. Nämä yritykset maksavat arvonlisäveron, mutta eivät kuukausittain, kuten muut, mutta neljännesvuosittain. Uusilla pienyrityksillä on kahden vuoden ajan verovapaita osakeyhtiöitä ja paikallisveroja. Yrittäjät maksavat tuloveroa ja veroa sijoitetun osan voitoista alennetulla verokannalla. Yritykset, jotka päättävät avata liiketoimintaansa tuetuilla alueilla, ovat oikeutettuja etuuksiin, mukaan lukien vapautus sosiaaliturvarahastoista suoritettavista maksuista. Pienet innovatiiviset yritykset kahden ensimmäisen työvuoden aikana ovat kokonaan vapautettuja tuloveroista ja maksavatko tämän veron kokonaisuudessaan vasta alkaen kuudennesta vuotta olemassaolostaan. Jos avaat oman yrityksen Ranskassa, työttömät päättävät, bonusjärjestelmä on vielä merkittävämpi. Verovapautusta jatketaan kolmella vuodella kahden sijasta, ja kirjanpidon, hallinnoinnin ja oikeudellisten kysymysten asiantuntijoiden kuulemiset tarjotaan myös maksutta. Korkotukiluottoja ja -tukia myönnetään ostamaan valmiita yrityksiä Ranskassa. Konkurssiin uhanalaisille yrityksille on kehitetty toimenpiteitä estääkseen sen. Voit tehdä tämän jopa luonut erityinen virasto, joka tarjoaa konsultointipalveluja liikemiesten tai ostaa yrityksen valtion omistukseen. Jokaisella Ranskan alueella on vapaita talousalueita, joissa liiketoiminnan edellytykset ovat optimaaliset. Lisäksi kunnalliset ja yksityiset säätiöt osallistuvat pienyritysten täysipainoiseen tukeen ja saavat siitä veroja.

Ranskassa pankit ovat velvoittaneet valtiolle raportoimaan kaikista merkittävistä ulkomaansiirroista ja kiinteistökaupoista. Lain rikkomisesta tehdään rikollista valvontaa, jonka tarkoituksena on paljastaa taloudelliset petokset. Lain erityisen haitallisten loukkaajien sakot, jotka eivät ole maksaneet suuria summia veroja talousarvioon, rangaistaan ​​ankarasti ja ne ovat 40 tuhatta euroa ja vankeusrangaistus 5 vuodeksi.

Yksityisen liiketoiminnan tukeminen Ranskassa on johtanut yksityisten yritysten määrän nopeaan kasvuun. Lisäksi pienyritys tarjoaa varsin kilpailukykyisiä palveluja, tuotanto on varustettu nykyaikaisilla laitteilla, uusinta teknologiaa ja materiaaleja käytetään. Vertailun vuoksi vain 20-30 vuotta sitten yksiköt voisivat avata liiketoimintansa, eikä uusien laitteiden hankinnasta ollut kysymys. Pienen yrityksen omistajalla oli varaa, joka oli vanhentuneita koneita, jotka oli kirjattu pois. Nyt laajalle levinneet yhdistetyt yritykset tarjoavat palveluja. Niin pieni yksityinen myymälä voi olla leipomo ja kahvila, huoltoasemalla on pieni kauppa. Nyt yritys ostaa Ranskassa on kunnioitettava henkilö, etenkin ulkona, jossa työttömyysaste on korkein. Pienien myymälöiden, huoltoasemien tai kampaajien omistajien valtuudet ovat niin korkeat, että he voivat vaikuttaa asukkaiden mielipiteisiin ja mieltymyksiin vaalien aikana.

Tuki pienille ja keskisuurille yrityksille Venäjällä ja Euroopassa (esimerkkinä Ranskasta ja Saksasta)

Otsikko: Taloustiede ja johtaminen

Julkaisupäivä: 28.11.2014 28.11.2014

Artikkeli katseltu: 4793 kertaa

Kuvaus:

Krasnikova A.S., Galkin D.P., Elyazyan A. A. Tuki pienille ja keskisuurille yrityksille Venäjällä ja Euroopassa (esimerkkinä Ranskasta ja Saksasta) // Nuori tutkija. ?? 2014.? №20. ?? S. 310-313. ?? URL https://moluch.ru/archive/79/13960/ (pääsypäivä: 08/30/2018).

Tällä hetkellä jälkiteollisessa yhteiskunnassa, jossa sekatalous on aktiivinen, Venäjällä on tärkeä merkitys pienyritysten kannalta. Tämä vaikuttaa varmasti muutokseen paitsi taloudellisen tehtävän tämän liiketoiminnan muodon, mutta myös sosiaalinen. Nykyään on lähes mahdotonta kuvitella sosiaalisen lisääntymismenettelyn puuttumatta pieniin ja keskisuuriin yrittäjyyteen, mikä antaa meille mahdollisuuden varmistaa onnistuneen kehityksen ja tuotannon tehokkuuden tasaisen kasvun.

Nykyään pienet ja keskisuuret yritysmuodot (pk-yritykset) ovat markkinatalouden lippulaivamarkkinoita. On huomattava, että johtavissa Euroopan maissa noin 60-70 prosenttia bruttokansantuotteesta laskee pienyritysten osuudelle ja joillakin talouden sektoreilla on noin 75-80 prosenttia. [1] Ei ole yllättävää, että esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa on vahvaa tukea pienille ja keskisuurille yrityksille.

Venäjällä järjestetään vuosittain yli 5 000 järjestöä, joista suurin osa on pieniä yrittäjyyden muotoja. Korkeimmalla tasolla ilmoitetaan jatkuvasti uusista toimenpiteistä ja tukimuodoista, mutta tämä ei aina johda konkreettisiin tuloksiin. Näin ollen pk-yritysten tukemiseen tähtäävät ohjelmat Venäjällä ovat huomattavasti heikompia tasolle ja tehokkuudelle kuin vastaavat eurooppalaiset ohjelmat. Venäjän talouskehitys- ja kauppaministeriöstä seuraavat tiedot osoittavat selvästi, että pk-yritysten osuus BKT: sta on noin 19-21 prosenttia, kun taas Euroopassa osuus on 50-60 prosenttia BKT: stä. [2]

Jotta äskettäin perustettu yritys pystyy pääsemään markkinoille, lujittaa kantojaan ja menestyä, valtionapua tarvitaan. Hallituksen kannustimet pk-yritysten kehittämiseen eivät kuulu pelkästään rahoitukseen vaan myös lainsäädännölliseen tukeen, infrastruktuurin luomiseen, vero- ja luottokannustimiin ja muihin etuuksiin.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat kansantalouden vetureita. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin suuryritykset, kansainväliset yritykset, pk-sektori on talouden ja koko valtion innovatiivinen kehittyminen. Samalla tämä polku sisältää monia riskejä ja odottamattomia kierroksia. Ei riitä keksimään innovatiivista tuotetta, vaan se on esitettävä nykyisille markkinoille tai luotava uusi markkinarako. Kaikki innovaatiosyklin kaikki osat vaativat resurssi-investointeja pienille liike-elämän edustajille. Tässä tapauksessa tuen ulkopuolelta prosessin eri vaiheissa ja tasoissa on välttämätöntä.

Huomaa, että valtio voi tarjota apua, joka sisältää seuraavat osat:

- Verot ja yksinkertaistukset

- Erityisten talousvyöhykkeiden luominen

- Infrastruktuurin luominen ja / tai kehittäminen

- Lainaetuuksien antaminen

- Tullietuudet ulkomaisille sijoituksille

- Budjetointien tarjoaminen

- Avustusten myöntäminen alueellisesta talousarviosta.

Valtiontuki lainsäädännöllisellä tasolla merkitsee puolestaan ​​monia toimintoja, kuten:

- Pk-yritysten sääntelykehyksen parantaminen

- Veropolitiikan ja erityisjärjestelyjen parantaminen

- Vähennetty vakuutusturva pienille yrityksille

- Kiinteistötuki yrittäjille

- Pienten ja keskisuurten yritysten edustajien houkutteleminen kunnallisten ja valtion toimeksiantojen toteuttamiseen

- Yrittäjien oikeuksien suojaaminen

- Pk-yritysten immateriaalioikeuksien suojaaminen

On huomattava, että pienyritysten perustamisen yhteydessä perustajat etsivät käynnistyspääomaa ja rahoitusta, jonka pääasialliset lähteet ovat pääsääntöisesti perheiden ja ystävien taloudelliset voimavarat. Nämä varat eivät kuitenkaan riitä vahvistamaan markkina-asemia. Samaan aikaan yksityiset sijoittajat eivät ole kiireisiä sijoittamaan rahaa pieniin yrittäjyyteen, koska heille tämä on perusteettomia riskejä. Luottolaitokset, jotka myöntävät lainoja, pitävät pienyrityksinä, suuryrityksinä, luotettavampina asiakkaina. Siten valtion roolia ei pitäisi rajoittaa pelkästään pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan rahoittamiseen. Valtion on varmistettava, että pienillä ja suurilla yrityksillä on tasavertainen mahdollisuus saada luottoa.

Kaikista edellä mainituista valtion osallistumisesta talouteen ja toimenpiteistä, joilla kannustetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä Venäjällä, eroavat eurooppalaisista vastaajista. Pohditaan tilannetta Euroopan pk-yritysten tuella esimerkiksi kehittyneiden maiden, kuten Saksan ja Ranskan esimerkkinä.

Euroopan johtavissa talousmaissa, kuten Saksassa ja Ranskassa, he ymmärtävät erityisesti pk-yritysten sosioekonomisen merkityksen ja pyrkivät kaikin tavoin edistämään näiden liiketoiminnan muotoja valtion tasolla. Valtiot ovat aktiivisimpia rahoitusohjelmissa, sosiaalisissa ohjelmissa ja lakisääteisissä säädöksissä.

Pk-yritysten valtiontuen erityispiirteet ovat etuoikeudet ja etuoikeudet lainojen hankkimisessa. Esimerkiksi Saksassa alkuperäiskansat, jotka haluavat aloittaa toimintansa, voivat saada enintään 50 tuhannen euron suuruisen valtion lainan enintään 20 vuoden ajan. Aloittelija yrittäjä on vapautettu maksamasta lainaa yrittäjyyden kahden ensimmäisen vuoden aikana. Lisäksi seuraavien kahdeksan vuoden aikana yrittäjä on velvollinen maksamaan korkoa 4-5 prosentin vuosivauhdilla (vertailu, Venäjällä tämä korko on 15%). Ja jo 11-vuotisesta alkaen liikemies alkaa maksaa lainan takaisin.

Saksan kansalaiset, jotka haluavat aloittaa oman liiketoiminnan, ovat myös oikeutettuja valtion pankille myöntämään erityiseen lainaan liiketoimintasuunnitelmansa perusteella. Tällaisen lainan korko on 0,75% vuodessa, kun kyseessä on todella laadukas liiketoimintasuunnitelma, joka läpäisee asiantuntijatutkinnon 4 riippumattomalla tasolla. Ja vain, jos kaikki neljä tapausta hyväksytään, yrittäjä saa tarvittavan määrän rahaa.

Merkittävä osa Saksan talous- ja teknologiaministeriön rahoituksesta jaetaan kahteen ohjelmaan - pk-yritysten keskitettyyn innovaatio-ohjelmaan ja investointitukiohjelmaan heikko taloudellinen rakenne. Tuen määrä on enintään 350 tuhatta euroa yrityksille, 175 tuhatta euroa tieteellisille laitoksille ja 75 tuhatta euroa innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin ja neuvontaan. [3]

Samanaikaisesti Ranskassa pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävä politiikka ei ole suunnattu niin yritysten suoraa rahoitusta kuin taloudellista turvallisuutta kohtaan, sillä se luo suotuisan ympäristön pk-yritysten kestävälle toiminnalle ja menestyksekkäälle kehitykselle ja tarjoaa pienimuotoisia liiketoiminnan saatavuutta lainoihin ja lainoihin takuurahastojen luominen. [4]

Tänä päivänä Venäjällä on ilmoitettu monipuolinen toiminta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävästä taloudellisesta tuesta. Sillä on muun muassa sellaisia ​​tärkeitä tukimuotoja yrittäjille kuin leasingmaksujen tukemisesta ja enintään 10 miljoonan ruplan maksamisesta, 10 miljoonan ruplan hankinnasta yrityksille myönnettävistä tuista. Myös hyvin lupaavia ovat sellaisten mikroluottojärjestöjen perustaminen, jotka tarjoavat enintään 1 miljoonan ruplan lainaa enintään yhdellä vuodella 10 prosentilla vuodessa.

Nykyisille innovatiivisille yrityksille maksetaan enintään 15 miljoonan ruplan kustannuksia ja aloittelijoille jopa 500 tuhatta ruplaa yrittäjää kohden.

Budjettirahoituksen jakautuminen tärkeimmillä aloilla vuonna 2013 toteutetaan seurantajärjestelmän avulla: 55 prosenttia kohdennetuista varoista on "suoria" rahoitustukitoimenpiteitä ja 45 prosenttia "epäsuorista" tukitoimista pk-yrityksille infrastruktuurin luomisen ja kehittämisen muodossa. [2]

Ranskassa tilanne seuraa pienten ja keskisuurten yritysten tukemaa valtiota. Pk-yritysten kehitystä tukevan politiikan erityispiirteenä on, että vastaperustetut yritykset vapautetaan kaikentyyppisten verojen maksamisesta kahden vuoden sisällä, mukaan lukien voiton sijoitetun osan verotus. Pankit ovat valmiita antamaan lainoja ja tukia edullisin ehdoin, mikä edistää maan pk-yritysten kasvua. On myös syytä panna merkille yksityisten ja kuntien varojen kiinnostus pienten ja keskisuurten yritysten kehityksen edistämiseen. Nämä varat puolestaan ​​myönnetään valtion eri verohelpotuksille. Valtiossa on erityinen asenne sellaisille yrityksille, jotka avaavat niin kutsuttuja "taloudellisesti heikentyneitä alueita" tarjoamalla alennuksia ja mahdollisesti peruuttamalla sosiaalivaroja. Nykyaikaisessa Ranskassa käytäntö tarjota ilmaisia ​​neuvoja eri lakimiesten, kirjanpidon, tilintarkastuksen, johtamisen, markkinoinnin jne. Asiantuntijoille on hyvin yleistä.

Ranskan hallitus on pyrkinyt tukemaan ja auttamaan pk-yrityksiä varmistamaan optimaaliset edellytykset liiketoiminnan harjoittamiselle maassa. Osana kurssin suorittamista valtio toteuttaa useita ohjelmia, kuten rahoitussuunnittelua, valtiontakausten myöntämistä "nuorille" yrityksille ja erilaiset toimenpiteet yritysten konkurssin estämiseksi.

Venäjältä on merkittävää eroa innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen tukemisessa ja kehittämisessä. Innovatiiviset yritykset keskittyvät etsimään aukkoja innovaatiomarkkinoilla, minkä jälkeen niihin luodaan uusia tuotteita. [4]

On myös syytä huomata, että Ranskan talous on viime vuosikymmeninä ajanut modernisaatiota ja globalisaatiota. Tältä osin monet suuret organisaatiot ovat tulleet kannattamattomiksi tuottamaan erilaisia ​​varaosia ja komponentteja päätuotteilleen. Toisaalta suuret teollisuusyritykset, jotka ovat molempia osapuolia hyödyttäviä ehtoja, auttavat pienyritysten kehittämistä, olivatpa ne laitteita, tekniikkaa ja niin edelleen.

Ranskan hallitus on asettanut kansainvälisten kauppasuhteiden kehittämisen ja pienten yritysten vientipotentiaalin kasvun olevan yksi suuri haaste pk-yritysten kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Valtio auttaa yrityksiä löytämään ja luomaan luotettavia kauppasuhteita ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Vain vuosina 2009-2010 Ranska käytti noin miljardi euroa viennin kehitykseen. [5]

Myös Saksassa on käynnissä toimia, joilla parannetaan lainsäädäntöä, jotta voidaan luoda liiketoimintaympäristö. Esimerkiksi vain vuosille 2006-2008. annettiin kolme lakia, jotka yksinkertaistivat merkittävästi noin 90 hallinnollisen menettelyn toimintaa.

Tukiavustusta myönnetään myös pienten ja keskisuurten yritysten tukijärjestelmässä Saksassa. Näin ollen tutkimuskeskus "Julich" tarjoaa apurahoja ja tukia opiskelijoille, tutkijoille, tutkijoille, jotka osallistuvat hankkeiden kehittämiseen eri tuotannon aloilla. Tutkimuskeskuksen tukikelpoisten laitteiden, materiaalien, palkkojen ja erilaisten töiden hankkimien tukien määrä voi nousta 150 tuhanteen euroon.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä pk-yritysten taloudelliseen tukeen, jonka tarjoaa KfW Development Bank. Jokainen järjestö (kirkko mukaan lukien) voi hakea tukea, jos hän osallistuu sosiaalisen rakenteen kehittämiseen ja ennallistamiseen, olipa sitten päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja niin edelleen.

Ranskassa, Saksassa, jaetaan pieniä yrityksiä koskevia koulutus- ja uudelleenkoulutusohjelmia. Erilaisten koulutusten, seminaarien, konferenssien ja mestariluokkien suorittamiseen tarvittavat varat myönnetään valtion budjetista. Tällaisia ​​tapahtumia järjestetään eri kansalaisryhmille, kuten naisjohtajille, maahanmuuttajapäälliköille tai nuorille yrittäjille - innovaatioille. Aloittelevien liikemiehet voivat hyödyntää tulevien toimintojensa eri alojen asiantuntijoiden ilmaisia ​​neuvontapalveluja ja käsitellä esimerkiksi työsuojelua, työntekijöiden motivaatiota, tiiminrakennusta ("tiimirakentamista") ja tehokasta ajanhallintaa ("time management").

Venäjällä kuva eroaa olennaisesti Euroopan kehittyneiden maiden tilanteesta. Pk-yritysten tukiohjelman hallitus luo sosiaalisia innovaatiokeskuksia, luo uusia ja nykyisiä teknologiapuistoja ja yrityshautomoita ja luo teollisuuspuistoja. Laaja-alaisten hallitusten ponnistelujen tarkoituksena on tukea yksittäisten teollisuuskuntien rakentamista ja kehittämistä, mukaan lukien Skolkovon, Innopolisin ja muiden yksittäisten kaupunkien kaupungit. Toisin kuin Ranskassa, päätettiin lähestyä tuotantomää- ristymisongelmia rahoitusnäkymien sijasta sen sijaan, että muodostettaisiin yritysten väliset yhteydet suur-, keskisuurten ja pienyritysten edustajien välillä.

Pk-yritysten tasolla tapahtuvan viennin kehityksen osalta valtio ja Ranskalle myönnetään tukea vientiin suuntautuneille pienyrityksille, mutta kustannusten kattamiseen ja sertifiointiin. Valitettavasti pienyritysten tasolla toteutettavien strategisten kumppanuuksien luominen ja tukeminen ei kuulu valtiontuen piiriin.

Nykyään Venäjällä pienyrityksille tarkoitettuja henkilöstön jatkokoulutus- ja uudelleenkoulutusjärjestelmiä kehitetään aktiivisesti. Ilmainen ja maksettu kursseja, koulutuksia, seminaareja yritysten organisaatiosta, tuotannosta, henkilöstöhallinnosta, tehokkaan tiimin rakentamisesta ja paljon muuta.

Valtion tuki pienille ja keskisuurille yrityksille voidaan jakaa kahteen osaan: suoriin taloudellisiin investointeihin ja tukiin sekä epäsuoraan tukeen infrastruktuurien, etuuskohteluun perustuvien veropolitiikkojen ja vastaavien mieltymysten muodossa.

Venäjä, Ranska ja Saksa sopivat pk-yritysten tärkeimmistä tukitoimista, mutta ne poikkeavat merkittävästi sen renderoinnin tavoista ja menetelmistä. Monien meneillään olevien ohjelmien tehokkuus maassamme on kyseenalaistettu useista syistä, muun muassa kyvyttömyydestä arvioida ohjelman vaikutusta ja tehokkuutta (esimerkiksi sosiaalisten innovaatiokeskusten perustaminen), budjettivarojen väärinkäyttöä, liiallista avustustukea yrittäjille, jotka aiheuttavat "apurahan saajia".

Samalla olisi hyödyllistä kiinnittää huomiota eurooppalaisten kokemuksiin tässä tapauksessa. Tuotannon modernisointi perustamalla pk-yritysten ja suuryritysten edustajien välisiä liikekumppaneita näyttää olevan erittäin tehokas, minkä seurauksena pk-yrityksistä on tullut eräänlainen "ammuskelu" suurille yrityksille. Tämä ratkaisi samanaikaisesti pienyritysten rahoituksen hankkimisen ongelman.

Suoran rahoituksen näkökulmasta olisi harkittava alhaisen korkotason luottojärjestelyä, jolla on mahdollisuus lykätä lainaa ensimmäisenä vuonna tai vapauttaa lainan määrä ensimmäisiltä vuosilta, kuten Saksasta.

Pienyritysten henkilöstön koulutuksen ja henkilöstön kehittämisen järjestelmän kehittämisessä on syytä oppia Saksan ja Ranskan kokemuksista ja kehityksestä, koska niiden järjestelmä on jo suoritettu virheellisyyteen ja opetussuunnitelmat on mukautettu yrityksiin. Ohjelmat ovat vielä viimeistelemässä.

Tehokkaan ulkomaisen kokemuksen mukauttaminen Venäjän todellisuuden mukaisten pk-yritysten tukemiseksi ja Venäjän liiketoimintaympäristön käyttöönottamiseksi sallii maamme antaa voimakas sysäys pienyritysten ja koko talouden kehitykselle.

1. Devyataeva N. V. Pienten ja keskisuurten yritysten kehityksen ongelmat Venäjällä ja niiden ratkaisuohjeet [Teksti] / N. V. Devyataeva, T. A. Bazarnova // Nuori tutkija. - 2014. - № 4. - s. 503-505

3. Investoinnit. Kehittäminen. Consulting. Markkinatutkimus. 2014 [Sähköinen lähde] - Käyttötila: http://mb.tomsk.ru/static/files/2014/podderzhki-sektora-msp.pdf -2014. - Nimike näytöstä

4. Pienet ja keskisuuret yritykset vuonna 2012: kansainvälinen kokemus sääntelystä ja rahoituksesta. SME-pankki. Analyyttinen keskus. [Sähköinen resurssi] - Käyttötila: http://www.mspbank.ru/files/analytical_center/analytical_reports/researches/MSB_int-new.pdf -2013. - Nimike näytöstä

5. J.-M. Degeorge. 100 fiches sur l'entrepreneuriat / J.-M. Degeorge, A. Hounounou, O. Rousset. - P: Bréal, 2010. - 239 s.

Top