logo

"Viestintäpalvelut: kirjanpito ja verotus", 2009, N 5

Monet organisaatiot muistavat täyttävän tilastolliset lomakkeet vasta raportointivuoden lopussa. Tilastotoimisto päätti olla odottamaan ensi vuonna ja hyväksynyt 23. heinäkuuta 2009 annetulla asetuksella nro 147 suuntaviivat lukuisten tilastotietojen tarkkailua koskevien indikaattorien "Maksullisten palvelujen määrä väestölle" (jäljempänä "suuntaviivat"). Asiakirja tulee voimaan ensi vuonna, joten organisaatioilla on vielä aikaa soveltaa näitä ohjeita.

Mikä on indikaattori "maksullisten palvelujen määrä väestölle"?

Tilastollinen indikaattori "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" heijastaa kansalaisten kulutusta eri tyyppisiin palveluihin, jotka heille maksetaan palkkiona. Sen perusteella kerättyjä tietoja käytetään yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin:

 • luonnehtia väestön aineellisen hyvinvoinnin tasoa erilaisten palkattujen (maksettujen) palvelujen tarjoamien palvelujen osalta;
 • makrotaloudellisten ennusteiden tietokannasta maksetuista palveluista väestölle (indikaattori "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" (tyypin mukaan) sisältyy maakohtaisen sosioekonomisen ennusteen indikaattoriluetteloon);
 • kotitalouksien lopullisen kulutuksen laskemiseen tarvittavan tietopohjan määrittämiseksi maan bruttokansantuotteesta (Venäjän federaation aihe);
 • tietokannasta rahatalouden tulojen ja väestön menojen tasapainon laatimiseksi
Varoitus! Indikaattori "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" ei ole tarkoitettu käytettäväksi muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi verotuksellisiin tarkoituksiin, veron perusteena tai muuna verotuksellisena osana (suuntaviivojen 1 kohta).

Tunnusluvun "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" käytetään lomakkeiden N 1 -palveluihin "Tietoja maksullisten palveluiden määrästä väestölle", N P-1 "Tiedot tavaroiden ja palveluiden tuotannosta ja lähetyksestä" lisäyksen 3 muodossa "Tiedot maksullisten palvelujen määrästä "lomakkeeseen N P-1, N P-5 (m)" Perustiedot organisaation toiminnasta ". Näissä muodoissa maksettujen palvelujen määrä ilmoitetaan arvostuksessa ottaen huomioon ostajille (asiakkaille) veloitetun veron (alv) (suuntaviivojen 4 kohta).

Rosstatin tilaukset 26.8.2008 No. 205, 23.9.2008 nro 235, joka hyväksyi vuoden 2009 tilastomuodot.

Mitä maksullisilla palveluilla tarkoitetaan?

Tilastollisen kirjanpidon kannalta maksullisten palvelujen tarjonta olisi ymmärrettävä kuluttajaryhmittymän suorittaman korvauksen perusteella suoritetuksi toiminnaksi. Palvelut katsotaan maksettaviksi, kun ne ovat myynnin kohteena (suuntaviivojen 3 kohta). Maksulliset palvelut väestölle jaetaan nykyisen kaikkien Venäjän palvelutyyppien luokituksen (OKUN) mukaan, joka sisältää myös viestintäpalveluja. Teletoiminnan harjoittajat raportoivat maksullisille palveluille tilastotoimistoille:

 • paikallispuhelinpalvelu kaupunki- ja maaseutualueilla;
 • pitkän matkan, sisäisen ja kansainvälisen puhelinviestinnän;
 • mobiili- ja langalliset lähetykset;
 • asiakirjojen tietoliikenne ja postipalvelut;
 • radioviestintä, lähetystoiminta, televisio- ja satelliittiviestintä;
 • muilla viestintä- ja viestintäaloilla.
Hyväksytty Venäjän Gosstandartin päätöslauselmalla 28.6.1993 N 163.

Väestölle tietyn ajanjakson aikana suoritetuista maksullisista palveluista saatavan arvon arvo mitataan arvojen ilmaisulla "Maksullisten palveluiden määrä väestölle", joka heijastaa rahan kokonaismäärää. Palvelut voivat olla joko kuluttajan (perheenjäsenen) tai organisaation (yrityksen), jossa kuluttaja toimii (voiton kustannuksella). Palveluntarjoajat ovat Venäjän federaation asukkaita, kun taas kuluttajat ovat Venäjän federaation kansalaisia ​​ja muita Venäjän federaation kansalaisia ​​(Venäjän federaation ulkopuoliset kansalaiset), jotka järjestävät palveluja Venäjän federaation alueella.

Operaattorin tarjoamien viestintäpalvelujen määrä sisältää väestön todellisen maksun:

 • kaukoliikenteen, sisäisten ja kansainvälisten puhelinpalvelujen osalta;
 • kaupunkien ja maaseudun paikallispuhelinpalveluihin;
 • ISDN-palveluihin eli digitaalisen tekniikan käyttöön, joka sallii käyttäjän pääsyn verkkoon, ohittamalla yleistä puhelinverkkoa;
 • mobiilipalveluille;
 • kaikentyyppisten yleisöpuhelinten (mukaan lukien korttimaksujärjestelmä) tarjoamien palvelujen tarjoamiseen;
 • asiakirjojen ja postipalvelujen osalta;
 • tiedonsiirtoverkon ja telemaattisten palvelujen palveluihin, mukaan lukien pääsy tietolähteisiin;
 • faksi- ja äänipalveluihin;
 • radioviestinnän, lähetystoiminnan, televisio- ja satelliittiviestinnän palvelut;
 • langattomien yleisradiointipalvelujen (radiolähetyspisteiden asennus ja käyttömaksun käyttö);
 • muille palveluille (automaattiset numeron tunnistuspalvelut jne.).

Maksullisten viestintäpalvelujen määrä kattaa myös puhelimien korjaamiseen saadut rahavarat (lukuun ottamatta matkapuhelimen korjausta, joka kirjataan kotitalouspalveluiksi), maksujen vastaanottopisteissä kerätty maksu siitä summasta, joka on maksettu puhelinmaksun laskusta, palvelujen maksaminen kaapelitelevisio. Samalla maksuagentit, jotka vain maksavat maksuja ja yleisölle myytäviä puhelinkortteja, eivät saa olla vastuussa niiden toteuttamisesta maksullisten viestintäpalvelujen suhteen.

Millä tavoin voidaan käyttää indikaattoria "Maksullisten palveluiden määrä väestölle"?

Viestinnän alalla toteutettujen toimien tilastollista seurantaa varten Rosstat hyväksyi erillisen luettelon teollisuuslomakkeista, jotka täyttävät organisaatiot, jotka tarjoavat viestintäpalveluja heille myönnettävän lisenssin perusteella. Liittovaltion tilastopalvelun järjestyksessä 30.12.2008 N 332 tilastoformaat jaetaan eri toimitusaikoina:

 1. Kuukausittaiset lomakkeet, jotka alkavat tammikuun 2009 raportista:
 • N 12 -viestintä (kiireellinen) "Tietoja viestintäorganisaatioiden tuloista".
 1. Neljännesvuosittaiset lomakkeet, jotka alkavat vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä laaditusta raportista:
 • N 3 -viestintä "Tietoja teknisistä keinoista palvelujen tarjoamiseksi tiedonsiirto- ja telemaattisten viestintäpalvelujen verkossa";
 • N 13 -viestintä "Tietoliikennepalvelujen laatu";
 • N 14-viestintä "Tietoliikennelaitteita koskevat tiedot";
 • N 15 -viestintä "Tietoja postialan viestinnän laadusta";
 • N 54-viestintä "Tietoja matkaviestinverkoista".
 1. Neljännesvuosittaiset lomakkeet, jotka alkavat tammi-maaliskuun 2009 raportista:
 • N 4-linkki "Tietoliikenneverkkojen vaihtoa (liikennettä)";
 • N 5 -viestintä "Tietoja postipalvelujen verkkojen vaihdosta";
 • N 65 viestintä (palvelut) "Tietoja viestintäpalvelujen tuloista".
 1. Tilastojen vuotuiset tilastotiedot:
 • N 18 -viestintä "Tietoja viestintäjärjestöistä";
 • N 21 -viestintä "Postiyhteyden tiedot";
 • N 31 tiedonanto "Tiedot televiestinnän teknisistä keinoista";
 • N 40 -viestintä "tiedot satelliittiviestinnän ja lähetystoiminnan teknisistä keinoista";
 • N 41 -viestintä "Tiedot kaukopuhelun, sisä- ja kansainvälisen puhelinviestinnän teknisistä keinoista";
 • N 44 -viestintä "Tiedot paikallisten puhelinviestintäverkkojen teknisistä keinoista";
 • N 51 -viestintä "Tietoja kaapeleiden ja lähetysten teknisistä keinoista";
 • N 57 -tiedonanto "Tietoja äänen yleislähetyksestä";
 • N 61-tiedonsiirto "Tiedot runkojen ja sisäisten perusverkkojen lähetyslinjoista".

Kaikista yllä olevista muodoista Rosstat tunnistaa N 65 -viestinnän (palvelut) "tiedot viestintäpalveluista saaduista tuloista". Sen indikaattori "Väestöön tuottamista viestintäpalveluista saadut tulot" on samankaltainen kuin suuntaviivojen "Maksettujen viestintäpalvelujen määrä" -indikaattori. Ainoa määrä väestölle tarjottavia maksullisia viestintäpalveluja olisi suurempi kuin väestön viestintäpalveluista saadut tulot, arvonlisäveron määrä ja maksujen vastaanottopisteissä veloitetun maksun summa, joka on maksettu tilille puhelun täydentämiseksi. Toisin sanoen maksetuista palveluista kertyy tuloja, verot mukaan lukien, kun taas teollisuudessa on sama indikaattori ilman verotusta.

Miten maksupalvelujen tunnustamishetki määritetään?

Suuntaviivojen mukaan tuotettujen palvelujen kirjanpito tapahtuu niiden toteuttamishetkellä (luovutus) eli omistusoikeuden siirtämishetkellä sopimuspuolelta palvelukuluttajalle. Samalla erotetaan:

 • palvelun tarjoamisen loppu (edellyttäen, että palvelua maksetaan aikaisemmin);
 • palvelun maksuaika.

Helpoin vaihtoehto, kun nämä kaksi kohtaa ovat samassa ajassa. Tällöin sitä pidetään maksupalvelujen tilastollisiin tarkoituksiin.

Tilatun palvelun ennakkomaksun tapauksessa rekisteröintihetki on hetki, jolloin palvelu on suoritettu. Tilinpäätöshetkellä tase sisältää ennakkomaksut varautumattomille viestintäpalveluille, tässä tapauksessa nämä määrät eivät sisälly tilastoihin. Teleyritykset, jotka työskentelevät ennakkoon maksamalla, tilastoivat palvelua sen toimittamisajankohtana (kuukauden lopussa tai muun jatkuvan palvelun tarjoamisen raportointipäivänä). Jos organisaation hyväksymä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ei sallita palveluiden kirjaamista palvelun lopettamishetkellä ja palvelu maksetaan etukäteen, se voi ottaa poikkeuksetta huomioon maksupyynnöt (suuntaviivojen 9 kohta).

Palvelun päättymisen jälkeen suoritettavien maksujen osalta näiden palvelujen rekisteröintihetki tilastointitarkoituksiin on maksupäivä. Täten organisaation tilastollisen lomakkeen täyttämiseksi on tarpeen erottaa tarjotut palvelut ja katsoa, ​​ovatko ne kaikki maksettuja vai eivät. Ne, joita ei ole maksettu mistä tahansa syystä, eivät sisälly tilastotietoihin. Nämä seikat olisi otettava huomioon operaattoreiden, jotka maksavat tilaajille palvelujen tarjoamisen jälkeen. Nämä operaattoreiden tilastotiedot voivat poiketa kirjanpitotietoista. Edellä esitetyn vivahteen lisäksi on toinen syy, joka ei salli tilastollisten lomakkeiden täyttämistä hyödyntää näitä tilinpäätöksiä. Tosiasia on, että indikaattori "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" ei kuvaa kaikkia viestintäorganisaation saamia tuloja, vaan vain asiakkaisiin (asiakkaisiin) liittyviä yksityishenkilöiden tuloja.

Mitä ei ole otettu huomioon maksullisten palvelujen määrässä?

Maksullisten palveluiden myyntimäärät väestöön eivät sisällä:

 • oikeushenkilöille tarjottavat palvelut, niiden erilliset osa-alueet, yrittäjät kaupallisen toiminnan toteuttamiseksi;
 • kaikkiin tason ja ulkopuolisten talousarvioiden talousarvioista maksettavat palvelut, mukaan lukien järjestöjen minkä tahansa tason talousarviosta suoritettavat korvaukset tietyille kansalaisryhmille tarjotuille tuille ja palvelujen sosiaalisen tuen maksaminen;
 • pakolliset maksut ja väestön eri osuudet, korot henkilöstölainojen käytöstä;
 • Asuntokannan, asunnoissa, hotelleissa, sosiaalisissa tiloissa (urheilutilat, klubit, kylpylät ja virkistysmahdollisuudet, kirjastot, esikoululaitokset jne.) ylläpitämiseen liittyvät kulut;
 • kansalaisten maksut lainsäädännön lakien rikkomisesta sekä tuomioistuimen määräyksestä (elatusapua, sakkoja, rangaistuksia, rangaistuksia jne.).

On huomattava, että jotkut luetelluista tuloista eivät heijastu pelkästään tilastotietojen muodossa, jotka koskevat maksullisten palveluiden määrää väestölle, vaan ne jätetään myös organisaation tuloihin kirjanpidon ja verotuksen ulkopuolelle.

Muutama sana siitä, miten tarjota tietoa

Organisaation on toimitettava tiedot Rosstatin alueelliselle elimelle liittovaltion tilastollisen havainnointilomakkeen muodossa noudattaen suuntaviivoja, jotka on täytetty sen täyttämisessä, viimeistään määräajan kuluessa (suuntaviivojen 5 kohta). Maksullisten palvelujen kirjanpito tosiasiallisissa myyntihinnoissa tapahtuu tarkasti raportointijaksolla organisaation ensisijaisten kirjanpitotietojen perusteella.

Kun vastuuosapuoli esittää koko tilastotietojen muodon Rosstatin alueellisille elimille kokonaisuudessaan oikeussubjektille eli kaikille sivukonttoreille ja rakennetoimialoille sijaintipaikasta riippumatta, tiedot koko väestön maksullisten palvelujen määrästä esitetään koko oikeushenkilölle. Jos organisaatio laatii tilastoilmoituksen jokaisesta "maksusta", tiedot siitä, kuinka paljon maksullisia palveluita väestölle koskee, on jokaiselle osastolle ja oikeushenkilölle kokonaisuudessaan (ilman osastoja) (suuntaviivojen 5 kohta).

Alueidenvälisten yritysten raportoinnin piirteet

Direktiivissä Rosstat totesi, että suuret vastaajat (organisaatiot) esittivät tilastomuodon esittämistä koskevat erityispiirteet, muun muassa viestintäyritykset.

Kaikki oikeushenkilön teleoperaattorit raportoivat kuukausittain viimeistään neljännellä raportointikauden jälkeen alueelliselle tilastotoimistolle muodossa N P-1 "Tiedot tavaroiden ja palvelujen tuotannosta ja lähetyksestä" ja liitteen 3 muodossa "Tiedot maksettujen palvelujen määristä populaatio lajin mukaan "muodostaen NP-1: n.

Teleoperaattorit, joilla on erilliset osa-alueet, muilla alueellisilla aloilla sijaitsevat sivukonttorit, toimittavat 20. päivänä lomakkeella asetetun määräajan jälkeen alueellisen tilastolaitoksen rekisteröintipaikassa tiedot:

 • lomakkeilla NP-1 (rivillä 28) ja lisäyksellä 3 muodostamaan NP-1 kokonaisuudessaan oikeussubjektille, mukaan lukien erilliset osa-alueet, jotka sijaitsevat Venäjän federaation muiden aihealueiden alueella;
 • lomakkeilla NP-1 (linja 28) ja liitteen 3 muodossa tämän muodollisen muodon muodolle NP-1, lukuun ottamatta erillisiä osa-alueita, jotka sijaitsevat Venäjän federaation muiden alojen alueella;
 • erillisten lomakkeiden eri muodoissa kullekin erilliselle alueelle, joka sijaitsee Venäjän federaation muiden alojen alueella.

Toimialojen ja erillisten osa-alueiden raporttien osalta yhtiön pääkonttori, muiden alu- eiden alueella sijaitsevat osa-alueet, ei edusta tilastollista lomaketta NP-1 (rivillä 28) ja lisäyksen 3 muodossa NP-1.

Palkkaneille palveluille tarkoitettujen tietojen esittämistä koskevaa menettelyä sovelletaan myös muihin lomakkeisiin: N P-5 (m) "Perustiedot organisaation toiminnasta" ja N 1 -palvelu "Tiedot maksullisten palvelujen tarjoamisesta yleisölle" (ero voi olla lähetyksen osalta).

Yhteenvetona tilastotietojen rikkomisesta

Ei ole mikään salaisuus, että yksittäiset organisaatiot virallisesti viittaavat tilastollisten lomakkeiden kokoamiseen. Tähän ei ole mitään hyötyä, sillä toimittamatta jättäminen (myöhästyneiden tietojen toimittaminen) sekä tilastojen toimittaminen puutteellisessa tai vääristyneessä muodossa annetaan vastuu. Suuntaviivoissa ei viitata siihen, mutta on olemassa myös muita säännöksiä, joissa määrätään seuraamuksia. Hallintokoodin mukaan Art. 13.19, jonka mukaan tilastotietojen esittämistä koskevan menettelyn rikkomisesta ja väärien tietojen antamisesta uhkaa 3 000-5 000 ruplan suuruinen sakko. Tilinpäätöksen laatimisvelvollisten elinten toimittamatta jättäminen Art. Venäjän federaation hallinnollisista rikoksista annetun lain 19.7 §: n mukaan, jonka mukaan rahastosta vastaava organisaatio voi kerätä 3 tuhannesta 5 tuhanteen ruplaan ja virkamieheltä - 300: stä 500 ruplaan. Tietenkin rangaistukset ovat alhaiset, mutta joka tapauksessa epämiellyttävät, toivomme, että tilastotietokannat muistuttavat yrityksiä siitä, että tilastolaitoksille on tiedotettava toiminnan pääindikaattoreista ajoissa, oikein ja täydellisesti.

Maksettujen palvelujen tyypit ja erityispiirteet väestölle. Maksettujen palvelujen tilastot ja sen kehitysnäkymät

Maksulliset palvelut väestölle ovat hyödyllisiä toiminnan tuloksia, jotka täyttävät kansalaisten erityistarpeet, mutta eivät ole toteutuneet olennaisilta osin. Ne ovat myynnin kohteena ja niitä myydään hinnoilla, jotka kokonaan tai suurelta osin kattavat valmistajan kustannukset (myyntituottojen kustannuksella) ja tuottavat hänelle voiton.

Yrityksille (järjestöille) voidaan tarjota maksullisia palveluita kaikista järjestäytyneistä ja oikeudellisista omistusmuodoista yksittäisille tilauksille sekä yksityishenkilöille (kansalaiset, jotka harjoittavat yrittäjyyttä ilman oikeushenkilön muodostamista).

Maksullisten palvelujen lajit yleisölle.

Venäjän väestöryhmän kaikkien Venäjän luokittelijoiden (OKUN) mukaisesti, joka hyväksyttiin ja hyväksyttiin valtion tilastokomitean päätöksellä 28. 06. 93g. Nro 163, väestölle maksetaan seuraavia päätyyppejä:

matkustajaliikennepalvelut;

kulttuurilaitosten palvelut;

fyysisen kulttuurin ja urheilun palvelut;

oikeudelliset palvelut;

palvelut koulutusjärjestelmässä;

kauppa- ja ateriapalvelut;

Henkilökohtaisten palvelujen määrä kattaa kaikki seuraavien palvelujen tyypit: yksittäisten kansalaisten tilaukset:

kengän korjaus, maalaus ja räätälöinti;

ompelu-, turkis- ja nahkatuotteiden korjaus ja räätälöinti, hatut, korjaus, ompelu- ja neulontatuet;

Kodinkoneiden, kodinkoneiden ja kodinkoneiden korjaus ja huolto, laitteiden korjaus ja valmistus;

moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus;

huonekalujen valmistus, kokoonpano ja korjaus;

kuivapesu ja värjäys;

asuntojen ja muiden rakennusten korjaus ja rakentaminen;

valokuvastudio- ja valokuvapelipalvelut;

kylpy- ja suihkupalvelut;

vuokrauspalvelut;

muita henkilökohtaisia ​​palveluja.

Henkilökohtaisten palveluiden määrä sisältää myös:

henkilökohtaisten palvelujen tarjoamiseen käytettävien materiaalien, osien, osien ja varaosien (vähittäishintojen) kustannukset;

osuuskuntalaisten jäsenten kustannuksella korvattavien osuuskuntien korjaus- ja rakennuspalvelujen kustannukset sekä kiinteistöjen omistamien ajoneuvojen pysäköintimahdollisuudet, puutarhatilojen parantaminen ja yhteisten asuntoalueiden yhteisten alueiden korjaus osuuskunnista riippumatta maksutapahtumasta;

elektronisten laitteiden, kotitalouskoneiden ja -laitteiden korjauspalvelujen kustannukset, yksittäiset ajoneuvot niiden takuuaikana;

jalkineiden, vaatteiden, neuleiden, huonekalujen, elektronisten laitteiden, kodinkoneiden ja kodinkoneiden korjauspalveluiden, terveydenhuollon laitosten, sosiaalisten ja kotimaisten järjestöjen tilaamien metallituotteiden, pesula-, kuivapesu- ja värjäys- ja kuljetuspalvelujen kustannukset sekä hotelli-, matkailu-, rautatie-, lentoasemien, hotelli-, matkailu-, rautateiden, arohodstv ja sotilaallisia yksiköitä, kylpyamme ja suihku palvelujen ehdollisia joukkoja;

vammaisten omistamien moottoriajoneuvojen korjaus- ja ylläpitokustannukset heidän sosiaaliturvaan liittyvissä tilauksissaan.

Kotimaan palvelut eivät sisällä kustannuksia:

asiakkaille toimitetut materiaalit, tuotteet, varaosat ja osat;

yrityksen vähittäiskaupassa hankkimat materiaalit, tuotteet, varaosat ja osat;

nestekaasua tankkaamalla ja toimittamalla kaasupulloja väestölle, joka otetaan huomioon osana laitoksia (kaasuntoimitukset);

teokset ja palvelut, joita asiakas ei ole maksanut;

elektronisten laitteiden, kotitalouskoneiden ja -laitteiden takuukorjaus, jonka suorittavat määrätyt laitteet tai yksiköt valmistaja suoraan;

elektroniikkalaitteiden, kotitalouskoneiden ja -laitteiden, ajoneuvojen ennakkomyynti tai ennakkomyynti;

yhden yrityksen jo ottamat palvelut (sovittelun kautta);

matkalippujen toimitusmaksut taloon;

puutarhaviljely- ja kukkatehtaiden erikoismyymälöiden kautta myytyjen kukkien, siementen ja taimien (lukuun ottamatta niitä, jotka myydään hautausvarusteiden erikoisliikkeiden kautta), jotka otetaan huomioon vähittäismyynnin osana.

Matkustajaliikenteeseen sisältyvät liikenteen tuotot:

matkustajat matkustaessa julkisessa liikenteessä samoin kuin kaikenlaiset sellaisten yritysten kuljetukset, joiden matkustajaliikenne ei ole pääasiallinen toiminta;

rautatieliikenteen matkustajien matkatavara- ja toimistopalvelut (vuodevaatteet);

matkustajien matkatavara ja lasti;

yksittäisten omistajien ajoneuvot, matkatavarat ja laivasto laivastoon, jokisuistioihin ja ponttonisilta;

henkilöautojen takseja.

Matkustajaliikennepalvelut eivät sisällä:

maantiekuljetuspalvelut huonekalujen ja muiden tavaroiden kuljettamiseksi väestöön, kaasupullojen toimittaminen väestölle, satamiin ja matkatavaroiden varastointiin liittyvät palvelut, jotka otetaan huomioon arjen palveluiden yhteydessä;

posti- ja aikakauslehtien toimistoille (sivuliikkeiltä) sekä taksit ja taksinkuljettajien ja moottoriajoneuvoyritysten tulot tarjoamaan matkustajamaksuja, linja-autoja ja muita moottoriajoneuvoja muille postitoimintaa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille.

Viestintäpalveluihin kuuluu väestön maksaminen seuraaville:

kirjeiden, pakettien, maksumääräysten, pakettien, lähetyssanomien lähettämisen;

pakettien ja pakettien pakkaaminen postilähetyksissä vastaanotossa lähetystä varten;

henkilökohtaisten ja kollektiivisten kotipuhelimien, puhelin- puhelimien käyttö;

kaukopuhelujen tarjoaminen puhelinpalvelukeskuksilta, kansainvälisiltä yleisöpuhelimilta, huonepuhelimiin, hotelli- puhelimiin;

puhelinten korjaus;

sähköiset viestintäpalvelut;

asentaminen, uudelleenasennus, puhelin- ja radiopisteiden uudelleenrekisteröinti, lisäliittimien ja -puhelinten asennus, puhelinlaitteiden korjaus;

kaapelitelevision käyttö;

televisio-ohjelmien kollektiivisen vastaanoton suuret järjestelmät;

pakettikotelot, pussit, jotka myydään viestintäyrityksissä;

viestintäyrityksille myydyt kirjekuoret ja postikortit.

Asuntoihin kuuluvat:

asukaslukujen todellinen (ja ei kertynyt) maksu;

asuntojen ja rakennusosuuskuntien taloustilojen kulukorvaus (ilman ennakkomaksua ja myöhempää osuuskuntien kustannusten lunastamista);

hostellissa, hotelleissa (mukaan lukien hotellivarauksen määrä) maksamisen todellinen määrä;

asumistiloja koskevien palveluiden väkilupa;

yksityisen sektorin lomailijoille tarjottavan majoitusmaksun.

Asumispalvelut eivät ota huomioon:

hotellihuoneen hintaan kuulumattomat palvelut: TV: n, jääkaapin ja muiden kodinkoneiden vuokrauksesta, taksipuhelut, vähäiset korjauspalvelut vaatteille, kenkiä jne. varten;

asuntorakennusten ja rakennusosuuskuntien asuntojen käyttökustannusten korvausmäärän "määrä, joka on suunnattu talon ylläpitoon ja jonka kotitaloustuotteet koostuvat tällaisten korjaustöiden suorittamisesta vastaavan yrityksen toimesta.

Apuohjelmat sisältävät varsinaisen (ja ei kertyneen) väestön maksun sähkön, keskuslämmityksen, vesihuollon, jäteveden käytöstä sekä jätteiden keräilystä, alueiden puhdistamisesta (asuntojen ja autotallinrakennusosuuskuntien toimeksiannosta). Nämä varat näkyvät organisaatiossa, joka edustaa suoraan näitä palveluja väestön hinnoilla ja tariffeilla (eli vähittäismyyntihinnoin). Sähkön, lämpöenergian, veden, kaasun tuotantoon ja teknologisiin tarkoituksiin, viemäröinti- ja sanitaatiopalveluista näiden yritysten alueilta ja viestinnältä saatujen varojen määrää ei oteta huomioon laitosten määrässä.

Kulttuurilaitosten palveluihin sisältyy väestön suorittamia maksuja:

lippuja elokuvateattereiden esittelyyn, video-ohjelmat, esitykset, konsertit, sirkusesitykset, vierailut museoihin, näyttelyt, luova ilta;

lippuja kulttuuri- ja virkistyspuistoihin, tanssilattiat, teatterifestivaalit, karnevaalit; Kulttuurin ja virkistystoiminnan puitteissa järjestettävät kulttuuritapahtumat ilman houkuttelevien konserttiorganisaatioiden, teatteriryhmien ja sirkusryhmien esittämien ohjelmien kustannuksia;

ratsojen ja pelikoneiden käyttö;

lippuja eläintarhoihin, planetaarioihin;

musiikin, taiteen ja tanssikoulujen koulutus; Kulttuuripalvelut eivät sisällä:

kulttuurilaitosten taattujen suoritusten, konserttien ja muiden esitysten suuruus;

museoiden, näyttelyiden ja muiden kulttuuritapahtumien vierailevien matkustajien kustannukset retkipalvelujen retkikustannuksiin.

Matkailu- ja retkipalveluihin sisältyvät matkailureittien ja retkipalvelujen tositteiden kustannukset, joihin kuuluvat:

matkustajaliikennepalvelut;

majoitus ja ateriat matkailun hotellikompleksit, hotellit, leirintäalueet, leirintäalueet;

majoitus muiden yksiköiden vuokratuissa majoituspalveluissa ja kansalaisten henkilökohtainen asuminen;

Retkeily-, matkailu- ja virkistyspalvelut;

kulttuuripalvelut jne.

Matkailu- ja retkipalveluiden tulee ottaa huomioon matkailijoille ja matkanjärjestäjille tarjotut palvelut, jotka ylittävät tositteiden kustannukset ja maksavat lisäksi ne:

matkailuvälineiden ja -välineiden vuokraus, valokuvauspalvelut, kampaamopalvelut, kylpylät, saunat - jotka otetaan huomioon osana henkilökohtaisia ​​palveluja;

diskot, pelikoneet - jotka kuuluvat kulttuurilaitosten palveluihin;

urheilutilat - otetaan huomioon fyysisen kulttuurin ja urheilun palvelujen kokoonpanossa;

hieronta, hammashoito ja muut lääketieteelliset toimistot - otettu huomioon lääketieteellisten palvelujen kokoonpanossa;

ravintoloiden, kahviloiden, ruokaloiden, buffettien rahallinen tuotto, joka on vastaanotettu matkailijoiden ja matkailijoiden lisäpalvelusta sekä muilta ihmisiltä - otettu huomioon ravintolan liikevaihdon kokoonpanossa.

Fyysisen kulttuurin ja urheilun palvelut ovat:

urheilutapahtumien, lomien, kulttuuri- ja viihdetapahtumien, kalenteri- ja ottelutilaisuuksien lippujen hinta; lippuja ja lippuja urheilukoulujen, terveysklubien jne. liikuntakasvatukseen ja urheiluun;

urheilutaitojen lukumäärän koko ja fyysisten ominaisuuksien kehittäminen kursseissa, fyysisen kulttuurin ja urheilun ohjaajien koulutuspalvelut;

väestön maksaminen urheiluvälineiden ja teknisten laitteiden, simulaattoreiden, laitteiden, yhtenäisten ja muiden urheilupaikkojen (kylpylä, sauna, fysioterapia, hieronta jne.) käyttöön tarkoitettujen palvelujen käyttöön

Lääketieteellisiin palveluihin sisältyvät väestöstä saadut määrät erityyppisten lääketieteellisten hoitojen ja terveyspalvelujen tarjoamiseksi terveydenhuollon laitoksilta, omistuksineen: kaupunkien hammaslääkäri, fysioterapia, homeopaattiset klinikat, kauneusklinikat, narkoottiset poliklinikat, lääkärin kuljettajat, desinfiointiasemat, osastot ja laboratoriot saniteettitilat ja muut virastot.

Lääketieteellisiin palveluihin kuuluvat myös henkilöt, jotka hoitavat lääketieteellistä toimintaa ennalta määrätyllä tavalla ilman, että he muodostavat oikeussubjektia (yksityiset lääkärit, sairaanhoitajat jne.).

Sairaanhoitopalvelut ja terveyspalvelut ovat:

voucherin hinta (mukaan lukien lasten leirin tositteet) saniteatteriin ja terveyskeskuksiin;

lomanviettäjille tarjottavien lisäpalvelujen lisämaksusta aiheutuvat lisämaksulliset palvelut: hammashoitopalvelut, kauneudenhoitopalvelut, hierontapalvelut ja muut hoitohuoneet, TV: n tarjoaminen, jääkaappi ja muut laitteet, jotka tarjoavat lisäpalveluita virkistäytymiselle (nämä palvelut tarjotaan sanatorion ja terveyslaitosten sijainnin mukaan).

Ei sisälly spa-palveluihin:

palvelut yksittäisten talojen asuintilojen tarjoamiseksi, jotka on järjestetty vierailijoille lepoihin ilman tositteita ja lasketaan osana asumispalveluita;

terveydenhoitolaitosten työntekijöiden aterioiden maksu; yritysten varojen määrä talouden ylläpitämiseksi kylpylässä ja lomakohteissa.

Eläinlääkäripalvelut sisältävät kotieläinten hoitoon tarkoitetut palvelut eläinlääketieteellisissä klinikoissa ja kotona (kotieläinten kliiniset tutkimukset ja eläinlääkärintodistusten antaminen, rokotukset, kotieläinten hoito, ambulanssin lähde ja kotieläinlääkäri).

Oikeudellisiin palveluihin kuuluvat notaarin laitokset, asianajajien, yksityisten notaarien ja lakimiesten tarjoamat palvelut.

Pankkien palveluihin sisältyvät väestön maksujen suuruus pankkilaitosten suorittamien palveluiden osalta: selvitys- ja kirjakauppojen antaminen, talletusten tai käteisvarojen siirtäminen yksityishenkilöille, velkapaperien myöntäminen, arvopapereiden vastaanottaminen (valtion obligaatiot, todistukset ja muut arvopaperit), tarkkailemalla yleisölle tallennettavien joukkovelkakirjalainojen voittojen säännöllistä levitystä, tarjoamalla yksittäisiä kassakaappeja ja etsimällä talletuksia kansalaisten (tallettajien ja perillisten) pyynnöstä.

Koulutusjärjestelmään kuuluvat seuraavat palvelut:

todellinen vanhempainpalkkio lasten ylläpitämisessä esikoululaitoksissa;

maksullisten kurssien palvelut korkea-asteen oppilaitoksissa, teknilliset koulut, vieraiden kielten opettaminen, auton ajaminen ja muut kurssit ja piirit;

palvelut toisen asteen ja korkeakoulutuksen järjestelmässä;

palvelut teknisen koulutuksen järjestelmässä;

koululaitosten (metsäkoulujen) palvelut lasten ylläpitämiseen.

Koulutusjärjestelmän palvelut eivät ota huomioon:

esikouluopetuksen työntekijöiden maksaminen näiden elintarvikkeiden tarjoamiseksi näissä laitoksissa;

näiden laitosten ylläpitämiseen tarkoitettujen yritysten varojen määrä.

Muita palveluita ovat väkiluvun koko:

turvallisuus hälytys asennuspalvelut;

maatalous- ja vaatetusmarkkinoiden palvelut (lihan leikkaaminen, elintarvikkeiden punnitseminen, pakastimen pakastaminen, auringonvalon sävyt jne.);

sellaisten kaupan järjestöjen palvelut, jotka eivät kuulu maksetuista palveluista alakohtaisiin ryhmiin;

tieteellisen alan palvelut, mikrofotokopirovaniya-laboratorioiden tarjoamat palvelut ja asiakirjojen palauttaminen;

tietotekniikan työtä. [17]

Rosstatin päiväys 23.7.2009, nro 147 "Maksullisten palveluiden lomakkeiden täyttämistä koskevien ohjeiden hyväksymisestä väestölle liittovaltion tilastollisen havainnon muodoissa"

VENÄJÄN FEDERATIONIN TALOUDELLINEN KEHITYSYHTEISTYÖ

Valtiollisten tilastojen liittovaltion palvelut

päivätty 23.7.2009 N 147

MYYNTILUVAN HYVÄKSYNTÄ

TÄYTTÄMINEN UUSIEN TILASTOJEN KÄYTTÖÖN

TUNNUSLUKUJEN HUOMAUTUKSET "PÄTEVÄT PALVELUJEN MAAHANMAKSU"

Hallituksen asetuksella nro 420, 2 päivänä kesäkuuta 2008 hyväksyttyjen liittovaltion tilastopalvelusta annettujen määräysten 5.2 kohdan mukaisesti, velvoitan:

1. Hyväksy liitteenä "Ohjeet lomakkeiden täyttämisessä liittovaltion tilastollisen seurantaindikaattorina" volyymi maksetut palvelut väestölle", yhtyi talouskehitysministeriön (kirje päivätty 24 kesäkuu 2009 N D22-507), ja saatettava ne voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

2. Tunnustetaan liittovaltion tilastolaitoksen 27. lokakuuta 2006 antama päätöslauselma N 61 "Tietoa maksutyöntekijöiden maksullisten palvelujen tarjoamista koskevan menettelyn hyväksymisestä väestöä varten liittovaltion tilastokeskuksen muodoissa".

päiväys 07.23.2009 N 147

TÄYTTÄMINEN UUSIEN TILASTOJEN KÄYTTÖÖN

TUNNUSLUKUJEN HUOMAUTUKSET "PÄTEVÄT PALVELUJEN MAAHANMAKSU"

I. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. Nämä ohjeet käytetään valmiiksi oikeushenkilöt riippumatta organisaation-oikeudellinen muoto ja omistusmuoto, kansalaisten harjoittaa oikeushenkilön yritystoiminnan ilman muodostumista, sekä asianajajat, sovittelun kansalaisten auttamiseksi muotoja liittovaltion tilastollisen seurantaindikaattorina "volyymi maksetut palvelut väestölle".

Tilastollinen indikaattori "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" heijastaa kansalaisten kulutusta eri tyyppisiin palveluihin, jotka heille maksetaan palkkiona. Sen perusteella kerättyjä tietoja käytetään yksinomaan seuraaviin tarkoituksiin:

- väestön aineellisen hyvinvoinnin tason ominaispiirteet maksetun (maksetun) palvelun tarjoamisen eri tyyppisten palveluiden kulutuksen osalta;

- tietopohja makrotalouden ennusteita alalla maksetut palvelut väestölle (hallituksen asetuksessa Venäjän federaation 31. maaliskuuta 2001 N 242 indikaattori "volyymi maksetut palvelut väestölle" (tyypin) sisältyy luettelo indikaattoreista sosioekonomisen kehityksen ennusteen maan);

- kotitalouksien lopullisen kulutuksen laskentaperuste laskettaessa maan bruttokansantuotteita (Venäjän federaation osajärjestön bruttomainen alueellinen tuote);

- tietokannasta rahaetuuksien ja väestön menojen tasapainon laatimiseksi.

Käytettävissä muihin tarkoituksiin, verotuksen mukaan verotuksellisena perustana, indikaattorilla "maksullisten palvelujen määrä väestölle" ei ole tarkoitettu.

Johtopäätöksen ja paikallisviranomaisten toteuttamien palvelualan kehittämiseen ja julkisten palvelujen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden tehokkuus riippuu suoraan väestöön suoritetuista maksullisista palveluista saatujen tietojen luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

2. maksetut palvelut väestölle mukaisesti kansallisen luokittelun julkisten palvelujen (ahven), annetulla asetuksella hyväksytyssä valtion Standard Venäjää 06.28.93 N 163 (muutettu), silloin kun on kysymys liittovaltion tilastotiedoista tarkasteluajanjaksolla jaetaan:

Kotitalouspalvelut (tyypin mukaan)

Kulttuurilaitosten palvelut

Hotellipalvelut ja vastaavat majoitusmahdollisuudet

Fyysisen kulttuurin ja urheilun palvelut

Oikeudelliset palvelut

Koulutuspalvelut

Muut maksulliset palvelut väestölle

Jokaisen maksullisen palvelun tyyppiä koskevat heijastus- ja kirjanpitotavat ovat tämän suuntaviivan II jaksossa.

3. Palvelut ovat tuotannon hyödyllisiä tuloksia, jotka täyttävät kansalaisten erityistarpeet, mutta joita ei ole sisällytetty konkreettiseen muotoon, johon saattaa liittyä omistusoikeuksia. Maksullisten palvelujen tarjonta on maksullista tilaustoimintaa, joka johtaa kuluttajan kuuluvien tuotteiden sijainnin tai kunnon muuttamiseen tai itse kuluttajan muutokseen.

Osa tavaroiden ominaisuuksista voi olla ominaista useille palveluille. Tämä tarkoittaa vaatteiden, kenkien, huonekalujen, laitteistojen jne. Räätälöintiä. yksittäisistä tilauksista, tallennuspalveluista jne.

Palvelut maksetaan, kun ne ovat myynnin kohteena.

Väestölle tietyn ajanjakson aikana suoritettujen maksullisten palvelujen arvoa mitataan arvomerkillä "Maksettujen palvelujen määrä väestölle". Se heijastaa kuluttajan itsensä (tai hänen perheenjäsentensä) tai organisaation (yrityksen) maksamaa rahamäärää, johon hän työskentelee (voitto rahastojen kustannuksella). Tuottajat palvelut ovat vain asukkaille Venäjän talouden (oikeushenkilöt, kansalaiset harjoittavat yritystoimintaa ilman oikeushenkilö, joka on rekisteröity Venäjän federaation sekä notaarit ja asianajajat, jotka tarjoavat sovittelua kansalaisten auttamiseksi. Kuluttajat palvelut ovat kansalaisten Venäjän federaation sekä muiden maiden kansalaisten (ulkomaiset), jotka kuluttavat tiettyjä palveluja Venäjän federaation alueella.

Maksu kansalaisten (palvelujen kuluttajien) palveluista voidaan tehdä käteisenä (organisaation rahalähetyksen kautta) tai luottokorteilla pankkien selvitysmaksun avulla siirroilla tallettajien tileiltä (joka otetaan huomioon myös käteisrahoituksena).

Liittovaltion tilastollisen havainnon muodot

maksullisille palveluille

Liittovaltion tilastollisen havainnon muodot, joihin viitataan näissä ohjeissa, ovat saatavilla osoitteessa www.gks.ru/wps/portal/test.

4. Kansantalouden tilastollisen havainnon muodostama indikaattori "Maksullisten palvelujen määrä väestölle" (mukaan lukien arvonlisävero ja muut pakolliset maksut) on seuraava:

Vastaajat, jotka "tietävät maksullisten palveluiden määrän väestölle", ovat oikeushenkilöitä ja yksittäisiä yrittäjiä, jotka tietyntyyppisten palveluiden valmistajan (esim. Asunto- ja kunnallispalvelut, matkailupalvelut, kylpylä jne.) Valmistajan kanssa veloittavat maksuja, kuluttajien tilauksia ja rahan saamista häneltä maksettavaksi hänen valmistajan suorittamasta palvelusta. Tällaisiin järjestöihin kuuluvat siirtokeskukset (RCC, ERCC, ITC), HOA, hallinnointiorganisaatiot, jotka kantavat asumis- ja hyödyllisyysmaksuja väestölle, matkatoimistot, lippuja myyvät matkatoimistot jne.

5. Rosstatin alueviranomaiselle vastaajan toimittama tiedot väestölle suoritettujen maksettujen palvelujen määrästä liittovaltion tilastollisen havainnointilomakkeen muodossa sen täyttämistä koskevissa ohjeissa noudatetaan viimeistään määräajassa.

Jos vastaajan mukaan Rosstatin alueelliset elimet muodostavat liittovaltion tilastollisen havainnon muodon oikeushenkilölle, ts. tämän yrityksen kaikkien sivukonttoreiden ja rakenteellisten alajaottelujen osalta sijaintipaikasta riippumatta maksullisten palvelujen tilavuudesta tiedot väestölle esitetään kokonaisuudessaan oikeushenkilölle.

Jos lomake liittovaltion tilastotiedoista tarkasteluajanjaksolla tarjoamia vastaajan alueellisen elinten Venäjän tilastovirasto kunkin erillinen toimiala oikeushenkilön ja oikeushenkilö kokonaisuudessaan ilman näitä erillisenä osastona niiden sijainti (varsinainen täytäntöönpano), niin tieto siitä, kuinka paljon maksetut palvelut väestölle osoittama vastaaja jokaisen erillinen jako ja oikeushenkilö kokonaisuutena ilman näitä jakoja.

6. Oikeushenkilön (yksittäisen yrittäjän) johtaja nimittää virkamiehet, joilla on lupa antaa tilastotietoja vastaajan puolesta.

7. Maksullisten palvelujen kirjanpito suoritetaan tiukasti raportointijaksolle organisaation ensisijaisten kirjanpitotietojen perusteella.

8. Maksullisten palvelujen kirjanpito suoritetaan todellisissa myyntihinnoissa, mukaan lukien arvonlisävero ja muut pakolliset maksut.

Maksullisten palvelujen kirjanpito-aika

9. Tuotettujen palvelujen kirjanpito tapahtuu niiden toteuttamisajankohtana (vieraantuminen), ts. kun toimeksisaaja siirtää omistusoikeuden palveluntarjoajaan. Samalla erotetaan:

- palvelun tarjoamisen loppu (edellyttäen, että palvelua maksetaan aikaisemmin);

- palvelun maksuaika.

Nämä kaksi kohtaa voivat olla samassa ajassa, joten sitä pidetään maksullisten palveluiden kirjanpitäjänä.

Jos maksu suoritetaan palvelun päättymisen jälkeen, rekisteröintihetki on maksuhetki.

Tilatun palvelun ennakkomaksun tapauksessa rekisteröintihetki on hetki, jolloin palvelu on suoritettu.

Jos organisaation hyväksymässä tilinpäätöksen laatimisperiaatteessa ei sallita palvelujen suorittamista palvelujen suorittamisen yhteydessä ja palveluiden maksaminen etukäteen, se voi ottaa huomioon palvelut poikkeuksena maksuhetkellä. Määritetty pääsy ei koske maksullisten koulutuspalvelujen toteuttamista, jotka kirjataan suoriteperusteisesti (ks. Luku II, kohta 56).

Tiedot, joita ei lasketa indikaattorille "Maksettu määrä

10. Maksullisille palveluille väestölle ei ole otettu huomioon seuraavia seikkoja:

- oikeushenkilöille tarjottavat palvelut, niiden erilliset osa-alueet, yksittäiset yrittäjät liiketoiminnastaan ​​(lukuun ottamatta palveluja, jotka hallinnoija järjestää asuntolainajärjestöille);

- kaikkiin tasoihin ja ulkopuolisiin budjetteihin liittyvistä palveluista, mukaan lukien asuntojen ja kunnallisten palveluiden järjestämisestä annetun lain mukaiset korvaukset tietyille kansalaisryhmille myönnettävistä tuista ja asumis- ja apuavun sosiaalituesta, jos avustukset ja sosiaalinen tuki kertyy alennusten muodossa maksun määrä;

- minkä tahansa tason talousarviosta korvaus liikennejärjestöille etuoikeutettujen kansalaisten luokkien kuljettamiseksi;

- pakolliset maksut ja väestön eri osuudet, mukaan lukien verot ja maksut, vakuutusmaksut, julkisyhteisöille ja osuuskunnille maksettavat osuudet, lainojen ja kulutusluottojen korot, pakolliset vakuutusmaksut eläkerahastoon;

- kaikenlaisten elintarvikkeiden ja muiden kuin elintarviketuotteiden myynti, lukuun ottamatta rituaalisten tarvikkeiden ja yksittäisten tilausten yhteydessä myytyjä tavaroita;

- väestölle myytävien kulinaaristen tuotteiden kustannukset ja paikan päällä kulutukseen hankittujen ei-keitetyt tavarat;

- catering-palvelut;

- pakollisen sairausvakuutusalan palvelut;

- vakuutuspalvelut;

- tulli-ilmoitukset ja välityspalvelut ilmoitusten käsittelyssä;

- asunnon, asunnoissa, hotelleissa, sosiaalisissa tiloissa (urheilutilat, klubit, terveyskeskukset, kirjastot, esikoululaitokset jne.) ylläpidettävät yrityksen kustannukset;

- pelikoneiden (mukaan lukien kasinopelipelipelit) tarjoavat organisaatiot (mukaan lukien uhkapelilaitokset) myydyt rahakkeet;

- uhkapelilaitosten uhkapelien saamat tulot;

- vapaaehtoiset lahjoitukset ja yksilöiden vapaaehtoiset lahjoitukset;

- palvelut, joilla myönnetään todistuksia kansalaisten oikeuksien rekisteröinnistä kiinteistöihin;

- myydyt arpajaiset liput;

- kansalaisten maksut vakiintuneiden säännösten rikkomisesta sekä tuomioistuinten määräyksestä (elatusapu, sakot, rangaistukset, rangaistukset, korvaukset varastettujen kustannusten korvaamisesta, lääkärikeskusten maksut jne.);

- valtion liikennöintilupien teknisistä tarkastuksista julkisten ja yksityisten ajoneuvojen (mukaan lukien veneet ja veneet) myynnistä perittävät maksut;

- alkuperäisten maksujen määrä sekä niiden lunastushetket, jotka on maksettu kansalaisilta monen kerrostalohkon osakeyhtiösopimuksessa tai yksittäisten yksittäisten asuntojen kustannuksella, jotka on myyty yleisölle sijoittajien kustannuksella;

- uskonnollisten rakennusten ja rakenteiden uskonnollisten järjestöjen uskonnollisissa seremoniateissa ja seremoniateissa harjoittamat palvelut omalla alueellaan muualla järjestöille näihin tarkoituksiin.

II. OMINAISUUDET UUDELLEENMYYDESTÄ

TIETOJEN TILASTOJEN TARKASTELU SEPARATYYPPIEN PALVELUIDEN mukaan

11. Väestöön liittovaltion tilastollisen havainnon muodoissa olevat kotitalouspalvelut esitetään seuraavien tyyppien yhteydessä:

- kengän korjaus, maalaus ja räätälöinti;

- korjaus ja räätälöinti ompelu-, turkis- ja nahkatuotteista, hatut ja tekstiilipyyhkeiden tuotteet; korjaus, räätälöinti ja neulonta;

- Kodinkoneiden elektronisten laitteiden, kodinkoneiden ja laitteiden korjaus ja huolto, laitteiden korjaus ja valmistus;

- ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus;

- Huonekalujen valmistus ja korjaus;

- kuivapesu ja värjäys;

- asuntojen ja muiden rakennusten korjaus ja rakentaminen;

- valokuvauspalvelut, valokuvaus- ja elokuvaohjaajat;

- kylpy- ja suihkupalvelut;

- vuokrauspalvelut;

- muita henkilökohtaisia ​​palveluja.

12. Henkilökohtaisten palvelujen määrällä otetaan huomioon edellä mainittujen yksittäisten kansalaisten tilausten suorittamat tulot. Henkilökohtaisten palveluiden soveltamisalaan olisi sisällytettävä henkilökohtaisten palveluiden tarjoamiseen käytettävät materiaalit, komponentit, osat ja varaosat (lukuun ottamatta asiakasmateriaalien kustannuksia).

13. Osana julkisia palveluita otetaan huomioon myös palvelut, joita ei ole vielä osoitettu OKUNille erillisissä ryhmittymissä:

- tietokonelaitteiden korjauspalvelut ja ylläpito henkilöille, mukaan lukien tulostimet, skannerit, prosessorit, näytöt, tietokoneen näppäimistöt jne. (jotka sisältyvät ryhmään "kotitalouskoneiden, kodinkoneiden ja laitteiden korjaus ja huolto, metallituotteiden korjaus ja valmistus");

- kodinkoneiden ja -laitteiden asennuspalvelut ("kotitalouskoneiden, kodinkoneiden ja laitteiden korjaus ja huolto, metallituotteiden korjaus ja huolto");

- matkapuhelinten korjauspalvelut ("kulutuselektroniikan korjaus ja huolto, kotitalouskoneet ja -laitteet, metallituotteiden korjaus ja valmistus");

- Hakulaitteiden, faksien ("kodinkoneiden, kotitalouskoneiden ja laitteiden korjaus ja huolto, metallituotteiden korjaus ja valmistus") korjauspalvelut;

- yksikäyttöiset yleishyödyllisten järjestelmien laitteiden korjaamiseen tarkoitetut palvelut, jotka suoritetaan yleisön pyynnöstä (esimerkiksi saniteettilaitteiden ja varusteiden vaihtaminen, suodattimen asentaminen vedenpuhdistukseen, virheellisen kytkimen, kytkimen vaihtaminen, sähköjohdotuksen vaihtaminen litteäksi jne.) ( "asuntojen ja muiden rakennusten korjaus ja rakentaminen");

- palvelut asuinympäristöjen rakentamisen ja jälleenrakentamisen suunnittelua koskevien arvioiden kehittämiseksi ("asuntojen ja muiden rakennusten korjaus ja rakentaminen");

- palvelut metallien, ikkunoiden, ikkunoiden, ikkunoiden, PVC-, alumiinisten jne. parvekkeiden ja logistiikan lasitusta ja asennusta varten. ("asuntojen ja muiden rakennusten korjaus ja rakentaminen");

- vakuutusyhtiöiden maksamat ajoneuvojen korjauspalvelut ("ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus");

- Saunapalvelut ("kylpy- ja suihkupalvelut");

- tatuoinnit, karvanpoisto, kuorinta, lävistyspalvelut ("kampaamopalvelut");

- järjestöjen itsensä tekemien tai muiden organisaatioiden kautta myytäviksi tarkoitettujen hautausvarusteiden (hautauspalvelut, kotitaloudet, erikoisliikkeet jne.) myynti ("hautauspalvelut");

- järjestöjen (lukuun ottamatta oikeuslääketieteellistä toimistoa ja patologi-anatomista toimistoa) hautaamisen (wc) ruumiin valmisteluun (kuolleiden ruumiiden terveys- ja kosmeettinen hoito, pukeutuminen, restaurointityö, arkun sijoittaminen, kuolleiden ruumiin säilyttäminen jne.) hautauspalvelut);

- digitaalisten videolevyjen vuokraus (DVD) ("vuokrauspalvelut");

- maatalouden organisaatioille väestölle tarjottavat palvelut, esimerkiksi kyntö puutarhoihin, polttopuun sahaukseen jne. ("muut henkilökohtaiset palvelut");

- parkituspalvelut ("muut henkilökohtaiset palvelut");

- vuokratyöntekijän tekemät siivouspalvelut: taloudenhoitajat, kouluttajat, piikaiset, vahtimestarit, puutarhurit jne. ("muut henkilökohtaiset palvelut");

- laminointi, skannauspalvelut ("muut henkilökohtaiset palvelut");

- maksullisten käymälöiden palvelut ("muut kotitalouspalvelut").

Kun tässä kohdassa luetellut palvelutyypit on tehty OKUN: ssä, niiden on oltava ryhmittymät, kuten OKUNissa.

14. Henkilökohtaisten palveluiden määrä ei sisällä:

- kaasupullojen täyttämistä ja toimittamista säännöllisesti palvelevien palvelujen kustannukset, nesteytetyn kaasun kustannukset, jotka otetaan huomioon osana laitoksia (kaasuntoimitukset);

- elektronisten laitteiden, kotitalouskoneiden ja -laitteiden korjaamiseen tarkoitettujen palvelujen kustannukset, kansalaisille kuuluvat ajoneuvot niiden takuuaikana;

- terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitokset, hotellit ja muut organisaatiot (esim. sairaaloiden ja sanatorioiden pesulapalvelut, kylpyläpalvelujen uiminen kylvyssä jne.);

- vammaisten henkilöiden kuntoutuksen teknisten keinojen korjaamiseen tarkoitettujen palvelujen kustannukset (pyörätuolit, joissa on manuaalinen asema, sähköiset, pienet, televisiot, joilla on teksti-tv, piilotettujen ohjelmien vastaanottamiseen tarkoitettuja ohjelmia, puhelinlaitteita, joissa on teksti-tuotos, puheenmuodostuslaitteet jne.) kaikkien tasojen talousarvioiden kustannuksella ;

- suoritetuista palveluista aiheutuvat kustannukset, joita asiakas ei maksa (esimerkiksi jos asiakas ei hyväksy ja maksa jo suoritetusta palvelusta);

- kulutuselektroniikan, kotitalouskoneiden ja -laitteiden, ajoneuvojen ennakkomyynti- ja ennakkomyyntipalkkioiden kustannukset.

15. Kuljetuspalvelut kattavat seuraavat palvelut:

- sisävesiliikenne;

- kaupunkien sähkökuljetukset (raitiovaunu, vaunu, metro);

- muut kuljetustyypit (kuljetus, köysirata, kaapeli- ja hissipalvelut, lukuun ottamatta köysiratavia ja hiihtohissejä hiihtokeskuksissa ja virkistyskeskuksissa jne.).

16. Kuljetuspalvelujen soveltamisala käsittää:

- matkustajaliikennepalvelut;

- lastin kuljetuspalvelut väestölle;

- rahtikuljetukset ja muut kuljetusasiakirjojen laatimiseen liittyvät palvelut, lastinkäsittely ja kuljetusinformaation tarjoaminen;

- lisäpalvelujen kustannukset kaikentyyppisille kuljetuksille (liinavaatteet, avustukset, varustamot, kaapit jne.);

- lippujen ennakkomyyntipalkkion koko, lippujen varaaminen kaikentyyppisille kuljetuksille, lippujen toimitus taloon

- (lukuun ottamatta palveluita, jotka järjestävät ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden ylläpitoon ja korjaamiseen, jotka ovat käytössään maksullisia pysäköintitiloja korjatuille henkilöautoille ("henkilökohtaiset palvelut")).

17. Liittovaltion tilastollisen tarkkailun lomakkeissa rekisteröidyt kuljetuspalvelut voidaan toimittaa:

- julkinen liikenne, ts. liikenneorganisaatiot, joiden tehtävänä on vastata kaikkien talouden ja väestön tarpeisiin tavaroiden ja matkustajien kuljetuksissa kaikkien kansalaisten tai oikeushenkilöiden hoidossa;

- ei-julkista liikennettä, ts. liikennejärjestöt, joiden tavara- ja matkustajaliikenne ei ole pääasiallinen toiminta.

18. Matkan aikana matkustajille tarjottavien aterioiden kustannukset sisältyvät kuljetuspalvelujen määrään, mikäli tämä palvelu sisältyy lipun hintaan (esimerkiksi lennoilla tai matkoilla tietyillä junilla).

Tarjoillaan matkan aikana matkustajille tarjottavaa ruokaa (esim. Ravintolavalmistajissa) ei sisälly kuljetuspalvelujen kokonaismäärään, vaan se sisältyy catering-liikevaihtoon.

19. Maksullisten liikennepalvelujen määrän tulee sisältää kaikki matkustajien ja matkatavaraliikenteen väestöstä saadut määrät riippumatta organisaation hyväksymästä tilinpäätöksen laatimisperiaatteesta. Lippujen hinta näkyy organisaatiossa, joka myy niitä suoraan yleisölle.

20. Matkustajaliikennepalvelut eivät sisällä:

- kaikentasoisten palkkioiden korvaaminen matkustajaliikenteen harjoittajille etuuskohteluun oikeutettujen kansalaisten luokkien kustannuksista;

- Taksipalvelujen tarjoaminen postin ja aikakauslehtien viestinnän ja kioskien toimistoihin (toimistoista);

- taksiyritysten palvelut, maantiekuljetusorganisaatiot, yksittäiset yrittäjät matkustajamaksujen, linja-autojen jne. tarjoamisessa muut järjestöt vuokrataan;

- matkailuyritysten järjestämiin palveluihin matkailijoiden kuljettamiseen virkistyspaikkoihin, jotka sisältyvät kiertokulun hintaan.

21. Indikaattori "maksullisten liikennepalvelujen määrä" on samanlainen kuin "Matkustajien kuljetuksista saadut tulot", täytettyinä lomakkeet:

N 65-autotrans "Tietoa maantieliikenteen tuotteista";

N 1-ETR "Tietoa raitiovaunu- ja trolinbussiin";

N 65-ETR "Tietoa metro-, raitiovaunu- ja trolibussien kuljetuksista";

N 1-TR (vedet) "Tietoja sisävesiliikenteen kuljetus-, lastaus- ja purkutoimista";

N 1-TP (mor) "Tietoja meriliikenteen kuljetus-, lastaus- ja purkutoimista".

Tässä tapauksessa näiden kahden indikaattorin ero voi johtua seuraavista syistä:

("+" lasketaan, "-" ei lasketa)

Se näkyy matkatoimiston raportissa linja "matkailupalvelut".

22. Viestintäpalveluihin kuuluvat palvelut:

- pitkän matkan, sisäisen ja kansainvälisen puhelinviestinnän;

- paikallispuhelinpalvelu kaupunki- ja maaseutualueilla;

- radioviestintä, lähetystoiminta, televisio- ja satelliittiviestintä;

- muut televiestintäpalvelut.

23. Viestintäpalvelut sisältävät väestön todellisen palkan:

- postipalveluista:

- kirjallisten kirjeiden lähettämiseen (yksinkertaiset ja rekisteröidyt postikortit, kirjeet ja paketit, kirjaimet ja paketit, joiden ilmoitettu arvo lähetetään sähköisesti (hybridi));

- pakettien lähettämiseen;

- rahan vastaanottamiseen, lähettämiseen ja toimittamiseen;

- painotuotteiden ja muiden tuotteiden jakeluun;

- muille palveluille;

- kaukoliikenteen, sisäisten ja kansainvälisten puhelinpalvelujen osalta;

- kaupunkien ja maaseudun paikallispuhelupalvelujen osalta:

- kaupunki- ja maaseudun puhelinverkon tilaajalaitteiden tilausmaksu tilaajamaksujärjestelmäpalveluissa;

- maksuihin perustuvien maksujen todellinen määrä;

- ISDN-palveluille, ts. digitaalisen tekniikan käyttöön, joka sallii käyttäjän pääsyn verkkoon, ohittamalla yleistä puhelinverkkoa;

- muut palvelut (esimerkiksi automaattisen numeron tunnistamisen palvelut jne.);

- kaikentyyppisten yleisöpuhelinten (mukaan lukien korttimaksujärjestelmä) tarjoamien palvelujen tarjoamiseen;

- asiakirjojen tietoliikennepalveluihin:

- sähkeiden lähettämiseksi;

- tietoverkossa oleville palveluille;

- telemaattisia palveluja varten, myös tiedonsiirtopalvelun tarjoamiseksi;

- puhemiehistön televiestintäpalvelujen palveluista;

- äänipalvelut;

- muille palveluille;

- radioviestinnän, lähetystoiminnan, televisio- ja satelliittiviestinnän palvelut;

- langattomien yleisradiointipalvelujen (radiolähetyspisteiden asentaminen ja niiden käytön tilausmaksut, muut palvelut);

- mobiilipalveluille.

24. Maksullisten viestintäpalvelujen laajuus sisältää myös:

- puhelinten korjaamiseen saadut varat (lukuun ottamatta matkapuhelinten korjausta, joka otetaan huomioon "henkilökohtaisissa palveluissa");

- maksupisteistä veloittama maksu, joka maksaa rahan määrän täydentämisestä puheluihin;

- kaapelitelevisiopalveluihin.

25. Tietoliikennelaitteiden, internet-kahviloiden jne., Jotka tarjoavat Internet-palveluita ja lähettävät sähköisiä viestejä, on ilmoitettava viestintäpalveluista.

26. Viestintäpalvelut eivät sisällä maksuja radioasemien ja puhelinlaitteiden käytöstä, hotelleissa, sanatorioissa, loma-asunnoissa, matkailukeskuksissa jne. Asennetuissa televisioantenneissa.

27. Kaupankäyntiorganisaatiot, Rospechat kioskit jne., Jotka myyvät puhelinkortteja yleisölle, eivät saa olla vastuussa niiden toteuttamisesta "maksullisten viestintäpalvelujen" suhteen.

28. Indikaattori "maksullisten viestintäpalvelujen määrä" on samanlainen kuin lomakkeen N 65 -viestinnän (palvelut) "tiedot viestintäpalveluista saaduista tuloista" -indikaattorille "Yleisölle julkistetuista viestintäpalveluista saadut tulot". Samaan aikaan väestölle tarjottujen maksullisten viestintäpalvelujen määrän pitäisi olla suurempi kuin väestön viestintäpalvelujen tuotot arvonlisäveron määrällä ja maksujen vastaanottopisteissä veloitetun maksun määrästä, joka on maksettu puhelun laskun täydentämiseksi.

29. Asumispalveluihin kuuluvat palvelut:

- asuntojen toimittaminen sosiaaliseen vuokrasopimukseen tai valtion tai kunnallisen asuntorahaston asunto-osakeyhtiölle;

- asuntojen kunnossapito ja korjaus, mukaan lukien asuinrakennuksen hallinnointiin liittyvät palvelut ja työt, asuintalon kiinteistöjen ylläpito ja ylläpito;

- asuntojen talonrakennuksen yhteisen kiinteistön uudistaminen;

- kiinteän jätteen hävittäminen;

- nestemäisen kotitalousjätteen poistaminen kerrostaloista.

30. Asumispalveluihin sisältyy asumiseen oikeutettu maksu, eikä kertynyt kansalaisten palkkioita. Jos avustusten ja sosiaalituen myöntämismenettelyn mukaisesti myönnetään asunto- ja hyödyllisyysmaksujen maksamista Venäjän federaation osavaltiossa oleville kansalaisille, heille myönnetään korvauksia järjestöjen tähän tarkoitukseen aiheutuvista kustannuksista, ja kuluttajalle laskutetaan asuntoja ja apuohjelmia alennuksella (ja / tai sosiaalinen tuki), asuntopalvelut heijastavat asunnon omistajan / asunnon vuokralaisen maksamaa tosiasiallista määrää asuntoa varten majoitus ilman tukea ja / tai sosiaalista tukea.

31. Asumispalveluihin kuuluvat:

- 29 kohdassa lueteltujen palveluiden väestö maksaa;

- pysyvien (pitkäaikaisten, yli 6 kuukauden) pysyvien asukkaiden maksaminen asuntoloissa (vuokran laskennassa);

- asuinpaikan opiskelijoiden suorittamat maksut;

- pakolliset maksut ja / tai osakkaiden osakkaiden tai asuntosäätiön tai muun erikoistuneiden kuluttajaosuuskunnan jäsenten osuudet, jotka liittyvät kiinteistöjen kunnossapidon ja korjauksen kustannuksiin.

32. Asumispalvelut eivät sisällä:

- työ- ja elinkeinorakennuksen ylläpitämien yritysten ja järjestöjen kustannukset;

- Minkä tahansa tason talousarvion korvaus asumis- ja kunnallispalvelujärjestöille avustuksille ja sosiaaliturvamaksuille tietyille kansalaisryhmille myönnettävistä asumismaksuista, jos kansalaisille kertyy tukea ja sosiaaliavustusta alennuksina maksun määrästä;

- kirjanpitopalvelut, rakennusten (rakenteiden) ja asuintilojen ("muut maksulliset palvelut") teknisen kunnon seuranta ja arviointi.

33. Tietoa asuntopalvelujen määrästä tulee antaa organisaatioilta ja / tai yksittäisiltä yrittäjiltä, ​​jotka maksavat ja / tai keräävät maksuja (asuntosäätiön jäsenten osuudet, asunto- ja kunnalliset palvelut jne.) Väestöä varten.

34. Indikaattori "Maksettujen asumispalveluiden määrä" vastaa lomakkeen N 22-Asuminen ja julkiset palvelut (yhteenveto) "Tosiasiallisesti maksetut asumispalvelut" indikaattorilla "Tiedot asuntojen uudistamisesta ja kunnallisista järjestöistä".

35. Utilities sisältää palveluja:

- kylmä ja kuuma vesi;

- kaasuhuolto (mukaan lukien pullotetun kotitalouskaasun toimittaminen);

- lämpöhuolto mukaan lukien kiinteän polttoaineen syöttö uunin lämmityksen yhteydessä.

36. Apuohjelmat sisältävät tosiasiallisesti maksetun (eikä kertyneen) maksun väestön (kuluttajien) maksusta apuohjelmille.

37. Julkisten palvelujen kuluttajiin kuuluu myös asukkaita, jotka asuvat pysyvästi asuntoloissa (jos heitä veloitetaan vesihuolto, viemäröinti, sähkö jne.).

Tiettyihin kansalaisten luokkiin myönnettävät apurahat ja sosiaalituen käyttö otetaan huomioon samalla tavoin kuin asumispalvelut (ks. Kohta 30).

38. Palvelujen piiriin kuuluvilla palveluilla maksetaan 35 kohdassa määriteltyjen palvelujen maksun lisäksi väestö:

- asennuspalvelut (asennus), käyttöönotto, korjaus ja kunnossapito;

- kaasuverkkojen asennus-, uudelleenkäyttö- ja korjauspalvelut.

39. Apuohjelmat eivät sisällä:

- sähkön, lämpöenergian, veden, kaasun tuotannossa ja teknologisissa tarkoituksissa saamat varat, viemäröinti- ja sanitaatiopalvelut kyseisten yritysten alueille ja viestinnöille;

- Korvaus minkä tahansa tason budjetista monimutkaisiin laitoshankkeisiin tietyille kansalaisryhmille myönnettävistä tuista ja sosiaalituesta apuvälineiden maksamiseen, jos avustukset ja sosiaalinen tuki kertyy alennuksena maksun määrästä.

40. Julkisten palveluiden volyymeistä tiedotetaan myös asumispalveluista, järjestöistä ja / tai yksittäisistä yrittäjistä, jotka laskuttavat ja / tai keräävät asuntolainoja väestöstä.

41. Indikaattorilla "Maksettujen palveluiden määrä" liittyy indikaattori "Oikeastaan ​​maksettuihin palveluihin" -lomake N 22-Asunto- ja kunnallistekniikka (konsolidoitu), joka poikkeaa siitä väestön maksamien määrien osalta asennuspalveluista (asennus), käyttöönotosta, korjaamisesta ja kunnossapidosta, sähkö, kaasu ja palvelut kaasuverkkojen asennusta, uudelleenlaitteistoa ja korjausta varten.

HOTEL-PALVELUT JA VASTAAVAT MAJOITUSMYYNTIT

42. Hotellipalvelut ja niiden kaltaiset majoituspalvelut kattavat seuraavat palvelut:

- työ- ja virkistysleirit;

- julkisia kuljetusmuotoja, joita käytetään majoituskohteina (turistijunat, risteilyalukset, jahdit);

- maa- ja vesiliikenne muutetaan majoitustiloiksi majoitus mukaan lukien laskeutumisvaiheet;

- asuntojen, huoneistojen ja asuntoloiden, talojen, mökkien vuokrauksesta (enintään 6 kuukautta).

43. Hotellipalvelujen ja vastaavien majoitustilojen määrä sisältää väestön majoituksen maksamisen määrän (mukaan lukien majoituksen ja ruokailun varaus, jos se sisältyy huoneen hintaan).

44. Hotellipalvelujen ja vastaavien majoituspalveluiden soveltamisala ei sisällä:

- asukkaiden maksamat palvelut, jotka eivät sisälly majoituksen laskutukseen: sähkölaitteiden vuokraus; taksipuhelin; vaatteiden, kenkien jne. korjaus- ja puhdistuspalveluiden maksaminen, jonka osalta hotellien ja vastaavien majoitustilojen olisi vastattava asiaankuuluvia palveluita. Poikkeustapauksissa, kun organisaation tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ei ole mahdollista pitää erillisiä tietoja lisäpalvelujen määrästä, ne voidaan kirjata hotellipalvelujen ja vastaavien majoituspalvelujen määrään;

- hotellien ja vastaavien majoituspalveluiden tarjoajien tekemät palvelut, mutta jotka ovat organisaatioiden itsenäisiä oikeushenkilöitä, esimerkiksi kampaamoja, kenkäkauppoja jne.;

- matkatoimistoilta saadut varat, jotka on otettu turisteille ja jotka sisältyvät kiertokulujen kustannuksiin (matkatoimistojen on ilmoitettava nämä määrät raportteihinsa) lukuun ottamatta ulkomaisten matkailijoiden oleskelua varten varat, jotka eivät ole Venäjän taloudessa asuvia ulkomaisia ​​matkatoimistoja.

45. Indikaattori "Hotellipalvelujen määrä ja samankaltaiset majoituspalvelut" on samanlainen kuin lomakkeen N 1-КСР "Kohteen majoitustoiminnan tiedot" -ilmaisimen "Huoneistomyynnin tulot", eroa vain arvonlisäveron ja vastaavien maksujen määrästä.

46. ​​Sairaanhoitopalvelut ja terveyspalvelut ovat:

- majoitus, hoito ja muut palvelut hoitolaitoksissa (sanatoria, lääkäripalvelut, majoitus jne.);

- muut näiden laitosten kansalaisille tarjoamat terveys- ja virkistyspalvelut.

47. Sairaanhoitopalvelut ja virkistyspalvelut sisältävät terveydenhuollon laitoksissa (leireillä) paitsi työ- ja lepohuoltolaitoksissa maksetun voucherin (voucherin) kustannukset.

Tietoja kylpylästä ja terveyspalveluista antaa organisaatio, joka on toteuttanut kupongin suoraan kuluttajalle (matkatoimisto jne.), Organisaatioille, jotka ovat ostaneet tositteita työntekijöilleen ja heidän perheenjäsenilleen voiton kustannuksella.

4 §: ssä luetellut liittovaltion tilastollisen tarkkailun muodoissa olevat virkistys- ja lomakeskukset ja virkistysmahdollisuudet, toisin kuin lomakkeessa N 1 -KСР "Kollektiivisen majoitusliikkeen toiminnasta" (indikaattori "Kultakorotuksista saadut tulot"), maksullisia virkistys- ja virkistyspalveluja vain kuluttajille suoraan paikan päällä tai Venäjän federaation muilla alueilla sijaitsevien rakenteellisten yksiköiden kautta (ilman välittäjien osallistumista).

48. Sairaanhoitopalvelut ja terveyspalvelut eivät sisällä:

- terveydenhoitolaitosten ja terveyspalvelujen työntekijöiden palkkojen suuruus;

- yritysten varojen määrä terveydenhuollon ja terveydenhuollon laitosten taloudelliseen hoitoon;

- paikan päällä sijaitseville lomanviettäjille tarjottavien lisäpalvelujen kustannukset, mutta jotka ovat organisaation itsenäisiä oikeushenkilöitä, esimerkiksi kampaamo-, hierontahuone jne.;

- väestöpalkkion suuruus ylimääräisten palvelujen tarjoamiseksi lomanviettäjille virkistys- ja virkistysjärjestöille maksua vastaan, joka ylittää tositteiden kustannukset: hammaslääketieteelliset palvelut, kosmetiikka, hieronta ja muut lääketieteelliset kaapit, TV: n, jääkaapin ja muiden laitteiden tarjoaminen lomailijan pyynnöstä, mikä luo lisäpalveluita joita on tarkasteltava asiaankuuluvien palveluiden osalta (esimerkiksi hammaslääketieteen palvelut lääketieteellisiksi palveluiksi). Poikkeustapauksissa, kun organisaation tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ei sallita erillistä kirjanpitoa lisäpalvelujen määrästä, se voidaan säilyttää terveydenhuollon ja terveyspalvelujen määränä;

- muiden organisaatioiden, esimerkiksi matkatoimistojen tai sosiaalivakuutusrahastojen, luovuttamien tositteiden kustannukset;

- parempien kansalaisluokkien tarjoamien sairaaloiden hoitopaikkojen kustannukset, jotka aiheutuvat kaikkien tasojen ja budjetin ulkopuolisten varojen kustannuksista, esimerkiksi Ison-isänmaallisen sodan osallistujat ja vammaiset, vammaiset, työmarkkinaneuvojat jne.

49. Lääketieteellisiin palveluihin kuuluvat:

- sairaalahoitopalvelut;

- poliklinikkapalvelut (avohoitopalvelut);

- kotitalouksien hoitohenkilökunnan palvelut;

- hammashoito;

- kosmetiikkapalvelut;

- saniteettitilat;

- patologis-anatomisten toimistojen palvelut (osastot);

- muiden organisaatioiden palvelut.

50. Lääkäripalvelut sisältävät väestön maksamisen:

- erilaisten sairaanhoitopalvelujen tarjoaminen (mukaan lukien hammaslääketieteen ja hammaslääketieteen, fysioterapian, kosmetiikan, huumepolitiikan jne. palvelut);

- suoritetaan erilaisia ​​laboratoriotestejä;

- suorittamalla fysioterapeuttisia ja muita menetelmiä, hierontoja (mukaan lukien vesihieronta), terapeuttiset harjoitukset jne.;

- mudanpäällystyspalvelut, manuaalinen hoito, mesoterapia, hemokoodi, kontupuisutekniikka, kampaajien ja kauneussalonkien tarjoamat fleboplastit;

- maksetut ambulanssipalvelut;

- kansalaisten tarkastelu lääkärinhoitajan palkkioista;

- korjaus- ja valmistuspalvelut (mukaan lukien valmistuksessa käytettävien materiaalien kustannukset, jos ne eivät kuulu asiakkaaseen) silmälasitekniikan väestön järjestyksessä, mukaan lukien apteekkiosastojen korjaus;

- lääketieteelliset palvelut altaissa;

- rikostekniset palvelut;

- (kuolleiden ruumiiden terveys- ja kosmeettinen hoito, palstailu, pukeutuminen, kunnostustyöt, arkun sijoittaminen, kuolleen elimen tallentaminen jne.), jos nämä palvelut toimitetaan rikostutkintakeskukselle, patologinen anatominen toimisto.

51. Lääkäripalvelujen rakenne sisältää:

- suoraan potilailta suoraan heille tai heidän perheenjäsenilleen suoritetuista terveydenhoitopalveluista saamansa määrät;

- lääketieteellisiin palveluihin perustuvat vapaaehtoiset sairausvakuutukset.

52. Lääketieteelliset palvelut eivät sisällä:

- sairaanhoitopalvelujen pakollisten sairausvakuutusten yhteydessä saadut määrät;

- aterioiden maksu sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten työntekijöille;

- Saksan liittovaltion sosiaalivakuutuskassan terveydenhuollon laitoksille (äitiyslääkäri, äitiyssairaala) saamat varat raskaana oleville naisille tarkoitetuille lääketieteellisille palveluille yleisen todistuksen avulla;

- kansalaisten maksut lääkärintarkastusasemilla;

- lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden myynti väestölle.

KOULUTUSPALVELUT

53. Koulutuspalvelut sisältävät:

- palvelut esikouluopetuksessa;

- palvelut esikouluopetuksessa;

- ammatillisen koulutuksen järjestelmässä;

- ammatillisen koulutuksen järjestelmät;

- palvelut teknisen koulutuksen järjestelmässä;

- väestön kouluttaminen kursseilla;

- muut palvelut koulutusjärjestelmässä.

54. Oppilaitoksille tarjotaan koulutusta maksullisia palveluita väestölle, jonka peruskirja kuvastaa mahdollisuutta harjoittaa tällaista toimintaa ja luetellaan maksettujen koulutuspalvelujen tyypit.

55. Koulutuspalveluihin sisältyvät kuluttajille tai organisaatioille (yrityksille), joissa he työskentelevät (voitoista riippuen), todellisia maksuja:

- lasten ylläpitämiseen esiopetuslaitoksissa, mukaan lukien lisäpalkkioiden tarjoaminen tanssin opettamiselle, vieraalle kielelle jne.;

- palkkatasolla koulutusta keskiasteen ja korkea-asteen ammatillisessa koulutuksessa (myös toisen korkeamman ammatillisen koulutuksen saamiseksi) kaikista omistusmuodoista;

- koulutukseen palkattujen kurssien, osastojen, seurojen, studiossa, kouluissa;

- oppilaitosten koulutukseen valmistautumista varten;

- korkeakouluopiskelijoiden testaamiseen maksua vastaan;

- lasten löytämiseen päiväleireissä oppilaitoksissa;

- koulutusjärjestelmässä tarjottavista lisäpalveluista (esimerkiksi talousarviosta rahoitettujen opinto-ohjelmien lisäksi), kuten erityisten kurssien ja tieteenalojen opetus, tutorointi, yksittäisten tieteenalojen perusteellinen tutkimus jne.);

- kursseja varten.

56. Opetustoiminta oppilaitoksissa ja ammatillisessa korkeakoulututkinnossa valmistelevissa kursseissa on otettu huomioon maksullisten koulutuspalvelujen määrässä, ei koulutustarjonta-ajankohtana, ts. valmistumisen jälkeen ja kuukausittain tasa-arvoisina koko opintojen ajan.

Yliopisto perusti 12 000 ruplan lukukauden koko lukuvuodeksi (syyskuusta 2008 kesäkuuhun 2009) opiskelijaa kohden. Jos siis 2 tuhatta opiskelijaa opiskelee organisaatiossa, opiskelijoilta saadun rahan kokonaismäärä rahasuoritukseksi on 24 000 tuhatta ruplaa. Kuukausittain syyskuusta 2008 elokuuhun 2009, 1/12 summasta, ts. 2000 tuhatta ruplaa, esitetään tämän lomakkeen lomakkeessa N P-1, liite N 3. Raportissa vuoden 2008 lomakkeesta N 1 -palvelujen osalta yliopiston on sisällettävä summia 4 kuukautta (syyskuusta joulukuuhun), ts. 8000 tuhatta ruplaa. (2000 x 4 = 8000 tuhatta ruplaa), ja loput 16000 tuhatta ruplaa. (24000 - 8000 = 16000 tuhatta ruplaa) olisi otettava huomioon seuraavan vuoden (2009) lomakkeen N 1 -palveluissa.

57. Koulutuspalvelut eivät sisällä:

- esikouluopiskelijoiden ja muiden oppilaitosten palkkaus näissä laitoksissa heille tarjottavista elintarvikkeista;

- rahasummat, jotka on saatu esikoulun ja muiden oppilaitosten oppilaiden vanhemmilta vapaaehtoisten lahjoitusten muodossa;

- oppilaitosten ylläpitoon tarkoitettujen yritysten varojen määrät;

- tavoite-sopimuksen koulutusta, joka maksetaan kaikista tasoista.

Indikaattori "Koulutusjärjestelmän palveluiden määrä" vastaa indikaattoria "Yleisöltä saadut varat" lomakkeissa:

N SPO-1 "Tiedot oppilaitoksista, jotka toteuttavat toisen asteen ammatillisen koulutuksen ohjelman";

N VPO-1 "Tietoa oppilaitoksesta, joka toteuttaa korkeakouluopetuksen ohjelman"

ja indikaattori "Vanhempainmaksu" lomakkeella N 85-k "Tietoja esiopetuksen oppilaitosten toiminnasta".

58. Matkailupalveluihin kuuluu:

- matkanjärjestäjät matkapakettikierroksen muodostamiseksi ja toteuttamiseksi (matkailuun, majoitukseen, matkailijoiden ruokailu, retkipalvelut, opaspalvelut ja muut palvelut, jotka tarjotaan matkan tarkoituksesta riippuen);

- matkatoimistot pakettimatkan toteuttamiseksi kuluttajalle;

- retkipalvelu, ts. matkapalvelut kansalaisille, joilla on koulutustarkoituksia yöpyminen yöpymiseen kollektiiviseen majoitusliikkeeseen eivätkä sisälly hintaan;

- matkailuelinkeinot, jotka on maksettu osana pakettikiertomatkaa.

59. Maksettujen matkailupalvelujen volyymi sisältää matkailijoille ja päiväkävijöille tarjottavat palvelut, jotka matkailualan esineet ovat Venäjän talouden asukkaita.

60. Matkailupalvelujen määrästä vastaavat matkatoimistot sekä matkanjärjestäjät, jotka myyvät suoraan pakettimatkoja kuluttajille.

61. Kotimaisen matkailun palveluja tarjoavat matkailuyritykset sisältävät maksettujen matkailupalvelujen määrään suoraan kuluttajalle myytävän pakettikiertueen kokonaiskustannukset ottaen huomioon siihen sisältyvät kolmannen osapuolen järjestöt - matkailuelinkeinot. Tällöin matkailualan organisaatiot eivät raportissaan osoita matkailijoille määriteltyjä määriä palveluita.

62. Ulkomaanmatkailupalveluja tarjoavien matkanjärjestäjien olisi otettava huomioon maksettujen matkailupalvelujen määrät Venäjän kansalaisten (asukkaiden) tai yritysten maksamat palvelut matkustaakseen työntekijöitään ja heidän perheenjäseniään ulkomailla vähennettynä ulkomaisille kumppaneille (ulkomailla asuville) siirrettävistä määristä maksua Venäjän federaation ulkopuolella tarjottavista palveluista.

Jos matkatoimisto myy matkapakettia ulkomaille matkanjärjestäjän kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, eikä hänellä ole tietoa siitä, kuinka paljon kiertokulua koskee ulkomaisten kumppanien matkailijoille tarjottuja palveluja, hänen osuutensa lasketaan matkanjärjestäjän kanssa.

63. Retkipalvelut sisältävät seuraavat palvelut:

- retkipalvelu retkien järjestämiseen;

- (museot, näyttelytilat, galleriat, eläintarhat ja muut vastaavanlaiset järjestöt) turistien palveluksessa.

Matkailutoimistot esittävät matkailupalvelujen määrään myydyt retkipäivät ilman otettavia matkapaketteihin sisältyvien retkikustannusten huomioon ottamista (pakettikierroksen myytävien matkatoimistojen on ilmoitettava näistä määristä).

Retkikohde (museot, näyttelytilat, galleriat, eläintarhat ja muut vastaavat järjestöt) ovat vastuussa retkipalvelujen määrästä, heijastaen heitä "Matkailupalvelut" -linjaan vain, jos nämä palvelut tarjotaan vierailijoille ilman, että osallistuisivat retkilauseihin, matkatoimistoihin ja t n. Nämä määrät otetaan huomioon vierailijoiden maksamien varojen määrästä retkellä lukuun ottamatta pääsylippujen kustannuksia, jotka olisi otettava huomioon "Kulttuurilaitosten palvelut" Jos organisaatiossa käytetty tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ei sallita erillistä kirjanpidollisuutta sisäänkäyntiin liittyvien lippujen kustannuksista ja retkipalvelujen hinnoista, niin vierailijoiden ja matkanjärjestäjien koko palkkioiden määrä näkyy rivillä "Kulttuurilaitosten palvelut".

64. Matkailupalvelut eivät sisällä:

- matkatoimiston myymät matkapaketit, jotka eivät sisälly pakettikiertueeseen, jotka on sisällytettävä kuljetuspalveluihin;

- matkatoimiston terveyskeskuksiin myymien tositteiden kustannukset, jotka olisi otettava huomioon osana terveyskeskuksia;

- pakettimatkojen kuljetuspalveluiden kustannukset, jos ulkomaan kuljetusyritys (ulkomailla asuva) suorittaa sen.

KULTTUURIN TOIMIELINTEN PALVELUT

65. Kulttuurilaitosten palveluja tarjoavat:

- elokuva- ja elokuva-alan laitokset, teatteri- ja viihdeyritykset, konserttiorganisaatiot ja filharmoniset ryhmät, konservatorit, sirkukset, eläintarhat, näyttelyt;

- näyttelyn luonteen ja sisustuksen laitokset, museot, puistot (puutarhat) kulttuurin ja virkistyksen;

- musiikki-, taide- ja tanssikoulut, seurat ja kirjastot;

- muut laitokset, mukaan lukien jotka tarjoavat väestölle palveluja (pysyvästi tai satunnaisesti) kulttuurin alalla.

66. Kulttuurin palveluihin kuuluu väestön maksu:

- sisäänpääsyliput (tilaukset) elokuvien, video-ohjelmien, esitysten, konserttien, sirkusesitysten, luovien iltojen esittelyyn;

- lippuja vierailevien museoiden, näyttelyiden jne.

- lippuja kulttuuri- ja virkistyspuistoihin (kaupunkipuutarhat), tanssilattiat, teatterifestivaalit, karnevaalit; iltaisin, konserteissa, diskoissa ja muissa kulttuuritapahtumissa, jotka järjestävät virkistyspuistojen (kaupunkipuutarhat) voimat, ilman osallistuvien konserttiorganisaatioiden, teatteriryhmien, sirkusryhmien esittämien ohjelmien kustannuksia;

- lippuja eläintarhoihin, planetaarioihin;

- Tietokonehuoneisiin liittyvien palvelujen käyttö tietokoneiden tarjoamiseen pelejä varten;

- vierailut kulttuuri- ja vapaa-ajan keskuksiin sekä muihin kulttuuri- ja koulutustoimiin;

- musiikki-, taide- ja tanssikoulut, studiot, taidekoulut, jos ne eivät kuulu talousarvioon perustuvien opinto-ohjelmien piiriin, jotka ovat perusedellytyksiä, tallennusstudiot, videotallenteet ja tallennuspalvelut.

67. Kulttuuripalvelut eivät sisällä:

- kulttuurilaitosten suorittaman taatun maksun määrä esityksiä, konsertteja jne. varten. esityksiä. Nämä varat olisi otettava huomioon arvioitaessa yritysten taloudellista ja taloudellista toimintaa;

- museon, näyttelyhallin, gallerian, eläintarhan jne. järjestämien retkien kustannukset. (näkyvät rivillä "Matkailupalvelut") tai kolmannen osapuolen organisaation - retkikunta, matkatoimisto jne. ja se maksetaan turisteilla tämän organisaation kautta (sitä ei mainita museon maksullisten palvelujen tilavuudesta, näyttelytilasta, galleriasta, eläintarhasta jne.);

- matkatoimistoilta saadut varat vierailevien museoiden, näyttelyiden jne. turistimatkojen järjestämät kulttuuritapahtumat ja pakettimatkojen hintaan sisältyvät;

- lasten musiikin, taiteen, koreografisten koulujen opiskelijoiden vanhemmilta saadut rahamäärät vapaaehtoisten lahjoitusten muodossa;

Matkanjärjestäjällä on vierailu museoon osana pakettikierrosta ja siirtää varoja museoon maksamaan liput ja opastuspalvelut. Museon ei pitäisi kuvata matkanjärjestäjältä saamiaan summia raportissaan. Nämä varat esitetään matkanjärjestäjän tai hänen matkatoimistonsa raportissa osana matkailupalveluja.

- pelikoneiden (mukaan lukien kasinopelipelipelit) tarjoavat organisaatiot (mukaan lukien uhkapelilaitokset) myydyt rahakkeet;

- rahapelitoiminnan harjoittajat saavat rahapelien suorittamista tuloista.

68. Indikaattori "Kulttuurilaitosten palveluiden määrä" liittyy indikaattoreihin:

"Vanhempainmaksu" muodossa N 1-DMSH "Tietoja lasten musiikista, taiteesta, koreografiasta ja taidekoulusta";

"Laskennallisten toimien päätyyppien tuotot":

N 8-NK "Tietoja museon toiminnasta",

N 11-nk "Tietoa virkistyspuiston toiminnasta (kaupunkipuutarha)",

N 7-nk "Tiedot kulttuuri- ja vapaa-ajan perustamisesta";

"Teatterijoukkojen ja kolmansien osapuolten järjestöjen teattereiden tapahtumista saadut tulot" muodostavat N 9-NK "Teatterin toimintaa koskevat tiedot";

Lomakkeiden "bruttokokoelma":

N 10-NK "Tietoja elokuva-seulonnasta vastaavan organisaation toiminnasta",

N к-2рик "Elokuva-asennelmien läsnäolo ja toiminta";

N 13-nk "Tietoja sirkuksen toiminnasta, sirkusryhmä";

"Kaikista konserteista saadut tulot, mukaan lukien omien voimien omat alueet Venäjän ulkopuolella" muodossa N 12-NK "Tietoja konserttitoimiston toiminnasta riippumattomasta ryhmästä".

FYSIKAALINEN KULTTUURI JA SPORT PALVELUT

69. Fyysisen kulttuurin ja urheilun palvelut sisältävät väestön maksamisen:

- lippuja ja tilauksia urheilukilpailuihin, loma-, urheilu- ja viihdetapahtumiin, kalenteri- ja ottelukokouksiin urheilupaikoissa;

- liikunta-, liikunta-, liikunta-, fyysinen kunto-, terveys-, karkaisu-, uinti-, virkistyslenkit ja kävely, urheilulliset, rytmiset ja terapeuttiset voimistelut, hiihto, aerobic, muotoilu jne.;

- urheiluosaamisen koulutus ja kurssien fyysisten ominaisuuksien kehittäminen, fyysisen kulttuurin ja urheilun ohjaajien koulutuspalvelut palkattaville ryhmille työskentelyyn;

- urheiluvälineiden ja teknisten laitteiden, simulaattoreiden, laitteiden ja muodon käyttö;

- luistinrata, tuomioistuin, kuntosali, uima-allas jne.;

- biljardien käyttö, keilailu;

- rinteiden ja hiihtohissien käyttö, kuntosali;

- oppaiden ja kouluttajien palvelut;

- urheilulaitteiden vierailijoille tarjottavat lisäpalvelut (lastenhoitopalvelut, vaatteiden asentaminen, kengät, korjaukset, urheilulaitteiden asentaminen, asusteet, varusteet, simulaattorit jne.).

70. Fyysisen kulttuurin ja urheilun palvelut eivät sisällä:

- maksetaan vieraiden shakkien, tarkistajien ja muiden piireissä, jotka ovat kulttuuri- ja vapaa-ajan organisaatioiden alaisia, jotka liittyvät kulttuuripalveluihin;

- vanhempainpäivä lisäpalvelujen tarjoamiseksi päiväkodeille, kouluille, joka kuuluu koulutusjärjestelmän palveluihin.

71. Indikaattori "Fyysisen kulttuurin ja urheilun palvelujen määrä" vastaa indikaattoreiden summaa "Saadut varat maksullisten palveluiden tarjoamisesta klubeissa, jaksoissa, urheiluryhmissä ja kuntosuunnittelussa" ja "Vastaanotetut varat urheilu- ja viihdetapahtumilta" muodossa N 1-FC "Tietoja fyysisestä kulttuurista ja urheilusta".

LEGAL CHARACTER SERVICES

72. Oikeudellisia palveluja ovat:

- asianajajien oikeudellinen apu asiakirjojen laatimisesta (lausunnot, lakiehdotukset, tiedustelut ja valitukset); rikosoikeudellisten, siviili- ja hallinnollisten asioiden valmistelu, hallinnointi useissa tapauksissa päämiehen puolesta; neuvonta jne.;

- notaarien toiminta todistusten suorittamisessa (luovuttamista koskevat sopimukset, lahjoitukset, testamentit, valtakirjat jne.); tuotanto, asiakirjojen ja niiden jäljennösten sertifiointi; kuuleminen ja notaarin toimivaltaan kuuluvien pyyntöjen laatiminen jne.

- muut oikeudelliset palvelut.

Tukitoiminnassa indikaattorilla "oikeudelliset palvelut" otetaan huomioon rahapoliittisen asianajajan saama rahamäärä palkkioina päämiehelle annetusta oikeudellisesta avusta ja (tai) tilauksen toteuttamiseen liittyvien kulujen korvaamisesta.

73. Lakiasiaintoimistot: asianajajayhdistykset, lakitoimistot, oikeudelliset neuvottelut, joiden keskimääräinen määrä on yli 15 henkilöä (osa-aikatyöntekijät ja siviilioikeudelliset sopimukset mukaan luettuina) antavat tietoja vuosittain - lomakkeella N 1 -palvelu kuukausittain - lomakkeella N P- 1 ja liite N 3; joiden keskimääräinen henkilömäärä on enintään 15 henkilöä - vuosittain N 1 -palveluina neljännesvuosittain muodossa N P-5 (m).

Asianajajat, jotka harjoittavat lakia asianajotoimistossa (toisin sanoen erikseen), jotka kuuluvat vastaajaryhmään kirjanpitolain (yhdenvertainen suhteessa liiketoiminnan harjoittamiseen yritystoimintaa harjoittaville kansalaisille ilman oikeudellista yksikköä) ja tilastolakiin, raportoivat vuosittain selektiivisesti N 1 -palveluista.

74. Notaarien toimintaan liittyvä indikaattori "oikeudelliset palvelut" vastaa notaarin toimiluvista veloittamaa notaarin hinnoittelua ja oikeudellisten ja teknisten palvelujen tarjoamista.

75. Oikeudellisissa yksiköissä ei ole valtion maksamien määrien määrää eikä väestön maksamista valtion kiinteistöjen rekisteröintiin.

76. Eläinlääkintäpalvelut sisältävät:

- eläinten hoito, mukaan lukien kirurgiset toimenpiteet (korvien ja jälkien pysäyttäminen jne.), jotka suoritetaan eläinlääketieteellisissä klinikoissa tai eläinlääketieteen asiantuntijoiden lähdössä kotona;

- eläinten rokottaminen eläinlääketieteellisissä klinikoissa, tilapäisillä pisteillä (liikkuvilla joukkueilla) tai kotona;

- laboratorio-, diagnostiset ja muut tutkimukset;

- eläinten tuhoaminen ja ruumiiden hävittäminen (eläinten derotisointi);

- eläinlääkärintodistusten antaminen eläinten kuljetuksille, vierailevien näyttelyiden jne.

- kotieläinten siemennyspalvelut, myös keinotekoiset;

- Eläinten eläinten hoidon, ammatillisen hoidon palvelut, retkeilyalukset, hotellit eläimille;

- koirien hoito, trimmaus ja koulutus, koulurhevoset.

77. Eläinlääkintäpalvelut sisältävät:

- yleisöltä saadut eläinlääkintäviranomaisten suorittamat määrät;

- eläinlääkintäalan vapaaehtoisista eläinlääketieteellisistä vakuutuslaitoksista maksetut määrät.

78. Eläinlääkintäpalvelujen laajuus ei kata väestölle ilmaiseksi maksettavia ja budjettivaroista aiheutuvia kustannuksia, kuten raivotautia, lintuinfluenssaa jne. Koskevat rokotukset, sekä kotieläin- ja kasvituotteiden eläinlääkinnällisten ja terveystarkastusten suorittavat palvelut. niiden markkinapopulaatiota.

MUUT TYYPPI PALVELUT

79. Muita julkisia palveluja ovat:

- kiinteistötoimintaan liittyvät tehtävät (oma tai vuokrattu), mukaan lukien omistajan (työnantajan) vuokraamat asuintilat, kirjanpitopalvelut, kiinteistöjen (rakennusten) ja asuintilojen teknisen kunnon seuranta ja arviointi;

- välityspalvelut (etsintä, valinta, vuokraus, tilojen myynti, oikeudellinen neuvonta ja avunanto liiketoimen puhtauden varmistamiseksi, leasingsopimusten laatiminen, myynti ja osto, lahjoitus, vuokraus, palvelut tarvittavien asiakirjojen keräämiseksi jälkikäteen kiinteistö jne.);

- kirjanpitopalvelut, valvonta, tilojen teknisen kunnon arviointi, palvelut, joilla yhdenmukaistetaan sen toteuttamat kunnostustyöt ja kunnostustyöt;

- palvelut, jotka tarjoavat yksityishenkilöille tietoja yhdistyneestä valtion rekisteriin kiinteistöjen oikeuksista ja liiketoimista (USRR);

- mittaukset, maanmittaus väestön tilauksiin;

- tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut;

- sellaisten organisaatioiden palvelut, jotka antavat neuvontaa yksityisille veroasioissa;

- mikro-kopiointi- ja asiakirjojen restaurointilaboratorioiden tarjoamat palvelut;

- turvahälytysjärjestelmien asennus, asuntojen suojelu (mukaan lukien yksityiset turvallisuuspalvelut), yksilöiden suojelu turvallisuuspalvelujen avulla;

- rekrytointitoimistot rekrytointitoimistot siivousmiehiä, kokkeja, piikaja, taloudenhoitajia, siivooja, autonkuljettajat, puutarhurit, sihteerit jne.;

- dating-palvelut ja avioliittoyhtiöt;

- astrologien, soturien, taikureiden, psyykkisten, graphologien, genealogian tutkimusorganisaatioiden, yksityisten etsivien palvelut;

- yksityisten ilmoitusten tiedotusvälineissä, kansalaisten tervehdys;

- muut palvelut, jotka eivät sisälly muihin ryhmittymiin.

III. TIETOJEN TIETOJEN OMINAISUUDEN OMINAISUUDET

PALAUTETUT PALVELUT SUORITTAMAAN YRITYKSIIN

JSC "Venäjän rautatiet"

80. Venäjän rautatiet OJSC (jäljempänä 'Venäjän rautatiet') kuukausittain antaa Rosstatille tietoja Venäjälle koko Venäjän väestölle suoritetuista rautatiepalvelujen määristä ja jakelusta Venäjän federaation järjestöille 20 päivänä raportointikuukauden jälkeen.

81. Muuntyyppisille maksullisille palveluille, jotka suoritetaan väestölle, lukuun ottamatta rautatieliikennettä, OKUNin JSC Venäjän rautateiden ja sen rakenteellisten rajapintojen mukaan tyyppikohtaisesti ilmoitetaan määrällisesti aluetilain tilastolaitoksille 1 (rivi 28) ja liite N 3. Samalla tavalla, ne antavat oikea-aikaisesti raportin vuodelle N 1 -palvelun muodossa.

JSC Aeroflot - Venäjän Airlines, JSC Transaero

82. OAO Aeroflot-Russian Airlines vahvistaa vakiintuneen menettelyn mukaisesti kuukausittain Moskovan kaupungin (Mosgorstat) valtiontilastoja ja OAO Transaeroa Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen (Petrostat) valtiontilastojen alueelliseen elimeen. lomakkeessa NP-1 (rivillä 28) ja tämän lomakkeen liitteen N 3 (rivillä 017) tämän oikeudellisen yksikön myymien lippujen kustannuksista lukuun ottamatta Venäjän federaation muiden osapuolten alueella sijaitsevia erillisiä osa-alueita. Samanaikaisesti edellisen kuukauden tiedot syötetään sarakkeeseen "raportointikuukausi", ja sarakkeessa "edellinen kuukausi" nämä tiedot toistetaan.

83. Aeroflot-Russian Airlinesin ja Transaero OJSC: n johtajat nimittävät virkamiehet, joilla on lupa antaa tilastotietoja erillisistä osa-alueista (edustustot) sellaisen oikeushenkilön puolesta, joka täyttää nämä lomakkeet erillisissä osa-alueissa (edustustot) ja toimittaa ne alueellisille elimille Rosstat sijoittaa erilliset divisiootit lomakkeissa vahvistettuihin ehtoihin. Samanaikaisesti edellisen kuukauden tiedot syötetään sarakkeeseen "raportointikuukausi", ja sarakkeessa "edellinen kuukausi" nämä tiedot toistetaan.

Myytyjen lippujen kustannuksia koskevat tiedot sisältävät koko edustuksen, mukaan lukien lippujäsenet ja erikseen vain edustuksen.

Lisäksi Rosstatin aluetoimiston edustustojen toimipaikassa on tietoja sen edustajien lukumäärästä. Jos agentteja sijaitsee sekä samalla alueella että muiden Venäjän federaation osapuolten alueella, Venäjän federaation kunkin edustavan yksikön edustajien määrä merkitään todistukseen.

84. Lisäksi joka vuosi Aeroflot-Russian Airlines toimittaa Mosgorstatille ja Transaerolle Petrostatille esitetään myös lomake N 1 -palvelut, jotka sisältävät tietoja tästä oikeushenkilöstä lukuun ottamatta erillisiä osa-alueita, jotka sijaitsevat muut Venäjän federaation aiheet (edustustot). JSC Aeroflot - Russian Airlinesin edustajat (ilman agentteja), OAO Transaero (ilman agentteja) ja liput myyvät edustajat ilmoittavat ilmoitetut lomakkeet paikan päällä vahvistettujen määräaikojen mukaisesti.

(sovittu Venäjän tietotekniikan ja viestinnän ministeriön kanssa 05.06.2006

85. Liittovaltion tilastollisen havainnon N P-1 "Tiedot tavaroiden ja palvelujen tuotannosta ja lähetyksestä" ja sen liitteessä 3 "Tiedot maksullisten palveluiden määrästä väestölle tyypin mukaan" ovat kaikki oikeushenkilöitä (lukuun ottamatta pieniä yrityksiä) ja työntekijöitä, joiden keskimääräinen henkilömäärä on enintään 15 henkilöä, mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät ja siviilioikeudelliset sopimukset) ja antaa kuukauden kuukausittain viimeistään 4 numeroa raportointikauden jälkeen tilastokeskukselle rekisteriinsa.

86. Venäjän federaation (tasavaltojen, alueiden, alueiden, autonomisten alueiden) alueella sijaitsevat erilliset alaryhmät, sivukonttorit, jotka sijaitsevat Venäjän federaation (tasavaltojen, alueiden, alueiden, autonomisten alueiden) alueella, antavat 20. päivänä lomakkeissa asetetun määräajan päättymisen jälkeen valtiontilastojen alueelliselle elimelle rekisteröintipaikassaan:

- Lomake NP-1 (linja 28) ja liite N 3 kokonaisuudessaan oikeushenkilölle, mukaan lukien erilliset osa-alueet, jotka sijaitsevat Venäjän federaation muiden osapuolten alueella;

- Lomake NP-1 (linja 28) ja liite N 3, joka sisältää tietoja tästä oikeushenkilöstä, lukuun ottamatta Venäjän federaation muiden osapuolten alueella sijaitsevia erillisiä osa-alueita;

- näiden erillisten lomakkeiden erillisille muodoille kullekin tällaiselle erilliselle osajärjestölle, joka sijaitsee Venäjän federaation muiden osapuolten alueella.

Erilliset osa-alueet, Venäjän federaation muiden osavaltioiden alueella sijaitsevat sivukonttorit eivät anna tilastolaitoksilleen liittovaltion tilastollista havaintoa N П-1 (rivillä 28) ja liite N 3.

87. Samanlainen menettely maksupalveluja koskevien tietojen toimittamiselle lomakkeissa ilmoitetuissa määräajoissa vahvistetaan lomakkeille N P-5 (m) "Perustiedot organisaation toiminnasta" ja N 1 -palveluista "Tietoja maksullisten palvelujen tarjoamisesta yleisölle".

Näiden ohjeiden käyttöönotolla mitätöidään pohdintapaketti, jonka mukaan liittovaltion tilastolliset havainnot, jotka koskevat tilapäisten palve- lujen määrää tiliväestölle, hyväksytään liittovaltion tilastolaitoksen 27. lokakuuta 2006 N 61 päätöslauselmalla.

Palvelun tilastoosasto

koulutus ja kulttuuri

Oikeudellinen käytäntö ja lainsäädäntö - Rosstatin päiväys 23.7.2009 N 147 "Tilastojen hyväksymisestä liittovaltion tilastollisen seurannan lomakkeiden täyttämiseksi" Maksettujen palvelujen määrä väestölle "

Kun täytät lomakkeen NP-1 ja liitteen N 3 rivin 28 muodon N Π-5 (m), sinun on noudatettava suuntaviivoja, jotka täyttävät Rosstatin 23. heinäkuuta 2009 hyväksymän tukisäännön mukaisten "maksettujen palvelujen määrä väestölle" liittovaltion tilastollisten havaintojen lomakkeiden täyttämiseksi. 147 ja "All-Russian luokituslaitos väestölle OK 002-93" ja tarkistukset 12/2010 OKUN hyväksytty Rosstandartin päätöksellä 23.12.2010 N 1072-st.

Kun täytät rivin 16 muodossa NPM, sinun tulisi ohjata "Ohjeita täyttämällä indikaattorin liittovaltion tilastollisen havainnon muodot" Maksettujen palvelujen määrä väestölle ", joka hyväksyttiin Rosstatin 23. heinäkuuta 2009 järjestyksessä N 147.

Täyttäessäsi rivin 16 muotoa NPM, tulisi noudattaa "Ohjeita täyttämällä indikaattorin liittovaltion tilastollisten havaintojen muodot" Maksettujen palvelujen määrä väestölle ", joka hyväksyttiin Rosstatin 23. heinäkuuta 2009 N 147 määräyksellä.

Kun täytät sen lomakkeen NP-1, liitteen N 3 rivin 28 ja muodon NP-5 (m), täytä ohjeita, jotka on esitetty kohdassa "Ohjeet väestön maksullisten palvelujen määrän täyttämiseen", joka on hyväksytty Rosstatin 23. heinäkuuta 2009 hyväksymällä päätöksellä N 147 "

Kun täytät sen lomakkeen NP-1, liitteen N 3 rivin 28 ja muodon NP-5 (m), täytä ohjeita, jotka on esitetty kohdassa "Ohjeet väestön maksullisten palvelujen määrän täyttämiseen", joka on hyväksytty Rosstatin 23. heinäkuuta 2009 hyväksymällä päätöksellä N 147.

Tämän indikaattorin muodostaminen perustuu maksutapahtumien kokonaismäärän määrittämiseen väestöön ottaen huomioon piilotettujen ja epävirallisten toimintojen arviointi, joka on hyväksytty 25. helmikuuta 2000 annetun valtion tilastokomitean päätöslauselman 15 mukaisesti ja ohjeet maksullisten palveluiden lomakkeiden täyttämisestä väestölle liittovaltion tilastollisen havainnon muodoissa hyväksytty Rosstatin 23.7.2009 antamalla määräyksellä N 147.

"Kun täytät sen lomakkeen N П-1, liitteen N 3 rivin 28 ja muodot N П-5 (m), sinun on ohjattava" Ohjeet täyttämällä indikaattorin federalistisen tilastollisen havainnon muodot "Maksettujen palvelujen määrä väestölle", jonka Rosstatin 23.7. 2009 N 147 "

Kun täytät rivin 16 muotoa NPM, sinun on ohjattava "Ohjeet täyttämällä indikaattorin liittovaltion tilastollisen havainnon muodot" Maksullisten palvelujen määrä väestölle ", jonka Rosstatin nro 07 07 heinäkuu 2009 hyväksyi.

Top