logo

Linja-autojen avausjärjestys - osasto Filosofia, matkustajaliikenteen kehittämisen historia. Matkustajaliikenteen lajit, niiden luokittelu ja ominaisuudet. Matkustajien maantiekuljetusten luokittelu ja kuvaus. Kaupunkiliikenteen reitit avattuina (ja suljettuina).

Kaupunkiliikenteen reitit avataan ja suljetaan yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Niiden tulosten mukaan, jotka muodostuvat yrityksen liikennepoliisin, tiepalvelujen ja henkilöautojen edustajista. Toimenpide laaditaan toimenpiteillä, jotka ovat tarpeen liikenneturvallisuuden ja linja-autojen normaalin liikennöinnin varmistamiseksi reitillä. Vain tämän jälkeen reitti aukeaa.

Jokaisella reitillä (ennen liikenteen avaamista) on passi, joka sisältää:

· Reittisuunnitelma - tiepiirin tien kunnon suunnitelma ja profiili, lisääntynyt vaaratilanteiden risteysmäärä ja muut.

· Hinnat.

· Pysäytyskohtien ja lineaaristen rakenteiden ominaisuudet.

· Pysähtymispaikkojen välinen etäisyys.

· Tallennetaan järjestelmällisesti linja-autojen kokonaistehokkuus joka vuosi, jne.

Bussireitit (ennen avaamista) ovat varustettu:

· Viestintä ja merkinanto autojen liikenteen ohjaamiseen ja sääntelyyn.

· Pysähtymispaikkojen, laskeutumispaikkojen osoittimet.

· Pysäköintitilat kuljettajien ylläpitoon ja virkistykseen.

· Käännön ja lietteen kohteet.

· Paviljongit matkustajille jne.

Yleisölle ilmoitetaan reitin avaamisesta tai muuttamisesta tiedotusvälineiden kautta ja linja-autojen ilmoituksilla AV: lle ja AU: lle viimeistään viisi päivää ennen liikenneolosuhteiden muutosta ja 10 päivää ennen liikenteen avaamista tai sulkemista.

4. Linja-autojen nopeuksien jakaminen reitillä

Oikein määritetty lentoaika määrittää vähimmäisarvon sallittuja, aikaa vieviä matkustajia matkustamaan.

Kohtuuttomasti hyväksytty lentoaika johtaa

· Kohtuuttoman alhaiset liikkumisnopeudet,

· Suurten linja-autojen pysähtyminen loppuun ja välimatkat käytettävissä olevan ajan varalta;

· Linja-autoliikenteen vakiintuneiden sääntöjen rikkominen;

· Liikenneturvallisuuden noudattamatta jättäminen;

· Matkustajien poistumisajoneuvoja koskevien sääntöjen rikkominen ajan puutteen vuoksi.

Lentoaika (t p) sisältää:

· Linja-autojen pysähtymisaika lennollepako-matkustajien välissä.

· Seisokkeja, jotka johtuvat linjaliikenteen viivästymisistä.

Matka-aika (t dv) riippuu:

· Katujen parantamisesta, kaupungin suunnittelusta,

· Linja-autojen rakenteelliset ja dynaamiset ominaisuudet,

· Liikenteen intensiteetti ja sen sääntelyn luonne,

· Linja-autojen lastausaste.

Sen suuruus koostuu sen kestosta

· Bussi kiihdytys vetäessäsi pysähtymättä,

· Liikkuu tasaisella nopeudella,

· Jarrutus lähestyessä pysähtyy ja liikenteestä johtuvien viivästysten määräaika.

Se on noin 80-85% koko lennoista.

Käytännöllisesti katsoen normaali liikkumisaika sekä matkan koko kesto määräytyvät ajoituksen perusteella, jota operaatioosaston teknikot toteuttavat järjestelmällisesti seuraavissa tapauksissa: uusien reittien avaaminen, liikenneolosuhteiden muutokset, linja-autojen korvaaminen, vuodenajat vuodessa jne.

Linja-autojen nopeus vaikuttaa seuraavat indikaattorit:

Ø Tien luokka, sen parametrit ja sijaintipaikat.

Ø Liikkuvan kaluston liikkumisen voimakkuus tiettyihin maantieajoihin.

Ø Linja-auton kapasiteetti ja sen toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet.

Ø Kausi ja ilmasto-olosuhteet.

Ø Ajankohta, jona lento tapahtuu.

Levitysnopeudet vähenevät seuraaviin toimintoihin:

· Reittisuunnitelman selkeyttäminen, pysähtymispisteet, reitin tutkimus, linja-autojen liikkumisolosuhteet, matkustajien pysähtyminen alukseen ja laskeutuminen.

· Tarvittavien asiakirjojen (chronocard) valmistelu, tunnit.

· Koko päivän mittainen bussi, jonka hallinnoi kokenut kuljettaja.

· "Laskettavan" liikkumisajan laskeminen kullekin vaiheelle koko päivän ajan matkan tulosten perusteella.

· Ajoituksen havainnointi useilla linja-autoilla jokaisella päivällä.

· Tarkkailumateriaalien käsittely ja analysointi, koko lennon aikasäästöjen laskeminen ja päiväsuhteiden ohjausosastot.

· Suorita testilentoja.

· Laki ja aikataulun laatiminen.

Aihe 1.6: Matkustajavirrat ja niiden tutkimistavat

Tämä aihe kuuluu:

Maantieliikenteen kehityksen historia. Matkustajaliikenteen lajit, niiden luokittelu ja ominaisuudet. Tieliikenteen luokitus ja ominaisuudet

Nykyaikaisissa olosuhteissa talouden jatkokehitys ja parantaminen. Rakentamisen ja maaseutuyritysten rytmi riippuu sen selkeydestä ja luotettavuudesta.

Jos tarvitset lisää materiaalia tästä aiheesta tai et löytänyt etsimääsi, suosittelemme käyttämään hausta tietokannassamme:

Mitä me tekemme tuloksena olevan materiaalin kanssa:

Jos tämä materiaali on hyödyllinen sinulle, voit tallentaa sen sivusi sosiaalisiin verkostoihin:

Kaikki tämän jakson aiheet:

Matkustajien tieliikenteen edut
5. Matkustajien moottoriajoneuvojen kuljetusjärjestelmä 1. Matkustajien moottoriajoneuvojen kehittämisen historia

Matkustajien tieliikenteen edut
Ø autoliikenteen matkustajaliikenne mahdollistaa liikenneyhteyksien luomisen kaikkialla kaupungissa; Ø on suhteellisen nopea

Liikkuvan kaluston käyttöolosuhteita määrittävät tekijät
Toimintaedellytykset määräytyvät ensisijaisesti korkealaatuisen matkustajaliikennepalvelun vaatimusten sekä kuljetus-, tie- ja ilmastollisten tekijöiden mukaan. Tärkeimmät vaatimukset

Bussi suorituskyky
Tärkeimmät toiminnalliset ominaisuudet ovat: Ø väylän kapasiteetti; Ø Kestoa määrittävät rakentavat suunnitteluparametrit

Matkustajien liikkuvan kaluston kehityksen näkymät
Maakunnan tulevia tarpeita tärkeimpien kuljetustyyppien toteuttamisessa tulisi tarjota erilaisilla linja-autoilla, joilla on korkea suorituskyky, taloudellinen toiminta, mukavuus ja

Liikenneverkko ja reittijärjestelmä
· Reititysjärjestelmän avulla ymmärrät kaikkien matkustajakuljetustyyppien reitit kaupungeissa, piirissä, alueella tai tasavallassa. · Kokoonpano l

Määrälliset indikaattorit
Liikenteen suunnitteluun, seurantaan ja analysointiin ATP-toimintojen ja niiden palvelujen osalta on laadittu teknisten ja operatiivisten indikaattorien järjestelmä, joka on jaettu määrällisiin

Linja-autojen lentoaika
t p = t dw + t at * n mukaan, missä t d - linjan väylän aika lennon reitillä, min.

Matkustajakilometreissä
Р = Q * lсr 4. Linja-autokannan ominaisuudet Puiston alla

Linja-autojen nopeuden määrittäminen reitillä
1. Linja-auton tyypin ja kapasiteetin valinta.Bussin valinta vaikuttaa merkittävästi julkisten liikennepalvelujen tasoon ja linja-autoliikenteen tehokkuuteen,

Määritetään tarvittava määrä linja-autoja
1. Väestön liikkuvuus Tiedot ovat perustana sellaisten toimenpiteiden kehittämiselle, joilla parannetaan liikennepalveluja väestölle

Matkustajaliikenteen kyselymenetelmät
Jotta tunnistettaisiin matkustajaliikenne, jakelisivat ne reittiohjeissa, kerätän tietoja matkustajaliikenteen muutoksista ajan mittaan, tutkimuksia tehdään. Tutkimusmenetelmät luokitellaan p.

Ohjaajien aikataulu
1 Kuljettajien vaatimukset (johtimet) Kuljetuksen laatu ja luotettavuus ja liikenneturvallisuus riippuvat pääasiassa ajoneuvojen kuljettajista.

Linja-autojen avaaminen;

1. Säännöllinen linja-autoliikenne voidaan järjestää I-IV-luokkien teillä.

2. Säännöllisten linja-autojen avaaminen sääntelemättömien tasoristeysten kautta on kielletty.

3. Uusien linja-autojen reitit järjestetään seuraavassa järjestyksessä:

- kaupunkien, esikaupunkien ja intercityn sisäpiirin alueella - valtion matkustajaliikenteessä, moottoriajoneuvoliikenneyrityksistä riippumatta omistusmuodosta ja matkustajaliikenteestä vastaavista yrittäjistä sovittiin kaupungin ja piirin kanssa.

- valtion maanteiden väliset, alueidenväliset ja kansainväliset - matkustajaliikenteen maantieliikennettä harjoittavat yritykset sekä henkilöliikenteeseen osallistuvat yrittäjät yhteistyössä alueellisten hallintojen ja ulkomaiden kanssa.

4. Reitin avaamisen tarkoituksenmukaisuuden ratkaisemiseksi on välttämätöntä:

- määritettävä matkustajien kuljetuksen tarve tällä reitillä (arvioitu vakaa matkustajaliikenne);

- valita reitin ja tutkia tieolosuhteita;

- laatii toteutettavuustutkimuksen reitin avaamisen tarkoituksenmukaisuudesta.

5. Avattaessa reitit on toimitettava seuraavasti:

- reittien alkamis- ja päättymispisteiden sijainti suhteellisen suurissa matkustaja- ja matkustajien vaimennuspaikoissa;

- tarjoamaan liikenneyhteyksiä eniten matkustajille lyhyillä reiteillä kaupungin tärkeimpien paikkojen välillä;

- säännöllisyyden valvonta

- varmistetaan linja-autojen koordinoidut liikennöiminen äskettäin avatulle reitille linja-autojen liikkumisella olemassa oleville reiteille ja muiden matkustajaliikenteen harjoittamiseen:

6. Reittireitin valinta edellyttää seuraavia vaatimuksia:

- tien kunnioittaminen "linja-autojen reititurvallisuuden varmistamista koskevien vaatimusten", rakennuskoodien ja -määräysten mukaisesti

- linja-auton kokonaispainon noudattaminen, kun reitillä olevien siltojen suurin sallittu kuorma on täytetty

7. Toimintamuoto, joka on laadittu "Linja-autokortin passin täyttämistä koskevassa ohjeessa", laatii reitin passin määrätyssä muodossa, kehittää aikataulun,

8. Pysähtymispisteiden välinen vähimmäisetäisyys 300-400 m korkeintaan 800-1000 m.

9. Matkustajaliikenteen koosta riippuen tieolosuhteet bussireittien järjestämisen yhteydessä:

- alustoja linja-autojen kääntämiseen ja laskeutumiseen reittien, autopilarien ja suurissa matkustaja-muodostumispisteissä - matkustaja-autoliikenneasemat;

- erityistilat "taskut", laskeutumispaikat ja auto paviljongit sekä suuret matkustajat muodostavat pisteet - matkustaja-autoasemat reitin väliaikaisissa pysähdyspaikoissa;

- kaupunkiliikenteen linja-autoasemat reittien lähtö- ja päättymispisteissä;

- laskulevyt ja auto paviljongit reitin väliaikaisissa pysähdyspaikoissa.

10. Jokaiselle väylän reitille annetaan erityinen järjestysnumero: kaupunkien numero 1 numeroon 99; esikaupunki - numero 100 numeroon 499; intercity - numero 500 tai enemmän. Kaupunki- ja esikaupunkien reittien numerointi suoritetaan kullekin kaupungille, alueelle, kaukoliikenteen reiteillä on yhdellä numerolla alueella.

11. luvut näytöllä ilmaisee, kuinka monta reittiä (lennot) nimenomaisesta ja nopea tila linja, ovat punainen lisäämällä kirjaimet "E" ja "C", ja lyhentää - punainen väri lisäämällä kirjain "K".

12. Väestölle ilmoitetaan kaupunkireittien avaamisesta tai muuttamisesta joukkotiedotusvälineiden kautta ja erityisistä ilmoituksista linja-autoissa ja pysähdyspaikoissa viimeistään kolme päivää, sekä kauko- ja esikaupungeissa - viimeistään viiden päivän kuluttua.

13. Jos liikennetilanne reitillä muuttuu ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi liikenneturvallisuutta ei ole, kuljetuksen aiheet pysäyttävät tilapäisesti liikenteen ja ilmoittavat kaupungin ja / tai alueen ja valtion asiakkaan hallinnolle kirjallisesti

Linja-autojen avaaminen

Kaupunkiliikenteen reitit avataan ja suljetaan yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Niiden tulosten mukaan, jotka muodostuvat yrityksen liikennepoliisin, tiepalvelujen ja henkilöautojen edustajista. Toimenpide laaditaan toimenpiteillä, jotka ovat tarpeen liikenneturvallisuuden ja linja-autojen normaalin liikennöinnin varmistamiseksi reitillä. Vain tämän jälkeen reitti aukeaa.

Jokaisella reitillä (ennen liikenteen avaamista) on passi, joka sisältää:

· Reittisuunnitelma - tiepiirin tien kunnon suunnitelma ja profiili, lisääntynyt vaaratilanteiden risteysmäärä ja muut.

· Hinnat.

· Pysäytyskohtien ja lineaaristen rakenteiden ominaisuudet.

· Pysähtymispaikkojen välinen etäisyys.

· Tallennetaan järjestelmällisesti linja-autojen kokonaistehokkuus joka vuosi, jne.

Bussireitit (ennen avaamista) ovat varustettu:

· Viestintä ja merkinanto autojen liikenteen ohjaamiseen ja sääntelyyn.

· Pysähtymispaikkojen, laskeutumispaikkojen osoittimet.

· Pysäköintitilat kuljettajien ylläpitoon ja virkistykseen.

· Käännön ja lietteen kohteet.

· Paviljongit matkustajille jne.

Yleisölle ilmoitetaan reitin avaamisesta tai muuttamisesta tiedotusvälineiden kautta ja linja-autojen ilmoituksilla AV: lle ja AU: lle viimeistään viisi päivää ennen liikenneolosuhteiden muutosta ja 10 päivää ennen liikenteen avaamista tai sulkemista.

4. Linja-autojen nopeuksien jakaminen reitillä

Oikein määritetty lentoaika määrittää vähimmäisarvon sallittuja, aikaa vieviä matkustajia matkustamaan.

Kohtuuttomasti hyväksytty lentoaika johtaa

· Kohtuuttoman alhaiset liikkumisnopeudet,

· Suurten linja-autojen pysähtyminen loppuun ja välimatkat käytettävissä olevan ajan varalta;

· Linja-autoliikenteen vakiintuneiden sääntöjen rikkominen;

· Liikenneturvallisuuden noudattamatta jättäminen;

· Matkustajien poistumisajoneuvoja koskevien sääntöjen rikkominen ajan puutteen vuoksi.

Lentoaika (t p) sisältää:

· Linja-autojen pysähtymisaika lennollepako-matkustajien välissä.

· Seisokkeja, jotka johtuvat linjaliikenteen viivästymisistä.

Matka-aika (t dv) riippuu:

· Katujen parantamisesta, kaupungin suunnittelusta,

· Linja-autojen rakenteelliset ja dynaamiset ominaisuudet,

· Liikenteen intensiteetti ja sen sääntelyn luonne,

· Linja-autojen lastausaste.

Sen suuruus koostuu sen kestosta

· Bussi kiihdytys vetäessäsi pysähtymättä,

· Liikkuu tasaisella nopeudella,

· Jarrutus lähestyessä pysähtyy ja liikenteestä johtuvien viivästysten määräaika.

Se on noin 80-85% koko lennoista.

Käytännöllisesti katsoen normaali liikkumisaika sekä matkan koko kesto määräytyvät ajoituksen perusteella, jota operaatioosaston teknikot toteuttavat järjestelmällisesti seuraavissa tapauksissa: uusien reittien avaaminen, liikenneolosuhteiden muutokset, linja-autojen korvaaminen, vuodenajat vuodessa jne.

Linja-autojen nopeus vaikuttaa seuraavat indikaattorit:

Ø Tien luokka, sen parametrit ja sijaintipaikat.

Ø Liikkuvan kaluston liikkumisen voimakkuus tiettyihin maantieajoihin.

Ø Linja-auton kapasiteetti ja sen toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet.

Ø Kausi ja ilmasto-olosuhteet.

Ø Ajankohta, jona lento tapahtuu.

Levitysnopeudet vähenevät seuraaviin toimintoihin:

· Reittisuunnitelman selkeyttäminen, pysähtymispisteet, reitin tutkimus, linja-autojen liikkumisolosuhteet, matkustajien pysähtyminen alukseen ja laskeutuminen.

· Tarvittavien asiakirjojen (chronocard) valmistelu, tunnit.

· Koko päivän mittainen bussi, jonka hallinnoi kokenut kuljettaja.

· "Laskettavan" liikkumisajan laskeminen kullekin vaiheelle koko päivän ajan matkan tulosten perusteella.

· Ajoituksen havainnointi useilla linja-autoilla jokaisella päivällä.

· Tarkkailumateriaalien käsittely ja analysointi, koko lennon aikasäästöjen laskeminen ja päiväsuhteiden ohjausosastot.

· Suorita testilentoja.

· Laki ja aikataulun laatiminen.

Aihe 1.6: Matkustajavirrat ja niiden tutkimistavat

Tutkimusosasto. Reittiominaisuudet

lähetysväylän reitti

Bussireitti on lyhyin mahdollinen reitti "Lounais-Bugrinskaya Grove" -alueelta.

Kohdebussilinjaan 1015 on kaupunki, sillä se ei ylitä kaupungin rajoja. Pitkän pituuden pituus reitin pituus on 21,88 km. Liikemäärän osalta se pysähtyy kaikissa pysähdyspaikoissa. Matkustajaliikenteen pääteho. Tietoja kaupallisista lisävarusteista.

Menettely bussireitin avaamiseksi

Linja-autoyritys avaa linja-auton reitin, joka sopii yhteen pormestarin toimiston kanssa, ja yksityishenkilön tai yrityksen on oltava lisensoitu.

Bussilinjan avaamista varten on tehtävä valmistelutyö, joka koostuu seuraavista toimista:

1. yksilöidään odotettu matkustajaliikenne;

2. Valitse reittisuunnitelma vaatimukset:

-matkaosuus on maisemoitu leveydeltään vähintään 7 km;

-reitin vaarallisissa osissa on oltava aidat ja varoitusmerkit;

-rautateiden risteyksistä on sovittava omistajan kanssa;

-Linjan maksimipaino ei saa ylittää sillan sallittuja kuormia.

3. Tieolosuhteet tarkastetaan, kerätään toimeksianto:

-edustajat tr. tarkastus.

4. sijainnin valinta pysähtymispaikoille

5. Toteutettavuustutkimus reitin avaamisen tarkoituksenmukaisuudesta.

Luku 2. Avausväylän reitit

Luku 2. Avausväylän reitit

2.1. Linja-autoliikenteen avaaminen perustuu lentoliikenteen harjoittajan tai lentoliikenteen harjoittajan (jäljempänä edustajan) puolesta toimiviin henkilöihin.

Linja-autoliikenteen avaamiseksi rahdinkuljettaja tai hänen edustajansa lähettää Khanty-Mansiyskin alueen hallintoyksikölle lausuman ja asiakirjat Khanty-Mansiyskin alueen rajoilla sijaitsevien siirtokuntien välisten matkustajien ja matkatavaroiden kuljettajien toimittamien asiakirjojen mukaisesti hyväksymään aikataulun ajoneuvojen kuljettamiseksi reitin varrella matkustajia ja matkatavaroita Khanty-Mansiyskin alueella sijaitsevien siirtokuntien välillä ja reitin passin hyväksymisestä että säännöllinen matkustajien ja matkatavaroiden maanteitse siirtokunnat rajoissa Hanti-Mansijskissa alueella, ja luetellut vaatimukset luvussa 5 tämän määräyksen (jäljempänä - List).

2.2. Bussilinjan avaamismenetelmä sisältää seuraavat vaiheet:

2.2.1. Hakemuksen ja asiakirjojen hyväksyminen luettelon mukaisesti.

2.2.2. Valmistelu komissio mukainen tutkimus tien ehdotetuissa linja reitin löytö liikenneturvallisuuden vaatimukset (jäljempänä - linja reitti tutkimus) tarkistamalla tarkkuutta laadittaessa järjestelmiä ja reitti avataan linja-reitti voi määrittää ehdotetun reitin välillä ja sijainti pysähtyy välillä.

2.2.3. Bussireitin tarkastus aloittaa komission Khanty-Mansiyskin alueella sijaitsevien siirtokuntia koskevien linja-autojen välisten tarkastusten tarkastuskomission hyväksymän Khanty-Mansiyskin alueen hallinnon (jäljempänä 'komissio') päätöksellä, jonka tulosten mukaan valtuutettu elin lähettää väylämenettelyä komission hakijalle. Tunnustetaan mahdollisuus säännöllisen liikkumisen linja löydettäessä bussilinjoja, mikä näkyy teko komission tutkimus antaa perustan tarkistamiseksi passi hanke avaa bussilinjan kuljetuksen aikatauluista, löydettäessä bussin reittiä.

2.2.4. Passien hankkeen sääntöjenmukaisuuden tarkistaminen avattaessa

linja-autojen reitti ja aikataulut, jotka on avattu Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön normien mukaisesti.

2.3. Kun kyseessä on pääsy valtuutettujen elimelle hakemuksen avaamiseksi jo avannut väylän kautta (mikäli he hyväksyvät linja mahdollisuus säännöllisen liikenteen järjestämisestä bussissa matkalla seuraavan kausiluonteinen kyselyt) suoritetaan vain tarkistaa, ovatko luonnoksen passin bussilinjan aikataulua kulkuneuvo määrätyillä bussireitit standardit Venäjän federaation nykyinen lainsäädäntö.

2.4. Avattavan linja-auton passin on rekisteröitävä rekisteriin matkustajien ja matkatavaroiden säännölliselle kuljettamiselle maanteitse Khanty-Mansiyskin piirien rajojen sisällä.

Linja-autokuljetusta pidetään avoimena siitä hetkestä lähtien, kun vastaava merkintä tehdään rekisteriin matkustajien ja matkatavaroiden säännölliselle kuljettamiselle maanteitse Khanty-Mansiyskin piirien rajojen sisällä.

Reititysliiketoiminta: kuinka reitit avautuvat. Liikennesuunnitelma taksiin

Nykyään taksit ovat erittäin suosittuja Venäjällä. Kohteiden ja pienten kaupunkien asukkaat rakastavat tällaista liikennettä mukavaan ja nopeaan liikkumiseen. Tämän seurauksena reittiyritys kasvaa kysynnän lisääntyessä joka päivä. Ihmiset käyttävät näitä palveluita päivittäin, vaikka heillä ei ole etuja matkustettaessa.

Erityisen suosittuja ovat taksit suurissa kaupungeissa, joissa ne melkein syrjäyttivät muun maan julkisen liikenteen. Eri paikoissa niiden suosio kasvaa vuosi vuodelta. Vain yhdessä Moskovan kiinteän reitin taksissa on lähes kymmenentuhatta yksikköä. Tämä osoittaa liiketoiminnan kannattavuuden. Siksi monilla saattaa olla kysymys siitä, miten taksia voidaan avata. Tätä käsitellään alla.

Pienet tulot

On syytä huomata, että matkan lisäksi tämäntyyppinen kuljetus voi tuoda lisää tuloja. Tämä korostaa jälleen kerran, kuinka kustannustehokas minibussi-taksi voi olla. Yritykset voivat ja niiden pitäisi olla moninaisia.

 • Mainos sijoitettu ajoneuvosi sisään. Julisteet, käyntikortit, tietopaketit ja muut mainosmateriaalit - tämä tuo reittiliiketoiminnan omistaja huomattavia tuloja, jos järjestät kaiken oikein. Yleensä tällaiset tehokkaat ja tarttuvat tuotteet sijoitetaan lähempänä matkustajia houkuttelemaan heidän huomionsa.
 • Autokorin käyttö mainospinnana. Tällaista mallia soveltavat asianomaisen elimen asiantuntijat kirkkaana elokuvana. Huolimatta siitä, että tällainen mainonta on melko kallista, se ei estä sitä yhä suositummalta.
 • Palvelujen tarjoaminen retkien ja muiden järjestettyjen ryhmien kuljettamiseen.
 • Ajoneuvon tarjoaminen erilaisiin tilaisuuksiin.

Joten jos kaikki edellä mainitut vakuuttivat sinua avaamaan oman reittiliiketoiminnan, sinun tarvitsee vain tutustua tämän prosessin päävaiheisiin. Niistä keskustellaan jäljempänä.

lisenssi

Jos haluat laatia asiakirjan tämäntyyppisen toiminnan toteuttamisesta, sinun on otettava yhteyttä asuinpaikan kuljetusvalvontaosastoon. Sieltä löydät yksityiskohtaisesti miten reitit avautuvat. On tarpeen tuoda autot vastaavien matkustajaliikenteen vaatimusten mukaisesti. On myös oltava henkilökunta, jolla on asianmukainen ajokortti ja joka myönnetään erityissertifikaatti. Lisenssi myönnetään viideksi vuodeksi.

Tämän asiakirjan vastaanottamisesta maksetaan kaksi valtiontyyppityyppiä, nimittäin: hakemuksen hakeminen luvan saamiseksi ja sen myöntämiseksi. Jokaisella yrityksellä on erillinen kirjanpitokortti. Maan eri puolilla maata lupamaksuja on eriytetty.

Ne voivat vaihdella 350: stä 500: een dollariin. 30 päivän kuluessa sinulla on valmiina lisenssi. Matkustajaliikenne on ehdottomasti kielletty ilman tätä asiakirjaa. Tässä lainsäädännössä säädetään hallinnollisista seuraamuksista sakkojen muodossa. Yksittäisen yrittäjyyden ansiosta voit harjoittaa tällaista liiketoimintaa, voit myös rekisteröityä osakeyhtiöksi (LLC).

Mutta tärkein asiakirja on edelleen lisenssi liikenteelle. On tärkeää tietää reittiliiketoiminnan järjestämisessä. Venäjän liikenneministeriön myöntämä lisenssi. Se on tarkoitettu kuljettamaan yli kahdeksan henkilöä autoon, joka on erityisesti varustettu tähän tarkoitukseen.

Lisenssiin vaaditut asiakirjat

Toimintojen aloittamiseen tarvitset seuraavat materiaalit:

- rekisteröintitodistus;

- verosäännöstöä koskevat asiakirjat;

- tilastojen hallintokoodit;

- fyysiset ja oikeudelliset osoitteet;

- vuokrasopimus pysäköintiin;

- ajoneuvojen passit;

- ajokorttitietokanta ja PC;

- ajoneuvotarkastustodistukset;

- kuljettajan asiakirjat (työsuhde, ajokortti).

Autojen valinta ja osto

Tällöin olisi sovellettava yksilöllistä lähestymistapaa. Rakennat parkkipaikkasi taloudellisten mahdollisuuksien pohjalta. Ei kuitenkaan ole syytä säästää tätä tuotetta ostamalla käytettyjä autoja. Kokeneet taksiomistajat varmasti auttavat neuvoja, joita kannattaa kuunnella.

Tiedetään, että tietyn lennon riippuen työvaiheessa auto voi kulkea melko pitkiä matkoja. On tärkeää tietää, haluatko järjestää taksin. Liiketoiminta tässä tapauksessa riippuu laskelmista. Jos moninkertaistat mittarilukeman vuorojen kokonaismäärän vuorokaudessa ja jopa päivien lukumäärän mukaan vuodessa, saat vaikuttavan kuvan.

Tällaista pitkän matkan ei aina hallitse jopa upouusi ulkomainen auto. Nykyään suosituimmat autot ovat GAZelle (GAZ-322132) 13 matkustajan istuimelle. Ford Transit 18 paikkaa ja Mercedes-Benz Sprinter 19 paikkaa ovat myös kysyntää. Hintahinnasta huolimatta Gazelles ei ole kovin mukava ja tilava, ja niiden toimintaolosuhteet antavat paljon toivomisen.

Jos taloudelliset resurssit ovat vielä jonkin verran rajalliset, hyödynnä leasing. Mutta sinun ei pitäisi säästää autoja! Tämäntyyppisellä luotonannolla vähennät tarvittavien koneiden hankintakustannuksia ja saat alennusta tietyistä veroista.

Reitin kehittäminen

Tämä on tärkeä asia. Jos haluat selvittää, miten matkustajaliikenteen reitti voi saada, ota yhteyttä kaupunginhallintoon. Liikenteessä järjestetään säännöllisesti kilpailuja, joihin voit osallistua ja osallistua.

Reitit, jotka tunnetaan jo etukäteen ja "knurled", alkavat ensimmäisestä päivästä lähtien tuottaa tuloja. Ponnistelemalla mahdollisimman tehokkaasti kilpailukykyiseen taisteluun ja yhdistämällä tarvittavat yhteydet on realistista voittaa kilpailu ja saada yhden tai useamman lennon käyttöön.

Kysymys voi olla myös reitin avaamisesta. Voit luonnollisesti kehittää oman lennon. Jos haluat tehdä tämän, tarkkailemalla huolellisesti valittua aluetta, on harkittava huolellisesti ja tutkittava kaikkea. Tällä lähestymistavalla hyvin pian uusi aatosi tulee todellinen Klondike. Kuitenkin vaikeita aikoja on vielä kestettävä. Loppujen lopuksi matkustajat tarvitsevat viikon tai kaksi uuden reitin käyttämiseen ja vähimmäistulot eivät heti kateta kaikkia kustannuksia.

Henkilöstön rekrytointi

Tätä kysymystä on käsiteltävä suurella vastuulla. Itse asiassa henkilöstöstä riippuu paitsi tulosi, myös matkustajien elämä. Mikä voisi olla tärkeämpää?

Tarvitset:

- luokan D kuljettajat;

- lääkäri - hän suorittaa kuljettajien tarkastelun ennen reitin päättymistä.

Joskus ei ole tarpeetonta valvoa itsenäisesti autojen tilaa. Loppujen lopuksi, huolimaton ja vastuuton kuljettaja on usein syynä kiinteiden reittien taksien usein rikkoon. Kuljettajalla on oltava lääkärintodistus ja hänen työkokemuksensa on oltava vähintään viisi vuotta.

korvaus

Yleensä kuljettajille asetetaan vähimmäispalkka ja palkkio lisääntyneelle tuotosmäärälle. Tällainen palkkajärjestelmä on erittäin tehokas ja voimakas kannustin. Kuten mikä tahansa muu liiketoiminta, reittiliiketoiminta vaatii vakavia investointeja. Useat tekijät vaikuttavat sen takaisinmaksuun. Ja on erittäin hyvä, että voit aina käyttää lisätuloja, kuten huolehtimaan juhlallisista tapahtumista, retkistä sekä mainoksista autojen ulkopuolella ja sisällä. Jokaisella on omat salaisuutensa onnistuneesta liiketoiminnasta.

Tulojen ja kulujen laskeminen

Yksi auto tekee voittoa noin 2 200 ruplaa päivässä. Huollon ja käytön kustannukset - noin 1000 ruplaa. Maksut palkkalistoille ovat noin 500 ruplaa, ja pakolliset vakuutukset ovat noin 470 ruplaa. Nettotulos on noin 230 ruplaa.

Verojen kokonaismäärä maksaa 600 - 7000 tuhatta ruplaa kuukaudessa. Mitä suurempi laivasto on, sitä suuremmat tulot ja pienemmät vähennykset yhdestä väylästä kuljettajalle ja välittäjälle. Aivan kuten edellä mainittiin, tässä tapauksessa on valittava huolellisesti autot. Esimerkiksi Gazelleilla on huomattava polttoaineen kulutus - noin 20 litraa 100 kilometriä kohden. On tärkeää muistaa.

Polttoaineen kokonaiskustannukset ja yhden Gazelle-huollon kustannukset ovat noin 1000 ruplaa päivässä. Vakuutuskustannukset taksi - noin 30-40 tuhatta ruplaa vuodessa, josta Hull - noin 12-20 tuhatta ruplaa, mikä on noin 5-8% koko auton hinta ja CTP - noin 8000 ruplaa.

Tärkeimmät taksin kustannukset

Tärkeimmät kustannukset tässä tapauksessa ovat:

 • verotus;
 • polttoaine;
 • vakuutus ja autojen korjaus.

Liikennesuunnitelma taksiin

Pysäköintipaikkoja voi vuokrata kaupungin rajojen ulkopuolella. Tämä on edullisin vaihtoehto, koska vuokraus on halvempaa kuin kaupungissa. Jos sinulla on suuri laivasto, voit sopia polttoaineen ja varaosien suorasta toimittamisesta. Se myös vähentää kustannuksia. Muita tämän ajatuksen toteuttamisen näkökohtia on kuvattu edellä.

Tärkeitä kohtia tämän yrityksen johtamisessa

Kun asiakirjan dokumenttipuoli ratkaistaan, näyttää siltä, ​​että kaikki on hyvin yksinkertaista, ja voit avata reittitaksin. Liiketoimintasuunnitelma on tässä tapauksessa helppo tehdä. Joitakin kohtia kuitenkin selvennetään vielä paremmin.

 • On välttämätöntä kehittää reitti, jota pitkin kuljetukset tapahtuvat. Kaupungissa on aina suuri matkustajamäärä - täällä ja teillä on hyvät kulut, ja bensiini kuluttaa taloudellisesti. Ajoneuvoa käytetään huolellisesti, sillä kaupungin tiet ovat paljon parempia kuin ulkopuolella. Sisällytä se liiketoimintasuunnitelmallesi sekä reitin reititunnistuksesta. Tämä mainittiin edellä.
 • Autot voivat olla sekä omia että vuokrattavia. Tiedämme kuitenkin, että reittiliiketoiminta poistaa kokonaan ajoneuvojen käytön hellävaraisesti.
 • Älä unohda, että kaupunki on aina iso kilpailu.
 • Kaukoliikenteen ja esikaupunkien reitit ovat helpommin kilpailukykyisiä. On kuitenkin yksi tärkeä tekijä, joka täysin riistää nämä edut - tiet. Kaupungin ulkopuolella ne voivat olla huonompia, ja matkustajien virtaus on hieman pienempi. Tutkimme huolellisesti näitä näkökohtia.
 • Oikea lähestymistapa hinnoittelun valintaan. Kaikkien on oltava syyn takia. Emme jää jäljessä kilpailijoihin, älä unohda kannattavuutta.

Yritystä on aina vaikea aloittaa. Mutta jos päätät tässä tapauksessa, menestys ei kestä kauan odottaa. Työmatka - melko vakaana tulonlähde, koska meidän kerran henkilö tarvitsee julkisen liikenteen ajoneuvo, antaa hänelle liikkuvuutta. Yksi on aloitettava, ja kuka tietää - yhtäkkiä tämä liiketoiminta tulee elämänne kysymykseksi?

Bussilinjan avaaminen

Reitti on paljastunut väitetyn reitin tarkastelee komission muodostaman liikenneviranomaisen paikallisen hallinnon johon osallistuu edustajia liikennepoliisin, apuohjelmia ja autoliikenteessä, järjestöt, tasoristeyksissä sijaitsevat valtatie reitillä, harjoittaja. Komissio määrittelee, että reittireitti on vakiintuneiden teknisten vaatimusten mukainen. Teko kyselyn seuraa komission täsmennetään toimenpiteet, jotka on täytettävä ennen reitin avaamiseen: korjaus osia ajoradan rakentaminen pääteasemia, laitteet purkupaikat lisätoimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi liikenteestä poliisi.

Jokainen reitti on varmentanut kaksi kertaa vuodessa, jolloin he määrittävät reitin reitin vaatimustenmukaisuuden, määrittävät kuljetuspalvelujen laadun indikaattorit reitin varrella, tarkistavat matkustajaliikenteen aikataulun noudattamisen, analysoivat kirjanpitotietojen dynamiikkaa reitin kannattavuudesta, vastaanotetut valitukset ja ehdotukset henkilöliikenteen parantamiseksi. Sertifioinnin tulosten mukaan kiireellisiä toimenpiteitä on suunniteltu poistamaan havaitut puutteet ja erityisesti päättää reitin reitin ja reitin parissa työskentelevien linja-autojen määrän nopeuttamisesta, nopeiden nopeuksien, lyhentämisten ja sanomien lähettämisestä, vaateet tieviranomaisille ajoradan ylläpidosta ja viranomaisille Liikennepoliisi liikennevalvonnassa reitillä.

Reitin sulkeminen on sallittua ilman kuljetuksen tarvetta ja reittisuunnittelun uudelleenjärjestelyä ja sen järkiperäistämistä. Jos muutat kuljetustarjontaa nykyisen reitin lähellä oleviin lähialueisiin, voit muuttaa reittiä. Reittien sulkeminen ja säätö toteutetaan toteutettavuustutkimuksen jälkeen. Kunnallisten reittien sulkeminen ja säätö tapahtuu paikallishallinnon liikenneviranomaisen toimesta.

Reitin järjestäminen, sen muuttaminen tai sulkeminen tehdään ATO: n tilauksella. Reitin liikennöitsijä laatii reitin passin. Reitin passissa tallennetaan ja päivitetään säännöllisesti seuraavat tiedot:

reitin numero ja nimi;

reitin avaamisen päivämäärät ja perusteet, liikkeen alku, reitin muutokset ja sulkeminen, reittipassin laatimispäivä;

reitin pituus ja pituus, reitin liikennöinti aamulla, iltapäivän liikenteen sulkeutuminen, linja-autojen keskimääräinen aikaväli, sovellettava hinta;

reittikartta, johon merkitään kaikki kadut, joihin reitti kulkee, lineaariset rakenteet, pysähdyspaikat, liikenteenohjauspisteet, tekniset pisteet, keinotekoiset rakenteet, risteykset muihin kaduihin, rautateiden risteykset, liikennemerkit ja liikennevalot, reitin vaaralliset osat;

taulukko välimatkoista 0,1 kilometrin tarkkuudella;

kuvaus kaduilla olevien kaduilla olevien kulkuväylien tilasta, joka on vastuussa kaduista huolehtimisesta ja puhdistamisesta, siltojen ja ylitysten kantokyvystä, tunneleiden kokonaismitat, tasoristeysten tyyppi, tiedot, joiden rautatiet raidet sijaitsevat risteyspaikassa, kääntöalueiden koko;

tiedot pysähtymispaikkojen paviljonkien läsnäolosta ja kunnosta ja joiden taseessa ne sijaitsevat;

ilmoitetaan reitin vuosittainen suorituskyky;

tiedot reitin reitin varrella sijaitsevien suurimpien yritysten saatavuudesta, toimintatavasta ja henkilöstön lukumäärästä.

Reittisysteemiä tarkastellaan, kun kaupunkiympäristön kehittymisen aiheuttamat nykyiset paikalliset muutokset ovat kertyneet ja reittisysteemin jaksottainen radikaali tarkistus. Reittisysteemiin tehdään myös seuraavat muutokset:

nykyisen reitin laajentaminen;

vaihda reittiä keskellä;

uuden bussireitin nimittäminen;

reitin siirtäminen kaupunkimaahan sähkökäyttöön;

reittiryhmän tarkistus.

Nykyisen reitin laajentaminen on suositeltavaa seuraavissa tilanteissa:

uuden matkustajan muodostumisreitin viimeisen määränpään lähelle - asuinalueelle, tehtaalle ja niin edelleen;

uuden reittiosuuden sijainti noin reitin nykyisen reitin jatkamisen osalta;

varmistetaan uuden OP: n matkustajille ominaisten liikenneväylien laajentaminen.

Reittiä laajennettaessa otetaan huomioon linja-autojen kysynnän muutos kahdesta tekijästä johtuen: reitin lisäys on 7 ja tarve kehittää ylimääräistä liikennettä.

Jos tämä ehto ei täyty, reitillä olevan olemassa olevan pysäytysviestin lisäksi olisi järjestettävä nopeusviesti.

Reitin reitin vaihtaminen keskimmäiseen osaan on suositeltavaa seuraavissa tapauksissa:

uuden OP: n syntyminen reitin katsotun osan lähellä;

epäonnistuminen erillisen reitin järjestämisestä EP: n käyttöönottamiseksi tai sen mahdottomuudesta linja-autojen puuttumisen vuoksi;

ylimääräinen saapuminen tulevalle OP: lle ei aiheuta merkittävää lisäystä reitin epälineaarisuuteen.

Reitin reitin muuttaminen johtuu usein tieliikenteen ja rakennustöiden aiheuttamasta väliaikaisesta liikennöinnin estämisestä kyseisillä kaduilla.

Linja-autojen määrän laskeminen reitillä tehdyillä muutoksilla on samanlainen kuin laskenta, kun reittiä jatketaan.

Uuden bussireitin nimeäminen on suositeltavaa paikallisten muutosten ja aiemmin tarkasteltujen menetelmien tehottomuuden vuoksi, kun määritetty reitti otetaan käyttöön kaupungin liikennejärjestelmän suunnitellun kehityksen mukaisesti tai raitiovaunu- tai trolinväylän sijaan ja myös, jos on tarpeen yhdistää eristetty OP metrossa tai muulla suurella nopeudella liikenne.

Hiljattain järjestetyssä reitissä matkustajien linja-autojen suurinta sallittua käyttöastetta koskevat vaatimukset, linja-autojen pituuden ja reittiohjeiden käyttökapasiteetin käyttö, linja-autojen sallitun enimmäispinta-ajan noudattaminen ja reitin pituuden vähintään 1,5... 2 km noudattaminen on täytettävä teknisten vaatimusten noudattaminen. Liikenteenharjoittajan etujen varmistamiseksi uuden reitin kannattavuus on välttämätöntä tämän ATO: n reittien keskiarvon alapuolella.

Reitin siirtäminen kaupunkimaahan sähkökäyttöön tapahtuu vakaan matkustajaliikenteen avulla, mikä oikeuttaa yhteysverkon ja raiteen sijoittamisen.

Tiettyä osaa kaupunkiseutualueita palvelevien reittien tarkistaminen on suositeltavaa seuraavissa tapauksissa:

uusien metroasemien, ja muita nopea ATG, uusia teitä, siltoja, ylikulkutiet ja muut keinotekoiset rakenteet, asuinalueilla, yritykset, muuttaa olennaisesti järkevän suunnan liikenteen ja henkilöliikenteen virtaa pidetään osa kaupungin;

kaupunkialueen osan suhteellinen eristäminen muusta rakennuksesta, mikä mahdollistaa tämän osan kaupungin ehdollisen harkinnan itsenäiseksi ratkaisuksi.

Parannettaessa reittijärjestelmää otetaan huomioon joukko yleisiä suosituksia, jotka perustuvat tuotannon kokemukseen:

liikenneverkon säteittäisen rengasrakenteen kaupungeissa on suositeltavaa järjestää rengasreittejä. Tarvittaessa puoli rengastetut sanomat voidaan järjestää rengasreitille;

asuinalueiden huollon aikana ruuhka-aikoina on tyypillinen yksisuuntaisen matkustajaliikenteen kolmikulmainen kaavio ja siksi kääntöpaikat järjestetään sopivilla reiteillä lyhennetyn viestin käyttöönottamiseksi;

radiaaliset reitit, joilla on suunnilleen samanlaiset liikkumisvälit, olisi yhdistettävä yhdeksi diametraaliksi reitiksi, kun vastaava linja-autoasema poistetaan kaupungin keskustasta;

reitin pituuden pienentäminen lisää palautuslennon ajankohtaa, jota käytetään lietteeseen loppupisteissä ja pienentää käyttönopeutta;

samansuuntainen suurnopeusjunaliikenteen linjan kanssa on järjestettävä reitillä, jossa on pysäytysviesti;

on välttämätöntä kehittää etukäteen tyypillisiä linja-autoliikennereittejä, joissa on tarvittava dokumentaatio ja linja-autojen varusteet liikenteen organisoimiseksi raitiovaunujen ja vaunujen hätäkatujen reiteillä tärkeimmissä suunnissa;

Ei ole toivottavaa, että otetaan käyttöön kaksi reittiä, joilla on laaja reittiosuudet molemmista päätepisteistä lähtien.

Bussilinjan avaaminen

Venäjän liikenneministeriön määräyksen mukaisesti 31.12.2015. Nro. MS-202-p FBU Rosavtotrans hyväksyy hakemukset uusien alueiden välisten reittien (olemassa olevien muutosten) perustamiseen sekä pysähtymispisteiden rekisteröintiin.

Alkuperäiset hakemukset ja liitteenä olevien asiakirjojen kopiot on lähetettävä osoitteeseen: 125480, Moskova, ul. Heroes Panfilovtsev, d. 24. Vastaanottaja - FBU "Rosavtotrans". Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on FBU Rosavtotransin postilaatikko.

№ 475 Mistä löydän hakulomakkeen uuden tai olemassa olevan alueiden välisen reitin perustamisesta?

Hakemuslomake hyväksyttiin Venäjän liikenneministeriön 10.11.2015 antamalla määräyksellä. Nro 333. Sijoitettu FBU Rosavtotrans -verkkosivustolle kohdassa "Interregional Bus Service", "Reitit ja pysähdyspaikat"

№ 474 Mikä asiakirja hyväksyi hakulomakkeen pysähdyspaikan sisällyttämiseksi alueidenvälisten reittien pysähdysrekisteriin?

Liittovaltion lain säännökset eivät hyväksy tällaisen lausuman muotoa. Hakemus tehdään missä tahansa muodossa pakollisen ilmoituksen mukaan:

 1. pysähdyspaikan sijainti ja (jos pysähdyspaikka sijaitsee linja-autoaseman tai linja-autoaseman alueella) linja-autoaseman tai linja-autoaseman sijainti;
 2. pysähtymispaikan omistajan nimi;
 3. pysähdyspaikalle suoritetut palvelut, jotka suoritetaan oikeussubjekteille, yksittäisille yrittäjille, säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tarkoitetun yksinkertaisen kumppanuussopimuksen osanottajille ja näihin palveluihin liittyvät maksut;
 4. pysähtymispaikan kapasiteetti ja teknisten taukojen aika ajoneuvojen lähettämisestä pysähtymispaikalta määritettynä liittovaltion toimeenpanevan elimen määrittelemällä tavalla, joka on vastuussa yleisen järjestyksen ja liikenteen sääntelyn kehittämisestä;
 5. niiden ajoneuvojen lukumäärä, joiden lähtö tapahtuu pysähdyspaikalta vakiintuneen aikataulun mukaan joka tunti sen päivän aikana, jolloin lähtö on suoritettu;
 6. tapa lähestyä ajoneuvoja pysähtymispisteeseen.

Pysäytyspisteen rekisteröintihakemus on liitteenä:

 1. valtion liikenteen valvontaviranomaisen tekemät päätökset, jotka vahvistavat 31 220-ФЗ: n 1 osan 1, 2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymisen ja 31 220-ФЗ: n 3 osan 3 §: ssä säädettyjen tietojen oikeellisuuden;
 2. kopiot Venäjän federaation lainsäädännön mukaisista asiakirjoista ja vahvistavat oikeuden käyttää kiinteistöä pysähdyspaikaksi, linja-autoasemalle tai linja-autoasemalle.

№ 473 Mitä asiakirjoja myönnetään liikenteenharjoittajille, jotka työskentelevät alueiden välisillä reiteillä Saksan lain mukaan? Miten ja mistä saan ne?

Liittovaltion laissa säädetään säännöllisten kuljetusreitinkorttien ja kuljetustodistusten antamisesta säännöllisille kuljetusreiteille. Kutakin reittiä varten annetaan erillinen todistus. Reittikarttoja myönnetään linja-autojen määrän osalta, joita on samanaikaisesti käytettävä reitin liikenteeseen kuljettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti, ottaen huomioon varalinjojen tarpeet (jos linja-automaattien kuljetuksen aikana tapahtuva liikennöinti tapahtuu). Varmuuskopiolinjojen määrä määräytyy aikataulun mukaisten linja-autojen määrän mukaan: enintään 5 bussia sisältäen - 1 valmiustilaa, 5: stä 10: een asti - 2 valmiustilaa, yli 10 - 3 valmiustilaväylää.

Liittovaltion lain 39 §: n mukaan ennen 270 päivän kuluttua liittovaltion lain julkaisemisesta väliaikaiset reittikartat myönnetään voimassa oleville reiteille, joille liikenteenharjoittajat antoivat tietoja. Edelliseltä vuodelta ennen liittovaltion lain julkaisemispäivää edeltävänä aikana myönnetään näille reiteille todistuksia ja uusia reittikarttoja, joiden voimassaoloaika on vähintään viisi vuotta.

№ 472 Mikä on liittovaltion lain 39 §: n mukaisesti myönnettyjen väliaikaisten karttojen voimassaolo?

Kortit myönnetään ajaksi, jona liikenteenharjoittajilla on oikeus harjoittaa säännöllistä liikennettä olemassa oleville reiteille heidän kanssaan tehtyjen sopimusten mukaisesti, heille myönnetyt luvat, säännöllisen kuljetusreitin passit tai Venäjän federaation osatekijöiden säädösten mukaisesti, kuntien lakisääteiset säädökset tai jos tämä oikeus myönnetään täsmentämättä määräaikaa tai määräaikaa, jolle tämä oikeus on myönnetty, se on päättynyt ennen yhden vuoden kuluttua virallisen julkaisupäivästä TIONS liittovaltion lain.

№ 471 Onko tarpeen olla samanaikaisesti kaikki perusteet (sopimuksen tekeminen, myönnetty lupa, reittipassi), jotta liikenteenharjoittajat voivat lähettää tietoja olemassa olevista reiteistään asianmukai- selle valtuutetulle toimeenpanoviranomaiselle vai onko yksi niistä riittävä?

Liittovaltion lain 39 §: n mukaan eräs tässä artiklassa määritellyistä syistä riittää lähettämään tietoja säännöllisistä kuljetusreiteistä.

№ 470 Kuinka hallitaan liikennemallin noudattamista, alueiden välisen reitin aikataulua? Milloin rangaistuksia asetetaan kuljettajille, joilla ei ole reittikarttaa?

Liittovaltion laissa säädetään Venäjän federaation hallinnollisista rikkomuksista annettua lakia koskevasta säännöstöstä, jolla lisätään uusi 11.33 artikla, jossa määrätään seuraamuksista matkustajien aloittamiselle ja poistumiselle tunnistamattomissa paikoissa ja käyttämällä säännöllistä matkustajaliikennettä harjoittavalla linja-autolla ilman säännöllistä kuljetusreitin korttia, jos tällaisen kortin olemassaolo on pakollista. Lisäksi liittovaltion laissa säädetään mahdollisuudesta siirtää viranomainen Venäjän federaation hallintokoodin 11.33 §: n mukaisten hallinnollisten rikosten tapausten käsittelyyn Venäjän federaation osapuolten toimeenpanoviranomaisille, jotka harjoittavat valtiollista valvontaa matkustajien ja matkatavarakuljetusten alalla tieliikenteessä ja kaupunkien sähkökäytössä sopimusta tehtäessä ja Venäjän federaation toimeenpanovalta.

11.33 artikla. Venäjän federaation hallinnollisista rikkomuksista annettu laki tulee voimaan vuoden kuluttua liittovaltion lain julkaisemisesta.

№ 469 Kuinka reittiä pidetään alueiden välisenä, jos linja pysähtyy Venäjän federaation kaikkiin kohteisiin, joiden kautta reitti kulkee?

Liittovaltion lain määritelmän mukaan "alueiden välinen säännöllinen kuljetusreitti" on säännöllinen kuljetusreitti Venäjän federaation vähintään kahden osan (4 kappaleen 3 kappaleen 3 kohta) rajoissa.

Säännöllistä reittiä pidetään siten alueiden välisenä, jos se kulkee Venäjän federaation ainakin kahden ainesosan alueilta riippumatta pysähtymispaikkojen läsnäolosta (puuttumisesta).

Kaupunkiliikenne liiketoimintatyypeittäin

Oman liiketoiminnan järjestämisen ideana on syytä harkita kaupunkien reittiliikennettä, joka kulkee useammin ja nopeammin kuin valtio. Ihmiset pyrkivät aina optimoimaan aikansa ja pääsevät pisteestä A pisteeseen B mahdollisimman nopeasti, joten he ovat valmiita maksamaan hieman enemmän, jotta ei odoteta liikenteen saapumista, mutta jättävät heti.

Tällaisen liiketoiminnan aloittamisen olisi tapahduttava yksittäisen yrittäjän tai oikeushenkilön rekisteröimiseksi. Ensimmäisessä tapauksessa henkilö saa bonuksena yksinkertaistetun verojärjestelmän, joten liiketoiminnan ensimmäiset askeleet on parempi valita tämä vaihtoehto.

Oikeudellisten ongelmien ratkaisemisen jälkeen sinun on hankittava kaikki tarvitsemasi tuotteet: autoja, laitteita ja myös laivaston pysäköintipaikkoja. Kaikkien kuljettajien on suoritettava säännöllisesti lääkärintarkastuksia pakollisesti, joten sinun on joko tehtävä sopimus lääkärin kanssa tai otettava lääkäri, jolla on asianmukainen pätevyys yrityksenne henkilökunnalle.

Seuraava askel on tehdä henkilöiden kuljettamista koskeva sopimus tai matkustajaliikenteen oikeutta koskeva lupa. Tällaisen lisenssin saamisen edellytykset löytyvät paikallisesta liikennetarkastuksesta. Vähimmäisvaatimukset ovat autojen läsnäolo kunnossa, niiden pysäköinti ja korjauspaikka. Joissakin kaupungeissa edellytys on erikoiskurssien kulku liikenneyritysten johtajille. Lisenssin rekisteröinti kestää enintään kuukauden.

Lisenssin saamisen jälkeen sinun on annettava oikeus seurata autoja tietyllä reitillä. Liikennevaliokunta hyväksyy sen pääsääntöisesti kaupunginhallinnossa. Voi olla joitain vaikeuksia, jos suosittu reitti valitaan ja on useita ehdokkaita.

Tällöin he todennäköisesti tarjoavat tarjouksen, jonka tuloksista valitaan paras matkustajien kuljettaja. Sinun ei pitäisi olla yllättynyt, jos näkyvät lisäehdot, kuten alennukset tai vapaa matkustaminen etuoikeutetuille kansalaisten luokille.

Kun valitset reitin, sinun on kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka moni kulkee yhden tai useamman reitin varrella, kuinka usein kaupunkiliikenne kulkee täällä, mikä osa alueen väestöstä matkustaa omalla liikenteellään ja onko vaihtoehtoisia matkustusvaihtoehtoja. Suurin osa todennäköisyydestä suurissa kaupungeissa on hyvä voitto matkustajien kuljetuksesta nukkumisalueilta metrossa.

Top