logo

"Viestintäpalvelut: kirjanpito ja verotus", 2009, N 5

Monet organisaatiot muistavat täyttävän tilastolliset lomakkeet vasta raportointivuoden lopussa. Tilastotoimisto päätti olla odottamaan ensi vuonna ja hyväksynyt 23. heinäkuuta 2009 annetulla asetuksella nro 147 suuntaviivat lukuisten tilastotietojen tarkkailua koskevien indikaattorien "Maksullisten palvelujen määrä väestölle" (jäljempänä "suuntaviivat"). Asiakirja tulee voimaan ensi vuonna, joten organisaatioilla on vielä aikaa soveltaa näitä ohjeita.

Mikä on indikaattori "maksullisten palvelujen määrä väestölle"?

Tilastollinen indikaattori "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" heijastaa kansalaisten kulutusta eri tyyppisiin palveluihin, jotka heille maksetaan palkkiona. Sen perusteella kerättyjä tietoja käytetään yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin:

 • luonnehtia väestön aineellisen hyvinvoinnin tasoa erilaisten palkattujen (maksettujen) palvelujen tarjoamien palvelujen osalta;
 • makrotaloudellisten ennusteiden tietokannasta maksetuista palveluista väestölle (indikaattori "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" (tyypin mukaan) sisältyy maakohtaisen sosioekonomisen ennusteen indikaattoriluetteloon);
 • kotitalouksien lopullisen kulutuksen laskemiseen tarvittavan tietopohjan määrittämiseksi maan bruttokansantuotteesta (Venäjän federaation aihe);
 • tietokannasta rahatalouden tulojen ja väestön menojen tasapainon laatimiseksi
Varoitus! Indikaattori "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" ei ole tarkoitettu käytettäväksi muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi verotuksellisiin tarkoituksiin, veron perusteena tai muuna verotuksellisena osana (suuntaviivojen 1 kohta).

Tunnusluvun "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" käytetään lomakkeiden N 1 -palveluihin "Tietoja maksullisten palveluiden määrästä väestölle", N P-1 "Tiedot tavaroiden ja palveluiden tuotannosta ja lähetyksestä" lisäyksen 3 muodossa "Tiedot maksullisten palvelujen määrästä "lomakkeeseen N P-1, N P-5 (m)" Perustiedot organisaation toiminnasta ". Näissä muodoissa maksettujen palvelujen määrä ilmoitetaan arvostuksessa ottaen huomioon ostajille (asiakkaille) veloitetun veron (alv) (suuntaviivojen 4 kohta).

Rosstatin tilaukset 26.8.2008 No. 205, 23.9.2008 nro 235, joka hyväksyi vuoden 2009 tilastomuodot.

Mitä maksullisilla palveluilla tarkoitetaan?

Tilastollisen kirjanpidon kannalta maksullisten palvelujen tarjonta olisi ymmärrettävä kuluttajaryhmittymän suorittaman korvauksen perusteella suoritetuksi toiminnaksi. Palvelut katsotaan maksettaviksi, kun ne ovat myynnin kohteena (suuntaviivojen 3 kohta). Maksulliset palvelut väestölle jaetaan nykyisen kaikkien Venäjän palvelutyyppien luokituksen (OKUN) mukaan, joka sisältää myös viestintäpalveluja. Teletoiminnan harjoittajat raportoivat maksullisille palveluille tilastotoimistoille:

 • paikallispuhelinpalvelu kaupunki- ja maaseutualueilla;
 • pitkän matkan, sisäisen ja kansainvälisen puhelinviestinnän;
 • mobiili- ja langalliset lähetykset;
 • asiakirjojen tietoliikenne ja postipalvelut;
 • radioviestintä, lähetystoiminta, televisio- ja satelliittiviestintä;
 • muilla viestintä- ja viestintäaloilla.
Hyväksytty Venäjän Gosstandartin päätöslauselmalla 28.6.1993 N 163.

Väestölle tietyn ajanjakson aikana suoritetuista maksullisista palveluista saatavan arvon arvo mitataan arvojen ilmaisulla "Maksullisten palveluiden määrä väestölle", joka heijastaa rahan kokonaismäärää. Palvelut voivat olla joko kuluttajan (perheenjäsenen) tai organisaation (yrityksen), jossa kuluttaja toimii (voiton kustannuksella). Palveluntarjoajat ovat Venäjän federaation asukkaita, kun taas kuluttajat ovat Venäjän federaation kansalaisia ​​ja muita Venäjän federaation kansalaisia ​​(Venäjän federaation ulkopuoliset kansalaiset), jotka järjestävät palveluja Venäjän federaation alueella.

Operaattorin tarjoamien viestintäpalvelujen määrä sisältää väestön todellisen maksun:

 • kaukoliikenteen, sisäisten ja kansainvälisten puhelinpalvelujen osalta;
 • kaupunkien ja maaseudun paikallispuhelinpalveluihin;
 • ISDN-palveluihin eli digitaalisen tekniikan käyttöön, joka sallii käyttäjän pääsyn verkkoon, ohittamalla yleistä puhelinverkkoa;
 • mobiilipalveluille;
 • kaikentyyppisten yleisöpuhelinten (mukaan lukien korttimaksujärjestelmä) tarjoamien palvelujen tarjoamiseen;
 • asiakirjojen ja postipalvelujen osalta;
 • tiedonsiirtoverkon ja telemaattisten palvelujen palveluihin, mukaan lukien pääsy tietolähteisiin;
 • faksi- ja äänipalveluihin;
 • radioviestinnän, lähetystoiminnan, televisio- ja satelliittiviestinnän palvelut;
 • langattomien yleisradiointipalvelujen (radiolähetyspisteiden asennus ja käyttömaksun käyttö);
 • muille palveluille (automaattiset numeron tunnistuspalvelut jne.).

Maksullisten viestintäpalvelujen määrä kattaa myös puhelimien korjaamiseen saadut rahavarat (lukuun ottamatta matkapuhelimen korjausta, joka kirjataan kotitalouspalveluiksi), maksujen vastaanottopisteissä kerätty maksu siitä summasta, joka on maksettu puhelinmaksun laskusta, palvelujen maksaminen kaapelitelevisio. Samalla maksuagentit, jotka vain maksavat maksuja ja yleisölle myytäviä puhelinkortteja, eivät saa olla vastuussa niiden toteuttamisesta maksullisten viestintäpalvelujen suhteen.

Millä tavoin voidaan käyttää indikaattoria "Maksullisten palveluiden määrä väestölle"?

Viestinnän alalla toteutettujen toimien tilastollista seurantaa varten Rosstat hyväksyi erillisen luettelon teollisuuslomakkeista, jotka täyttävät organisaatiot, jotka tarjoavat viestintäpalveluja heille myönnettävän lisenssin perusteella. Liittovaltion tilastopalvelun järjestyksessä 30.12.2008 N 332 tilastoformaat jaetaan eri toimitusaikoina:

 1. Kuukausittaiset lomakkeet, jotka alkavat tammikuun 2009 raportista:
 • N 12 -viestintä (kiireellinen) "Tietoja viestintäorganisaatioiden tuloista".
 1. Neljännesvuosittaiset lomakkeet, jotka alkavat vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä laaditusta raportista:
 • N 3 -viestintä "Tietoja teknisistä keinoista palvelujen tarjoamiseksi tiedonsiirto- ja telemaattisten viestintäpalvelujen verkossa";
 • N 13 -viestintä "Tietoliikennepalvelujen laatu";
 • N 14-viestintä "Tietoliikennelaitteita koskevat tiedot";
 • N 15 -viestintä "Tietoja postialan viestinnän laadusta";
 • N 54-viestintä "Tietoja matkaviestinverkoista".
 1. Neljännesvuosittaiset lomakkeet, jotka alkavat tammi-maaliskuun 2009 raportista:
 • N 4-linkki "Tietoliikenneverkkojen vaihtoa (liikennettä)";
 • N 5 -viestintä "Tietoja postipalvelujen verkkojen vaihdosta";
 • N 65 viestintä (palvelut) "Tietoja viestintäpalvelujen tuloista".
 1. Tilastojen vuotuiset tilastotiedot:
 • N 18 -viestintä "Tietoja viestintäjärjestöistä";
 • N 21 -viestintä "Postiyhteyden tiedot";
 • N 31 tiedonanto "Tiedot televiestinnän teknisistä keinoista";
 • N 40 -viestintä "tiedot satelliittiviestinnän ja lähetystoiminnan teknisistä keinoista";
 • N 41 -viestintä "Tiedot kaukopuhelun, sisä- ja kansainvälisen puhelinviestinnän teknisistä keinoista";
 • N 44 -viestintä "Tiedot paikallisten puhelinviestintäverkkojen teknisistä keinoista";
 • N 51 -viestintä "Tietoja kaapeleiden ja lähetysten teknisistä keinoista";
 • N 57 -tiedonanto "Tietoja äänen yleislähetyksestä";
 • N 61-tiedonsiirto "Tiedot runkojen ja sisäisten perusverkkojen lähetyslinjoista".

Kaikista yllä olevista muodoista Rosstat tunnistaa N 65 -viestinnän (palvelut) "tiedot viestintäpalveluista saaduista tuloista". Sen indikaattori "Väestöön tuottamista viestintäpalveluista saadut tulot" on samankaltainen kuin suuntaviivojen "Maksettujen viestintäpalvelujen määrä" -indikaattori. Ainoa määrä väestölle tarjottavia maksullisia viestintäpalveluja olisi suurempi kuin väestön viestintäpalveluista saadut tulot, arvonlisäveron määrä ja maksujen vastaanottopisteissä veloitetun maksun summa, joka on maksettu tilille puhelun täydentämiseksi. Toisin sanoen maksetuista palveluista kertyy tuloja, verot mukaan lukien, kun taas teollisuudessa on sama indikaattori ilman verotusta.

Miten maksupalvelujen tunnustamishetki määritetään?

Suuntaviivojen mukaan tuotettujen palvelujen kirjanpito tapahtuu niiden toteuttamishetkellä (luovutus) eli omistusoikeuden siirtämishetkellä sopimuspuolelta palvelukuluttajalle. Samalla erotetaan:

 • palvelun tarjoamisen loppu (edellyttäen, että palvelua maksetaan aikaisemmin);
 • palvelun maksuaika.

Helpoin vaihtoehto, kun nämä kaksi kohtaa ovat samassa ajassa. Tällöin sitä pidetään maksupalvelujen tilastollisiin tarkoituksiin.

Tilatun palvelun ennakkomaksun tapauksessa rekisteröintihetki on hetki, jolloin palvelu on suoritettu. Tilinpäätöshetkellä tase sisältää ennakkomaksut varautumattomille viestintäpalveluille, tässä tapauksessa nämä määrät eivät sisälly tilastoihin. Teleyritykset, jotka työskentelevät ennakkoon maksamalla, tilastoivat palvelua sen toimittamisajankohtana (kuukauden lopussa tai muun jatkuvan palvelun tarjoamisen raportointipäivänä). Jos organisaation hyväksymä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ei sallita palveluiden kirjaamista palvelun lopettamishetkellä ja palvelu maksetaan etukäteen, se voi ottaa poikkeuksetta huomioon maksupyynnöt (suuntaviivojen 9 kohta).

Palvelun päättymisen jälkeen suoritettavien maksujen osalta näiden palvelujen rekisteröintihetki tilastointitarkoituksiin on maksupäivä. Täten organisaation tilastollisen lomakkeen täyttämiseksi on tarpeen erottaa tarjotut palvelut ja katsoa, ​​ovatko ne kaikki maksettuja vai eivät. Ne, joita ei ole maksettu mistä tahansa syystä, eivät sisälly tilastotietoihin. Nämä seikat olisi otettava huomioon operaattoreiden, jotka maksavat tilaajille palvelujen tarjoamisen jälkeen. Nämä operaattoreiden tilastotiedot voivat poiketa kirjanpitotietoista. Edellä esitetyn vivahteen lisäksi on toinen syy, joka ei salli tilastollisten lomakkeiden täyttämistä hyödyntää näitä tilinpäätöksiä. Tosiasia on, että indikaattori "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" ei kuvaa kaikkia viestintäorganisaation saamia tuloja, vaan vain asiakkaisiin (asiakkaisiin) liittyviä yksityishenkilöiden tuloja.

Mitä ei ole otettu huomioon maksullisten palvelujen määrässä?

Maksullisten palveluiden myyntimäärät väestöön eivät sisällä:

 • oikeushenkilöille tarjottavat palvelut, niiden erilliset osa-alueet, yrittäjät kaupallisen toiminnan toteuttamiseksi;
 • kaikkiin tason ja ulkopuolisten talousarvioiden talousarvioista maksettavat palvelut, mukaan lukien järjestöjen minkä tahansa tason talousarviosta suoritettavat korvaukset tietyille kansalaisryhmille tarjotuille tuille ja palvelujen sosiaalisen tuen maksaminen;
 • pakolliset maksut ja väestön eri osuudet, korot henkilöstölainojen käytöstä;
 • Asuntokannan, asunnoissa, hotelleissa, sosiaalisissa tiloissa (urheilutilat, klubit, kylpylät ja virkistysmahdollisuudet, kirjastot, esikoululaitokset jne.) ylläpitämiseen liittyvät kulut;
 • kansalaisten maksut lainsäädännön lakien rikkomisesta sekä tuomioistuimen määräyksestä (elatusapua, sakkoja, rangaistuksia, rangaistuksia jne.).

On huomattava, että jotkut luetelluista tuloista eivät heijastu pelkästään tilastotietojen muodossa, jotka koskevat maksullisten palveluiden määrää väestölle, vaan ne jätetään myös organisaation tuloihin kirjanpidon ja verotuksen ulkopuolelle.

Muutama sana siitä, miten tarjota tietoa

Organisaation on toimitettava tiedot Rosstatin alueelliselle elimelle liittovaltion tilastollisen havainnointilomakkeen muodossa noudattaen suuntaviivoja, jotka on täytetty sen täyttämisessä, viimeistään määräajan kuluessa (suuntaviivojen 5 kohta). Maksullisten palvelujen kirjanpito tosiasiallisissa myyntihinnoissa tapahtuu tarkasti raportointijaksolla organisaation ensisijaisten kirjanpitotietojen perusteella.

Kun vastuuosapuoli esittää koko tilastotietojen muodon Rosstatin alueellisille elimille kokonaisuudessaan oikeussubjektille eli kaikille sivukonttoreille ja rakennetoimialoille sijaintipaikasta riippumatta, tiedot koko väestön maksullisten palvelujen määrästä esitetään koko oikeushenkilölle. Jos organisaatio laatii tilastoilmoituksen jokaisesta "maksusta", tiedot siitä, kuinka paljon maksullisia palveluita väestölle koskee, on jokaiselle osastolle ja oikeushenkilölle kokonaisuudessaan (ilman osastoja) (suuntaviivojen 5 kohta).

Alueidenvälisten yritysten raportoinnin piirteet

Direktiivissä Rosstat totesi, että suuret vastaajat (organisaatiot) esittivät tilastomuodon esittämistä koskevat erityispiirteet, muun muassa viestintäyritykset.

Kaikki oikeushenkilön teleoperaattorit raportoivat kuukausittain viimeistään neljännellä raportointikauden jälkeen alueelliselle tilastotoimistolle muodossa N P-1 "Tiedot tavaroiden ja palvelujen tuotannosta ja lähetyksestä" ja liitteen 3 muodossa "Tiedot maksettujen palvelujen määristä populaatio lajin mukaan "muodostaen NP-1: n.

Teleoperaattorit, joilla on erilliset osa-alueet, muilla alueellisilla aloilla sijaitsevat sivukonttorit, toimittavat 20. päivänä lomakkeella asetetun määräajan jälkeen alueellisen tilastolaitoksen rekisteröintipaikassa tiedot:

 • lomakkeilla NP-1 (rivillä 28) ja lisäyksellä 3 muodostamaan NP-1 kokonaisuudessaan oikeussubjektille, mukaan lukien erilliset osa-alueet, jotka sijaitsevat Venäjän federaation muiden aihealueiden alueella;
 • lomakkeilla NP-1 (linja 28) ja liitteen 3 muodossa tämän muodollisen muodon muodolle NP-1, lukuun ottamatta erillisiä osa-alueita, jotka sijaitsevat Venäjän federaation muiden alojen alueella;
 • erillisten lomakkeiden eri muodoissa kullekin erilliselle alueelle, joka sijaitsee Venäjän federaation muiden alojen alueella.

Toimialojen ja erillisten osa-alueiden raporttien osalta yhtiön pääkonttori, muiden alu- eiden alueella sijaitsevat osa-alueet, ei edusta tilastollista lomaketta NP-1 (rivillä 28) ja lisäyksen 3 muodossa NP-1.

Palkkaneille palveluille tarkoitettujen tietojen esittämistä koskevaa menettelyä sovelletaan myös muihin lomakkeisiin: N P-5 (m) "Perustiedot organisaation toiminnasta" ja N 1 -palvelu "Tiedot maksullisten palvelujen tarjoamisesta yleisölle" (ero voi olla lähetyksen osalta).

Yhteenvetona tilastotietojen rikkomisesta

Ei ole mikään salaisuus, että yksittäiset organisaatiot virallisesti viittaavat tilastollisten lomakkeiden kokoamiseen. Tähän ei ole mitään hyötyä, sillä toimittamatta jättäminen (myöhästyneiden tietojen toimittaminen) sekä tilastojen toimittaminen puutteellisessa tai vääristyneessä muodossa annetaan vastuu. Suuntaviivoissa ei viitata siihen, mutta on olemassa myös muita säännöksiä, joissa määrätään seuraamuksia. Hallintokoodin mukaan Art. 13.19, jonka mukaan tilastotietojen esittämistä koskevan menettelyn rikkomisesta ja väärien tietojen antamisesta uhkaa 3 000-5 000 ruplan suuruinen sakko. Tilinpäätöksen laatimisvelvollisten elinten toimittamatta jättäminen Art. Venäjän federaation hallinnollisista rikoksista annetun lain 19.7 §: n mukaan, jonka mukaan rahastosta vastaava organisaatio voi kerätä 3 tuhannesta 5 tuhanteen ruplaan ja virkamieheltä - 300: stä 500 ruplaan. Tietenkin rangaistukset ovat alhaiset, mutta joka tapauksessa epämiellyttävät, toivomme, että tilastotietokannat muistuttavat yrityksiä siitä, että tilastolaitoksille on tiedotettava toiminnan pääindikaattoreista ajoissa, oikein ja täydellisesti.

Maksettujen palvelujen määrä väestötilastoihin

9.5. PAKOLLISEN PALVELUJEN YHTEENSÄ TILANTEESEEN

KÄYTETTÄVÄT PALVELUT PÄIVÄYSTÄ

Maksulliset palvelut väestölle ovat hyödyllisiä tuloksia tuotantotoiminnasta, joka täyttää kansalaisten erityistarpeet maksua vastaan, mutta ei ole toteutunut olennaisilta osin. Ne ovat myynnin kohteena ja niitä myydään hinnoilla, jotka kokonaan tai suurelta osin kattavat valmistajan kustannukset (myyntituottojen kustannuksella) ja tuottavat hänelle voittoa.

Yrityksille (järjestöille) voidaan tarjota maksullisia palveluita kaikista organisatoris-oikeudellisista muodoista ja omistusmuodoista yksittäisille tilauksille sekä yksityishenkilöille (kansalaiset, jotka harjoittavat yritystoimintaa ilman oikeudellista yksikköä).

Tärkein tilastollinen indikaattori, joka mittaa väestölle tietyn ajanjakson aikana suoritetut maksulliset palvelut, on arvoindikaattori "Maksettujen palvelujen kokonaismäärä väestölle". Se heijastaa palveluntarjoajien tuloja (bruttotuloja) joko suoraan kansalaisilta, joille palveluja tarjotaan tai yrityksiltä (järjestöiltä) saaduista varoista työntekijöilleen suoritetuista palveluista. Tämä indikaattori muodostetaan tilastollisen havainnoinnin perusteella saaduilla tiedoilla (virallisesti rekisteröityjen yritysten maksullisten palvelujen määrä) ja yksilöiden tarjoamien palvelujen määrän laskelmista.

MAKSUPALVELUJEN TYYPIT VÄESTÖÖN

Mukana Venäjän väestöpalveluiden kaikkien luokkien luokitus (OKUN), joka hyväksyttiin ja hyväksyttiin Venäjän Gosstandartin päätöslauselmalla 28.6.1993.
N 163, maksullisille palveluille on olemassa seuraavat päätyyppiset palvelut:

matkustajaliikennepalvelut;

kulttuurilaitosten palvelut;

matkailu- ja retkipalvelut;

fyysisen kulttuurin ja urheilun palvelut;

oikeudelliset palvelut;

palvelut koulutusjärjestelmässä;

kaupan palvelut ja julkiset ravintolat (indikaattorissa "maksullisten palvelujen määrä väestön" ei sisälly, ovat tutkia kauppatilasto), markkinoiden palvelut.

Nettomattomat maksullisten palveluiden tyypit näkyvät ryhmässä "muut palvelut yleisölle".

Soveltamisala kotitalouspalvelut sisältää kustannukset, jotka aiheutuvat yksittäisten yksittäisten kansalaisjärjestöjen suorittamista seuraavista palveluista:

kengän korjaus, maalaus ja räätälöinti (ei kuitenkaan huopa- ja kumikenkien valmistus);

vaatteiden, turkis- ja nahkatuotteiden, hattujen ja tekstiilituotteiden valmistamiseen, korjaamiseen, ompeluun ja neulontaan (mukaan lukien esittely ja muotinäytös) korjaaminen ja räätälöinti;

Kodinkoneiden, kodinkoneiden ja kodinkoneiden korjaus ja huolto, laitteiden korjaus ja valmistus;

(mukaan lukien tekninen tarkastus, puhdistus ja pesu, ajoneuvojen varastointi maksullisessa pysäköintipaikassa, hälytysjärjestelmien ja radiolaitteiden asennus);

huonekalujen valmistus ja korjaus (mukaan lukien huonekalujen kokoaminen kotona asiakkaalle, jonka hän hankkii purkamattomassa muodossa);

kuivapesu ja värjäys;

Pesulapalvelut (myös niihin liittyvät palvelut - vähäiset korjaavat käsiteltävät asiat);

asuntojen ja muiden rakennusten korjaus ja rakentaminen (mukaan lukien yksittäisten autotallien rakentaminen ja korjaus, ovenkehysten vahvistaminen, kaivojen rakentaminen, poraus ja kaivojen varusteet);

valokuva- ja valokuva- ja elokuva-lab-palvelut;

kylpy- ja suihkupalvelut;

kampaamopalvelut (mukaan lukien peruukkien ja kynttilöiden valmistus);

vuokrauspalvelut;

huolintapalvelut (mukaan lukien porteripalvelut, pehmeät käsimatkatavarat ja matkatavarat, matkatavaroiden varastointipalvelut);

hautauspalvelut (mukaan lukien hautausvarusteiden myynti erikoismyymälöiden kautta);

muuntyyppiset kotitalouspalvelut (mukaan lukien kaasutuspalvelut, maataloustuotteiden ja metsätuotteiden jalostuspalvelut, huovutettujen kenkien valmistus, paristojen vaihto elektronisissa kelloissa ja muissa laitteissa, lasin ja peilien leikkauspalvelut).

Henkilökohtaisten palvelujen määrä huomioi myös:

henkilökohtaisten palvelujen tarjoamiseen käytettävien materiaalien, osien, osien ja varaosien (vähittäishintojen) kustannukset;

osuuskunnat (kumppanuudet), osuuskunnat (kumppanuudet), kustannukset riippumatta maksutapahtumasta, osuuskunnissa toimivien osuuskunnan rakentamis- ja korjauspalveluiden kustannukset sekä kiinteistöjen omistamien ajoneuvojen pysäköintimahdollisuudet;

elektronisten laitteiden, kotitalouskoneiden ja -laitteiden, yksittäisten ajoneuvojen korjausajankohdan takuuaikana (lukuun ottamatta valmistajan suorittamia takuukorjauksia);

jalkineiden, vaatteiden, neuleiden, huonekalujen, elektronisten laitteiden, kodinkoneiden ja kodinkoneiden korjauspalveluiden, terveydenhuollon laitosten, sosiaalisten ja kotimaisten järjestöjen tilaamien metallituotteiden, pesula-, kuivapesu- ja värjäys- ja kuljetuspalvelujen kustannukset sekä yritystoiminnan harjoittajat, pesula-, kuivapesu- ja värjäyspalvelut, jotka toimivat oppilaitosten, hotellien, matkailualan yritysten asuntoloissa, rautatiet, lentokentät, varustamot ja sotilasyksiköt (lukuun ottamatta asiakkaiden taseeseen kuuluvia pesulapalveluja), kylpy- ja suihkutuspalveluita sotilasyksiköiden varoista;

vammaisten omistamien moottoriajoneuvojen korjaus- ja ylläpitokustannukset heidän sosiaaliturvaan liittyvissä toimeksiannoissaan.

Kotimaan palvelut eivät sisällä kustannuksia:

asiakkaan toimittamat materiaalit, tuotteet, varaosat ja osat (asiakkaan toimittamat raaka-aineet);

yrityksen vähittäiskaupassa hankkimat materiaalit, tuotteet, varaosat ja osat;

nestekaasua tankkaamalla ja toimittamalla kaasupulloja väestölle, joka otetaan huomioon osana laitoksia (kaasuntoimitukset);

teokset ja palvelut, joita asiakas ei ole maksanut;

elektronisten laitteiden, kotitalouskoneiden ja -laitteiden takuukorjaus, jonka suorittavat määrätyt laitteet tai yksiköt valmistaja suoraan;

elektroniikkalaitteiden, kotitalouskoneiden ja -laitteiden, ajoneuvojen ennakkomyynti tai ennakkomyynti;

palvelut, jotka yksi yritys (yhteistyössä, välitys) jo ottaa huomioon;

matkalippujen toimitusmaksut taloon;

puutarhanhoito- ja kukkatilojen (yritysten) erikoisliikkeiden (lukuun ottamatta erikoisliikkeitä myydyistä hautausvarusteista) myytävien kukkien, taimien ja siementen kustannuksia, jotka otetaan huomioon vähittäismyynnin osana.

Palveluissa matkustajaliikenne sisältää kuljetuksen tulojen määrän:

matkustajat, jotka matkustavat joukkoliikenteessä (raide, meri, ilma, joki, tie, kaupunkiliikenne (raitiovaunu, vaunu), metro) sekä kaikenlaiset kuljetusyritykset, joiden matkustajaliikenne ei ole pääasiallinen toiminta;

rautatieliikenteen matkustajien matkatavara- ja toimistopalvelut (vuodevaatteet);

matkustajien matkatavara ja lasti;

yksittäisten omistajien ajoneuvot, matkatavarat ja laivasto laivastoon, jokisuistioihin ja ponttonisilta;

henkilöautojen takseja.

Matkustajaliikennepalvelut sisältävät myös lippujen ennakkomyynnistä saadun palkkion määrän, kaikentyyppisten kuljetusten lippujen varauksen.

Matkustajaliikennepalvelut eivät sisällä:

maantiekuljetuspalvelut huonekalujen ja muiden tavaroiden kuljettamiseksi väestöön, kaasupullojen toimittaminen väestölle, satamiin ja matkatavaroiden varastointiin liittyvät palvelut, jotka otetaan huomioon arjen palveluiden yhteydessä;

toimitukset postitusten ja aikakauslehtien postitus- ja aikakauslehtien viestinnän ja kioskit "Rospechat" -toimistoihin (sivuliikkeistä) sekä taksiyritysten ja maantieliikenteen organisaatioiden tulot matkustajamaksujen, linja-autojen ja muiden ajoneuvojen tarjoamisesta muille yrityksille ja organisaatioille tunneittain.

Palveluissa viestintä sisältää väkiluvun:

kirjeiden, pakettien, maksumääräysten, pakettien, lähetyssanomien lähettämisen;

pakettien ja pakettien paketti vastaanotossa vastaanottopisteissä pakettien ja pakettien lähettämiseen;

henkilökohtaisten ja kollektiivisten kotipuhelimien, puhelin- puhelimien käyttö;

kaukopuhelujen tarjoaminen puhelinpalvelukeskuksista, kaukopuheluista, puhelimista, puhelimista hotelleissa;

puhelinten korjaus;

lähetyspisteiden käyttö;

sähköiset viestintäpalvelut;

asennus (mukaan lukien viestintäyrityksen omistamien puhelinlaitteiden kustannukset), puhelimien ja radioasemien uudelleenasennus, uudelleenrekisteröinti, lisäpistokkeiden ja puhelimien asennus, puhelinlaitteiden korjaus;

kaapelitelevision käyttö;

televisio-ohjelmien kollektiivisen vastaanoton suuret järjestelmät;

pakettikotelot, pussit, jotka myydään viestintäyrityksissä;

kirjekuorien ja postikorttien merkitseminen, viestintäyrityksille myytävien postilähetysten postimerkit.

kotelo Sisältyvät palvelut:

asukaslukujen todellinen (ja ei kertynyt) maksu;

asuntojen ja rakennusosuuskuntien taloustilojen kulukorvaus (ilman ennakkomaksua ja myöhempää osuuskuntien kustannusten lunastamista);

hostellissa, hotelleissa (mukaan lukien hotellivarauksen määrä) maksamisen todellinen määrä;

asumistiloja koskevien palveluiden väkilupa;

yksityisen sektorin lomailijoille tarjottavan majoitusmaksun.

Asumispalvelut eivät ota huomioon:

Hotellihuoneen hintaan sisältyvät palvelut: TV: n vuokraus, jääkaappi, vedenkeitin, astiat, rauta- ja muut kodinkoneet, taksin soittaminen, teiden, savukkeiden, veden jne. valmistelu ja toimittaminen huoneisiin; vaatteiden, kenkien, kengänpuhdistuksen jne. korjaus, kotitalouspalvelujen osana toimivat palvelut;

yritysten ja järjestöjen varojen määrä asuntokannan ylläpitämiseksi;

hotellien ja hostellien matkailijoiden majoituskustannukset, jotka sisältyvät matkailureittien ja retkipalvelujen matkoihin;

asuntorakennusten ja rakennusosuuskuntien asuntojen käyttökustannusten korvausmäärän "määrä, joka on suunnattu talon ylläpitoon ja jonka kotitaloustuotteet koostuvat tällaisten korjaustöiden suorittamisesta vastaavan yrityksen toimesta.

apuohjelmia Palvelut sisältävät varsinaisen (eikä kertyneen) väestömaksun sähkön, keskuslämmityksen, vesihuoltoon, kaasuntoimitukseen, kuumavesisäiliöön, jäteveden käsittelyyn sekä jätteidenpoistoon, alueen puhdistukseen (asuntorakentamisen, asuntojen ja autotallirakentamisen mukaan). osuuskunnat, yksittäiset kotitaloudet, puutarhatyöt, kumppanuudet). Nämä varat näkyvät organisaation raportissa, jotka tarjoavat suoraan näitä palveluja kansalaisille hinnoilla ja tariffeilla väestölle (eli vähittäismyyntihinnoin). Sähkön, lämpöenergian, veden, kaasun tuotantoon ja teknologisiin tarkoituksiin, viemäröinti- ja sanitaatiopalveluista näiden yritysten alueilta ja viestinnältä saatujen varojen määrää ei oteta huomioon laitosten määrässä.

Palveluissa kulttuurilaitokset Väestö maksaa:

sisäänpääsyliput (kausikortit) elokuvien, video-ohjelmien, esitysten, konserttien, sirkusesitysten, vierailujen museoihin, näyttelyihin, luovia iltoja varten;

lippuja puistoihin (puutarhoihin) kulttuurin ja virkistyksen, tanssilattiat, teatterifestivaalit, karnevaalit; iltaisin, konserteissa, diskoissa ja muissa kulttuuritapahtumissa, jotka järjestävät virkistyspuistojen (kaupunkipuutarhat) voimat, ilman osallistuvien konserttiorganisaatioiden, teatteriryhmien, sirkusryhmien esittämien ohjelmien kustannuksia;

ratsojen ja pelikoneiden käyttö;

lippuja eläintarhoihin, planetaarioihin;

vierailut kulttuurien, taiteen ja muiden kulttuuri- ja koulutustoimien yliopistoihin;

koulutus musiikki-, taide- ja tanssikouluissa.

Kulttuuripalvelut eivät sisällä:

kulttuurilaitosten suorittaman taatun maksun määrä esityksiä, konsertteja jne. varten. esityksillä

vierailevien museoiden, näyttelyiden jne. kustannukset. kulttuuritapahtumia, jotka sisältyvät retkien hintaan.

matkailu retki palveluihin sisältyvät matkareittien ja retkien matkojen kustannukset, joihin kuuluvat:

matkustajaliikennepalvelut;

majoitus ja ateriat matkailun hotellikomplekseissa, matkailukeskuksissa, hotelleissa, leirintäalueissa, pankeissa, leirintäalueissa;

majoitus muiden yksiköiden vuokratuissa majoituspalveluissa ja kansalaisten henkilökohtainen asuminen;

Retkeily-, matkailu- ja virkistyspalvelut;

kulttuurinen massapalvelu jne.

Matkailu- ja retkipalveluiden ei pidä ottaa huomioon matkailijoille ja matkanjärjestäjille tarjottavia palveluja, jotka ylittävät tositteiden kustannukset ja maksavat lisäksi:

matkailuvälineiden ja -välineiden vuokraus, valokuvauspalvelut, kampaamopalvelut, kylpylät, saunat - jotka otetaan huomioon osana henkilökohtaisia ​​palveluja;

diskot, peliautomaatit, elokuvateokset - kulttuurilaitosten palveluissa;

urheilutilat - otetaan huomioon fyysisen kulttuurin ja urheilun palvelujen kokoonpanossa;

hieronta, hammashoito ja muut lääketieteelliset toimistot - otettu huomioon lääketieteellisten palvelujen kokoonpanossa;

ravintoloiden, kahviloiden, ruokaloiden, buffettien rahallinen tuotto, joka on vastaanotettu matkailijoiden ja matkailijoiden lisäpalvelusta sekä muilta ihmisiltä - otettu huomioon ravintolan liikevaihdon kokoonpanossa.

Palveluissa fyysinen kulttuuri ja urheilu Sisältää:

urheilukilpailujen, loma-, urheilu- ja viihdetapahtumien, urheilutapahtumissa järjestettävien urheilukilpailujen, kalenteri- lippuja ja lippuja urheiluun, liikuntaan, urheiluun, urheiluun, urheiluun, urheiluun, urheiluun, liikuntaan, urheiluun, urheiluun, urheiluun, urheiluun ja urheiluun. jne.;

urheilutaitojen lukumäärän koko ja fyysisten ominaisuuksien kehittäminen kursseissa, fyysisen kulttuurin ja urheilun ohjaajien koulutuspalvelut;

urheilulajeja, simulaattoreita, varusteita, yhtenäisiä ja muita urheilulajeja (kylpyjä, saunaa, lastenhoitoa, vaatetusta, fysioterapiaa, hierontoja, vesihierontatoimenpiteitä) käyttävien henkilöiden maksut.

lääketieteellinen Palveluihin sisältyvät väestön saamat sairausvakuutuslaitoksille erilaiset sairaanhoitopalvelut ja terveyspalvelut kaikkiin omistusmuotoihin, niiden yksiköihin:

kaupungin, hammaslääketiede, fysioterapeuttinen, homeopaattinen poliklinikka, kosmetiikkaklinikka, hammasproteesilaitokset ja -kaapit, narkoottiset poliklinikat, lääketieteelliset kuljettajat, desinfiointiasemat, terveys- ja epidemiologisten laitosten ja muiden laitosten laitokset ja laboratoriot.

Lääketieteellisiin palveluihin kuuluvat myös henkilöt, jotka hoitavat lääketieteellistä toimintaa ennalta määrätyllä tavalla ilman, että he muodostavat oikeussubjektia (yksityiset lääkärit, sairaanhoitajat jne.).

terveys ja terveys Sisältyvät palvelut:

voucherin hinta (mukaan luettuina lasten leirin tositteet) terveyskeskuksiin ja terveydenhuollon parantaviin laitoksiin (kirjanpito suoritetaan niiden yritysten sijaintipaikassa, jotka ovat näiden laitosten sijoittautuneet tai niiden vastuulla;

lomanviettäjille tarjottavien lisäpalvelujen lisämaksusta aiheutuvat lisämaksulliset palvelut: hammashoitopalvelut, kauneudenhoitopalvelut, hierontapalvelut ja muut hoitohuoneet, TV: n tarjoaminen, jääkaappi ja muut laitteet, jotka tarjoavat lisäpalveluita virkistäytymiselle (nämä palvelut tarjotaan sanatorion ja terveyslaitosten sijainnin mukaan).

Ei sisälly spa-palveluihin:

palvelut yksittäisten talojen asuintilojen tarjoamiseksi, jotka on järjestetty vierailijoille lepoalueelle ilman voucherta ja lasketaan osana asumispalveluita;

terveydenhoitolaitosten työntekijöiden aterioiden maksu;

yritysten varojen määrä talouden ylläpitämiseksi kylpylässä ja lomakohteissa.

eläinlääketieteen palveluihin kuuluvat kotieläinten hoitoon liittyvät palvelut eläinlääketieteellisissä klinikoissa ja kotona (kotieläinten kliiniset tutkimukset ja eläinlääkärintodistusten antaminen, rokotukset, poistaminen, kotieläinten hoito, ambulanssin ja eläinlääkärin lähteminen taloon jne.).

Palveluissa oikeudellinen luonne mukaan lukien notaarien tekemät palvelut, asianajajien, yksityisten notaarien ja lakimiesten tarjoamat palvelut.

Palveluissa pankit sisältää pankkilaitoksen suorittamien palvelujen väestönpalkkion koon: selvitys- ja kirjakirjojen antamisen, talletusten tai käteisen siirtämisen yksityishenkilöille, luottokortin myöntämisen, talletusten vakuuksien (valtion joukkovelkakirjat, todistukset ja muut arvopaperit) taulukoita yleisön tallettamisesta hyväksyttyjen joukkovelkakirjojen voitoista, yksittäisten kassakaappeiden tarjoaminen, talletusten etsiminen kansalaisten (tallettajien ja perillisten) pyynnöstä.

Palveluissa koulutusjärjestelmässä Sisältää:

vanhempien tosiasiallisen maksun koko lasten ylläpitämisessä esiopetuslaitoksissa (lastentarhat, lastentarhat, päiväkotit, päiväkotit);

korkeakoulujen, teknisten oppilaitosten, ruokailupalvelujen ja taulukoiden koulutuksen, vieraiden kielten, autolla ajamisen, tietotekniikan ja tietotekniikan peruskurssien sekä muiden kurssien ja piireiden koulutuksen maksulliset kurssit;

palvelut toisen asteen ja korkeakoulutuksen järjestelmässä;

palvelut teknisen koulutuksen järjestelmässä;

koululaitosten (metsäkoulujen) palvelut lasten ylläpitämiseen.

Koulutusjärjestelmän palvelut eivät ota huomioon:

esikouluopetuksen työntekijöiden maksaminen näissä laitoksissa heille tarjottavista elintarvikkeista;

näiden laitosten ylläpitämiseen tarkoitettujen yritysten varojen määrä.

muut palveluihin kuuluu väestömaksun koko:

turvallisuus hälytys asennuspalvelut;

maatalous- ja vaatetusmarkkinoiden palvelut (lihan leikkaaminen, punnituslaitteet, kaupallisten laitteiden tarjoaminen, taulukon tarjoaminen, pakastimen pakastamisen jäädyttäminen, maataloustuotteiden varastoiminen jääkaapeissa, varastoissa, kasvihuoneissa ja kauppakeskuksissa, jotka tarjoavat auringonsäteitä);

sellaisten kaupan järjestöjen palvelut, jotka eivät kuulu maksetuista palveluista alakohtaisiin ryhmiin;

tieteellisen alan palvelut, mikrofotokopirovaniya-laboratorioiden tarjoamat palvelut ja asiakirjojen palauttaminen;

tietotekniikan työtä.

VÄESTÖN TARKOITETUT PALKAT PALVELUT
OIKEUDELLISET YHTEISÖT (YRITYKSET, ORGANISAATIOET)

Oikeushenkilöiden (yritykset, organisaatiot) väestölle suorittamaan maksullisiin palveluihin perustuvien tilastojen muodostamista tekevät valtion tilastolaitokset seuraavien tilastollisten havaintojen perusteella:

1. N1-palvelut "Tietoja yleisön maksullisten palvelujen määrästä". Sen täyttävät yritykset, joille maksullisten palvelujen tarjoaminen väestölle on pääasiallinen toiminta. Vuoteen 1996 asti näiden lomakkeiden tarkkailu tehtiin täydellisellä pohjalla, yli 140 tuhatta esinettä neljännesvuosittain toimitti tämän lomakkeen asianmukaiselle tilastovirastolle. Vuodesta 1996 lähtien f.N1-palveluihin on tehty tilastollisen tarkkailun epäjatkuva menetelmä, jossa on kehitetty menetelmiä maksullisten palveluiden jatkuvaan tilastolliseen seurantaan (tyypin mukaan) ja käyttöpaketin (PPP-ISSN) käyttöoppaasta jatkuvan tilastollisen seurannan menetelmistä. Tämä menetelmä sisältää "tyypillisen kaavoitetun näytteen" käytön, jossa koko väestö jaetaan ensin ryhmiin, jotka ovat laadullisesti homogeenisia mille tahansa olennaiselle ominaisuudelle, minkä jälkeen näistä ryhmistä tehdään satunnaisvalinta tiettyyn yksikkömäärään. Samalla, jos koko väestö on jaettu tiettyyn joukkoon ryhmiä, näytteen kokonaisuuksien määrä on yhtä suuri kuin kunkin ryhmän yksiköiden summa. Yksiköiden valinta kussakin ryhmässä tapahtuu satunnaisesti, ja näyte on suhteeton.

Tärkein kriteeri pääryhmän jakamiseksi ryhmiin on maksullisten palvelujen määrä väestölle. Menetelmä mahdollistaa havainnointimenetelmän yhdistetyn käytön täydellisellä raportoinnilla palveluista tai niillä hallinnollisilla alueilla, joilla on riittämätön määrä yrityksiä.

Menetelmä mahdollistaa näytekokoonpanon pakollinen kierrättämisen kerran vuodessa, lopetettujen yritysten korvaaminen vastaavilla yrityksillä yleisten joukosta ja sekä yleisten että näytteenäytteiden uudistaminen, jos suuri määrä uusia yrityksiä syntyy.

2. N MP "Tietoa pienyrityksen taloudellisen ja taloudellisen toiminnan pääindikaattoreista". Tämän lomakkeen tietojen perusteella lasketaan pienten yritysten väestölle suorittamat maksulliset palvelut, joiden maksullisten palvelujen tarjoaminen ei ole pääasiallinen toiminta. Tätä varten käytetään maksullisten palvelujen suhdetta, joka perustettiin vuonna 1994 perustettuihin pienyrityksiin, joista palvelujen tarjoaminen ei ole pääasiallinen toiminta ja maksettujen palvelujen määrä rekisteröidyille yrityksille.

3. N 1-VES "Tietoja yhteisyrityksestä ja ulkomaisesta yrityksestä." Tästä lomakkeesta kerätään tietoja yhteisyritysten väestölle tarjottujen maksullisten palvelujen määristä.

4. N 65-ETR "Tietoa metro-, raitiovaunu- ja trolibussien kuljetuksista". Tästä lomakkeesta saadaan tiedot raitiovaunu-, vaunu- ja metroyhteyksien maksullisista palveluista.

5. N 65-autotrans "Tiedot maantiekuljetusten tuotannosta". N 1-autotrans "Tietoja maantiekuljetusten saatavuudesta ja käytöstä." Näiden lomakkeiden perusteella määritetään matkustajaliikenteen maksullisten palvelujen määrä.

6. Rautateille, ilmailulle, sisävesiliikenteelle ja meriliikenteelle maksettavien palve- lujen määrä määräytyy rahatalouden tulojen ja väestönmenojen (rautatie-, vesiliikenne- ja lentoliikennetuottojen, pankin lipputoimistossa, symboli 05) olevien tietojen perusteella.

7. N 65 -viestintä "tiedotuspalveluista", joiden perusteella tiedotetaan yleisölle tarjotuista maksullisista viestintäpalveluista.

8. N 12-neuvottelu "Tietoja markkinoiden taloudellisesta ja taloudellisesta toiminnasta". Tästä lomakkeesta saadaan tiedot myyjälle suoritetuista palveluista saaduista tuloista (rivi "Palvelumaksu"). Koska 12-neuvottelulomakkeella on vuosittainen kehitysjakso, lasketaan markkinapalvelujen volyymi kuluvalle vuodelle. Tätä tarkoitusta varten käytetään edellisvuoden markkinapalveluiden tuottoja, tavaroiden ja palveluiden kuluttajahintojen yhdistettyä indeksiä (raportointikautta edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon) ja vastaavaa kerrointa K, joka on 0,25 ensimmäiselle neljännekselle ja 0,25 ensimmäiselle puolivuotiskaudelle., 9 kuukautta - 0,75, vuosi - 1. Tällä tavoin laskettujen markkinapalvelujen määrä otetaan huomioon muiden palveluiden volyymissä väestölle.

Koska väestön kuljetuksista liikenteessä, viestintäpalveluista ja markkinoista saadut tulot otetaan huomioon asianmukaisissa muodoissa ilman arvonlisäveroa, indikaattori "Maksullisten palveluiden määrä väestölle" sisältää arvonlisäveron, tulot matkustajien kuljetuksesta linja-autoilla kansainvälisillä ja kansainvälisillä reiteillä, matkustajamaksut ja viestintäpalvelut ja markkinat kerrotaan kertoimella 1,2 saadakseen tulot mukaan lukien arvonlisäveron. Lähipiiri- ja kaupunkiliikenne (paitsi taksit) ei ole arvonlisäveroa. Liikevaihto rautatie-, vesi- ja lentoliikenteestä, joka on vastaanotettu pankin rahapisteissä (tunnus 05), sisältyy arvonlisäveroon.

Tilastollisen havainnon mukaan lueteltujen tilastotietojen perusteella tilattujen henkilöiden väestölle suoritetut maksulliset palvelut on oikaistu mahdollisten alihankintasopimusten määrästä yrityksiltä, ​​jotka eivät ole toimittaneet tietoja näistä lomakkeista. Se käyttää vuonna 1994 tehdyn vastaavan kyselyn aikana saadun aliarvioinnin prosenttiosuutta. Venäjällä kokonaisuudessaan tämä prosenttiosuus on 5%.

PAINETTUJEN PALVELUJEN YLEISEN TILAN MUODOSTAMINEN VUOSIKERTOMUSTA

Saadakseen tietoja maksullisten palvelujen kokonaismäärästä väestölle on välttämätöntä täydentää oikeushenkilöiden väestölle suorittamaa maksullisten palvelujen määrää, joka sisältää tietoja yksityishenkilöiden (yrittäjätoimintaan osallistuvien kansalaisten muodostamasta oikeudellisesta yksiköstä) suoritetuista palveluista. Yksityishenkilöille väestölle suoritetuista maksullisista palveluista ja näin ollen maksettujen palveluiden kokonaismäärä väestölle on esitetty taloudellisen arvioinnin menetelmissä ja maksetuista palveluista väestöä kuvaavien indikaattorien mukauttamisessa, jonka valtion tilastokomitea on hyväksynyt 24. huhtikuuta 1995 N33: ssa ja sen lisäykset : Taloudellisia arviointeja ja maksetuista terveyspalveluja kuvaavien indikaattoreiden oikaisut (hyväksytty valtion tilastokomitean 5. heinäkuuta 1995 päivätyllä kirjeellä) ja Menetelmät maksullisten rituaalipalvelujen määrän arvioimiseksi väestölle (hyväksytty valtion tilastokomiteassa 11. heinäkuuta 1995).

tekniikka
taloudelliset arviot ja indikaattorit,
luonnehtia maksullisia palveluita yleisölle

Menetelmää kehitettiin, jotta saataisiin objektiiviset ja luotettavat tiedot maksullisten palveluiden volyymeistä väestöön. Se sisältää tämän indikaattorin muodostamisen täydentämällä virallisen tilastollisen havainnon perusteella saatuja tietoja lomakkeista N1 - palvelut, MP, 1-WES, 65-ETR, 65-autotrans, 1-autotrans, 65-joukkovelkakirja, tunnus 05, lasketut ja arvioidut tiedot :

jotka eivät ole toimittaneet N1 - palveluihin liittyviä tietoja;

yksityishenkilöille (yrittäjätoimintaan osallistuvat kansalaiset, jotka eivät ole oikeushenkilöitä) palvelujen tarjoamisessa veroviranomaisten kanssa;

yksityishenkilöille, joita ei ole rekisteröity veroviranomaisiin, väestölle suoritetuista palveluista.

Yksittäisten tilien tietopohja on alueellisten verohallintojen tiedot näiden henkilöiden bruttotuloista yrittäjätoiminnasta ja verovelvollisten suorittamien summien asiantuntijalausunnosta sekä tilastotietoja, jotka epäsuorasti kuvaavat talousyksiköiden ja yksityishenkilöiden väestölle suorittamien palvelujen määrää jotka eivät ole veripalvelutoiminnan näkökulmasta (esimerkiksi asianajajien lukumäärä, yksilöllisesti rakennetut talot ja muut rakennukset, maatalouskoneet ja laitteet).

Yksityishenkilöiden suorittamien palvelujen maksut suoritetaan terveydenhuollon, terveydenhuollon ja virkistystoiminnan, notaarin, kuljetuksen, hautaustoiminnan, kenkäkorjauspalvelujen, räätälöinnin, autojen korjausten, kotitalouskoneiden ja laitteiden, kenkien, kampaamojen ja muiden kukin laji erikseen.

Asiantuntija arvioi tilastotietoja, jotka epäsuorasti kuvaavat palvelujen määrää, luonteeltaan oikeudellisia palveluja, asuntojen ja muiden rakennusten rakentamista, kotitalouskoneiden ja laitteiden korjaamista. Tulevaisuudessa näiden palvelujen luetteloa laajennetaan.

1. Väestölle tarjottujen maksullisten palvelujen määrä
yrityksille ja organisaatioille

Virallisesti rekisteröityjen yritysten väestölle maksettujen palvelujen määrä määritellään seuraavien valtion liittovaltion tilastollisten havaintojen perusteella muodostettujen palvelujen määrän summana:

virallisesti rekisteröityjen yritysten kaikenlaisen omistusoikeuden maksettujen palvelujen määrä - N1-palvelujen muodossa;

sellaisten pienten yritysten maksullisten palvelujen määrä, joille palvelujen tarjoaminen ei ole pääasiallinen toimiala (pienyritykset teollisuudessa, rakentamisessa ja muilla teollisuudenaloilla) - N: n muodon perusteella;

yhteisyritysten palvelujen määrä - N 1-WPP: n perusteella;

matkustajaliikennepalvelujen määrä - lomakkeiden N 65-ETR, 65-autotrans, 1-autotrans;

viestintäpalvelujen määrä - perustuen N 65 -viestintään.

Valtion tilastollisen havainnon perusteella muodostettuun tilavuuteen on lisättävä väestölle palveluja, jotka eivät ole toimittaneet tietoja N 1 -palveluista. Mahdollisen alihankinnan määrä määritetään vuoden 1994 kyselyn mukaan. Jos alueella ei ole tehty tällaista kyselyä, mahdollisten alikattoisten määrien määrä voi olla 5 prosenttia (keskimäärin Venäjällä) N1-lomaketta toimittavien yritysten väestölle suoritetuista palveluista. Tulevaisuudessa pitäisi tehdä säännöllisesti tällainen tutkimus.

2. Maksullisten palvelujen määrä fyysiselle väestölle
(yrittäjyyteen osallistuvat kansalaiset)
toiminta ilman oikeudellista yksikköä),
rekisteröidään veroviranomaisten kanssa

Venäjän federaation verotuspalveluilla kaikilla alueellisilla tasoilla on tietoa yksityishenkilöistä, jotka harjoittavat liiketoimintaa. Kyseisten henkilöiden taloudelliset tulokset kirjataan ja valvotaan vuoden aikana piirin veropalvelut yksityishenkilöiden yksittäisissä ilmoituksissa, jotka sisältävät bruttotuloja, kustannuksia ja verotettavaa nettotuloa. Ilmoitus merkitsee, millaista toimintaa yksittäinen henkilö harjoittaa. Tällä hetkellä verotarkastuslaitokset eivät käsittele näitä tietoja, eikä niitä jaeta toimintotyypin mukaan.

Yksityishenkilöiden tarjoamien maksullisten palvelujen määrän määrittämiseksi alueellisten veroviranomaisten on hankittava tietoa yksityishenkilöiden bruttotulojen suuruudesta ja jakeltava se kahteen toimintatyypiksi: kaupalliseen ja kaupalliseen toimintaan sekä palvelujen tarjoamiseen. Jos veripalveluille ei ole mahdollista saada todellista suhdetta alueelle, voit ottaa huomioon suhdeluvun 60% ja 40% vuoden 1994 kyselyssä.

Jos verotulojen bruttotuloista (WA) ei ole tietoja, on tarpeen käyttää tietoja nettotulojen määrästä (BH). Kannattavuuden tasoon perustuen 25 prosenttia bruttotulojen määrä määritellään kaavalla:

VD = BH (----- + 1); WD = BH x 5

Bruttotulot ovat yrittäjätoimintaan osallistuvien henkilöiden väestölle suorittamien palkattujen palvelujen määrä ilman, että he muodostaisivat oikeushenkilöä edellisvuodesta. Näiden tietojen hankkimiseksi kuluvana vuonna raportointikaudella on välttämätöntä käyttää tavaroiden ja palveluiden kuluttajahintaindeksiä (raportointikautta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna) ja vastaava kerroin K, joka on 0,25 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja -0,5 ensimmäisellä puolivuotiskaudella, 9 kuukautta - 0,75, vuosi - 1. Tässä tapauksessa yrittäjätoimintaa harjoittavien henkilöiden väestölle suorittamat maksulliset palvelut määrätyllä tavalla vuoden 1995 ensimmäiselle neljännekselle ovat seuraavat:

VD i - Brutto bruttotulot vuoden 1995 ensimmäiselle neljännekselle,

VD noin - kumulatiivinen bruttotulot vuodelle 1994,

I p - tavaroiden ja palveluiden kuluttajahintojen yhdistetty indeksi

(I vuosineljännes 1995 - I neljännes 1994)

3. Yksityishenkilöille, joita ei ole rekisteröitynyt veroviranomaisille, maksetaan maksullisia palveluita väestölle

Venäjän veropalvelujen työntekijöiden mukaan 30-60 prosenttia väestöä palvelevista henkilöistä ei ole rekisteröity veroviranomaisiin, mikä johtuu pääasiassa työn epäsäännöllisyydestä. Näiden henkilöiden bruttotulojen (VD) arvioidaan olevan 1,5: n verran veroilmoittautuneiden yrittäjien palveluiden määrä.

4. Taloudellisten yksiköiden ja yksityishenkilöiden väestölle suorittamien palkattujen palvelujen määrän taloudellinen arviointi
ei näy veropalveluja

Käytännössä yksittäisten henkilöiden tarjoamista palveluista saa tietoja kotitalouksien otantatutkimuksesta. Näytteen tulosten jakaminen koko väestölle on kuitenkin rajoitettua, koska tämän otoksen edustavuus aiheuttaa epäilyjä, koska se ei käytännössä sisällä korkean tulotason omaavia perheitä, kun taas nämä perheet ovat tärkeimpiä kuluttajien palveluja.

Nämä hallinnolliset lähteet ovat myös puutteellisia, sillä verotuspalvelut eivät aina kirjoita asuntojen, autojen, puutarharakennusten ja yksittäisten talojen korjaamiseen, tutorointiin, valokuvaamiseen jne. Liittyviä henkilöitä. Lisäksi tulojen laskemiseksi maksetuista palveluista väestölle yksityishenkilöiden verotuspalvelut käyttävät edellisellä kaudella julkisen sektorin verokantoja. Itse asiassa kuluvan kauden aikana henkilöt veloittavat väestöstä paljon korkeamman palkkion kuin laskelmissa. Tuloksena on, että arvioitu määrä tuloja palvelujen tarjoamisesta väestölle aliarvioidaan.

Kaikki tämä selittää tarpeen etsiä tietolähteitä yksityishenkilöiden tarjoamien maksullisten palvelujen määristä ja ilman tällaisia ​​lisämenetelmien käyttöä.

Laskennalle valittiin erilliset palvelutyypit, jotka perustuivat seuraaviin periaatteisiin: Ensinnäkin valittiin palveluita, joille havaittiin fyysisten volyymien voimakas lasku, joka raportoitiin raporteissa; toiseksi ne palvelut, jotka ovat tyypillisimpiä modernia ajanjaksoa. Näihin kuuluvat: asuntotuotannon ja muiden rakennusten oikeudelliset palvelut, kodinkoneiden ja laitteiden korjaus.

4.1 Oikeudelliset palvelut

Oikeuspalveluiden laajuuden määrittämiseksi tarvitaan seuraavia tietoja: yksityisten käytäntöjen alaisten notaarien ja asianajajien määrä sekä näiden ammattilaisten yhteenlasketut bruttotulot vuodelle.

Yksityisten käytäntöjen alaisten notaarien määrä määräytyy hallintoviranomaisten oikeusviranomaisten tietojen tai notaarikammioiden tietojen mukaan.

Yksityisen käytännön harjoittajien lukumäärää koskevia tietoja ei ole saatavilla. Oikeusministeriön erikoisasiantuntijoiden asiantuntijoiden mukaan yksityisen käytännön harjoittajien ja valtion- ja muiden valtiollisten laitosten palveluksessa olevien asianajajien suhde on suhteessa 2: 1 (koko Venäjälle). Aluetasolla tämä suhde voi olla erilainen. On suositeltavaa saada tietoja todellisesta suhdeluvusta oikeuslaitoksen asiantuntijoilta.

Laskenta voi perustua tilastotietoihin laillisten palvelujen asiantuntijoiden lukumääristä (kertaluonteiset kirjanpitotiedot muodossa N 8 RU-laki).

Valtiollisissa järjestöissä työskentelevien lakimiesten (johtavien asiantuntijoiden, johtajien ja muiden asiantuntijoiden) määrä olisi kaksinkertaistettava tai ottaen huomioon alueella vallitseva kerroin (oikeusviranomaisten asiantuntijoiden arvioiden mukaan).

Notaarit ja lakimiesten vuotuiset bruttotulotiedot on hankittava verotarkastuksista näiden ammattilaisten valikoivan tarkastelun perusteella.

Edellisen vuoden luonteeltaan maksettujen palveluiden määrään perustuvien tietojen perusteella tehdään samanlaisia ​​tietoja myös kuluvan vuoden raportointikaudesta, kuten tämän menetelmän 2 kohdassa todetaan.

4.2 Asuntojen ja muiden rakennusten rakentamiseen liittyvät palvelut

Asuntojen ja muiden rakennusten rakentamispalvelujen määrän laskeminen suoritetaan erikseen yksittäisille asuinrakennuksille ja puutarhataloille, kesämökkejä varten.

Kaupunkien asukkaiden mökkien ja puutarhatalojen rakentamisen palvelujen kustannusten arvioimiseen tarvittavat tiedot ovat seuraavat tiedot:

maatilojen saaneiden perheiden määrä - maataloustilastotiedot;

myytyjen puutarhojen määrä, hozblokov - kauppatilastoja
(muoto N3-neuvottelu);

Puutarha-talon, hozblok-, rakennusmökkien - asiantuntijalausunnon kustannukset: vähimmäiskustannukset vastaavat rakennusmateriaalien kustannuksia (20 tuhatta tiiliä yhdelle talolle ja 4 tuhatta tiilen tuulilasin asentamista varten).

Laskentamenetelmä annetaan esimerkkinä Venäjän koko tiedon osalta:

1. Vuonna 1993 rakennettujen mökkien määrä, puutarhataloja, hozblokille on ominaista seuraavat tiedot:

Perheiden määrä
vastaanotettu
tontteja, tuhansia

Niistä rakennettu
puutarhatalot, mökit
vuonna 1993

463 (3084 x 15%) 1)

1) Puutarha-alueiden omistajien mikrotutkimuksen mukaan maa-alueen rakentaminen ei periaatteessa ole mukana maanviljelysvuoden aikana. Seuraavina vuosina rakennettujen alueiden osuus kasvaa vastaavasti: 5%, 15%, 40%.

2. Vuonna 1993 väkiluvulta myytiin 50 tuhatta puutarha-taloa ja hozblok.

3. Vuonna 1993 rakennettu mökkien määrä rakentamisen perusteella on 876 - 50 = 826 tuhatta.

4. Asiantuntija-arvion mukaan noin puolet mökeistä on rakennettu perheiden itsensä mukaan houkuttelematta palkattua valtaa. Näin ollen vuonna 1993 rakennetuista mökkeistä oli sellaisia: 826: 2 = 413 tuhatta. Loput 413 tuhatta ovat kesämökkejä, joiden rakentamiseen palkattua valtaa oli mukana.

5. Talonrakennuksen, puutarhaviljelyn (getblok) kustannukset otetaan talonrakennukseen tarvittavan tiilimäärän tasolla: kesämökille - 20 tuhatta kappaletta puutarhitalolle (hozblok) - 4 tuhatta kappaletta.

Hyväksytyn verokannan laskemiseen: 200 tuhat ruplaa hozblokin asennusta varten ja 1 milj. Ruplaa puutarhitalon rakentamiseen.

6. Puutarha-talojen rakentamisen maksullisten palvelujen määrä:

50 tuhatta kappaletta x 200 tuhatta ruplaa = 10 miljardia ruplaa

413 tuhatta kappaletta x 1 miljoonaa ruplaa = 413 miljardia ruplaa

10 + 413 = 423 miljardia ruplaa.

Samoin laskettiin yksittäisten talojen rakentamisen palvelujen määrä. Laskennan perustana olisi pidettävä rakennusmuotoisina lomakkeina N1 - IZhS yksittäisten talojen lukumäärästä ja yhden talon rakentamisen kustannuksista. Tässä oletetaan myös, että palkattu voima oli mukana jokaisen talon rakentamisessa. Tässä tapauksessa yksittäisten asuinrakennusten rakennustyöt Venäjälle kokonaisuudessaan vuonna 1993 ovat yhtä suuret kuin:

63 tuhatta taloa: 2 x 11,3 miljoonaa ruplaa = 356 miljardia ruplaa.

Näin ollen asuntojen ja muiden rakennusten rakentamispalveluiden määrä vuonna 1993 oli 423 + 356 = 779 miljardia ruplaa.

On välttämätöntä sulkea pois N1-palvelujen muodossa pidettävä tilavuus tällä tavoin laskettujen palvelujen määrästä. Tuloksena on arvio väestön menojen määrästä asuntokannan ja muiden rakennusten rakentamisessa. Seuraavaksi sinun pitäisi löytää näiden kahden osuuden suhde ja käyttää sitä laskemaan yksityishenkilöiden asuntokannan ja muiden rakennusten maksullisten palvelujen määrän kuluvan vuoden raportointikaudella.

4.3 Kodinkoneiden ja laitteiden korjauspalvelut

Kotitalouskoneiden ja -laitteiden korjauspalvelujen laajuuden määrittämiseksi tarvitaan seuraavat tiedot:

yleisön käytössä olevien laitteiden määrä;

niiden laitteiden lukumäärän ja keskimääräiset kustannukset, jotka tarvitaan tämän laitteen kunnossapidon kannalta.

Tilavuus kotimaan laivaston käyttöä väestön määräytyy budjettitilastot vahvistamaan asianmukaisen erilaista kodinkoneet 100 kotitaloutta (viimeisten käytettävissä olevien tietojen, mahdollisuuksien, ottaen huomioon dynamiikkaa) ja kotitalouksien määrä alueella (mukaan viimeisen laskennan). Kotitalouskoneiden laivaston määrä lasketaan kertomalla keskimääräinen saatavuus alueen kotitalouksien lukumäärän mukaan.

Määrä korjauksia kohden laitteiden vuonna päätyypeille kodinkoneiden mukaan erityisen selvityksen Venäjällä keskimäärin: jääkaapit, pölynimurit, pesukoneet - 0,0408 kertaa, väri-tv 0,0909, mustavalkoinen - 0,0454, radiovideoapparatury nauhurit - 0.0068 kertaa. Samanlaisia ​​tietoja on saatavissa Venäjän federaation osavaltioille. Keskimääräiset korjaus voidaan määrittää jakamalla keskimääräinen hinta 1 auton (hinta tilastot) ohjeelliselle elämään, joka, väri ja musta ja valkoinen televisiot, radiovastaanottimet, videonauhurit, imurit on 12 vuosi, nauhurit -10, kamerat, jääkaapit, pesu koneet - 15, ompelukoneet - 30 tuntia - 11 vuotta.

Kotitalouskoneiden ja -laitteiden korjauspalvelujen määrä lasketaan kaavalla:

N - puisto kodinkoneiden kuluvan vuoden alussa,

R on korjausten määrä puuyksikköä kohti vuodessa,

C - yhden korjauksen keskimääräiset kustannukset.

Koska viimeisen kauden (vuosi) korjauslaitteiden arvioitu kustannus lasketaan, kotitalouskoneiden saatavuus otetaan kauden alussa, kunkin ajoneuvotyypin keskimääräinen hinta on keskipitkällä kaudella.

Näin lasketuista palveluiden määrästä tilastollisen tarkkailun muodoissa oleva tilavuus olisi jätettävä pois. Tuloksena on arvio ihmisten rahatalousmenoista kotitalouksien koneiden ja laitteiden korjaamiseksi.

Tällä tavoin muodostuneiden asuntojen ja muiden rakennusten, kotitalouksien koneiden ja laitteiden korjaamiseen tarkoitettujen oikeudellisten palveluiden määrä olisi tarkastettava puolueettomasti käyttämällä kotitalouksien tilastojen tietoja. Vastaanotettujen määrien kirjanpidon täydellisyyden kriteeri on yritysten ja yksityisen sektorin osuuksien suhde.

5. Maksettujen palveluiden kokonaismäärä koko väestölle

Vuonna 1993 koko Venäjälle maksettujen palve- lujen kokonaismäärä muodostui seuraavista määristä:

Maksettujen palvelujen määrä virallisesti
rekisteröidyille yrityksille

Maksettujen palveluiden määrä yrityksille ei
toimitti lomakkeen 1 palvelut

Maksettujen palvelujen määrä väestölle
yksilöiden kokonaismäärä

rekisteröidään veroviranomaisten kanssa

rekisteröimättömät verot
palvelut

Tiettyjen palvelujen lajien taloudellinen arviointi

oikeudelliset palvelut

asumiseen ja muihin palveluihin
rakennukset

kotitalouskoneiden korjauspalvelut ja
välineet

Maksettujen palvelujen kokonaismäärä

Näin ollen tämän metodologian perusteella saadusta väestöstä maksetuista kokonaispalkkajärjestelyistä 38 prosenttia on sellaisia ​​määriä, jotka eivät sisälly valtion tilastollisen havainnon muodoihin ja jotka on saatu laskemalla.

6. Maksettujen palveluiden kokonaismäärän jakautuminen tiettyihin tyyppeihin

Saadakseen maksullisten palvelujen kokonaismäärän kullekin tyypille erikseen, on tarpeen lisätä vastaava laskettu tieto virallisesti rekisteröityihin yrityksiin. Asuinrakennusten ja muiden rakennusten rakentamiseksi oikeudellisten luonteisten palvelujen osalta kotitalouskoneiden ja -laitteiden korjaus on tämän menetelmän asiaa koskevien kohdissa 4.1, 4.2 ja 4.3 esitettyjen tietojen perusteella. Jäljellä olevista palveluista riippuu tilastotietojen määrä tilien ja yksilöiden osalta (kohdat 1 (2), 2 ja 3). Lisäksi aliarvioitujen yritysten palveluiden määrä jakautuu palveluiden tyypin mukaan samassa suhteessa kuin niiden osuus virallisesti rekisteröityjen yritysten palveluista, ja yksityishenkilöiden volyymit olisi jaettava verotarkastuksessa edustettuina palveluina.

Esimerkiksi tiedot esitetään yksityishenkilöiden suorittamien maksullisten palvelujen määrän jakautumi- sesta palveluiden tyypin mukaan Venäjällä vuonna 1993:

Maksullisten palveluiden tyypit

Maksetut palvelut yhteensä

fyysinen kulttuuri ja urheilu

muut maksulliset palvelut

neuleet

kotitalouskoneiden ja -laitteiden korjaus

huonekalujen korjaus ja tuotanto

rahtikuljetukset

muut kotitalouspalvelut

Maksettujen palvelujen määrä Venäjän väestölle vuonna 1993

Kokonaistilavuus
maksetuista palveluista

mukaan lukien
virallisesti
huomioon
yrityksille

Maksetut palvelut yhteensä

esikoulun lasten sisällöstä
laitokset

fyysinen kulttuuri ja urheilu

kylpylöitä ja
hyvinvointi

Ehdotetun menetelmien taloudellinen arviointi ja säätö on ominaista joidenkin sopimatonta, koska se mahdollistaa kahteen kertaan muodostumiseen kokonaismäärästä johtuu siitä, että jotkut oikeudelliset palvelut rakentamiseen asuntojen ja muiden rakennusten korjaus kotitalouksien koneiden ja laitteiden, tarjoaa yksityishenkilöille, laskee kuitenkin 2 ja 3 kohdan perusteella määriteltyihin määriin. Tällä hetkellä voidaan kuitenkin jättää huomiotta, koska menetelmä ei vieläkään koske kaikkia palveluja, joissa volyymit aliarvioidaan. Kun sitä täydennetään uusilla tyypeillä, tämä virheellisyys tasoitetaan.

taloudelliset arviot ja indikaattorit,

luonnehtia maksullisia lääketieteellisiä palveluja

Tätä menetelmää on kehitetty Venäjän tilastokomitean 24.4.1995 hyväksymän väestöryhmän taloudellisen arvioinnin ja mukauttamismenetelmien menetelmien ohella, joka on erottamaton osa sitä.

Maksullisiin lääketieteellisiin palveluihin kuuluvat oikeushenkilöiden tarjoamat palvelut, huolimatta osastojen alistumisesta ja omistusmuodosta, tai yksityishenkilöt, jotka pyrkivät vastaamaan kansalaisten terapeuttisiin ja virkistystapoihin, jotka maksut ovat jälkimmäisten maksamia tai muuta kuin käteismaksua.

Lääketieteellisiin palveluihin kuuluvat laitosten tai asiantuntijoiden tarjoamat erilaiset sairaanhoidot. Näihin palveluihin kuuluvat diagnoosi, diagnoosi, neuvonta ja erikoislääkäreiden ja kirurgien hoito, tautien ehkäisy ja lääkärin tekemät menettelyt. Ne kattavat myös palvelut raskaana oleville naisille ja vastasyntyneille, keräämistä ja verensiirron mukaan puheterapia, homeopatia, lääkehoitoa potilaille, Hammaslääkärien hoitoon hampaiden ja suun sairaudet, proteesihammaslääketieteeksi ja oikomishoito kasvohoitoja, kuten elektrokirurgiassa ja plastiikkakirurgia, terveys - ennaltaehkäisevät palvelut sekä muut lääketieteelliset palvelut. Kaikkien Venäjän palveluiden luokituslaitos määrittelee väestöryhmän luettelon lääketieteellisistä palveluista, jotka hyväksyttiin ja hyväksyttiin Venäjän valtion standardin päätöslauselmalla 28.6.1993 N 163.

On välttämätöntä erottaa oikeushenkilöiden ja yksityishenkilöiden maksulliset palvelut, koska tulojen tallentamista koskeva järjestelmä (eli yksityishenkilöiden maksamat varat palveluistaan) eroaa merkittävästi.

1. Vakuutettujen maksettujen sairaanhoitopalvelujen määrän laskeminen
oikeushenkilöitä

Virallisesti rekisteröityjen yritysten väestölle suorittamien maksettujen palvelujen volyymi heijastuu seuraaviin valtion liittovaltion tilastollisiin havaintoihin:

N1-palvelut "Tietoja maksullisten palvelujen määrästä yleisölle." Sitä edustaa kaikkien talouden alojen yritykset (järjestöt) riippumatta organisaation, oikeudellisen muodon ja omistusmuodosta (lukuun ottamatta yhteisyrityksiä ja ulkomaisia ​​yrityksiä), jotka suorittavat maksullisia palveluja väestölle;

N MP "Pienyrityksen taloudellisen ja taloudellisen toiminnan pääindikaattoreista", jota edustaa oikeushenkilöt ja niiden erilliset yksiköt riippumatta omistusmuodosta;

N1-VES "Tietoja yhteisyrityksestä ja ulkomaisesta yrityksestä", jota edustaa kaikkien talouden alojen yritykset ja organisaatiot riippumatta organisaation ja oikeudellisen muodon muodosta sekä omistusmuodosta riippumatta ulkomaisesta taloudellisesta toiminnasta.

Yritysten ja organisaatioiden suorittamien maksettujen lääketieteellisten palveluiden määrän laskentaperusteet ovat N1-palvelun lomakkeen 016 "Lääkintäpalvelut" lomakkeen tiedot, sarake 4 "Maksettujen palvelujen määrä tilikauden alusta - yhteensä". Näitä tietoja täydennetään tietoaineistosta N MP yrityksille, joissa terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen ei ole päätoimialaa, ja N1-WEC-muodossa yhteisyritysten ja ulkomaisten yritysten osalta.

Terveydenhoitoalan väestölle maksettujen palveluiden indikaattorilaskennan lisäkustannusten laskemista varten alailmoittautuneita yrityksiä koskevat tiedot olisi lisättävä valtion tilastolliseen seurantaan perustuvien oikeushenkilöiden maksetuista terveyspalveluista. Mahdollisen aliarvioinnin laajuus määräytyy taloudellisten arvioiden metodologian ja väestön maksullisten palveluiden tunnuslukujen mukautusten mukaisesti, joka hyväksyttiin Venäjän valtion tilastokomitean 24.4.1995 tekemällä päätöksellä N 33.

2. Maksettujen lääketieteellisten palvelujen määrän laskeminen
yksityishenkilöiden väestö
liiketoiminta
ilman oikeushenkilön muodostamista

Maksettujen palvelujen tarjoaminen yksilöiden väestölle on metodologisesti jaettu useisiin ryhmiin. Ensinnäkin yksityishenkilöt, jotka ovat saaneet luvan harjoittaa lääketieteellistä toimintaa. Tämäntyyppisten työntekijöiden tulotiedot voivat olla veripalvelujen tietoja, joissa yksityiset toimijat esittävät tuloistaan ​​ilmoituksia. Yrittäjien veroilmoituksilla on tietoja bruttotuloistaan. Ilmoituksessa ilmoitetaan tulot kustakin toiminnan lajista, johon yksittäinen henkilö harjoittaa. Jos verotulojen bruttotuloista ei ole tietoja, on tarpeen käyttää tietoja nettotulon määrästä, joka perustuu alueellisten veropalvelujen ehdottaman kannattavuuden tasoon. Esimerkiksi yksilöiden nettotulot koko Venäjällä määritettiin 25 prosentin keskimääräisestä kannattavuustasosta. Ongelmana on se, että tietoja bruttotuottoista ja nettotuloista tietyntyyppisissä maksetuissa veropalveluissa ei ole kehitetty.

Vuonna 1993 toteutetun kertaluonteisen näytteenottokyselyn mukaisesti, joka tehtiin vuonna 1993 Venäjän Goskomstatin 24. huhtikuuta 1995 N 33 hyväksymän talouden arvioiden metodologian ja laskettujen indikaattoreiden laskennassa, maksettujen lääketieteellisten palvelujen osuus kaikkien bruttotulojen kokonaismäärästä maksettujen palvelujen osuus oli 1,2%. Kun otetaan huomioon, että jokaisella alueella on oma maksupalvelujen jakelujärjestelmä tyypin mukaan, on toivottavaa tehdä samankaltaisia ​​tutkimuksia ottaen huomioon paikalliset erityispiirteet.

Toisaalta verotarkastuksen tiedot, jotka saatiin jopa verotulojen perinpohjaisella tutkimuksella ja terveydenhoitoalalla toimivien henkilöiden valinnalla, eivät arvioi täysin maksettujen palvelujen määrää yleisölle tällä alalla. Verotulojen piilottaminen laajalle levinnyt käytäntö, jota tukee suhteellisen kehittymättömän käteismaksujärjestelmä, johtaa siihen, että veropalvelun tiedot eivät ole täysin muodostuneet.

Vaihtoehtoinen lähestymistapa yksilöiden väestölle tarjoamien maksullisten terveyspalvelujen määrän määrittämiseen on käyttää terveysstatistista ja lisensointipalveluista saatuja tietoja.

Laskelmat perustuvat tietoihin, jotka koskevat lääkäreiden vierailujen kokonaismäärää ja yleisesti lääkäreiden (yksilöiden) lukumäärää, joka voidaan saada lomakkeelta N 47 "Tietoa verkosta ja terveydenhoitopalvelujen toiminnasta" ja muodostaa N1-terveys. "Tietoa laitoksesta, joka tarjoaa lääketieteellisiä palveluja väestö ja lääketieteellinen henkilöstö. " Kun otetaan huomioon, että yksityiset lääkärit tarjoavat avohoitoa, riittää, että rajoitamme lääketieteellisten poliklinikoiden, myös hammaslääkäreiden, tietoihin. Näiden tietojen perusteella lasketaan yhteen lääkäreiden keskimääräinen käyntien määrä. Yksityislääkäreiden kokonaismäärä määritellään lääkäreiden lukumääränä, joille on myönnetty tarvittava lupa harjoittaa lääketieteellistä toimintaa. Tiedot toimitettujen hakemusten määrästä ja toimilupien myöntämisestä toimialoittain kerätään alueellisissa toimiluvissa. Jokaiselle toimintatyypille on erityiskeskuksia. Erityisesti Moskovassa lääketieteellisiä toimilupia myöntävät Moskovan kaupunki myöntää terveyspalvelujen tarjoamista koskevat lisenssit.

Lisäksi on otettava huomioon lääkärit, jotka harjoittavat ilman lisenssejä. Niiden määrä määritetään prosentteina lisensoitujen asiantuntijoiden määrästä. Moskovan asiantuntijatutkimuksen mukaan tämä arvo on 5-10%. Tämä luku jokaiselle alueelle määritetään ottaen huomioon paikalliset erityispiirteet.

Yksittäisen vierailun keskimääräinen kustannus yksityislääkärille määräytyy asiantuntija-avustuksella tai asiantuntijoiden ja yleisön mikro-kyselyjen perusteella. Niinpä Moskovassa kesäkuussa 1995 se oli 100-150 tuhatta ruplaa. Tätä arvoa pitäisi myös päivittää kullakin alueella ja edelleen mukauttaa inflaatioindeksiin.

Jotta voitaisiin laskea yksityisten lääkäreiden väestölle tarjoamien terveydenhuoltopalvelujen maksullisten palvelujen määrä, on tarpeen moninkertaistaa tällaisten asiantuntijoiden määrä keskimääräisten käyntien määrän (lääkäri kohti) ja yksittäisen vierailun keskimääräisistä kustannuksista.

Melko yksin on suora korvaus lääketieteellisissä laitoksissa työskentelevien lääkäreiden palveluista. Tämä on varjotalous, ts. näistä palveluista, joita lääketieteellisen laitoksen on tarjottava maksua vastaan, mutta itse lääkärit saavat tämän maksun ohittamalla lääketieteellisen laitoksen kassan. Nämä tiedot voidaan saada vain yksittäisten alueiden asukkaiden otantatutkimusten avulla. Tulevaisuudessa tutkimusmateriaalit toimivat lähtökohtana asiantuntija-arvioinnille. Ennen tällaisen kyselyn suorittamista on mahdollista käyttää kokonaisvaltaista arviointia maamme varjotalouden laajuudesta, jonka asiantuntijat määrittelevät 30-40 prosenttia "laillisen" talouden määrästä.

Menetelmät maksullisten rituaalipalvelujen määrän arvioimiseksi,
ihmisille

Menetelmän tarkoituksena on saada täydelliset ja puolueettomat tiedot oikeushenkilöiden ja yksityishenkilöiden väestöön suorittamien palkattujen rituaalipalvelujen määrästä. Siinä säädetään maksutonta rituaalipalvelujen kokonaistilavuuden indikaattorista, joka perustuu valtion tilastolliseen havaintoon ja tämän laskentamenetelmän perusteella tehtyihin laskelmiin ja arvioihin.

Edellä mainittua menetelmää voidaan pitää täydentävänä tilastokomitean 24.4.1995 hyväksymän N 33: n hyväksymien taloudellisten arvioiden metodologiassa ja indikaattoreiden mukauttamisessa, jotka luonnehtivat maksullisia palveluita väestölle.

Laskelmat ja arviot yksityishenkilöiden väestölle suorittamien palkattujen rituaalipalvelujen määrästä suoritetaan rituaalitehtaan (kukat, seppeleet, seppeleet jne.) Myytyjen tavaroiden määrään, joita tavallisesti tekevät ja myyvät yksityishenkilöt (urakoitsijat) toiminta ilman oikeushenkilön muodostamista), joita ei ole rekisteröity veroviranomaisiin.

Yksityishenkilöiden myymien maksullisten rituaalipalvelujen määrä määräytyy tilastoviranomaisten tekemien erityisten havaintojen perusteella järjestelmällisesti, enintään kerran neljänneksellä. Havainto tapahtuu paikoissa, joissa rituaalitehtäviä myydään esimerkiksi hautausmailla, markkinoilla jne., Jotka valitaan paikallisten olosuhteiden perusteella.

Tilastoelimissä kehitetään havainnointiohjelmaa, jossa määrätään menettelyn järjestämisestä ja myytyjen tavaroiden määrästä ja hinnoista sekä määrältään arvosta.

1. Suoritetaan myyntimäärän valvonta
rituaalituotteita

1.1. Tarkastuspaikassa tilastolaitoksen työntekijä - rekisteri myyjien välityksellä haastattelemalla kunkin myyntityypin osalta määrittää tavaroiden hinnat, määrän ja arvon.

1.2. Havainto suoritetaan pääsääntöisesti neljännesvuosittain. On suositeltavaa valita tarkkailun toinen neljännesvuosi - helmikuu, toukokuu, elokuu ja marraskuu.

1.3. Ensinnäkin havaintoja tehdään uskonnollisten juhlapäivien sekä arkisin ja viikonloppuisin. Samaan aikaan tehdään kuukausittain vähintään kolme havaintoa.

1.4. Havainnoinnin aikana arvioidaan mahdollisimman paljon myyjiä sekä niiden kokonaismäärä ja mahdollinen myynnin määrä.

1.5. Tarkkailun tulokset kirjataan tallentimella Työsuunnitelmassa.

2. Menettely materiaalien käsittelyyn myynnin määrän valvomiseksi
rituaalituotteita

Aineiston perusteella kirjattu työ- tetpadi pegistpatopom kunkin opposhennomu ppodavtsu täyttää tiivistelmätaulukon "Accounting volyymi ppodazh tovapov pitualnogo määränpää" samalla verkkotunnusta, hautausmaa tai muun paikan havainto, että epäkeskisyys, joka määritetään kokonaismäärästä tovapov, ppodannogo kaikki opposhennymi ppodavtsami yhden päivän ja niiden myynti kunkin tavaran tyypin osalta erän summana. Tällöin tuotteen keskimääräinen yksikköhinta määräytyy kyselyn kohteena olevien myyjien keskuudessa, kuten kaupan kohteena olevien myyjien myynnin määrän ja niiden myymien tavaroiden määrä.

Tavoitteena on, että kaikki tavarantoimittajat mahdollistavat tavaroiden myynnin määrän yhdellä havainnointipaikalla (markkinat, hautausmaa) lasketaan tuotteen keskimääräisestä hinnasta kyselyyn osallistuneiden keskuudessa, kaikkien myytyjen tuotteiden lukumäärän ja toimittajamäärän mukaan havaintoalueella.

Yhteenvetotaulukot täytetään erikseen arkipäivisin ja viikonloppuisin (uskonnollinen loma).

Kuukauden rituaaliseen myyntiin myytyjen tavaroiden määrästä kerrytettävän myynnin määrä kerrotaan kuukausittaisten markkinoiden vastaavilla päivillä (erikseen arkipäivinä ja viikonloppuisin tai uskonnollisinä). Esimerkiksi päivittäisen työn aikana: arkipäivät - 22 päivää, viikonloppuisin - 8. Rituaalitehtaan tavaroiden myyntimäärät, jotka vastaanotetaan arkisin ja viikonloppuisin, tiivistetään.

Tämän seurauksena kutakin tarkkailupaikkaa (markkinat, hautausmaa) määritetään kuukausittaisen myynnin määrä.

Tavaroiden myynnin volyymi rituaalisen toimeksiannon osalta koko kuukauden ajan kaupungeissa (paikkakunnalla) määräytyy kunkin markkinoiden tai hautausmaan myynnin määrän osana. Tällöin on tarpeen suorittaa yksi tai kaksi kertaa vuodessa kaikkien rituaalitehtävien tavaroiden havainnointipaikkoja koskeva tutkimus.

Myyntimäärät kaikilla markkinoilla (hautausmaat) voidaan määrittää toisella tavalla. Rituaalitehtävien myynnin keskimääräinen määrä kyselytyillä markkinoilla kerrotaan kaupungin markkinoiden (hautausmaiden) määrällä (selvitys).

Tavaroiden myynnin määrä neljännesvuosittain määritetään kertomalla neljänneksen (helmikuu, toukokuu, elokuu, marraskuu) myyntimäärät kolmella ja koko vuoden summalla asuntojen myyntimäärät.

Yleensä alueelle rituaalitehtaalle myytävien tavaroiden määrä määritetään summalla kaupunkien (siirtokunnat) vastaanottamien tavaroiden määrä.

Menetelmälliset lähestymistavat
määrittää maksettujen palveluiden määrä
yksittäiset yrittäjät,
kiireinen kuljettaa matkustajia

Tietoa matkustajien kuljettamiseen oikeutettujen yrittäjien tuloista lasketaan Venäjän liikennevirastoon kuuluvien alueviranomaisten tietojen perusteella tämän tyyppistä toimintaa harjoittavien yrittäjien lukumäärän perusteella (lomakkeella N 8-auto (henkilö)). Tätä varten on määritettävä tulojen määrä yhden matkustajan kuljetuksesta yhden taksin kohdalla (edellä mainitun menetelmän avulla saatujen tulojen määrä jaetaan matkustajamaksujen määrällä). Ehdon edellytyksenä on, että jokaisella lisenssin haltijalla on yksi auto ja se toimii yhdessä vuorossa. Tämän perusteella lisenssien määrä on kerrottava puolet matkustajamäärien tuloista.

Samalla tavalla, ts. joka perustuu väylän tulojen määrään, linja-autoliikenteen yrittäjien tulojen laskemiseen.

Linja-autojen määrä 1. tammikuuta alkaen on saatavissa N1-tr (moottoriliikenne) lomakkeesta "Autoliikenne" sivulta 1, s.129, sarake 4, matkustajatakset - s.139, gr.4. Samanlaiset tiedot 1. heinäkuuta on esitetty lomakkeessa N 1-autotrans, osa II, s.22, c.4 ja s.26, c.4.

Jos alueella ei ole taksialuksia (krai, republika), ja vain yksityinen liikenne suoritetaan, takuumaksua koskevat tiedot saadaan lähialueelta (krai, tasavalta). Ne voidaan hankkia asianomaiselta tilastokomitealta.

INDIKAATTORIN TAVOITTEEN TARKASTAMINEN "YHTEENSÄ
MAKSUPALVELUT SUOSITELTAVAAN "

Sen jälkeen, kun maksullisten palvelujen volyymin muodostuminen väestöön on muodostunut kaikissa myyntikanavissa tämän indikaattorin luotettavuuden lisäämiseksi, tehdään useita tarkastuksia:

1. Se on pakollinen laskettu yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden tarjoamien palvelujen määrän suhde, sekä kuluvana ajanjaksona että edellisvuoden vastaavana aikana. Jos näiden suhdelukujen suuret poikkeamat Venäjän keskimääräisestä tasosta (noin 35-40 prosenttia), syyt olisi selvitettävä.

2. Vertailukelpoisten hintojen kasvuluvut lasketaan sekä oikeushenkilöiden että yksittäisten henkilöiden tarjoamien palvelujen kokonaismäärästä ja tilavuudesta. Koska yksityisen yrittäjyyden kehittäminen palvelualalla jatkuu tällä hetkellä, yksityishenkilöiden suorittamien palvelujen määrän kasvuvauhdin on yleisesti oltava suurempi kuin oikeushenkilöiden tarjoamien palvelujen taso. Tämä tarkistus suoritetaan kullekin maksulliselle palvelulle.

3. pidetty indikaattorin suhteellisen vakavuuden tarkistaminen. Se sisältää vertailun maksettujen palvelujen määrän raportointikauden neljänneksen volyymiin edellisellä neljänneksellä. Inflaation osalta raportointikauden neljännesvuosikohta ei periaatteessa voi olla pienempi kuin edellisen tilikauden volyymi.

4. Analysoitu maksullisten palveluiden lajirakenne ja tietyntyyppisten palvelujen kasvunopeus vertailukelpoisin hinnoin. Merkittäviä muutoksia lajirakenteeseen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen ei pitäisi tapahtua.

5. Koska maksullisten palvelujen kokonaismäärän, myös tietyntyyppisten palvelujen, kokonaismäärän laskelmat on arvioitu, visuaalinen analyysi uskottavuus ja objektiivisuus. Se perustuu terveeseen järkeyteen. Esimerkiksi yksityishenkilöille ei tarjota pankkipalveluja ja viestintää, ts. yksittäisiä kansalaisia. Sama pätee kuivapesu, vuokraus, saunat, pesula. Näiden tyyppien osalta ei pitäisi olla yksittäisten henkilöiden määrää tai niiden ei pitäisi olla merkityksettömiä. Viestintäpalvelujen määrä ei saa merkittävästi ylittää matkustajaliikennepalvelujen määrää.

6. Maksullisten palveluiden määrä väestölle ja vähittäismyynnin liikevaihdolle on pääsääntöisesti täällä.

Vain kun kaikki epäilyt on poistettu kaikista luetelluista kohdista, voimme olettaa, että tilastotietoja, jotka on saatu maksullisten palvelujen kokonaismäärästä väestölle, on loogisesti analysoitu ja tarkistettu objektiivisuudelle.

Tilastoja koskevat metodologiset säännökset (vapautus 1,2,3,4,5)
Copyright © Liittovaltion tilastopalvelut

Top