logo

Maailmanlaajuinen maissin tuotantoennuste 2017/18 MY: lle on alempi kuin viime vuonna, mikä johtui pääasiassa USA: n ja Kiinan vähenemisestä. Maailman kulutus on ennen tuotantoa, kun otetaan huomioon muiden rehuviljoiden, lähinnä ohran ja durran vähentynyt saatavuus. Maailmankaupan odotetaan kasvavan kysynnän merkittävällä kasvulla. Globaalien lopullisten varastojen määrä laskee voimakkaasti lähinnä Kiinasta ja vähäisemmästä määrin Yhdysvalloista.

Kuva 1. Maailman maissi kulutus ennen tuotantoa

Katsaus vuodelta 2017/18 MY

Maailmantuotannon ennustetaan laskevan viime vuoden ennätykselliseltä tasoltaan, koska kaikki rehuviljan tuotokset ovat alhaisemmat: maissi, ohra, durra, kaura ja ruis. Globaalin kulutuksen odotetaan kuitenkin kasvavan jonkin verran, ja viljelyn laajempi käyttö korvaa muiden rehuviljan kysyntää erityisesti Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Edullisten rehukasvien kysynnän odotetaan kasvavan talouskasvun ja väestönkasvun ansiosta. Tuotannon väheneminen ja kulutuksen kasvu johtavat maailman loppuvarastojen vähenemiseen ennätyksellisen edellisen vuoden jälkeen.

Kuva 2. Maissi kulutus kasvaa jatkuvasti ympäri maailmaa: MENA (Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka), Eurooppa ja Neuvostoliiton jälkeinen avaruus, Aasia (ei Kiinaa), Saharan eteläpuolinen Afrikka.

Maailman maissituotannon odotetaan laskevan edellisvuoteen verrattuna, mikä johtuu pääasiassa satojen vähenemisestä Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Maailmankulutus näyttää ilmeisesti ylittävän tuotannon, koska suuret alkukantojen avulla maissista tulee erittäin edullinen rehu. Kilpailukykyiset hinnat ja rekisterivarat Etelä-Amerikassa lisäävät maailmankauppaa edelliseen vuoteen verrattuna. Maailman loppuvarastot putoavat ensimmäisen kerran vuodesta 2010-2011 MY, pääasiassa Kiinasta, jossa hallitus kannustaa aktiivisesti kotimaisen maissin käyttöä rehu- ja teollisuustarkoituksiin.

Kuva 3. Maissi käytetään pääasiassa rehuksi, vähäisemmässä määrin elintarvike-, siemen- ja teollisuusteollisuudessa (FSI)

Maailmanlaajuisen ohran odotetaan laskevan merkittävästi Australiassa, Kanadassa, Kazakstanissa ja Ukrainassa kasvien vähenemisen vuoksi. Australiassa sadonkorjuu vuonna 2017/18 palaa normaalitasolle edellisen vuoden ennätyksen jälkeen. Maailmankauppa vähenee viennin vähenemisen ja hintojen nousun vuoksi. Saudi-Arabia on maailman suurin maahantuoja; Kiina on toiseksi suurin. Maailman tuonnin lasku johtuu kysynnän laskusta Kiinassa, jossa kotimaiset kannat kilpailukykyiseen hintaan rajoittavat rehuviljan tuontia.

Main for 2017/18 MY

Viejien keskuudessa

 • USA maissi - jyrkkä lasku 8,5 miljoonaa tonnia 47,5 miljoonaan Argentiinan ja Brasilian vahvan kilpailun vuoksi.
 • Argentiinan maissi - 1,0 miljoonan tonnin kasvu 27,0 miljoonaan ennätykseen suuren sadon vuoksi. Määrällisten rajoitusten poistamisen jälkeen vuoden 2015 lopulla vienti pysyy korkeana, tuottajat haluavat myydä, eikä varastoida maissia.
 • Brasilian maissi - kasvoi 10,0 miljoonaa tonnia 33,0 miljoonaan tonniin. Suhteellisen rikkaiden kotimaisten varantojen tuonti laskee 1,9 miljoonalla tonnilla 300 000: aan.
 • EU-maissi - 500 000 tonnin lisäys 2,5 miljoonaan - tuonti kasvaa 900 000 tonnilla 14,0 miljoonaan, mikä johtuu runsaasta Ukrainasta ja Etelä-Amerikasta. Ohran vienti kasvaa 1,6 miljoonalla tonnilla 7,0 miljoonaan, mikä heijastaa korkeampaa tuottoa ja odotettua kysynnän kasvua Espanjasta johtuen talvikasvien mahdollisuuksista.
 • Ukrainan maissin ennustetaan kasvavan 1,0 miljoonalla tonnilla 20,0 miljoonaan, odotettu kasvu Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja EU: ssa. Maamme vientikapasiteetin odotetaan lisäävän lisäinvestointeja logistiikkainfrastruktuuriin ja yhä useampiin tuontimarkkinoihin. Ohravientiä alennetaan 1,9 miljoonalla tonnilla 3,6 miljoonaan, mikä johtuu alhaisempiin saalisnäkymiin.
 • Venäjän maissi - kasvoi 200 000 tonnista 5,5 miljoonaan, odotettuaan jatkuvan kysynnän Lähi-idän ja EU: n perinteisiltä markkinoilta sekä kasvavilta markkinoilta Itä-Aasiassa. Ohran vienti kasvaa 200 000 tonnilla 3,6 miljoonaan, säilyttäen samalla vahvan kysynnän Lähi-idän ostajilta.
 • Australian ohra - lasku 2,7 miljoonaa tonnia 6,0 miljoonaan, mikä johtuu sadon kasvunäkymien vähenemisestä.

Tuojien joukossa

 • Kiinan kiintiöiden ennustetaan olevan 3,0 miljoonaa tonnia, kuten vuosi sitten, mikä heijastaa yksityiselle sektorille vahvistettuja tariffikiintiöitä Kiinan WTO: n velvoitteista. Ohran ja durran tuonti laskee dramaattisesti rajoitettujen globaalien varantojen vuoksi. Odotetaan, että valtion pyrkimykset kotimaisen maissin käytön edistämiseksi rajoittavat tuontikysyntää. Ohran tuonnin ennustetaan laskevan 1,4 miljoonalla tonnilla 4,5 miljoonaan tonniin ja durran tuonnin 500 000 tonnilla 4,2 miljoonaan tonniin.
 • Egyptin maissi - 1,0 miljoonan tonnin kasvu 10,0 miljoonaan ennätykseen, ja lintujen rehun kysyntä kasvaa jatkuvasti.
 • Iranin maissi - 500 000 tonnin lisäys ennätyksellisen korkeaan 9,0 miljoonaan ja suuri rehun kysyntä.
 • Meksikon maissi - 700 000 tonnin lisäys ennätykselliseen 15,5 miljoonaan, mikä johtuu rehun kysynnän lisääntymisestä. Meksiko on riippuvainen tuoreesta maissista rehuksi, kun taas kotimaassa viljeltyä valkoista maissia käytetään elintarvikkeisiin.
 • Maissi Etelä-Koreassa - 400 000 tonnin lisäys 10,2 miljoonaan, runsaat globaalit maissi- varastot täynnä rehujauhetta.
 • Vietnamin maissi - 1,0 miljoonan tonnin kasvu 10,5 miljoonaan ennätykseen rehun käytön kasvunäkymien vuoksi.
 • Saudi-Arabian ohra - tuonnin ennustetaan laskevan 1,0 miljoonalla tonnilla 10,0 miljoonaan, maissimarkkinoiden tuonti kasvaa 800 tuhannella tonnilla ennätykselliseen 4,5 miljoonaan.

Katsaus 2016/17

Maailmanlaajuista maissintuotannon ennustetta 2016/17 MY: lle tässä kuussa on vahvistunut odotetuilla sadonkorjuuksilla Argentiinassa ja Brasiliassa. Maailmankauppa kasvaa lisääntyneen tuonnin vuoksi Keniaan ja Bangladeshiin. Bangladesh on uusi lisäys raporttiin, ja sen odotetaan tuovan 1 miljoonaa tonnia viljelevän siipikarjan ja kalanviljelyn tueksi. Argentiinan ja Brasilian odotetaan kirjaavan vientiä. Keskimääräinen kausittainen maanviljelijöiden hinta 2016/17 Mg: ssa ei ole muuttunut viime kuun arvioinnin jälkeen ja on 3,40 dollaria per vohveli.

Kausiluonteisen maanviljelijän hinta 2017/18 MY: n arvioidaan olevan välillä 3,00 - 3,80 dollaria per bushel, mikä vastaa nykyisen 2016/17 arvioinnin keskiarvoa.

hintoja

Kuva 4. Maissin vientihintojen dynamiikka.

Maissien maailmanmarkkinahinnat eivät muutu edelliseen kuukauteen verrattuna suuren sadonäkymiin Etelä-Amerikassa. Brasilian kilpailukykyinen kuukausittainen hinta on 156 dollaria tonnilta. Argentiinan hinnat näyttivät epätavallista volatiliteettia, lopulta asetettiin 161 dollariin tonnilta, kun lasku oli 4 dollaria / t, mikä johtui runsaiden varantojen mahdollisuuksista. Mustanmeren hinnat pysyvät 170 dollaria / t, kun taas Yhdysvaltojen kilpailukykyiset hinnat ovat 157 dollaria / t. Kuitenkin kesäkuusta lähtien Yhdysvaltojen kilpailukykyisen hinnoittelun odotetaan heikkenevän.

Markkinoiden muutokset vuosina 2016/17 MG.

Viejien keskuudessa

 • USA: n maissiviljelyt - 500 tuhannen tonnin lasku 56,0 miljoonaan dollariin Etelä-Amerikan kilpailun kiristymisen vuoksi.
 • Argentiinan maissi - 500 000 tonnin kasvu 27,0 miljoonaan, mikä heijastaa kilpailukyvyn kasvua huhtikuussa.
 • Brasilian maissi -.. lisäys 500000 tonnista 23,0 miljoonaa ennustettua kasvua kilpailukyvyn kesä-syyskuussa johtuen raskas volyymi toisen sadon, joka keruu alkaa muutaman viikon.
 • Ukrainan maissi - kasvoi 300 000 tonnia 19,0 miljoonaan dollariin myyntiin Keniassa.
 • Australian ohra - kasvoi 600 000 tonnista 8,7 miljoonaan tonniin, mikä on melko suuri kysyntä Kiinassa ja kilpailukykyiset hinnat.

Tuojien joukossa

 • Maissin tuonti Keniaan kasvoi 450 000 tonnilla 1,5 miljoonaan, mikä kuvastaa hallitusten toimenpiteitä kuivuuden vaikutusten lieventämiseksi kotimarkkinoilla.
 • Turkkilainen maissi - 500 000 tonnin vähennys 1,0 miljoonaan, mikä heijastaa siipikarjan elpymistä hitaasti.
 • Kiinan ohra - 500 000 tonnin lisäys 5,9 miljoonaan, mikä heijastaa viime kuukausien suuria ostoksia Australiasta. Durra kasvoi 200 000 tonnilla 4,7 miljoonaan ja suhteellisen vahvat ostot Yhdysvalloista.

Lue USDA World Wheat Market -raportti tästä.

Maissintuotanto maailmassa. Maidontuottajamaat

Artikkelin materiaaleihin sisältyy tietoja maissin tuotannosta maailmassa, on laadittu tärkeimmät maat - tuottajat maissia vuosina 2001-2014, tuotannon ennuste vuoteen 2025 asti. Artikkeli valmistivat AB-Center Agribusiness Expert Analysis Centerin asiantuntijat, jotka perustuivat Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), Yhdysvaltain maatalousministeriön (USDA) ja Rosstatin tammikuussa 2016 tekemien tilastotietojen perusteella.

Maissintuotanto maailmassa

Maissintuotanto maailmassa kasvaa. Vuonna 2014 FAO: n mukaan se oli 1 021,6 miljoonaa tonnia. Tämä on 0,5% enemmän kuin vuonna 2013. Viiden vuoden ajan (vuoteen 2009 verrattuna) viljantuotannon määrä maailmassa kasvoi 24,6%, 10 vuotta (vuoteen 2004 mennessä) - 40,1% verrattuna vuoden 2001 lukuihin - 66,0%.

USDA: n mukaan maailmanlaajuinen maissituotanto maataloustuotannossa 2014/2015 kasvoi hieman edellisvuodesta 0,1% ja oli 990,3 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon arvioitiin pienenevän 1,0%: lla 980,1 miljoonaan tonniin. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta saman lähteen mukaan maailman maissin tuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1,5 prosenttia. Niinpä maatalouden 2024/2025 maissialan tuotanto kasvoi 15,5 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna), ja sen määrä on 1 143,3 miljoonaa tonnia.

Maidontuottajamaat

Vuonna 2014 maissia viljeltiin yli 160 maassa eri puolilla maailmaa. Samanaikaisesti 2 maissa tuotantomäärät ylittivät 200 miljoonaa tonnia, 11 maassa yli 10 miljoonaa tonnia.

Maailman 10 suurimman maidontuottavan maan osuus vuonna 2014 oli 79,4 prosenttia maailmanlaajuisesta tuotannosta. Näitä maita ovat Yhdysvallat, Kiina, Brasilia, Argentiina, Ukraina, Intia, Meksiko, Indonesia, Etelä-Afrikka, Romania. Maailman 30 suurimman maata tuottavan maissin osuus oli 92,4 prosenttia. Yläosassa 30 vuonna 2014 edellä mainittujen maiden lisäksi Kanada, Venäjä, Nigeria, Unkari, Italia, Serbia, Filippiinit, Etiopia, Tansania, Turkki, Egypti, Vietnam, Saksa, Thaimaa, Pakistan, Espanja, Puola, Malawi, Kenia ja Sambia.

Alla on esitetty nykyiset ja ennustetut suuntaukset maissin tuotannossa viidessä suurimmassa tuottajamaassa vuoden 2014 loppuun mennessä.

USA: n maissintuotanto

Yhdysvallat on maailman tärkein maissin tuottaja ja viejä. Vuonna 2014 Yhdysvaltojen osuus viljantuotannon maailmanlaajuisesta tuotannosta oli 35,3%, tuotannon määrä oli 361,1 miljoonaa tonnia eli 2,1% korkeampi kuin vuonna 2013. USA: ssa maissintuotannon määrä kasvoi 5 vuodella (vuoteen 2009 verrattuna) 8,6 prosentilla 10 vuodeksi (vuoteen 2004 mennessä) 20,4 prosentilla vuoteen 2001 mennessä 49,6 prosentilla.

USDA: n mukaan maissintuotanto Yhdysvalloissa maataloustuotannossa 2014/2015 kasvoi edellisvuodesta 3,5% ja oli 366,0 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon odotetaan laskevan 6,7 prosentilla 341,5 miljoonaan tonniin. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta, saman lähteen mukaan, keskimääräinen vuotuinen kasvu maissintuotannossa Yhdysvalloissa on 0,5 prosenttia. Niinpä viljelyn vuoteen 2024/2025 mennessä maissintuotannon määrä kasvaa 4,7 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) ja nousee 383,2 miljoonaan tonniin.

Maissintuotanto Kiinassa

Kiina on toiseksi suurin maissin tuottaja maailmassa. Vuonna 2014 Kiinan osuus viljantuotannon maailmanlaajuisesta tuotannosta oli 21,1%, tuotannon määrä oli 215,6 miljoonaa tonnia. Tämä on 1,0% pienempi kuin vuonna 2013 tuotettu volyymi. Viisi vuotta (vuoteen 2009 verrattuna) maissin sadonkorotus Kiinassa kasvoi 31,5%, 10 vuotta (vuoteen 2004 mennessä) - 65,5% vuoteen 2001 mennessä - 89,0%. Huolimatta niin korkeasta maissin sadosta, Kiinan tämäntyyppisen viljan tarpeet kasvavat jatkuvasti tuotannon edessä. USDA: n mukaan maataloustuotannossa 2014/2015 maissintuotanto laski viime vuonna 2,1% ja oli 214,0 miljoonaa tonnia, kun taas kulutus kasvoi katsauskaudella 1,9%. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon taso voi nousta 4,9% ja nousta 224,5 miljoonaan tonniin, kulutus voi myös kasvaa 3,6%. Seuraavan kymmenen vuoden aikana saman lähteen mukaan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu Kiinassa ennustetaan 3,0% ja kulutus kasvaa myös keskimäärin 3,2% vuodessa. Niinpä maataloustuotannon 2024/2025 mennessä maissintuotannon määrä Kiinassa voi kasvaa 33,9 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) ja nousee 286,7 miljoonaan tonniin ja kulutus - 36,9 prosenttia ja kasvaa 295: 8 miljoonaa tonnia

Maanviljelyalalla 2024/2025 USDA: n mukaan maapallon tuonnin kasvu Kiinaan kasvaa 186,4 prosenttia. Tuonnin määrä voi olla fyysisesti 7,2 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2014/2015 ne olivat 2,5 miljoonaa tonnia, ja vuosina 2015/2016 ne kasvaisivat 15,9 prosenttia ja olivat 2,9 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Brasiliassa

Brasilia on maailman kolmanneksi suurin maissintuottaja. Vuonna 2014 kokonaistuotanto oli 79,9 miljoonaa tonnia, mikä on 0,8% vähemmän kuin vuoden 2013 vastaava luku. Viiden vuoden ajan (vuoteen 2009 verrattuna) viljantuotanto kasvoi 57,5%, 10 vuotta - 91,2% vuoteen 2001 mennessä - 90,4%. Brasilian osuus maailmanlaajuisesta maissintuotantorakenteesta vuonna 2014 oli 7,8%. WTO: n mukaan maissin viennin osalta Brasilia vuonna 2014 oli 2. sijalla, vuonna 2013 - ensimmäisenä.

USDA: n mukaan maataloustuotannon 2014/2015 maissintuotanto Brasiliassa laski 5,4 prosenttia 75,0 miljoonaan tonniin. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon taso voi kasvaa 3,2 prosenttia ja määräksi 77,4 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden aikana saman lähteen mukaan Brasilian maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu on 2,1 prosenttia. Niinpä maataloustuotannon 2024/2025 mennessä Brasilian maissintuotannon määrä voi kasvaa 23,5 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) ja saavuttaa 92,6 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Argentiinassa

Argentiina on maailman neljänneksi suurin maissintuottaja. Vuonna 2014 sen osuus viljantuotannon maailmanlaajuisesta tuotannosta oli 3,2 prosenttia ja tuotannon määrä 33,0 miljoonaa tonnia eli 2,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Argentiinassa viljelty vilja kasvoi 5 vuodella (vuoteen 2009 mennessä) 151,5 prosentilla, 10 vuodella - 120,7 prosenttia ja vuonna 2001 - 114,9 prosenttia.

USDA: n mukaan maissin tuotanto Argentiinassa maataloustuotannossa 2014/2015 väheni edelliseen vuoteen verrattuna 8,0% ja oli 23,0 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon odotetaan kasvavan 6,1%, tuotannon määrä 24,4 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta saman lähteen mukaan Argentiinan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1,1 prosenttia. Niinpä viljelykasvin tuotanto vuoteen 2024/2025 mennessä voi kasvaa 10,8 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) 25,5 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Ukrainassa

Ukraina sulkee viisi suurinta maissintuottajaa maailmassa. Vuonna 2014 viljantuotannon määrä oli 28,5 miljoonaa tonnia, mikä on 7,9% vähemmän kuin vuonna 2013. Kuitenkin yli viisi vuotta (vuoden 2009 lukuihin verrattuna) maissin sadonkorotus Ukrainassa kasvoi 171,8%, yli 10 vuotta - 3,2 kertaa vuoteen 2001 mennessä - 7,8 kertaa.

USDA: n mukaan maissintuotanto Ukrainan maataloudessa 2014/2015 väheni edellisvuoteen verrattuna 12,6 prosentilla 27,0 miljoonaan tonniin. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon odotetaan laskevan vielä 0,3 prosentilla 26,9 miljoonaan tonniin. Seuraavan 10 vuoden aikana saman lähteen mukaan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu Ukrainassa on 1,6 prosenttia. Näin ollen viljelykasvin tuotanto vuoteen 2024/2025 mennessä kasvaisi 16,5 prosenttia (vuoteen 2014/2015 mennessä) 31,5 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Venäjällä

Vuoden 2014 lopussa Venäjä oli 12. sijalla maailman suurimmista maissintuottajista, joiden tuotantomäärä oli 11,3 miljoonaa tonnia. Tämä on 2,6% vähemmän kuin vuonna 2013. Yli 5 vuotta (verrattuna vuoteen 2009) maissin bruttojuoma kasvoi 185,9 prosenttia, 10 vuoden aikana - 3,2 kertaa vuoden 2001 lukuihin verrattuna - 13,4 kertaa.

Vuonna 2015 Rosstatin 25. joulukuuta 2015 antaman alustavan tiedon mukaan Venäjältä peräisin olevan maissin bruttotuotot kaikkien luokkien maatiloilla painon jälkeen olivat 12,7 miljoonaa tonnia. Tämä on 11,9% enemmän kuin vuonna 2014.

Vuonna 2015 viljelykasvien viljelyala kasvoi 2,3 prosenttia tai 62,6 tuhatta hehtaaria, kun taas tuottoindikaattorit olivat ennätyksellisen korkealla tasolla viimeisten 26 vuoden aikana - 51,5 senttimetriä / ha, mikä muun muassa kasvatti tuotantoon. Vuoden 2015 loppuun mennessä Venäjä voi päästä maailman kymmenen maailman suurimmista maissintuottajamaista.

Venäjän federaation maissintuotantoalan tärkeimmät riskit liittyvät pääasiassa maan korkeaan riippuvuuteen tuodusta siemenmateriaalista. AB-keskuksen "Venäjän maissimarkkinoiden yleiskatsauksen" mukaan vuonna 2015 kylvökauden aikana tuotujen maissinsiementen osuus kokonaismäärästä oli 59,5 prosenttia.

Ruplan devalvaation olosuhteissa siementen toimitukset ovat vähentyneet vuoden 2016 kylvökampanjan osalta. Maahantuotujen siementen maahantuontimäärä vähenee, jos venäläisiä tavaroita (samanlaisia ​​määriä ja laatua) ei ole, saattaa maissin tuoton lasku vuonna 2016, mikä vaikuttaa tuotantomääriin ja maissin hintaan kotimarkkinoilla vuosina 2016-2017. voi edelleen kasvaa.

USDA: n mukaan maissin tuotanto Venäjälle maataloustuotannossa 2014/2015 kasvoi edellisvuodesta 3,1% ja oli 12,0 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon vähäinen kasvu oli 1,2% ja tuotannon määrä 12,2 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta saman lähteen mukaan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu Venäjällä on 2,0 prosenttia. Niinpä maatalousviljelyllä 2024/2025 tämän viljakasvuston tuotannon määrä Venäjälle voi kasvaa 21,9 prosentilla (vertailukaudesta 2014/2015) 14,6 miljoonaa tonnia.

Viljan maissimarkkinoiden arviointi Venäjällä

Viime vuosina Venäjän maissimarkkinat ovat kasvaneet. Vuonna 2016 Rosstatin alustavien tietojen mukaan maata keräsi 13,8 miljoonan tonnin ennätyskorjuun (lopullinen ennuste on 14,11 miljoonaa tonnia). Vuodesta 2011 lähtien vienti on kasvanut yli 6 kertaa. Lisäksi markkinoiden kasvua edesauttaa merkittävästi kotimainen kulutus, joka erottaa maissimarkkinat useimmilta Venäjän viljamarkkinoilta.

viljelyala

Rosstatin alustavien tietojen mukaan vuonna 2016 vilja-alan viljelyala oli 2887 tuhatta hehtaaria. Venäjän kasvin viljelyala on kasvanut vuosittain seitsemän vuoden ajan. Vuodesta 2009 alue on kasvanut 111,5 prosentilla, mikä on enemmän kuin kaksinkertaistunut. Verrattuna vuoteen 2015 indikaattori kasvoi 4,1% verrattuna vuoteen 2014 - 7,4%.

Kuva 1. Ruohon kylvöalueet Venäjällä, vuosina 1990-2016, tuhat tonnia

Krasnodarin alue on myöntänyt suurimman osan Venäjän viljan viljelyalasta. Tämän alueen osuus koko rakennelmasta on 22,4 prosenttia eli 621,5 tuhatta hehtaaria (vuoden 2015 tiedot). Maissin viljelykasvien toisella ja kolmannella paikkakunnalla on Voronezhin alue (242,1 tuhatta hehtaaria) ja Rostovin alue (233,6 tuhatta hehtaaria), joiden osuus on 8,7% ja vastaavasti 8,4%.

Kuva 2. Venäjän TOP-10 alueet viljan maissi, 2015000 hehtaaria

Maailman viljelykasvien määrän mukaan Venäjä on toisen kymmenen alussa. Suurin osa viljelykasvien viljelyalueista on Kiina ja Yhdysvallat - yli 37,1 miljoonaa hehtaaria ja 33,6 miljoonaa hehtaaria. Puolet viljelykasvien määrä Brasiliassa, kolmanneksi kolmanneksi, on 15 miljoonaa hehtaaria. Tätä seuraa Intia, Meksiko, Nigeria, Argentiina, Ukraina, Tansania, Indonesia.

Kuva 3. Maissin viljelymaiden maat, 2014, tuhat hehtaaria

Corn Reeds

Maataloustuotteiden sadonkorjuun alustavien tulosten mukaan Venäjä laski maissia 5% enemmän maata kuin viime vuonna - 13,8 miljoonaa 13,2 miljoonaa euroa. Toimialan asiantuntijoiden mukaan lopullisen tuloksen pitäisi olla ennätyksellinen nykyajan Venäjän historiassa merkitsee 14,11 miljoonaa tonnia. Viimeisen seitsemän vuoden aikana, lukuun ottamatta vuosina 2010 ja 2014, bruttokansantuotanto on kasvanut. Suurin kasvu oli vuonna 2011 (+ 125,7%) ja vuonna 2013 (+ 41,6%).

Kuva 4. Brutto maissituotos Venäjällä vuosina 1990-2016, tuhat tonnia

Franchising-ja tavarantoimittajat

Maatalouden järjestöt tuottavat suurimman osan viljan viljelystä, jonka osuus on 91,7 prosenttia eli 9457 tuhatta tonnia (vuoden 2015 tiedot). KFH: n ja PI: n osuus on 7,7%, kotitalouksien palkkioiden osuus on vähäinen ja on vain 0,6%.

Kuva 5. Viljan kertymän rakenne maatilojen tyypin mukaan, 2015, tuhatta tonnia

Viime vuosien kasvuvauhti liittyy maatalouden valtion tukeen. Erityisesti maatalouden kehittämistä koskevan valtion ohjelman ja maataloustuotteiden, raaka-aineiden ja elintarvikkeiden markkinoiden sääntelyn täytäntöönpanemiseksi vuosina 2013-2020. "Kasvatus- ja siementuotannon kehittämisstrategiat vuoteen 2020 asti" sekä kohdennettu ohjelma "Maissin viljan tuotanto ja jalostus Venäjän federaatiossa 2013-2015". Asiantuntijat ennustavat bruttomaksujen kasvavan edelleen 18,5 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.

Kuva 6. Viljellyn maissin tuotos maatalouden organisaatioissa, 2005-2015, tuhat tonnia

Venäjän alueiden parhaat tuotantoindikaattorit voivat ylpeillä Krasnodar-alueella, jossa tuotetaan yli neljäsosa maapartan viljasta tai 3,3 miljoonaa tonnia. Toinen palkkion osuus on Voronezhin alue, jonka indikaattori on 1,1 miljoonaa tonnia, kolmanneksi - Belgorodin alueella 997 tuhatta tonnia.

Brittimaksujen osalta TOP 10 -alueisiin kuuluu myös Kurskin alue, Stavropolin alue, Kabardino-Balkaria-tasavalta, Tambovin alue, Rostovin alue, Lipetskin alue ja Pohjois-Ossetian ja Alankan tasavalta. Kymmenen parhaan maan osuus maissintuotannosta on 78,3 prosenttia.

Kuva 7. Venäjän TOP-10 alueet bruttojalan maissi, 2015, tuhatta tonnia

Maissin tuotannon maailmanlaajuinen johtaja on Yhdysvallat, jossa korjataan yli 361 miljoonaa tonnia. Merkittävimmät luvut ovat myös Kiina (216 miljoonaa tonnia) ja Brasilia (79 miljoonaa tonnia). Kymmenestä kymmenestä maasta on indikaattoreita 14 - 33 miljoonaa tonnia.

Kuva 8. Johtavat maat maissin keräämisessä, 2014, tuhatta tonnia

Maissin tuotto Venäjällä vuonna 2016 oli 54,6 senttiä hehtaaria kohden eli 10,7% enemmän kuin vuotta aiemmin. Rosstatin mukaan tämä on korkein luku koko maan nykyaikaisessa historiassa. Vuodesta 1990 lähtien maissin alhaisin saanto oli vuonna 1998 - 16,3 c / ha, suurin tuotto vuoteen 2016 saakka oli vuonna 2013 - 50,1 c / ha. Venäjän alueiden tuotannon johtaja on myös Krasnodar-alue, jossa on kerätty 73,3 senttimetriä hehtaarilta.

Kuva 9. Maissin tuotos Venäjällä kaikentyyppisissä maatiloissa vuosina 1990-2016 t / ha

Verrattuna muihin maihin maissin tuotto Venäjällä on vähäistä. Keskimääräinen tuotto 5 vuodeksi (laskettuna ilmastokertoimen tasoittamiseksi) oli 41,9 tuhatta tonnia - tämä on maailman 69-paikka elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO: n (2010-2014) mukaan. Niinpä Lähi-idän maissa, joissa käytetään tippuvirtaustekniikkaa aktiivisesti, maissin viljely on 5-7 kertaa korkeampi kuin Venäjällä. 2,5-3-kertainen tuotto maamme on edellä Euroopan maissa, kuten Belgiassa, Espanjassa ja Alankomaissa.

Kuva 10. Maailman 15 huippuosa maissin tuotosta, 2010-2014, c / ha

Lähde: FAO: n tiedot

KUIVA KULUTUS

Alan asiantuntijoiden mukaan vuoden 2016 loppuun mennessä maissin kotimainen kulutus on 9,16 miljoonaa tonnia. Tämä on 360 tuhatta tonnia korkeampi kuin vuosien 2011-2015 keskimääräinen kotimainen kulutus. On huomattava, että maissimarkkinat ovat yksi harvoista, joissa bruttomarginaalit kasvavat paitsi viennin kasvun lisäksi myös kotimaisen kulutuksen kasvun takia. Vertailun vuoksi vuosien 2001-2005 keskimääräiset vuotuiset hinnat olivat 3,2 kertaa alemmat kuin nykyinen. Vuoteen 2020 mennessä kotimaisen kulutuksen ennustetaan olevan 10,9 miljoonaa tonnia.

JUURIEN VIENTI JA TUONTI

Venäjän maissimarkkinat ovat viime vuosina olleet yhä vientiin suuntautuneempia. Jos vienti vuonna 2011 oli 722,7 tuhatta tonnia, vuoteen 2015 mennessä se oli kasvanut 3702,4 tuhanteen tonniin. Maidon vientiä koskevat lopulliset luvut vuodelle 2016 eivät ole vielä nimettyjä, mutta ennustetaan olevan 4,9-5,4 miljoonaa tonnia, mikä merkitsee vielä 32-46 prosentin lisäystä. Viennin lisääntymisen tärkeimpiä syitä ovat ruplan devalvaatio, ennätykselliset bruttomaksut, korkeat maailmanmarkkinahinnat ja maissin kysynnän kasvu ulkomailla. Asiantuntijat ennustavat, että viennin kasvu jatkuu edelleen - jopa 7 miljoonaa tonnia vuoteen 2020 mennessä.

Nykyisen maatalouden aikana viennin kasvu myös kirjataan. Helmikuun 1. päivään 2017 mennessä vienti oli 2,88 miljoonaa tonnia, mikä on lähes 39% korkeampi kuin viime kaudella. Viljan laadun arviointikeskuksen tiedot osoittavat, että Venäjältä vietiin heinäkuusta 2016 tammikuuhun 30 päivään 2017 mennessä 3,1 miljoonaa tonnia maissia. Suurin osa maissista lähetettiin Iraniin, Etelä-Koreaan ja Turkkiin - 590, 498 ja 360 tuhatta tonnia.

Venäjälle ei ole käytännössä mahdollista myydä maissia. Vuosina 2011-2015 tuonnin osuus oli vain 0,3-1,6% bruttokokoelmasta Venäjällä. Suurten määrien laajentamisen yhteydessä maissamme lähetetään vain siemeniä viljan kylvämiseen.

Maailman maissia kasvattavat johtajat

Vuosittain maailma tuottaa enemmän maissi kuin muilla viljoilla. Sen bruttoaste kaikissa maissa kaudella 2016/17. oli 1067 miljoonaa tonnia eli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015/16.

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (YK: n PSP) ennusteiden mukaan tämän viljan viljelyn määrä maailmassa kasvaa vuosittain. Tietenkin maat, joilla on suotuisampi lauhkean ilmaston, saavat enemmän maissituotantoa.

Maailman johtava maissintuotanto:

 1. Yhdysvallat
 2. Kiina
 3. Brasilia
 4. Euroopan unioni
 5. Argentiina
 6. Ukraina
 7. Meksiko
 8. Intia
 9. Kanada
 10. Venäjä
 11. Etelä-Afrikka

11. Etelä-Afrikka

Vuonna 2016 Etelä-Afrikan sadonkorjuun arvioinnista vastaavan kansallisen komitean analyytikoiden viimeisimmän raportin mukaan maan maissituotanto oli 7,78 miljoonaa tonnia. Tämä on 21 prosenttia vähemmän kuin edellisellä 2015. Tällainen sadon heikkeneminen johtuu alueen kuivuudesta.

YK: n PSO: n analyytikot ennustavat, että tämän vuoden loppuun mennessä 2017 tuotanto kasvaa 13 miljoonaan tonniin. Tämä on 60 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2016. Tämä johtuu suotuisista olosuhteista maissin kasvulle. Vuonna 2016 maissi kylvettiin 3,1 miljoonaa hehtaaria Etelä-Afrikassa. Näistä 1,9 miljoonaa hehtaaria maanomistajia kohdennettiin valkoiseen maissiin ja 1,2 miljoonaa hehtaaria keltaiseksi.

10. Venäjä

Viime vuosina Venäjä on näyttänyt hyviä tuloksia maissin keräämisestä. Vuonna 2017 sen bruttotuotos oli ennätys 15,3 miljoonaa tonnia. Verrattuna vuoteen 2016 luku kasvoi lähes 11 prosenttia. Edellisenä vuonna kerättiin 13,8 miljoonaa tonnia viljaa. Maissikasvuston kasvu ei ole vahingossa.

Venäjä on toteuttanut maatalouden valtion tukiohjelmia. Vuonna 2018 ennusteiden mukaan maissintuotannon määrä kasvaa Venäjällä vielä 1 miljoonalla tonnilla ja on 16 miljoonaa tonnia. Viljaa viljellään onnistuneesti Krasnodarin alueella. Tällä alueella suurin osa kylvämiseen tarkoitetuista alueista on 621,5 tuhatta hehtaaria eli 22% kaikista Venäjän maissipelloista. Toiseksi suurin alue, jolla on suotuisa ilmapiiri, on Voronezhin alue - 242 tuhatta hehtaaria eli 8,7 prosenttia maissin kylvöalueista. Rostovin alueella viljelykasveja on 233,6 tuhatta hehtaaria, mikä on 8,4%.

9. Kanada

Kanadaa pidetään yhtenä johtavista maista viljojen tuotannossa. Erityisesti kehittynyt maatalouden kolmessa maakunnassa on Saskatchewan, Alberta ja Manitoba. Tuotannon ja rehuviljan tuotto kasvaa joka vuosi. Puolet kasviperäisistä maataloustuotteista viedään. Vuodesta 2016-2017 Kasvatetun maissin kokonaismäärä oli 13,5 miljoonaa tonnia. Ensi vuonna odotetaan nousevan 15 miljoonan tonnin tuottoon.

8. Intia

Maatalous on Intian talouden tärkein sektori, ja se keskittyy pääasiassa kasvintuotantoon.

Intiassa on riittävän suuri potentiaalia viljata maissia suuria määriä. Sitä ei kuitenkaan käytetä täydellä kapasiteetilla. Tämä johtuu tämän maatalouden alan rahoituksen ja maan nykyisen sosioekonomisen tilanteen tehottomuudesta. Tänään Intiassa tuotetaan 26 miljoonaa tonnia maissia (tiedot vuodelta 2017). Seuraavassa 2018 ennusti lasku tuoton tasolla 25 miljoonaa tonnia.

7. Meksiko

Meksikossa tärkeimmät viljelykasvit ovat maissi, vehnä, palkokasvit, soijapavut ja riisi. YK: n PSO-ennusteiden mukaan kauden 2016/2017 loppuun mennessä. maissituotanto on 27,4 miljoonaa tonnia, mikä on 5,5% enemmän kuin vuonna 2015 (25,9 miljoonaa tonnia). Tämä johtuu riittävästä sademäärästä kuluvan kauden aikana. Meksikossa kuitenkin istutettujen viljelyalueiden maissia on vähennetty. Tältä osin maahantuotujen maissin odotettu kasvu. Tuonti tapahtuu yleensä Yhdysvalloista, Argentiinasta ja Brasiliasta.

6. Ukraina

Maissintuotanto on Ukrainan kannalta erittäin tärkeää. Vuoden 2017 tietojen mukaan maassa tuotetaan 28 miljoonaa tonnia viljaa, mikä on 20% enemmän kuin viime vuonna 2016.

Hyvä sadon ansiosta Ukraina lisää maissivientiä. Vuonna 2017 lähetettiin 19,5 miljoonaa tonnia ulkomaille. Ukrainan viljelyä helpotetaan sopivilla sääolosuhteilla ja suotuisalla maaperällä.

5. Argentiina

Argentiinassa oleva maissi on maan kannattavin viljelykasvi. Tärkeä rooli tässä oli vientitullien poistaminen. Vuoden 2016/2017 huippukauden loppuun mennessä Argentiinan maissin määrä on 40 miljoonaa tonnia. Etelä-Amerikassa viljelty maissin pinta-ala on 5 miljoonaa hehtaaria, ja sitä on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa. Tämän viljakasvien pohjoispuolella sijoitetaan myös vehnän kylvämiseen. Argentiinalla on pitkä kylvöaika syyskuusta joulukuuhun. Kaikki tämä edistää sadon kasvua tulevaisuudessa. Ennusteiden mukaan kaudella 2017/2018. tuotantomäärä nousee 46 miljoonaan tonniin.

4. Euroopan unioni

Euroopan unioni on maailman tärkein viljan, myös maissin tuottaja. Tuotannon johtajat ovat Ranska ja Saksa. 27 maata harjoittaa silakan viljelyä, johon liittyy vuosittain 5 miljoonaa hehtaaria. 5 miljoonaa hehtaaria kohdennettiin viljelykasvien viljelyyn. Vuonna 2017 maissin brutto korjuu oli 60,7 miljoonaa tonnia. Seuraavassa 2018 luvulla ennustetaan nousevan 63,5 miljoonaan tonniin.

3. Brasilia

Brasilia on yksi kolmesta parasta maata, jotka viljelevät maissia. Tämän viljan tuotannon määrä vuonna 2017 oli 97 miljoonaa tonnia, mikä on 41 prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden 2016 tulos. Tämä johtuu uusien viljelyalueiden viljelystä sekä edullisista sääolosuhteista, joiden avulla voit kerätä jopa kaksi sadosta vuodessa. Maissi, joka vie puolet pinta-alasta, kasvatetaan pavut ja manirkki.

2. Kiina

Noin 30 vuotta Kiinassa on ollut vakaa viljantuotannon johtava asema maailmassa. Tämän maan maissia tuotetaan 219 miljoonaa tonnia (vuoden 2017 tietojen mukaan). Sen saanto on kuitenkin heikentynyt. Vuonna 2016 tuotettiin 224,6 miljoonaa tonnia maissia. Tämä on vaikuttanut Kiinan maatalouspolitiikkaan viime vuosina. Kasvien pinta-ala pienenee, viljan hinnan lasku. Valtiontuen prioriteetti on tällä hetkellä vehnäntuotannon tuki.

1. Yhdysvallat

Yhdysvallat on nykyään maailman johtava maissin tuottaja ja viejä, ja niiden osuus maailman tuotannosta on 36 prosenttia. Vuonna 2017 maissin kokonaismäärä Yhdysvalloissa oli 384,4 miljoonaa tonnia. YK: n PSC-ennusteiden mukaisesti vuonna 2018 sen tuotanto Yhdysvalloissa vähenee 27 miljoonalla tonnilla ja on 357,2 miljoonaa tonnia, koska maassa he vähentävät maissin kylvöalaa ja haluavat kannattavampia kasveja.

Maapallon viljelyn ennustukset maailmassa vuonna 2018 ovat negatiiviset trendit vuoteen 2017 verrattuna. Syynä tähän on maissintuotannon ennustettu väheneminen Yhdysvalloissa, koska maan siirtyminen kannattavampiin viljelykasveihin.

Maailman maissia kasvattavat johtajat

Maailman maissia kasvattavat johtajat

11. Etelä-Afrikka

10. Venäjä

9. Kanada

8. Intia

7. Meksiko

6. Ukraina

5. Argentiina

4. Euroopan unioni

3. Brasilia

2. Kiina

1. Yhdysvallat

Lähetä navigointi

UUTISET

 • Maissi kulutus Kiinassa kasvaa tänä vuonna 08/20/2018
 • Maailman johtajat maatalouden viljelyyn 08/15/2018
 • Ukrainan maissisato on ennätyksellinen 15.08.2018

Soita meille takaisin:

Lahja ensimmäinen tilaus!

Ensimmäisen tilauksen ilmainen toimitus
+ GIFT

Jätä vain sähköposti ja puhelin

Kiitos hakemuksesta.
Ota yhteyttä sinuun pian.

Intian palkkio matto ja matto valmistaja kutsuu
pysyvän työpaikan myyntijohtajana.

• - myynnin kehitys Moskovan ja Moskovan alueella; (jäljempänä koko
Russian)
• - Myyntisuunnitelmien toteuttaminen käteisenä ja luontoissuorituksena;
• - kaupallisten tarjousten valmistelu ja toimitussopimusten tekeminen;
• - Saamisten tilan seuranta ja ajankohtainen siirto
tuotteet asiakkaille;
• Tiettyjen myyntimäärien täyttäminen, markkinoiden laajentaminen, uusien kumppaneiden löytäminen;
• Valvoa ensisijaisten kirjanpitoasiakirjojen oikea-aikaista toimittamista.
• - neuvottelut, osallistuminen huutokauppaan, erikoisaiheisia näyttelyitä;
• - myynninedistämistoimien kehittäminen ja toteuttaminen;
• - Suhteiden luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen asiakkaiden kanssa omaan tai
uusi asiakaskunta;
• - ylläpitää vakiintunutta raportointia.
Aikataulu: Kokopäiväinen, kokopäiväinen
Työpäivä: kello 9.30-18.00

Huomautus:
• viiden päivän työviikko, lauantai ja sunnuntai - vapaapäivä
• Matkaviestinnän maksaminen, kohtuulliset matkakustannusten maksut.
• Palkka: koeajaksi 80 000 ruplaa (palkka + tuki). jälkeen
koeaika 80 000 ruplaa. Kun olet syöttänyt bonusohjelman - palkka +
neljännesvuosittainen palkkio (% myynnistä) Hintaluokka on keskusteltu neuvottelujen aikana.
Yleinen työkokemus: vähintään 5 vuotta
Lisävaatimukset:
• - Kokemus suorasta aktiivisesta myynnistä vähintään 3 vuoden ajan
• - Kokemus asiakaskunnan laajentamisesta
• Vaatii ehdokkaan vakiintuneen (olemassa olevan) asiakaskunnan kanssa
• - Koulutus: Korkeampi, toissijainen erikoisuus
• - Kokenut PC-käyttäjä.
• Valmius intensiivisille matkoille Moskovan ja Moskovan alueen ympärille

Soita sinut takaisin 10-15 minuutissa, jotta selvennetään yksityiskohtia ja vastaat kysymyksiisi.

Hyvä loma, Victory Day!
Olkoon monta vuotta kulunut,
Muista kuitenkin isovanhempien esitys
Ja kiitos niistä.

Tuotteet Intian tyhjiöpakkaustuotannossa

toimitus

BEET
MANGO PURE
PUUTARHA VAKUUMPAKKAUKSESSA Lue lisää.......

Lataa vitamiinit kokonaan!

Lisää ruokavaliosi tuoreilla tuoreilla!

Esittelemme alkoholituotannon Intiassa

Kutsumme toimitussopimusten tekemiseen

Intian juurikkaantuotannon myynti

40 jalka toimitus kontit

Pakkaus ruutuihin 10 kg.

Kuiva, puhdas Koko 60-90

80%: n suuruinen maksu alusten asiakirjojen jäljennöksistä,
20% TBG: n jälkeen 5 päivän kuluessa

Mango-lajike "Alfonso" tunnetaan nimellä "King of mango", koska sen hämmästyttävä hedelmä ja trooppinen makea maku ja mehukas sahrami-kultainen tarjous multaa. Siinä on paljon ohuempi ja kiiltävä iho. Alfonso mangon kokonaan kypsytetyt hedelmät hajottivat tuoksuva hedelmäinen haju ilmassa. Nämä ominaisuudet johtuvat ainutlaatuisesta maantieteellisten olosuhteiden yhdistelmästä.
vain Länsi-Intiassa, etenkin Maharashtran ja Goan rannikolla.

Lisäksi tarjoamme lajikkeita "Kesar" ja "Jumbo"

Mango paino 270 g. Ruutuun 9 kpl. Kokonaispaino: 3 kg Nettopaino: 2,5 kg. Pakkauksen hinta ennen tulliselvitystä on $ 15 / laatikko. Toimitus Domodedovon lentokentältä Intiaan. Hyväksymme hakemukset. Kuka on välittäjät tällä lentokentällä, kirjoita.

Lesitiinit ovat klooliaminolialkoholin ja diglyseridifosforihapon estereitä. Koska lesitiinin perustana ovat fosfolipidit, joskus näitä termejä käytetään synonyymeinä [1]. Soijalesitiiniin kuuluvat pääasialliset fosfolipidit ovat fosfatidyylikoliini (19-21%), fosfatidyylietanoliamiini (8-20%), inositolipitoiset fosfatidit (20-21%) ja fosfatidyyliseriini (5,9%).

Lisäksi soijalesitiini voi sisältää soijaöljyä (33-35%), vapaita rasvahappoja, estereitä, tokoferoleja, biologisia pigmenttejä, steroleja ja steroleja (2-5%), hiilihydraatteja (5%) [2].

Lesitiinien jakautuminen (esimerkiksi ohutsuolessa haiman entsyymien vaikutuksen alaisena) tuottaa korkeampia rasvahappoja (palmitiinihappo, steariini, öljyhappo, arakkidoni), trihydrinen alkoholi glyseroli, fosforihappo ja koliini.

hakemus
Lesitiini on pinta-aktiivinen aine. Se toimii hyvin eri aineiden välisellä rajapinnalla. Läsnäollessa kaksi sekoittumatonta nestefaasia, lesitiini alentaa pintajännitystä ja toimii emulgointiaineena. Kun kiinteän aineen ja nestefaasin välinen vuorovaikutus on välttämätöntä, lesitiini toimii kostutus- ja dispergointiaineena. Kun käytetään kiinteiden faasien välissä, aine toimii voiteluaineena ja irrotusaineena (ei tartu lomakkeisiin). Vesipitoisessa liuoksessa lesitiini-fosfolipidit voivat muodostaa joko liposomeja, kaksikerroksisia membraaneja, misellejä tai lamellirakenteita riippuen hydratoinnista ja lämpötilasta.

Elintarviketeollisuudessa
Lesitiini mahdollistaa stabiilien emulsioiden saamisen öljy-vesijärjestelmissä. Tämä elintarvikelisäaine (koodi E322) käytetään laajalti elintarviketeollisuudessa suklaa- ja suklaapinnoitteiden valmistuksessa (viskositeetin pienentäminen suussa ja antioksidanttina, joka estää tuotteiden ikääntymisen), makeiset, leipomo ja pastat, margariini, majoneesi, leipomo ja makeiset, vohvelit sekä rasvaemulsioiden valmistuksessa leivontuotojen ja -levyjen voiteluun.

Kemianteollisuudessa
Elintarviketeollisuuden ulkopuolella lesitiiniä käytetään rasvamaaleissa ja niiden liuottimissa, vinyylipäällysteissä ja kosmetiikassa. Muita sovelluksia ovat paperin jalostus, musteen tuotanto, lannoitteet, räjähteet, torjunta-aineet.

Lääketieteessä
Lesitiini on ns. Hepatosuojien vaikuttava aine, joka on suunniteltu ehkäisemään maksasairautta. Essentiale Forte, Essentiale N, Esliver Forte, valmistetaan useita ravintolisiä fosfolipidien perusteella.

Sorbitolia käytetään usein sokerin korvikkeena, jota voi esiintyä ruokavaliovalmisteissa ja ruokavalioissa (esim. Sokeriton purukumi). Luonnollisessa muodossaan löytyy kivihedelmiä, levää, korkeampia kasveja. Ainetta pidetään elintarvike-makeutusaineena, koska se mahdollistaa pienemmän määrän kaloreita / energiaa ruokavaliolle - 2,6 kilokaloria (11 KJ) grammaa kohden verrattuna tavalliseen sokeriin (64 prosenttia sakkaroosin kalori- pitoisuudesta) 4 kilokalorilla (17 kJ) ja makeus on myös vähemmän kuin 40 %. Sorbitolilla on myös kolereteettinen vaikutus, joten sitä käytetään usein putkissa.

Sorbitolia käytetään monissa yskän siirapeissa ja se on tavallisesti merkitty etiketeiksi ei-aktiivisena ainesosana. Mutta nyt on olemassa käsitys siitä, että se olisi ilmoitettava aktiivisena, koska suuri määrä sorbitolia (noin 10 g ja enemmän aikuisille) voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan vajaatoimintaa.

Diabeettinen retinopatia ja neuropatia voivat liittyä sorbitolin ylimäärään silmien ja hermojen soluissa. Tämä ilmiö voi johtua ylimää- räisestä glukoosipitoisuudesta, joka kulkee suurimolekyylipainoisen alkoholisuodattimen läpi. Suurien määrien sorbitoli voi aiheuttaa kipua, kaasua ja aiheuttaa ripulia. Se voi myös pahentaa ärtyvän suolen oireyhtymää ja aiheuttaa heikentynyttä fruktoosin imeytymistä.

Ihmisen keho tuottaa sorbitolia luonnollisella tavalla, vaikka se imeytyy huonosti. Liian suuri osa kehon soluista voi aiheuttaa niiden toimintahäiriöitä.

Moderniin kosmetiikkaan sorbitolia käytetään hygroskooppisena aineena ja sakeuttamisaineena. Jotkut läpinäkyvät geelit voidaan tehdä vain sen käytön vuoksi, koska niillä on melko suuri taitekerroin.

Joskus sorbitolia käytetään hygroskooppisena aineena savukkeiden valmistuksessa.

Intialainen yritys "Varti Impex LTD"

Olemme iloisia voidessamme toivottaa tervetulleiksi uudet myyntipäälliköt ystävälliseen tiimimme tietoisuuteen vihannesten ja hedelmien markkinoista sekä työmme erityispiirteistä. Tulotaso on korkea.

 • Intiasta peräisin olevien hedelmien ja vihannesten myyntipäällikkö.
  Tuotteita sekä tuoreita että pakastettuja.
 • Ota yhteyttä jokaiseen työpäivään klo 9.00-18.00.

  St. Leningradsky Prospect, 2

  Tavaroiden pyyntö

  Ystävät! Onneksi olkoon!

  Tänään on 26. tammikuuta "tasavallan päivä Intiassa!"

  Jokainen syy on hyvä muistaa toisiaan ja toivottaa toisilleen onnea. Joten anna tämän olla "Intian tasavallan päivä"! Enemmän kuin! Tämä "tasavallan päivä Intiassa" on ensimmäinen todella onnellinen päivä jatkuvassa sarjassa onnellisia päiviä! Ja anna tämä sarja olla todella kiinteä, ilman kyyneleitä ja keskeytyksiä. Toivotan teille onnellisuutta! Sinä ja itsesi, kaikki ja kaikki, kaikki yhdessä ja kaikki erikseen! Onni valtava, jatkuva, ympärivuorokautinen, ympäri vuoden ja ympäri vuoden!

  Hurraa! Eläköön tasavallan tasavallan päivä Intiassa!

  Parsa - miten keittää?

  Ennen ruiskeen parsaa se on puhdistettava. Vihreä parsa kuoritaan varren keskeltä ja alas pohjaan, ja valkoinen vain yläosassa. Se on kätevä puhdistaa se perunan kuorimalla.

  Jotta parsaa oikein pystyt, sinun on noudatettava tiettyjä sääntöjä. Kun olet puhdistanut sen, on tarpeen leikata noin 2 cm: n pituisia kappaleita varren päästä. Tee sitten kaikki parsat saman pituiseksi. Keitä parsaa alhaalla, koska se on jäykempi. Kun parsa on kasteltu, varmista, että varren yläosa nousee noin viisi senttiä vedenpinnan yläpuolelle. Varren yläosa keitetään kuumalla höyryllä.

  Kaada varret pottiin, sitota ne nippuin ja kiinnitä pieni paino pohjaan pitämään sitä alaspäin. On mahdotonta sulattaa parsaa, koska se menettää ominaisuutensa, koska sulkemalla pannun, älä unohda tarkistaa säännöllisesti vihannesten valmiutta. Muuten, tällaisen ruoanvalmistuksen helpottamiseksi on jopa erityinen astia, joka voi merkittävästi yksinkertaistaa prosessia:

  Tietenkin edellä mainittu ruoanlaittomenetelmä soveltuu parhaiten gourmet-tuotteisiin, ja voit tehdä paljon helpompaa yksinkertaisesti heittäen parparan varret pannuun eikä sitomasta tai tasoittamalla niitä.

  Ruoanvalkuainen parsa - prosessi, joka kestää 10-15 minuuttia, vihreää parsaa 3-8 minuuttia. Oikein keitettyjen parsojen tulee olla erittäin herkkiä ja helposti haudutettua haarukalla.

  Jos haluat, että vihreät parsat säilyttävät sen kirkkaan värin ruoanlaitton jälkeen, sen jälkeen kun vedät sen ulos pannusta, välittömästi kaada se kylmällä vedellä.

  Parsa on osa lukuisia ruokia (keittoja, jälkiruokia, sideruokia, salaatteja) antaen heille ainutlaatuisen ja suolaisen maun. Liha on hyvin yhdistetty parsan kanssa, sillä se muun muassa auttaa poistamaan lihassa esiintyviä syöpää aiheuttavia aineita korkean lämpötilan käsittelyn aikana.

  Maapähkinät: hyödylliset ominaisuudet ja mahdolliset haitat

  Maapähkinä on ruohomaisia ​​kasveja, jotka kasvavat kuumissa ja kosteissa tiloissa. Öljykasvi kuuluu palkokasveihin. Hedelmät ovat kellertäviä pähkinöitä, peitetty tumma vaaleanpunainen nahka. Ensimmäistä kertaa maapähkinöitä löytyy Etelä-Amerikasta ennen aikamme. Myöhemmin kulttuuri esiteltiin Aasian ja Afrikan maille. Afrikasta orjat myyvät siemeniä Pohjois-Amerikkaan, ja vain 1500-luvulla Euroopan asukkaat oppivat tehtaan. Maapähkinöitä levitetään laajalti niiden erinomaisen maun, runsaasti mikroelementtikoostumuksen ja mahdollisuuden käyttää ruoanlaittoa.

  Maapähkinöiden koostumus ja kaloripitoisuus

  Maapähkinä (maapähkinän toinen nimi) eroaa ravinnosta ja eduista organismin kannalta. Koostumusta edustaa seuraavat ravintoaineet:

  • 50% - rasvat (linoleeniset ja öljyhapot),
  • noin 30% - helposti sulavia proteiineja (välttämättömiä ja ei-välttämättömiä aminohappoja),
  • 10% hiilihydraatteja (sokeri, ravintokuitu, tärkkelys).
  • vesi - 7%,
  • tuhka-aineet - 2%,
  • vitamiinit - ryhmät C, E, B ja PP,
  • macronutrients.

  Suurin osa palkokasveista (maapähkinät kuuluvat tähän perheeseen) sisältää magnesiumia, fosforia, kaliumia ja rautaa. Korkeasta lämpöarvosta (550 kcal / 100 g) huolimatta sen kemiallisessa koostumuksessa ei ole kolesterolia.

  Maapähkinä on vähiten rasvaa verrattuna muihin. Esimerkiksi 100 grammaa maapähkinöitä vastaa 45 grammaa rasvaa, kun taas manteleissa, kasvis- ja hasselpähkinöissä on enemmän kuin 60 g. Kaloripitoisuuden osalta se on myös alhaisin. Korkean proteiinipitoisuuden (yli 25 g) ansiosta maapähkinöitä suositellaan ihmisille, jotka johtavat aktiivista elämäntapaa ja yrittävät laihtua.

  Maapähkinöiden hyödylliset ominaisuudet ja juomisen vaikutukset

  Maapähkinöillä on kohtalaisesti vaikutusta ihmiskehoon. Seuraavassa on joitain öljysiementen hyödyllisiä ominaisuuksia:

  • Sappitiehen normalisointi.
  • Hermoston vahvistaminen, lisääntynyt tarkkaavaisuus johtuen foolihapon sisällöstä.
  • Hematopoieettisen luuytimen normalisointi, sydämen toiminta.
  • Vähentää kolesterolitasoja veressä.
  • Parantunut mieliala ja lisääntynyt äänenvoimakkuus, jota serotoniinin pähkinä auttaa.
  • Haitallisten aineiden poistaminen elimistöstä johtuen antioksidanttien korkeasta pitoisuudesta siemenissä.

  Käytä vasta-aiheista huomautuksia seuraavasti:

  • suonien ja nivelten taudit (erityisesti kihti ja niveltulehdus),
  • erilaiset haimatulehduksen muodot,
  • allerginen reaktio
  • munuaisten ja sappirakon häiriöt,

  Hyönteisten ominaisuuksien ansiosta maapähkinöitä suositellaan eri ikäryhmille ja eri toiminnoille, mutta sinun ei pidä unohtaa mahdollisia haittoja keholle.

  Maapähkinöiden edut miehille

  Maapähkinöitä ovat korkean kalorin elintarvikkeet, mikä tekee niistä hyödyllisiä miehille, jotka pelaavat urheilua tai joutuvat usein fyysiseen rasitukseen. Tiamiinin, biotiinin ja riboflaamin sisällön vuoksi hiustenlähdön todennäköisyys vähenee. Oleellinen aminohappo - metioniini auttaa vahvistamaan ja saamaan lihasmassaa.

  Maapähkinöiden säännöllinen käyttö lisää huomattavasti tehoa. Vaikutus paranee, jos kaakao paahdettua pähkinää kukkahunauksella. Makrotutredientit, erityisesti sinkki, vähentävät merkittävästi tällaisen vaarallisen ilmiön todennäköisyyttä miehillä, kuten eturauhasen kudoksen leviämisen ja muiden tarttuvien patologioiden.

  Maapähkinöiden edut naisrungolle

  Harkittu palkokulttuuri on hyödyllinen naisten kauneuden, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ruokaa tai paistettua maapähkinöitä tai lisäämällä suosikkien ruokiin, voit korjata hiuksesi, naulat, tehdä ihastasi hyvin hoidettuja ja säteileviä. Maapähkinä auttaa tasapainottamaan kehon hormoneja, sillä on positiivinen vaikutus urogenitaaliseen järjestelmään.

  Johtuen trooppisen kasvin serotoniinin hedelmien sisällöstä, voit päästä eroon hermostuneisuudesta ja masennuksesta. Entsyymit auttavat normalisoimaan aineenvaihduntaa ja nopeuttamaan aineenvaihduntaa, ja monityydyttymättömät rasvat (15 g / 100 g tuotetta) hidastavat vanhenemisprosessia ja palauttavat nopeasti solut.

  Syöminen maapähkinöitä

  Pähkinää käytetään paitsi ruoanlaittoon myös elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa. Kulttuuri on löytänyt sen käytön raaka-aineena öljyn tuotannolle. Se erottuu paranemisominaisuuksilla ja korkealla nopeudella.

  energia-arvo noin 880 kcal. Maissa, joissa viljely kasvaa suuria määriä, pavut ovat maataloustuotantoa. Kulutukseen käytetään seuraavia maapähkinöitä:

  • Raakaöljyn. Se on hyödyllistä erilaisissa patologioissa, koska mikroelementtien ja vitamiinien korkea pitoisuus on lämpökäsitelty pähkinöitä vastaan.
  • Paahdettu. Sitä käytetään erillisenä ruokalajina tai ainesosana valmistettaessa salaatteja, välipaloja ja jälkiruokia: kozinaki, kakkuja, kakkuja.
  • Suolainen ja makea. Ravitseva ja maukkaita välipaloja. Korkean kaloripitoisuuden vuoksi ylipainoisilla henkilöillä ei ole toivottua pähkinöiden käyttöä sokerilla (490 kcal), karamellilla (500 kcal) tai suolalla (590 kcal).

  Kuinka paljon voit syödä päivässä

  Tuotteen suurin hyöty voidaan saada, jos sitä käytetään kohtuullisesti: aikuisen normaali on 15-20 kpl. päivässä, lapselle - enintään 10 kpl. On parempi syödä maapähkinöitä aamupalan aikana, niin että keho on kyllästynyt energian avulla ja käytti sitä päivällä.

  Erikoistarjous

  MANGO litsiluumu

  Tarjouksen VARTI IMPEX LTD

  FRESH CROP 2018 Tarjoamme mango ja lychee kanssa toimitus huhtikuussa.

  AVIA-toimitus takaa hedelmien tuoreuden

  Kirjoita meille, soita. Odotamme sinua.

  Tilaa tilaus

  Hyvä päivä päivältä.

  Tarjoamme yrityksellesi yhteistyötä asiakkaiden houkuttelemisessa ja yrityksesi edistämisessä.

  Me, intialainen yritys "Vestis Sourcing" tarjoaa palveluja työvaatteiden ompeluun kevyistä ja keskikokoisista kankaista asiakkaan näytteiden tilaamiseksi.

  Edut, jotka toimivat kanssamme:

  • Valmistamme sinulle tuotteesi, joka vastaa täsmällisesti näytteitä, jotka olette lähettäneet ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti.
  • Organisaatiossa on ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on ammatillinen koulutus ja työkokemus.
  • Työskentelemme omilla laitteillamme. Tällaiset laitteet tarjoavat mahdollisuuden erilaisten tuotteiden valmistukseen, jotka ovat pohjimmiltaan korkealaatuisia mahdollisimman lyhyessä ajassa.

  Ashish Chavanin johtama Vestis Sourcing on tarpeellinen

  vaatteiden valmistusta koskevat lisenssit. Työskentelemme suurien eurooppalaisten yritysten kanssa heidän tilaustensa kanssa.

  Tarjoamme vaatteita seuraavissa segmenteissä - vauva, lapset, naisten vaatteet ja miesten vaatteet neulotuista ja kudotuista tuotteista, sekä valmiina että tilauksessasi.

  Tuotteet, jotka valmistamme erityisesti sinulle, auttavat ilmoittamaan yrityksesi, palveluitasi ja tuotteitasi ja houkuttelemaan niin monta asiakkaita kuin mahdollista.

  Anna yrityksesi olla vielä yksi kysymys ratkaistu!

  Johtaja Varti Impex Private Limited Soumitra Mitra

  Toimitusjohtaja: edustaja Venäjällä, Moskovassa Svetlana Balkunova

  Puhelin 8 9851582263

  Muut nimet - sapot. Hedelmä on pieni, pyöreä. Sisällä - oranssinvärinen liha, joka maistuu, kuten arvasit, muistuttaa aprikoosia. Se lisätään kakkuihin ja piirakoihin, säilyy, ja hyytelö on tehty kypsistä hedelmistä.
  Mistä kokeilla: Kolumbia, Meksiko, Ecuador, Venezuela, Antillit, USA (Florida, Havaiji), Kaakkois-Aasia.

  Tämä hedelmä tunnetaan myös nimellä Big Moringa, Intian Mulberry, Terve Puu, Juustokasvi, Nonu, Nono. Hedelmän kotimaa on Kaakkois-Aasia, mutta nyt se kasvaa kaikissa trooppisissa maissa.
  Noni-hedelmä muistuttaa suurta perunaa, jolla on muoto ja koko. Nonia ei voi kutsua erittäin maukkaalta ja tuoksulta. Aikuisilla hedelmillä on epämiellyttävä tuoksu (kuten homeen juuston tuoksu) ja katkera maku, mutta niitä pidetään erittäin terveinä.. Se yleensä kulutetaan suolalla. Noni-mehu on myös suosittu.
  Noni-hedelmiä ympäri vuoden.

  Juicy ja tuoksuvat hedelmät ovat muotoisia kuin meloni, 25 cm pitkä, 12 senttimetriä leveä. Iho on hieman kiinteä, punaruskea. Liha on valkoinen, hapan-makea, siemenet sijaitsevat viidessä pesiässä. Sitä syötetään tuoreina ja käytetään juustojen, jogurttien, likööreiden, hillojen, makeisten ja suklaan valmistamiseen. Uskotaan, että herkullinen kupu on se, joka putosi maahan.
  Mistä kokeilla: Brasilia, Kolumbia, Venezuela, Ecuador, Meksiko, Peru, Kolumbia.
  Kausi: koko vuoden

  Papaja on uskomattoman terve trooppinen hedelmä. Se sisältää runsaasti antioksidantteja, jotka auttavat vähentämään tulehdusta, taistelemaan tauteja ja pitämään kehosi mahdollisimman nuorena. Alla löydät, mitä papaija edustaa, sen hyödyllisiä ominaisuuksia ja vasta-aiheita sen käytöstä sekä vuorovaikutusta lääkevalmisteiden kanssa. Papaikan hedelmät kasvavat puulla Carica papaya (melonipuu). Näiden hedelmien maku on niin hyvä, että Kristofor Kolumbi niinä muinaisina aikoina kutsui heille "enkelien hedelmät". Papaya on peräisin Keski-Amerikasta ja Etelä-Meksikosta, mutta sitä kasvatetaan tällä hetkellä monissa muissa osissa maailmaa.

  Let's issue ja me toimitamme tilauksesi mahdollisimman lyhyessä ajassa

  Soita sinut takaisin 10-15 minuutissa, jotta selvennetään yksityiskohtia ja vastaat kysymyksiisi.

  Tämän lomakkeen lähettäminen ei velvoita sinua mihinkään,
  Voit peruuttaa sovelluksen milloin tahansa.
  Kaikki syötetyt tiedot ovat luottamuksellisia.

  [googlepdf url = "http://ruvarti.com/wp-content/uploads/2017/1/KOMMERCHESKOE- OFFER-.docx.pdf" width = "100%" height = "600"]

  [googlepdf url = "http://ruvarti.com/wp-content/uploads/2017/11/guar-ricol-rg-250-.pdf" width = "400" height = "600"]

  Todellinen varasto vitamiinipuinen riisi: sen hyödyt ja haitat

  Yksi suosituimmista elintarvikkeista, riisi on tullut suosittu monien maailman kansojen kanssa. Hän tuli tiukasti ruokavalioon ja venäläisille, valkovenäläisille ja ukrainalaisille. Viime aikoina oli vain mahdollista erottaa varmasti vain valkoiset, pitkäjyväiset valkoisesta pyöreästä, kun yhtäkkiä monet muut tuotetyypit näkyivät vähittäiskaupoissa. Ja vaikka ensimmäinen tuttavuus on jo tapahtunut, se ei vahingoita oppia lisää tästä tuotteesta.

  Punaisen riisin edut ja haitat - monet kääntävät tähän aiheeseen. Se on kaikkien riisityyppien joukossa, että se tunnustetaan hyödyllisimmäksi. Huolimatta siitä, että hän - varasto vitamiineja, kivennäisaineita ja aminohappoja, punainen riisi on vieras silloisen ei hoitoa, joten kaikki lahjat luonnon se pelasti. Lisäksi ehjä kuori säilyttää viljan muodon ja antaa herkän pähkinömuodon ruoanlaittoon. Jos käytät tällaista riisiä, sinulla ei varmasti ole B-vitamiinin puutetta elimistössäsi. Se vaikuttaa asianmukaisesti hiuksiin, kynsiin, ihoon, limakalvoihin. Tarpeelliset mineraalit löytyvät myös viljoista riittävissä määrin. Jodilla, kaliumilla, raudalla, magnesiumilla, fosforilla, kuparilla on oma toiminta-ala.

  Tuotteen hyödylliset ominaisuudet. Voitat migreenin eriarvoiseen taistelu, ja lihakset ovat pehmentänyt ja vahva hermosto, jos magnesium elimistössä on runsaasti. Tämä mineraali on vastuussa sydänlihaksen työstä ja aiheuttaa paineen normaaliksi. Yhdessä kaliumin kanssa tämä mineraali tekee ihmeitä: lujittaa luita vastustaa osteoporoosia, osallistuu niveltulehduksen hoitoon, poistaa suolan nivelistä, vähentää tulehdusta reumatismissa. Rauta rakeina tekee unohdat anemian, josta on tullut monien ihmisten vitsaus.

  Kuva ruby ​​hyötyä ja haittaa - sinulla on edelleen epäilyksiä? Olet yllättynyt, mutta tärkeintä on vielä edessä. Punainen riisi on voimakkain antioksidantti, joka kykenee estämään tien tällaiseen ihmiskunnan painajaiseen, kuten onkologiaan. Riisi muuttuu punaiseksi, koska iho on heikkoa ja pienentää ryppyjen syvyyttä. Biologisesti aktiivisilla aineilla on positiivinen vaikutus miesten terveyteen, koska ne ovat hyödyllisiä elementtejä. Kosmetiikassa käytetään naamioita käyttäen riisinjyvistä valmistettua kermavaahtoa. Luonnollinen tuote hengittää elämää väsyneeseen ihoon ja tekee siitä säteilevän ja silkkisen. Luonto itse huolehtii sinusta. Ruoansulatuskanavan pitäisi sanoa myös erityinen kiitos ihanaa viljaa. Ruokavalmiste, turvotus, antavat pitkän tunteen kylläisyydestä ja muuttuvat riisiksi vaadituksi ruokavalioksi. Hyvin säädetty suoliston peristaltiikka auttaa eliminoimaan toksiinit ja jätteet kehosta. On erittäin tärkeää, että ravintokuitu vastustaa sokerin ja kolesterolin imeytymistä veren sisään. Jos alukset puhdistetaan ja veri liikkuu paremmin, koko keho toimii ilman ongelmia. Jos odottamaton tapahtui ja olet myrkytetty, niin ihme tuote tulee pelastukseen. Yhdessä lääkkeiden kanssa se puhdistaa toksiinien rungon, antaa mahdollisuuden elpymään lyhyessä ajassa. Tämä tuote on hyvin ravitsevaa ja kevyttä samanaikaisesti, mikä mahdollistaa sen suositella erilaisilla ruokavaliolla. Gluteenin, joka esiintyy monissa jyvistä, aiheuttaa yleensä huolta, mutta sitä ei löydy punaisesta riisistä. Tuotteen alhainen glykeemiset indeksit sallivat diabetesta kärsiville ja jatkuvasti seurattavan verensokerin tasoa. Tilastot osoittavat, että tämä tuote ei voi aiheuttaa haittaa elimistölle, koska se on hyödyllistä, turvallista, suositellaan lapsille, aikuisille ja ikääntyneille. Myös vakavat sairaudet, kuten diabetes, allergiat eivät ole vasta-aiheita niiden käytöstä. Tietenkin, voit muistaa, että punaviini on noin 400 kalorien kaloria / 100 grammaa tuotetta, ja neuvoo olemaan syödä sitä valtavissa osissa. Ihmiset, jotka seuraavat lukuja ja niin hillitsevät ruokaa.

  Punainen riisi hyödyn ja haittojen - voit väittää pitkä ja raskas, mutta ydin pysyy samana - se on lahja luonnon ihmiskunnalle. Tuotteen merkittävien ominaisuuksien vuoksi se on hyvin suosittu ja kasvanut monissa maissa ympäri maailmaa. Esimerkiksi Ranska valitsi viljelemään punaista lyhytjyväistä riisiä, joka kypsentämisessä saa jonkin verran viskositeettia. Himalajan riisi kypsentämisen jälkeen muuttuu vaaleaksi ja samalla saa ihanaa tuoksua. Thaimaan punaviinillä on hieno maku ja tuoksu jasmiinille. Intia esitteli maailman puna-riisiksi Rubin, jota ei ole vain syöty, vaan sitä käytetään myös uskonnollisissa seremonioissa. Kuinka kokata Ruby Red Riisin ihmiset Intiassa oppivat hyvin varhain. Amerikkalaiset erikoistuneet kasvaa viljan punaviini, joka sai nimekseen "Kalifornia Ruby" ja saavuttanut valtavan suosion fanien keskuudessa tämän tuotteen. Riippumatta siitä, minkä tyyppinen riisi valitaan kulutukseen, ne kaikki yhdistyvät samanlaisilla ominaisuuksilla. Useita gourmet-ruokia valmistetaan käyttämällä tätä riisiä, joka yhdistyy täydellisesti eri tuotteisiin. Kala, liha, sienet, siipikarja, maito, kuivatut hedelmät "ääni" eri tavalla, mikä luo ainutlaatuisen maku-koostumuksen, jos tämä vilja on seuraava. Ja anna aika ruoanlaittoa tarvita enemmän, astiat ovat sen arvoisia, varsinkin kun kuori ei salli riisin pilkkoa.

  Miten valmistaa punaista riisiä Lasiin tarvitset 2,5 kuppia kiehuvaa vettä. Aikaisemmin se lajitellaan, pestään perusteellisesti ja poistetaan näkyvä ja näkymätön saastuminen. Anna prosessille riittävästi aikaa ja vaivaa, ja saat laadukkaita ja maukkaita ruokia. Tällä tavoin valmistetut rakeet sijoitetaan säiliöön, jossa on paksu pohja ja joka kaadetaan kiehuvaan veteen. Sinun on varmistettava, että nesteiden taso oli viljan tasolla noin kaksi sormea. Seuraavaksi, kohtalaisen suolaa ja lähetä tulipalo. Kansi ja pieni tulipalo antavat croupille mahdollisuuden kestää puoli tuntia, kunnes vilja on pehmeää. Neste katoaa ja astian annetaan imeä. Viisi minuuttia myöhemmin, se kastellaan oliiviöljyllä ja annetaan taas seistä jonkin aikaa. Terveellinen, maukas, tuoksuva astia odottaa fanejaan.

  Top