logo

Artikkelin materiaaleihin sisältyy tietoja maissin tuotannosta maailmassa, on laadittu tärkeimmät maat - tuottajat maissia vuosina 2001-2014, tuotannon ennuste vuoteen 2025 asti. Artikkeli valmistivat AB-Center Agribusiness Expert Analysis Centerin asiantuntijat, jotka perustuivat Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), Yhdysvaltain maatalousministeriön (USDA) ja Rosstatin tammikuussa 2016 tekemien tilastotietojen perusteella.

Maissintuotanto maailmassa

Maissintuotanto maailmassa kasvaa. Vuonna 2014 FAO: n mukaan se oli 1 021,6 miljoonaa tonnia. Tämä on 0,5% enemmän kuin vuonna 2013. Viiden vuoden ajan (vuoteen 2009 verrattuna) viljantuotannon määrä maailmassa kasvoi 24,6%, 10 vuotta (vuoteen 2004 mennessä) - 40,1% verrattuna vuoden 2001 lukuihin - 66,0%.

USDA: n mukaan maailmanlaajuinen maissituotanto maataloustuotannossa 2014/2015 kasvoi hieman edellisvuodesta 0,1% ja oli 990,3 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon arvioitiin pienenevän 1,0%: lla 980,1 miljoonaan tonniin. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta saman lähteen mukaan maailman maissin tuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1,5 prosenttia. Niinpä maatalouden 2024/2025 maissialan tuotanto kasvoi 15,5 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna), ja sen määrä on 1 143,3 miljoonaa tonnia.

Maidontuottajamaat

Vuonna 2014 maissia viljeltiin yli 160 maassa eri puolilla maailmaa. Samanaikaisesti 2 maissa tuotantomäärät ylittivät 200 miljoonaa tonnia, 11 maassa yli 10 miljoonaa tonnia.

Maailman 10 suurimman maidontuottavan maan osuus vuonna 2014 oli 79,4 prosenttia maailmanlaajuisesta tuotannosta. Näitä maita ovat Yhdysvallat, Kiina, Brasilia, Argentiina, Ukraina, Intia, Meksiko, Indonesia, Etelä-Afrikka, Romania. Maailman 30 suurimman maata tuottavan maissin osuus oli 92,4 prosenttia. Yläosassa 30 vuonna 2014 edellä mainittujen maiden lisäksi Kanada, Venäjä, Nigeria, Unkari, Italia, Serbia, Filippiinit, Etiopia, Tansania, Turkki, Egypti, Vietnam, Saksa, Thaimaa, Pakistan, Espanja, Puola, Malawi, Kenia ja Sambia.

Alla on esitetty nykyiset ja ennustetut suuntaukset maissin tuotannossa viidessä suurimmassa tuottajamaassa vuoden 2014 loppuun mennessä.

USA: n maissintuotanto

Yhdysvallat on maailman tärkein maissin tuottaja ja viejä. Vuonna 2014 Yhdysvaltojen osuus viljantuotannon maailmanlaajuisesta tuotannosta oli 35,3%, tuotannon määrä oli 361,1 miljoonaa tonnia eli 2,1% korkeampi kuin vuonna 2013. USA: ssa maissintuotannon määrä kasvoi 5 vuodella (vuoteen 2009 verrattuna) 8,6 prosentilla 10 vuodeksi (vuoteen 2004 mennessä) 20,4 prosentilla vuoteen 2001 mennessä 49,6 prosentilla.

USDA: n mukaan maissintuotanto Yhdysvalloissa maataloustuotannossa 2014/2015 kasvoi edellisvuodesta 3,5% ja oli 366,0 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon odotetaan laskevan 6,7 prosentilla 341,5 miljoonaan tonniin. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta, saman lähteen mukaan, keskimääräinen vuotuinen kasvu maissintuotannossa Yhdysvalloissa on 0,5 prosenttia. Niinpä viljelyn vuoteen 2024/2025 mennessä maissintuotannon määrä kasvaa 4,7 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) ja nousee 383,2 miljoonaan tonniin.

Maissintuotanto Kiinassa

Kiina on toiseksi suurin maissin tuottaja maailmassa. Vuonna 2014 Kiinan osuus viljantuotannon maailmanlaajuisesta tuotannosta oli 21,1%, tuotannon määrä oli 215,6 miljoonaa tonnia. Tämä on 1,0% pienempi kuin vuonna 2013 tuotettu volyymi. Viisi vuotta (vuoteen 2009 verrattuna) maissin sadonkorotus Kiinassa kasvoi 31,5%, 10 vuotta (vuoteen 2004 mennessä) - 65,5% vuoteen 2001 mennessä - 89,0%. Huolimatta niin korkeasta maissin sadosta, Kiinan tämäntyyppisen viljan tarpeet kasvavat jatkuvasti tuotannon edessä. USDA: n mukaan maataloustuotannossa 2014/2015 maissintuotanto laski viime vuonna 2,1% ja oli 214,0 miljoonaa tonnia, kun taas kulutus kasvoi katsauskaudella 1,9%. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon taso voi nousta 4,9% ja nousta 224,5 miljoonaan tonniin, kulutus voi myös kasvaa 3,6%. Seuraavan kymmenen vuoden aikana saman lähteen mukaan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu Kiinassa ennustetaan 3,0% ja kulutus kasvaa myös keskimäärin 3,2% vuodessa. Niinpä maataloustuotannon 2024/2025 mennessä maissintuotannon määrä Kiinassa voi kasvaa 33,9 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) ja nousee 286,7 miljoonaan tonniin ja kulutus - 36,9 prosenttia ja kasvaa 295: 8 miljoonaa tonnia

Maanviljelyalalla 2024/2025 USDA: n mukaan maapallon tuonnin kasvu Kiinaan kasvaa 186,4 prosenttia. Tuonnin määrä voi olla fyysisesti 7,2 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2014/2015 ne olivat 2,5 miljoonaa tonnia, ja vuosina 2015/2016 ne kasvaisivat 15,9 prosenttia ja olivat 2,9 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Brasiliassa

Brasilia on maailman kolmanneksi suurin maissintuottaja. Vuonna 2014 kokonaistuotanto oli 79,9 miljoonaa tonnia, mikä on 0,8% vähemmän kuin vuoden 2013 vastaava luku. Viiden vuoden ajan (vuoteen 2009 verrattuna) viljantuotanto kasvoi 57,5%, 10 vuotta - 91,2% vuoteen 2001 mennessä - 90,4%. Brasilian osuus maailmanlaajuisesta maissintuotantorakenteesta vuonna 2014 oli 7,8%. WTO: n mukaan maissin viennin osalta Brasilia vuonna 2014 oli 2. sijalla, vuonna 2013 - ensimmäisenä.

USDA: n mukaan maataloustuotannon 2014/2015 maissintuotanto Brasiliassa laski 5,4 prosenttia 75,0 miljoonaan tonniin. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon taso voi kasvaa 3,2 prosenttia ja määräksi 77,4 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden aikana saman lähteen mukaan Brasilian maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu on 2,1 prosenttia. Niinpä maataloustuotannon 2024/2025 mennessä Brasilian maissintuotannon määrä voi kasvaa 23,5 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) ja saavuttaa 92,6 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Argentiinassa

Argentiina on maailman neljänneksi suurin maissintuottaja. Vuonna 2014 sen osuus viljantuotannon maailmanlaajuisesta tuotannosta oli 3,2 prosenttia ja tuotannon määrä 33,0 miljoonaa tonnia eli 2,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Argentiinassa viljelty vilja kasvoi 5 vuodella (vuoteen 2009 mennessä) 151,5 prosentilla, 10 vuodella - 120,7 prosenttia ja vuonna 2001 - 114,9 prosenttia.

USDA: n mukaan maissin tuotanto Argentiinassa maataloustuotannossa 2014/2015 väheni edelliseen vuoteen verrattuna 8,0% ja oli 23,0 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon odotetaan kasvavan 6,1%, tuotannon määrä 24,4 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta saman lähteen mukaan Argentiinan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1,1 prosenttia. Niinpä viljelykasvin tuotanto vuoteen 2024/2025 mennessä voi kasvaa 10,8 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) 25,5 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Ukrainassa

Ukraina sulkee viisi suurinta maissintuottajaa maailmassa. Vuonna 2014 viljantuotannon määrä oli 28,5 miljoonaa tonnia, mikä on 7,9% vähemmän kuin vuonna 2013. Kuitenkin yli viisi vuotta (vuoden 2009 lukuihin verrattuna) maissin sadonkorotus Ukrainassa kasvoi 171,8%, yli 10 vuotta - 3,2 kertaa vuoteen 2001 mennessä - 7,8 kertaa.

USDA: n mukaan maissintuotanto Ukrainan maataloudessa 2014/2015 väheni edellisvuoteen verrattuna 12,6 prosentilla 27,0 miljoonaan tonniin. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon odotetaan laskevan vielä 0,3 prosentilla 26,9 miljoonaan tonniin. Seuraavan 10 vuoden aikana saman lähteen mukaan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu Ukrainassa on 1,6 prosenttia. Näin ollen viljelykasvin tuotanto vuoteen 2024/2025 mennessä kasvaisi 16,5 prosenttia (vuoteen 2014/2015 mennessä) 31,5 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Venäjällä

Vuoden 2014 lopussa Venäjä oli 12. sijalla maailman suurimmista maissintuottajista, joiden tuotantomäärä oli 11,3 miljoonaa tonnia. Tämä on 2,6% vähemmän kuin vuonna 2013. Yli 5 vuotta (verrattuna vuoteen 2009) maissin bruttojuoma kasvoi 185,9 prosenttia, 10 vuoden aikana - 3,2 kertaa vuoden 2001 lukuihin verrattuna - 13,4 kertaa.

Vuonna 2015 Rosstatin 25. joulukuuta 2015 antaman alustavan tiedon mukaan Venäjältä peräisin olevan maissin bruttotuotot kaikkien luokkien maatiloilla painon jälkeen olivat 12,7 miljoonaa tonnia. Tämä on 11,9% enemmän kuin vuonna 2014.

Vuonna 2015 viljelykasvien viljelyala kasvoi 2,3 prosenttia tai 62,6 tuhatta hehtaaria, kun taas tuottoindikaattorit olivat ennätyksellisen korkealla tasolla viimeisten 26 vuoden aikana - 51,5 senttimetriä / ha, mikä muun muassa kasvatti tuotantoon. Vuoden 2015 loppuun mennessä Venäjä voi päästä maailman kymmenen maailman suurimmista maissintuottajamaista.

Venäjän federaation maissintuotantoalan tärkeimmät riskit liittyvät pääasiassa maan korkeaan riippuvuuteen tuodusta siemenmateriaalista. AB-keskuksen "Venäjän maissimarkkinoiden yleiskatsauksen" mukaan vuonna 2015 kylvökauden aikana tuotujen maissinsiementen osuus kokonaismäärästä oli 59,5 prosenttia.

Ruplan devalvaation olosuhteissa siementen toimitukset ovat vähentyneet vuoden 2016 kylvökampanjan osalta. Maahantuotujen siementen maahantuontimäärä vähenee, jos venäläisiä tavaroita (samanlaisia ​​määriä ja laatua) ei ole, saattaa maissin tuoton lasku vuonna 2016, mikä vaikuttaa tuotantomääriin ja maissin hintaan kotimarkkinoilla vuosina 2016-2017. voi edelleen kasvaa.

USDA: n mukaan maissin tuotanto Venäjälle maataloustuotannossa 2014/2015 kasvoi edellisvuodesta 3,1% ja oli 12,0 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon vähäinen kasvu oli 1,2% ja tuotannon määrä 12,2 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta saman lähteen mukaan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu Venäjällä on 2,0 prosenttia. Niinpä maatalousviljelyllä 2024/2025 tämän viljakasvuston tuotannon määrä Venäjälle voi kasvaa 21,9 prosentilla (vertailukaudesta 2014/2015) 14,6 miljoonaa tonnia.

Maailman maissintuotanto

Lisää maissi tuotetaan vuosittain kuin mikään muu vilja. Noin 850 miljoonaa tonnia maissia tuotetaan 162 miljoonan hehtaarin alueelta, jonka keskituotos on 5,2 t / ha.

Suurin osa maissista viljellään Yhdysvalloissa ja Kiinassa, mikä vastaa 37 ja 21% maailman maissintuotannosta. Yhdysvallat, Argentiina ja Brasilia ovat maissin tärkeimmät viejät. Vuonna 2010 nämä maat vienivät yli 70 miljoonaa tonnia maissia. Meksiko on toiseksi suurin tuojamaa maailmassa, joka ostaa maissia Yhdysvalloista ja Argentiinasta.

Yhdysvallat on myös maailman johtava rehukamaiden tuottaja, jonka pinta-ala on yhteensä 2,6 miljoonaa hehtaaria, mikä on alle 10 prosenttia pienempi kuin viljamuroissa oleva alue.

Euroopan unionin 27 maata jalostaa maissia noin 5 miljoonan hehtaarin suuruiselle vuodenaikojen tuotantoalueelle ja samalla viljojen maidontuotantoon. Saksa ja Ranska ovat EU: n rehuviljojen tärkeimmät tuottajat.

lisäksi

Lue, miten kasvin ravitsemus vaikuttaa:

Ruokakasvit

kulttuuri

lannoitteet

Työkalut ja palvelut

Lannoitteen turvallisuutta

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa suostut siihen, että voimme tallentaa ja käyttää evästeitä laitteellasi. Näytä evästeasetukset

MAAILMANLAAJUINEN TUOTANTO JA KAUPPA

Maissia maailmassa kasvatetaan 130-132 miljoonan hehtaarin alueella. Tämän suuren maataloustuoton vuotuinen viljantuotos on yli 450 miljoonaa tonnia, mikä tuottaa vain 10% vehnää. Suurin maissin tuottaja (noin puolet globaalista kokoelmasta) - Yhdysvallat, jota seuraavat Kiina, Brasilia, Meksiko, Ranska, Argentiina, Intia, Indonesia, Italia ja Romania.

Meksikossa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa maissi on väestön perusruokaa. Teollisuusmaissa maissia tuotetaan monenlaisia ​​tuotteita: maissiöljy on raaka-aine kalliiden maalien, saippuoiden ja kumisten korvikkeiden hankkimiseen. Tekokuidut valmistetaan jyvien sisältämästä proteiinista. Maissitärkkelystä käytetään laajalti - se on hyvä sakeutusaine sekä raaka-aineet etikan valmistukseen. Sitä käytetään erilaisten alkoholijuomien, kuten viskin ($ 8 a rbon) jne. Tekemiseen.

Cornilla on noin 75% maailman rehuviljan kaupasta. Vuodesta 1990 lähtien Yhdysvallat aloitti geneettisesti muunnettujen lajikkeiden ja maissin hybridien viljelyn korkeamman tuoton ja vastustuskyvyn tauteihin ja tuholaisten vaikutuksiin. Vuonna 2002 heidät kylvettiin

noin 32 prosenttia maapallon pinta-alasta Yhdysvalloissa ja sai lähes 48 miljoonaa tonnia.

Kilpailu Kiinassa kasvaa kuitenkin Aasian markkinoilla, mikä voi alemman rahtikustannuksen vuoksi tarjota halvempaa viljaa.

Argentiina on kolmanneksi suurin maissin viejä maailmassa Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen. Muuntogeenisten lajikkeiden osuus tästä maasta on yli 30 prosenttia maissia istutetusta alueesta, kun taas vain EU: n ja Japanin hyväksymät lajikkeet sallitaan kaupalliseen tuotantoon.

Brasilia on suurin maantieteellinen tuottaja Etelä-Amerikassa, jossa se saa vuosittain noin 40 miljoonaa tonnia viljaa.

Meksikossa maissia kasvatetaan kaikkialla. Ehkä siksi, usein kuivuudesta huolimatta, sen tuotto vaihtelee hieman. Valkohyvä maissi on maan väestön enemmistön katkottua ruokaa ja sen asukaskohtainen kulutus on maailman korkein. Meksikossa sijaitsee kansainvälisen siementen siitosmestarikeskuksen pääkonttori, ja paikallisilla maanviljelijöillä on mahdollisuus käyttää lajikkeita mahdollisimman sopivin edellytyksin. Muuntogeenistä maissia ei sallita täällä.

Lisäyspäivä: 2016-07-18; Näkymät: 930; TILAUSKIRJA

Maailman maissia kasvattavat johtajat

Vuosittain maailma tuottaa enemmän maissi kuin muilla viljoilla. Sen bruttoaste kaikissa maissa kaudella 2016/17. oli 1067 miljoonaa tonnia eli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015/16.

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (YK: n PSP) ennusteiden mukaan tämän viljan viljelyn määrä maailmassa kasvaa vuosittain. Tietenkin maat, joilla on suotuisampi lauhkean ilmaston, saavat enemmän maissituotantoa.

Maailman johtava maissintuotanto:

 1. Yhdysvallat
 2. Kiina
 3. Brasilia
 4. Euroopan unioni
 5. Argentiina
 6. Ukraina
 7. Meksiko
 8. Intia
 9. Kanada
 10. Venäjä
 11. Etelä-Afrikka

11. Etelä-Afrikka

Vuonna 2016 Etelä-Afrikan sadonkorjuun arvioinnista vastaavan kansallisen komitean analyytikoiden viimeisimmän raportin mukaan maan maissituotanto oli 7,78 miljoonaa tonnia. Tämä on 21 prosenttia vähemmän kuin edellisellä 2015. Tällainen sadon heikkeneminen johtuu alueen kuivuudesta.

YK: n PSO: n analyytikot ennustavat, että tämän vuoden loppuun mennessä 2017 tuotanto kasvaa 13 miljoonaan tonniin. Tämä on 60 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2016. Tämä johtuu suotuisista olosuhteista maissin kasvulle. Vuonna 2016 maissi kylvettiin 3,1 miljoonaa hehtaaria Etelä-Afrikassa. Näistä 1,9 miljoonaa hehtaaria maanomistajia kohdennettiin valkoiseen maissiin ja 1,2 miljoonaa hehtaaria keltaiseksi.

10. Venäjä

Viime vuosina Venäjä on näyttänyt hyviä tuloksia maissin keräämisestä. Vuonna 2017 sen bruttotuotos oli ennätys 15,3 miljoonaa tonnia. Verrattuna vuoteen 2016 luku kasvoi lähes 11 prosenttia. Edellisenä vuonna kerättiin 13,8 miljoonaa tonnia viljaa. Maissikasvuston kasvu ei ole vahingossa.

Venäjä on toteuttanut maatalouden valtion tukiohjelmia. Vuonna 2018 ennusteiden mukaan maissintuotannon määrä kasvaa Venäjällä vielä 1 miljoonalla tonnilla ja on 16 miljoonaa tonnia. Viljaa viljellään onnistuneesti Krasnodarin alueella. Tällä alueella suurin osa kylvämiseen tarkoitetuista alueista on 621,5 tuhatta hehtaaria eli 22% kaikista Venäjän maissipelloista. Toiseksi suurin alue, jolla on suotuisa ilmapiiri, on Voronezhin alue - 242 tuhatta hehtaaria eli 8,7 prosenttia maissin kylvöalueista. Rostovin alueella viljelykasveja on 233,6 tuhatta hehtaaria, mikä on 8,4%.

9. Kanada

Kanadaa pidetään yhtenä johtavista maista viljojen tuotannossa. Erityisesti kehittynyt maatalouden kolmessa maakunnassa on Saskatchewan, Alberta ja Manitoba. Tuotannon ja rehuviljan tuotto kasvaa joka vuosi. Puolet kasviperäisistä maataloustuotteista viedään. Vuodesta 2016-2017 Kasvatetun maissin kokonaismäärä oli 13,5 miljoonaa tonnia. Ensi vuonna odotetaan nousevan 15 miljoonan tonnin tuottoon.

8. Intia

Maatalous on Intian talouden tärkein sektori, ja se keskittyy pääasiassa kasvintuotantoon.

Intiassa on riittävän suuri potentiaalia viljata maissia suuria määriä. Sitä ei kuitenkaan käytetä täydellä kapasiteetilla. Tämä johtuu tämän maatalouden alan rahoituksen ja maan nykyisen sosioekonomisen tilanteen tehottomuudesta. Tänään Intiassa tuotetaan 26 miljoonaa tonnia maissia (tiedot vuodelta 2017). Seuraavassa 2018 ennusti lasku tuoton tasolla 25 miljoonaa tonnia.

7. Meksiko

Meksikossa tärkeimmät viljelykasvit ovat maissi, vehnä, palkokasvit, soijapavut ja riisi. YK: n PSO-ennusteiden mukaan kauden 2016/2017 loppuun mennessä. maissituotanto on 27,4 miljoonaa tonnia, mikä on 5,5% enemmän kuin vuonna 2015 (25,9 miljoonaa tonnia). Tämä johtuu riittävästä sademäärästä kuluvan kauden aikana. Meksikossa kuitenkin istutettujen viljelyalueiden maissia on vähennetty. Tältä osin maahantuotujen maissin odotettu kasvu. Tuonti tapahtuu yleensä Yhdysvalloista, Argentiinasta ja Brasiliasta.

6. Ukraina

Maissintuotanto on Ukrainan kannalta erittäin tärkeää. Vuoden 2017 tietojen mukaan maassa tuotetaan 28 miljoonaa tonnia viljaa, mikä on 20% enemmän kuin viime vuonna 2016.

Hyvä sadon ansiosta Ukraina lisää maissivientiä. Vuonna 2017 lähetettiin 19,5 miljoonaa tonnia ulkomaille. Ukrainan viljelyä helpotetaan sopivilla sääolosuhteilla ja suotuisalla maaperällä.

5. Argentiina

Argentiinassa oleva maissi on maan kannattavin viljelykasvi. Tärkeä rooli tässä oli vientitullien poistaminen. Vuoden 2016/2017 huippukauden loppuun mennessä Argentiinan maissin määrä on 40 miljoonaa tonnia. Etelä-Amerikassa viljelty maissin pinta-ala on 5 miljoonaa hehtaaria, ja sitä on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa. Tämän viljakasvien pohjoispuolella sijoitetaan myös vehnän kylvämiseen. Argentiinalla on pitkä kylvöaika syyskuusta joulukuuhun. Kaikki tämä edistää sadon kasvua tulevaisuudessa. Ennusteiden mukaan kaudella 2017/2018. tuotantomäärä nousee 46 miljoonaan tonniin.

4. Euroopan unioni

Euroopan unioni on maailman tärkein viljan, myös maissin tuottaja. Tuotannon johtajat ovat Ranska ja Saksa. 27 maata harjoittaa silakan viljelyä, johon liittyy vuosittain 5 miljoonaa hehtaaria. 5 miljoonaa hehtaaria kohdennettiin viljelykasvien viljelyyn. Vuonna 2017 maissin brutto korjuu oli 60,7 miljoonaa tonnia. Seuraavassa 2018 luvulla ennustetaan nousevan 63,5 miljoonaan tonniin.

3. Brasilia

Brasilia on yksi kolmesta parasta maata, jotka viljelevät maissia. Tämän viljan tuotannon määrä vuonna 2017 oli 97 miljoonaa tonnia, mikä on 41 prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden 2016 tulos. Tämä johtuu uusien viljelyalueiden viljelystä sekä edullisista sääolosuhteista, joiden avulla voit kerätä jopa kaksi sadosta vuodessa. Maissi, joka vie puolet pinta-alasta, kasvatetaan pavut ja manirkki.

2. Kiina

Noin 30 vuotta Kiinassa on ollut vakaa viljantuotannon johtava asema maailmassa. Tämän maan maissia tuotetaan 219 miljoonaa tonnia (vuoden 2017 tietojen mukaan). Sen saanto on kuitenkin heikentynyt. Vuonna 2016 tuotettiin 224,6 miljoonaa tonnia maissia. Tämä on vaikuttanut Kiinan maatalouspolitiikkaan viime vuosina. Kasvien pinta-ala pienenee, viljan hinnan lasku. Valtiontuen prioriteetti on tällä hetkellä vehnäntuotannon tuki.

1. Yhdysvallat

Yhdysvallat on nykyään maailman johtava maissin tuottaja ja viejä, ja niiden osuus maailman tuotannosta on 36 prosenttia. Vuonna 2017 maissin kokonaismäärä Yhdysvalloissa oli 384,4 miljoonaa tonnia. YK: n PSC-ennusteiden mukaisesti vuonna 2018 sen tuotanto Yhdysvalloissa vähenee 27 miljoonalla tonnilla ja on 357,2 miljoonaa tonnia, koska maassa he vähentävät maissin kylvöalaa ja haluavat kannattavampia kasveja.

Maapallon viljelyn ennustukset maailmassa vuonna 2018 ovat negatiiviset trendit vuoteen 2017 verrattuna. Syynä tähän on maissintuotannon ennustettu väheneminen Yhdysvalloissa, koska maan siirtyminen kannattavampiin viljelykasveihin.

Kasvien viljely

Kasvintuotanto

Suurin osa modernin maailman kulutuksesta (70%) tuottaa kasvintuotanto. Maatalouden johtava haara, joka perustuu maatalouden kokonaistuotantoon ja kansainväliseen kauppaan, on viljankasvien viljely - vehnä, riisi, maissi, ohra, kaura ja ruis. Niiden viljely on puolet maailman viljelymaasta ja joissakin maissa jopa enemmän (esimerkiksi Japanissa 96%).

Kasvin pääosat:

 • viljanviljely;
 • perunanviljely;
 • teollisten viljelykasvien viljely;
 • vihannekset ja melonit;
 • puutarhanviljely ja viininviljely;
 • rehuntuotantoa.

Viljanviljely

Kasvinviljelyn tärkein osa on viljantuotanto - viljakasvien viljely. Ne muodostavat perustan ihmisen ravinnolle sekä merkittävälle osalle kotieläinten ruokinnasta. Venäjällä viljakasveista erottuvat:

Vilja - tärkein ruoka-aine, tärkein rehun osa, on myös raaka-aine monille teollisuudenaloille. Nykyaikainen viljantuotanto maailmassa saavuttaa 1,9 miljardia tonnia vuodessa, 4/5 vehnää, riisiä ja maissia.

Vehnä - maailman viljan johtaja. Tämä kulttuuri, tunnettu kuusi tuhatta vuotta sitten, tulee arabien steppeistä. Nyt viljelyn ala on erittäin suuri - se kattaa kaikki maailman maat erilaisilla olosuhteilla uusien lajikkeiden luomisen ansiosta. Tärkein vehnähihna ulottuu pohjoisella pallonpuoliskolla, pienemmät - etelässä. Maailman vehnänviljelyn tärkeimmät alueet ovat Yhdysvaltojen keskeiset tasangot, jotka yhdistävät pohjoisessa Kanadan steppe-maakuntien, Argentiinan steppa-alueet, Lounais- ja Kaakkois-Australian linnat, Venäjän, Kazakstanin, Ukrainan ja Kiinan pinnat. Suurimmat maksut ovat USA, Kanada, Australia, Venäjä, Kazakstan, Ukraina. Suurimmat vientimaat ovat Australia, Kanada, Argentiina, Yhdysvallat.

Riisi on toiseksi suurin viljely vehnän jälkeen kylvämisen ja sadonkorjuun suhteen, maapallon enemmistön (etenkin Aasian tiheästi asutettujen maiden) peruselintarvikkeena. Riisistä saat jauhoja, tärkkelystä, jalostetaan alkoholiin, riisiprosessointiteollisuuden jätteitä käytetään eläinten ruokintaan.

Oletetaan, että riisiä alkoi kylvetä Keski- ja Etelä-Kiinassa ensimmäisen vuosituhannen eKr. Alussa. Riisikulttuurilla on selkeä ekologinen ja maantieteellinen riippuvuus. Kasvuun tarvitaan lämmin ja kostea ilmasto. Riisin leviämisestä huolimatta kaikkialla mantereilla riisinviljelyn alueet eivät kata kaikkia viljelyyn soveltuvia alueita vaan keskittyvät pääasiassa Etelä- ja Kaakkois-Aasian maihin, jotka tuottavat jopa 90 prosenttia maailmanlaajuisesta riisinviljelystä. Kiina erottuu erityisen jyrkästi, ylittäen Intian yli kaksi kertaa keräilyn suhteen. Suurimmat riisin tuottajat ovat myös Indonesia, Thaimaa, Japani ja Brasilia.

Riisissä on erityinen paikka maailmankaupassa: kehittyneet maat tuovat riisiä pieniin määriin, riisin kauppa on pääosin kehitysmaiden kesken (kehittyneistä maista riisiä myydään pääasiassa Yhdysvalloissa, Japanissa, Italiassa ja Australiassa).

Maissi on karjan tärkein rehukasvi erityisesti Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa. Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Euroopassa maissi on lähinnä elintarvikeväriä. Se on myös tärkeä tekninen kulttuuri. Maissi on peräisin Meksikosta, josta se tuotiin muualle maailmaan. Pääasialliset viljelykasvit ovat tällä hetkellä keskittyneet alueille, joissa on lämpimiä, lauhkeita tai subtrooppisia ilmasto-olosuhteita. Maailman tärkein viljelyalue on Yhdysvaltain maissivyö, joka ulottuu Suurten järvien eteläpuolelle. Tärkeimmät maissintuottajat ovat Yhdysvallat, Kanada, Australia, Brasilia ja Argentiina.

öljykasvit

Kasviöljyt uutetaan hedelmistä ja öljykasveista sekä eräiden viljojen (maissin) tai siementen (hampun) siemenistä. Soijapapu, maapähkinä, auringonkukka, rapsi, seesami, sinappi jne. Kasvatetaan öljykasveista. Nyt noin 2/3 rasvattomasta rasvasta on kasvisperäistä. Öljykasvien tuotannon ja kulutuksen nopea kasvu viime vuosikymmeninä on ollut mukana kehittyneissä maissa korvaamalla eläinrasvat vihannesten kanssa ja kehitysmaissa näiden tuotteiden halvalla.

Suurimmat tuottajat ovat Yhdysvallat (1/2 soijapavua), Intiassa (sijoitan maapähkinöiden kokoelmaan), Kiinaan (sijoitan puuvillan ja rypsiöljyjen kokoelmiin).

Kehitysmaat, jotka tuottavat suurimman osan alan tuotteista, ovat vähentäneet merkittävästi öljysiemensä vientiä omien öljy- ja rasvateollisuutensa vuoksi. Monet niistä ovat itse kasviöljyjen maahantuojat.

Tuber viljelykasvit

Yleisin sato on peruna, joka on peräisin Etelä-Amerikasta, mutta nyt se on lähinnä pohjoisen pallonpuoliskon lauhkean alueen kulttuuria. Maailman perunantuottajat ovat Venäjä, Puola, Kiina, Yhdysvallat, Intia ja Saksa.

Suuri rooli ihmisten ruokavaliossa on sokerintuotantoa - sokerijuurikkaita ja sokeriruokoa, mikä antaa nyt 60 prosenttia ja maailmanlaajuisesta sokerintuotannosta 40 prosenttia (12 miljoonaa tonnia). Sokeriruokoa viljellään trooppisten ja subtrooppisten alueiden maissa, ts. kehitysmaissa Kuubassa ja Kiinassa. Joissakin maissa tämä on perusta niiden erikoistumiselle IGRT (Dominikaaninen tasavalta). Kehittyneet maat tuottavat vain noin 10% maailmanlaajuisesta sokerikarsinan sadosta.

Kasvavan sokerijuurikkaan maantieteessä kuva on päinvastainen. Sen jakautuma-alue on lauhkean ilmaston alue, etenkin Euroopan keskivaihe (EU-maat, Ukraina, USA ja Kanada). Aasiassa se on lähinnä Turkki, Iran, Kiina ja Japani.

Tonikiviljelynä käytetään yleensä kahvia, kahvia ja kaakaota. Niitä viljellään tropiikissa (tee on myös subtropics) ja miehittää melko rajalliset alueet.

Hedelmä- ja vihannesviljelmät ovat tärkeä paikka monien maiden talouksille, niiden maat sekä peltomaa ovat yksi tärkeimmistä maista. Kun vihannesten ja hedelmien rooli kasvaa ravinnossa (erityisesti kehittyneissä maissa), niiden tuotanto ja tuonti lisääntyvät.

Yleisesti voidaan todeta, että merkittävä osa öljykasveista, sokerista, hedelmistä ja erityisesti tonikasveista kulkee maailmanmarkkinoille. Pääasialliset viejät ovat kehitysmaita, ja taloudellisesti kehittyneet maat ovat maahantuojia.

Muista kuin elintarviketuotannoista kuitukasvit ja kumi ovat maailman tärkeimpiä.

Tärkein kuitumainen viljely on puuvillaa, jonka tuotannossa Aasia johtaa, jota seuraa Amerikka ja sitten Afrikka.

Muut kuitukasvit - pellava ja juutti kasvavat vähemmän laajalla alueella. Lähes kolmasosa maailman pellavan tuotannosta putoaa Venäjälle ja Valko-Venäjälle, jauhetta - Bangladeshissa. Luonnonkumin tuotanto on erityisen keskittynyttä, josta 85% tulee Kaakkois-Aasian maista (tärkeimmät tuottajat ovat Malesia, Thaimaa, Indonesia).

Monissa maissa maatalouden tunnusmerkki on ollut huumausaineiden, kuten tupakan, oopiumi-unikon ja intialaisen kannabiksen viljely. Näitä kasveja kasvatetaan ensisijaisesti Aasian kehitysmaissa.

Maailman suurin maissintuottaja on

Maailmanlaajuinen maissin tuotantoennuste 2017/18 MY: lle on alempi kuin viime vuonna, mikä johtui pääasiassa USA: n ja Kiinan vähenemisestä. Maailman kulutus on ennen tuotantoa, kun otetaan huomioon muiden rehuviljoiden, lähinnä ohran ja durran vähentynyt saatavuus. Maailmankaupan odotetaan kasvavan kysynnän merkittävällä kasvulla. Globaalien lopullisten varastojen määrä laskee voimakkaasti lähinnä Kiinasta ja vähäisemmästä määrin Yhdysvalloista.

Kuva 1. Maailman maissi kulutus ennen tuotantoa

Katsaus vuodelta 2017/18 MY

Maailmantuotannon ennustetaan laskevan viime vuoden ennätykselliseltä tasoltaan, koska kaikki rehuviljan tuotokset ovat alhaisemmat: maissi, ohra, durra, kaura ja ruis. Globaalin kulutuksen odotetaan kuitenkin kasvavan jonkin verran, ja viljelyn laajempi käyttö korvaa muiden rehuviljan kysyntää erityisesti Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Edullisten rehukasvien kysynnän odotetaan kasvavan talouskasvun ja väestönkasvun ansiosta. Tuotannon väheneminen ja kulutuksen kasvu johtavat maailman loppuvarastojen vähenemiseen ennätyksellisen edellisen vuoden jälkeen.

Kuva 2. Maissi kulutus kasvaa jatkuvasti ympäri maailmaa: MENA (Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka), Eurooppa ja Neuvostoliiton jälkeinen avaruus, Aasia (ei Kiinaa), Saharan eteläpuolinen Afrikka.

Maailman maissituotannon odotetaan laskevan edellisvuoteen verrattuna, mikä johtuu pääasiassa satojen vähenemisestä Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Maailmankulutus näyttää ilmeisesti ylittävän tuotannon, koska suuret alkukantojen avulla maissista tulee erittäin edullinen rehu. Kilpailukykyiset hinnat ja rekisterivarat Etelä-Amerikassa lisäävät maailmankauppaa edelliseen vuoteen verrattuna. Maailman loppuvarastot putoavat ensimmäisen kerran vuodesta 2010-2011 MY, pääasiassa Kiinasta, jossa hallitus kannustaa aktiivisesti kotimaisen maissin käyttöä rehu- ja teollisuustarkoituksiin.

Kuva 3. Maissi käytetään pääasiassa rehuksi, vähäisemmässä määrin elintarvike-, siemen- ja teollisuusteollisuudessa (FSI)

Maailmanlaajuisen ohran odotetaan laskevan merkittävästi Australiassa, Kanadassa, Kazakstanissa ja Ukrainassa kasvien vähenemisen vuoksi. Australiassa sadonkorjuu vuonna 2017/18 palaa normaalitasolle edellisen vuoden ennätyksen jälkeen. Maailmankauppa vähenee viennin vähenemisen ja hintojen nousun vuoksi. Saudi-Arabia on maailman suurin maahantuoja; Kiina on toiseksi suurin. Maailman tuonnin lasku johtuu kysynnän laskusta Kiinassa, jossa kotimaiset kannat kilpailukykyiseen hintaan rajoittavat rehuviljan tuontia.

Main for 2017/18 MY

Viejien keskuudessa

 • USA maissi - jyrkkä lasku 8,5 miljoonaa tonnia 47,5 miljoonaan Argentiinan ja Brasilian vahvan kilpailun vuoksi.
 • Argentiinan maissi - 1,0 miljoonan tonnin kasvu 27,0 miljoonaan ennätykseen suuren sadon vuoksi. Määrällisten rajoitusten poistamisen jälkeen vuoden 2015 lopulla vienti pysyy korkeana, tuottajat haluavat myydä, eikä varastoida maissia.
 • Brasilian maissi - kasvoi 10,0 miljoonaa tonnia 33,0 miljoonaan tonniin. Suhteellisen rikkaiden kotimaisten varantojen tuonti laskee 1,9 miljoonalla tonnilla 300 000: aan.
 • EU-maissi - 500 000 tonnin lisäys 2,5 miljoonaan - tuonti kasvaa 900 000 tonnilla 14,0 miljoonaan, mikä johtuu runsaasta Ukrainasta ja Etelä-Amerikasta. Ohran vienti kasvaa 1,6 miljoonalla tonnilla 7,0 miljoonaan, mikä heijastaa korkeampaa tuottoa ja odotettua kysynnän kasvua Espanjasta johtuen talvikasvien mahdollisuuksista.
 • Ukrainan maissin ennustetaan kasvavan 1,0 miljoonalla tonnilla 20,0 miljoonaan, odotettu kasvu Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja EU: ssa. Maamme vientikapasiteetin odotetaan lisäävän lisäinvestointeja logistiikkainfrastruktuuriin ja yhä useampiin tuontimarkkinoihin. Ohravientiä alennetaan 1,9 miljoonalla tonnilla 3,6 miljoonaan, mikä johtuu alhaisempiin saalisnäkymiin.
 • Venäjän maissi - kasvoi 200 000 tonnista 5,5 miljoonaan, odotettuaan jatkuvan kysynnän Lähi-idän ja EU: n perinteisiltä markkinoilta sekä kasvavilta markkinoilta Itä-Aasiassa. Ohran vienti kasvaa 200 000 tonnilla 3,6 miljoonaan, säilyttäen samalla vahvan kysynnän Lähi-idän ostajilta.
 • Australian ohra - lasku 2,7 miljoonaa tonnia 6,0 miljoonaan, mikä johtuu sadon kasvunäkymien vähenemisestä.

Tuojien joukossa

 • Kiinan kiintiöiden ennustetaan olevan 3,0 miljoonaa tonnia, kuten vuosi sitten, mikä heijastaa yksityiselle sektorille vahvistettuja tariffikiintiöitä Kiinan WTO: n velvoitteista. Ohran ja durran tuonti laskee dramaattisesti rajoitettujen globaalien varantojen vuoksi. Odotetaan, että valtion pyrkimykset kotimaisen maissin käytön edistämiseksi rajoittavat tuontikysyntää. Ohran tuonnin ennustetaan laskevan 1,4 miljoonalla tonnilla 4,5 miljoonaan tonniin ja durran tuonnin 500 000 tonnilla 4,2 miljoonaan tonniin.
 • Egyptin maissi - 1,0 miljoonan tonnin kasvu 10,0 miljoonaan ennätykseen, ja lintujen rehun kysyntä kasvaa jatkuvasti.
 • Iranin maissi - 500 000 tonnin lisäys ennätyksellisen korkeaan 9,0 miljoonaan ja suuri rehun kysyntä.
 • Meksikon maissi - 700 000 tonnin lisäys ennätykselliseen 15,5 miljoonaan, mikä johtuu rehun kysynnän lisääntymisestä. Meksiko on riippuvainen tuoreesta maissista rehuksi, kun taas kotimaassa viljeltyä valkoista maissia käytetään elintarvikkeisiin.
 • Maissi Etelä-Koreassa - 400 000 tonnin lisäys 10,2 miljoonaan, runsaat globaalit maissi- varastot täynnä rehujauhetta.
 • Vietnamin maissi - 1,0 miljoonan tonnin kasvu 10,5 miljoonaan ennätykseen rehun käytön kasvunäkymien vuoksi.
 • Saudi-Arabian ohra - tuonnin ennustetaan laskevan 1,0 miljoonalla tonnilla 10,0 miljoonaan, maissimarkkinoiden tuonti kasvaa 800 tuhannella tonnilla ennätykselliseen 4,5 miljoonaan.

Katsaus 2016/17

Maailmanlaajuista maissintuotannon ennustetta 2016/17 MY: lle tässä kuussa on vahvistunut odotetuilla sadonkorjuuksilla Argentiinassa ja Brasiliassa. Maailmankauppa kasvaa lisääntyneen tuonnin vuoksi Keniaan ja Bangladeshiin. Bangladesh on uusi lisäys raporttiin, ja sen odotetaan tuovan 1 miljoonaa tonnia viljelevän siipikarjan ja kalanviljelyn tueksi. Argentiinan ja Brasilian odotetaan kirjaavan vientiä. Keskimääräinen kausittainen maanviljelijöiden hinta 2016/17 Mg: ssa ei ole muuttunut viime kuun arvioinnin jälkeen ja on 3,40 dollaria per vohveli.

Kausiluonteisen maanviljelijän hinta 2017/18 MY: n arvioidaan olevan välillä 3,00 - 3,80 dollaria per bushel, mikä vastaa nykyisen 2016/17 arvioinnin keskiarvoa.

hintoja

Kuva 4. Maissin vientihintojen dynamiikka.

Maissien maailmanmarkkinahinnat eivät muutu edelliseen kuukauteen verrattuna suuren sadonäkymiin Etelä-Amerikassa. Brasilian kilpailukykyinen kuukausittainen hinta on 156 dollaria tonnilta. Argentiinan hinnat näyttivät epätavallista volatiliteettia, lopulta asetettiin 161 dollariin tonnilta, kun lasku oli 4 dollaria / t, mikä johtui runsaiden varantojen mahdollisuuksista. Mustanmeren hinnat pysyvät 170 dollaria / t, kun taas Yhdysvaltojen kilpailukykyiset hinnat ovat 157 dollaria / t. Kuitenkin kesäkuusta lähtien Yhdysvaltojen kilpailukykyisen hinnoittelun odotetaan heikkenevän.

Markkinoiden muutokset vuosina 2016/17 MG.

Viejien keskuudessa

 • USA: n maissiviljelyt - 500 tuhannen tonnin lasku 56,0 miljoonaan dollariin Etelä-Amerikan kilpailun kiristymisen vuoksi.
 • Argentiinan maissi - 500 000 tonnin kasvu 27,0 miljoonaan, mikä heijastaa kilpailukyvyn kasvua huhtikuussa.
 • Brasilian maissi -.. lisäys 500000 tonnista 23,0 miljoonaa ennustettua kasvua kilpailukyvyn kesä-syyskuussa johtuen raskas volyymi toisen sadon, joka keruu alkaa muutaman viikon.
 • Ukrainan maissi - kasvoi 300 000 tonnia 19,0 miljoonaan dollariin myyntiin Keniassa.
 • Australian ohra - kasvoi 600 000 tonnista 8,7 miljoonaan tonniin, mikä on melko suuri kysyntä Kiinassa ja kilpailukykyiset hinnat.

Tuojien joukossa

 • Maissin tuonti Keniaan kasvoi 450 000 tonnilla 1,5 miljoonaan, mikä kuvastaa hallitusten toimenpiteitä kuivuuden vaikutusten lieventämiseksi kotimarkkinoilla.
 • Turkkilainen maissi - 500 000 tonnin vähennys 1,0 miljoonaan, mikä heijastaa siipikarjan elpymistä hitaasti.
 • Kiinan ohra - 500 000 tonnin lisäys 5,9 miljoonaan, mikä heijastaa viime kuukausien suuria ostoksia Australiasta. Durra kasvoi 200 000 tonnilla 4,7 miljoonaan ja suhteellisen vahvat ostot Yhdysvalloista.

Lue USDA World Wheat Market -raportti tästä.

Kasvava maissi - todellinen toimintatapa pakotteina?

Maissi on strateginen viljely ja sitä käytetään paitsi elintarvikkeiden lisäksi erilaisten tuotteiden tuottamiseen. Elokuussa 2014 tiedettiin Venäjän hallituksen asettamien vastaisten seuraamusten vastauksena länsimaiden kumppaneiden kieltoihin. Tuotteista, joiden tuonti Venäjälle on nyt kielletty useista valtioista, on maissi. Ja nämä ovat jälkiruokalajikkeita, joita käytetään yksinomaan elintarvikekäyttöön ja toimitetaan säilykkeinä. Kuinka paljon tuontikielto vaikuttaa kuluttajamarkkinoihin? Tuleeko jälkiruokaviinan hinta nousta ja muuttuuko se todelliseksi herkutukseksi? Yritämme selvittää, missä määrin tavaroita ostetaan länsimaissa ja onko kotimaisten tuotteiden tuottajat kykenevä kattamaan tämän tarpeen.

1. Maissin kysynnän analysointi

Maissi on maataloustuote, jolla on erittäin laaja käyttötarkoitus. Tärkeää on, että sitä voidaan verrata vehnään ja rukiin, mutta toisin kuin näistä lajikkeista, "kentän kuningatar" erottaa vaatimattomuus, ei pelkää rikkaruohoja - tarvitsee vain tarpeeksi aurinkoa ja vettä osoittaakseen korkeita saantoja. Venäjällä tämä kulttuuri istutettiin aktiivisesti N.S. Hruščoville, mutta hän halusi antaa Neuvostoliitolle yleisen ruohon, hän epäilemättä meni liian kauas.

Maissia käytetään aktiivisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Karjan ruokinta;
 • Jälkiruokavalmisteiden tuotanto;
 • Maissiin perustuvien elintarvikkeiden tuotanto.

Kierrätys teolliseen käyttöön

Siten on mahdollista tehdä selkeä johtopäätös: maissin kysyntä elintarviketuotteena on vakaa, mutta melko alhainen. Samaan aikaan sen kysyntä maatalouden ja teollisuuden tarpeisiin kasvaa. Riippumatta siitä, kuinka monta "ylimääräistä" viljaa kasvatetaan pellollamme, ulkomaiset kumppanit myyvät niitä edelleen tai käyttävät kotimarkkinoilla.

Tärkeimmät syyt maissin kysynnän nopeaan lisääntymiseen viimeisen vuosikymmenen aikana:

Karjan nopea kehitys. Vilja menee ruokkimaan sekä sikoja että lintuja. Niiden tuotanto on suoraan verrannollinen maissin bruttomäärien lisääntymiseen Venäjällä.

Yritysten kehitys vapauttaa tärkkelyksen ja melassin. Aiemmin ulkomaille tuotuja tuotteita myydään nyt suoraan Venäjällä.

Muuntyyppisten viljojen hinnan nousu. Taustansa vuoksi maissi tulee mielenkiintoisemmaksi teollisuudelle.

Jalostetaan uusia hybridilajikkeita. Uudet luojat ovat ihanteellisia tiettyihin tarkoituksiin teknisten ominaisuuksiensa vuoksi.

Alue, tuhat hehtaaria

Niinpä 7-8 vuoden sisällä viljelykasvien pinta-ala kasvoi yli kaksi kertaa. Mutta tärkeintä on, että tuotto on kasvanut merkittävästi ja se kasvaa edelleen. Tämä johtuu sekä uusien lajikkeiden tuomisesta markkinoille että järkevämpiä alueita. Tuotannon johtajat vuonna 2013 tulivat Krasnodar-alueelle, keräten noin 3,2 miljoonaa tonnia viljaa. Suurella marginaalilla se menee Stavropol Territory - 850 tuhatta tonnia. Tuottavuus on erittäin korkea ja voi kilpailla johtavien maailmanlaajuisten kulttuurituottajien kanssa.

2. Maissimarkkinoiden tuonti Venäjälle

Kun otetaan huomioon, että merkittävä osa viljasta viedään, "kentän kuningattaren" tuonti on vähäpätöinen. Lisäksi se laskee edelleen, vaikka materiaalikustannukset sen sijaan kasvavat.

Tuonnin määrä (yhteensä)

114,2

108,5

40.9

99,8

55.3

160,7

39.4

173,7

Ulkomaat

Samanaikaisesti kaksi tuhatta vuotta Venäjä tuottivat yhteensä 702 tuhatta tonnia maissia 125 miljoonaa dollaria. Alkaen 13 vuotta alkoi hankkia useita kertoja vähemmän kuin tämä strateginen tuote - se johtuu omista varoista. Tässä mielessä tuontikiintiön korvaaminen ei enää näytä olevan niin vaarallista: sitä voidaan pitää itsestään selvänä prosessina.

Niinpä vuonna 2013 maa tuotti maissia vain 160 miljoonaa dollaria, kun taas EU: sta, Yhdysvalloista ja Kanadasta - vain 18,3 miljoonaa dollaria, mikä on 10,9% kaikista ostoista. Tämä on huomattavasti pienempi kuin voin tuonti (vuonna 2013: yhteensä - 683,6 miljoonaa dollaria muualta kuin IVY-maista - 448,3 miljoonaa dollaria), teetä (yhteensä - 684 miljoonaa dollaria SDZ-633: sta, 6).

Vuoden 2014 7 kuukauden aikana lähes yhtä paljon maissia tuotiin Venäjälle kuin koko vuoden 2012 aikana. Mutta jos keskihinta vuonna 2013 oli vain 290,5 dollaria tonnilta, niin tänä vuonna se on jo 440 dollaria, mikä on 151% korkeampi. Tilastotietojen perusteella rajoittavat toimenpiteet tähän suuntaan eivät ole kriittisiä. Jälkiruokajuoman vähittäismyyntihinnan pitäisi kuitenkin joka tapauksessa nousta ostohintojen nousun vuoksi.

Hinnankorotusindeksi,% 82,7147,180,5144,5

Kuten voitte arvata, tämän tuotteen lisääminen kuluttajille maksaa kuluttajille erittäin vakavan pennin. Emme kuitenkaan ole niin pessimistisiä, koska tavaroiden hinta riippuu kaudesta. Tämä on kaunopuheisesti osoittanut vuoden kulttuurikustannusten dynamiikka (tieto AB-keskuksesta):

Tuomareissa ei kuitenkaan ole tarvetta kiirehtiä: maissihintojen nousu on maailmanlaajuinen suuntaus, jolla itä ja länsi kohtaavat. Outoa, ympäristöystävällisyyden halu on vaikuttanut tähän, koska bioetanoli luodaan viljakasvien perusteella. Luonnon haitallisuuden kannalta polttoaineella on haittatekijä - ja se voidaan arvioida kaavioiden avulla. Vilja, jota aiemmin myytiin teollisuusmaille edullisilla hinnoilla, käytetään polttoaineiden tuottamiseen.

2. Maissin tilanne elintarvikemarkkinoilla. Tuontivaiheen varaukset

Jos tattari myymälöissä häviää ajoittain ja peruna kasvaa hinnalla, maissia ei näe niin kovissa skandaaleissa. Se on aina tarpeeksi, ja tuote on peräisin eri valmistajilta, minkä ansiosta voit valita parhaan vaihtoehdon hinnan ja laadun kannalta. Ja vielä, anti-pakotteiden taustalla, ei olisi tarpeetonta analysoida uudelleen markkinoiden rakennetta.

Näin ollen ilman, että analysoidaan tuotteen laatua ja sen kuluttajaominaisuuksia, voidaan tehdä järkyttävä päätelmä: emme voi tuoda maissia lainkaan. Loppujen lopuksi meillä on tarpeeksi omia, muuten miten voimme selittää, että vuonna 2012 yli kaksi miljoonaa tonnia tuotetta vietiin ulkomaille? Huomaa, että viennin kasvun myötä maissin hinta teollisuudelle on kasvanut merkittävästi.

Tuotteitamme lähettävät maat ovat Azerbaidžan (vuonna 2011 - 7%), Libanon (5%), Iran (4%).

Tutkimus AB-keskuksen viennin rakenteesta - yksityiskohtaisemmin ja yksityiskohtaisemmin:

Vuonna 2013 Venäjän maissia vietiin eniten seuraaville maille:

Avointen tietojen mukaan maissintuottajat ovat seuraavat alueet ja maat:

 • Aasia (ennen kaikkea - Kiina);
 • Japani;
 • Etelä-Korea;
 • Meksikossa.

Maissintuotannon kasvua Venäjällä voidaan verrata Brasilian tuotantoon. Muutaman vuoden kuluttua tämä maa on poistunut viljakasvien "kroonisesta tuonnista" uusien lajikkeiden tuomisen, kasvaneiden tuotosten ja lupaavien alueiden kehityksen vuoksi.

Geneettisesti muunnetut kasvit, kumma kyllä, eivät olleet ratkaiseva tekijä tuotannon kehittämisessä. Viljan viljelyn nopea hyppy johtui kaksinkertaisesta viljelykasvusta ("pieni" ja "suuri"). Ilmasto tietyillä Venäjän alueilla on melko verrattavissa Brasilian kanssa, ja Etelä-Amerikan kollegoiden kokemusta on käytettävä maassamme.

Hintojen kasvun dynamiikka APK: n mukaan:

4. Valtiontuki maissituotannolle

Perinteisesti maataloustukien taso maassamme on edelleen alhainen, mikä vaikuttaa alan kehitykseen. Virallisten tietojen mukaan Venäjällä vuonna 2009 lähetettiin 21 miljardia Yhdysvaltain dollaria tukemaan tuottajia, mutta suurin osa näistä rahastoista meni karjankasvattajille.

Riippumattomien asiantuntijoiden mukaan kansalliset maissintuottajat joutuvat epätasa-arvoisiin olosuhteisiin myös ulkomaisten kilpailijoiden kanssa, mikä vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen. Eri ohjelmia, joilla pyritään kehittämään teollisuutta, ei ole vielä kehitetty. Aluetasolla valmistajien tuki on kuitenkin vielä toteutumassa. Tämä koskee esimerkiksi Ryazanin aluetta.

Vuonna 2014 Venäjän federaation maatalousministeriön 25. helmikuuta 2014 antama järjestys myönsi lähes 2 miljardia ruplaa kasvintuotannon tukemiseksi. Näistä maissintuottajat voisivat laskea vain merkityksettömälle osalle, eikä heille ollut erillistä aihetta.

5. Maissin käyttö liiketoiminnassa

"Kentän kuningatar" on eniten kysyntää maataloudessa, mutta viime vuosina sitä on käytetty aktiivisesti muilla teollisuudenaloilla. Käytön perimmäinen tavoite riippuu viljan teknisistä ominaisuuksista: kemiallinen koostumus, tärkkelys, yhtenäisyys, viljan kovuus ja kosteuden aste. Vaatimusten perusteella on kehitetty ja kehitetty erityisiä lajikkeita, jotka sopivat täydellisesti tiettyihin tehtäviin.

Maissia käytetään seuraavissa kaupallisissa tarkoituksissa:

 • Rehuseoksen tuotanto siipikarjalle, sioille, kaneille;
 • Bioetanolin vapautuminen (dieselpolttoaineanalogi);
 • Säilykkeiden tuotanto;
 • Tärkkelystuotteiden ja tärkkelyksen valmistus;
 • Maissitukien tuotanto;
 • Makea maissi (popcorn) paistaminen, pakkaaminen ja pakkaaminen;
 • Viljan (hominy) ja jauhojen tuotanto.

Erityinen näkökulma tällä hetkellä on biopolttoaineiden kehittäminen, joka voi olla kannattava vaihtoehto hiilivetyille. Tämäntyyppisiin materiaaleihin sovelletaan vähemmän vakavia vaatimuksia kuin elintarvikkeita. On suositeltavaa viedä maissia bioetanolin tuotantoon Eurooppaan, jossa ympäristökysymykset ovat tärkeimpiä aiheita.

6. Yhteenveto. Maissihintojen jyrkkää nousua Venäjällä ei ole edellytyksiä

Niinpä markkinoiden analyysi osoittaa kaunopuheisesti, että kaikki on rauhallinen tässä maassa viljakulttuurin avulla. Pienet tuotot olisivat edellytys viljan hinnan nousulle, mutta ennusteiden mukaan tämä ei tapahdu. Eniten optimististen arvioiden mukaan viime vuoden ennätyksikkö rikkoo 5-10 prosenttia. Tuonnin merkityksettömän määrän huomioon ottaessa hintojen nousua ei tapahdu, joten sanktiovastuiden käyttöönotto tähän suuntaan ei vaikuta kuluttajamarkkinoihin.

Vehnän ja maissin maailmanmarkkinat. Toimijoita. Kuka he ovat

215 miljoonan tonnin liikevaihdolla on viime vuosina tullut uusia toimijoita vehnä- ja maissimarkkinoilla. Miten nämä markkinat kehittyvät, kuka siellä on, toimittajien ja ostajien lisäksi? (Julkaistu numerossa 04.2010)

Maailman viljatuotanto (ilman riisiä) saavuttaa tänään noin 1 700 miljoonaa tonnia, joista 85 prosenttia on maissia ja vehnää. Viimeisten kymmenen vuoden aikana tarjonta maailmanmarkkinoilla on kasvanut 300 miljoonalla tonnilla, mutta volyymit vaihtelivat huomattavasti. Esimerkiksi tuotannon määrä vuonna 2006 oli 200 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuonna 2008.

Kulutus (lukuun ottamatta riisiä) kasvaa säännöllisemmin, 2 prosenttia vuodessa. Viimeisen vuosikymmenen kulutus on ollut 6 kertaa suurempi kuin tuotanto. Tärkeimmät syyt tähän kasvuun ovat eläinten rehujen kysyntä ja viljan teollinen käyttö (mukaan lukien bioetanolin tuotanto Yhdysvalloissa). Teollinen kysyntä (etanoli ja tärkkelys) kasvoi 5 vuodessa 121 miljoonasta tonnista 207 miljoonaan tonniin.

Vehnämarkkinat: useat toimittajat, joilla on suuri määrä ostajia

Huolimatta suuresta asiakkaiden jakelusta, markkinoita hallitsevat useat painavat toimijat. Esimerkiksi Maghrebin maat (9-12 miljoonaa tonnia), Egypti (7-9), Brasilia (5-8), EU (5-7), Japani (5,5 miljoonaa tonnia) sekä Lähi-idän ja Etelä-Aasian maat.

Vehnän myynti muodostaa 20% maailman tuotannosta. Tärkeimmät toimittajat ovat Yhdysvallat, Kanada ja EU 27, samalla kun Venäjä kasvattaa markkinaosuuttaan. Maissi on edelleen viljeltyjen lajien (765 miljoonaa tonnia) eniten myyty, mutta ei parhaiten myyty. Noin 12% tuotettua maissia myydään.

Historiallisesti viiden suurimman viejän (Yhdysvaltojen, EU: n, Kanadan, Australian ja Argentiinan) käytössä olevat markkinaosat muodostavat 90 prosenttia kokonaismarkkinoista. 2000-luvun alussa Mustanmeren alueen maiden (Venäjä, Ukraina, Kazakstan) tulo muutti voimien kohdentamista (taulukko 1). Kymmenessä vuodessa viisi perinteistä viejää on menettänyt jopa 20 prosenttia markkinaosuudestaan. Tämä taipumus peittää kuitenkin hyvin erilaiset ilmiöt.

Venäjän nousu, Argentiinan auringonlasku

Tärkein tapahtuma viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut tuotannon kasvu Venäjällä (kuvio 1). Nykyään Venäjä on vähitellen tullut maailman toiseksi suurin vehnän viejä. Pehmeän vehnän maailmanlaajuinen liikevaihto on kolmekymmentä vuotta kolminkertaistunut, ja se on saavuttanut 120 miljoonaa tonnia viljaa.

Argentiina sen sijaan kahden vuoden ajan ei ole viiden suurimman viejän joukossa. Vuodesta 2005 vuoteen 2009 vehnän pinta-ala pieneni 5: sta 2,9 miljoonaan hehtaariin, ja maa työllistää soijaa, kannattavampaa ja poliittisesti vähemmän riskialtista kulttuuria (markkinoiden sulkeminen, vientitulli jne.).

Kuvio 1. Venäjän vehnän tuotannon, kulutuksen ja viennin kehitys

Maissi: USA, Argentiina ja Brasilia jakavat 85% markkinoista

Aasiassa maissi on tärkein maahantuoja (40 prosenttia tuonnista). Japani on myös johtava (16 miljoonaa tonnia), jonka jälkeen Meksiko ja Etelä-Korea (8-9 miljoonaa tonnia). Lisäksi markkinat jaetaan pieniin osakkeisiin, jotka muodostavat tuontimääriä 0,5-1,5 miljoonasta tonnista, mutta kasvua ylläpidetään Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Meksikon kustannuksella.

Yhdysvallat hallitsee maailmanmarkkinoita, pitäen 60 prosenttia (taulukko 2), jonka jälkeen Argentiina ja Brasilia. Nämä kolme maata muodostavat 85 prosenttia markkinoista. Kotimaisen kulutuskysynnän muutosten takia Kiina, joka on pitkään ollut toistaiseksi viejämaiden keskuudessa, on vähitellen poistumassa markkinoilta.

Merkittävin muutos johtuu Brasiliasta, joka muutti maahantuojan asemaa kolmanneksi sijaksi maailman suurimmista viejistä. 10 vuoden ajan maissin tuotanto kasvoi 33 miljoonasta tonnista 53 miljoonaan tonniin, mikä johtuu useista syistä:

 • uusien viljelyalueiden kehittäminen (Mato Grosso);
 • kaksoiskulttuurin kehittäminen: suotuisa ilmasto mahdollistaa joillakin alueilla sadonkorjuun kahteen viljelyyn yhdellä alalla; pääkasvua kutsutaan safraksi, toinen on safrinha (kirjaimellisesti "vähäinen saanto"). Kuitenkin 70% maissin määrästä kerätään ensimmäisessä sadon safrassa;
 • lisää satoja.

Muutokset vuoteen 2017 mennessä

FAPRI: n makrotaloudellinen malli osoittaa, että vuoteen 2017 mennessä vehnän ja maissin kysyntä kasvaa vielä 230 miljoonalla tonnilla, joista 143 miljoonaa tonnia on maissia. Kysyntä kasvaa johtuen rehun tuotannosta ja näiden viljelykasvien teollisesta käytöstä. Eläintuotteiden tuotanto kasvaa 50 miljoonalla tonnilla, joista puolet tulee Aasiassa ja biopolttoaineiden tuotanto Yhdysvalloissa johtaa 45-50 miljoonan tonnin maissiin.

Kansainvälisen kaupan määrä kasvaa hitaasti. Euroopan maissimarkkina- ja viljamarkkinat ovat kyllästyneet. Vehnän osalta Brasilia ja Egypti ovat edelleen suurimmat ostajat, mutta Afrikka ja Lähi-itä aiheuttavat 50 prosentin kasvun.

Ruoan ja energian käyttö

Maissimarkkinoilla Yhdysvallat voi säilyttää johtajuutensa, mutta vallan tasapaino muuttuu, sillä uudet toimijat (Ukraina, Unkari, Ranska, Venäjä ja Romania) vie yhä enemmän tilaa. Tämä uusi tila riippuu Yhdysvaltojen kyvystä tuottaa tarpeeksi maata vastaamaan kotimaisia ​​tarpeitaan ja ylläpitämään vientivarantoja. Kiina pystyy toimittamaan itsensä vehnällä, maissilla, mutta sen on tuotava yhä enemmän soijaa. Tämä parametri on erittäin tärkeä, koska maissia ja soijapapuja kasvatetaan samoilla alueilla Yhdysvalloissa, Argentiinassa ja Brasiliassa ja kilpailevat maissin tuotannon kanssa.

Perustuotteiden lisäksi viljahinnat riippuvat yhä enemmän ulkoisista tekijöistä, kuten öljyn hinnasta, rahoitusmarkkinoista, poliittisista päätöksistä (kaupassa, ympäristönsuojelussa tai energiassa). Nämä muutokset markkinoilla, joita valitettavasti maanviljelijät eivät voi vaikuttaa, on myös otettava huomioon.

Christel Lerbier, ARVALIS-instituutti

Top