logo

Jokaisen myyjän pyrkimyksenä on myydä tavaraa korkeimmalla hinnalla. Tuotteen ostohinnan ja sen myynnin hinnan erotus on kaupankäyntimarginaali. Tämä korotus ei voi olla nolla, koska myyjä vastaa kuljetuskustannuksista, henkilöstön ylläpidosta, vähittäismyymälästä ja niin edelleen. Myynti ostohinnalla ilman palkkioita ei ole myyjän kannalta kannattavaa.

Tuotteiden hinnan korotus riippuu monista tekijöistä. Nämä ovat kilpailun, tuotteiden laadun, brändin edistämisen, väestön ostovoiman ja rajoittavien toimenpiteiden läsnäolo ja voimakkuus, joita valtio asettaa tietyille sosiaalisesti tärkeille tavaroille (ryhmille). Näiden tekijöiden yhdistelmä ei anna meille yksiselitteisesti vastausta kysymykseen siitä, mitä merkintää pitäisi olla vähittäiskaupalle.

Nykyään Venäjällä suurin osa tavaroista ei ole asetettu tavaroiden enimmäismäärää lain mukaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos omistat ainutlaatuisen tuotteen, ostaessasi ehdollisesti 1000 ruplaa, voit asettaa 1 000 000 ruplan hinnan. Loppujen lopuksi vain sinulla on tällainen tuote. Mutta tässä on rajoitus. Tämä rajoitus asettaa myyjälle markkinoille. Ja kuka ostaa gadgetin tai vaatteita hintaan? Onko tämän tuotteen käyttöarvo niin korkea?

Kyky määrittää tuotteen optimaalinen hinta, eli ymmärtäminen siitä, miten tuote veloitetaan asianmukaisesti, riippuu tietämyksestä tai jos haluat, myyjän kyvystä. Jos tuotteen hinta kilpailijoista on tietyissä rajoissa, huomattava hinnankorotus ei tuota voittoa, sillä myynti vähenee ja "huijaaminen" ei vähennä liikevaihtoa ja myyjä kärsii tappioita.

Kauppamarginaalin laskeminen

Myyjän voiton koko riippuu sekä kaupankäyntimarginaalista että myynnin määrästä.

Hyvin suuri palkkio kauppahinnalle voi vähentää merkittävästi myyntiä ja sen kohtuuttoman pienenemisen aliarvioi kokonaistulosta. Ensinnäkin on otettava huomioon kauppaan perustuvan korvauksen arvoihin vaikuttavat tekijät. Tämä on ensisijaisesti:

 • vahvoja kilpailijoita;
 • tavaroiden toimittajien syrjäinen sijainti;
 • valikoima samanlaisten tuotteiden valikoima pistorasiassa (esim. suklaa-merkkien määrä konditorioosastossa);
 • majoitusta paikassa, jossa suuri määrä ihmisiä vierailee;
 • brändin tunnistaminen;
 • onko tuotteesi päivittäinen kuluttaja tai kestävä tuote.

Tavaroiden vähimmäishinta voidaan laskea vertailukohdan perusteella. Tämä voidaan tehdä yksinkertaisella menetelmällä.

Esimerkiksi yrittäjä osti erän homogeenisia tuotteita 100 000 ruplaa ja aikoo toteuttaa sen kuukauden aikana. Samanaikaisesti vuokrausmenot ovat 5 000 ruplaa, henkilöstön palkka on 25 000 ruplaa ja muut kulut (kirjanpito, siivous, kuljetus 10 000 ruplaa)

Marginaali = (5000 + 25000 + 10000) * 100/100000 = 40%

Pienempi palkkio kauppahinnalle aiheuttaa tappiota, ja suuri - voitto. Jos liikevaihto kasvaa ja yrittäjä voi myydä erän kahdessa viikossa, vähimmäismerkintä on kuitenkin:

Marginaali = (2500 +12500 + 5000) * 100/100000 = 20%

Tämä yksinkertainen esimerkki osoittaa, että 30 prosentin lisämaksu voi saada sekä 10 000 ruplan kuukausittaisen menetyksen että 20 000 ruplan kuukausittaisen voiton. Voit siis saada 20 000 ruplaa voittoa joko nostaen marginaalin 60 prosenttiin tai kaksinkertaiseksi liikevaihdosta.

On kuitenkin muistettava, että hinnanalennus ei aina tuo liikevaihdon kasvua. Merkittyjen kausituotteiden osalta liikevaihdon ensimmäiset "kuumat" kuukaudet (viikot) voivat nousta 400-500 prosenttiin ja vielä enemmän. Siksi kauden ulkopuolella myyjät asettavat alennuksia jopa 70% ja heillä on edelleen voittoa.

Minun täytyy tehdä lisämaksu kaikista tuotteista

Jos yrittäjä myy rajoitettua tuotevalikoimaa, hän asettaa yksittäiset merkinnät jokaiselle tuotteelle ja osaa joustavasti vastata kysynnän vaihteluihin. Tämä lähestymistapa on teknisesti vaikeaa laajalla valikoimalla (on vaikeaa usein muuttaa hintatunnisteita satoja näytteitä hyllyillä), vaikka nykyaikaiset "älykkäät" tietokoneohjelmat voivat analysoida myyntiä ja antaa neuvoja myyjälle.

Yleensä yrittäjät jakavat tuotteitaan tuoteryhmiksi. Esimerkiksi lihatuotteet, maitotuotteet, päivittäistavarat, leivonnaiset ja niin edelleen. Vähittäiskaupan tavaroista kertyvä prosenttiosuus eri tuoteryhmien määrittämisestä voidaan arvioida analysoimalla kilpailijoiden hintoja.

Joskus samassa tuoteryhmässä yrittäjät erottavat korotuksen erän ostohinnan mukaan. Eli halvemmilla tuotteilla on suuri merkintä kuin kalliilla. Tällainen lähestymistapa voi edistää kalliiden tavaroiden myynnin kasvua ja kasvattaa bruttovoittoa.

Mitä merkintöjä voidaan tehdä tavaroista lain mukaan

Kuten edellä olemme jo todenneet, useimmissa Venäjän tuotteissa, palveluissa ja tuoteryhmissä ei ole kaupan rajoitusten suuruutta koskevia rajoituksia. Liiketoimintayksiköt määräävät sen itse ottaen huomioon markkinatilanteen todellisuuden. Mutta on olemassa erityisiä yhteiskunnallisesti merkittäviä hyödykeryhmäjä, joiden osalta valtio asettaa enimmäismäärän kauppaa varten. Näitä ovat:

 • lääketieteelliset tuotteet;
 • lääkkeet;
 • vauvanruoka;
 • oppilaitoksissa sijaitsevat elintarvike- ja ateriapalvelut;
 • tuotteita, jotka toimitetaan Far Northin alueille ja rinnastetaan niihin.

Lääkinnällisten laitteiden ja lääkkeiden korvauksia sekä niiden luetteloa säännellään Venäjän hallituksella. Muiden palveluiden ja tuotteiden osalta alueviranomaiset määrittävät palkkiot.

On myös pidettävä mielessä, että yli 30 prosentin merkintä ei ole sallittua välttämättömien välttämättömien elintarvikkeiden osalta. Nämä ovat leipomotuotteita, päivittäistavaroita, lihaa, maitotuotteita ja muita tuotteita, joiden hinnat muodostavat kuluttajakorin kustannukset.

Mikä prosenttiosuus on vähittäismyyntituotteiden korotus vuonna 2018

Jotkut yrittäjät eivät vielä ymmärrä eroa tavaran hinnan korotuksesta marginaalista, ja siksi korjaa tuotteidensa kustannukset keskittymällä kilpailijoiden toimintaan. Ei ole mitään yllättävää siinä, että tällaisten kokeiden jälkeen yrittäjät eivät voi vain ansaita, vaan jopa joutua konkurssiin. Taloustieteissä on kuitenkin kehitetty useita kaavoja, jotka eivät tuota hintoja pilata, vaan tuo vain voittoa.

Analyytikot antavat vuorostaan ​​useita tärkeitä suosituksia, joista vähittäiskaupan lopullinen hinta muodostuu kuluttajalle.

Marginaalin ja marginaalin välinen ero

Kun kuulet sivulta, että yritys työskentelee 250 prosentin marginaalin kanssa, on ymmärrettävä, että tämä on väärä, ja lisäksi marginaali ei ole sallittua. Pikemminkin se on merkki. Jotta yrittäjällä ei ole sekaannusta näissä 2 käsitteessä, suosittelemme ymmärtämään todellisten esimerkkien eroja.

Oletetaan, että olemme hankkineet tuotteen toimittajalta, jolle määritetty rahamäärä on maksettu, anna sen olla 1000 ruplaa. Kun toimitat tuotteita myyntipisteeseen, liikemies lisää keinotekoisesti lisää rahaa ja saa vähittäismyyntiarvon.

On myös hyödyllistä yrittäjälle selvittää, että on olemassa termi todellisiin hintoihin, toisin sanoen silloin, kun tuotteita myydään loma- tai lahjatodistusten kannustimien avulla.

Nyt muutama sana marginaalista. Marginaali on osa lisävarantoa, joka muodostuu tuotteen vähittäismyyntihinnasta, tosiasiassa se on vähittäismyynti- ja ostohintojen välinen ero. Kokoonsa nähden on helppo ymmärtää, millaisen nettotuloksen voidaan laskea, jos tavarat menevät ostajalle kauppiaan vahvistamalla hinnalla.

Merkittävin ero marginaalien ja kaupankäyntimarginaalien välillä on se, että ensimmäinen ei voi ylittää tuotteiden ostohintaa, eli se ei ylitä 100: tä prosenttia, joten oletusmarginaali muuttuu marginaaliksi.

Vuoden 2018 aikana vähittäiskaupassa on korotussuhde, joka heijastaa vähittäismyynnin arvon ja ostohinnan välistä suhdetta, mutta sitä ei ole määritetty prosentteina vaan absoluuttisesti, ja sitä käytetään yksinomaan yksinkertaisiin laskelmiin. Esimerkissämme kerroin on 2,5.

Mikä olisi kaupankäyntimarginaali

Kun yrittäjä määrittää, mitkä ovat tavaroiden merkinnät vähittäiskaupassa. On otettava huomioon monet kustannukset, joita on kohdattava, alkaen tuotteiden ostoajankohdasta ja päättyvät myyntihinnan asettamiseen. Kaupankäyntimarginaalin tulisi tehdä liiketoiminnasta kannattavuus, mutta samalla olla nostettavissa liuotinasiakkaille.

Yritysten aloittelijat pelkäävät usein tavaroiden kalliita hintaa. Tietenkin on typerää korjata korkeat kustannukset tavalliselle tuotteelle, jonka kilpailijan naapuri on. Mutta jos tuotteesi ovat suuruusluokkaa parempia, yksinoikeudellisempia ja lopulta hyödyllisempää, vain korkeat myyntihinnat kertovat erityisominaisuuksista. Luottamus ostajalle on oltava valikoiva eikä missään tapauksessa saa pilata yrityksesi.

Joten, laske kuinka paljon rahaa on käytetty:

 • tuotteiden hankinta ja niiden kuljettaminen myyntipaikkaan;
 • välittäjien ja tullien maksu;
 • tiloja, joissa tavaroita myydään;
 • ylennykset ja uutiskirjeet;
 • verojen maksaminen.

Lisää nyt arvonlisävero, jos se maksetaan vuonna 2018 valituista verojärjestelmistä. Ennen kuin yhteistyössä tukkukauppiaan kanssa, kysy heti, mitä verotusmuotoa hänellä on, muutoin yhteistyö voi olla kannattamatonta.

Kiinteä osa tavaroiden kauppamarginaaleja vuonna 2018 on arvioitu voiton määrä. Tuotteen myynnistä saatujen reaalisten tulojen arvioimiseksi sinun on tutkittava kysynnän ja tarjonnan markkinoita, kiinnitettävä huomiota markkinointiin ja luotettava myös intuitioon.

Koko vähittäismyyntihintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • kilpailu alueella, jossa myyntipiste sijaitsee;
 • laaja valikoima erilaisia ​​tavaroita;
 • tarjouksen ainutlaatuisuus;
 • Tuotteen tarve kuluttajalle;
 • menestyksekäs sijoituspaikka.

Siksi sinun ei pitäisi kiirehtiä avata yritystä, vaan kiinnittää riittävästi huomiota liiketoimintasuunnitelman suunnitteluun ja kehittämiseen. On parempi asettaa suurempia kuluja liiketoimintaprojektiin kuin tulot, joten sen jälkeen et jää tyhjällä lompakolla.

Laki sisältää myös tiukasti luettelon valtion tasolla vahvistetuista tuotteista, korotuksen määrästä, joka ei voi ylittää vahvistettuja arvoja. Nämä ovat pääasiassa lastenruokaa, lääketieteellisiä valmisteita, tuotteita, ruokaa koululaisille ja opiskelijoille oppilaitoksissa, tuotteita, jotka tuodaan maahan Pohjois-Amerikassa.

Ennaa, kuinka kauppa on vaikeaa. Asiantuntijat ehdottavat 2 odottamatonta lopputulosta:

 1. Yrittäjä voi ostaa tavaroita erittäin halvalla ja hyödyntää suurta korotusta, kun taas liikevaihto on huomattavaa ja samanaikaisesti myyntihinta pysyy ostajan saatavilla.
 2. Ja päinvastoin - kallis ainutlaatuinen tuote ostohetkellä, vaikkakin pienellä kauppamarginaalilla, ei ole kysyntää ja se on vain hyllyille aiheuttamatta kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa. Niinpä tulojen prosenttiosuus laskee, rahat eivät pyöri, liiketoiminnan kannattavuus vähenee.

Kuinka vuonna 2018 vähittäismyyntihinta on nousussa

Vähittäismyynnissä tuotteen korotus määritellään seuraavasti:

 • yhden koron, joka voi heijastua palkkion yhtenäiseen kiinteään määrään kaikissa tuoteryhmissä;
 • prosenttia kullekin tavararyhmälle;
 • keskimääräinen prosenttiosuus yrittäjän esittämästä alueesta.

Jos liikemies haluaa, että eri valmistajien ja toimittajien tuotteet pannaan täytäntöön tasaisesti, eikä tuote ole valehtelee, on toivottavaa asettaa yksi vähittäismyyntihinta, tässä tapauksessa tuotteen lisämaksu on täysin erilainen.

Kaupan tuki voi vaihdella tuotemyynnin prosessissa liikevaihdon ominaisuuksien mukaisesti. Kaupan marginaalin tehtävänä on tuoda liiketoiminta lisäarvoon, minimoida kustannukset ja lisätä tuloja. Esimerkiksi myynti näyttää hyviä tuloksia, liikevaihto kasvaa jatkuvasti, ja joskus jonkin aikaa myyjällä on varaa käyttää alennusta ja kannustavaa toimintaa, minkä seurauksena myyntihinta vähenee merkintöjen vähenemisen vuoksi.

Mutta toiminnan toteuttaminen taloudellisesti kustannuksella on myös väärä. Hyödynnä verotusta tai säästä sähköä.

Menetelmät kaupan marginaalin laskemiseksi

Vuonna 2018 voit laskea kaupan marginaalin jollakin seuraavista tavoista:

 1. Keskittymällä tavaroiden myynnistä saatujen tulojen kokonaismäärään. Sitä käytetään, jos kaikille myydyille tavaroille kirjataan sama prosenttiosuus.

Kauppamerkintä = merkinnän suunniteltu prosenttiosuus (100 + N)

 1. Ottaen huomioon liikevaihdon vaihteluvälit. Jos yritys tarjoaa tavaroita väestölle, jolla on erilainen kauppamarginaali, mutta ottaa huomioon ja kontrolloi tulojen määrää tuoteryhmiä käyttäen samalla korotuksella.

Tulot = tavaroiden tulot 1 × arvioitu tavaraerä 1 + tavaroiden tulot 2 × tavaroiden arvioitu korotus 2 +... + tavaroiden tulot n × tavaroiden arvioitu korotus n

 1. Tuotevalikoimassa tasapainossa - jos tuotteiden luetteloa tehdään raportointikauden lopussa.

Tulot = tilinpäätöshetkellä 42 + liikevaihdon hyvitys 42 - liikevaihto veloituksetta 42 - tilikauden lopussa määritetty saldo

 1. Vaihtoehto laskea keskimääräinen prosenttiosuus - jos kaikkien tuotteiden marginaali on erilainen. Suosituin määritelmä, koska se on nopein ja helpoin, vaikka kahta kaavaa käytetään yhtä aikaa:

Korotuksen prosenttiosuus = (korotus myynnin alkaessa + merkinnän vastaanoton jälkeen - korotus tavaroiden loppusijoituksen aikana) / (myyntihinta myydyt tavarat + tuotteiden saldo) × 100%.

Bruttotulot = tulot × laskettu prosenttiosuus / 100.

Tuotteet, joilla on korkein merkintä

Olemme jo selvittäneet, mille tuotteille on rajalliset, sallitut marginaalit. Kuinka monta prosenttia olisi vahvistettava muille tuotelajeille, yrittäjän on päätettävä, tässä tapauksessa valtio tarjoaa täydellisen vapauden.

Helpottaakseen analyytikot ovat tunnistaneet luettelon korkealaatuisista tavaroista, jotka ovat aina kysyntää ja myydään nopeasti:

 1. Juomia. Asiantuntijat arvioivat, että puhdas lähdevesi on nyt kalliimpaa kuin öljy, jos otat heille saman määrän. Lisäksi ei ole välttämätöntä myydä makeutettua soodaa tai limonadia, tavallinen puhdas vesi huonoon ekologiaan verrattuna meidän aikamme on sen painon arvoinen kulta.
 2. Kukat antavat valtavan voiton. Tietenkin he tarvitsevat oikean hoidon, ja pitkäaikaiseen varastointiin sinun on varattava ilmastoitu pistorasia. Mutta jos sinulla on onni löytää luotettava toimittaja, joka toimii hinnaston houkuttelevilla tukkuhinnoilla, tämä liiketoiminta menee ärsytykseen.
 3. Alkoholi, savukkeet. Venäjän kansalainen ei vielä tiedä, miten rentoutua ilman haitallisten aineiden käyttöä, mistä liikemiehet lämmittävät taskunsa hyvin.
 4. Välipaloja, popcornia, siruja, marmeladia. Pääasia on avata myymälä oikeaan paikkaan, lähellä viihdepaikkoja, puistoa, vesipuistoa, julkista puistoa, jossa monet ihmiset ja lasten trampoliinit aina lepäävät.
 5. Lisävarusteet lomalle. Tänään, juhla-tapahtumia juhlitaan kirkkaasti ja suurella tavalla, varsinkin kun on kyse lasten juhlista.

Kuinka asettaa hintoja, jotka ansaitsevat

Jotkut liikemiehet silti sekoittavat marginaalin käsitteen kaupankäyntimarginaaliksi ja asettavat tavaroilleen hinnat, jotka ohjataan vain kilpailijoiden esimerkkinä. Ei ihme, että he menevät rikki! Vähittäiskaupan akatemian analyytikko Maxim Gorshkov tarjoaa useita vinkkejä ja kaavoja, joiden avulla voit asettaa paitsi tuhoisat, mutta myös kannattavat hinnat.

Marginaali ja marginaali - "kaksi suurta eroa"

Liiketoimintaympäristössä voit joskus kuunnella lauseen, kuten "Tämä yhtiö toimii marginaali 200%", joka on itse asiassa virheellinen, kuten tässä tapauksessa emme puhu marginaalit ja marginaalit. Valitettavasti nämä kaksi käsitettä sekoitetaan usein. Let's piste "ja" ja katso, mitkä marginaali, merkintä- ja merkintäkerroin ovat.

Kun ostat tuotteen toimittajalta, maksamme sille jonkin verran rahaa. Esimerkiksi 1000 ruplaa paria kohden. Tämä on ostohinta. Kun tuote saapuu myymälään, lisätään siihen lisäkustannuksia siten, että ostaja maksaa 3000 ruplaa paria kohden, mikä on tavaroiden vähittäishinta. On olemassa myös todellinen hinta - hinta, jolla tuote todella myydään myynninedistämisten tai alennusten stimuloimiseksi kanta-asiakaskortilla. Määriteltyjä hintatyyppejä voimme ymmärtää, mikä on marginaali. Marginaali on tuotteen vähittäismyynnissä olevan arvonlisäyksen osuus eli vähittäismyyntihinnan ja ostohinnan välinen ero. Se osoittaa, kuinka paljon voittoa yritys saa, jos me myymme tuotetta tietyllä vähittäismyyntihinnalla. Esimerkissämme marginaali eli arvonlisäyksen osuus on 2 000 ruplaa eli 66,6%. Mutta mitä esimerkkejä annamme, marginaali on aina alhaisempi kuin vähittäismyyntihinta. Joten jos kuulet, että joku puhuu yli 100 prosentin marginaaleista, muista, että tämä henkilö sekoittaa marginaaleja kaupankäyntimarginaalilla. Kauppamerkki on tietty merkintä tavaroiden ostohinnasta, eli millä prosentilla vähittäismyyntihinta ylittää ostohinnan. Esimerkissämme kaupankäyntimarginaali on 200%. Suhteellisesti äskettäin vähittäiskaupassa käytettiin indikaattoria marginaalin kertoimesta. Hän on aivan kuin myyntikate osoittaa suhde vähittäismyyntihinnan ostohinta, mutta ei ilmaistu suhteessa (prosentteina) ja absoluuttisesti, ja sitä käytetään vain yksinkertaisia ​​laskutoimituksia. Esimerkkinä oleva marginaalikerroin on 3: tarkalleen vähittäismyyntihinta on enemmän kuin ostohinta.

Kysymys kuuluu: mihin indikaattoriin tulee käyttää työtä? Rahoitustilinpidon ja budjetoinnin näkökulmasta marginaalin indikaattori on tärkein, koska siihen liittyy monia muita laskelmia. Yksinkertaisten toimintojen lisäksi voit käyttää kaikkia muita indikaattoreita.

Kuinka asettaa voittoja tuottavat hinnat

On mahdollista kattaa kaikki kustannukset ja varmistaa voitto, jonka vuoksi tavanomaiset liiketoiminnot, käyttäen hyvin laskettua kauppamarginaalia. Tavoitteenamme on luoda vähittäismyyntihinta, joka kattaa kaikki kiinteät ja muuttuvat kulut, ja se on niin korkealla kuin asiakkaidemme vakavaraisuus. Älä epäröi myydä kalliita: jos ostat tuotteen jopa korkealla hinnalla, sen kannattaa. Sinun ei myöskään tarvitse kiirehtiä toiseen ääriin, myydä tavaroita edullisesti tai jopa pienemmäksi - ja tämä tapahtuu myös! Muista, että alhaiset hinnat eivät ainoastaan ​​anna asiakkaalle uskollisuutta vaan myös hitaasti, mutta todella pilata sinut - varsinkin jos sinulla ei todellakaan ole varaa näihin peleihin hinnoilla. Jos haluat asettaa myymälän oikeat hinnat, vastaa ensin muutamiin kysymyksiin.

Mikä on tavaroiden hinta? Laske, mitä kuluja kannattaa tavaroita ostaessasi. Ne sisältävät aina ostohinnan ja myymälät, jotka eivät toimi franchising-palvelussa, useimmiten toimituskulut. Yrityksille, jotka tuottavat itseään ja myyvät tuotevalikoimaa, tavaroiden kustannukset sisältävät raaka-aineiden, työvoiman, suunnittelutyön ja muiden kustannusten.

Mikä on kynnysarvotaso? Kynnyshinta on tuotteen vähimmäishinta, joka takaa yrityksen rikkoutumisen. Se sisältää kaikki kustannukset, jotka täytyy sammuttaa, vaikka alennatko tavarat. Jotkut myyjät, innoittamana esimerkkinä kilpailijoiden verkostoituminen, alentavat hintoja yrittäessään miellyttää ostajaa. Mutta usein he eivät ota huomioon sitä, että verkko-operaattorit voivat todella varautua tällaisiin peleihin hinnalla, koska tavarat, joita he saavat joskus, ovat monta kertaa halvempia kuin yksityinen yrittäjä. Tämän seurauksena kauppias, ilman että laski kynnyshintaansa, tulee hintakilpailuun suuren vähittäismyyjän kanssa ja toimii tappiollisena. Hän voi tehdä niin, kunnes hän lopulta joutuu konkurssiin tai hän lähtee kilpailusta. Kun nostat hinnan takaisin, myyjä todennäköisesti menettää asiakkaita, koska he vain vierailivat hänet alhaisen hinnan takia ja hän on jälleen tuhon partaalla.

Mikä on alan hintakehitys? Tietenkin sinun on ymmärrettävä, millä hinnoilla kilpailijat toimivat ja millä hinnoilla kuluttajat ovat valmiita ostamaan tavaroita.

Onko tuotteiden kysyntä elastinen? Kysyntää pidetään joustavana, jos se muuttuu hinnan laskun tai nousun myötä. Vain tässä tapauksessa on järkevää tehdä tavaroiden alennus, muuten se ei toimi. Jos kysyntä on joustamatonta, eli myynti ei nouse hintojen laskiessa tai hieman kasvaa, tällaisten tavaroiden myynnistä saatava voitto ei toimi. Koska kenkäkaupassa on eri kysyntäelasten kaltaisia ​​tavaroita, sinun on mitattava ja laskettava kunkin kimmoisuus kaavan E = K / D mukaan, missä K on kysynnän suuruus prosentteina ja C on prosentuaalisen hinnan muutos.

Ovatko ylimääräiset palvelut vaikuttavat myynnin kasvuun? Yksi houkuttelevista palveluiden ostajille on nyt kenkien kulutusluotto. Toistaiseksi vain muutamat yritykset myyvät kenkiä tällä tavoin, ja tämä on outoa, koska myyjä ei velkaa mitään, vaan vain kasvaa myynnistä.

Minkä hinnan ostaja haluaa maksaa tavaroista? Tämä indikaattori riippuu monista tekijöistä, esimerkiksi myymälän sijainnista ja kohdeyleisön tuloista. Kun tiedämme ostajan tarkan muotokuvan, ymmärrämme hyvin, mitä hän tarvitsee ja kuinka paljon rahaa hän haluaa käyttää kenkiä kohti kuukaudessa. Esimerkiksi kaikkien kulujen jälkeen myymälän asiakkaalla on noin 6 tuhatta ruplaa kuukaudessa, mikä tarkoittaa, että voimme asettaa saman hinnan useimmille myymälän malleille. Mutta tämä on keskimääräinen hinta, joten siihen on lisättävä kaksi lisävaihetta: 25% alaspäin ja 25% korkeammasta hinnasta. Ei ole järkevää tehdä yhden askeleen yli 25%: n hintatasosta, koska tällainen hintaluokka hämärtää kohdeyleisösi ja pakottaa sinut kilpailemaan kalliimpien tai halvempien myymälöiden kanssa, mikä ei ole ollenkaan kiinnostava sinulle tai asiakkaillesi.

Mikä on kilpailun luonne? Kilpailu on kuin säteilyä: se on aina ja kaikkialla, mutta se ei ole näkyvissä. Mutta sinun on edelleen seurattava kilpailijoita ja työskenneltävä paremmin kuin heillä. Se, joka valvoo kilpailijansa, avaa vuosittain 200-300 myymälää, ja se, joka myy tavaroita kustannuksin ja joka ei opi mitään muilta, toimii koko elämänsä ajan yhdellä myymälällä.

Kuinka laskea hinnat?

Kun olet selvittänyt vaihtoehtosi ja toiveesi hintojen perusteella, käytä yhtä monista hinnoittelutavoista.

Menetelmä yksi: keskimääräiset kustannukset + voitto. Tämä on melko yksinkertainen ja tehokas menetelmä hinnoittelua, hylkivät kustannus - ja tämä on hyvin tärkeää - vaikka se ei ota huomioon muutoksia markkinoilla eikä siitä, missä määrin voit vähentää hinnasta myyntiin. Menetelmän ydin on saada tuotteen hinta kaikkien raportointikauden kustannusten ja halutun osuuden voitosta. Esimerkiksi olemme hankkineet tavaroita kaudella 5 miljoonaa ruplaa ja huomasimme, että saman ajanjakson kokonaiskustannukset ovat noin 8 miljoonaa ruplaa. Jos tavaraa korotetaan 100%: n määrällä, voitollamme on vain (5x2) -8 = 2 miljoonaa ruplaa, ja jos korotetaan 150%: n summalla, rahavarojen määrä on 12,5 miljoonaa ruplaa joka ihanteellisessa tapauksessa tuo meille 4,5 miljoonaa ruplaa. On selvää, että ei ole "ihanteellisia" tapauksia: kausi päättyy aina loput ja markkinat sanovat meille omat olosuhteet. Jotkut valikoimasta myydään alennuksella, joten tässä tilanteessa 150%: n marginaali antaa meille ainakin pysyä paikallaan.

Toinen menetelmä: hinnoittelu, joka perustuu hajoamisnopeuden analyysiin. Liiketoiminnassa on sellainen asia kuin taantuma-piste. Hajoamisperiaatteen ydin on määrittää myyntimäärä, jolla ei tapahdu tappioita. Taantuma-piste lasketaan aina uusille yrityksille, sillä sen avulla on selvää, kuinka kauan myymälä toimii ilman voittoa, vaan se kattaa vain alkuinvestoinnin. Hinnoitteluun voidaan käyttää eräitä parannusanalyysiä koskevia elementtejä, ja tämä menetelmä auttaa meitä selvittämään, mikä vähimmäissuoritus olisi välttämätön yrityksen selviytymisen kannalta (mitä "keskimääräinen hinta + voitto" -menetelmä ei pysty tarjoamaan). Vähimmäisvoiton määrittämiseksi on välttämätöntä vähentää muuttuvia kustannuksia suunnitellun bruttotulon määrästä ja jakaa saatu määrä suunniteltujen bruttotulojen määrällä. Esimerkiksi (15 ppm - 5 ppm) / 15 ppm = 0,5. Tämä suhde viittaa siihen, että osto- ja myyntihinnan välinen erotus olisi 50 prosenttia, muuten menetämme tappiolla. Tällä menetelmällä voit laskea kauppamarginaalin. Voit tehdä tämän käyttämällä kaavaa "1- (suunniteltujen bruttotulojen määrä / muuttuvat kustannukset) * 100%". Esimerkissämme saadaan seuraava laskelma: 1- (15 miljoonaa / 5 miljoonaa) * 100% = 200%. Juuri tämän pitäisi olla kaupan marginaali, jotta ainakin kattaisimme kaikki kustannukset ansaitsematta mitään. Ylimmän hinnan raja sanelee vain järkevää: meidän on myytävä niin paljon kuin mahdollista, kuuntelematta niitä, jotka suosittelevat halvempien tavaroiden myyntiä. Yleensä tällaiset neuvonantajat ovat alhaisen sosiaalisen aseman omaavia ihmisiä, jotka ymmärtävät vähän rahaa.

Periaatteessa nämä menetelmät riittävät asettamaan yrityksellesi sopivat hinnat. Mutta joissakin tapauksissa hinnat asetetaan muilla tavoin. Erityisesti "nykyinen hintatapa", kun kilpailevia hintoja pidetään viitekehyksenä: tämä menetelmä ei ole vielä juurtunut muotisegmenttiin, mutta elektroniikkakauppiaat käyttävät sitä jo. Sen lisäksi, että se asettaa veto-oikeuden hintasodat, mutta kaikki kaupat eivät voi varaa säilyttää sama hinta suurilla verkko-operaattoreilla. "Polkumyyntihinnat" -menetelmää käytetään asiakkaiden houkuttelemiseen. Sen päämääränä on asettaa alhaiset hinnat bestsellereille eli erityisesti houkutteleville tuotteille, vaikka kaikkien muiden tuotteiden hinnat ovat jopa liian korkeat. Tämä menetelmä voi aiheuttaa hintakilpailuja ja luoda kaupallisen kuvan halvasta laitoksesta, joten sinun on käytettävä sitä varoen. "Kysynnän elastisuuden mittaamismenetelmä" on hyvä, sillä sitä voidaan seurata myynnin kasvun ja voiton riippuvuudesta hintojen muutoksista, kun taas kuluttajien käyttäytymisen analysointimenetelmää käytetään uuden tuotteen markkinoille tulon aikana.

Kuinka tehdä merkinnät tavaroista

Kaupankäynnin kohteena on tavaroiden myynti, jolla on voitonjako. Kaupankäyntimarginaali on tavaroiden alkuarvon ja myyntihinnan välinen erotus. Kauppamarginaaliin sisältyvät kuljetuskustannukset, palkkio yhtiön toimipaikan vuokrauksesta ja palkat. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaroiden myynti kustannuksin aiheuttaa menetyksiä pistorasiaan. Seuraavassa ehdotamme, että puhutte siitä, miten tuotteeseen tehdään oikea merkintä ja harkitse kaikkia tämän ongelman näkökohtia.

Marginaali on määrä, jolla myytävien tavaroiden alkukustannuksia korotetaan.

Mikä määrää kaupan marginaalin tason

Melko usein näemme tilanteessa, jossa samassa tuotteessa eri myymälöissä on eri kustannukset. Saman tuotteen hintaero on syynä korotuksen tasoon, joka määräytyy myyntipisteen omistajan mukaan. Hinnoittelupolitiikan kehittämisessä yrittäjän on otettava huomioon useita kriteerejä. Tuotteen korotuksen taso riippuu samanlaisesta tarjouksesta, tuotteiden laadusta, kohdeyleisön vakavaraisuudesta ja brändin tunnettuudesta. On myös mainittava, että valtio valvoo tiettyjen tuoteryhmien kustannuksia. Tällaisten tavaroiden hinta ei saisi ylittää vahvistettua standardia. Edellä esitetyn perusteella voimme päätellä, että on lähes mahdotonta määrittää optimaalisen korotuksen taso.

Nykyään Venäjän lainsäädännössä ei säännellä useimpien hyödykkeiden tuotteita. Tämän näkökohdan ansiosta vähittäismyymälöiden omistajat voivat itsenäisesti säännellä tarjottavien tuotteiden hintoja, jotka perustuvat useisiin kriteereihin. Esimerkiksi annamme tilanteelle, jossa myyjällä on ainutlaatuinen tuote yhdessä kopiossa. Tämän tuotteen kustannukset olivat enintään tuhat ruplaa. Tässä tapauksessa myyjällä on mahdollisuus myydä tämä tuote sekä kaksituhatta että miljoonalle ruplla. Merkinnän taso on pääsääntöisesti sidoksissa markkinoiden rajoituksiin. Ensinnäkin ei ole aina joku, joka haluaa ostaa tavaroita hinnalla. Toiseksi voi olla kilpaileva yritys, joka tarjoaa samalle tuotteelle paremman hinnan.

Mikä on merkintä vähittäiskaupalle? Vastaus tähän kysymykseen voi olla vain niille ihmisille, joilla on rikas käytännön kokemus tällä alalla. Monet yrittäjät sanovat, että hinnoittelu on tiedettä. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi sinun on harkittava kilpailijoiden ehdotuksia. Jos vakiintunut hinta ylittää merkittävästi kilpailijoiden hinnat, yrittäjä voi menettää asiakkaitaan, mikä johtaa myyntimäärien vähenemiseen. Sinun on myös huomattava, että tavaroiden arvon alhainen palkkio pienentää voiton määrää ja voi aiheuttaa kaupankäynnin voittoa.

Mitkä parametrit vaikuttavat kaupankäynnin voittoon? Tulon taso liittyy pääsääntöisesti läheisesti myytyjen tuotteiden määrään ja korotuksen tasoon. Korkea palkkio voi aiheuttaa myynnin vähenemisen. Alhainen markkaus vaikuttaa negatiivisesti yrittäjän tuloihin. Näiden tekijöiden vaikutuksen syvällisyyden ymmärtämiseksi sinun on perehdyttävä useisiin kriteereihin, jotka on otettava huomioon hinnoittelupolitiikan kehittämisessä:

 1. Kilpailun taso valitulla alalla.
 2. Toimittajan ja toimittajan sijainti (toimituskulut).
 3. Samankaltaisten tuotteiden määrä myyntipisteessä (esimerkiksi erilaisten valmistajien erilaisten jäätelöiden määrä).
 4. Pisteiden osallistumistaso.
 5. Brändin yleisyys.
 6. Kuluttajien kohderyhmä.
Tavoitteena joka yrittäjä, joka haluaa menestyä ja kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa, on voittoa tuottava.

Tavaroiden vähimmäishinta on laskettava ottaen huomioon tällaisen kriteerin kuin "hajoamispiste". Katsotaanpa, kuinka laskea palkkion taso. Esimerkiksi yrittäjä osti tuotteita 100 tuhatta ruplaa. Tavaroiden arvioitu myynti on yksi kuukausi. Merkinnän laskemiseksi on otettava huomioon myyntipisteen (5 000), myyjien palkkiot (25 000) ja ylimääräiset kulut (10 000). Jotta saataisiin tietoja vähimmäisvaatimustasosta, on tarpeen lisätä kaikki kulut, minkä jälkeen lisäyksen tulos on kerrottava sadalla. Suorittamalla yksinkertaisia ​​toimenpiteitä ((5 000 + 25 000 + 10 000) * 100) saimme summan, joka vastaa 4 miljoonaa ruplaa.

Tavaroiden arvon vähimmäisvaatimuksen arvon selvittämiseksi on välttämätöntä jakaa tämä tulos tuotantokustannuksiin (100 tuhatta ruplaa). Tämän seurauksena saamme arvon 40 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että tämän arvon alentaminen voi aiheuttaa yrityksille kannattamattoman tuoton ja suuri korotus tuo tuloja. On kuitenkin pidettävä mielessä, että liikevaihdon kasvaessa tavaraerä voidaan myydä kahdessa viikossa. Tämä tarkoittaa, että lisämaksun määrä olisi puolittunut.

Tämän esimerkin perusteella voimme päätellä, että 30 prosentin lisämaksu voi tuoda sekä tuloja 20 000 ruplaa että 10 000 tuhannen tappion. Voittomarginaalin saavuttamiseksi yrittäjän on lisättävä merkintäaste kuusikymmentä prosenttia, mikä nopeuttaa tuotteiden myyntiä.

On myös huomattava, että tavaroiden kustannusten alentaminen ei aina liity myynnin kasvuun. Vaadittujen kausituotteiden marginaalitaso voi olla yli viisisataa prosenttia. Kauden lopussa myyjät voivat järjestää "loma" -nimisen myynnin, jolla on alennus tuotteesta jopa seitsemänkymmentä prosenttia. Tällöin tavaroiden myynti tuo voittoa, koska kysyntä kasvaa "kuumina" kuukausina.

Mikä on vähittäismyynnin prosenttimääritys? Tiettyyn tavararyhmään kuuluvan sallitun lisätason määrittämiseksi on tarpeen analysoida yksityiskohtaisesti useita parametreja. Ensinnäkin, sinun on tutkittava huolellisesti tarjottavien tuotteiden ominaisuuksia. Erityiset kriteerit ansaitsevat sellaisen huomion kuin tuotteen laatu ja ominaisuudet, kulutuskysynnän taso ja toimittajan kilpailukyvyn taso. Lisäksi lopulliset kustannukset sisältävät yrittäjän itsensä kustannukset. Tässä otetaan huomioon tavaroiden kuljetuskustannukset, niiden varastointi ja myöhempi toimittaminen ostajalle.

Viimeinen osa on verotuksen määrä. Verotulojen prosenttiosuus hyödyketuotteiden lopullisissa kustannuksissa mahdollistaa yrittäjän välttää tuotantokustannukset, jotka saattavat aiheuttaa liiketoiminnan kannattamattomuuden.

Ilman tuotteen oikeaa korotusta on erittäin hankala saavuttaa hyvä voitto.

Melko usein kuulet kysymyksen siitä, onko kaikkien tuotteiden korotus vastaava? Jotta voisimme vastata tähän kysymykseen, olisi harkittava useita erilaisia ​​esimerkkejä. Kuvittele vähittäismyyntipiste, jolla on rajoitettu tuotevalikoima. Tässä tapauksessa yrittäjä pystyy hallitsemaan kunkin kohteen arvoa. Rajoitetun tarjouksen vuoksi myyjä pystyy reagoimaan oikein muutoksiin kuluttajien makuun. Suurten tavaroiden runsauden vuoksi on melko vaikeaa valvoa kunkin tuotteen arvoa. Kuluttajien tarpeiden muuttuessa on välttämätöntä korvata hintatunnisteet nopeasti jokaisella hyllyllä.

Nykyään on olemassa monia erilaisia ​​tietokoneohjelmia, joiden avulla voit saada analyysin kuluttajien kysynnästä. Huolimatta mahdollisuudesta käyttää erikoistarvikkeita ja tietoteknisiä sovelluksia useimmat yrittäjät haluavat jakaa tuotevalikoimaansa useisiin tuoteryhmiin. Samaan aikaan lihavalmisteiden korotusaste voi poiketa leivontaan ja makeisiin kohdistuvaan korotukseen. Tiettyyn tuoteryhmään liittyvän korvauksen määrä riippuu kuluttajien kysynnän tasosta. Tämän arvon sallitun arvon määrittämiseksi yrittäjän on tutkittava tarkasti kilpailijoiden hinnoittelupolitiikkaa.

Tiettyyn tuoteryhmään kohdistuvan korotuksen taso voi riippua tavaroiden ostohinnasta.

Halvempien tuotteiden kohdalla korostuu runsaasti kalliita tavaroita. Tämä menetelmä mahdollistaa kalliiden tuotteiden kulutuskysynnän lisäämisen, mikä johtaa bruttovoiton kasvuun.

Oikein lasketulla merkinnällä yrittäjälle annetaan mahdollisuus paitsi kattaa yrityksen perustamiskustannukset myös saada odotetut tulot.

Nykyisen lainsäädännön standardit

Mikä on tuotemerkin merkki lain mukaan? Kuten edellä mainittiin, nykyisessä lainsäädännössä ei ole säädöksiä monien tuoteryhmien hinnoittelupolitiikasta. Tämän näkökulman ansiosta jokainen liiketoimintayksikkö saa tilaisuuden itsenäisesti säännellä vakiintuneita hintoja ohjaamalla kuluttajien kysynnän tasoa ja muita parametreja. On kuitenkin olemassa useita yhteiskunnallisesti merkittäviä tavaroita, joiden arvoa hallinnoivat julkiset laitokset. Valvontaviranomaiset vahvistavat hyödykepalkkion enimmäismäärän. Näihin ryhmiin kuuluvat:

 • lääkinnälliset laitteet ja lääkkeet;
 • vauvanruoka;
 • tavarat kuljetetaan pohjoisille alueille;
 • elintarviketuotteisiin.

Lain mukaisten tavaroiden enimmäismäärä ei saa ylittää kolmekymmentä prosenttia. Tämä korvaustaso on asetettu välttämättömiin tuotteisiin. Tähän ryhmään kuuluvat meijeri- ja leipomotuotteet, lihatuotteet ja päivittäistavarat. Tähän luokkaan kuuluvat myös muut tuoteryhmät, joiden perusteella kulutuskorin kustannukset muodostuvat. On huomattava, että lääkintätuotteet ovat Venäjän federaation hallituksen valvonnassa. Jäljellä olevien hyödykkeiden tuotteiden kustannusten hallintaa säätelevät alueelliset viranomaiset.

Mikä pitäisi olla tuotteidesi tai palveluiden merkintätapa - miten merkintä voidaan laskea oikein

Hei kaikille lukijoilleni! Tänään vastasin useiden lukijoiden kysymykseen, mutta en tee sitä kysymys-vastausosassa, vaan yleisessä nauhassa, koska haluan, että kaikki tietävät sen kerran ja lopullisesti, emmekä ole esittäneet tällaista kysymystä! Katsoin hakukoneen kyselyjä ja huomasin, että on pyyntöjä, mutta vastauksia ei ole! Tarkemmin sanoen vastaukset merkin tekemiseen, mutta enimmäismääristä on otettu käsittämättömiä lukuja, eikä ole selvää, missä tekijä otti ne. Kerran selitin kaiken, joten vastaan ​​kysymykseen täysipainoisella, mutta lyhyt artikkelilla. Aloitetaan siis!

Mitä sinä maksat

Mielestäni tämä on yksinkertaisin asia, joka voi olla. Jos ostat tavaroita ja sitten myydät tai jos tarjoat palveluita, sinun on ymmärrettävä, että sinun on saatava hyötyä ja et todennäköisesti osta mitään 10 ruplliin ja myydä 11: lle. Tämä on pieni korotus ja se tapahtuu periaatteessa olla suuri tarkistus (tukku). Okei, mennään järjestykseen, miten voit määrittää merkinnän?

1. Luota kilpailijoiden hintoihin.

Yksinkertaisesti yksinkertainen. Tarkastelimme kilpailijoiden hintaa, selvitimme, voisitteko kilpailla vai onko sinulla riittävästi korotuksia fyysisten kustannusten palauttamiseksi. Esimerkiksi kilpailijat myyvät tavaroita 100 ruplaa. Voit ostaa sen toimittajilta 50 ruplaa, huijata 100%, voit työskennellä. Mutta jos kilpailijat myyvät 100 pistettä, ja toimittajat maksaa 90 pistettä. Sitten joko toimittajat myyvät runsaasti ja sinun on etsittävä muita, tai tämä ei ole kilpailijoiden päätuote, ja riittää jopa vähäinen huijaus. Yleensä vedota kilpailijoiden hintaan ja tanssimaan sitä. Joka tapauksessa et voi tuulella 100% ja tehdä hinnan useita kertoja korkeammalla kuin kilpailijoiden, et yksinkertaisesti osta.

2. Jos markkinahinta on liian korkea

Jos näet, että kilpailijoilla on 100 ruplan arvoinen tuote tai palvelu, ja toimittajiasi tai esittäjiisi maksaa 20 ruplaa (500% lisämaksu), niin tämä ei tarkoita sitä, että sinun tarvitsee maksaa 100%: n lisämaksu ja asettaa 40 ruplan hintaan. Jos teet näin, luonnollisesti ostaa aktiivisemmin, mutta tämä polkumyynti (voimakas hinnanalennus verrattuna markkinoihin) johtaa kuluttajien nopeaan kyllästymiseen niillä tavaroilla tai palveluilla, joita yrityksesi ei kestä pitkään aikaan. Toiseksi, vain murtautat markkinoita ja kilpailijoiden on myös alennettava hintaa. Joten et voi tehdä! On välttämätöntä kilpailla laadussa, mutta ei hinnalla (lue tämä artikkeli ja ymmärrä). Mutta jos todella halusit erota hinnasta, heittäkää vain vähän ja asiakkaat näkevät sen.

3. Kuinka tehdä palvelun merkintä

Saman palvelun marginaaleja voidaan pitää eri tavoin, ja yleensä markkinoilla vallitsevat hinnat ovat suuret. Voit esimerkiksi kehittää sivustoja. On olemassa studiot, jotka tekevät sivustoja 10 000 ruplaa, ja niitä, jotka tekevät 1 000 000 ruplaa, kaikki riippuu asiakkaan paikannuksesta, laadusta ja muotokuvauksesta. Siksi palveluissa, jotka määräävät hinnan, on melko vaikeaa.

Voit yksinkertaisesti asettaa yhtä paljon siitä, kuinka paljon todella arvostat työtäsi tai niin paljon kuin yrityksesi suotuisalle toiminnalle riittää. Pääasiassa on vähennettävä kaikki tietyn palvelun tarjoamiseen liittyvät kustannukset ja jo edetä tästä hinnasta ja lisätä siihen.

Mutta myös palveluita, joiden hinnat ovat enimmäkseen kiinteitä. Näiden palvelujen hintatason määrittämiseksi myös markkinat ohjaavat.

Yleensä voit lisätä muutaman ylimääräisen kosketuksen mihin tahansa palveluun ja sitten voit nostaa hintaa hieman. Esimerkiksi, kun tilaat verkkosivujen kehittämisen lahjana, perustetaan kontekstuaalinen mainonta.

johtopäätös

Lopuksi haluaisin vielä kerran sanoa, että kysymys siitä, miten tehdä merkinnät, ei saa syntyä päässänne. Ensinnäkin, kun valitset tuotteesi tai palvelusi tulevasta liiketoiminnasta, sinun on välittömästi tarkasteltava tuottoa (voittoa), jotta ymmärrettäisiin, kannattaako myydä tämä tuote tai palvelu vai ei. Jos minulla on jotain vikaa, lisää ja korjaa huomautuksissa, mutta asun sellaisten sääntöjen kanssa pitkään, eivätkä he ole pettäneet minua!

Tukku- ja tavaramerkkien merkinnät ja niiden muodostamisjärjestys

Etusivu> Tehtävä> Talousteoria

Tukkumyynnin ja kaupan merkinnät (mark-ups) sekä niiden muodostamismenettely................................. 3

Luettelo käytetyistä lähteistä......................................14

1. Tukku- ja vähittäismarkkinat (mark-ups) sekä niiden muodostamisjärjestys

Aiheena hintapolitiikan liikelaitos ei näyttäisi tavaroiden hintoihin yleensä, vaan ainoastaan ​​sen ainesosaa - kauppa korvaus. Juuri tämä osa tuotteiden hinta luonnehtii hinnasta kaupan palveluja tarjotaan asiakkaalle sen toteuttamiseen kaupan yritys. Vain tämä osa hinnoista ottaen huomioon nykyiset olosuhteet kuluttajamarkkinoille, ehtoja sen taloudellisen toiminnan taso tuottajahintojen ja muiden tekijöiden, yhtiö tuottaa myynti yksin. Huolimatta suuresta kytköksestä valmistajan hintaan, kaupan tukien tasoa ei aina määritellä tavaroiden hintojen tasolla. Niinpä valmistajan tarjoaman tuotteen alhaiselle hintatasolle voi muodostua kaupan korkeatasoinen korvaus, ja päinvastoin - tuottajan korkealla hintatasolla kauppayritykset rajoitetaan usein vain vähäiseen kauppataseeseen.

Kaupankäynnin erityispiirteet määrittävät kaupan yrityksen hinnoittelupolitiikan erityispiirteet. Kaupallisen yrityksen hinnoittelupolitiikka ymmärretään oikeutetuksi kauppatavaroiden eriytettyjen tasojen järjestelmälle myytyjen tuotteiden osalta ja niiden toimenpiteiden kehittämisestä, joilla varmistetaan niiden nopea mukauttaminen kuluttajamarkkinoiden ja liiketoimintaolosuhteiden muuttuessa.

Yhtiön kauppavähennys koostuu kolmesta pääosasta:

1) tavaroiden myyntiin liittyvien jakelukustannusten määrä;

2) tavaroiden hintaan sisältyvien veromaksujen määrä, ts. jotka maksetaan suoraan kaupallisen yrityksen tuloista (nämä sisältävät arvonlisäveron, valmisteveron, tulleja ja tulleja);

3) tavaroiden voiton ja myynnin määrä (ennen veroja vähennetään siitä).

Alentaen jakelukustannukset (eli niiden koko hinta kunkin tuotteen) voidaan saavuttaa lisäämällä myyntimääriä tavaroiden toteuttamisesta sisäisten rahastojen talouden ja muun taloudellisen toiminnan. Tavaroiden hintoihin sisältyvien veromaksujen määrää ja tasoa voidaan vähentää parantamalla yrityksen valikoimapolitiikkaa, kieltämällä tuontia useista tavaroista, tehokkaamman veropolitiikan (entistä tehokkaammin verotuksellisten etuuksien järjestelmän) ja muiden toimenpiteiden avulla. Tavaroiden hinnan kahden ensimmäisen elementin alentaminen mahdollistaa suuremman voittomarginaalin (kannattavuustason) muodostamisen, ts. toteutettava tehokkaampi hinnoittelupolitiikka.

Ottaessamme huomioon oletetut edellytykset, luodaan periaatteet kaupallisen yrityksen hinnoittelupolitiikan muodostamiseksi. Tärkeimpiä periaatteita ovat:

1. Varmistetaan, että yrityksen hinnoittelupolitiikka kytkeytyy kaupan hallintaa koskevaan kokonaisstrategiaan ja kaupan kehityksen ensisijaisiin tavoitteisiin.

Hinnoittelupolitiikkaa olisi pidettävä tärkeimpänä osana kaupallisen yrityksen kehitysstrategiaa sen toteuttamisen tietyissä vaiheissa, ja sen tarkoituksena on ehdottomasti vastaavat ensisijaisia ​​kehitystavoitteita liikevaihdosta (suhteessa liikevaihtoon tavoitteiden tavoitteena on luoda hintapolitiikan ovat alisteisia).

2. Bridging hinnoittelupolitiikka, yrityksen Suhdannevaihtelun kuluttajamarkkinoille ja ominaisuudet valitun markkinarako. Tämän yhteyden avulla voidaan ottaa huomioon kuluttajien markkinoiden vastaavien segmenttien hinnoitteluolosuhteet (ja vastaavasti myös tavaramerkit) sekä tiettyjen vähittäismyyjien ryhmiin sovellettavien hintojen vaatimukset.

3. Varmistetaan, että yrityksen hinnoittelupolitiikka yhdistyy tavaroiden vähittäismyyntipisteisiin. Mallin kaltaiset parametrit, kuten tuote-erikoistumisen muoto, myynnin luonne myytyjen tavaroiden väkevöityyn hintatasoon, vaikuttavat suoraan kaupallisen yrityksen vastaavan hinnoittelupolitiikan tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin.

4. Tavaroiden kauppataseen lähestymistavan kattavuuden varmistaminen yhdessä kaupan asiakastarpeen kanssa. Kaupankäynnin asiakaspalvelun taso on tärkeä tekijä tavaroiden hintojen (ja vastaavasti kauppahyvityksen tason ja määrän) eriyttämisessä tiettyjen väestöryhmien kuluttajien mieltymysten mukaisesti. Siksi hinnoittelupolitiikan muodostumisprosessissa näitä kahta parametria on pidettävä kokonaisuutena.

5. Aktiivisen hinnoittelupolitiikan toteuttaminen markkinoilla. Tämän politiikan aktiiviset muodot määräytyvät sellaisilta tekijöiltä kuin vähittäishintojen ja kauppaan liittyvien päästöoikeuksien vähimmäistasoa koskevien lähestymistapojen riippumattomuus, erilaisten lähestymistapojen eriyttäminen yksittäisten tavararyhmien kauppavaatimusten muodostumiseen. Aktiivisen hinnoittelupolitiikan toteuttaminen tarjoaa tämän kaupallisen yrityksen selkeän hinnoittelun kuluttajamarkkinoilla.

6. Hintapolitiikan voimakkaan dynamiikan varmistaminen. Tämä dynaamisuus varmistetaan kehittyneen hintapolitiikan vastausnopeudella kaupallisten yritysten kehityksen sisäisten olosuhteiden muutoksiin ja ympäristötekijöihin.

Yksi ulkoisista tekijöistä, jotka vaikuttavat kaupan tukien määrän muodostumiseen (korotukset), on kilpailu. Valitusta kilpailutilastrategiasta riippuen yritys pyrkii varmistamaan joko hintajohtajuuden tai keskittymään kilpailijoiden keskimääräiseen hintatasoon.

Viimeinen strategia on hallitseva. Jotta hinnat pysyisivät alhaisemmalla tasolla kuin kilpailijoiden hinnat, kauppa- ja ravintola-alan yritykset asettavat sopivan kauppamarginaalitason (korotukset) toteuttamalla kustannussäästötilan kustannusten kattamiseksi ja voiton saamiseksi.

Kauppavaltioiden (korotusten) määräytymisperusteena on tavaroiden ostamisen hintataso. Syvällisestä yhteenliittämisestä huolimatta kauppatuen (korotuksen) tasoa ei aina määritellä tuotteen hintatasolla.

Täten tuottajahintojen alhaisella tasolla voidaan muodostaa kaupan suuruus (korotus) ja päinvastoin - tuottajien, kauppa- ja ravitsemusalan yritysten korkealla hintatasolla rajoittuu vähäinen kaupan merkintä (mark-up). Edullisemmassa asemassa ovat yritystoiminnan harjoittajat, jotka saavat merkittävän voiton.

Kauppamaksun (korotuksen) määrittämisessä on suositeltavaa ottaa huomioon tuotteen (tuotteen) elinkaaren vaihe. Uuden tuotteen (tuotteen) markkinoille tuomisen vaiheessa kaupan merkintöjen (mark-up) taso on asetettu vähäiseksi ja myynti on usein kannattamatonta. Hyödyntämisvaiheessa kauppavähennysaste (korotus) kasvaa ja näin ollen bruttotulojen määrä kasvaa. Korkein tavaramerkki muodostuu kypsyyden vaiheessa, jolloin myynnin määrä on korkein. Tavaroiden (tuotteiden) poistamista markkinoilta seuraa kauppahyvyttömyysasteen lasku ja bruttotulojen merkittävä väheneminen.

Arvioidessaan kauppahyvityksen vallitsevaa tasoa päätavoitteena on määritellä vähimmäistaso 6e, jonka alapuolella ei voida todeta tavaroiden myyntitapahtuman palauttamista koskevaa vaatimusta. Arvioidessaan kaupan tukien määrää analysoidaan seuraavasti:

a) yritystukipalkkion keskimääräinen taso yrityksessä ja sen dynamiikka esisijoituskauden yksittäisissä vaiheissa;

b) kauppaedun yksittäisten osien taso (jakelukustannukset, tavaroiden hinnassa olevat verot, voitot) ja näiden erien rakenteen jakautuminen kauppahyvityksiin;

c) kauppahyvityksen tason ja rakenteen nykyinen erottelu tavaroiden yksittäisten ryhmien (alaryhmien, tyyppien) yhteydessä;

d) mahdollisuus vähentää nykyisten kustannusten tasoa säästämällä tietyntyyppisiä jakelukustannuksia ja harjoittamalla tehokasta taloudellista toimintaa tulevana aikana.

Yrityksen nykyisten kustannusten mahdollinen taso, joka liittyy tiettyjen ryhmien (alaryhmien ja tyyppien) käyttöönottoon (määritellään jakeluverojen kokonaismääränä tulevana ajanjaksona) sekä tuloverotuksen tasosta, on vähimmäisperuste, jonka pohjalta voidaan muodostaa kaupan tukimäärien taso.

Tiettyjen tavaroiden kauppaa koskevien päästöoikeuksien muodostaminen. Tällainen spesifikaatio suoritetaan kullekin hyödyketeollisuudelle sen mallin mukaisen kauppamaksun laskemismallin mukaisesti. Samalla määritetään laskennan kannalta välttämättömien yksittäisten indikaattorien erityiset arvot. Kaikkien laskelmien tärkein osa on tavararyhmän hankintahinta, joten kauppaluvun (ja näin ollen myyntihinnan tason) laskennat tehdään sen jälkeen, kun tavarat saapuvat yhtiölle toimittajien kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti (kun tavararyhmän ostaminen on viimeistelty)

Järjestelmän muodostaminen kaupan lisäavustuksen tasoittamiseksi ajoissa. Tällainen oikaisu voi olla suunniteltujen ja suunniteltujen poikkeamien luonne, jotka johtuvat kauppavähennyksen laskennallisesta tasosta sen vähentämisen tai korotuksen suuntaan.

Kaupallista lisäkorvausta koskevaa suunniteltua vähennystä voidaan säännellä ennakoitavien alennusten avulla toimitettujen tavaroiden vähittäismyyntihinnalla: tiettyä tuotemäärää hankittaessa; tietyn ostotavaran kokonaismäärästä; tavalliset asiakkaat, joilla on erityinen tuotemerkkikortti.

Kauppavälineen suunniteltua lisäystä voidaan säännellä ennalta määrätyillä tavaroiden vähittäismyyntihinnan nostamisjärjestelmällä: hankkimalla lisäkauppapalveluja; kun tavaroita myydään yöllä, lomilla ja muissa vastaavissa tapauksissa.

Kauppavähennysten laskennallisesta tasosta johtuva suunnittelematon poikkeama voi johtua markkinaolosuhteiden muutoksesta (tämän tuotteen yleinen lasku tai hintojen nousu). kaupankäyntitoiminnan verokantojen muutokset; muutokset liiketoimintaolosuhteissa (jotka aiheuttivat jakelukustannusten laskua tai kasvua) ja muita vastaavia syitä.

Kauppavähennysten laskennallisen tason mukauttamisen mekanismia olisi kehitettävä yrityksessä hinnoittelupolitiikan muodostamisessa.

Se, että vähennetään kaupan lisät (korotus), on tuotemyynnin symbolismin kasvu. Välittäjien määrä lisääntyy tavaroiden (tuotteiden) myynninedistämisessä liikkeeseen laskemalla merkittävästi sen hinnan nousua, koska kukin niistä lisää kauppahinnan omaa kauppatasoa. Mitä korkeampi tämä hinta on, sitä pienempi kauppahyvityksen taso määräytyy jakeluverkoston seuraavassa linkissä keskittyen hintaan, jonka kuluttaja voi maksaa.

Kaupallisten tukien taso (markupat) on eriytetty kaupan ja julkisen ravintolan yritysten tyypistä riippuen. Heidän eronsa vähittäiskaupassa ja tukkukaupassa selittyy tavaroiden myynnin, liikevaihdon, tarve tarjota lisäpalveluita myyntiin ja huoltopalveluun. Rajoitetut toteuttamispäivät (erityisesti pilaantuvat tavarat), pikaruokaketjun liikevaihto vaikuttavat alhaisempaan kauppavälineen muodostumiseen, koska ne vähentävät ostajan ostamiseen tarvittavien kustannusten määrää.

Muiden kuin elintarviketuotteiden (erityisesti monimutkaisen valikoiman) hitaus ja niiden toteuttamisesta aiheutuvat lisäkustannukset ovat ratkaisevia tekijöitä korkeamman kaupan helpotuksen määrittämiseksi.

Yleisvarastoissa kaupan tukien keskimääräinen taso riippuu elintarvikkeiden ja muiden kuin elintarviketuotteiden liikevaihdosta. Kun ei-elintarviketuotteiden osuus kasvaa, kauppahyvityksen keskikoko kasvaa ja päinvastoin.

Kauppamarginaalien alhainen taso eroaa merkkituotteista. Tämä johtuu siitä, että osa kustannuksista korvataan niiden omistajien tulojen - merkkituotteiden valmistajien, tukkumyyjien tulojen vuoksi. Alhaisempi kustannustaso kuin kilpailutilanteessa mahdollistaa vähäisen kauppavähennyksen asettamisen, jotta tavaroiden hinta olisi houkutteleva ostajalle ja johtaisi näin ollen yrityksen laajentumiseen kuluttajamarkkinoilla.

Merkittävät erot kaupan marginaalien tasoissa erilaisissa catering-palveluissa. Suurin marginaaleja käytetään ravintoloissa, kahviloissa, baareissa ja muissa yrityksissä, jotka tarjoavat kuluttajille monenlaisia ​​laadukkaita palveluja virkistyksen järjestämisessä. Kauppamarginaalien alhaisempi taso muodostuu teollisuusyritysten, korkeakoulujen, teknisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja koulujen ruokaloiden ruokaloissa, joiden tarkoituksena on järjestää kuluttajien, kuten yritysten, opiskelijoiden ja opiskelijoiden, nopea palvelu.

Kauppamarginaalien taso (markup) riippuu käytetystä myyntimenetelmästä. Niinpä itsepalvelun käyttöönotto, näytteiden kauppa myyntiautomaattien avulla auttaa pienentämään kustannuksia, jotka johtuvat elävän työvoiman maksamista säästöistä. Näiden kustannusten vähentäminen tarjoaa mahdollisuuden vähentää tavaroiden (tuotteiden) hintaa ja samalla edistää myynnin kasvua ja bruttotuloja.

Kauppa- ja ravitsemusalan yrityksissä kaupan marginaalit (mark-ups) eritellään tavaroiden (tuotteiden) laadun ja kauppapalvelujen kulttuurin mukaan. Korkealaatuisten tavaroiden kaupan tukien taso poikkeaa huomattavasti muista tavaroista saaduista kauppatuista, joilla on huomattava osuus näiden tavaroiden hinnasta. Kehitysmaiden kokemusten mukaan kaupan marginaalien osuus tavaroiden hinnasta vaihtelee 15 prosentista 70 prosenttiin ja ylimääräisten tavaroiden myyntihinta ylittää ostohinnan yli 2-2,6 kertaa. Kuluttaja arvioi kaupallisten palvelujen kulttuuria useilla indikaattoreilla: laaja valikoima tavaroita (tuotteita), lisäpalvelujen tarjoamista, asteittaisten tavaroiden myyntiä, ammattitaitoa ja palveluhenkilöstön etiikkaa jne. Kun otetaan huomioon ostajien mielipide kaupan palvelujen, kaupankäynnin ja ravitsemusalan kulttuurista saavutetusta tasosta, perustetaan tavaroiden (tuotteiden) kauppavähennyksen (korotuksen) suuruus. Kaupallisten palveluiden kulttuurin korkea arvostus, jonka kuluttajat antavat, antaa yritykselle mahdollisuuden soveltaa suurempaa prosentuaalista osuutta tavaramerkin merkinnästä tavaroiden (raaka-aineiden) ostohintaan.

Kaupallisten päästöoikeuksien määrä riippuu yrityksen valitsemasta strategisesta tavoitteesta. Jos tavoitteena on laajentaa vaikutuspiiriä markkinoilla, niin kaupan lisäkoron (korotuksen) taso määräytyy tavaroiden hankinnan ja myynnin markkinahintojen perusteella. Yritysten suuntaa ansaitsemaan voittoa kauppahyvityksen taso (mark-up) muodostetaan siten, että se korvaa kustannukset, tuotannon ja sosiaalisen kehityksen toteuttaminen.

2. Tehtävä. Määritä kosmetiikan hinnat (mielivaltaisissa yksiköissä) edellyttäen, että kiinteät kustannukset jakautuvat tuotteisiin suhteessa muuttuviin kustannuksiin.

Top