logo

Erittäin mielenkiintoinen ja varsin kannattava liikeidea on yksityisen mini-tehtaan luominen tiilien valmistukseen. On huomattava, että suuresta kannattavuudesta huolimatta tiilien tuotanto yritykseksi edellyttää huomattavaa alkuinvestointia ja on suunniteltu riittävän pitkäksi ja perusteelliseksi tutkimukseksi kaikista vivahteista yrityksen oikea-aikaiselle käynnistämiselle.

Liiketoiminnan merkitys

Kannattavimmat, suosion ja kysynnän kannalta, ovat useita perinteisiä tiilenvalmistusmenetelmiä. Pieni tiiliyritys voi perustua muovailuun tai hyperpressioon.

Käynnistysyrittäjät pitävät rakennusmateriaalien tuotannon liiketoimintaa tuotantoon riippuen taloudellisen tilanteen vakaudesta. Asiantuntijoiden mukaan rakennusmateriaaleja tiilimuodossa on kuitenkin ominaista suuri kysyntä jopa kriisin aikana.

Liiketoiminnan suunnittelu

Positiiviset näkökohdat, jotka mahdollistavat liiketoiminnan tiilituotteiden tuotannossa, on se, että tällaisen liiketoiminnan lisensointi ei ole tarpeellista, mikä yksinkertaistaa merkittävästi oman yrityksen avaamista.

Ensisijaisena oikeudellisena muotoiluna kannattaa harkita rajavastuuyhtiön perustamista. Tämä liiketoiminnan muoto sisältää oikeudellisen osoitteen tarjoamisen rekisteröintiprosessin aikana. Lisäksi tämäntyyppisen rakennusmateriaalin vapauttamiselle on tunnusomaista monimutkaisen tilastollisen kirjanpidon puuttuminen ja verojärjestelmän tulisi keskittyä valmistettujen tuotteiden myynnin voiton suuruuteen. On mahdollista pohtia sekä UTII: n että UPDF: n käyttöä.

Tilojen valinta ja henkilökunta

On suositeltavaa aloittaa Venäjän alueella tiilintuotanto käynnistämällä mini-tehdas, joka mahdollistaa lyhyellä aikavälillä maksimaalisen takaisinmaksun ja edistää tuotantoalueiden nykyaikaistamista ja laajentamista. Kaikkien tulevien tuotantotoimintojen menestys riippuu paljolti siitä, että tiloissa käytettävien laitteiden asentamiseen tarvittava tiloissa on valittava toimivalta.

Tiilen tuotantoa koskevien tilojen parametrit olisi otettava huomioon liiketoimintasuunnitelmassa. Tärkein kriteeri, johon on kiinnitettävä huomiota huoneen valinnassa, edustaa mahdollisuus sijoittaa alue välittömään tuotantotyöhön ja varastoon myytävän rakennusmateriaalin varastosta. Suositeltu kattokorkeus ei saa olla alle kuusi metriä.

Edellytyksenä on korkealaatuisen ja keskeytymättömän vesihuoltojärjestelmän saatavuus. Etusija olisi annettava sisätiloissa, joiden kustannukset alueesta riippuen voivat olla noin 1,5 miljoonaa ruplaa.

Jos käynnistyspääoma ei salli tilojen hankkimista kiinteistössä, voit lopettaa vuokrasopimuksen päätyttyä. Tavallinen kuukausimaksu voi olla noin 120 tuhatta ruplaa.

Pienyritysten avaaminen rakennustiilien tuottamiseksi vaatii pienen henkilöstön osallistumista kunnossapitoon:

 • kirjanpidon rekisterinpitäjä - yksi henkilö;
 • työntekijöitä laitteiden hallinnan linja - kolme ihmistä;
 • kuorma-auton kuljettaja - yksi henkilö;
 • teollisuuslaitosten puhdistaja - yksi henkilö.

On suositeltavaa tehdä sopimus kirjanpidon tai tilintarkastuselimen kanssa sekä käyttää luotettavan turvallisuusviranomaisen palveluja.

Laitteiden ja raaka-aineiden hankinta

Rakennusteknologia tai tiilien rakentaminen vaatii seuraavien vähimmäisvalmistusvälineiden käyttöä:

 • murskauslaitos murskatun kiven hiontaan hienoksi soramarummaksi;
 • sekoitin tasaiseen sekoittamiseen;
 • elektro- sievy hiekkalaatikkoon;
 • uunin asennus polttamiseen;
 • automaatit;
 • kuljettimen laitteet;
 • tili- ja vastaanottobunkkerit;
 • ohita nostolaitteisto;
 • mobiili kompressori;
 • asetus muovauksen suorittamiseksi.

Perinteisten tiilien tuotannon perustana on seuraavien raaka-aineiden käyttö:

 • pienien jakeiden sora;
 • rakennus hiekka;
 • korkealaatuinen savi;
 • vettä.

On kustannustehokkainta suunnitella etukäteen, kuinka toimittaa tarvikkeita laitokseen ja syöttää yksi seuraavista vaihtoehdoista tiilitehtaan liiketoimintasuunnitelmaan:

 • tarvittavien raaka-aineiden koko tilavuuden hankkiminen suurilla tukkumarkkinoilla;
 • lisensointitoimet uran urakointia varten.

Tulot, kulut ja kannattavuus

Tiilen tuotanto kuuluu alhaisiin riskeihin ja jatkuvasti korkeaan kannattavuuteen.

Suurin käynnistysinvestointi vaaditaan tuotantolinjan hankinnan, kuljetuksen ja asennuksen vaiheessa. Alkuinvestoinnin keskimääräinen määrä on noin 2,3 miljoonaa ruplaa. Tätä indikaattoria voidaan pienentää pienitehtaan tuotantokapasiteetin pienentymisen ja vain välttämättömimpien tuotantolaitosten hankinnan myötä.

Nykyaikaiset tuotantolinjat ovat lähes täysin automatisoituja ja niillä on vähän työvoimaa, joten ne mahdollistavat lähes viiden miljoonan tiilen tuotannon vuodessa. Tiilien hinta on kaksi kertaa alhaisempi kuin rakennusmateriaalin myyntihinta ja asiantuntijoiden mukaan arvioitu takaisinmaksuaika on hieman yli kaksi vuotta. Yksityisen tiilintuotannon ala vaihtelee myönteisesti vakaissa kannattavuusindikaattoreissa 20-25 prosentin tasolla.

Rakennustiilien tuotannon peruslähestymisluvut

 • laitteiden hankinta - 2 miljoonaa ruplaa;
 • vuokrasta maa-alueen - 120 tuhatta ruplaa;
 • lisenssimaksu Goskomresursovilta - 80 tuhatta ruplaa.

Yhteensä: 2,3 miljoonaa ruplaa.
Vuosikustannukset:

 • maksu saven teolliseen käyttöön - 130 tuhatta ruplaa;
 • kustannukset apuohjelmia - 100 tuhatta ruplaa;
 • henkilöstön palkat - 900 tuhatta ruplaa;
 • polttoaineen osto - 400 tuhatta ruplaa.

Yhteensä: 1,53 miljoonaa ruplaa.
Vuotuiset tulot:

 • valmiiden tuotteiden myynti - 3,2 miljoonaa ruplaa.

Takaisinmaksuaika on noin kaksi vuotta.

Vihjeitä ja temppuja

Riittämätön käynnistyspääoma mahdollistaa tiilintuotannon mahdollisuuden hydraulisella puristuksella.
Et saa säästää laitteiden hankintaa ja varustaa laitoksen käytetyillä laitteistoilla. Huolimatta käytettyjen laitteiden hintojen huomattavasta alenemisesta, tällaiset viivat usein epäonnistuvat, ja niiden korjaus ja ylläpito ovat melko kalliita.

Tiilen tuotanto: raaka-aineiden kysyntä

Tiilen tuotanto - yksityiskohtaisesti tekniikasta ja laitteiden valinnasta, toiminnan asianmukaisesta rekisteröinnistä sekä yksityiskohtaisista laskelmista tuotannolle.

► Pääomainvestointi tiilintuotantoon: 2 000 000 ruplaa. (Kotona 61 300).
► Tiilen tuotantoa koskeva takaisinmaksuaika: 18 - 24 kuukautta (2 kk kotona).

Tiili on ehkä yksi tunnetuimmista tavaroista, joita olemme kohdanneet lapsuudesta lähtien.

Paikkakunnasta, jossa olemme syntyneet, missä elämme, missä työskentelemme - kaikkialla.

Ymmärtääksemme globalisaatiota sen ilmentymisestä elämässämme, henkilö, joka aikoo avata oman liiketoimintaansa, kysyy ennemmin tai myöhemmin itseltään kysymyksen: "Tai ehkäpä tiilien tuotantoa, onko tämä asia aloittaa?"

Ihminen on jo pitkään ollut mukana tiilien tuotannossa rakennusmateriaalina, koska se hajosi savustetun saven salaisuuden.

Ja kuvitteellisesti puhuttaessa ensimmäistä paistettua maapähkinää, hypoteettisessa mielessä, voidaan pitää tiilien tuotannoksi.

Se tarvitsi vain jonkin aikaa ennen kuin hän sai lomakkeen, jonka me kaikki tiedämme.

Jos kaikki olette päättäneet olla mukana tässä liiketoiminnassa, on useita kysymyksiä, jotka on ratkaistava.

Niistä on niin tärkeitä:

 • mitä asiakirjoja tarvitaan;
 • mitä investointeja vaaditaan;
 • missä se tehdään;
 • mitä suunnitella tilavuus;
 • raaka-aineongelmien ratkaiseminen;
 • optimaalinen teknologinen lähestymistapa
 • mitä laitteita käytetään tiilien tuotantoon;
 • markkinointi- ja logistiikkakysymykset;
 • henkilöstön valinta.

Kuinka järjestää lailliset yritykset tiilien tuotantoa varten?


Osion on alettava siitä, että tällaisen tuotteen valmistus liittyy useiden GOST-standardien tarkkaan noudattamiseen (luettelo on jäljempänä), ympäristöasioissa, hygienian ja työsuojelun kanssa.

Edellä esitetyn valossa sinun on oltava hyvin huomaavainen tällaisen liiketoiminnan rekisteröinnistä.

Tässä vaiheessa on ymmärrettävä selkeästi, kuinka rekisteröidä se: valitako LLC tai pysähdy PI: ssä.

Puhuminen jälkimmäisestä ei ole aina perusteltua.

Tietenkin, jos kotitalouksesi alueella on suuri varikko tai hangari, ja aloitat kotimaisten tiilien valmistus ja markkinat rajoittavat kylän laajuus, IP on oikea tapa.

Jos aiot ylittää sovittelun rajat, niin tämäntyyppinen yritys todella sulkee pääsyn oikeushenkilöihin, joilla on suuri ja vakaa ruokahalu.

Ja tämä on tärkeää täydelliselle ja rytmiselle myynnille, kuten rakennusorganisaatioille ja kauppoille - se on asiakkaasi.

Tiilintuotannon avaaminen on välttämätöntä hankkia useita asianomaisten organisaatioiden lupia, jotka ovat olennaisilta osin epämiellyttäviä, mutta jotka ovat nykyisen lainsäädännön mukaisia.

Jos sinä "pyyhi" tiilitehtaan rakentamiseen, tuleva rakennuspaikka on sopusoinnussa ympäristöviranomaisten ja terveysaseman kanssa samoin kuin teknisen prosessin kanssa.

Myös itse rakennusprosessi on suoritettava terveys- ja rakennuskoodien mukaisesti.

Se kannattaa tehdä, vaikka se vaatii aikaa ja hermoja.

Muutoin henkilöiden, joilla on sakkorangaistuksia tai tilapäisen toiminnan keskeyttäminen, menetykset ovat ehtymättömiä ja käytettyjen varojen määrä on moninkertainen.

Tiilintuotannon suunnittelu


Näyttää siltä, ​​että vastaus tähän kysymykseen on pinnalla - sitä enemmän sitä parempi.

Mutta tämä on vain ensisilmäyksellä.

Markkinointityötä olisi aina tehtävä, kuluttajien kanssa tehtäviä alustavia sopimuksia olisi tehtävä, sisämarkkinat (ratkaisun markkinat) olisi arvioitava asianmukaisesti, mainontaa olisi harkittava.

Lisäksi kehitettiin tekninen strategia, joka tähtäsi markkinoiden välittömiin tarpeisiin, teknisten prosessien joustavuuteen ja monipuolisuuteen.

Muussa tapauksessa laitos toimii oman yrityksen varastossa.

On aina muistettava, että yksityisellä sektorilla tulee etenkin alkuvaiheessa hengenpelastaja.

Tiilen tuotanto: teknologia


Tämä aihe on hyvin kannattava, ja artikkelissamme keskitymme pääaiheeseen - kuinka paljon se "kaataa" meidät liiketoiminnan muodostumisvaiheessa.

(GOST - 7062 - 85), ilmastokertoimien (GOST - 7076-99), (GOST - 7025 - 91), sallitun poikkeaman mittauksista (GOST - 530-2007) ja erilaisia ​​indikaattoreita.

Poikkeama niistä johtaa kuluttajien ulosvirtaukseen ja vaikuttaa vakavasti valmistajan kuvaan.

Puhallettaessa tekniikkaa tiilintuotannon pähkinänkuoressa se tulee alas sekoittumaan savea seosta, muotteja, polttamalla tai puristamalla ja hankkimalla lopputuote.

Tapa tämän prosessin toteuttamiseksi on pääomasijoitusten pääosa.

Raaka-aineiden ja valmistusteknologian tiilet on jaettu neljään pääkategoriaan: keraaminen, silikaatti, haponkestävä, laajennettu savi.

Ne jaetaan myös ryhmiin muodon ja käyttötavan mukaan.

Jos puhutaan silikaatista, se eroaa hyvin keraamisesta materiaalista ja sen valmistusprosessista.

Esimerkiksi silikaattitiilien tuotantoa ei ole helppo järjestää kotona.

Tämä vaatii autoklaavin, jossa muodostunut materiaali, joka koostuu 9 osasta kvartsia (hiekkaa) ja 1 osa kalkkia, tuodaan täydellisen valmiin tuotteen tilaan.

Ja hän itse on melko vakava rakentaminen, jota ei ole helppoa rakentaa, vaikka käsityöläisimme voivat myös tehdä sen, jos he haluavat.

Keraamisten tiilien tuotanto avaa enemmän vaihtoehtoja, ja se vaihtelee kotimaisten tiilien tuotannon organisoinnista laajamittaiseen teollisuustuotantoon.

Riippuen tilavuudesta ja valinnut asianmukaiset laitteet tiilien tuotantoon.

Tiilien valmistus kotona


Tällainen tuotanto on kannattavaa vain, jos raaka-aine (savi) on seuraava.

Jos sinun täytyy mennä hänen jälkeensä 100 kilometrin päähän, tällaisen yrityksen menestys on melko epäilyttävää.

Jos kaikki on kunnossa raaka-aineiden kanssa, mene kahdella tavalla:

 1. Tuotannon organisointi omalla maalla ja neliöissä.
 2. Tuotannon järjestäminen vuokratuista tiloista.

Kaikki on selvää sen alueella: on tarpeen järjestää tuotanto tyhjästä, ilman että maksaa vuokria jne. d.

Mutta puhumalla oman maansa ulkopuolisesta alueesta, kiinnittäkää huomiota vanhoihin tuhoutuneisiin tiilipitoisiin tehtaisiin, jotka ovat paljon enemmän tai vähemmän isoja kyliä ja kaupunkeja.

Heidät hylättiin Neuvostoliiton romahtamisen ja talouden pysähtyessä.

Tai voit vuokrata jotain hylättyjä teollisuusalueita tai ansiorakennuksia.

Tällainen vuokrasopimus ei ole kallista.

Laitteet eivät myöskään "murskkaa" hintaa, mutta tuotantomäärät ovat vaatimattomia.

Kallis tuotantolaitteista on - kone tiilien valmistukseen.

Kaikesta huolimatta, koska olette kaikki keksineet ja päättäneet, kannattaa aloittaa.

Jos savi on tuotannon vieressä, ja sinä olet ratkaissut sen kehittämisen ongelmat kyläneuvoston kanssa, ottaen huomioon yleiskustannukset, yhden tiilen kustannukset ovat noin 5-5,5 ruplaa.

Kun kapasiteetti on 200 kappaletta / tunti, tuotos vaihdosta kohti on 200x8 = 1600 kappaletta.

Tiilen (keraaminen) keskimääräinen markkinahinta on 8 ruplaa. 50 kopecksia

Muutoksen tuotto on 1 200 x 8,5 = 102 000 ruplaa.

Hintahinta = 1 200х5,5 = 66 000 hieroa.

Nettotulos: 102 000 - 66 000 = 36 000 ruplaa.

Laitteen takaisinmaksu on noin 2 kuukautta.

Mini-tehdas: valitse laitteisto tiilien valmistukseen


Talouslaskutoimitusten mukaan minitehtaan järjestely, jonka keskimääräinen tuottavuus on 2 000 000 yksikköä vuodessa, on varsin kannattavaa.

On suositeltavaa olla rakentamatta tiloja tyhjästä, mutta vuokrata tai ostaa olemassa olevia tiloja teollisuusalueilla.

Suurimmaksi osaksi heidät hylätään, mutta heillä on yhteydet ja pääsyteitä, myös rautatiet.

Tämä säästää kustannuksia miljoonilla ruplailla, mikä vähentää laitteiden takaisinmaksuaikaa.

Markkinoilla nykyään runsaasti on tarjolla laitteita tiilien tuotantoon, josta on helppo rakentaa minkä tahansa kapasiteetin omaava laitos.

Laitos itse on vakiovarusteinen laite tietystä alueesta ja eroaa kapasiteetista ja henkilöstön määrästä:

Miten avata mini-tiili tehdas

Tiili - ainutlaatuinen materiaali, joka yhdistää kyvyn tehokkaasti säilyttää lämpöä ja eristää huoneen melusta. Se on erittäin vahva ja sitä käytetään laajasti rakentamisessa. Materiaali on helppokäyttöinen, kestävä, palonkestävä ja ympäristöystävällinen. Tiilessä on suuri kysyntä. Jos yrittäjä päätti avata tiilen tuotantoa, liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat auttavat häntä tekemään sen.

Omistusoikeuden valinta ja asiakirjapaketti

Päättäessään luoda mini-tehdas tiilien tuotantoa varten liikemies päättää asianmukaisesta omistusmuodosta. Yritystyyppi sopii IP-rekisteröintiin tai LLC: n luomiseen. Lopullinen valinta riippuu suunnitellun yrityksen laajuudesta.

Jos yrittäjä on pienitehtaan ainoa perustaja, on parempi, että hän rekisteröidään yksittäisenä yrittäjänä. Omistusmuoto merkitsee yksinkertaistettua kirjanpitoa, mutta liikemies on vastuussa koko organisaation omaisuudesta.

Jos on useita perustajia, on parempi rekisteröidä LLC. Kaikkien omistajien maksettavasta osakepääomasta maksettavat maksut mahdollistavat tiilenvalmistustekniikan kasvavan nopeammin. Luominen LLC edellyttää kuitenkin useita asiakirjoja. Valtion virastoilla on tiukat paperityön vaatimukset. On vaikea rekisteröidä LLC itse. Useimmissa tapauksissa sinun on otettava yhteyttä erikoistuneisiin organisaatioihin.

Rekisteröintiprosessin aikana on valittava OKVED-koodit.

Liiketoiminnan tyyppi soveltuvat:

 1. 26.40 - Tiilien, laattojen ja muiden rakennusalan tuotteiden valmistus paistettua savesta.
 2. 51.53.24 - Muiden rakennusmateriaalien tukkukauppa.
 3. 52.46.72 - Tiilien vähittäiskauppa.

Omistusmuodon rekisteröinnin jälkeen yrittäjän on kerättävä luettelo asiakirjoista.

Pääset alkuun tiilihiihdon kanssa, liikemies tarvitsee:

 1. SES: n lupa.
 2. Palokunta.
 3. Sopimukset palveluyritysten kanssa.

Huoneen valinta

On kolme vyöhykettä:

 1. Miniavarasto raaka-aineille.
 2. Varasto lopputuotteiden varastointiin.
 3. Workshop, jossa suora tuotanto tiiliä.

Huoneessa pitäisi olla kätevät sisäänkäynnit. Tämä on välttämätöntä raaka-aineiden hankinnalle ja tuotteiden myynnille. Kaikki viestinnät on suoritettava rakennukseen. Kauppojen enimmäismäärän, jossa suoran tuotannon on tapahduttava, on oltava vähintään 4 metriä. Huoneen on oltava lämmitetty.

Laitteen tyyppi

Päättäessään järjestää omat liiketoimintansa yrittäjän on hankittava laitteita tiilien tuottamiseksi kotona.

Saatavuus vaaditaan:

 • murskain;
 • mittaus;
 • betonisekoitin;
 • vastaanottaminen ja syöttö bunkkeri;
 • muovaus-asennus;
 • kompressorin asennus;
 • kuormaaja.

Jos yrittäjä aikoo järjestää keraamisten tiilien tuotantoa, hänen on ostettava lehdistö.

Tiilistön ominaisuudet ja käyttötapa riippuvat raaka-aineesta. Useimmiten käytettävien mini-tehtaiden tuotteiden valmistuksessa:

 • savi;
 • kalkkihiekkaseos;
 • korttelisementti;
 • kaivos-, sementti- ja metallurgisen teollisuuden jätteet;
 • tuhka-kaatopaikkoja, kaivos- tai kuonakasveja.

Riippumatta materiaalista, vesi on tarpeen tuotannon toimivuudelle. Halutun värin saamiseksi pigmentti lisätään seokseen. Jos yrittäjä päätti järjestää tiilien tuotantoa kotona, alla oleva video auttaa tekemään johtopäätöksiä tällaisen yrityksen kannattavuudesta.

Raaka-aineiden valinta olisi tehtävä riippuen tiilitehtaan sijainnista. Jos resurssinpoistovyöhyke sijaitsee lähellä, tämä auttaa merkittävästi säästämään toimitusta. Edulliset raaka-aineet vähentävät lopputuotteiden kustannuksia, mikä auttaa houkuttelemaan lisää asiakkaita.

Valmistus tekniikka

Tiilien tuotantoteknologia on yksinkertainen toteutus. Se ei vaadi erityistä tietämystä. Tuotanto alkaa vaivaamalla ja sekoittamalla. Lopullinen massa lähetetään uuniin polttamismenetelmää varten.

Menetelmä silika-tiilen valmistamiseksi on erilainen kuin keraaminen. Seos, joka koostuu hiekasta ja kalkista. Prosessissa voidaan lisätä pigmentti halutun värin ja lisäaineiden saamiseksi erityisten ominaisuuksien antamiseksi. Valmis seos päätyy autoklaaviin. Kaikki tuotteet höyrykäsiteltyinä. Prosessin päätyttyä tuotteet lähetetään varastoon.

Toinen tuotantoteknologia on olemassa. Raaka-aine lähetetään lehdistössä ja kuivataan sitten.

Jos yrittäjä päätti järjestää kotimaisten tiilien tuotantoa, aiemmin tutkittu video auttaa häntä tekemään sen.

Henkilökunta

Tiilen tuotanto ei voi toimia ilman ylimääräistä henkilökuntaa.

Yrittäjän on palkattava:

 • myymälän työntekijät;
 • kuljettaja;
 • kuormaajat;
 • varastotyöntekijä;
 • siivooja;
 • vartija.

Tiilintuotannon yhteydessä tulee olla mukana vähintään 3 henkilöä. He ohjaavat koneiden työtä, täyttävät sekoittajan raaka-aineet ja hyväksyvät tuotetun tiilen. Valmiit tuotteet siirretään varastoon.

Tilinpitäjän palkkaaminen kokopäiväisesti ei ole sen arvoista. Venäjän lainsäädännössä säädetään, että pienyritysten omistajien on toimitettava veroviranomaisille raportteja kolmen kuukauden välein. 1-2 viikkoa ennen toimitusta, voit vuokrata henkilön, joka täyttää vaaditut paperit.

Myyntirivit

Yrittäjäksi on tärkeää löytää asiakkaita, jotka pystyvät hankkimaan koko tuotosmäärän. Jos tiilitehdas seisoo tyhjäkäynnillä, se johtaa huomattaviin rahamääräisiin tappioihin.

Sopimuksen tekeminen lisäpaperin suunnitteluun liittyvien tuotteiden toimittamiseksi on erittäin hankalaa.

Potentiaalisina ostajina yksityisen tiilitehtaan omistaja on parempi harkita yksityisen sektorin asukkaita.

Alkuvaiheessa tämä alue auttaa yritystä tuottamaan tuloja ja kehittämään. Jos tiili-mini-tehdas tuottaa laadukkaita tuotteita, silloin pian mahdolliset asiakkaat alkavat tehdä tilauksia.

mainos

Liiketoiminta ei voi olla ilman mainontaa. Seuraavia menetelmiä voidaan käyttää mini-tiilitehtaan edistämiseen:

 • ilmoitukset paikallisella tv-kanavalla;
 • virkaa paikallisessa sanomalehdessä;
 • mainonta mainostauluissa;
 • julisteet rakennusmarkkinoilla;
 • julisteita maa- ja autotalliosuuskunnissa.

Olisi oltava osio "Yhteystiedot". Sen tulisi sisältää viestinnän puhelinnumerot ja organisaation osoite. Sivusto tulisi päivittää säännöllisesti. Uutisissa sinun on lähetettävä tietoja uusista tuotteista tai artikkeleista, jotka sisältävät hyödyllistä tietoa tiilien rakenteiden rakentamisesta.

Liiketoiminnan kulut ja takaisinmaksu

Organisaation luominen edellyttää paljon investointeja. Mini-tiilitehtaan järjestäminen vaatii vähintään 300 miljoonaa euroa.

Mini-tehtaan rakentamisen kustannukset tiilien tuotantoon (keskimäärin):

 1. Laitteiden osto - 2000 tuhatta ruplaa.
 2. Korjaus - 200 tuhatta ruplaa.
 3. Omistusosuuden rekisteröinti - 10 tuhatta ruplaa.
 4. Raaka-aineiden hankinta 3 kuukautta. - 500 tuhatta ruplaa.

Yhteensä: 2710000 ruplaa.

Kustannusten alkamisen lisäksi yrittäjän on tehtävä kuukausittaiset kustannukset tiilitehtaan ylläpitämiseksi (keskiarvot):

 1. Huoneiden vuokraus - 150 tuhatta ruplaa.
 2. Raaka-aineiden osto - 150 tuhatta ruplaa.
 3. Palkka - 200 tuhatta ruplaa.
 4. Utilitymaksut - 50 tuhatta ruplaa.
 5. Verot - 50 tuhatta ruplaa.

Yhteensä: 600 tuhatta ruplaa

Yksi tiilen hinta on 15 ruplaa. Jotta yritys maksaa, päivittäisen myynnin on oltava vähintään 3 000 yksikköä. Kuukausittainen voitto on 1 350 000 ruplaa. Takaisinmaksuaika on 1,5-2 vuotta. Liiketoiminnan kannattavuus ylittää 20%.

Miten avata tiiliyritys

Tiili - tämä on ehkä yksi yleisimmistä rakennusmateriaaleista, jolla on pitkä historia. Rakennustiili on keinotekoinen kivi, joka on valmistettu kivennäisaineista, joka on pääsääntöisesti suorakaiteen muotoinen. Sen erottavat ominaisuudet - suuri tiheys ja vastustuskyky ulkoisille vaikutuksille - tiili syntyy tulipalon seurauksena (useimmiten) tai erikoishoitoa höyryllä.

Raaka-aineiden lähteestä ja tuotantomenetelmästä riippuen erotellaan seuraavia päätyyppejä: silikaattitiili, joka on valmistettu autoklaavin menetelmällä ja kalsinoitua savea.

Silikaattitiili koostuu pääsääntöisesti kvartsihiekasta ja kalkista. Sen tuotanto perustuu autoklaavin synteesin menetelmään. Tee näin yhdeksän osuutta kvartsihiekkaa, yksi osa kalkkia ja erilaisia ​​lisäaineita. Kaikki nämä osat puristetaan kuivana. Tämän menettelyn seurauksena tulevalle tiilelle annetaan tunnusomaista suorakulmainen muoto. Tämä esimuotti altistetaan autoklaavikäsittelylle vesihöyryn vaikutuksesta 170-200 ° C: n lämpötilassa ja 8-12 atmosfäärin paineessa.

Autoklaavi on vaakasuora sylinteri, joka on valmistettu teräksestä, jonka halkaisija on yli kaksi metriä ja pituus kaksikymmentä kolmekymmentä metriä. Päistä tämä sylinteri suljetaan kannella, ja autoklaavin alaosassa on kiskot, joiden päällä matkatavarat ja valmiit tuotteet liikkuvat kuormitetuilla vaunuilla.

Tiilestä, joka on valmistettu yksinomaan kahdesta osasta: kvartsihiekka ja kalkki, saadaan valkoisena. Muiden värejä sisältävien tiilien valmistukseen lisätään erilaisia ​​alkalipitoisia pigmenttejä. Tiilintuotannon autoklaavin menetelmän erityispiirteenä on mahdollisuus saada eri voimaa ja tiheyttä omaavia tuotteita samankaltaisilla lähtöaineilla ja niiden käsittelymenetelmillä.

Lopputuotteen laatua arvioidaan sen teknisten ominaisuuksien perusteella. Tällöin puristetun tiilen lopullinen lujuus ei saa olla pienempi kuin 15-20 MPa. Silikaattilangan keskimääräinen tiheys ei saa olla alle 1300 kg / m. Materiaalin kaksi tärkeämpää ominaisuutta ovat sen jäätymisvastuksen parametri (tiilen kestävät jäädytys- ja sulatusjaksot) sekä käyttölämpötila (enintään 550 ° C).

Silikaattitiilien valmistukseen tarvitaan seuraavia laitteita: hiekkakivi, sideaineiden sideaineet, hiekoitusannostelijat, sideaineet sideaineille, kaksiakseliset sekoittimet, siilorekote, sauvasekoittimet, puristimet, automaattiset pinoamislaitteet, autoklaavit, vaunun kuljetusvaunu, tyhjien vaunujen siirtovaunut, autoklaavikärryt, kuljettimet. Tämän linjan tuotantokapasiteetti on 20 miljoonaa tonnia tiiliä vuodessa. Työnsä varmistamiseksi on välttämätöntä palkata yli kaksikymmentä työntekijää (12 henkilöä vaihtosta kohti).

Linja kuluttaa yli 700 tonnia polttoainetta vuodessa, ja sen sijoittamiseen tarvitaan erillinen rakennus tiilitehtaalle. Lisäksi tämän rakennuksen pitäisi sijaita kaupungin teollisuusalueella liikenteen esteettömyydestä. Lisäksi raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien lastaamiseen ja purkamiseen tarvitset kuorma-auton nosturin. Työntekijöiden ja kuljettajien lisäksi et voi tehdä ilman kirjanpitäjän, myyntipäällikön, varastonpitäjän ja puhtaampia.

Yleensä silikaattilangan tuotannon organisointi vaatii vähemmän tuotantotilaa kuin on tarpeen keraamisen tehtaan rakentamiseksi. Se kuluttaa puolet polttoainetta, kolme kertaa vähemmän sähköä. Sama tuotantoprosessi on kaksi ja puoli kertaa vähemmän aikaa vieviä ja aikaa vieviä. Näin voit vähentää silikaattien tiheyden kustannuksia 25-35% verrattuna keraamiin.

Jos sinulla ei ole tarpeeksi pääomaa oman tiilitehtaan rakentamiseen, on olemassa vaihtoehtoja talousarvion lisäämistä varten - niin sanottu hydraulinen puristusmenetelmä. Tällöin riittää ostamaan betonisekoitin, muotoiluyksikkö, sementtimittalaite, kaksiosainen uuni, syöttölaiteyksikkö, puristusyksikkö, kuljettimet, vastaanotto- ja syöttöastiat, murskain ja hissejä. Tämän vähimmäislaitteiston kustannukset ovat 10 miljoonaa ruplaa ja sen tuotantokapasiteetti on yleensä enintään 3,5-4 miljoonaa tiiliä vuodessa. Samaan aikaan säästäminen teknologia ei ole sen arvoista. Käytetyt laitteet ovat halvempia kuin uudet, mutta jatkuvat seisokit ja korjaustyöt tekevät rakennustöiden tuotannosta kannattamattoman. Varusteiden sijoittamiseen ja valmiiden tuotteiden varastointiin tarvitaan vähintään 400 neliömetriä. m. Sen korkeus ei saa olla alle 5-6 metriä.

Tällaisen minitehtaan tiilien valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ovat sementti-, asbesti-, kaivos- ja metalliteollisuuden jätteet. Vaadittu takaisinmaksuaika on noin kaksi vuotta ja liiketoiminnan kannattavuus on 20%. Tällaisen yrityksen voitot tietenkin ovat kuitenkin pienemmät kuin suuren tuotantolaitoksen.

Lilia Sysoeva
(c) www.openbusiness.ru - liiketoimintasuunnitelmien ja käsikirjojen portaali

Auto liiketoimintaa. Yrityksen kannattavuuden nopea laskeminen tällä alalla

Laske liiketoiminnan voitto, takaisinmaksu ja kannattavuus 10 sekunnissa.

Anna alkuperäiset liitteet
edelleen

Aloita laskenta antamalla käynnistyspääoma, napsauta seuraava painiketta ja noudata lisäohjeita.

Tiilintuotanto liiketoimintana

Liiketoiminta rakennustiilien valmistuksessa

Tiiliä pidetään parhaimpana rakennusmateriaalina. Sitä käytetään asuinrakennusten, teollisuusrakennusten, tulisijojen, aidojen rakentamisessa. Soveltamista tiilien rakentamiseen ei voida yliarvioida. Hänen kysyntänsä on aina ollut erittäin korkea, joten tiilirakentamisen liiketoiminta takaa aina myynnin ja hyvän voiton. Keraamisten tiilien tuotantotekniikka on hyvin yksinkertainen, ei vaadi ammattitaitoista työvoimaa, ja valmiita tuotteita voidaan säilyttää pitkään avoimilla alueilla.

Pieni tiili tehdas

Tiilien valmistukseen tarvitaan luonnollisesti tarvittavia laitteita ja tuotantopaikkaa. Ja minitehtaan tilojen kokonaispinta-ala ei saa olla alle 400 neliömetriä. Tuotantomaa voidaan vuokrata tai ostaa teollisuusalueella, jolla on kätevä pääsy laajamittaisiin laitteisiin. Laitoksen alue on jaettu kolmeen alueeseen:

 • raaka-aineiden varastointi;
 • valmiiden tuotteiden varasto;
 • tuotannon työpaja.

Lisäksi valmiiden tuotteiden varastointialueina voit käyttää suojarakenteita. Lämmityskorkeus laitteilla on oltava vähintään 4 metrin korkeus.

Koska tuotantolinjan laitteistoa vaaditaan:

 • betonisekoitin;
 • muovaus-asennus;
 • murskain;
 • vastaanotto- ja kulutusbunkkerit;
 • annostelija;
 • kompressoriyksikkö;
 • loader;

Tämä ei ole täydellinen luettelo laitteista, joita voidaan tarvita keraamisten tai silikaattisten tiilien valmistuksessa. Tuotantotyypistä riippuen tarvitaan autoklaavia tai uunia. Ihanteellinen vaihtoehto olisi ostaa jo koottu tiilen tuotantolinja. Voit ostaa uuden linjan sekä tuotannon.

Saviä varten tarvitaan puristin. Saviä käytetään raaka-aineena keraamisten tiilien valmistuksessa ja silikaatti- kalkki-hiekkaseoksen valmistuksessa.

Tiilen valmistusprosessi

Keraamisten tiilien valmistuksessa savimassaa vaivataan ja valetaan ja lähetetään sitten poltettavaksi. Keraamiset tiilet ovat kahta tyyppiä: ulkoseinien asennukseen ja kipsiin. Tällaisten tiilien sisäpinnalla on usein suulakepuristettu kuvio, jolla parannetaan kipsiin tarttumista.

Silikaattitiili tehdään toisen tekniikan avulla. Hiekan ja kalkin seos, johon voidaan lisätä väriainepigmenttiä ja muita lisäaineita, lähetetään autoklaaviin, jossa höyryn ansiosta tiili hankkii tarvittavat ominaisuudet.

Ennen yritystoiminnan aloittamista ja laitteiden hankintaa on tarpeen selvittää, mistä tekniikasta valitaan tiilet. Esimerkiksi raaka-aineiden muovieristys sopii paremmin suurille tuotantolaitoksille, joiden vuosituotanto on miljoonia paloja tiiliä. Lisäksi tämä vaihtoehto sisältää suuria laitteistokustannuksia.

Halvempi mutta ei vähemmän kannattava hanke voi olla tiilien tuotanto painamalla. Tämän tuotantoteknologian avulla saavutetaan korkealaatuinen rakentamisen tiili, eikä tuotantokustannukset ole niin korkea.

Tuotantoteknologia

Keraamisten tiilien valmistuksen ensimmäisessä vaiheessa valmistetaan raaka-aineita. Kuormaimen tai kaatopaikan avulla savea ladataan vastaanottavaan bunkkeriin, josta se tulee käsittelylinjaan. Lisäkomponentteja lisätään siihen ja raaka-aineet sekoitetaan perusteellisesti. Tämän jälkeen savi lähetetään muovaukseen. Raaka-aineen tietty sakeus tulee puristimeen, jossa aihiot muodostetaan savesta suorakulmaisen palkin muodossa. Seuraavaksi työkappale leikataan 10 tiiliin ja syötetään kuivausuunille. Jo valmis tiili asetetaan lavalle ja pakattu.

Tuotteiden ja henkilöstön myynti

Kuten minkä tahansa tuotannon, tiilitehdas tarvitsee pätevää henkilökuntaa. Tuotannon päätoimintaa tekevät työntekijät. Riippuen tuotannon määrästä, sitä voidaan vaatia 6-8 työntekijältä, kuormaajan kuljettajalta ja tuotantoteknologiaa seuraavasta päälliköstä.

Käytännöllisesti missä tahansa Venäjän alueella on käynnissä rakentaminen, sekä yksityisasuntoja että erilaisia ​​tuotantolaitoksia. Siksi rakennustiilet ovat aina kysyntää. Voit mainostaa tuotteita, sijoittaa mainoksia sanomalehtiin, asentaa mainosbanderollit ja käyttää Internetiä. Liiketoiminnan alussa sinun ei pitäisi asettaa korkeita hintoja tuotteillesi, sillä kilpailu ei salli suurta määrää asiakkaita alkuvaiheessa. On suositeltavaa tuottaa markkinoille alhaiset hinnat ja korkealaatuiset tuotteet.

Tämän liiketoiminnan korkea alkuinvestointien vuoksi yrityksen takaisinmaksuaika on puolitoista ja kaksi vuotta.

Miten avata tiilitehdas: valmis liiketoimintasuunnitelma

Lisätty kirjanmerkkeihin: 0

Väestön tarve asuinrakennusten rakentamiselle on seurausta maamme asukkaiden kasvavan hyvinvoinnin nykyaikaisesta kehityksestä. Rakennusalan kysynnän lisäksi rakennusmateriaalien hinnat kasvavat samanaikaisesti - värjättyä soraa, hiekkalaattaa, kipsilevyä, metalli-muoviputkia.

Omien mineraalitehtaiden avaamisesta on vakavia mahdollisuuksia kaupalliseen menestykseen ja jatkuvasti kasvavaan voittoon. Jotta nämä mahdollisuudet saada todellista vahvistusta, on välttämätöntä toteuttaa tiettyjä toimia ja noudattaa kaikkia liiketoiminnan vivahteita tällä alalla.

Yrttivalmistajan on suositeltavaa avata mini-tehdas tiilien tuotantoa varten, sillä tällainen liike edellyttää vähemmän alkuinvestointeja ja jatkuvia kustannuksia. Liiketoiminnan onnistunut kehittäminen tällä alalla edellyttää asianmukaisen liiketoimintasuunnitelma- tiilikiven valmistuksen laatimista taloudellisten indikaattoreiden laskennan ja hankkeen käynnistämisen yleisen toteutettavuuden perusteella.

Organisatoriset ja oikeudelliset kysymykset

Rakennusmateriaalien (myös tiilen) tuotannon liiketoiminnan kehittämisellä on merkittävä etu - ei tarvitse hankkia toimilupaa. Näin voit yksinkertaistaa koko projektin käynnistämisprosessia, joka on riittävän houkutteleva aloitteleville liikemiesten tarpeisiin.

Oikeudellisen yksikön rekisteröinnissä valittu oikeudellinen muoto on rajoitettu vastuuyhtiö. Rekisteröinnistä riittää antaa vain oikeudellinen osoite. Kaupallisen tiilintuotannon tilastollinen raportointi suoritetaan yksinkertaistetussa järjestelmässä, mikä on houkutteleva tekijä yrittäjien perustamiselle.

Huone

Koko liiketoiminnan menestys ja avautuneen minitehtaan kasvanut voitot tiilien tuotannolle riippuvat suoraan siitä tilasta, jossa tuotanto sijaitsee. Huoneen ominaispiirteet, jotka kuvaavat sen tuotantoalueiden suunnittelua, olisi sisällytettävä tiilitehtaan liiketoimintasuunnitelmaan.

Laitoksen rakentamiseen tulisi kuulua kaksi päätoimipaikkaa: itse tuotanto- ja lopputuotevarasto. Tässä kuvauksessa sopii katettu hangari, sellainen rakenne parhaiten soveltuu kaikkiin tällaisen tuotannon tiloihin. Voit ostaa tällaisen hangar noin 1 - 1,5 miljoonaa ruplaa, tämä määrä on melko vakava ja yksinkertaisesti hyväksyttävää aloittaa liikemiesten. Kuvatuista syistä on vaihtoehtoinen vaihtoehto - vuokrata, kuukausittaiset kulut määritetään paljon pienemmillä määrillä (noin 120-130 tuhatta ruplaa kuukaudessa).

Laitteet ja raaka-aineet

Tiilitehtaan avaamista koskevan liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi on ehdottomasti lueteltava käytettävien laitteiden ominaisuudet ja luettelo. Tämä tuotantolaitteiden luettelo sisältää:

 • murskattua murskainta (murskattujen kiviainesten valmistamiseksi);
 • mikseri;
 • hiekkalaatikko;
 • uunissa;
 • maatua.

Vesijohtoverkon on oltava läsnä minitehtaan rakentamisessa, koska vesi on tärkeä osa tiilenvalmistusprosessia. Näistä syistä on kiinnitettävä huomiota vesihuollon saatavuuteen etsittäessä sopivaa hangaria.

Laitteiden kokonaiskustannukset ovat noin 2 miljoonaa ruplaa, ja ne sisältävät yksikön ostamien, toimitettavien ja asentamattomien tuotantokustannusten. Tätä lukua voidaan vähentää hieman vähentämällä tuotantokapasiteettia ja hankkimalla vain päälaitteita. Myös tiilihiilitehtaan rakentamista koskevassa liiketoimintasuunnitelmassa on ilmoitettava, millaisia ​​raaka-aineita käytetään tuotantoprosessissa. Tavallisten tiilien valmistukseen käytetään seuraavia raaka-aineita:

Raaka-aineet voidaan toimittaa tuotantopaikkaan seuraavilla tavoilla:

 • tuotannossa käytettävien raaka-aineiden hankinta läheisillä rakennusmarkkinoilla;
 • Louhinnan kehittäminen ja rakennusmateriaalien itsenäinen poistaminen.

Lataa liiketoimintasuunnitelma tiilitehdas 550 ruplaa varten. Yhteistyökumppaneiltamme laadunvarmistus.

Henkilökunta

Tehtäessäsi liiketoimintasuunnitelmaa tiilien tuottamiseksi kannattaa miettiä palkattavan henkilöstön. Ensinnäkin sinun pitäisi palkata työntekijöitä (vähintään 3 henkilöä) laitteiden hallintaan tuotantoprosessin aikana.

Myös johtaja on palkattava (yksi henkilö riittää), joka ei vain ohjaa tuotantoprosessia, valvoo työntekijöiden järkevää työaikaa, vaan myös pitää kirjaa valmiiden tuotteiden ja raaka-aineiden liikkuvuudesta.

Huolehditaan otettavaksi kuljettajaksi rahtiliikenteelle. Etu olisi annettava niille työnhakijoille, joilla on henkilökohtainen pieni kuorma. Jos et löydä tällaista kuljettajaa, voit ostaa auton erikseen. Tässä tapauksessa on parempi valita ZIL tai japanilaiset pienet kuorma-autot kuorma-nosturilla (materiaalien lataamiseksi).

Tiiliteollisuuden tavanomaisten työolosuhteiden säilyttämiseksi olisi palkattava yksi puhdistaja. Nykyaikaisten tuotantoprosessien järjestämisen ja uusien laitteiden syntymisen ansiosta tällaisen tuotannon työolot eivät ole haitallisia eivätkä näin ollen vaadi lisämaksuja työntekijöille tästä syystä. Tämä puolestaan ​​vähentää liiketoimintakustannuksia.

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan palkkaamiseen ei ole tarvetta. Osapuoli voi kutsua tämän työntekijän 3 kuukauden välein palauttamaan tilauksen kirjanpitoon ja raportointiin. Valmiiden tuotteiden suojaamiseksi ei ole myöskään suositeltava, että tuotetta käytetään pysyvästi vartijana, ja tätä tarkoitusta varten on parempi turvautua erikoistuneiden turvallisuusviranomaisten palveluihin.

Markkinat ja rahoitus

Kuten missä tahansa uutuustuotannon liiketoimintasuunnitelmassa, tiilenvalmistustyön aloittamista koskevassa hankkeessa on esitettävä lopputuotteen markkinointitavat, muuten liiketoimintasuunnitelma saattaa olla kannattamatonta. Tästä syystä on osoitettava yrityksen kohdeyleisö ja ilmoitettava lopullisen tuotteen erityiset markkinat. Pohjimmiltaan tämäntyyppisen liiketoiminnan kohdeyleisö on erilaisia ​​rakennusorganisaatioita, mutta yksilöt muodostavat myös vaikuttavan osan tiilien kysynnästä.

Liiketoimintasuunnitelman taloudellisen osan laatiminen mahdollistaa hankkeen tiettyjen tulosten yhteenvedon, jonka avulla voit määrittää hankkeen toteutuksen toteutettavuuden. Projektin toteutettavuuden määrittämiseksi verrataan lopputuotteen (tiilen) noin 5 ruplan likimääräisiä yksikkökustannuksia ja tämän yksikön markkina-arvoa, joka on 15 ruplaa. Jos katsomme, että vähintään 3000 yksikköä myydään päivässä, projekti pystyy maksamaan itsensä kuuden kuukauden kuluessa.

Lataa liiketoimintasuunnitelma tiilitehdas 550 ruplaa varten. Yhteistyökumppaneiltamme laadunvarmistus. Julkisuudessa, Internetissä, se ei ole.
Liiketoimintasuunnitelman sisältö:
1. Luottamuksellisuus
2. Yhteenveto
3. Hankkeen vaiheet
4. Kohteen ominaisuudet
5. Markkinointisuunnitelma
6. Laitteiden tekniset ja taloudelliset tiedot
7. Taloussuunnitelma
8. Riskien arviointi
9. Investointien taloudellinen ja taloudellinen syy
10. Päätelmät

Tämä video sisältää hyödyllisiä vinkkejä aloittelijoille tiiliteollisuudelle.

Tiiliteollisuuden alalla toteutetulla kaupallisella hankkeella on suuret menestysmahdollisuudet ja vakaat tulot, jotka kuuluvat alan liiketoiminnan sääntöjen piiriin ja laadittava pätevä ja asianmukainen liiketoimintasuunnitelma. Esimerkkinä kaupallisen tiilen tuotantoa koskevien vaatimusten mukaisesti laaditusta yrityshankkeesta lukijat voivat tutustua itse lataamalla näytealan liiketoimintasuunnitelma tiilikammiolle ilmaiseksi.

Liiketoimintasuunnitelma mini-tiili tehdas

Voit luoda satoja tyypillisiä liiketoimintasuunnitelmia eri tuotteiden tuottamiseen, mutta jostain syystä jokainen ei voi toteuttaa valmiita liiketoimintaideoita Internetistä. Tämä johtuu siitä, että on välttämätöntä tuottaa todella vaatimaton tuote. Tässä artikkelissa puhutaan tiilien tuotannosta.

Jotta voisimme aloittaa liiketoiminnan, tutkimme mahdollisuutta tuottaa joko parempia tuotteita tai tuotteita alennettuun hintaan. Jos puhutaan tiilien laadusta, tämä voidaan saavuttaa käyttämällä uusia tekniikoita raaka-aineiden käsittelyyn tai korkealaatuisen saven käyttämiseen. Korkean laadun saannin löytäminen on hankalaa, sillä tämä kallis tutkimus toteutetaan. Siksi meillä on mahdollisuus toteuttaa vain yksi idea - pienimuotoisen tuotannon perustaminen mahdollisimman pienillä investoinneilla.

Miten aloittaa yritys

Vaihe 1: raaka-ainepohja

Tehtävänä on löytää raaka-aineita eli savia, joka voidaan painaa tiiliksi. Sen pitäisi olla louhos tai lunta, jolla on mahdollisuus kehittää louhos.

Tärkeää tietää! Tuotannon kannattavuuden tärkein sääntö - kauppa olisi rakennettava raaka-aineen lähteelle. Näin pystyt tuottamaan tuotteita edullisemmilla hinnoilla.

Pienten yritysten perusajatus tiilien valmistukseen: Nykyään on olemassa mahdollisuus löytää savimaita Venäjältä. Moskovan alueen uran likimääräiset kustannukset ovat noin 40-60 miljoonaa ruplaa. Kauempana piireissä voi ostaa louhoksen, jonka hinta on jopa 30 miljoonaa ruplaa.

Tällaiset kustannukset eivät ole kohtuuhintaisia ​​pienyrityksille, joten meidän on luotava yhteydet saven toimittajiin louhoksesta ja ostamaan se tuotantoprosessin tarpeesta.

Tänään kehitämme liiketoimintasuunnitelman tiilitehtaan kehittämiseksi, meillä on päätehtävä - tuottaa laadukasta tuotetta, jonka hinta on alle 5 ruplaa yhdelle kappaleelle. Näin voimme saada asiakkaan ja myydä kaikki tuotetut tuotteet varastoimatta jääneitä valmiita tuotteita varastoon. Ennen kuin arvioimme, kuinka paljon tiilistä voimme ostaa, meidän on arvioitava markkinoita.

Vaihe 2: kenelle myydä tuotteita

Tärkein ostaja tiili - kehittäjät. Arvioimme kiinteistöjen kysynnän kaupungin uusissa rakennuksissa (alue, alue) ja analysoidaan kuinka monta asuntoa ja muuta asuinrakennusta rakennetaan lainkaan.

Vuonna 2017 suunnitellaan noin 8,5 miljoonaa neliömetriä. m. kiinteistöjä vain Moskovan alueella. Tätä varten käytetään noin 1000 miljoonaa tiiliä. Mini-tiilitehtaan tekniset ominaisuudet ovat 7 000 yksikköä päivässä. Toisin sanoen noin 2 miljoonaa tiiliä voidaan tuottaa vuosittain ja samalla kattaa vain 0,2 prosenttia markkinoista. Tällaiset luvut ovat varsin todellisia, jos tuot laadukkaita tuotteita alhaisemmalla hinnalla kuin markkinoilla, ilman mainontaa. Odotetut myyntituotot ovat jopa 12 miljoonaa ruplaa vuodessa.

Vaihe 3: Tehtaan tekniset laitteet

Ennen investointikehyksen aloittamista liiketoimintasuunnitelmaan on perehdyttävä siihen, miten tiilen tuotanto tapahtuu itse eli sen teknologian tutkimiseen. On olemassa kaksi vaihtoehtoa: tiilien valmistus polttamalla on kalliimpi tekniikka, ja toinen vaihtoehto on painettujen tiilien tuotanto.
Tiilien tekeminen edellyttää raaka-aineita ja laitteita. Tässä tapauksessa se on savi ja laitteet, jotka tekevät tiilen itse savi.
Brick mini-tehdas voidaan järjestää valmiiksi automatisoitu tuotantolinja. Tällaiset linjat ovat kalliita - 27-30 miljoonaa ruplaa. Mutta voit itse rakentaa tarvittavat laitteet tiilien valmistukseen, asentaa ne työpajaan ja aloittaa tuotantoprosessin.

Ensimmäinen asia mitä tarvitset on hyperpress. Automaattisen hyperpressin kustannukset tiilien valmistukseen vaihtelevat 800 000 - 2 000 000 ruplaa. Markkinoilla on käytössä monia kotimaisia ​​puristimia. Hinnat ruplissa

 • hyperpressi - 1000 000, 2 yksikköä tarvitaan
 • betonisekoitin - 560 000
 • 220 000 murskainta
 • ohita hissi - 560 000
 • lisävarusteet - 840 000.

Tiiliteollisuuden tuotantolaitokset - 3,620,000 ruplaa. Laitteiden lisäksi kuljetukseen tarvitaan myös raaka-aineiden ja tiilien toimitus sekä:

 • Ajoneuvot - 4 miljoonaa
 • Kalusteet - 28 000
 • Tietokoneet ja laitteet - 25 000
 • Ohjelmistot - 12 000

Yhteensä, pääoma ja laitteet tiilien valmistukseen - 9.385.000 ruplaa.

Vaihe 4: Tuotantopaikka

Lisätietoja! Helpoin tapa järjestää pieni yritys on rakentaa edullisin huone lähellä resurssia, sivuston pitäisi olla sähköllä ja vedellä.

Itse asiassa mini-tiilitehtaan pääasialliset kustannukset ovat maan vuokra (noin 100 000 kuukaudessa). Sementtikappaleen rakentaminen maksaa jopa 1 700 000 ruplaa.

Vaihe 5: Rekisteröi, hankkii luvat ja lisenssit

Investoinneissa käyttöomaisuuteen yhtiö tarvitsee muita sijoituksia. Minimituoton avaaminen ja saviä koskevien lupien hankkiminen edellyttää 28 000 ruplan määrää.

mainos

Uusien tuotteiden markkinoille tulo - tämä ongelma ratkaistaan ​​mainonnan avulla. Venäjän markkinoilla toimivien tiilien valmistusta ja myyntiä koskevan liiketoimintasuunnitelman laatiminen on tärkeää tutkia kaikentyyppisiä mainoksia, joita voidaan tehokkaasti käyttää. Koska yleisö on hyvin kapea, ei ole järkevää käyttää rahaa televisiomainontaan, tarvitaan henkilökohtaisia ​​yhteyksiä kehittäjiin. Tätä varten on tarpeen ottaa perusta kaikille yrityksille ja luoda liikesuhteita heidän kanssaan. Tuotteen tärkein etu on sen hinta, joten yrityksellä on vahvuuksia. Ihanteellisessa tapauksessa tehdään sopimuksia tuotteiden toimittamisesta, joten voit suunnitella tuotannon määrän ja kehittää edelleen tiiliyritystä.

Vaaditun investointimäärän laskeminen, rahoituksen laskeminen

Suunnittelemme tiilitehtaan kustannuksia, jotta pystymme ennakoimaan hankkeen tulevaa taloudellista tulosta ja takaisinmaksuaikaa.

Idean numero 344: laskelmat oman tiilitehtaan avaamisesta

Yritykset, jotka päättävät luotettavan ja riskittömän hankkeen luomisesta, saattavat olla kiinnostuneita siitä, miten tiilitehtaan voi avata. Riittää, että laadittaisiin liiketoimintasuunnitelma laskutoimituksineen, sovitettaisiin kaikkiin työprosesseihin ja odotettaisiin stabiileja voittoja jatkuvasti.

Tämän projektin kannattavuus on melko korkea. Ja huolimatta siitä, että tapaus vaatii suuria investointeja, ne voidaan palauttaa täyteen 1,5-2 vuoden voimakkaassa toiminnassa. Lisäksi virtaviivaistetun tuotantoprosessin ja jakelukanavien avulla voimme puhua omistajan yhä kasvavasta voitosta.

Kysymyksen merkitys

Tiili on vuosikymmenien ajan yksi suosituimmista rakennusmateriaaleista. Se on edullinen ja sillä on tarvittavat ominaisuudet - ympäristöystävällinen, kestävä, tulenkestävä ja sääolosuhteet, helppokäyttöinen. Sen avulla rakennetaan vaihtelevasti monimutkaisia ​​asuin- ja teollisuusrakennuksia.

Nykyään tällaisen rakennusmateriaalin kysyntä ei vähene. Kun maaseudun väestön hyvinvointia on parannettu ja eri talvikylien rakentamishankkeita luodaan, tiilien tarve kasvaa vain. Ja jos tuot laadukkaan tuotteen ja älä yliarvioi sen hintaa, voit luottaa asiakaskunnan jatkuvaan laajentumiseen ja menestymiseen kilpailussa.

Execution asiakirjojen

Ensinnäkin päättää, millaista liiketoimintaa olet kirjautumassa verotoimistoon:

 1. PI - yksilöllinen yrittäjyys. Tässä tapauksessa yrityksen omistaja on yksi henkilö, joka on vastuussa velkojilleen, joilla on oma omaisuus. Mutta tämä lomake sisältää yksinkertaisen kirjanpidon. Lopettaminen on hyödyllistä vain, jos toteutetaan ajatus luoda mini-kasvi, kun tuotteiden määrä on pieni. Valtion velka ei ole yli 800 ruplaa, ja asiakirjoista tarvitaan vain kopioita passista ja TIN.
 2. LLC tai muu oikeussubjektin tyyppi - osakeyhtiö on myönnetty useille omistajille, jotka jakavat taloudellisia sijoituksia ja riskejä. Samaan aikaan on esitettävä hakemuksen lisäksi myös yhtiön peruskirja, perustettava vähimmäispääoma, ilmoitettava oikeudellinen osoite ja avaamaan pankkitili yrityksen nimissä. Ja jopa tässä tapauksessa kirjanpito on melko monimutkainen ja hämmentävä, mutta se antaa sinulle mahdollisuuden luoda tehtaalle tiilien tuottamiseen ja tuottaa mitä tahansa tuotemääriä.

Jokaisessa vaihtoehdossa sinun on määritettävä oikeat OKVED-koodit, jotka edellyttävät tiettyjen toimintojen harjoittamista laillisesti. Tämä on:

 • 40 - tiilien ja muiden rakennusmateriaalien valmistukseen;
 • 53.24 - tavaroiden tukkumyyntiä varten;
 • 46.72 - josta puhutaan vähittäiskaupasta.

Huone

Laitoksen sijainti valitaan siten, että se on kätevä päästä sinne millä tahansa kuljetusvälineellä. Mutta on toivottavaa avata se kaupungin ulkopuolella tai teollisuusalueilla. Varmista, että autojen kätevät kulkuväylät on järjestetty varastoihin.

Itse huone on jaettu kolmeen pääosaan:

 1. Jossa he asentavat kaikki tarvittavat laitteet.
 2. Raaka-aineiden varasto.
 3. Valmiiden tuotteiden erillinen varastointialue.

Kiinnitä huomiota tärkeisiin suunnitteluvaatimuksiin:

 • Kattokorkeus ei saa olla alle 4 metriä.
 • Kaikki tarvittavat viestinnät toteutetaan - sähköä, joka kestää laitteiden kuormituksen, lämmityksen ja hyvän ilmanvaihdon.
 • Putkisto, jossa on jatkuvasti puhdasta vettä, koska se on yksi raaka-ainepohjan tärkeimmistä elementeistä.

Oikean rakennuksen löytäminen voi olla vaikeaa. On olemassa vaihtoehtoja:

 1. Ostaa valmis hangar, joka ei ole aina käytettävissä aloitteleville yrittäjälle rajoitettujen taloudellisten resurssien takia.
 2. Vuokraus valmiista tiloista - yritä tehdä sopimus pitkäksi ajaksi, jotta sinun ei tarvitse etsiä uutta paikkaa kuukaudessa tai kahteen.
 3. Oman rakennuksen rakentaminen nykyaikaiseen teknologiaan. Nykyään monet yritykset tarjoavat teollisten hangarien luomisen lyhyessä ajassa avaimet käteen. Se vaatii myös suuria investointeja, mutta jopa epäonnistumisen tapahtuessa se voidaan vuokrata muille yrittäjille.

laitteet

Kallein menoluokki on teollisuuslaitteiden hankinta tiilien tuottamiseksi. Työn suorittamiseksi tarvitset seuraavat elementit:

 • murskain - jauhaminen suuri raaka-aine;
 • betoniseos - massan sekoittamiseen;
 • annostelija;
 • vastaanotto ja kulutettavat bunkkeri;
 • screener - pienten partikkelien erottamiseksi;
 • uuni - paastota;
 • muovaus-asennus;
 • kompressori;
 • kuormaaja.

Automaattisen linjan muita komponentteja tarvitaan, jos tehdas tuottaa muita rakennusmateriaaleja tai nykyaikaisia ​​koristeellisia tiililajikkeita.

Jos ostat vain välttämättömimmät laitteet alkuun, vuokraamaan tai etsimään käytettyjä laitteita, voit säästää paljon. Ja ostaa uusi ja tehokkaampi linja jo hankkeiden kasvun ja takaisinmaksun myötä.

Raaka-ainepohja

Sen perusteella, mitä käytät halutun seoksen luomiseen, lopullisen tuotteen ominaisuudet eroavat toisistaan. Jotta voitaisiin houkutella enemmän asiakkaita ja päästä markkinoille, on toivottavaa tuottaa vain korkealaatuisia tavaroita, joilla on parhaat ominaisuudet.

Tiilen tuotanto edellyttää:

 1. Vesi.
 2. Savea.
 3. Pieni sora.
 4. Kalkkia.
 5. Hiekkaa.
 6. Portland-sementti.
 7. Sementti-, metallurgisen ja kaivosteollisuuden erilaiset jätteet.
 8. Joskus käytetään kuonaa, kaivoksia tai tuhka-kaatopaikkoja.

Antaa koristeellinen sävy lisätä pigmenttejä. Hanki kaikki tarvittavat materiaalit kahdella tavalla:

 • Osta ne erityisillä rakennusmarkkinoilla tai tukkukaupoissa.
 • Ota käyttöön louhosten jokaisen osan itsenäinen uutto. Totta, tällainen työ edellyttää lisenssia valtiolta.

Tuotantoteknologia

Riippuen tiilimuodosta, sen valmistuksessa on erilaisia ​​tapoja:

 1. Tarvittavat osat vaivaavat seoksen. Muodosta massa tiettyinä koossa ja lähetä uuniin.
 2. Keraamisen tuotteen luomiseksi tarvitaan edelleen puristus- ja myöhempää kuivausta.
 3. Silikaattilattia tuotetaan hieman eri tavalla. Seos hiekasta ja kalkista muodostaa tarvittaessa pigmenttiä ja lisäaineita. Lomakkeet sijoitetaan autoklaaviin, jossa koko massaa käsitellään höyryllä.

Kussakin tapauksessa tiilen luominen ei ole monimutkaista eikä edellytä erityisiä taitoja tai tietoja.

Henkilökunta

Riippuen tuotannon määrästä ja tuotantolaitoksen koosta on eri henkilöstöyksiköitä. Joten pieni kauppa riittää:

 • 3 työntekijää valvomaan laitteita;
 • johtaja;
 • Porter;
 • kauppias;
 • vartija;
 • kuljettaja;
 • kirjanpitäjä;
 • puhdistusaineita.

Myyntikanavien luomiseksi on toivottavaa, että johtaja on henkilöstöä, jonka ansiosta asiakkaiden haku on helpompaa ja nopeampaa. Tästä johtuen tuotteet eivät pysähtyvät varastossa, ja kasvien voitto ja maine kasvavat edelleen.

Mainonta ja myynti

Hyödyntää liiketoiminnasta ei riitä pelkästään rakentaa tehdas ja perustaa tuotantoprosessi. Jotta haluat myydä tuotteita halutulla volyymillä, sinun on aktiivisesti etsittävä ostajia. Aloitusyrityksen on melko vaikea tehdä tätä, mutta kun järjestää mainoskampanja ja tuottaa laadukkaita tuotteita, voit luottaa asiakaskunnan tasaiseen kasvuun.

Tärkein kohderyhmä ovat:

 1. Rakennusyritykset ja joukkueet, jotka ostavat materiaalia suuria määriä.
 2. Henkilöt, jotka osallistuvat omien mökkien, huviloiden ja muiden rakennusten rakentamiseen.

Rakennusmarkkinoiden huomioimiseksi sinun on käytettävä kaikkia käytettävissä olevia kanavia:

 • Luo sivusto.
 • Sijoita mainokset paikalliseen mediaan.
 • Maksa mainostukselle mainostauluissa, jotka sijaitsevat lähellä mökkiratkaisuja ja muita yksityisiä sektoreita.
 • Liimaa painotuotteita rakennusmarkkinoilla, maan osuuskunnat, autotallit jne.

Täältä voit ladata tiilitehtaan ilmaisen liiketoimintasuunnitelman näytteeksi.

Rahoitusosuus

Tällaisen laitoksen perustaminen on kustannustehokas hanke. Jotta voit olla onnistunut organisaation vaiheessa, sinun on tehtävä toimivaltainen liiketoimintasuunnitelma.

Top