logo

Maailmanlaajuinen maissin tuotantoennuste 2017/18 MY: lle on alempi kuin viime vuonna, mikä johtui pääasiassa USA: n ja Kiinan vähenemisestä. Maailman kulutus on ennen tuotantoa, kun otetaan huomioon muiden rehuviljoiden, lähinnä ohran ja durran vähentynyt saatavuus. Maailmankaupan odotetaan kasvavan kysynnän merkittävällä kasvulla. Globaalien lopullisten varastojen määrä laskee voimakkaasti lähinnä Kiinasta ja vähäisemmästä määrin Yhdysvalloista.

Kuva 1. Maailman maissi kulutus ennen tuotantoa

Katsaus vuodelta 2017/18 MY

Maailmantuotannon ennustetaan laskevan viime vuoden ennätykselliseltä tasoltaan, koska kaikki rehuviljan tuotokset ovat alhaisemmat: maissi, ohra, durra, kaura ja ruis. Globaalin kulutuksen odotetaan kuitenkin kasvavan jonkin verran, ja viljelyn laajempi käyttö korvaa muiden rehuviljan kysyntää erityisesti Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Edullisten rehukasvien kysynnän odotetaan kasvavan talouskasvun ja väestönkasvun ansiosta. Tuotannon väheneminen ja kulutuksen kasvu johtavat maailman loppuvarastojen vähenemiseen ennätyksellisen edellisen vuoden jälkeen.

Kuva 2. Maissi kulutus kasvaa jatkuvasti ympäri maailmaa: MENA (Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka), Eurooppa ja Neuvostoliiton jälkeinen avaruus, Aasia (ei Kiinaa), Saharan eteläpuolinen Afrikka.

Maailman maissituotannon odotetaan laskevan edellisvuoteen verrattuna, mikä johtuu pääasiassa satojen vähenemisestä Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Maailmankulutus näyttää ilmeisesti ylittävän tuotannon, koska suuret alkukantojen avulla maissista tulee erittäin edullinen rehu. Kilpailukykyiset hinnat ja rekisterivarat Etelä-Amerikassa lisäävät maailmankauppaa edelliseen vuoteen verrattuna. Maailman loppuvarastot putoavat ensimmäisen kerran vuodesta 2010-2011 MY, pääasiassa Kiinasta, jossa hallitus kannustaa aktiivisesti kotimaisen maissin käyttöä rehu- ja teollisuustarkoituksiin.

Kuva 3. Maissi käytetään pääasiassa rehuksi, vähäisemmässä määrin elintarvike-, siemen- ja teollisuusteollisuudessa (FSI)

Maailmanlaajuisen ohran odotetaan laskevan merkittävästi Australiassa, Kanadassa, Kazakstanissa ja Ukrainassa kasvien vähenemisen vuoksi. Australiassa sadonkorjuu vuonna 2017/18 palaa normaalitasolle edellisen vuoden ennätyksen jälkeen. Maailmankauppa vähenee viennin vähenemisen ja hintojen nousun vuoksi. Saudi-Arabia on maailman suurin maahantuoja; Kiina on toiseksi suurin. Maailman tuonnin lasku johtuu kysynnän laskusta Kiinassa, jossa kotimaiset kannat kilpailukykyiseen hintaan rajoittavat rehuviljan tuontia.

Main for 2017/18 MY

Viejien keskuudessa

 • USA maissi - jyrkkä lasku 8,5 miljoonaa tonnia 47,5 miljoonaan Argentiinan ja Brasilian vahvan kilpailun vuoksi.
 • Argentiinan maissi - 1,0 miljoonan tonnin kasvu 27,0 miljoonaan ennätykseen suuren sadon vuoksi. Määrällisten rajoitusten poistamisen jälkeen vuoden 2015 lopulla vienti pysyy korkeana, tuottajat haluavat myydä, eikä varastoida maissia.
 • Brasilian maissi - kasvoi 10,0 miljoonaa tonnia 33,0 miljoonaan tonniin. Suhteellisen rikkaiden kotimaisten varantojen tuonti laskee 1,9 miljoonalla tonnilla 300 000: aan.
 • EU-maissi - 500 000 tonnin lisäys 2,5 miljoonaan - tuonti kasvaa 900 000 tonnilla 14,0 miljoonaan, mikä johtuu runsaasta Ukrainasta ja Etelä-Amerikasta. Ohran vienti kasvaa 1,6 miljoonalla tonnilla 7,0 miljoonaan, mikä heijastaa korkeampaa tuottoa ja odotettua kysynnän kasvua Espanjasta johtuen talvikasvien mahdollisuuksista.
 • Ukrainan maissin ennustetaan kasvavan 1,0 miljoonalla tonnilla 20,0 miljoonaan, odotettu kasvu Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja EU: ssa. Maamme vientikapasiteetin odotetaan lisäävän lisäinvestointeja logistiikkainfrastruktuuriin ja yhä useampiin tuontimarkkinoihin. Ohravientiä alennetaan 1,9 miljoonalla tonnilla 3,6 miljoonaan, mikä johtuu alhaisempiin saalisnäkymiin.
 • Venäjän maissi - kasvoi 200 000 tonnista 5,5 miljoonaan, odotettuaan jatkuvan kysynnän Lähi-idän ja EU: n perinteisiltä markkinoilta sekä kasvavilta markkinoilta Itä-Aasiassa. Ohran vienti kasvaa 200 000 tonnilla 3,6 miljoonaan, säilyttäen samalla vahvan kysynnän Lähi-idän ostajilta.
 • Australian ohra - lasku 2,7 miljoonaa tonnia 6,0 miljoonaan, mikä johtuu sadon kasvunäkymien vähenemisestä.

Tuojien joukossa

 • Kiinan kiintiöiden ennustetaan olevan 3,0 miljoonaa tonnia, kuten vuosi sitten, mikä heijastaa yksityiselle sektorille vahvistettuja tariffikiintiöitä Kiinan WTO: n velvoitteista. Ohran ja durran tuonti laskee dramaattisesti rajoitettujen globaalien varantojen vuoksi. Odotetaan, että valtion pyrkimykset kotimaisen maissin käytön edistämiseksi rajoittavat tuontikysyntää. Ohran tuonnin ennustetaan laskevan 1,4 miljoonalla tonnilla 4,5 miljoonaan tonniin ja durran tuonnin 500 000 tonnilla 4,2 miljoonaan tonniin.
 • Egyptin maissi - 1,0 miljoonan tonnin kasvu 10,0 miljoonaan ennätykseen, ja lintujen rehun kysyntä kasvaa jatkuvasti.
 • Iranin maissi - 500 000 tonnin lisäys ennätyksellisen korkeaan 9,0 miljoonaan ja suuri rehun kysyntä.
 • Meksikon maissi - 700 000 tonnin lisäys ennätykselliseen 15,5 miljoonaan, mikä johtuu rehun kysynnän lisääntymisestä. Meksiko on riippuvainen tuoreesta maissista rehuksi, kun taas kotimaassa viljeltyä valkoista maissia käytetään elintarvikkeisiin.
 • Maissi Etelä-Koreassa - 400 000 tonnin lisäys 10,2 miljoonaan, runsaat globaalit maissi- varastot täynnä rehujauhetta.
 • Vietnamin maissi - 1,0 miljoonan tonnin kasvu 10,5 miljoonaan ennätykseen rehun käytön kasvunäkymien vuoksi.
 • Saudi-Arabian ohra - tuonnin ennustetaan laskevan 1,0 miljoonalla tonnilla 10,0 miljoonaan, maissimarkkinoiden tuonti kasvaa 800 tuhannella tonnilla ennätykselliseen 4,5 miljoonaan.

Katsaus 2016/17

Maailmanlaajuista maissintuotannon ennustetta 2016/17 MY: lle tässä kuussa on vahvistunut odotetuilla sadonkorjuuksilla Argentiinassa ja Brasiliassa. Maailmankauppa kasvaa lisääntyneen tuonnin vuoksi Keniaan ja Bangladeshiin. Bangladesh on uusi lisäys raporttiin, ja sen odotetaan tuovan 1 miljoonaa tonnia viljelevän siipikarjan ja kalanviljelyn tueksi. Argentiinan ja Brasilian odotetaan kirjaavan vientiä. Keskimääräinen kausittainen maanviljelijöiden hinta 2016/17 Mg: ssa ei ole muuttunut viime kuun arvioinnin jälkeen ja on 3,40 dollaria per vohveli.

Kausiluonteisen maanviljelijän hinta 2017/18 MY: n arvioidaan olevan välillä 3,00 - 3,80 dollaria per bushel, mikä vastaa nykyisen 2016/17 arvioinnin keskiarvoa.

hintoja

Kuva 4. Maissin vientihintojen dynamiikka.

Maissien maailmanmarkkinahinnat eivät muutu edelliseen kuukauteen verrattuna suuren sadonäkymiin Etelä-Amerikassa. Brasilian kilpailukykyinen kuukausittainen hinta on 156 dollaria tonnilta. Argentiinan hinnat näyttivät epätavallista volatiliteettia, lopulta asetettiin 161 dollariin tonnilta, kun lasku oli 4 dollaria / t, mikä johtui runsaiden varantojen mahdollisuuksista. Mustanmeren hinnat pysyvät 170 dollaria / t, kun taas Yhdysvaltojen kilpailukykyiset hinnat ovat 157 dollaria / t. Kuitenkin kesäkuusta lähtien Yhdysvaltojen kilpailukykyisen hinnoittelun odotetaan heikkenevän.

Markkinoiden muutokset vuosina 2016/17 MG.

Viejien keskuudessa

 • USA: n maissiviljelyt - 500 tuhannen tonnin lasku 56,0 miljoonaan dollariin Etelä-Amerikan kilpailun kiristymisen vuoksi.
 • Argentiinan maissi - 500 000 tonnin kasvu 27,0 miljoonaan, mikä heijastaa kilpailukyvyn kasvua huhtikuussa.
 • Brasilian maissi -.. lisäys 500000 tonnista 23,0 miljoonaa ennustettua kasvua kilpailukyvyn kesä-syyskuussa johtuen raskas volyymi toisen sadon, joka keruu alkaa muutaman viikon.
 • Ukrainan maissi - kasvoi 300 000 tonnia 19,0 miljoonaan dollariin myyntiin Keniassa.
 • Australian ohra - kasvoi 600 000 tonnista 8,7 miljoonaan tonniin, mikä on melko suuri kysyntä Kiinassa ja kilpailukykyiset hinnat.

Tuojien joukossa

 • Maissin tuonti Keniaan kasvoi 450 000 tonnilla 1,5 miljoonaan, mikä kuvastaa hallitusten toimenpiteitä kuivuuden vaikutusten lieventämiseksi kotimarkkinoilla.
 • Turkkilainen maissi - 500 000 tonnin vähennys 1,0 miljoonaan, mikä heijastaa siipikarjan elpymistä hitaasti.
 • Kiinan ohra - 500 000 tonnin lisäys 5,9 miljoonaan, mikä heijastaa viime kuukausien suuria ostoksia Australiasta. Durra kasvoi 200 000 tonnilla 4,7 miljoonaan ja suhteellisen vahvat ostot Yhdysvalloista.

Lue USDA World Wheat Market -raportti tästä.

Maissin vientimaat, maissintuottajamaat

Artikkeli huomautukset sisältävät tietoja viennin ja tuonnin maissia maailmassa 2001-2014 GG., Arvio vuodelle 2015 ja sen ennustetaan jopa 2025 esittämä luokitukset (TOP-20) tärkeimpien viejämaiden ja tuojamaiden maissin vuonna 2014. Tämä artikkeli valmistetaan asiantuntijat Expert-analyyttinen keskus Agribusiness "AB-Center" tammikuussa 2016 tilastotietojen pohjalta ja ennustetietoa Maailman kauppajärjestön (WTO), Yhdysvaltain maatalousministeriön (USDA), Venäjän tullitilastojen, National tilastokomitean Valko- Kazakstanin tasavallan tilastokomitea.

Maissi vienti maailmaan. Maidontuottajamaat

Maissi vienti maailmaan

Maailman kauppajärjestön mukaan maailman maissimyynnin kokonaismäärä maailmassa vuonna 2014 oli 141,9 miljoonaa tonnia, mikä on 14,0% enemmän kuin vuonna 2013. Maailmanlaajuinen maissimyynti kasvoi viisi vuotta (vuoteen 2009 verrattuna) 41,9 prosenttia 10 vuoden ajan (vuoteen 2004 mennessä) - 73,4 prosenttia vuoteen 2001 mennessä - 70,3 prosenttia tai 58,6 miljoonaa tonnia.

USDA: n mukaan maataloustuotteiden maailmanmarkkinoiden volyymi laski maatalouden vertailuvuonna 2014/2015 13,0 prosenttia 113,1 miljoonaan tonniin. Maatalousvuonna 2015/2016 niiden kasvun ennustettiin olevan 6,5 prosenttia reaalisesti 120,4 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden aikana saman lähteen mukaan maissin maailmankaupan keskimääräinen vuotuinen kasvu voi nousta 2,4 prosenttiin. Niinpä maatalousvuoden 2024/2025 vuoteen maailman maissin vientimäärät kasvaisivat vuoteen 2014/2015 verrattuna 26,0 prosenttia ja nousisivat 142,5 miljoonaan tonniin.

Maidontuottajamaat

Vuonna 2014 WTO: n mukaan maissia vietiin 128 maahan maailmanlaajuisesti. Samaan aikaan vienti ylitti 10 miljoonaa tonnia viidessä maassa 10 miljoonassa tonnissa.

Osuus 10 suurinta viljan viejämaat vuonna 2014 oli 53,3% koko maailman. Näitä maita ovat Yhdysvallat, Brasilia, Ukraina, Argentiina, Ranska, Romania, Intia, Venäjä (katso tarkastelu Venäjän maissimarkkinoista AB-keskuksesta), Unkari ja Serbia.

Vuonna 2014 maailman 20 suurimman maissinviejäämän osuus kokonaisviennistä oli 96,7%. Edellä mainittujen maiden lisäksi TOP-20 sisältää Paraguayn, Etelä-Afrikan, Bulgarian, Kanadan, Puolan, Thaimaan, Alankomaiden, Yhdistyneiden arabiemiirikunnat, Saksan ja Slovakian.

Alla on maissin viennin nykyiset ja ennustetut trendit suurimmissa viejämaissa.

Corn Export Yhdysvalloista

Yhdysvallat on maissin tärkein viejä maailmassa. Vuonna 2014 niiden osuus maailman viennistä viljasato oli 35,0%, reaalisesti - 49700000 tonnia. Tämä on 106,4% enemmän kuin vuonna 2013 ja 57,9% vuonna 2012. Suhteellisen pieni määrä maissiviljelytuotteita Yhdysvalloista vuosina 2012-2013. - 31,5 ja 24,1 miljoonaa tonnia, mikä johtui osittain vuoden 2012 alhaisesta maissituotannosta (273,8 miljoonaa tonnia). Vuosina 2001-2011 Yhdysvaltojen viennin keskimääräinen vuotuinen määrä oli 49,3 miljoonaa tonnia. Yli 5 vuotta (verrattuna vuoteen 2009) USA: n "Queen of the Fields" -liiketoiminnan vienti kasvoi 4,0 prosenttia, 10 vuodessa (vuoteen 2004 mennessä) - 3,7 prosenttia vuoteen 2001 verrattuna 4,3%.

USDA: n mukaan maissinvienti Yhdysvalloista maataloustuotannossa 2014/2015 väheni edellisvuoteen verrattuna 8,7 prosentilla 44,5 miljoonaan tonniin. Maatalousvuonna 2015/2016 viennin odotetaan kasvavan 8,6%, fyysisesti - 48,3 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta saman lähteen mukaan maissin viennin keskimääräinen vuotuinen kasvu Yhdysvalloista on 3,6 prosenttia. Näin ollen maatalouden vuoteen 2024/2025 mennessä Yhdysvalloista vietävän maissin määrä kasvaisi 42,9 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) ja oli 63,5 miljoonaa tonnia. Enemmän kuin optimistinen ennuste.

Vuonna 2014 maissin vienti Yhdysvalloista WTO: n mukaan tehtiin 113 maassa ympäri maailmaa. Amerikan maissin suurimmat vastaanottajamaat ovat Japani (25,3% kaikista viennistä Yhdysvalloista) ja Meksiko (20,9%). Merkittävässä määrin tämä viljakasvi lähetettiin Etelä-Koreaan (9,3%), Kolumbialle (8,7%), Egyptiin (5,9%). Top 10 maissa, edellä mainittujen lisäksi, myös Peru, Kiina Taipei, Venezuela, Saudi-Arabia ja Kanada. Muiden maiden osuus kokonaisviennistä oli 15,2%.

Maissi vienti Brasiliasta

Brasilia on maailman toiseksi suurin maissialan toimittaja. Vuonna 2014 maa viljelsi 20,7 miljoonaa tonnia viljaa, mikä on 22,4% vähemmän kuin vuonna 2013 vietetty määrä. 5 vuotta (verrattuna vuoteen 2009) maissikauppa kasvoi 165,4%, 10 vuotta (vuoteen 2004 mennessä) - 4,1 kertaa vuoteen 2001 mennessä - 3,7 kertaa. Brasilian osuus viljan viljelykasvien maailmanlaajuisesta viennistä vuonna 2014 oli 14,6 prosenttia. Vuosina 2012-2014 Brasilian maissintuotanto oli korkealla tasolla - 70-80 miljoonaa tonnia vuosina 2001-2011. keskimääräinen vuosituotanto oli tasolla 47,1 miljoonaa tonnia (FAO tiedot), tämä selittyy osittain lisääntynyt viime vuosina viennin.

USDA: n mukaan maissinvienti Brasiliasta maataloustuotannossa 2014/2015 väheni edellisvuoteen verrattuna 9,3 prosentilla 19,5 miljoonaan tonniin. Maatalousvuonna 2015/2016 viennin odotetaan kasvavan 7,4 prosenttia reaalisesti, mikä on lähes 20,9 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta saman lähteen mukaan Brasiliasta tulevan maissin viennin keskimääräinen vuotuinen kasvu on 2,7 prosenttia. Näin ollen maatalouden vuoteen 2024/2025 mennessä Brasiliasta viedyn maissin määrä voi kasvaa 29,8 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) ja sen määrä on 25,3 miljoonaa tonnia.

WTO: n mukaan vuonna 2014 Brasilia vienyt maissia 69 maahan ympäri maailmaa. Tärkeimmät vastaanottajamaat ovat Iran (22,7 prosenttia kaikista viennistä), Vietnam (15,4 prosenttia) ja Etelä-Korea (9,2 prosenttia). Kymmenen parhaan maan lisäksi edellä mainittiin myös kiinalaiset Taipei, Japani, Indonesia, Malesia, Egypti, Saudi-Arabia ja Marokko. Muiden maiden osuus kokonaisviennistä oli 14,0%.

Ukrainasta peräisin oleva maissiviljelmä

Vuonna 2014 Ukraina sulkee maailman kolmelta suurimman maissialan viejät, joiden vientimäärät ovat 17,6 miljoonaa tonnia. Tämä on 4,9% enemmän kuin vuonna 2013. Huomaa, että vuosina 2013-2014. Maissiviljelytuote kasvoi merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana ennätyksellisen bruttomäärän vuoksi Yli viisi vuotta (vuoteen 2009 verrattuna) vienti kasvoi 144,6 prosentilla 10 vuoteen (vuoteen 2004 mennessä) - 14,2 kertaa vuoteen 2001 mennessä - 47,7 kertaa. Maailman maissinviennin rakenteessa vuonna 2014 Ukrainan osuus oli 12,4%.

USDA: n mukaan maatalouden viennin Ukrainasta Ukrainasta vuonna 2014/2015 oli 16,5 miljoonaa tonnia, mikä on 17,5% alempi kuin edellisvuoden vastaavat luvut. Maatalousvuonna 2015/2016 viennin vähäinen lasku ennakoi vielä 0,4 - 16,4 miljoonaa tonnia. Seuraavan kymmenen vuoden aikana saman lähteen mukaan Ukrainan maissin viennin keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1,6%. Niinpä vientimäärät voivat kasvaa maatalouden 2024/2025 mukaan 17,2 prosenttia (maataloustilavuodesta 2014/2015) ja olla 19,3 miljoonaa tonnia.

Vuonna 2014 Ukraina ilmoitti WTO: n mukaan maissiksi 49 maahan.

Tärkeimmät vastaanottajamaat olivat Espanja (14,8% kaikista viennistä) ja Egypti (12,5%). Edellä mainittujen kymmenen suurimman joukossa oli myös Kiina, Alankomaat, Etelä-Korea, Italia, Iran, Israel, Portugali ja Tunisia. Muihin maihin, jotka eivät kuulu TOP 10 -verkkoon, osuus kaikista viennistä oli 24,2%.

Corn Export Argentiinasta

Argentiina on myös merkittävä maissiviljelijä. Vuonna 2014 viljantuotannon kaupan määrä oli 15,9 miljoonaa tonnia, mikä on 20,8 prosenttia vähemmän kuin sama indikaattori vuonna 2013. Kolmen vuoden ajan (vuoteen 2009 mennessä) Argentiinasta peräisin olevan maissin vienti kasvoi 86,2 prosentilla 10 vuodella - 48,7 prosentilla vuoteen 2001 mennessä - 45,7 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa Argentiinan osuus maailman maissinviennin rakenteesta oli 11,2%.

Argentiinan maissin tärkeimmät kuluttajat vuonna 2014 olivat Algeria - 3,3 miljoonaa tonnia, Egypti - 1,6 miljoonaa tonnia, Malesia - 1,4 miljoonaa tonnia, Venezuela - 1,1 miljoonaa tonnia ja Marokko - 1,1 miljoonaa tonnia. Suuria toimituksia tehtiin myös Saudi-Arabiassa, Indonesiassa, Perussa, Etelä-Koreassa, Chilessä, Vietnamissa, Jemenissä ja useissa muissa maissa. Yhteensä WTO: n mukaan maissia vietiin Argentiinasta 115 maahan.

Corn Export Ranska

Vuonna 2014 maissin vienti Ranskasta oli 5,8 miljoonaa tonnia, mikä on 7,0% vähemmän kuin vuonna 2013. Yli 5 vuotta he ovat laskeneet 13,4%, 10 vuotta - 2,7% vuoden 2001 lukuihin verrattuna - 16,5%. Ranskan osuus maailmanlaajuisesta maissimyynnistä vuonna 2014 oli 4,1%. Tärkeimmät kuluttajat olivat Espanja - 1,4 miljoonaa tonnia ja Alankomaat - 1,3 miljoonaa tonnia. Suuria määriä maissia vietiin Ranskasta Belgiaan, Saksaan, Iso-Britanniaan, Italiaan, Irlantiin ja useisiin muihin maihin. WTO: n mukaan vuonna 2014 Ranskasta tuotuja maissia vietiin 76 maahan eri puolilla maailmaa.

Maissin maahantuonti maailmassa. Maissintuottajamaat

Maailmanlaajuisen maissimarkkinoiden tuonnin määrä vuonna 2014 oli WTO: n mukaan 141,7 miljoonaa tonnia, mikä on 14,7% enemmän kuin vuonna 2013. 5 vuotta (verrattuna vuoteen 2009) maissin tuonti maailmassa kasvoi 67,2%, 10 vuotta - 76,0% vuoteen 2001 mennessä - 80,5%.

Alla on maissin tuonnin nykyiset ja ennustetut suuntaukset suurimmissa tuojamaille.

Maissintuottajamaat

Vuonna 2014 WTO: n mukaan 205 maata tuotti maissia. Samanaikaisesti 4 maissa tuontimäärät ylittivät 10 miljoonaa tonnia, 26 maassa - 1,0 miljoonaa tonnia.

Tämän viljakasvuston 10 suurimman tuojamaan osuus vuonna 2014 oli 54,9 prosenttia maailmanlaajuisesta tuonnista. Näitä maita ovat Japani, Egypti, Meksiko, Etelä-Korea, Espanja, Iran, Alankomaat, Vietnam, Italia ja Algeria.

Maailman 20 maidontuottajien osuus maissista oli 76,2 prosenttia. Vuoden 2014 loppupuolella TOP-20: ssa oli edellä mainittujen maiden lisäksi Kolumbia, Malesia, Kiina Taipei, Indonesia, Saksa, Venezuela, Saudi-Arabia, Kiina, Peru ja Yhdistynyt kuningaskunta. Muut maat, jotka eivät olleet TOP 20 -alueella, vuonna 2014 olivat 23,8 prosenttia maapallon kokonaistuonnista.

Maissi tuonti Japaniin

Vuonna 2014 Japanista tulee maailman suurin maahantuoja, jonka tuontimäärät ovat 15,0 miljoonaa tonnia, mikä on 4,4% enemmän kuin vuonna 2013. Japanin osuus maailman maissimarkkinoiden tuonnista vuonna 2014 oli 10,6 prosenttia. Vuonna 2014 USA oli avainhankkija maissi Japanin markkinoille - 12,6 miljoonaa tonnia. Suurten määrien maissi tuotiin Brasiliasta - 1,3 miljoonaa tonnia ja Ukrainasta - 0,9 miljoonaa tonnia. TOP-10-maissin toimittajat edellä mainittujen maiden lisäksi ovat Etelä-Afrikka, Argentiina, Venäjä, Romania, Intia, Indonesia ja Peru. WTO: n mukaan maissin kokonaismyynti Japaniin vuonna 2014 oli 24 maasta.

Maissi Tuonti Egyptiin

Egypti on toiseksi maissin maahantuonnin osalta vuonna 2014 - 10,9 miljoonaa tonnia, mikä on 32,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013 tuodut määrät. Egyptin osuus tämän viljakasvien tuonnin rakenteesta vuonna 2014 oli 7,7%. Egyptin tärkeimmät maahantuojat olivat Yhdysvallat - 3,9 miljoonaa tonnia, Ukraina - 2,7 miljoonaa tonnia, Argentiina - 2,1 miljoonaa tonnia ja Brasilia - 1,7 miljoonaa tonnia. Tärkeimpiin tuontimääriin kuuluu myös Romania, Serbia, Turkki, Moldova, Libanon ja Bulgaria. Yhteensä WTO: n mukaan vuonna 2014 maissia tuotiin Egyptiin 17 maasta.

Maissi tuonti Meksikoon

Meksiko sulkee maailman kolmen suurimman maahantuojan. Vuonna 2014 maa tuotti 10,4 miljoonaa tonnia viljaa, mikä on 45,5% enemmän kuin vuonna 2013. Meksikon osuus maissimyynnin kokonaisrakenteesta vuonna 2014 oli 7,3%. Tärkein maissin toimittaja Meksikolle on edelleen Yhdysvallat, joka vuonna 2014 tuotti 10,4 miljoonaa tonnia. Pieninä määrinä toimitukset maissista Meksikon markkinoille olivat myös Argentiinasta, Brasiliasta, Kolumbiasta, Chilestä, Etelä-Afrikasta ja eräistä muista maista. WTO: n mukaan vuonna 2014 maissia tuotiin Meksikosta 9 maasta.

Maissi Tuonti Etelä-Koreaan

Neljännen listan suurimmista maista maahantuojien luettelossa vuonna 2014 on Etelä-Korea, jonka tuontimäärät ovat 10,2 miljoonaa tonnia eli 17,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Etelä-Korean osuus maissimyynnin maailmanlaajuisesta rakenteesta vuonna 2014 oli 7,2%. Yhdysvalloista tuli maidon tärkein toimittaja Korean markkinoille vuonna 2014, 1,4 miljoonaa tonnia. Suurten toimitusten volyymit toteutettiin Brasiliasta - 0,4 miljoonaa tonnia (vuonna 2013 oli avain toimittaja) ja Ukraina - 0,3 miljoonaa tonnia. Venäjä, joka toimitti vuonna 2014 lähes 0,2 miljoonaa tonnia maata Etelä-Koreaan ja Argentiinaan, 0,1 miljoonaa tonnia. Pienemmissä määrissä maissia tuotiin Serbia, Etelä-Afrikka, Romania, Australia, Bulgaria ja useat muut maat. Vuonna 2014 WTO: n mukaan maissi tuotiin Etelä-Koreaan 17 maasta.

Maissi Tuonti Espanjaan

Sulkee maailman viidestä suurimmasta maahantuojien maahantuonnista Espanjassa. Vuonna 2014 maa tuotti 6,3 miljoonaa tonnia, mikä on 13,3% enemmän kuin vuonna 2013. Espanjan osuus tämän viljakasvien tuonnin rakenteesta oli 4,4%. Tärkeimmät toimittajat ovat Ukraina (0,5 miljoonaa tonnia), Ranska (0,4 miljoonaa tonnia), Yhdysvallat (0,1 miljoonaa tonnia) ja Kanada (0,1 miljoonaa tonnia). Toimitukset tehtiin myös Romaniasta, Bulgariasta, Brasiliasta, Serbiasta, Venäjältä, Saksasta ja muista maista. Yhteensä WTO: n mukaan vuonna 2014 maissi tuotiin Espanjaan 34 maasta.

Viljan maissimarkkinoiden arviointi Venäjällä

Viime vuosina Venäjän maissimarkkinat ovat kasvaneet. Vuonna 2016 Rosstatin alustavien tietojen mukaan maata keräsi 13,8 miljoonan tonnin ennätyskorjuun (lopullinen ennuste on 14,11 miljoonaa tonnia). Vuodesta 2011 lähtien vienti on kasvanut yli 6 kertaa. Lisäksi markkinoiden kasvua edesauttaa merkittävästi kotimainen kulutus, joka erottaa maissimarkkinat useimmilta Venäjän viljamarkkinoilta.

viljelyala

Rosstatin alustavien tietojen mukaan vuonna 2016 vilja-alan viljelyala oli 2887 tuhatta hehtaaria. Venäjän kasvin viljelyala on kasvanut vuosittain seitsemän vuoden ajan. Vuodesta 2009 alue on kasvanut 111,5 prosentilla, mikä on enemmän kuin kaksinkertaistunut. Verrattuna vuoteen 2015 indikaattori kasvoi 4,1% verrattuna vuoteen 2014 - 7,4%.

Kuva 1. Ruohon kylvöalueet Venäjällä, vuosina 1990-2016, tuhat tonnia

Krasnodarin alue on myöntänyt suurimman osan Venäjän viljan viljelyalasta. Tämän alueen osuus koko rakennelmasta on 22,4 prosenttia eli 621,5 tuhatta hehtaaria (vuoden 2015 tiedot). Maissin viljelykasvien toisella ja kolmannella paikkakunnalla on Voronezhin alue (242,1 tuhatta hehtaaria) ja Rostovin alue (233,6 tuhatta hehtaaria), joiden osuus on 8,7% ja vastaavasti 8,4%.

Kuva 2. Venäjän TOP-10 alueet viljan maissi, 2015000 hehtaaria

Maailman viljelykasvien määrän mukaan Venäjä on toisen kymmenen alussa. Suurin osa viljelykasvien viljelyalueista on Kiina ja Yhdysvallat - yli 37,1 miljoonaa hehtaaria ja 33,6 miljoonaa hehtaaria. Puolet viljelykasvien määrä Brasiliassa, kolmanneksi kolmanneksi, on 15 miljoonaa hehtaaria. Tätä seuraa Intia, Meksiko, Nigeria, Argentiina, Ukraina, Tansania, Indonesia.

Kuva 3. Maissin viljelymaiden maat, 2014, tuhat hehtaaria

Corn Reeds

Maataloustuotteiden sadonkorjuun alustavien tulosten mukaan Venäjä laski maissia 5% enemmän maata kuin viime vuonna - 13,8 miljoonaa 13,2 miljoonaa euroa. Toimialan asiantuntijoiden mukaan lopullisen tuloksen pitäisi olla ennätyksellinen nykyajan Venäjän historiassa merkitsee 14,11 miljoonaa tonnia. Viimeisen seitsemän vuoden aikana, lukuun ottamatta vuosina 2010 ja 2014, bruttokansantuotanto on kasvanut. Suurin kasvu oli vuonna 2011 (+ 125,7%) ja vuonna 2013 (+ 41,6%).

Kuva 4. Brutto maissituotos Venäjällä vuosina 1990-2016, tuhat tonnia

Franchising-ja tavarantoimittajat

Maatalouden järjestöt tuottavat suurimman osan viljan viljelystä, jonka osuus on 91,7 prosenttia eli 9457 tuhatta tonnia (vuoden 2015 tiedot). KFH: n ja PI: n osuus on 7,7%, kotitalouksien palkkioiden osuus on vähäinen ja on vain 0,6%.

Kuva 5. Viljan kertymän rakenne maatilojen tyypin mukaan, 2015, tuhatta tonnia

Viime vuosien kasvuvauhti liittyy maatalouden valtion tukeen. Erityisesti maatalouden kehittämistä koskevan valtion ohjelman ja maataloustuotteiden, raaka-aineiden ja elintarvikkeiden markkinoiden sääntelyn täytäntöönpanemiseksi vuosina 2013-2020. "Kasvatus- ja siementuotannon kehittämisstrategiat vuoteen 2020 asti" sekä kohdennettu ohjelma "Maissin viljan tuotanto ja jalostus Venäjän federaatiossa 2013-2015". Asiantuntijat ennustavat bruttomaksujen kasvavan edelleen 18,5 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.

Kuva 6. Viljellyn maissin tuotos maatalouden organisaatioissa, 2005-2015, tuhat tonnia

Venäjän alueiden parhaat tuotantoindikaattorit voivat ylpeillä Krasnodar-alueella, jossa tuotetaan yli neljäsosa maapartan viljasta tai 3,3 miljoonaa tonnia. Toinen palkkion osuus on Voronezhin alue, jonka indikaattori on 1,1 miljoonaa tonnia, kolmanneksi - Belgorodin alueella 997 tuhatta tonnia.

Brittimaksujen osalta TOP 10 -alueisiin kuuluu myös Kurskin alue, Stavropolin alue, Kabardino-Balkaria-tasavalta, Tambovin alue, Rostovin alue, Lipetskin alue ja Pohjois-Ossetian ja Alankan tasavalta. Kymmenen parhaan maan osuus maissintuotannosta on 78,3 prosenttia.

Kuva 7. Venäjän TOP-10 alueet bruttojalan maissi, 2015, tuhatta tonnia

Maissin tuotannon maailmanlaajuinen johtaja on Yhdysvallat, jossa korjataan yli 361 miljoonaa tonnia. Merkittävimmät luvut ovat myös Kiina (216 miljoonaa tonnia) ja Brasilia (79 miljoonaa tonnia). Kymmenestä kymmenestä maasta on indikaattoreita 14 - 33 miljoonaa tonnia.

Kuva 8. Johtavat maat maissin keräämisessä, 2014, tuhatta tonnia

Maissin tuotto Venäjällä vuonna 2016 oli 54,6 senttiä hehtaaria kohden eli 10,7% enemmän kuin vuotta aiemmin. Rosstatin mukaan tämä on korkein luku koko maan nykyaikaisessa historiassa. Vuodesta 1990 lähtien maissin alhaisin saanto oli vuonna 1998 - 16,3 c / ha, suurin tuotto vuoteen 2016 saakka oli vuonna 2013 - 50,1 c / ha. Venäjän alueiden tuotannon johtaja on myös Krasnodar-alue, jossa on kerätty 73,3 senttimetriä hehtaarilta.

Kuva 9. Maissin tuotos Venäjällä kaikentyyppisissä maatiloissa vuosina 1990-2016 t / ha

Verrattuna muihin maihin maissin tuotto Venäjällä on vähäistä. Keskimääräinen tuotto 5 vuodeksi (laskettuna ilmastokertoimen tasoittamiseksi) oli 41,9 tuhatta tonnia - tämä on maailman 69-paikka elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO: n (2010-2014) mukaan. Niinpä Lähi-idän maissa, joissa käytetään tippuvirtaustekniikkaa aktiivisesti, maissin viljely on 5-7 kertaa korkeampi kuin Venäjällä. 2,5-3-kertainen tuotto maamme on edellä Euroopan maissa, kuten Belgiassa, Espanjassa ja Alankomaissa.

Kuva 10. Maailman 15 huippuosa maissin tuotosta, 2010-2014, c / ha

Lähde: FAO: n tiedot

KUIVA KULUTUS

Alan asiantuntijoiden mukaan vuoden 2016 loppuun mennessä maissin kotimainen kulutus on 9,16 miljoonaa tonnia. Tämä on 360 tuhatta tonnia korkeampi kuin vuosien 2011-2015 keskimääräinen kotimainen kulutus. On huomattava, että maissimarkkinat ovat yksi harvoista, joissa bruttomarginaalit kasvavat paitsi viennin kasvun lisäksi myös kotimaisen kulutuksen kasvun takia. Vertailun vuoksi vuosien 2001-2005 keskimääräiset vuotuiset hinnat olivat 3,2 kertaa alemmat kuin nykyinen. Vuoteen 2020 mennessä kotimaisen kulutuksen ennustetaan olevan 10,9 miljoonaa tonnia.

JUURIEN VIENTI JA TUONTI

Venäjän maissimarkkinat ovat viime vuosina olleet yhä vientiin suuntautuneempia. Jos vienti vuonna 2011 oli 722,7 tuhatta tonnia, vuoteen 2015 mennessä se oli kasvanut 3702,4 tuhanteen tonniin. Maidon vientiä koskevat lopulliset luvut vuodelle 2016 eivät ole vielä nimettyjä, mutta ennustetaan olevan 4,9-5,4 miljoonaa tonnia, mikä merkitsee vielä 32-46 prosentin lisäystä. Viennin lisääntymisen tärkeimpiä syitä ovat ruplan devalvaatio, ennätykselliset bruttomaksut, korkeat maailmanmarkkinahinnat ja maissin kysynnän kasvu ulkomailla. Asiantuntijat ennustavat, että viennin kasvu jatkuu edelleen - jopa 7 miljoonaa tonnia vuoteen 2020 mennessä.

Nykyisen maatalouden aikana viennin kasvu myös kirjataan. Helmikuun 1. päivään 2017 mennessä vienti oli 2,88 miljoonaa tonnia, mikä on lähes 39% korkeampi kuin viime kaudella. Viljan laadun arviointikeskuksen tiedot osoittavat, että Venäjältä vietiin heinäkuusta 2016 tammikuuhun 30 päivään 2017 mennessä 3,1 miljoonaa tonnia maissia. Suurin osa maissista lähetettiin Iraniin, Etelä-Koreaan ja Turkkiin - 590, 498 ja 360 tuhatta tonnia.

Venäjälle ei ole käytännössä mahdollista myydä maissia. Vuosina 2011-2015 tuonnin osuus oli vain 0,3-1,6% bruttokokoelmasta Venäjällä. Suurten määrien laajentamisen yhteydessä maissamme lähetetään vain siemeniä viljan kylvämiseen.

Maissinvienti Venäjältä rikkoo rekistereitä

Vuonna 2018 Venäjältä vietiin 715 tuhatta tonnia viljaa, joka oli uusi kuukausimaksimi. Operatiivisten tietojen mukaan ennätykselliset 4,2 miljoonaa tonnia (+ 2% hkg) vietiin 1 päivästä huhtikuuta 11 päivään, SovEcon-virasto raportoi.

Syynä korkeisiin vientimääriin on Mustanmeren maissin lisääntynyt kysyntä. Kysynnän tärkein generaattori on Kiina, joka ostaa aktiivisesti ukrainalaista maissia, mukaan lukien vaihtoehtona amerikkalaiselle. Tämä tukee Venäjän maissin hintoja, joita ei (lukuun ottamatta DFO: tä) voida kuljettaa Keski-kuningaskuntaan kasvien terveystodistusten puutteen vuoksi.

Maailman maissia kasvattavat johtajat

Vuosittain maailma tuottaa enemmän maissi kuin muilla viljoilla. Sen bruttoaste kaikissa maissa kaudella 2016/17. oli 1067 miljoonaa tonnia eli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015/16.

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (YK: n PSP) ennusteiden mukaan tämän viljan viljelyn määrä maailmassa kasvaa vuosittain. Tietenkin maat, joilla on suotuisampi lauhkean ilmaston, saavat enemmän maissituotantoa.

Maailman johtava maissintuotanto:

 1. Yhdysvallat
 2. Kiina
 3. Brasilia
 4. Euroopan unioni
 5. Argentiina
 6. Ukraina
 7. Meksiko
 8. Intia
 9. Kanada
 10. Venäjä
 11. Etelä-Afrikka

11. Etelä-Afrikka

Vuonna 2016 Etelä-Afrikan sadonkorjuun arvioinnista vastaavan kansallisen komitean analyytikoiden viimeisimmän raportin mukaan maan maissituotanto oli 7,78 miljoonaa tonnia. Tämä on 21 prosenttia vähemmän kuin edellisellä 2015. Tällainen sadon heikkeneminen johtuu alueen kuivuudesta.

YK: n PSO: n analyytikot ennustavat, että tämän vuoden loppuun mennessä 2017 tuotanto kasvaa 13 miljoonaan tonniin. Tämä on 60 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2016. Tämä johtuu suotuisista olosuhteista maissin kasvulle. Vuonna 2016 maissi kylvettiin 3,1 miljoonaa hehtaaria Etelä-Afrikassa. Näistä 1,9 miljoonaa hehtaaria maanomistajia kohdennettiin valkoiseen maissiin ja 1,2 miljoonaa hehtaaria keltaiseksi.

10. Venäjä

Viime vuosina Venäjä on näyttänyt hyviä tuloksia maissin keräämisestä. Vuonna 2017 sen bruttotuotos oli ennätys 15,3 miljoonaa tonnia. Verrattuna vuoteen 2016 luku kasvoi lähes 11 prosenttia. Edellisenä vuonna kerättiin 13,8 miljoonaa tonnia viljaa. Maissikasvuston kasvu ei ole vahingossa.

Venäjä on toteuttanut maatalouden valtion tukiohjelmia. Vuonna 2018 ennusteiden mukaan maissintuotannon määrä kasvaa Venäjällä vielä 1 miljoonalla tonnilla ja on 16 miljoonaa tonnia. Viljaa viljellään onnistuneesti Krasnodarin alueella. Tällä alueella suurin osa kylvämiseen tarkoitetuista alueista on 621,5 tuhatta hehtaaria eli 22% kaikista Venäjän maissipelloista. Toiseksi suurin alue, jolla on suotuisa ilmapiiri, on Voronezhin alue - 242 tuhatta hehtaaria eli 8,7 prosenttia maissin kylvöalueista. Rostovin alueella viljelykasveja on 233,6 tuhatta hehtaaria, mikä on 8,4%.

9. Kanada

Kanadaa pidetään yhtenä johtavista maista viljojen tuotannossa. Erityisesti kehittynyt maatalouden kolmessa maakunnassa on Saskatchewan, Alberta ja Manitoba. Tuotannon ja rehuviljan tuotto kasvaa joka vuosi. Puolet kasviperäisistä maataloustuotteista viedään. Vuodesta 2016-2017 Kasvatetun maissin kokonaismäärä oli 13,5 miljoonaa tonnia. Ensi vuonna odotetaan nousevan 15 miljoonan tonnin tuottoon.

8. Intia

Maatalous on Intian talouden tärkein sektori, ja se keskittyy pääasiassa kasvintuotantoon.

Intiassa on riittävän suuri potentiaalia viljata maissia suuria määriä. Sitä ei kuitenkaan käytetä täydellä kapasiteetilla. Tämä johtuu tämän maatalouden alan rahoituksen ja maan nykyisen sosioekonomisen tilanteen tehottomuudesta. Tänään Intiassa tuotetaan 26 miljoonaa tonnia maissia (tiedot vuodelta 2017). Seuraavassa 2018 ennusti lasku tuoton tasolla 25 miljoonaa tonnia.

7. Meksiko

Meksikossa tärkeimmät viljelykasvit ovat maissi, vehnä, palkokasvit, soijapavut ja riisi. YK: n PSO-ennusteiden mukaan kauden 2016/2017 loppuun mennessä. maissituotanto on 27,4 miljoonaa tonnia, mikä on 5,5% enemmän kuin vuonna 2015 (25,9 miljoonaa tonnia). Tämä johtuu riittävästä sademäärästä kuluvan kauden aikana. Meksikossa kuitenkin istutettujen viljelyalueiden maissia on vähennetty. Tältä osin maahantuotujen maissin odotettu kasvu. Tuonti tapahtuu yleensä Yhdysvalloista, Argentiinasta ja Brasiliasta.

6. Ukraina

Maissintuotanto on Ukrainan kannalta erittäin tärkeää. Vuoden 2017 tietojen mukaan maassa tuotetaan 28 miljoonaa tonnia viljaa, mikä on 20% enemmän kuin viime vuonna 2016.

Hyvä sadon ansiosta Ukraina lisää maissivientiä. Vuonna 2017 lähetettiin 19,5 miljoonaa tonnia ulkomaille. Ukrainan viljelyä helpotetaan sopivilla sääolosuhteilla ja suotuisalla maaperällä.

5. Argentiina

Argentiinassa oleva maissi on maan kannattavin viljelykasvi. Tärkeä rooli tässä oli vientitullien poistaminen. Vuoden 2016/2017 huippukauden loppuun mennessä Argentiinan maissin määrä on 40 miljoonaa tonnia. Etelä-Amerikassa viljelty maissin pinta-ala on 5 miljoonaa hehtaaria, ja sitä on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa. Tämän viljakasvien pohjoispuolella sijoitetaan myös vehnän kylvämiseen. Argentiinalla on pitkä kylvöaika syyskuusta joulukuuhun. Kaikki tämä edistää sadon kasvua tulevaisuudessa. Ennusteiden mukaan kaudella 2017/2018. tuotantomäärä nousee 46 miljoonaan tonniin.

4. Euroopan unioni

Euroopan unioni on maailman tärkein viljan, myös maissin tuottaja. Tuotannon johtajat ovat Ranska ja Saksa. 27 maata harjoittaa silakan viljelyä, johon liittyy vuosittain 5 miljoonaa hehtaaria. 5 miljoonaa hehtaaria kohdennettiin viljelykasvien viljelyyn. Vuonna 2017 maissin brutto korjuu oli 60,7 miljoonaa tonnia. Seuraavassa 2018 luvulla ennustetaan nousevan 63,5 miljoonaan tonniin.

3. Brasilia

Brasilia on yksi kolmesta parasta maata, jotka viljelevät maissia. Tämän viljan tuotannon määrä vuonna 2017 oli 97 miljoonaa tonnia, mikä on 41 prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden 2016 tulos. Tämä johtuu uusien viljelyalueiden viljelystä sekä edullisista sääolosuhteista, joiden avulla voit kerätä jopa kaksi sadosta vuodessa. Maissi, joka vie puolet pinta-alasta, kasvatetaan pavut ja manirkki.

2. Kiina

Noin 30 vuotta Kiinassa on ollut vakaa viljantuotannon johtava asema maailmassa. Tämän maan maissia tuotetaan 219 miljoonaa tonnia (vuoden 2017 tietojen mukaan). Sen saanto on kuitenkin heikentynyt. Vuonna 2016 tuotettiin 224,6 miljoonaa tonnia maissia. Tämä on vaikuttanut Kiinan maatalouspolitiikkaan viime vuosina. Kasvien pinta-ala pienenee, viljan hinnan lasku. Valtiontuen prioriteetti on tällä hetkellä vehnäntuotannon tuki.

1. Yhdysvallat

Yhdysvallat on nykyään maailman johtava maissin tuottaja ja viejä, ja niiden osuus maailman tuotannosta on 36 prosenttia. Vuonna 2017 maissin kokonaismäärä Yhdysvalloissa oli 384,4 miljoonaa tonnia. YK: n PSC-ennusteiden mukaisesti vuonna 2018 sen tuotanto Yhdysvalloissa vähenee 27 miljoonalla tonnilla ja on 357,2 miljoonaa tonnia, koska maassa he vähentävät maissin kylvöalaa ja haluavat kannattavampia kasveja.

Maapallon viljelyn ennustukset maailmassa vuonna 2018 ovat negatiiviset trendit vuoteen 2017 verrattuna. Syynä tähän on maissintuotannon ennustettu väheneminen Yhdysvalloissa, koska maan siirtyminen kannattavampiin viljelykasveihin.

Maissinviejät maailmassa

Maissin viennin kuluvan maatalousvuoden 1. helmikuuta mennessä oli 2,88 miljoonaa tonnia, mikä on lähes 39% korkeampi kuin viime kaudella. Maa- ministeriö ilmoittaa, viitaten FCS: n operatiivisiin tietoihin. Viikkoa aiemmin maissivienti ylitti kauden 2015/16 kaudella 41%. Yhteensä tammikuussa Federal Grain Quality Assessment Centerin alustavien tietojen mukaan 554 tuhatta tonnia maissia vietiin, mikä on 68 prosenttia enemmän kuin tammikuussa 2016, jolloin vienti oli 329 tuhatta tonnia.

Maataloustuotteiden sadonkorjuun alustavien tulosten mukaan vuonna 2016 maissia korjataan maissilla 5% enemmän kuin edellisvuonna, 13,8 miljoonaa tonnia 13,2 miljoonaa tonnia. ProZernon mukaan maissin kokonaissato on 14, 11 miljoonaa tonnia kotimaista kulutusta 9,16 miljoonaa tonnia ja vienti 4,9 miljoonaa tonnia. "Kuluvana vuonna kerätyt sadot, mukaan lukien maissi, riittävät vastaamaan kaikkiin maan tarpeisiin, joten on tärkeää toteuttaa vientisuunnitelmia", sanoo "Agroinvestor" presidentti Kansallinen unioni viljan tuottajat Pa söi Skurihin. "Tosiasia on, että realisoitumattomalla jyvien ylijäämällä voi olla erittäin kielteinen vaikutus kotimaisiin viljan hintoihin, mikä tapahtui useita kertoja aiempina vuosina."

"SovEcon" arvioi aikaisemmin maissin korjuun 14,6 miljoonalla tonnilla ja, kuten "SovEcon" Andrei Sizovin toimitusjohtaja totesi, nämä tiedot ovat edelleen tärkeitä. "Maissivarastot ovat edelleen korkeat ja huomattavasti korkeammat kuin viime vuoden. Lisäksi tulevina kuukausina maissin korjuu jatkuu paikoissa, sillä tähän asti sen osuus Keski-Chernozemin alueelle jää epäselväksi, hän kommentoi Agroinvestorille. "Ja luultavasti Rosstatin ilmoittamat luvut sadon alustavissa tuloksissa lisääntyvät merkittävästi maaliskuussa, jolloin lopulliset tuoton tiedot vapautetaan."

Viimeisimpien SovEconin ennusteiden mukaan maissiviljeltyjen määrien määrä on 5,4 miljoonaa tonnia. "Tammikuun 20. päivänä päivitimme ennusteemme ja lisäsimme hieman vientiluvuttamme 5,3 miljoonasta tonnista 5,4 miljoonaan tonniin. ennätystuloksen koko historialle ", sanoi Sizov. Hänen mukaansa perustuu ennätys sato, jossa varannot kunnes kaikki on rauhallista, mutta asiantuntija ei sulkenut pois toistaa viime kauden, kun koska suuri vienti Venäjälle on saavuttanut uuden maatalousvuonna alhainen varastot, mikä hintoja suurin osa kotimaan markkinoilla nousi voimakkaasti. "Periaatteessa tämä tilanne on mahdollinen. Vienti etenee todella korkealla, ja voidaan olettaa, että ne pysyvät ennallaan. Tämä teoriassa voisi johtaa siihen, että meillä on toistaminen skenaario edellisen vuoden, eli pereeksport - ehdottaa Sizov. - viejät päätökseen liikaa myyntisopimusten vakuudettomien maissia, ja sen seurauksena jahtasivat häntä lopussa kauden ja kärsi erittäin suuret tappiot toimituksissa. "

Viljanviljelijöiden kansallinen unioni kuitenkin uskoo, että nyt tilanne, jossa maissin pulaa maassa ei ole, ei ole näkyvissä. Syynä ovat alhaiset maailmanmarkkinahinnat viljan tuottavien johtavien maiden korkeiden tuottojen taustalla. "Tältä osin uskomme, että viljan viennin yleinen nykyinen kausi on ennustettu luku ja erityisesti maissia toistetaan hieman ylijäämäisellä viime kaudella, kun noin 5 miljoonaa tonnia maataloustuotetta lähetettiin ulkomaille" - totesi Skurikhin. USDA ennustaa Venäjän viennin tänä vuonna 5,3 miljoonalla tonnilla, yhteensä maissintuotanto on 15,5 miljoonaa tonnia ja kotimainen kulutus 9,6 miljoonaa tonnia.

Federal Grain Quality Assessment Centerin mukaan 1. heinäkuuta 2016 ja 30.1.2017 välisenä aikana Venäjältä vietiin 3,1 miljoonaa tonnia maissia. 589,9 tuhatta tonnia vietiin pääasiassa Iraniin, 498,2 tuhatta tonnia Etelä-Koreaan ja 360,2 tuhatta tonnia Turkkiin. Lisäksi vuoden 2017 alkupuolella Venäjä alkoi viedä maissia Senegaliin. Venäjän vientikeskuksen mukaan Novorossiyskin satamaan lähetettiin 3,5 tuhatta tonnia tähän maahan, ja Vietnamille toimitettiin 63,6 tuhatta tonnia. Maa- ja metsätalousministeriön ennusteen mukaan Venäjän viljan vienti koko nykyisen maatalousvuoden aikana on 37,5 miljoonaa tonnia, kun se vuotta aiemmin oli 33,9 miljoonaa tonnia. Maissinvienti kaudella 2015/16 oli 4,7 miljoonaa tonnia, toinen 24,5 miljoonaa tonnia vehnää ja 4,2 miljoonaa tonnia ohraa.

Maailman maissintuotanto

Lisää maissi tuotetaan vuosittain kuin mikään muu vilja. Noin 850 miljoonaa tonnia maissia tuotetaan 162 miljoonan hehtaarin alueelta, jonka keskituotos on 5,2 t / ha.

Suurin osa maissista viljellään Yhdysvalloissa ja Kiinassa, mikä vastaa 37 ja 21% maailman maissintuotannosta. Yhdysvallat, Argentiina ja Brasilia ovat maissin tärkeimmät viejät. Vuonna 2010 nämä maat vienivät yli 70 miljoonaa tonnia maissia. Meksiko on toiseksi suurin tuojamaa maailmassa, joka ostaa maissia Yhdysvalloista ja Argentiinasta.

Yhdysvallat on myös maailman johtava rehukamaiden tuottaja, jonka pinta-ala on yhteensä 2,6 miljoonaa hehtaaria, mikä on alle 10 prosenttia pienempi kuin viljamuroissa oleva alue.

Euroopan unionin 27 maata jalostaa maissia noin 5 miljoonan hehtaarin suuruiselle vuodenaikojen tuotantoalueelle ja samalla viljojen maidontuotantoon. Saksa ja Ranska ovat EU: n rehuviljojen tärkeimmät tuottajat.

lisäksi

Lue, miten kasvin ravitsemus vaikuttaa:

Ruokakasvit

kulttuuri

lannoitteet

Työkalut ja palvelut

Lannoitteen turvallisuutta

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa suostut siihen, että voimme tallentaa ja käyttää evästeitä laitteellasi. Näytä evästeasetukset

Miten ja missä maissi kasvaa ja sen tuotanto Venäjällä ja muissa maailman maissa: maat viejät

Maissi viljelykasveina on suosittu monissa maissa ja sen tuottaminen suuressa mittakaavassa määrittelee maatalouden kehityksen tason Venäjällä ja muissa maailman maissa. Miten ja missä maissi kasvaa, missä määrin sitä tuotetaan Venäjällä ja maailmassa, ja näet tärkeimmät maat, jotka tuottavat maissia artikkelissa.

Tästä artikkelista opit:

Miten maissi kasvaa

Maissien kasvitieteellinen kuvaus määrittelee sen vuosittaisena yksivärisenä kasveina, jossa on pitkä epätäydellinen karva, johon on sijoitettu 8 - 45 lehtipinta, jotka pystyvät kasvamaan jopa metrin pituiseksi ja 12 cm leveiksi.

Kuva: Miten maissi kasvaa

Hyvää kasvua varten maissille on annettava runsaasti valoa erityisesti kasvukauden alkuvaiheessa. Tämä on yksi syy, miksi neliön sisäkkäisiä pidetään parhaimpana tapana istuttaa kasvi. Kasvin säilyttämiseksi on yhtä tärkeää poistaa huolellisesti rikkakasvit, jotka haittaavat nuorten kasvien kehitystä.

Maissi on paljon vaativampaa lämmittää kuin useimmat muut viljat. Esimerkiksi kylvettäessä vehnää ja maissia samanaikaisesti ensimmäinen kasvaa nopeammin, kun maa kuumenee + 2 ° C: een, ja toinen odottaa lämpenemistä + 8 + 10 ° C: een. Laajakuljetukset voivat siirtää pieniä kevätjäämiä alaspäin -3 ° C: seen, mutta jo tunkeutuneet kasvit kuolevat -1 ° C: seen, kun lämpötila laskee kesäkuun lopulla.

Yksivärinen kasvi vaatii ristipölytyksen istutuksen vähintään 4 riviä. Muussa tapauksessa puutarhuri joutuu käsin keräämään siitepölyä ja kaataa naishankojen kukkuloille. Luonnossa ei ole tapauksia, joissa pölyttäisivät samankaltaisesta kasveista peräisin olevia urospuolisia kukintoja, toisin sanoen puhdasta itsepölytystä.

Maissijuurtajärjestelmä voi saavuttaa 1,5 metrin syvyyden, jolloin on tärkeää saada lisää kosteutta, mutta sen pääosa on pinnalla. Kasvun aikana juuret nousevat korkeammiksi, mikä johtuu myös voimakkaasta ilman tarvetta. Joissakin lajikkeissa muodostuu maapohjan juuret, jotka tukevat raskasta varren putoamiselta.

Mihin maaperään tarvitaan maissi

Paras ilmanotto laajalle maissijärjes- telmälle on tarjolla irrallisina puhtaina maissa, joissa on syvä humus, runsaasti kosteutta ja ravinteita. Sopiva happamuus on 5,5-7 pH. Näyttää siltä, ​​että nämä ovat hiekkaisia, tummanharmaita ja tummia kastanjameltoja, tulva-alueita ja mustia maaperämaita. Rehuviljelmillä on suuri saanto tyhjennettävissä turve- ja suolistosolustossa.

Kuva: Maissisiemenen passiota avoimessa maassa

Viljan aktiivisuus ja sen itävyysaste riippuvat maaperästä, jossa maissi kasvaa. Alkiot tässä vaiheessa imevät suuren määrän happea ja niiden täydellinen ilmastus on 18-20% tasolla. Kun indikaattori on alle 10%, juuret kasvavat paljon hitaammin tai lopettavat kokonaan.

Kuinka paljon maissi kasvaa?

Nopeasti kypsytettävien lajikkeiden kysyntä johtuu myös siitä, että lämpötilaolosuhteet rajoittavat ajanjaksoa, kun maa on sopivassa viljelyssä.

Pohjoisilla leveysasteilla viljellään myös maissia, mutta suuri osa kokonaistuotannosta tulee rehuviljelmistä.

Kuva: missä maissi kasvaa

Myös viljelykasvien viljelykasvien viljelyalueilla, joilla on lyhyt lämmin aika, viljellään myös kylvämiseen kylvöä varten. Maissin siementen ja taimien istuttaminen tapahtuu pääsääntöisesti toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa ja satoaika elokuusta syyskuuhun.

Voiko maissi kasvaa ilman henkilöä?

Nykyinen kasvitieteellinen luokittelu kuvaa kolmea villityyppistä maissia, mutta niille on ominaista vain maissilajit, jotka ovat tunnettuja muinaisista ajoista viljelykasveina. Tästä näkökulmasta villikasvituista maissista ei ole tiedossa tänään.

Maissilla ei myöskään ole nykyisin maapallon esiasteita, joten uskotaan, että se on peräisin maissimaisesta kasveista, joka katosi ennen perinnöllisen lajin viljelyä.

Monien silminnäkijöiden mukaan maapallon maissia on nykyään maailmassa. Usein tämä tapahtuu hylättyjen tai "lepäävien" alueiden kohdalla, joissa kulttuuria aiemmin kasvatettiin. Totta, kehitykselle ja täysi kypsyydelle sopivat olosuhteet ovat hyvin harvinaisia.

Missä maissi kasvaa: tuottavat maat

Karibian rannikolla viljellyn maissin, historiallisen kotimaissakin, voidaan verrata samankaltaisiin ilmasto-olosuhteisiin kasvatettuja lajikkeita. Siksi yksi maailman johtajista maissin viljojen tuotannossa on Kiinassa. Luonnon ja ihmisen luonteenomaiset edellytykset luodaan Brasiliassa, Argentiinassa, Keski-Amerikassa, Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Intiassa.

YK: n (Independent States of Commonwealth) FAO: n (elintarvike- ja maatalousjärjestö) toimittamien tietojen mukaan Ukraina saavuttaa suurimman menestyksen maissin tuotannossa, joka vuosittain sijoittaa maailmanlaajuisesti 5 - 6 Yhdysvaltain, Kiinan, Brasilian ja Argentiinan jälkeen.

Top 10 johtavat valtiot ovat Intia, Meksiko, Indonesia, Ranska ja Kanada. Venäjän federaatio on 12. sijalla tässä luettelossa. Myös IVY-maita, jotka tuottavat yli miljoona tonnia maissia vuodessa, kuuluu myös Valko-Venäjän tasavaltaan.

Kuva: missä kuukaudessa kerätään maissia

Itsenäisten valtioiden yhteisömaiden kokonaistuotanto on noin 47 miljoonaa tonnia. Tämä osuus on hieman yli 4,6 prosenttia maailmanlaajuisesta tuotannosta. Euroopan unionin maat tuottavat yhteensä lähes 1,5 kertaa enemmän - 66,5 miljoonaa tonnia (

Maissinviejät

Eri lajikkeiden maissintuotannon mannerten määrä:

Top