logo

Artikkelin materiaaleihin sisältyy tietoja maissin tuotannosta maailmassa, on laadittu tärkeimmät maat - tuottajat maissia vuosina 2001-2014, tuotannon ennuste vuoteen 2025 asti. Artikkeli valmistivat AB-Center Agribusiness Expert Analysis Centerin asiantuntijat, jotka perustuivat Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), Yhdysvaltain maatalousministeriön (USDA) ja Rosstatin tammikuussa 2016 tekemien tilastotietojen perusteella.

Maissintuotanto maailmassa

Maissintuotanto maailmassa kasvaa. Vuonna 2014 FAO: n mukaan se oli 1 021,6 miljoonaa tonnia. Tämä on 0,5% enemmän kuin vuonna 2013. Viiden vuoden ajan (vuoteen 2009 verrattuna) viljantuotannon määrä maailmassa kasvoi 24,6%, 10 vuotta (vuoteen 2004 mennessä) - 40,1% verrattuna vuoden 2001 lukuihin - 66,0%.

USDA: n mukaan maailmanlaajuinen maissituotanto maataloustuotannossa 2014/2015 kasvoi hieman edellisvuodesta 0,1% ja oli 990,3 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon arvioitiin pienenevän 1,0%: lla 980,1 miljoonaan tonniin. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta saman lähteen mukaan maailman maissin tuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1,5 prosenttia. Niinpä maatalouden 2024/2025 maissialan tuotanto kasvoi 15,5 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna), ja sen määrä on 1 143,3 miljoonaa tonnia.

Maidontuottajamaat

Vuonna 2014 maissia viljeltiin yli 160 maassa eri puolilla maailmaa. Samanaikaisesti 2 maissa tuotantomäärät ylittivät 200 miljoonaa tonnia, 11 maassa yli 10 miljoonaa tonnia.

Maailman 10 suurimman maidontuottavan maan osuus vuonna 2014 oli 79,4 prosenttia maailmanlaajuisesta tuotannosta. Näitä maita ovat Yhdysvallat, Kiina, Brasilia, Argentiina, Ukraina, Intia, Meksiko, Indonesia, Etelä-Afrikka, Romania. Maailman 30 suurimman maata tuottavan maissin osuus oli 92,4 prosenttia. Yläosassa 30 vuonna 2014 edellä mainittujen maiden lisäksi Kanada, Venäjä, Nigeria, Unkari, Italia, Serbia, Filippiinit, Etiopia, Tansania, Turkki, Egypti, Vietnam, Saksa, Thaimaa, Pakistan, Espanja, Puola, Malawi, Kenia ja Sambia.

Alla on esitetty nykyiset ja ennustetut suuntaukset maissin tuotannossa viidessä suurimmassa tuottajamaassa vuoden 2014 loppuun mennessä.

USA: n maissintuotanto

Yhdysvallat on maailman tärkein maissin tuottaja ja viejä. Vuonna 2014 Yhdysvaltojen osuus viljantuotannon maailmanlaajuisesta tuotannosta oli 35,3%, tuotannon määrä oli 361,1 miljoonaa tonnia eli 2,1% korkeampi kuin vuonna 2013. USA: ssa maissintuotannon määrä kasvoi 5 vuodella (vuoteen 2009 verrattuna) 8,6 prosentilla 10 vuodeksi (vuoteen 2004 mennessä) 20,4 prosentilla vuoteen 2001 mennessä 49,6 prosentilla.

USDA: n mukaan maissintuotanto Yhdysvalloissa maataloustuotannossa 2014/2015 kasvoi edellisvuodesta 3,5% ja oli 366,0 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon odotetaan laskevan 6,7 prosentilla 341,5 miljoonaan tonniin. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta, saman lähteen mukaan, keskimääräinen vuotuinen kasvu maissintuotannossa Yhdysvalloissa on 0,5 prosenttia. Niinpä viljelyn vuoteen 2024/2025 mennessä maissintuotannon määrä kasvaa 4,7 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) ja nousee 383,2 miljoonaan tonniin.

Maissintuotanto Kiinassa

Kiina on toiseksi suurin maissin tuottaja maailmassa. Vuonna 2014 Kiinan osuus viljantuotannon maailmanlaajuisesta tuotannosta oli 21,1%, tuotannon määrä oli 215,6 miljoonaa tonnia. Tämä on 1,0% pienempi kuin vuonna 2013 tuotettu volyymi. Viisi vuotta (vuoteen 2009 verrattuna) maissin sadonkorotus Kiinassa kasvoi 31,5%, 10 vuotta (vuoteen 2004 mennessä) - 65,5% vuoteen 2001 mennessä - 89,0%. Huolimatta niin korkeasta maissin sadosta, Kiinan tämäntyyppisen viljan tarpeet kasvavat jatkuvasti tuotannon edessä. USDA: n mukaan maataloustuotannossa 2014/2015 maissintuotanto laski viime vuonna 2,1% ja oli 214,0 miljoonaa tonnia, kun taas kulutus kasvoi katsauskaudella 1,9%. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon taso voi nousta 4,9% ja nousta 224,5 miljoonaan tonniin, kulutus voi myös kasvaa 3,6%. Seuraavan kymmenen vuoden aikana saman lähteen mukaan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu Kiinassa ennustetaan 3,0% ja kulutus kasvaa myös keskimäärin 3,2% vuodessa. Niinpä maataloustuotannon 2024/2025 mennessä maissintuotannon määrä Kiinassa voi kasvaa 33,9 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) ja nousee 286,7 miljoonaan tonniin ja kulutus - 36,9 prosenttia ja kasvaa 295: 8 miljoonaa tonnia

Maanviljelyalalla 2024/2025 USDA: n mukaan maapallon tuonnin kasvu Kiinaan kasvaa 186,4 prosenttia. Tuonnin määrä voi olla fyysisesti 7,2 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2014/2015 ne olivat 2,5 miljoonaa tonnia, ja vuosina 2015/2016 ne kasvaisivat 15,9 prosenttia ja olivat 2,9 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Brasiliassa

Brasilia on maailman kolmanneksi suurin maissintuottaja. Vuonna 2014 kokonaistuotanto oli 79,9 miljoonaa tonnia, mikä on 0,8% vähemmän kuin vuoden 2013 vastaava luku. Viiden vuoden ajan (vuoteen 2009 verrattuna) viljantuotanto kasvoi 57,5%, 10 vuotta - 91,2% vuoteen 2001 mennessä - 90,4%. Brasilian osuus maailmanlaajuisesta maissintuotantorakenteesta vuonna 2014 oli 7,8%. WTO: n mukaan maissin viennin osalta Brasilia vuonna 2014 oli 2. sijalla, vuonna 2013 - ensimmäisenä.

USDA: n mukaan maataloustuotannon 2014/2015 maissintuotanto Brasiliassa laski 5,4 prosenttia 75,0 miljoonaan tonniin. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon taso voi kasvaa 3,2 prosenttia ja määräksi 77,4 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden aikana saman lähteen mukaan Brasilian maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu on 2,1 prosenttia. Niinpä maataloustuotannon 2024/2025 mennessä Brasilian maissintuotannon määrä voi kasvaa 23,5 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) ja saavuttaa 92,6 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Argentiinassa

Argentiina on maailman neljänneksi suurin maissintuottaja. Vuonna 2014 sen osuus viljantuotannon maailmanlaajuisesta tuotannosta oli 3,2 prosenttia ja tuotannon määrä 33,0 miljoonaa tonnia eli 2,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Argentiinassa viljelty vilja kasvoi 5 vuodella (vuoteen 2009 mennessä) 151,5 prosentilla, 10 vuodella - 120,7 prosenttia ja vuonna 2001 - 114,9 prosenttia.

USDA: n mukaan maissin tuotanto Argentiinassa maataloustuotannossa 2014/2015 väheni edelliseen vuoteen verrattuna 8,0% ja oli 23,0 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon odotetaan kasvavan 6,1%, tuotannon määrä 24,4 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta saman lähteen mukaan Argentiinan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1,1 prosenttia. Niinpä viljelykasvin tuotanto vuoteen 2024/2025 mennessä voi kasvaa 10,8 prosenttia (vuoteen 2014/2015 verrattuna) 25,5 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Ukrainassa

Ukraina sulkee viisi suurinta maissintuottajaa maailmassa. Vuonna 2014 viljantuotannon määrä oli 28,5 miljoonaa tonnia, mikä on 7,9% vähemmän kuin vuonna 2013. Kuitenkin yli viisi vuotta (vuoden 2009 lukuihin verrattuna) maissin sadonkorotus Ukrainassa kasvoi 171,8%, yli 10 vuotta - 3,2 kertaa vuoteen 2001 mennessä - 7,8 kertaa.

USDA: n mukaan maissintuotanto Ukrainan maataloudessa 2014/2015 väheni edellisvuoteen verrattuna 12,6 prosentilla 27,0 miljoonaan tonniin. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon odotetaan laskevan vielä 0,3 prosentilla 26,9 miljoonaan tonniin. Seuraavan 10 vuoden aikana saman lähteen mukaan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu Ukrainassa on 1,6 prosenttia. Näin ollen viljelykasvin tuotanto vuoteen 2024/2025 mennessä kasvaisi 16,5 prosenttia (vuoteen 2014/2015 mennessä) 31,5 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto Venäjällä

Vuoden 2014 lopussa Venäjä oli 12. sijalla maailman suurimmista maissintuottajista, joiden tuotantomäärä oli 11,3 miljoonaa tonnia. Tämä on 2,6% vähemmän kuin vuonna 2013. Yli 5 vuotta (verrattuna vuoteen 2009) maissin bruttojuoma kasvoi 185,9 prosenttia, 10 vuoden aikana - 3,2 kertaa vuoden 2001 lukuihin verrattuna - 13,4 kertaa.

Vuonna 2015 Rosstatin 25. joulukuuta 2015 antaman alustavan tiedon mukaan Venäjältä peräisin olevan maissin bruttotuotot kaikkien luokkien maatiloilla painon jälkeen olivat 12,7 miljoonaa tonnia. Tämä on 11,9% enemmän kuin vuonna 2014.

Vuonna 2015 viljelykasvien viljelyala kasvoi 2,3 prosenttia tai 62,6 tuhatta hehtaaria, kun taas tuottoindikaattorit olivat ennätyksellisen korkealla tasolla viimeisten 26 vuoden aikana - 51,5 senttimetriä / ha, mikä muun muassa kasvatti tuotantoon. Vuoden 2015 loppuun mennessä Venäjä voi päästä maailman kymmenen maailman suurimmista maissintuottajamaista.

Venäjän federaation maissintuotantoalan tärkeimmät riskit liittyvät pääasiassa maan korkeaan riippuvuuteen tuodusta siemenmateriaalista. AB-keskuksen "Venäjän maissimarkkinoiden yleiskatsauksen" mukaan vuonna 2015 kylvökauden aikana tuotujen maissinsiementen osuus kokonaismäärästä oli 59,5 prosenttia.

Ruplan devalvaation olosuhteissa siementen toimitukset ovat vähentyneet vuoden 2016 kylvökampanjan osalta. Maahantuotujen siementen maahantuontimäärä vähenee, jos venäläisiä tavaroita (samanlaisia ​​määriä ja laatua) ei ole, saattaa maissin tuoton lasku vuonna 2016, mikä vaikuttaa tuotantomääriin ja maissin hintaan kotimarkkinoilla vuosina 2016-2017. voi edelleen kasvaa.

USDA: n mukaan maissin tuotanto Venäjälle maataloustuotannossa 2014/2015 kasvoi edellisvuodesta 3,1% ja oli 12,0 miljoonaa tonnia. Maatalousvuonna 2015/2016 tuotannon vähäinen kasvu oli 1,2% ja tuotannon määrä 12,2 miljoonaa tonnia. Seuraavan 10 vuoden näkökulmasta saman lähteen mukaan maissintuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvu Venäjällä on 2,0 prosenttia. Niinpä maatalousviljelyllä 2024/2025 tämän viljakasvuston tuotannon määrä Venäjälle voi kasvaa 21,9 prosentilla (vertailukaudesta 2014/2015) 14,6 miljoonaa tonnia.

Viljan maissimarkkinoiden arviointi Venäjällä

Viime vuosina Venäjän maissimarkkinat ovat kasvaneet. Vuonna 2016 Rosstatin alustavien tietojen mukaan maata keräsi 13,8 miljoonan tonnin ennätyskorjuun (lopullinen ennuste on 14,11 miljoonaa tonnia). Vuodesta 2011 lähtien vienti on kasvanut yli 6 kertaa. Lisäksi markkinoiden kasvua edesauttaa merkittävästi kotimainen kulutus, joka erottaa maissimarkkinat useimmilta Venäjän viljamarkkinoilta.

viljelyala

Rosstatin alustavien tietojen mukaan vuonna 2016 vilja-alan viljelyala oli 2887 tuhatta hehtaaria. Venäjän kasvin viljelyala on kasvanut vuosittain seitsemän vuoden ajan. Vuodesta 2009 alue on kasvanut 111,5 prosentilla, mikä on enemmän kuin kaksinkertaistunut. Verrattuna vuoteen 2015 indikaattori kasvoi 4,1% verrattuna vuoteen 2014 - 7,4%.

Kuva 1. Ruohon kylvöalueet Venäjällä, vuosina 1990-2016, tuhat tonnia

Krasnodarin alue on myöntänyt suurimman osan Venäjän viljan viljelyalasta. Tämän alueen osuus koko rakennelmasta on 22,4 prosenttia eli 621,5 tuhatta hehtaaria (vuoden 2015 tiedot). Maissin viljelykasvien toisella ja kolmannella paikkakunnalla on Voronezhin alue (242,1 tuhatta hehtaaria) ja Rostovin alue (233,6 tuhatta hehtaaria), joiden osuus on 8,7% ja vastaavasti 8,4%.

Kuva 2. Venäjän TOP-10 alueet viljan maissi, 2015000 hehtaaria

Maailman viljelykasvien määrän mukaan Venäjä on toisen kymmenen alussa. Suurin osa viljelykasvien viljelyalueista on Kiina ja Yhdysvallat - yli 37,1 miljoonaa hehtaaria ja 33,6 miljoonaa hehtaaria. Puolet viljelykasvien määrä Brasiliassa, kolmanneksi kolmanneksi, on 15 miljoonaa hehtaaria. Tätä seuraa Intia, Meksiko, Nigeria, Argentiina, Ukraina, Tansania, Indonesia.

Kuva 3. Maissin viljelymaiden maat, 2014, tuhat hehtaaria

Corn Reeds

Maataloustuotteiden sadonkorjuun alustavien tulosten mukaan Venäjä laski maissia 5% enemmän maata kuin viime vuonna - 13,8 miljoonaa 13,2 miljoonaa euroa. Toimialan asiantuntijoiden mukaan lopullisen tuloksen pitäisi olla ennätyksellinen nykyajan Venäjän historiassa merkitsee 14,11 miljoonaa tonnia. Viimeisen seitsemän vuoden aikana, lukuun ottamatta vuosina 2010 ja 2014, bruttokansantuotanto on kasvanut. Suurin kasvu oli vuonna 2011 (+ 125,7%) ja vuonna 2013 (+ 41,6%).

Kuva 4. Brutto maissituotos Venäjällä vuosina 1990-2016, tuhat tonnia

Franchising-ja tavarantoimittajat

Maatalouden järjestöt tuottavat suurimman osan viljan viljelystä, jonka osuus on 91,7 prosenttia eli 9457 tuhatta tonnia (vuoden 2015 tiedot). KFH: n ja PI: n osuus on 7,7%, kotitalouksien palkkioiden osuus on vähäinen ja on vain 0,6%.

Kuva 5. Viljan kertymän rakenne maatilojen tyypin mukaan, 2015, tuhatta tonnia

Viime vuosien kasvuvauhti liittyy maatalouden valtion tukeen. Erityisesti maatalouden kehittämistä koskevan valtion ohjelman ja maataloustuotteiden, raaka-aineiden ja elintarvikkeiden markkinoiden sääntelyn täytäntöönpanemiseksi vuosina 2013-2020. "Kasvatus- ja siementuotannon kehittämisstrategiat vuoteen 2020 asti" sekä kohdennettu ohjelma "Maissin viljan tuotanto ja jalostus Venäjän federaatiossa 2013-2015". Asiantuntijat ennustavat bruttomaksujen kasvavan edelleen 18,5 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.

Kuva 6. Viljellyn maissin tuotos maatalouden organisaatioissa, 2005-2015, tuhat tonnia

Venäjän alueiden parhaat tuotantoindikaattorit voivat ylpeillä Krasnodar-alueella, jossa tuotetaan yli neljäsosa maapartan viljasta tai 3,3 miljoonaa tonnia. Toinen palkkion osuus on Voronezhin alue, jonka indikaattori on 1,1 miljoonaa tonnia, kolmanneksi - Belgorodin alueella 997 tuhatta tonnia.

Brittimaksujen osalta TOP 10 -alueisiin kuuluu myös Kurskin alue, Stavropolin alue, Kabardino-Balkaria-tasavalta, Tambovin alue, Rostovin alue, Lipetskin alue ja Pohjois-Ossetian ja Alankan tasavalta. Kymmenen parhaan maan osuus maissintuotannosta on 78,3 prosenttia.

Kuva 7. Venäjän TOP-10 alueet bruttojalan maissi, 2015, tuhatta tonnia

Maissin tuotannon maailmanlaajuinen johtaja on Yhdysvallat, jossa korjataan yli 361 miljoonaa tonnia. Merkittävimmät luvut ovat myös Kiina (216 miljoonaa tonnia) ja Brasilia (79 miljoonaa tonnia). Kymmenestä kymmenestä maasta on indikaattoreita 14 - 33 miljoonaa tonnia.

Kuva 8. Johtavat maat maissin keräämisessä, 2014, tuhatta tonnia

Maissin tuotto Venäjällä vuonna 2016 oli 54,6 senttiä hehtaaria kohden eli 10,7% enemmän kuin vuotta aiemmin. Rosstatin mukaan tämä on korkein luku koko maan nykyaikaisessa historiassa. Vuodesta 1990 lähtien maissin alhaisin saanto oli vuonna 1998 - 16,3 c / ha, suurin tuotto vuoteen 2016 saakka oli vuonna 2013 - 50,1 c / ha. Venäjän alueiden tuotannon johtaja on myös Krasnodar-alue, jossa on kerätty 73,3 senttimetriä hehtaarilta.

Kuva 9. Maissin tuotos Venäjällä kaikentyyppisissä maatiloissa vuosina 1990-2016 t / ha

Verrattuna muihin maihin maissin tuotto Venäjällä on vähäistä. Keskimääräinen tuotto 5 vuodeksi (laskettuna ilmastokertoimen tasoittamiseksi) oli 41,9 tuhatta tonnia - tämä on maailman 69-paikka elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO: n (2010-2014) mukaan. Niinpä Lähi-idän maissa, joissa käytetään tippuvirtaustekniikkaa aktiivisesti, maissin viljely on 5-7 kertaa korkeampi kuin Venäjällä. 2,5-3-kertainen tuotto maamme on edellä Euroopan maissa, kuten Belgiassa, Espanjassa ja Alankomaissa.

Kuva 10. Maailman 15 huippuosa maissin tuotosta, 2010-2014, c / ha

Lähde: FAO: n tiedot

KUIVA KULUTUS

Alan asiantuntijoiden mukaan vuoden 2016 loppuun mennessä maissin kotimainen kulutus on 9,16 miljoonaa tonnia. Tämä on 360 tuhatta tonnia korkeampi kuin vuosien 2011-2015 keskimääräinen kotimainen kulutus. On huomattava, että maissimarkkinat ovat yksi harvoista, joissa bruttomarginaalit kasvavat paitsi viennin kasvun lisäksi myös kotimaisen kulutuksen kasvun takia. Vertailun vuoksi vuosien 2001-2005 keskimääräiset vuotuiset hinnat olivat 3,2 kertaa alemmat kuin nykyinen. Vuoteen 2020 mennessä kotimaisen kulutuksen ennustetaan olevan 10,9 miljoonaa tonnia.

JUURIEN VIENTI JA TUONTI

Venäjän maissimarkkinat ovat viime vuosina olleet yhä vientiin suuntautuneempia. Jos vienti vuonna 2011 oli 722,7 tuhatta tonnia, vuoteen 2015 mennessä se oli kasvanut 3702,4 tuhanteen tonniin. Maidon vientiä koskevat lopulliset luvut vuodelle 2016 eivät ole vielä nimettyjä, mutta ennustetaan olevan 4,9-5,4 miljoonaa tonnia, mikä merkitsee vielä 32-46 prosentin lisäystä. Viennin lisääntymisen tärkeimpiä syitä ovat ruplan devalvaatio, ennätykselliset bruttomaksut, korkeat maailmanmarkkinahinnat ja maissin kysynnän kasvu ulkomailla. Asiantuntijat ennustavat, että viennin kasvu jatkuu edelleen - jopa 7 miljoonaa tonnia vuoteen 2020 mennessä.

Nykyisen maatalouden aikana viennin kasvu myös kirjataan. Helmikuun 1. päivään 2017 mennessä vienti oli 2,88 miljoonaa tonnia, mikä on lähes 39% korkeampi kuin viime kaudella. Viljan laadun arviointikeskuksen tiedot osoittavat, että Venäjältä vietiin heinäkuusta 2016 tammikuuhun 30 päivään 2017 mennessä 3,1 miljoonaa tonnia maissia. Suurin osa maissista lähetettiin Iraniin, Etelä-Koreaan ja Turkkiin - 590, 498 ja 360 tuhatta tonnia.

Venäjälle ei ole käytännössä mahdollista myydä maissia. Vuosina 2011-2015 tuonnin osuus oli vain 0,3-1,6% bruttokokoelmasta Venäjällä. Suurten määrien laajentamisen yhteydessä maissamme lähetetään vain siemeniä viljan kylvämiseen.

Maailman viljamarkkinat: tärkeimmät tuottajat ja kuluttajat. tiedotus

Maailmanmarkkinoiden päätyypit ovat vehnä, ohra, kaura, maissi, riisi, tattari ja herneet. Tällä hetkellä maailman viljamarkkinoita hallinnoi viisi suurta vientiä: Yhdysvallat, Kanada, Australia, Argentiina ja EU. Viiden "viiden" viejän viljan viennin kokonaismäärä on yli 84 prosenttia koko maailmankaupasta. Vilja-alan johtava asema osoitetaan Yhdysvaltoihin, mikä vastaa 28: tä prosenttia kaupasta ja sen jälkeen Kanadasta - 17 prosenttia, Australiasta ja EU: sta 15 prosenttia ja Argentiinasta - 11 prosenttia.

Maatalousministeri Aleksei Gordeevin mukaan kesäkuussa 2008 Venäjä oli maailman kolmanneksi suurin vehnäviennin kohdalla, ja se oli yksi viiden suurimman maan - johtavien viljavalmistajien joukosta.

Yhdysvallat

Yhdysvallat on viljan suurin viejä. Kolmasosa Yhdysvaltain viljelyalueesta kylvetään nimenomaan myyntiin ulkomaille. Yhdysvaltojen viljojen joukossa maissi ja vehnä ovat tärkein paikka, josta suurin osa viedään.

Yhdysvallat on pitkään pitänyt lyijyä maissintuottajana. Cornia kasvatetaan lähes kaikkialla: kylvetty alue on 28,6-35,0 miljoonaa hehtaaria. Tuotto on 9-10 tonnia / ha. Yhdysvalloissa tuotetaan 267,5-331,2 miljoonaa tonnia maissia, mikä on puolet maapallon kokonaisesta sadosta. 44,5-61,9 miljoonaa tonnia viedään, ja suurin osa tästä kuluu kotimaiseen kulutukseen, joka on 230,7-261,7 miljoonaa tonnia. Jopa 0,3-0,5 miljoonaa tonnia tuodaan maahan. Transit-varannot - 33,1-45,5 miljoonaa tonnia.

Vehnän pinta-ala on 18,9-22,5 miljoonaa hehtaaria. Kustakin hehtaarista tuotetaan keskimäärin 3 tonnia satoa. Siten tuotetaan noin 49,2-68,0 miljoonaa tonnia. Lisäksi puolet viedään keskimäärin (24,7-34,4 miljoonaa tonnia) ja toinen kotimarkkinoilla kulutettavaksi 28,6-34,3 miljoonaa tonnia. Tuodut 3,0-3,3 miljoonaa tonnia. Siirrettävät varannot vaihtelevat välillä 8,3 ja 17,8 miljoonaa tonnia.

Kanada

Kanada on viljan viejä (tämä koskee kaikkia tärkeimpiä viljelykasveja, kuten vehnää, ruista, kauraa, ohraa, maissia ja tattaria) ja yksi maailman viljan markkinoiden tärkeimmistä toimijoista. Tässä suhteessa viljan tuonti on merkityksetön määrä.

Vehnän keskimääräinen kylvöala on 8,6-11,0 miljoonaa hehtaaria. Tuotto vaihtelee vuosittain ja vaihtelee 1,8-2,9 tonnia / ha. Vehnän bruttosaanto vaihtelee keskimäärin 16,2-28,6 miljoonasta tonnista ja 9,4-19,4 miljoonaa tonnia viedään. Tuonti on 0,2-0,4 miljoonaa tonnia. Kotitalouksien kulutus kuluttaa 6,3 - 9,0 miljoonaa tonnia. Vehnän liikkuvissa varastoissa maassa on 4,8 - 9,7 miljoonaa tonnia.

Ohra on myös tärkeä vientituote. Ohra-ala on 3,2-4,6 miljoonaa hehtaaria. Tuotto vaihtelee 2,2-3,4 tonnia / ha, mikä takaa 7,5 - 13,2 miljoonaa tonnia ohraa. Maa vie 0,4-3,0 miljoonaa tonnia. Tuonti on vähäpätöinen. Kotimaan kulutus maan viljelykasvin on 7,9-11,6 miljoonaa tonnia. Kantavuus - 1,5-3,4 miljoonaa tonnia.

Maissintuotanto maassa on keskimäärin 8,8-11,6 miljoonaa tonnia, mikä ei aina kata maan viljelykasvien kotimaista kulutusta, mikä vaihtelee 10,3: stä 13,8 miljoonaan tonniin, joten tuodaan puuttuva määrä maissia.

Australia

Australia on yksi maailman suurimmista viljan tuottajista ja viejistä. Viljakasvien suurin arvo on vehnä. Vehnän pinta-ala on keskimäärin 11,1 - 13,4 miljoonaa hehtaaria. Se muodostaa yli puolet koko pinta-alasta. Vehnän saannot vaihtelevat vuosittain riippuen ilmasto-olosuhteista ja vaihtelevat välillä 0,9 - 2,1 tonnia / ha. Tämä on lähinnä vehnää, joka on hyvin herkkä kuivuudelle.

Vehnän bruttomäärä on keskimäärin 10,1 (kuivina vuosina) 26,1 miljoonaan tonniin. Vienti - 7,5 - 18,0 miljoonaa tonnia. Tuonti - 0,1-0,3 miljoonaa tonnia. Kotimainen kulutus - 5,3-6,5 miljoonaa tonnia. Siirretyt varat ovat 3,2-9,6 miljoonaa tonnia.

Ohra-ala on 3,5-4,6 miljoonaa hehtaaria. Sato on 1,0-2,3 tonnia / ha. Tuotanto on 3,9 - 10,4 miljoonaa tonnia. Vienti - 1,9-6,4 miljoonaa tonnia maailmanmarkkinatilanteesta riippuen. Kotimainen kulutus on 2,2-3,8 miljoonaa tonnia. Kantavuus - 0,6-2,7 miljoonaa tonnia.

Muiden viljantuotantojen lisäksi maissia (käytetään pääasiassa rehuksi), durra (viljelyyn ja rehuksi), ruisvehnää (rukiin ja vehnän hybridi) sekä maapähkinä, auringonkukka, saflori, rypsi, canola, soijapavut.

Argentiina

Argentiina on perinteisesti yksi maailman johtavista viljan ja jauhojen tuottajista ja viejistä, mutta se on riippuvainen naapurimaiden Brasilian suurimmista vientimarkkinoiden vaihteluista.

Vehnän pinta-ala on alueella 4,2 - 6,8 miljoonaa hehtaaria. Sato on 2,1-2,9 tonnia / ha. Tuotanto vaihtelee 9,5-16,3 miljoonaa tonnia. Vienti - 4,3 - 11,8 miljoonaa tonnia. Kotimainen kulutus - 4,9-5,5 miljoonaa tonnia. Lopettavien varastojen määrä on 0,3-1,5 miljoonaa tonnia.

Suuri osa maataloustuotannosta on maissi. Maissin viljelyala on 2,4-3,3 miljoonaa hehtaaria. Sato on 5,5 - 8,0 tonnia / ha. Tuotanto 14,7-22,5 miljoonaa tonnia viennin 9,0-15,3 miljoonaa tonnia. Kotimainen kulutus - 4,1 - 7,5 miljoonaa tonnia. Transit-varannot - 0,2-1,7 miljoonaa tonnia. Tuonti on vähäpätöinen.

Euroopan unioni

Vehnän pinta-ala on 24,3-26,8 miljoonaa hehtaaria. Sato oli 4,5-5,7 tonnia / ha. Näin ETY: ssä tuotetaan 110,6-150,5 miljoonaa tonnia vehnää. Näistä 113,2 - 127,5 miljoonaa tonnia kulutetaan kotimaiseen kulutukseen, viedään 9,8-20,1 miljoonaa tonnia ja siirrettävät varastot ovat 10,4-27,5 miljoonaa tonnia. Vehnän tuonti vaihtelee 3,5: stä 10,7 miljoonaan tonniin.

Ohra kylvetty alue vaihtelee 13,7-14,7 miljoonaa hehtaaria. Sato 4,0-4,7 tonnia / ha mahdollistaa 55,8-65,6 miljoonaa tonnia ohraa. Suurin osa tästä kuluu kotimaiseen kulutukseen, joka on 54,1-58,0 miljoonaa tonnia. Vienti vaihtelee 2,6: sta 7,2 miljoonaan tonniin. Noin 0,1-1,4 miljoonaa tonnia ohraa tuodaan maahan. Siirretyt varat ovat 5,7 - 11,1 miljoonaa tonnia.

Maissin bruttomääräinen sadonkorjuu on 47,7-66,5 miljoonaa tonnia. Kotimainen kulutus - 60,5-63,5 miljoonaa tonnia. Tuonnista riippuen tuonti vaihtelee 2,5 - 14,0 miljoonaa tonnia, vienti 0,5-0,7 miljoonaa tonnia. Lopetetaan varastot - 5,0-9,5 miljoonaa tonnia.

Venäjä

Venäjä on 10 prosenttia maailman kaikista viljelymaista. Suurin osa alueesta käytetään vehnälle: talvella on 7,4 - 10,6 miljoonaa hehtaaria ja kevään osalta 13,8-15,5 miljoonaa hehtaaria. Vehnän kokonaistuotos vaihtelee keskimäärin 34,1 prosentista 50,6 miljoonaan tonniin ja 2,1-3,0 tonnin saanti per hehtaari ja 1,3-1,6 tonnia talven ja kevätvehnän 1 hehtaaria kohden. 36,4-44,2 miljoonaa tonnia kulutetaan kotimaassa. 8,0-15,0 miljoonaa tonnia viedään. Tuonti - 0,3-1,3 miljoonaa tonnia. Kantavuus on 2,3-7,1 miljoonaa tonnia.

Merkittävät alueet talvella ja kevätjäässä ovat 0,5-0,7 miljoonaa hehtaaria ja 8,6-9,7 miljoonaa hehtaaria. Talven ohran saannot ovat 2,6 - 3,9 tonnia / ha ja kevätkasvat ovat 1,6 - 1,9 tonnia / ha, ohran kokonaistuotos on 14,1 - 19,5 miljoonaa tonnia. Kotimainen kulutus on 15,5-16,5 miljoonaa tonnia. 1,3-1,7 miljoonaa tonnia ohraa viedään. Tuonti on 0,2 miljoonaa tonnia. Transit-varannot - 1,0-1,2 miljoonaa tonnia.

Ukraina

Ukrainan maataloustuotanto muodostaa 16-22 prosenttia maan kansantulosta. Maatalouden rakenteessa on kaksi pääaluetta - sato ja karja. Viljatuotannon rakenteessa yli puolet on peräisin talven vehnästä. Talvi- ja kevätvehnän pinta-ala on 5,5-6,6 miljoonaa hehtaaria. Sato 2,3-2,8 tonnia / ha tuottaa 13,9-18,7 miljoonaa tonnia. 11,7-12,9 miljoonaa tonnia vehnää kulutetaan kotimaiseen kulutukseen. Vietiin 1,2: sta 6,5 ​​miljoonaan tonniin. Tuonti on 0,1-0,3 miljoonaa tonnia. Siirretyt varat - 1,4-4,1 miljoonaa tonnia.

Ohra on toiseksi brutto sato. Viljelyalue on 4,1 - 5,2 miljoonaa tonnia. Tuottavuus vaihtelee 1,5-2,2 tonnia / ha. Bruttotuotot - 6,0-11,4 miljoonaa tonnia. Kotimaiseen kulutukseen kulutetaan 4,9-6,5 miljoonaa tonnia ohraa. Vietiin 1,0-5,1 miljoonaa tonnia. Tuonti on 0,1 miljoonaa tonnia. Transit-varannot - 0,7-1,2 miljoonaa tonnia.

Kolmannella sijalla bruttoaste on maissi neljännessä ruussa. Kaura, hirssi, tattari, riisi ja palkokasvit ovat merkittävästi huonompia kuin bruttomäärä.

Kazakstan

Viljanviljely on Kazakstanin maatalouden päätoimiala. Viime vuosina viljelykasvien viljelykäytössä on käytetty yli 80% viljelykasvien viljelyalasta.

Kazakstan tuottaa 13,5-20,1 miljoonaa tonnia viljaa, mikä antaa maalle oikeuden tulla kolmanneksi Venäjän ja Ukrainan jälkeen IVY-maissa. Keskimääräinen viljantuotos on 1,0-1,3 tonnia / ha. Viljatuotannon kasvu myötävaikuttaa myynnin kasvuun ja teollisuuden kannattavuuden lisäämiseen. Keskimäärin 2,8 - 7,0 miljoonaa tonnia viljaa viedään.

Yli 3/4 viljakasvien viljelystä on kevätvehnää. Vehnän kokonaispinta-ala on 11,8-13,3 miljoonaa hehtaaria. Saatu 0,9-1,3 tonnia / ha tuottaa 11,2-16,6 miljoonaa tonnia vehnää. Näistä 7,4-7,5 miljoonaa tonnia kulutetaan kotimaiseen kulutukseen ja viedään 3,0-8,2 miljoonaa tonnia. Loput varastot ovat 1,0-3,0 miljoonaa tonnia.

Ohraa, kauraa ja maissikasveja löytyy kaikkialta, ja hirssi sijaitsee suurilla alueilla Luoteis-Kazakstanissa. Ohralle kuuluva alue on 1,6-1,8 miljoonaa tonnia. Sato on 0,9-1,4 tonnia / ha, joten bruttoaste on 1,5-2,8 miljoonaa tonnia. Kotimaan kulutukseen tarvitaan 1,35-1,6 miljoonaa tonnia ohraa. Vienti on 0,1-0,8 miljoonaa tonnia, tuonti on vähäistä. Transit varaukset - 0,2-0,6 miljoonaa tonnia.

Maissialueella on 0,1 miljoonaa hehtaaria, ja sato on 3,0-3,2 tonnia / ha, maata saa noin 0,3 miljoonaa tonnia maissia kotimaiseen kulutukseen.

Ensisijaiset viljan kuluttajat

Egypti (pehmeän vehnän suurin tuoja on 7,3-8,2 miljoonaa, maissin osuus tuonnin rakenteesta on keskimäärin 4,1 - 5,3 miljoonaa tonnia).

Tunisia (vehnän tuonti on 1,1-1,4 miljoonaa tonnia, ohra - 0,5-0,9 miljoonaa tonnia);

Saudi-Arabia (maailman suurin ohra-maahantuoja, noin 7,3 miljoonaa tonnia) jne.

Aasian ja Tyynenmeren alueen maat:

Kiina (tuotu jopa 6,7 ​​miljoonaa tonnia vehnää);

Japani (vuotuinen viljantuotanto on noin 25 miljoonaa tonnia, mukaan lukien maissi osuus 66 prosenttia, vehnä - 21 prosenttia, ohra - 6 prosenttia, riisi (puhdistamaton) - 3 prosenttia, ruis - 1 prosenttia, kaura - 0,5 %) ja muita.

Kansainvälinen viljaneuvosto (HVK) esitti 4. toukokuuta 2009 bruttokarjan sadon ennustuksensa kaudella 2009/2010. Viljan sadon odotetaan olevan koko historian toiseksi korkein, kun tämänhetkisen kauden aikana kerätyn 1 784 miljoonan tonnin ennätys ja 1,727 miljoonaa tonnia. Nykyisen kauden maailmankaupan ennuste kasvoi myös 230 miljoonaan tonniin.

Asiantuntijat sanovat, että tärkein syy maailman viljakasvatuksen ylöspäin suuntautuvaan sopeuttamiseen on Mustanmeren viljan tuonnin kasvu Egyptin, Iranin ja Pakistanin maissa. HVK: n mukaan vehnän maailmankauppa on markkinointivuonna 2008/2009 yhteensä 122 miljoonaa tonnia, kun taas maissikaupan määrä on 79 miljoonaa tonnia, mikä on 22 miljoonaa tonnia pienempi kuin ennätyksellinen luku vuonna 2007/08 MY. Rehunvalmistajien kysynnän ja tuotannon vähenemisen vuoksi useissa maissa nykyisen kauden ohran kaupan odotetaan kasvavan 23 prosenttia 19 miljoonaan tonniin.

HVK: n ennusteen mukaan maailman viljakasvatuksen toiminta kaudella 2009/2010 vähenee, koska EU: sta ja eräistä Afrikan, Iranin ja Turkin maista tulevan tuonnin kysynnän väheneminen on vähentynyt.

Aineisto perustuu avointen lähteiden tietoihin.

Versio 5.1.11 beta. Jos haluat ottaa yhteyttä toimittajiin tai ilmoittaa virheistä, käytä palautelomaketta.

© 2018 MIA "Venäjä tänään"

Verkkopalvelu RIA Novosti on rekisteröity televiestinnän, tietotekniikan ja viestinnän alaan (Roskomnadzor) liittovaltion valvontaviranomaiselle 8. huhtikuuta 2014. Rekisteröintitodistus El-numero FS77-57640

Perustaja: liittovaltion valtion yksikkö "Kansainvälinen tiedotusvirasto" Venäjä tänään "(IIA" Russia Today ").

Päätoimittaja: Anisimov A.S.

Toimituksen sähköpostiosoite: [email protected]

Puhelimen toimittajat: 7 (495) 645-6601

Tämä resurssi sisältää materiaaleja 18+

Rekisteröityä käyttäjää, kun RIA Club verkossa Ria.Ru ja lupa muille sivustoille Media Group MIA "Russia Today" avulla tilin tai käyttäjätunnuksia sosiaalisten verkostojen osoittaa hyväksyt nämä säännöt.

Käyttäjä sitoutuu toimimalla olemaan ristiriidassa Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Käyttäjä suostuu puhumaan muiden keskustelijoiden, lukijoiden ja materiaaleissa esiintyvien henkilöiden suhteen.

Huomautuksia julkaistaan ​​vain niillä kielillä, joissa esitetään aineiston pääaineisto, jonka perusteella käyttäjä lähettää kommentin.

MIA: n "Russia Today" -mediaryhmän verkkosivuilla kommentteja voidaan muokata, mukaan lukien alustavat. Tämä tarkoittaa, että valvoja valvoo kommenttien noudattamista näihin sääntöihin sen jälkeen, kun tekijä on julkaissut kommentin, ja hän tuli muiden käyttäjien saataville sekä ennen kuin kommentti tuli muiden käyttäjien saataville.

Käyttäjäkommentti poistetaan, jos se:

 • ei vastaa sivun teemaa;
 • edistää vihaa, rotuun, etniseen, seksuaaliseen, uskonnolliseen ja yhteiskunnalliseen syyhyyteen liittyvää syrjintää, loukkaa vähemmistöjen oikeuksia;
 • rikkoo alaikäisten oikeuksia, aiheuttaa heille haittaa muussa muodossa;
 • sisältää ideoita ja terrorismia koskevia ajatuksia, vaatii väkivaltaista muutosta Venäjän federaation perustuslaillisessa järjestyksessä;
 • sisältää loukkauksia, uhkia muille käyttäjille, yksittäisille henkilöille tai organisaatioille, heikentää kunniaa ja arvokkuutta tai heikentää heidän yrityksen maineensa;
 • sisältää väärennöksiä tai viestejä, jotka ilmaisevat halveksuntaa Venäjä Today MIA: lle tai viraston työntekijöille;
 • loukkaa yksityisyyttä, jakaa kolmannen osapuolen henkilötietoja ilman heidän suostumustaan, paljastaa kirjeenvaihdon salaisuudet;
 • sisältää viittauksia väkivaltaisuuksiin, eläinten julmaan kohteluun;
 • sisältää tietoa itsemurhamismenetelmistä, itsemurhasta;
 • harjoittaa kaupallisia tavoitteita, sisältää sopimatonta mainontaa, laitonta poliittista mainontaa tai linkkejä muihin tällaisia ​​tietoja sisältäviin verkkoresursseihin;
 • on hämärää sisältöä, sisältää epämääräistä kieltä ja sen johdannaisia ​​sekä viittauksia tämän määritelmän piiriin kuuluvien leikkausyksiköiden käyttöön;
 • sisältää roskapostia, mainostaa roskapostin jakelua, massapostipalveluja ja resursseja rahan tekemiseen Internetissä;
 • mainostaa huumausaineiden / psykotrooppisten huumeiden käyttöä, sisältää tiedot niiden valmistuksesta ja käytöstä;
 • sisältää linkkejä viruksiin ja haittaohjelmiin;
 • Se on osa kampanjaa, jossa on paljon kommentteja samanlaisella tai samankaltaisella sisällöllä ("flash mob");
 • tekijä laiminlyö lukuisten alhaisen sisältöviestin kirjoittamisen tai tekstin merkitys on vaikeaa tai mahdotonta saada kiinni ("tulva");
 • kirjailija rikkoo verkkotekstiä esittämällä aggressiivisen, pilkkaavan ja väärinkäytön ("uistelu") muodot;
 • kirjailija osoittaa, että venäjän kieltä ei ole noudatettu, teksti on kirjoitettu venäjäksi latinalaisin kirjaimin, kirjoitettu kokonaan tai pääosin isoilla kirjaimilla tai ei ole jaettu lauseisiin.

Kirjoita oikein - kommentit, jotka osoittavat, että venäjän kielen sääntöjä ja normeja ei noudateta, voidaan estää sisällöstä riippumatta.

Hallinnolla on oikeus ilman varoitusta estää käyttäjää pääsemästä sivulle, jos osallistuja on järjestelmällisesti rikkonut tai kertonut yhden sääntöjen rikkomuksesta.

Käyttäjä voi aloittaa palautuksensa sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Kirjeessä on ilmoitettava:

 • Teema - palautusoikeus
 • Käyttäjätunnus
 • Selittäkää niiden toimien syyt, jotka ovat ristiriidassa edellä mainittujen sääntöjen kanssa ja aiheuttivat eston.

Jos valvojat voivat palauttaa pääsyn, se tehdään.

Jos sääntöjä on rikottu toistuvasti ja toistuvasti estetty, käyttöoikeutta käyttäjälle ei voida palauttaa, jolloin estäminen on tällöin valmis.

Maissintuotanto Venäjällä vuonna 2016

Vuoden 2016 alussa bruttokansantuotanto laskee Venäjältä 2. marraskuuta.

Venäjän federaation maatalousministeriön Rosstatin mukaan Venäjän viljelymaissialue vuonna 2016 oli kaikkien lajien tiloilla 2 893,2 tuhatta hehtaaria, mikä on 4,4 prosenttia eli 122,5 tuhatta hehtaaria enemmän kuin 2015 viljelykasveja. Vertailun vuoksi 10 vuotta sitten (vuoden 2006 tulosten mukaan) pinta-ala oli 1 035,5 tuhatta hehtaaria, 15 vuotta sitten (vuoden 2001 tulosten mukaan) - 664,3 tuhatta hehtaaria.

Marraskuun 2. päivään 2016 mennessä viljaa viljeltiin 1 758,5 tuhatta hehtaaria tai 60,8% viljeltyä aluetta (2015 - 2 135,0 tuhatta hehtaaria). 9 826,7 tuhatta tonnia (vuonna 2015 - 10 980,0 tuhatta tonnia), joiden tuotos oli 55,9 c / ha (2015 - 51,4 c / ha). Tuotanto laski 1 153 000 tonnilla eli 10,5 prosenttia. Vertailun vuoksi (vuoden 2006 tulosten mukaan) bruttokokoelma oli 3 510,4 tuhatta tonnia, 15 vuotta sitten (vuoden 2001 tulosten mukaan) - 808,4 tuhatta tonnia.

Maissituotanto alueittain

Se on tärkeää! Tiedot maissin tuotannosta Venäjän alueilla esitetään 2. marraskuuta 2016 alkaen.

Venäjän alueiden maatalous AB-Centerin verkkosivuilla

Venäjän federaation viljantuotannon johtajana 2. marraskuuta 2016 alkaen on Krasnodar-alue (3 368,2 tuhatta tonnia). Alueen osuus maissin kokonaissadosta Venäjällä on 34,3%. Verrattuna samaan päivään vuonna 2015 tuotannon kasvu oli 4,0% tai 128,8 tuhatta tonnia.

Stavropolin alue on 932,2 tuhatta tonnia Venäjän federaatiossa (9,5% koko Venäjän maissin sadosta). Vuoden aikana tuotanto kasvoi 14,7% eli 119,6 tuhatta tonnia.

Belgorodin alueella kerättiin 747,1 tuhatta maissia (7,6% viljelykasvien kokonaistuotannosta, kolmas paikka). Tällöin palkkiot laskevat 22,2% eli 213,3 tuhatta tonnia.

Rostovin alue, jonka indikaattorit ovat 632,1 tuhatta tonnia, on luokituksen neljäs rivi (6,4% kaikista maksuista). Kasvu oli 11,2 prosenttia eli 63,8 tuhatta tonnia.

Kurskin alue sijaitsee Venäjän federaation viidennellä sijalla (529,0 tuhatta tonnia). Sen osuus Venäjän maissisatoista oli 5,4 prosenttia. Verrattuna 2.11.2015 tuotanto laski 34,3% eli 276,2 tuhatta tonnia.

Voronezhin alueella 2. marraskuuta 2016 korjattiin 517,9 tuhatta tonnia maissia (5,3% venäläisessä tuotannossa, kuudes paikka). Vuoden aikana maksuja alennettiin 43,7 prosenttia eli 401,2 tuhatta tonnia.

Kabardino-Balkaria-tasavallan osuus oli 4,0 prosenttia maissin kokonaissadosta (396,9 tuhatta tonnia). Palkkioiden vähennys oli 33,6 prosenttia eli 200,4 tuhatta tonnia.

Tambovin alueella maissintuotanto väheni 38,7% 296,7 tuhannen tonnin määrästä 2.11.2016 alkaen (3,0% kokonaismaksuista, 8. sija Venäjän federaatiossa).

Tatarstanin tasavallassa tuotettiin 277,5 tuhatta maissia (2,8% kokonaismaksuista, 9. sija). Verrattuna 2.11.2015 maksut nousivat 217,9% eli 190,2 tuhatta tonnia.

TOP-10 -alueiden johtajat maissin tuotantoon Lipetsk-alue sulkeutuvat 230,7 tuhannen tonnin palkkioista (2,3% koko Venäjän tuotannosta). Vuoden aikana luvut laskivat 42,7% eli 172,2 tuhatta tonnia.

2. marraskuuta 2016 lähtien TOP-20-alueet bruttokokoelman mukaan sisälsivät myös:

 • 11. Pohjois-Ossetia-Alanian tasavalta (keräsi 214,0 tuhatta tonnia, maksujen kokonaiskorvausosuus 2,2%).
 • 12. Saratovin alue (192,7 tuhatta tonnia, 2,0%).
 • 13. Mordovian tasavalta (192,0 tuhatta tonnia, 2,0%).
 • 14. Adygean tasavalta (145,8 tuhatta tonnia, 1,5%).
 • 15. Volgogradin alue (142,3 tuhatta tonnia, 1,4%).
 • 16. Oryolin alue (137,1 tuhatta tonnia, 1,4%).
 • 17. Bryanskin alue (127,4 tuhatta tonnia, 1,3%).
 • 18. Karachay-Cherkess Republic (101,9 tuhatta tonnia, 1,0%).
 • 19. Ryazanin alue (79,5 tuhatta tonnia, 0,8%).
 • 20. Nizhny Novgorodin alue (79,5 tuhatta tonnia, 0,8%).

Maissintuotanto 2. marraskuuta 2016 kaikista luokkiin kuuluvista tiloista alueilla, jotka eivät sisälly TOP-20: een, oli 486,2 tuhatta tonnia (4,9% Venäjän kokonaismennosta).

Maissi- ja muiden viljamarkkinoiden tilanne vuosina 2001-2016. joita edustavat linkit:
Venäjän viljamarkkinat 2016
Muut tarkastukset viljamarkkinoista AB-Centerissä

Kasvava maissi - todellinen toimintatapa pakotteina?

Maissi on strateginen viljely ja sitä käytetään paitsi elintarvikkeiden lisäksi erilaisten tuotteiden tuottamiseen. Elokuussa 2014 tiedettiin Venäjän hallituksen asettamien vastaisten seuraamusten vastauksena länsimaiden kumppaneiden kieltoihin. Tuotteista, joiden tuonti Venäjälle on nyt kielletty useista valtioista, on maissi. Ja nämä ovat jälkiruokalajikkeita, joita käytetään yksinomaan elintarvikekäyttöön ja toimitetaan säilykkeinä. Kuinka paljon tuontikielto vaikuttaa kuluttajamarkkinoihin? Tuleeko jälkiruokaviinan hinta nousta ja muuttuuko se todelliseksi herkutukseksi? Yritämme selvittää, missä määrin tavaroita ostetaan länsimaissa ja onko kotimaisten tuotteiden tuottajat kykenevä kattamaan tämän tarpeen.

1. Maissin kysynnän analysointi

Maissi on maataloustuote, jolla on erittäin laaja käyttötarkoitus. Tärkeää on, että sitä voidaan verrata vehnään ja rukiin, mutta toisin kuin näistä lajikkeista, "kentän kuningatar" erottaa vaatimattomuus, ei pelkää rikkaruohoja - tarvitsee vain tarpeeksi aurinkoa ja vettä osoittaakseen korkeita saantoja. Venäjällä tämä kulttuuri istutettiin aktiivisesti N.S. Hruščoville, mutta hän halusi antaa Neuvostoliitolle yleisen ruohon, hän epäilemättä meni liian kauas.

Maissia käytetään aktiivisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Karjan ruokinta;
 • Jälkiruokavalmisteiden tuotanto;
 • Maissiin perustuvien elintarvikkeiden tuotanto.

Kierrätys teolliseen käyttöön

Siten on mahdollista tehdä selkeä johtopäätös: maissin kysyntä elintarviketuotteena on vakaa, mutta melko alhainen. Samaan aikaan sen kysyntä maatalouden ja teollisuuden tarpeisiin kasvaa. Riippumatta siitä, kuinka monta "ylimääräistä" viljaa kasvatetaan pellollamme, ulkomaiset kumppanit myyvät niitä edelleen tai käyttävät kotimarkkinoilla.

Tärkeimmät syyt maissin kysynnän nopeaan lisääntymiseen viimeisen vuosikymmenen aikana:

Karjan nopea kehitys. Vilja menee ruokkimaan sekä sikoja että lintuja. Niiden tuotanto on suoraan verrannollinen maissin bruttomäärien lisääntymiseen Venäjällä.

Yritysten kehitys vapauttaa tärkkelyksen ja melassin. Aiemmin ulkomaille tuotuja tuotteita myydään nyt suoraan Venäjällä.

Muuntyyppisten viljojen hinnan nousu. Taustansa vuoksi maissi tulee mielenkiintoisemmaksi teollisuudelle.

Jalostetaan uusia hybridilajikkeita. Uudet luojat ovat ihanteellisia tiettyihin tarkoituksiin teknisten ominaisuuksiensa vuoksi.

Alue, tuhat hehtaaria

Niinpä 7-8 vuoden sisällä viljelykasvien pinta-ala kasvoi yli kaksi kertaa. Mutta tärkeintä on, että tuotto on kasvanut merkittävästi ja se kasvaa edelleen. Tämä johtuu sekä uusien lajikkeiden tuomisesta markkinoille että järkevämpiä alueita. Tuotannon johtajat vuonna 2013 tulivat Krasnodar-alueelle, keräten noin 3,2 miljoonaa tonnia viljaa. Suurella marginaalilla se menee Stavropol Territory - 850 tuhatta tonnia. Tuottavuus on erittäin korkea ja voi kilpailla johtavien maailmanlaajuisten kulttuurituottajien kanssa.

2. Maissimarkkinoiden tuonti Venäjälle

Kun otetaan huomioon, että merkittävä osa viljasta viedään, "kentän kuningattaren" tuonti on vähäpätöinen. Lisäksi se laskee edelleen, vaikka materiaalikustannukset sen sijaan kasvavat.

Tuonnin määrä (yhteensä)

114,2

108,5

40.9

99,8

55.3

160,7

39.4

173,7

Ulkomaat

Samanaikaisesti kaksi tuhatta vuotta Venäjä tuottivat yhteensä 702 tuhatta tonnia maissia 125 miljoonaa dollaria. Alkaen 13 vuotta alkoi hankkia useita kertoja vähemmän kuin tämä strateginen tuote - se johtuu omista varoista. Tässä mielessä tuontikiintiön korvaaminen ei enää näytä olevan niin vaarallista: sitä voidaan pitää itsestään selvänä prosessina.

Niinpä vuonna 2013 maa tuotti maissia vain 160 miljoonaa dollaria, kun taas EU: sta, Yhdysvalloista ja Kanadasta - vain 18,3 miljoonaa dollaria, mikä on 10,9% kaikista ostoista. Tämä on huomattavasti pienempi kuin voin tuonti (vuonna 2013: yhteensä - 683,6 miljoonaa dollaria muualta kuin IVY-maista - 448,3 miljoonaa dollaria), teetä (yhteensä - 684 miljoonaa dollaria SDZ-633: sta, 6).

Vuoden 2014 7 kuukauden aikana lähes yhtä paljon maissia tuotiin Venäjälle kuin koko vuoden 2012 aikana. Mutta jos keskihinta vuonna 2013 oli vain 290,5 dollaria tonnilta, niin tänä vuonna se on jo 440 dollaria, mikä on 151% korkeampi. Tilastotietojen perusteella rajoittavat toimenpiteet tähän suuntaan eivät ole kriittisiä. Jälkiruokajuoman vähittäismyyntihinnan pitäisi kuitenkin joka tapauksessa nousta ostohintojen nousun vuoksi.

Hinnankorotusindeksi,% 82,7147,180,5144,5

Kuten voitte arvata, tämän tuotteen lisääminen kuluttajille maksaa kuluttajille erittäin vakavan pennin. Emme kuitenkaan ole niin pessimistisiä, koska tavaroiden hinta riippuu kaudesta. Tämä on kaunopuheisesti osoittanut vuoden kulttuurikustannusten dynamiikka (tieto AB-keskuksesta):

Tuomareissa ei kuitenkaan ole tarvetta kiirehtiä: maissihintojen nousu on maailmanlaajuinen suuntaus, jolla itä ja länsi kohtaavat. Outoa, ympäristöystävällisyyden halu on vaikuttanut tähän, koska bioetanoli luodaan viljakasvien perusteella. Luonnon haitallisuuden kannalta polttoaineella on haittatekijä - ja se voidaan arvioida kaavioiden avulla. Vilja, jota aiemmin myytiin teollisuusmaille edullisilla hinnoilla, käytetään polttoaineiden tuottamiseen.

2. Maissin tilanne elintarvikemarkkinoilla. Tuontivaiheen varaukset

Jos tattari myymälöissä häviää ajoittain ja peruna kasvaa hinnalla, maissia ei näe niin kovissa skandaaleissa. Se on aina tarpeeksi, ja tuote on peräisin eri valmistajilta, minkä ansiosta voit valita parhaan vaihtoehdon hinnan ja laadun kannalta. Ja vielä, anti-pakotteiden taustalla, ei olisi tarpeetonta analysoida uudelleen markkinoiden rakennetta.

Näin ollen ilman, että analysoidaan tuotteen laatua ja sen kuluttajaominaisuuksia, voidaan tehdä järkyttävä päätelmä: emme voi tuoda maissia lainkaan. Loppujen lopuksi meillä on tarpeeksi omia, muuten miten voimme selittää, että vuonna 2012 yli kaksi miljoonaa tonnia tuotetta vietiin ulkomaille? Huomaa, että viennin kasvun myötä maissin hinta teollisuudelle on kasvanut merkittävästi.

Tuotteitamme lähettävät maat ovat Azerbaidžan (vuonna 2011 - 7%), Libanon (5%), Iran (4%).

Tutkimus AB-keskuksen viennin rakenteesta - yksityiskohtaisemmin ja yksityiskohtaisemmin:

Vuonna 2013 Venäjän maissia vietiin eniten seuraaville maille:

Avointen tietojen mukaan maissintuottajat ovat seuraavat alueet ja maat:

 • Aasia (ennen kaikkea - Kiina);
 • Japani;
 • Etelä-Korea;
 • Meksikossa.

Maissintuotannon kasvua Venäjällä voidaan verrata Brasilian tuotantoon. Muutaman vuoden kuluttua tämä maa on poistunut viljakasvien "kroonisesta tuonnista" uusien lajikkeiden tuomisen, kasvaneiden tuotosten ja lupaavien alueiden kehityksen vuoksi.

Geneettisesti muunnetut kasvit, kumma kyllä, eivät olleet ratkaiseva tekijä tuotannon kehittämisessä. Viljan viljelyn nopea hyppy johtui kaksinkertaisesta viljelykasvusta ("pieni" ja "suuri"). Ilmasto tietyillä Venäjän alueilla on melko verrattavissa Brasilian kanssa, ja Etelä-Amerikan kollegoiden kokemusta on käytettävä maassamme.

Hintojen kasvun dynamiikka APK: n mukaan:

4. Valtiontuki maissituotannolle

Perinteisesti maataloustukien taso maassamme on edelleen alhainen, mikä vaikuttaa alan kehitykseen. Virallisten tietojen mukaan Venäjällä vuonna 2009 lähetettiin 21 miljardia Yhdysvaltain dollaria tukemaan tuottajia, mutta suurin osa näistä rahastoista meni karjankasvattajille.

Riippumattomien asiantuntijoiden mukaan kansalliset maissintuottajat joutuvat epätasa-arvoisiin olosuhteisiin myös ulkomaisten kilpailijoiden kanssa, mikä vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen. Eri ohjelmia, joilla pyritään kehittämään teollisuutta, ei ole vielä kehitetty. Aluetasolla valmistajien tuki on kuitenkin vielä toteutumassa. Tämä koskee esimerkiksi Ryazanin aluetta.

Vuonna 2014 Venäjän federaation maatalousministeriön 25. helmikuuta 2014 antama järjestys myönsi lähes 2 miljardia ruplaa kasvintuotannon tukemiseksi. Näistä maissintuottajat voisivat laskea vain merkityksettömälle osalle, eikä heille ollut erillistä aihetta.

5. Maissin käyttö liiketoiminnassa

"Kentän kuningatar" on eniten kysyntää maataloudessa, mutta viime vuosina sitä on käytetty aktiivisesti muilla teollisuudenaloilla. Käytön perimmäinen tavoite riippuu viljan teknisistä ominaisuuksista: kemiallinen koostumus, tärkkelys, yhtenäisyys, viljan kovuus ja kosteuden aste. Vaatimusten perusteella on kehitetty ja kehitetty erityisiä lajikkeita, jotka sopivat täydellisesti tiettyihin tehtäviin.

Maissia käytetään seuraavissa kaupallisissa tarkoituksissa:

 • Rehuseoksen tuotanto siipikarjalle, sioille, kaneille;
 • Bioetanolin vapautuminen (dieselpolttoaineanalogi);
 • Säilykkeiden tuotanto;
 • Tärkkelystuotteiden ja tärkkelyksen valmistus;
 • Maissitukien tuotanto;
 • Makea maissi (popcorn) paistaminen, pakkaaminen ja pakkaaminen;
 • Viljan (hominy) ja jauhojen tuotanto.

Erityinen näkökulma tällä hetkellä on biopolttoaineiden kehittäminen, joka voi olla kannattava vaihtoehto hiilivetyille. Tämäntyyppisiin materiaaleihin sovelletaan vähemmän vakavia vaatimuksia kuin elintarvikkeita. On suositeltavaa viedä maissia bioetanolin tuotantoon Eurooppaan, jossa ympäristökysymykset ovat tärkeimpiä aiheita.

6. Yhteenveto. Maissihintojen jyrkkää nousua Venäjällä ei ole edellytyksiä

Niinpä markkinoiden analyysi osoittaa kaunopuheisesti, että kaikki on rauhallinen tässä maassa viljakulttuurin avulla. Pienet tuotot olisivat edellytys viljan hinnan nousulle, mutta ennusteiden mukaan tämä ei tapahdu. Eniten optimististen arvioiden mukaan viime vuoden ennätyksikkö rikkoo 5-10 prosenttia. Tuonnin merkityksettömän määrän huomioon ottaessa hintojen nousua ei tapahdu, joten sanktiovastuiden käyttöönotto tähän suuntaan ei vaikuta kuluttajamarkkinoihin.

Top