logo

Esittelemme siankasvatilalle valmiin liiketoimintasuunnitelman. Yksityiskohtaiset laskelmat. Pöytä. Suositus.

♦ Investoinnin aloittaminen: 1 897 000 ruplaa
♦ Liiketoimintasuunnitelman takaisinmaksuaika: 36 kuukautta
♦ Sikatilan tuottavuus: 25%

Sikoilla jalostus ja kasvatus on yksi maatalouden painopistealoista. Lisäksi se on yksi aloittelevien yrittäjien käytettävissä olevista tällä alalla.

Ensimmäinen askel tulevien toimien suunnittelulle on tehdä sika- tilalle toimivaltainen liiketoimintasuunnitelma.

Voit tehdä sen itse tai pyytää asiantuntijoiden apua maksamalla heille huomattavan määrän rahaa. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakirja suoritetaan oikeammin ja oikein.

Mikään asiantuntija ei kuitenkaan voi esittää tapausta yhtä hyvin kuin "omistaja".

Siksi kannattaa kiinnittää huomiota tämän dokumentin rakenteen tutkimiseen, yksityiskohtaiseen esimerkkiin, ja yrittää kirjoittaa liiketoimintasuunnitelma omaksi.

Sika Farmin liiketoimintasuunnitelma: Suunnittelu

Yhteenveto

Sikaratalon valmis liiketoimintasuunnitelma tulisi aloittaa lyhyen kuvauksen avulla.

Tässä suunnitelmassa kuvataan mini-sikatalon rakentaminen N.
Vuokra-asunnot sijaitsevat osoitteessa: 1, Ogurechnaya Str.
Johtaja: Ivanov Ivan Ivanovich.

Hankkeella pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

 1. Väestön tarpeiden tyydyttäminen sikojen kasvatuksessa.
 2. Yrityksen organisaatio, jolla on korkea kannattavuus.
 3. Tulojen vastaanottaminen kotieläinten ja niihin liittyvien tuotteiden myynnistä.

Sikatilakannan luominen edellyttää käynnistyspääomaa 1 897 000 ruplaa.

Suunnitelman mukaan tämä summa vastaanotetaan täysipainoisesti Respect Pankin kaupallisen lainan avulla.

Sianlihan tuotantosuunnitelma: markkinointisuunnitelma

On välttämätöntä suunnitella etukäteen mini-sikatalon tulonlähteet yrityksen kehityksen mukautta- miseksi.

On kaksi pääaluetta:

 • lihantuotanto ja -myynti (vähittäiskaupan ketjuille, markkinoille, catering-järjestöille, yksityishenkilöille);
 • karjan viljely ja myynti (maatalous, sikatuotantoyritykset, yksilöt).

Suurin panos on tehdä ensimmäinen vaihtoehto.

Jalostussikia käytetään usein täydentämään ja kehittämään omaa liiketoimintaansa sen sijaan, että ne myyvät "sivuttain". Muussa tapauksessa kasvun kustannukset eivät ehkä maksa itse.

Pääraaka-aineen - rasvan ja lihan myynnin lisäksi voit myydä sikatalon sivutuotteita (piilot, veri, palat, munuaiset, koristeet).

Suunnittele myös mahdollisten myyntikanavien kohdalla ja arvioi vastaavien minisikatilojen kilpailu valituilla alueilla.

Markkina-analyysi

Huolimatta siitä, että maatalouden kehitystaso on pitkään ollut toivottavaa, uudet eläintuotantoyritykset näyttävät usein. Tämä johtuu siitä, että tällaisten organisaatioiden tärkeimpien asiakkaiden kysyntä on korkealaatuista.

Venäjän elintarvikkeiden seuraamukset lisäsivät ongelman erityistä merkitystä.

Tällaisia ​​hetkiä on myös otettava huomioon suunnittelussa.

Kohderyhmä


Pienisikatilojen tärkein kohderyhmä ovat vähittäismyymälät ja vähittäismyyntiketjut, lihanjalostuslaitokset, puolivalmiiden tuotteiden valmistajat.

Myös ostaa tuotteita yksityishenkilöiltä.

Sianlihan mainontayhtiö

Jotta kilpailla muiden sikatilojen kanssa nykytilanteessa, riittää myydä laadukkaita tuotteita.

Suusasuma on paras tapa, joka houkuttelee uusia asiakkaita sinulle.

Jotta voit aloittaa haun asiakkaille, jotka voivat kertoa ystävillesi korkeasta tasosta, sinun on houkuteltava heitä käyttämällä seuraavia liiketoimintasuunnitelmassa määriteltyjä mainontamenetelmiä:

 1. Organisaation verkkokaupan käynnistäminen (laskuversio tässä tapauksessa ei olisi paras ratkaisu, koska tällaisen yrityksen tulisi tarjota mahdollisimman suurta tietoa potentiaalisille asiakkaille ja yhden sivun sivusto ei riitä tähän).
 2. Mainonta oppilaitoksissa, joissa tulevia teknologioita koulutetaan.
 3. Ilmoitetaan niiden yritysten myyntiosastoille, joiden liiketoiminnassa käytetään sikatilojen tuotteita.
 4. Mainokset teemakohtaisissa julkaisuissa.

Sianlihan tilan liiketoimintasuunnitelma: toteutus

Mielenkiintoinen seikka:
Suurimman sirutuksen kirjaan kuuluu tanskalaista sikaa, joka vuonna 1961 muuttui 34 porsaan äidiksi kerralla.

Huone

Sikatilan tilat ovat tietenkin sika.

Jos olet uusi tämän liiketoiminnan, se on erittäin vaikeaa ja kallista rakentaa se itse. On helpompi ostaa valmiita tiloja tai vuokrata sitä.

Tässä tapauksessa kustannukset sisältävät jo primääriset viestinnät ja laitteet.

Tämä vaihtoehto on kuitenkin vakava haitta. Jos ostat hylätyn sika-talon, joka on rakennettu Neuvostoliiton aikoihin, sinun on unohdettava tiiviys. Loppujen lopuksi, ennen kuin nämä rakennukset oli tarkoitettu erittäin suurille karjakoille (7-10 tuhatta yksilöä) ja niillä oli monia lisälaajennuksia.

Jos edes kaukaisessa tulevaisuudessa et aiota luoda omia sianlihaa "imperiumista", mutta aloittaisit mini-sikatehtaalta, on järkevää rakentaa kaiken tyhjästä.

Tulevan kehityksen paikan valitsemiseksi on välttämätöntä tutkia tällaisia ​​hetkiä koskevat sääntelytoimet ja -vaatimukset:

 • syrjäinen sijainti asutuilla alueilla;
 • kaukana vesilähteistä;
 • sikatilalla.

Sianlihan maatilasuunnitelma: henkilöstö

Sikatilojen erittäin pätevän henkilöstön valinta on erityisen akuutti, ellei sinulla ole tarvittavia tietoja tällä alalla.

Henkilöstön työskentely edellyttää:

 • Johtaja.
  Tämä asema voi olla yrityshankkeen aloittaja.
  Vastuut ovat muun muassa: tuotantoprosessin valvonta, raportointivalvonta, sika- maataloustyöryhmän muiden jäsenten hoito.
 • Kirjanpitäjä.
  Vastuut: suorittaa kaikki rahoitustoimet kirjanpitoon, pitää kirjaa omaisuudesta, tekee laskelmia tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa, laatii raportteja, suunnittelee veronmaksuja, ylläpitää tietokantatietoja.
  Lisäksi tulisi täyttää muut johdon toiveet.
 • Eläinlääkäri.
  Vastuu sikatilalla: tutkii eläimiä, diagnosoi niiden tilan, etsii taudin syitä, tekee tarvittavat ehkäisevät toimenpiteet, ilmoittaa muille työntekijöille ruokinta- ja hoitosäännöistä ja vastaa eläimen terveystarkastuksesta.
 • Karjan.
  Vastuut: Otetaan käyttöön uusia menetelmiä sikojen kasvattamiseksi, valitaan, luodaan ja valvotaan eläinten pitämistä sikatilalla, valvotaan jalostusprosessia, pidetään kirjaa yritysten tuottavuuden indikaattoreista.
 • Sianviljelijä.
  Vastuu sikatilalla: valvoo karjan tilaa, ruokkii emakoita, suorittaa lisätyötä, painaa ja karjaa, ruokkii karjaa, valvoo lannan, tekee tarvittavat toimenpiteet jälkeläisten tuotannon lisäämiseksi, lähettää lihotettuja eläimiä teurastettaviksi.
 • Yleismies.
  Vastuualueet: varmistetaan sikatilojen normaaliin toimintaan tarvittavat tehtävät.
  Levittää rehua eläimille, puhdistaa tilat, osallistuu kenttätyöhön, auttaa nautakarjaa, lastaamista ja purkamista.
  Suorittaa ohjaajan muut tehtävät.

Sikatilatalouden liiketoimintasuunnitelman rahoitusosasto

Rahoituslaskelmat - tämä on tärkein osa, joka on sisällytettävä sikatalouden liiketoimintasuunnitelmaan.

Se sisältää tietoja yrityksen toiminnan avaamisesta ja ylläpidosta. Näiden laskelmien perusteella päädytään siihen, että yrittäjän liiketoiminnan edellyttämä määrä, lainan tarve tai sijoittajien valitus.

Avauskulut

Sianvarojen avaamisesta aiheutuvien kustannusten luettelo on sopivasti järjestetty liiketoimintasuunnitelmaan taulukon muodossa.

Liiketoimintasuunnitelma: kasvava sika. Ryhdy miljonääriseksi maanviljelijäksi.

Artikkelin sisältö:

Sikojen pitäminen
Yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat

Jatkamme artikkeleita yrityksestä kylässä. Ja tällä kertaa harkitsemme kasvavia sikoja ja liiketoimintasuunnitelmaa omaan sikatalouttamme järjestämiseen. Pieneläinten jalostussiinit eivät tuo paljon voittoa, ja joskus jopa kokonaan - vain tappioita. Tämän vuoksi vähimmäiskynnys tähän liiketoimintaan lasketaan "pyöreän summan".
Jos tällaisten tilavuuksien sijoittaminen on ulottuvillasi, jatka eteenpäin. Sikatilojen luomiseksi tarvitaan hyvä rakennus tarvittavilla laitteilla, osaavalla henkilökunnalla ja eläinten rehulla. Nämä kolme osaa ovat tässä tärkeitä. Vielä enemmän ideoita liiketoiminnalle, lue artikkeli: "Maaseudun liiketoiminta ilman investointeja - 10 todistettua, työideoita!"

Liiketoimintasuunnitelma "Kasvatettavat sikat": huone

Tämän liiketoiminnan perusosa on rakennus, jossa siat elävät. Tätä varten voit ostaa tai vuokrata hylättyjä sikatiloja, ja viestintä ja ensisijaiset laitteet sisällytetään jo hintaan. Toisessa tapauksessa voit rakentaa vakion omilla kädilläsi tai palkattavan tehon avulla.
Rakennuksen tulee ottaa huomioon kohteiden paino: rakennuksen on oltava eristetty, suojattu kosteudelta ja vedeltä ja huolellisesti ilmastoitu. Toisin kuin sioilla esiintyvät stereotypit, nämä eläimet ovat erittäin puhtaita, vaativat erityistä hoitoa ja mukavia olosuhteita. Ja suurin vaikeus rakentamisessa - on järjestää puhdistuskanavia, jotka säännöllisesti täytyy pestä lika pois.
Siksi liiketoimintasuunnitelmamme perustuu 800 m2: n vuokrattuun sikatilaan. Tällaisen vuokrasopimuksen keskimääräinen kustannus maksaa 120 000 ruplaa (150 r / 1 m2).

Sikatilojen varusteet ja viestintä

Myyntiin tarkoitetut siitossiat eroavat huomattavasti kotieläintuotannosta lihalle teidän pöydälle. Tällaisessa liiketoiminnassa on tärkeää varmistaa, että tuotteesi on parasta laatua ja sillä on erinomaiset makuominaisuudet.
Sikatilat käyttävät siten laitteita, jotka vähentävät huomattavasti vuokratun työvoiman kustannuksia ja parantavat eläinten elinolosuhteita. Sikatilalle tarvitaan siksi seuraavia laitteita:
Vesi ja rehu
ilmanvaihto
valaistus
lämmitys
putkityöt
Syöttölinja
Kaikki tämän laitteen hankintakustannukset vaihtelevat 500 000 ruplan alueella. Lisäksi veden ja sähkön kuukausittaiset kustannukset vaativat keskimäärin 20 000 ruplaa.

Pakollinen henkilöstö sikatilalle

Vet. Kasvava sika myynnissä, älä unohda heidän terveyttään. Terveet siat tuovat mukanaan jälkeläisiä ja lihaa arvostetaan. Lisäksi jotkut taudit tekevät lihasta kokonaan syötäväksi ja sairastuneet siat voivat tulla epidemian lähteeksi. Toisaalta sinulle aiheutuu suuria tappioita. Siksi, kun laaditte liikesuunnitelman kasvaville sioille, älä unohda eläinlääkäriä. Maksu eläinlääkärin työlle - noin 20 000 ruplaa.

Karjan. Tarvitset asiantuntevan teknikon, joka ylläpitää kaikkien laitteiden suorituskykyä. Maatalousvälineiden keskipalkka maataloudessa on 15 000 ruplaa.
Sianviljelijät. Yritykselle, jossa on 120 päätä, riittää 4 siankasvattajaa. Siankasvattajien keskipalkka Venäjällä on 30 000 ruplaa. Säästämiseksi voit vuokrata kokeneelta kasvattajalta 30 000 ruplan palkkaa ja kolme avustajaa ilman kokemusta (maksa 15 000 ruplaa).
Handymen. Maataloustyöntekijät ovat erittäin tärkeitä henkilöstöä. Ei ole järkevää vuokrata erillistä henkilöä puhdistukseen, rehun syöttämiseen ja kynän täyttämiseen heinää käyttäen. Käytännössä yksi henkilö voi tehdä kaiken tämän. Meidän tilamme riittää 2 työntekijää. Palkka - 10 000 ruplaa.

Sikoja ja ruokakustannuksia

800 m2: n maatilalle tarvitaan noin 128 sikojen sormia (joka perustuu kunkin 6,25 m2: n vähimmäispinta-alaan). Yhden sian ostohinta kahden kuukauden ikäisenä on 2 500 ruplaa. Kokonaisosto vaatii 320 000 ruplaa.
Muuten on parempi ostaa eri toimittajilta geenien sekoittumisen välttämiseksi. Muussa tapauksessa jälkeläiset voivat olla heikkoja ja sairaita.

Mitä tulee rehuun, 100 kg rehua yhden sian kanssa 180 kg viljan lisäaineita vuodessa tarvitaan voimakkaiden ja mehukkaiden eläinten kasvattamiseen. Eläimillemme tarvitaan kuukausittain 1 067 kg syöttöä ja 1 920 kg viljaa. Tällaisen ruokinnan kustannukset - vastaavasti 11 000 ja 14 500 ruplaa.

Laskelmat ja voitto

Kuuden kuukauden kuluttua sika, jolla on tällainen ruokinta, on noin 100 kg: n massa. 128: stä päästä jätetään yleensä noin 4: n laimennukseen. Näyttää toteen, että 124 päätä tai 12,4 tonnia lihaa myydään. Kun otetaan huomioon keskimääräinen hinta 1 kiloa 250 ruplaa, kaikkien tavaroiden myyntivoitto on 3 100 000 ruplaa.
Yhteenveto aiemmin lasketuista alkuperäisistä investoinneista:
Vuokra - 120 000 ruplaa
Laitteet - 500 000 ruplaa
Sian osto - 320 000 ruplaa
Rehun hankinta ensimmäiselle kuukaudelle - 25 500 ruplaa
Yhteensä: 965 500 ruplaa
Ja nyt laskemme kuukausittaiset kulut, jotka sikatilalta vaaditaan:
Vuokra - 120 000 ruplaa
Apuohjelmat - 20 000 ruplaa
Palkka työntekijöille - 130 000 ruplaa
Ruoka - 25 500 ruplaa
Yhteensä: 295 500 ruplaa
On selvää, että ennen kuin saamme ensimmäisen voiton 6 kuukaudessa, käytämme 1 773 000 ruplaa. Ja 3 100 000 ruplasta saadusta tulosta voitto on 1 327 000 ruplaa.

johtopäätös

Hyvän sianlihan saaminen vie paljon aikaa, huomiota ja keinoja hoitaa sikoja. Siksi tässä tapauksessa sinun ei pitäisi etsiä taloudellisia menetelmiä ja keinoja. Mitä enemmän sijoitat jalostussikaan, sitä enemmän palaat.

Sianlihan maatilasuunnitelma

Sikatuotantoa koskeva korkealaatuinen liiketoimintasuunnitelma mahdollistaa kasvavan ja lihotettavan sikojen liiketoiminnan uudelle tasolle. Liha on vaadittu ja välttämätön tuote, ja miljoonia kansalaisiamme suosivat sianlihaa, joten tämän yrityksen kannattavuus on korkea. Asiantuntijat arvioivat sikatilojen kannattavuutta 25-30%, mutta oikealla lähestymistavalla on mahdollista saavuttaa parempia tuloksia.

Siankasvatilajärjestelyä koskevan toimintasuunnitelman avulla voit määrittää tulevat toimet ja säätää kaikki myöhemmät vaiheet maksimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. Loppujen lopuksi monet tekijät ovat tärkeitä: eläinten valinnasta kynän rakentamiseen tyhjästä tai olemassa olevien tilojen asettamisesta. Asiantuntijoiden huolelliset suositukset auttavat sinua valitsemaan juuri sinun liiketaloudellisi, oikein laittamaan juomavedet, syöttölaitteet, ilmanvaihtojärjestelmät ja niin edelleen.

Haluatko oppia tietoja kasvattamasta sioista? Et tule katumaan, koska avaat mahdollisuudet oman halutun liiketoiminnan suorittamiseen. Mini sikatalous tai suuri maatila on kannattava investointi, jos harkitset kaikkia vivahteita ja olla fiksu, käytä tarkkaa lähestymistapaa oman yrityksen tekemiseen. Ammattitaitoinen lähestymistapa yrittäjyyteen karjamarkkinoilla takaa vakaat ja tasaisesti kasvavat tulot.

Siankasvatuksen ja jalostussikojen ehdotettu liiketoimintasuunnitelma sallii sinun sopeuttaa toimintaasi ja aloittaa oman liiketoiminnan optimaalisella karjamäärällä. Asiantuntijoiden suositukset sorkkaeläinten kasvatuksen huolellisesta seurannasta, porsaiden hoidosta, vältetään tappiot. On syytä muistaa, että taloustieteilijöiden mukaan tällaisen pienen tilan takaisinmaksu ei ylitä kolmea vuotta.

Sikatilojen luomisen ominaisuudet

Siankasvatusliike herättää yhä enemmän yrittäjien huomion. Karja alkaa elvyttää, mikä lisää tämäntyyppisen liiketoiminnan kasvavaa kannattavuutta. Ilman tuoretta lihaa on vaikea kuvitella aikuisen ruokavaliota ja paikallisesti tuotettua höyrysairautta on väestön vakaa kysyntä jatkuvasti.

Sikojen kasvatusta on vaikea vetää taloudellisesti. Ainoastaan ​​sikatilatalouden alustava budjetointi - sikatilojen tilojen rakentaminen, laitteiden hankinta, jalostuseläinten osto ja rehu - on vähintään 100 tuhatta dollaria. Sianliiketoiminnan hankinta on 3-4 vuotta, aikaisemmin ei ole välttämätöntä toivoa nettotulosta.

Jotta investointi saadaan takaisin optimaaliseen aikaan, sinun on aloitettava vähintään 300 päätä. Voit luonnollisesti järjestää tilan 100 päätä varten, mutta tässä tapauksessa on vaikeampaa torjua alkuinvestointia. Puolet kanasta pitäisi olla emakoita, riittää, että he jättävät 10 jalostuskarjaa ja loput eläimistä on pidettävä lihotukseen ja lihan myyntiin. Sikojen liiketoiminta edellyttää huolellista tutkimusta jalostuseläinten suvusta - geneettiset ongelmat, heimojen avioliiton olemassaolo voi vaarantaa koko yrityksesi.

"Sika" liiketoiminta

Sika-alan toiminta on kannattavaa vain, jos pystyt kasvattamaan terveellistä karjaa. Mikä voi tappaa rotumarjan? Ensinnäkin huonompi jälkeläinen. Ennen kuin avaat sikatalon, päätä missä ostat jalostuseläimiä. Lisäksi on suositeltavaa hankkia karjuja ja emakoita eri tiloilla, jotta vältetään sukulaisuussuhteet. Toiseksi tärkein tekijä, joka vaikuttaa tällaisen liiketoiminnan kehittämiseen kuin sikatuotanto, pidetään laadukkaana elintarvikkeena. He haluavat syödä sikoja, mutta porsaita, voimakkaita karjaa ja raskaita emakoita - he tarvitsevat yksilöllisesti räätälöityä ruokavaliota.

Yhtä tärkeää on tilan tila, jossa aiot kasvattaa sikoja. Aluksi voit avata sianlihan vuokrahuoneessa eikä rakentaa uutta rakennusta. Päättäessään vuokrata sika, kiinnitä huomiota siihen, täyttääkö se eläinten pitämisen vaatimukset. Tarvittaessa voit korjata sen, desinfioida sen, tappaa jyrsijöitä, jotka ovat vaarallisten tautien kuljettajia.

Sikatilakentän organisaatio tarjoaa korkealaatuisten laitteiden - juomien, kuljettimien ja puhdistusaineiden ostamista. Sikatilakaluston laitteet eivät ole kovin kalliita, joten sinun ei pitäisi säästää enemmän. Muista varustaa erilliset "huoneet" emakoille, jotka pian joutuvat kärsimään. Äitiysosastolla on tärkeää säilyttää vakaa lämpötila ja välttää vedot.

Avaamisen tekeminen ilman vaikeuksia varmista, että käytät ammattimaista esimerkkiä sikatalouden liiketoimintasuunnitelmasta, jossa on valmiita laskelmia. Siitä opit, kuinka vältät vakavat ongelmat ja kuinka tärkeää on kiinnittää huomiota asiakirjojen säilyttämiseen yksityisessä sikahaussa. Tämän asiakirjan avulla ymmärrät, kuinka palkata ammattitaitoista henkilökuntaa ja mitkä tekijät voivat vaikuttaa haitallisesti liiketoiminnan kehittämiseen.

Liiketoimintaportaali Menestystarinoita

 • tärkein
 • "
 • Liiketoimintaideoita
 • "
 • Sianlihan maatilasuunnitelma

Porsaan tuotanto on Venäjän karjan ensisijainen tavoite. Sikatilojen järjestäminen on tällä hetkellä yksi helposti saatavilla olevista yrittäjätoiminnan muodoista maataloustuotannon yhteydessä.

Esittelemme teidän huomionne esimerkillisen liiketoimintasuunnitelman sikatilakentän organisoimiseksi kylän tilan puitteissa, jossa on lähtöpopulaatio 100 emakkoa ja projektin takaisinmaksuaika 9 kuukautta. Huomaa: liiketoimintasuunnitelma julkaistaan ​​3 osassa.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

LLC "menestyksen tavat"

LLC "menestyksen tavat"

Tämä liiketoimintasuunnitelma on käsiteltävä luottamuksellisesti yksinomaan päätöksen tekemiseksi hankkeen rahoituksesta, eikä sitä voida käyttää kopiointiin tai muuhun tarkoitukseen eikä siirtää kolmansille osapuolille.

Palauta liiketoimintasuunnitelma, jos se ei aiheuta etua osallistua sen toteuttamiseen.

1. Hankkeen kuvaus

Osakeyhtiö "Menestyspolut" (LLC "Paths of Success") tavoitteena on järjestää sikatuotantotila, jonka kokonaispinta-ala on 4 875 neliömetriä.

LLC: n menestystarinoissa on tarkoitus aloittaa toimintansa 01/01/07. Päätoimiala:

- Sianlihan (porsaiden, lihan) myynti;

LLC: n "Menestyspolun" sijainti: s. Uezdniy, jossa maa-alue hankitaan 320 TR: n

2,5 tuhatta neliömetriä. metrit miehittävät sikaa, ja loput alueet ovat käytössä tilojen varastointiin ja korjaamiseen sekä tilaa maataloustyöntekijöille. Osa alueesta kohdistuu kävelysikojen sijoittelun järjestämiseen.

Sikatilojen rakentaminen on suunniteltu helmikuulle 2007. Samaan aikaan ostetaan 100 emakkoa ja 5 karjaa. Yhden emakoiden keskimääräinen pentue on noin 12 porsaaa. Tässä yhteydessä odotetaan heinäkuuhun 2007 mennessä, että 1200 sikojen päätä ilmestyy, jonka lihotus tapahtuu joulukuun puoliväliin 2007 saakka ja myöhemmin myytäväksi.

Vuosina 2008 ja 2011 emakoiden määrän lisääminen on suunniteltu edellisestä leikkauksesta johtuen. Noin 50 kpl.

Tässä tapauksessa karjan kuormitusaste on 20-25 emakkoa.

Heinä- ja tammikuun nuoret tulevat voimaan.

- 10 siirtää päätyöntekijöitä 7 000 ruplaa. kk.,

- 2 vartijaa - 4000 ruplaa kukin. kuukausina

- 1 kuljettaja - 5000 hieroa.

- 2 myyjää - 10 000 ruplaa. kuukausina

- 1 vieraileva kirjanpitäjä - 6000 ruplaa.

Toimitusjohtaja - 10 000 ruplaa.

Aikapalkat. Ensisijaiset työntekijät saavat 7 tuhatta ruplaa, edellyttäen, että vaaditaan tuntikausia kuukaudessa.

Koska ruhon tuotanto teurastuksen jälkeen on noin n. 85% kokonaispainosta ja sitten 100 kg: n painoisesta siankäytöstä hyötyvät 85 kg. Keskimääräinen vähittäismyyntihinta on 200 ruplaa 1 kg: lle sianlihaa ja 100 ruplaa sivutuotteille + rasvat ovat 212 ruplaa. Tuotteita myydään vähittäismarkkinoille (Keskusmarkkinat, Novator Market, Kvadro Market jne.). Maksa, keuhko, sydän, jalat, pää, suolistot myydään jalostusyrityksille tarkistettavaksi.

Kilpailuetujen luomiseksi vähittäismyymälöitä, toisin kuin markkinat kilpailevat, muotoillaan tavaramerkillä hauskan sian muodossa. Tuotteen paikannus perustuu sen laadun, ympäristöystävällisyyden korostamiseen (ekologisesti puhdas alue, joka perustuu yksinomaan korkealaatuiseen rehuun).

On pidettävä mielessä, että paikalliset markkinat pyrkivät myymään halvempaa sianlihaa Kiinasta. Kuluttajat eivät useinkaan kiinnitä huomiota valmistajan maahan, mutta kiinalaisen lihan laatu eroaa merkittävästi kotimaasta. Näin ollen tuotteiden toinen kilpailuetu on niiden tuotteiden kotimainen alkuperä, joilla on enemmän tarjottavaa lihaa, joilla on paremmat makuominaisuudet lihasta ja rasvasta. Lisäksi kuluttajille tarjotaan tuotteita pakkauspusseissa, joilla on tuotenimi. Myyntipaikkojen myynninedistämis- ja rekisteröintikustannukset ovat 20 tr.

Yrityksen kiinteät varat:

Yhtiön liikevoitot:

- lihotuseläimet.

Tekniikan kasvattaminen ja siipikarjan pitäminen.

Kotimaiset siat ovat peräisin kahdesta alalajista luonnonvaraisista sioista - Itä-Aasian ja Euroopan villisikoista. Tällä hetkellä on yli 100 rotumääriä. Sikoilla on useita biologisia ominaisuuksia, jotka erottavat ne muista kotieläimistä. Sika on hedelmällinen: yhden pentueen kohdalla emakko tuo 10-12 ja toisinaan 18-20 porsaan, kun taas lehmä - yksi, harvemmin kaksi vasikkaa, uuhi - yksi, harvemmin kaksi tai kolme karitsaa. Sikojen raskausjakso (raskaus) on 114-115 päivää, ja porsaiden ruokinta-aika on 30-60 päivää. Kaikki tämä mahdollistaa yhden vuoden emakoista saada 20-25 porsaan kahta kasvaa. Kun lyhennetään sikojen imetystä 30 päivään 2 vuoden kuluessa, saat 5 kpl tai 50-60 sikaa.

Sikat ovat hyvin varhaisvaiheisia eläimiä, koska ne ovat korkean kasvun energia, nuorella iässä ne kasvavat 10-12 kertaa nopeammin kuin karja. Syntymässä sika painaa 1,1-1,3 kg. Mutta ensimmäisen elämän viikon loppuun mennessä se muuttuu kahdesti niin raskaaksi, ja kun vieroitus kestää kaksi kuukautta, sen paino kasvaa 16-20 kertaa vuodessa ja 130-140 kertaa vuodessa. Runsaalla ruokinnalla kuuden kuukauden ikäiset sikojen elopaino on 100 kg. ja enemmän ja niitä voidaan käyttää lihaan. Vain yhdestä kylvästä, anteliaiden jälkeläisten ansiosta vuodeksi voi saada 2,5-3 tonnia lihaa. Ja tämä on 3-3,5 kertaa enemmän kuin karjasta.

Sika on parempaa kuin muut lemmikkieläimet, joissa käytetään ravintoaineita. Jos kana pilkkoo viidenneksen rehun, siat - yli kolmasosa. Kullekin kasvukilogramman osalta se vie ruokaa 30-35% vähemmän kuin karja. Lehmäntuotanto eli ruhon paino suhteessa elopainoon on 85% sioissa ja vain 50-60% nuorissa naudoissa.

Ruhon komponenttien prosenttiosuus esitetään taulukossa 1.

Taulukko 1. Sianruhojen rakenne

Sianlihan maatilasuunnitelma

Maatalouden alalla tapahtuva liiketoiminta ja erityisesti sianlihan avaaminen ovat hyvä ratkaisu sekä aloittelijalle että yrittäjälle, jolla on riittävä kokemus yrittäjyydestä. Karja on erityinen liikeyritys, joka edellyttää yrittäjältä tiettyjä taitoja, kykyjä, tietämystä ja tehdä huomattavia taloudellisia investointeja. Mutta siankasvatus tuo suuria tuloja, ja se erottuu korkealla kannattavuudella. Tällaisen liiketoiminnan menestys riippuu suoraan liiketoimintasuunnitelman lukutaidosta, riittävän rahoituksen sijoittamisesta ja yrittäjän vahvuudesta. Katsotaanpa, miten tehdä yritystoiminnan suunnitelma sikatilalle tässä artikkelissa.

Suuri sikatila, jossa on automaatti

Miten kirjoittaa liiketoimintasuunnitelma?

Ensimmäinen asia, joka on tehtävä, kun päätetään avata sikatapahtuma, on luoda liiketoimintasuunnitelma, joka heijastaa kaikkia vivahteita. Yhteenveto liiketoimintasuunnitelmaan ilmoittaa, mitkä hankkeen tavoitteet ovat:

 • voitto sianlihan myynnistä, kotieläinten myynti;
 • kuluttajien kysynnän tyydyttäminen tuotteille;
 • jolla on korkea kannattavuus.

Se ilmoittaa myös alkuperäisen sijoituksen koon, joka vaihtelee avaavan yrityksen koon ja liikemiehen mahdollisuuksien mukaan sekä tarvittavien summien hankkimiseksi (esimerkiksi omien varojen tai pankkilainan).

Ajattele liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista

Tärkeää: Avataksesi yrityksesi saat julkisen tuen. Toisin kuin pankkilaina, sitä ei tarvitse palauttaa, jos varat käytetään aiottuun tarkoitukseen.

Sinun on myös suunniteltava vaihtoehtoja tulon tuottamiseksi sikatilalta:

 1. Yksilöiden (yksilöt, muut maatalousyritykset tai tilat) viljely ja markkinointi. Tämä on harvoin tärkeä trendi, koska siankasvatuksen kustannukset ovat melko suuret. Useimmiten viljelijät kasvattivat sikoja kasvattamaan käytettävissä olevaa karjaa;

Yksilöiden viljely ja markkinointi

Sivutuotteiden tuotanto ja markkinointi

Säilöttyjen elintarvikkeiden tuotanto

On tärkeää arvioida sikatalouden kilpailukykyä, tietyn alueen tuotettujen tuotteiden kysyntää ja tunnistaa tuotteiden mahdolliset myyntikanavat.

Markkina-analyysi

Liha on massapäiväisen kysynnän hyödyke, sen kulutuksen osuus ei käytännössä vähene edes kriisin aikana. Tuotteiden hintaluokassa on kuitenkin suuri merkitys - tilastojen mukaan sian- ja siipikarjan osuus kulutettujen lihatuotteiden kokonaispainosta on vuodesta 2014 alkaen 76 prosenttia. Siksi sianlihan tärkein kilpailija on kana, jonka kulutus kasvaa vuosittain.

Jalostuskaupan organisointi

Tilastotietojen mukaan Venäjän karjatalous on ainoa markkinasegmentti, jonka vuotuinen kasvu on 2-3%. Vuonna 2017 tämä suuntaus on täysin säilynyt ja seuraavat tekijät edistävät maatalousyritysten kasvua:

 • uusien sijoitusmahdollisuuksien syntyminen;
 • elintarvikkeiden embargo, poistamalla markkinoilta Yhdysvaltojen ja EU-maiden kilpailijoita;
 • julkisen talouden stimulointi tämän segmentin.

Viimeisen neljän vuoden aikana Bloombergin mukaan Venäjä on saavuttanut merkittävän läpimurron sikojen kasvatuksen alalla ja jatkuu jatkuvasti lisäämällä tuotantomääriä. Joten vuosille 2012-2016:

 • Kotimaisesta lihasta 90 prosenttia on kotimainen;
 • tuotteiden määrä kasvoi 26 prosenttia;
 • Viides paikka on Venäjä sianlihan viennissä maailmassa.

Taloustieteilijät ennakoivat lihavalmisteiden kulutuksen kasvun kasvua erityisesti - väestön hyvinvoinnin lisääntymisen vuoksi. Myös karjanhoitovaraukset ovat:

 • mahdollisuus tulla maailmanmarkkinoille;
 • lisätä tuotannon tehokkuutta;
 • kotimarkkinoiden tuotteiden täysi kylläisyys.

Sianliha kasvatetaan teollisuudessa

Tärkeää: sikojen viljelyä pidetään yhtenä lupaavimmista ja kannattavimmista liiketoiminta-alueista. Toimialan tulevaisuus ei ole niin hyvä, jos maa avataan maahantuotujen tuotteiden tuonnille, vähittäiskaupan hintojen nousu tai asukkaiden keskimääräinen tulotaso heikkenee.

Maatalouden vaikeudet

Viljelijät kohtaavat usein sika-alan erityisiä ongelmia. Näitä ovat:

 • ASF-virus (afrikkalainen sikarutto);
 • alan monopolisointi;
 • "Lantavero", liittovaltion laki numerolla 98, joka on voimassa uudessa versiossa 1.1.1 2016 alkaen.

Sikarutto

Afrikkalainen rutto on virus, joka havaittiin ensimmäisen kerran Venäjällä vuonna 2007. Ei ole olemassa rokotetta, joka kykenee tappamaan tämän taudin, joka voi tappaa kaikki sikat lyhyessä ajassa, joten on mahdotonta estää sikaruton leviämistä. Pahin epidemiologinen tilanne Kurskissa, Bryanskissa, Moskovassa, Ryazanissa, Volgogradissa ja Saratovin alueilla.

Sikaruttoa sairastavien elinten käyttö

Sairauden puhkeamisen vuoksi koko sikojen väestö tuhotaan kokonaan, alueet puhdistetaan ja desinfioidaan. Samaan aikaan kaikki eläimet, joiden säde on 5-20 kilometriä, tuhoutuvat ensimmäisessä uhanalaisessa vyöhykkeessä. Epidemiologien mukaan sikojen täydellinen hävittäminen estää taudin leviämisen. Viljelijät uskovat, että tällaiset toimenpiteet ovat hyödyttömiä ja johtavat vain tappioihin.

Pig-kasvatus alueilla, joilla ASF-taudinpurkauksia on raportoitu, on riskialtista liiketoimintaa. Mutta jos avaat sianlihan alueilla, joilla tautia ei ole rekisteröity, rutto voidaan välttää. Niinpä yhdelläkään taudista ei ollut Uralissa, Siperiassa ja Kaukoidässä.

Opi kaikki afrikkalaisesta sikarutosta - tarttuva tauti, johon liittyy kuumetta ja tulehdusprosesseja. Jos rokotetta ei ole olemassa tämän taudin varalta, mitä on tehtävä, jos sikoja diagnosoidaan ruttoa? Lue yksityiskohtaisesti artikkelissamme.

verot

Liittovaltion lain 24 §: n mukaisella numerolla 89, päivätty 24.6.1989, uudessa, 1. tammikuuta 2016 julkaistussa versiossa viljelijöiden on myönnettävä luvan käsittelyn, keräämisen, kuljetuksen tai hävittämisen osalta vaaraluokkiin 1-4:

 • 100 000: sta noin puoli miljoonaa ruplaa - pienille tiloille;
 • 400 000 - 20 000 000 ruplaa - suurille tiloille.

Tärkeää: Ehdottomasti kaikki sikatalot kuuluvat tämän lain toimien piiriin, koska paisutettu lanta kuuluu luokkaan IV ja tuore - III. Ainoa poikkeus on tapaus, jossa lantaa käytetään omiin tarpeisiin talouteen, mutta samalla on tarpeen todistaa lanta maatalouden kemikaaliksi vuosittain.

Sika-tilat aiheuttavat monia ympäristöongelmia, jos puhdistustyötä ei järjestetä asianmukaisesti (esimerkiksi lannan ylikuumenemiseen ei ole varastointiin tarkoitettua varastoa tai sika puhdistetaan läpivirtauksella). Siksi maanviljelijöiden on lain mukaan oltava:

 • jätepassi;
 • kehittää erilliset standardit jätteiden muodostumiselle ja hävittämiselle;
 • tehdä sopimus erityisjärjestön kanssa tai antaa toimiluvan ja käsitellä jätettä itsenäisesti;
 • maksaa veroa talouden kielteisistä vaikutuksista ympäristöön.

Tämän lain tärkein haitta on se, että suuret ja pienet tilat tasataan. Jos suurilla sikatiloilla jätteen käsittely on vaikeaa, mutta se on mahdollista, monien tilojen osalta tämä tekijä on syynä toiminnan lopettamiseen.

Maatilojen teollistaminen

Venäjällä yli 60 prosenttia tuotetuista sianlihasta vastaa suurimpien 20 suurimman tuottajan, kaikkien muiden tilojen ja henkilökohtaisten tilojen osuus on vain 40 prosenttia. Tämä viittaa siihen, että sianlihan monopolisointi kasvaa vain vähän ja pienet viljelijät eivät kehitä sitä.

Venäjän maanviljelijöille on useita valtion tukitoimia, mutta useimmissa niistä on tarkoitus ylläpitää suuria tiloja. Tämä puolestaan ​​aiheuttaa tällaisia ​​ongelmia:

 • tuotteiden laatu heikkenee - sikoja sisältävän suuren sisällön ansiosta tartunnan riski kasvaa, joten karjaa kasvatetaan antibiooteilla ja hormoneilla;
 • tuotteiden hinta ja lopullinen hinta ovat kasvussa.

Algoritmi sikatilakannan löytämiseksi

Jotta sikatuotantoyritys voisivat tuottaa voittoa omistajalle, on tarpeen laatia liiketoimintasuunnitelma, jossa otetaan huomioon mahdolliset tulot, mutta myös riskejä, tavat saada lisää voittoa ja muut vivahteet ilmoitetaan. On myös tarpeen noudattaa erityistä algoritmia suunnittelu- ja huoltotoiminnassa.

Execution asiakirjojen

Ensinnäkin se on velvollinen toimittamaan asiakirjat Verohallinnolle rekisteröintiä varten oikeushenkilönä tai yksittäisenä yrittäjänä. On kannattavaa laatia IP ja valita yksinkertaistettu verotusjärjestelmä, sitten vero on vain 6%. Lisäksi sinun täytyy saada:

 • lupien myöntäminen valtion palotarkastajalle, työhallinnolle, terveys- ja epidemiologiselle asemalle;
 • hallinnollista asetusta maatilojen rakennustiloja koskevista hyväksyttävyydestä;
 • vuokrasopimus tai ostosopimus maatalousmaasta.

On ratkaistava oikeudelliset kysymykset ennen sikatilakentamisen rakentamista.

Tärkeää: Kaikki luvat on hankittava ennen varastojen hankintaa. Näin vältetään laittoman toiminnan sakot.

Pigsty ja sen laitteet

Kaupunkien kaupalliset siitossiot teollisessa mittakaavassa eivät ole sallittuja, joten tilan tilat olisi löydettävä kaupungin ulkopuolella. Itse huoneen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • sijaitsee kaukana vesilähteistä;
 • on tarpeeksi tilaa;
 • on varustettava.

Vaadittavista laitteista:

 1. Juomalasi - kuppi tai sovok. Juomarit asennetaan lähelle syöttölaitteita, jotta sikat voivat itsenäisesti säätää kulutetun ruoan koostumusta.

Cup Juomien siat

Sian syöttölaitteet

Ilmanvaihtojärjestelmä sikatilalla

Tärkeää: Voit ostaa käytettyjä laitteita - tämä säästää paljon rahaa.

Henkilöstön rekrytointi

Toimivaltainen ja tiukasti hoitaa tehtävänsä - on avain maatilan onnistuneeseen toimintaan. Jotta yritys voi työskennellä täydessä kapasiteetissa, sinun on palkattava:

 • Manager - hän valvoo tuotantoprosessia, raportoi ja hoitaa muun henkilökunnan;
 • kirjanpitäjä - hänellä on kaikki tilitilit;
 • eläinlääkäri - tarkastaa ja hoitaa eläimiä, valvoo niiden ravitsemusta ja kasvua, toteuttaa sairauksien esiintymisen estämisen;
 • Eläinjalostusteknologia - ottaa käyttöön uusia menetelmiä karjan kasvattamiseksi, johtaa yksilöiden valintaan ja valvonnan indikaattoreihin;
 • siankasvattaja - valvoo sikoja, ruokkii heitä ja suorittaa muita ylimääräisiä töitä, lähettää eläimiä teurastettaviksi;
 • käsityöläinen - suorittaa tehtävät.

On tärkeää palkata ammattitaitoista henkilökuntaa, joka suorittaa tiukasti tehtävänsä.

Tärkeää: Säästämiseksi yrittäjä voi itsenäisesti ottaa tietyt tehtävät - esimerkiksi pitää kirjaa kirjanpitona ja olla johtajana yhdessä henkilössä.

Eläinten ja rehujen osto

Pienen tilan avaamiseksi riittää ostaa 50 sikaa, joista suurin osa on emakoita. Eläimet olisi hankittava jalostuslaitoksilta eikä yksittäisiltä. On tarpeen selvittää, mitkä rodut kasvatetaan jalostukseen - on syytä valita mahdollisimman vastustuskykyinen sairaus ja saada nopeasti painoa.

Nuorten sikojen osto

Jotta sikat olisivat terveitä ja nopeasti lihottavia, niille on tarjottava korkealaatuinen ravitsemus:

 • tiivistetty - riisi, ohra, maissijyvät ja muut viljat;
 • mehukas - porkkanat, perunat;
 • eläinperäiset tuotteet;
 • vihreä - apila, sinimailanen, muut yrtit ja niin edelleen.

Valtion tuet

Maatalouden alalla avaavia yrittäjiä varten on olemassa tiettyjä tukia:

 • maanostos;
 • maatilojen tilojen rakentaminen ja korjaus;
 • rakennussuunnitelman kehittäminen;
 • eläinten osto;
 • laitteiden hankinta;
 • tilan avaamisesta otettujen lainojen takaisinmaksu.

Tukien määrä on erilainen alueilla, koska maksuja ei ole pelkästään liittovaltion kuin alueellisen budjetin mukaan. Saat tarkempia tietoja alueellesi maatalouden ministeriön verkkosivuilla.

Sianliha 50 eläimelle

Pienen tilan avaamiseksi sinun on järjestettävä dokumentaatio, valittava sopivat tilat ja ostettava laitteet, rehu, karja. Joten, on välttämätöntä:

 • ostaa 50 sikaa (keskimäärin 3500 ruplaa) - 175 000;
 • ostaa rehua (800 kg / henkilö) - 300 000;
 • asiakirjojen julkaiseminen - 25 000.

Paikka rakennustyömaalla:

 • vilja-ala - 300 000;
 • oljen ja heinän varastointi - 150 000;
 • varusteet - 45 000;
 • autotalli - 80 000;
 • sika - 380 000.

Tärkeää: Ostat myös traktorin ja kuorma-auton - hankintakustannukset ovat noin 400 000 ruplaa.

Niinpä sianlihan avaamista koskeva alkuperäinen investointi on 1 725525 ruplaa.

Alkuperäisten kustannusten lisäksi sinun on otettava huomioon kuukausittaiset maksut.

Pöytä. Kuukausimaksut

Siankasvatus-liiketoimintasuunnitelma: Yrityksen kannattavuus

Kasvatuslihaa kaupallisiin tarkoituksiin pidetään yhtenä maatalouden kannattavimmista alueista. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että sioilla, verrattuna muihin liharaaviin, paino nousee nopeammin. Ja jos järkevästi järjestät ruokavaliota, niin ne ovat kuuden kuukauden iässä kumpikin 100 kg, mikä on niiden toteutus. Lisäksi sikat ovat vaatimattomia, kestävät vaarallisia sairauksia ja lisääntyvät hyvin nopeasti.

Siipikarjan siat liiketoimintana

Mutta jotta menestys onnistuisi, tarvitaan jalostussikojen hyvä liiketoimintasuunnitelma.

Sisälliset siat ja siat

Sisältö vaiheittaiset ohjeet:

Liiketoiminnan merkitys

Tutustumme tärkeimpiin asioihin, joiden vuoksi sikatuotantoa pidetään erittäin lupaavana.

Pöytä. Miksi sinun täytyy kasvattaa sikoja kaupallisiin tarkoituksiin

Suuri lihatuotto

Pieni raskauskausi

Nyt tiedämme, mitä pitäisi huolehtia työn alkuvaiheessa.

Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen

Suunnitelmaa laadittaessa noudata alla olevaa esimerkkiä.

Vaihe 1. Ensimmäisessä asiakirjassa luetellaan kaikki säästöt sekä mahdolliset voitonlähteet. Määritä vain todellinen rahoitus - optimistiset toiveet eivät kuulu tähän.

Selvästi arvioida tuloja

Vaihe 2. Toisessa asiakirjaluettelossa kaikki tähän toiminta-alaan liittyvät lakisääteiset vaatimukset ja säädökset. Meidän on keskusteltava paikallisten virkamiesten kanssa tästä asiasta, mutta ongelmista ei pitäisi olla ongelmia, sillä tänään hallitus keskittyy maatilojen ja maatalouden aktiiviseen kehittämiseen yleensä.

Vaihe 3. Ilmoita erikseen kaikki paperityön vaiheet, mieluiten järjestöjen osoitteet ja tarvittavat asiakirjat. Tässä on monia vaihtoehtoja - esimerkiksi jos aiot vuokrata tonttia tai sikaa, joka on tyhjä syystä tai toisesta, ota yhteyttä piirin hallintoon.

Vaihe 4. Jos liiketoiminta alkaa pankkilainalla, kehitä erillinen projekti ja tuo se lainausosastolle. Tämä asiakirja on suositeltavaa tehdä kokenut taloustieteilijä - joten laskelmat siinä täyttävät kaikki lainanantajan vaatimukset.

Vaihe 5. Anna toisessa asiakirjassa tiedot kaikista ostettavista (laitteet, nuoret kasvut jne., Joista keskustelemme myöhemmin). Täältä sinun on tiedusteltava etukäteen paitsi alueen hinnoista, myös luotettavista toimittajista.

Kodin parantaminen tilalla

Sianlihanjalostusvaihtoehto

Kokoamalla kaikki nämä asiakirjat saat käsityksen siitä, mitä odottaa tulevaisuudessa. Jos halu harjoittaa tätä liiketoimintaa, jatka sitten käytännön toimia.

asiakirjat

Meidän pitäisi aloittaa se, että sikoja ei voi kasvattaa kaupunkia, joten vuokrasi tai ostosi tulee olla henkilökohtaisten tytäryhtiöiden luokkaa (muuten, 20 hehtaarin maa-alueen vuokraus maksaa noin 25 000 ruplaa). Jos tontille rakennetaan uusi sikatilakasvatus, saat sitten luvan asianomaisilta viranomaisilta rakennustöiden suorittamiseen ja myös hankkeen järjestämiseen.

Perusjärjestelmät sika

Kun esine otetaan käyttöön, on välttämätöntä antaa henkilökohtaisia ​​tilejä kaikentyyppisille tietoliikennepalveluille. Lisäksi ennen laitteen ensimmäistä alkamista tarkastus suoritetaan. Lopuksi eläinlääkäri tutkii eläimet säännöllisesti, joten on järkevää palkata erikoislääkäri ja pelastaa itsensä tarpeettomilta ongelmilta.

Eläinlääkintätarkastus

Jos puhumme verotuksesta, sinä, joka on sikatilakannan omistaja, on ilmoittauduttava PI-veropalveluksi. Tämän jälkeen on toimitettava aikarajoituksia (sekä neljännesvuosittain että vuosittain), jotka koskevat aiheen toimintaa. Tätä ei pääsääntöisesti ole palkattu erilliselle kirjanpitäjälle, mutta hän käyttää asiantuntijan apua säännöllisin väliajoin.

Valmisteluvaiheet IP: n avaamiseksi

IP-rekisteröintimenettely

Kiinnitä huomiota! SP toimittaa kaikki asiakirjat yksinkertaistetulla lomakkeella, ja siitä peritään veroa (vain 6%).

Sikojen kasvatuslaitosten perusvaatimukset

Sianlihan rakentaminen

Yksi näiden eläinten tärkeimmistä eduista - vaatimattomuus kasvaville olosuhteille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voit käyttää mitä tahansa tilaa, koska sianlihan on täytettävä tietyt vaatimukset.

 1. Ilman lämpötilan on oltava välillä 11-20 ° С.
 2. Windowsin pitäisi olla pakollinen ja jotkin niistä pitäisi avata.
 3. Kattokorkeuden valittuun tilaan tulisi olla vähintään 2,5 m.
 4. On toivottavaa tehdä lattian rantatien ja hieman esijännitys.
 5. Huoneen tulee olla hyvin ilmastoitu.
 6. Seinien katto on laskettava desinfiointia varten ja sen jälkeen säännöllisesti päivitettävä kalkki.

Kiinnitä huomiota! Jos rakennat sikaa tyhjästä, varmista, että lattiassa on halkeamia, joihin viemärit tyhjenevät. Tämä liittyy tiettyihin kustannuksiin, mutta sen seurauksena päällyste eristetään ja jätteen kerääntymistä voidaan välttää.

Miten lasketaan alue?

Tässä sinun on ensin päätettävä, kuinka monta sikaa kasvatetaan. Niinpä pienelle sikatilalle, joka on suunniteltu 50 eläimelle, se kestää noin 300 m².

Tällaiset tiedot auttavat laskelmissa:

 • 3-4 m 2 vaaditaan yhden lihotuspään kohdalla;
 • yhden kylvää tarvitset 5 m²: n häkän.

Sinun on myös huolehdittava nuorten pitopaikasta, eikä huoneen pitäisi olla paitsi kävelypaikkoja, vaan myös käytäviä sekä kotitalouskäyttöön tarkoitettuja tiloja.

Pigsty omalla kädelläsi. siirtokunnat

Sianlihan rakentaminen, mitat

Projekti sika. piirustus

Viestintä ja laitteet

Itse tilojen lisäksi (se voidaan vuokrata tai rakentaa tyhjästä, mutta ensimmäinen vaihtoehto on paljon halvempaa), sinun on huolehdittava kaikista tarvittavista laitteista. Kasvatettavat sikaa myydään paljon enemmän kuin koti-jalostus, koska tässä laatu ja maku ovat hyvin tärkeitä. Siksi sinun on käytettävä erikoisvarusteita, jotka parantavat sikojen elinolosuhteita, mutta myös vähentävät työvoimakustannuksia.

Sikatilojen järjestelyä varten tarvitset:

 • syöttölaitteet;

Ruokintalaitteet

Sikojen juomat

Syöttö- ja kastelujärjestelmät

Ilmanvaihto sianlihassa

Sianlihan tuuletus voi olla teollinen tai käsintehty.

Valaisimet maatiloille

Kaikkien kustannukset ovat noin 500 000 ruplaa. Lisäksi kuukausittain maksat noin 20 000 sähköstä ja vedestä.

Henkilöstökulut

Henkilökunta on toinen tärkeä asia, jonka pitäisi huolehtia etukäteen. Harkitse, mitä asiantuntijoita on löydettävä.

Pöytä. Sika maatilan henkilökunta

Liiketoimintasuunnitelma "Siitossiat"

Lisätty kirjanmerkkeihin: 0

Nykyaikaisessa Venäjällä maatalouden liiketoimintaa ei pidetä riittävänä. Tästä syystä maatilat ovat alikehittyneitä, ja tämä kapea on melko vapaasti luonut oman yrityksen.

Yksi kannattavimmista teollisuudenaloista on kotieläintuotanto ja erityisesti siankasvatus. Sikatilojen mahdollisuus määritetään ennen kaikkea korkealaatuisten lihatuotteiden kysynnän pysyvyydestä.

Toinen syy kannattavuuteen on melko yksinkertainen prosessi. Toisin sanoen, on tarpeen kasvattaa eläin, sitten toteuttaa se tuotteena. Tämän liiketoimintasuunnitelman kannattavuus "jalostussikojen" keskimäärin on 30-35 prosenttia.

Yleisiä kysymyksiä

Tilan ylläpito ja varsinkin sen löytäminen tyhjästä ei ole helppoa työvoimakustannusten ja pääomasijoitusten kannalta. Sikatilojen järjestämiseksi tarvitset ihmisarvoisen investoinnin, siankasvatuksen ja yrittäjätaitojen osaavan henkilön. Vähintään yhden luetelluista parametreista puuttuminen johtaa huomattavaan voitonjakotavoitteiden vähenemiseen.

Sinun tulisi tutkia huolellisesti kaikki siankasvatuksen toiminnot ennen kuin teet yrityksen omasta maatilastasi. Itse asiassa monet asiat voivat yhtäkkiä ilmoittautua, kun tilalla on jo järjestetty. Sika-tilan järjestämiseksi ensinnäkin sinun on valittava oikea paikka. Paras vaihtoehto olisi löytää tilalla maaseudulla. Lähellä kaupunkia - se ei ole toivottavaa. Sikatilojen järjestämistä koskevien vaatimusten luettelo:

 • vähimmäisvaatimuksen noudattaminen;
 • sijainti siirtokuntien suhteen;
 • etäisyys eri vesilähteistä;
 • maatilan pinta-ala.

Mainitut vaatimukset ovat tärkeitä. Optimaalisin ratkaisu olisi tietyn alueen hallintoa koskeva ilmoitus siitä, että hän aikoo sijoittaa tietyn pääoman avata sikatilakasvatus.

Vaaditut asiakirjat

Sikaeläintuotannon liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi sinun on keskusteltava virkamiesten kanssa. Voidaan luottaa virkamiesten sijaintiin vain siksi, että viime vuosina maatalouden kehittäminen ja maanviljelijöiden avustaminen ovat olleet maamme politiikka. Lisäksi pieni maaseudun asutuksen sikatapahtuma on erittäin sosiaalisesti tärkeä, sikatiloilla varustamossa on paljon vapaita työpaikkoja.

Emme saa unohtaa, että virkamiesten on raportoitava siitä, mitä on tapahtunut tietyllä ajanjaksolla. Tässä tapauksessa sikatilojen avaaminen voidaan sisällyttää luetteloon toimenpiteistä, joilla lisätään ihmisten elintasoa ja lisäävät investointeja alueelle. Ei voi olla absoluuttista luottamusta siankasvatilojen investointiyritysten positiiviseen lopputulokseen, mutta on todennäköistä enemmän.

Liikkeellä myönteisellä päätöksellä piirin hallinto antaa yrittäjälle kaikki tarvittavat tiedot näistä tai muista maatilan avaamismahdollisuuksista. Se voi vuokrata olemassa olevan, mutta tyhjäksi varojen puutteen, sikatilojen tai maa-alueen vuokrasopimuksen vuoksi. Tässä tapauksessa yrittäjä tarvitsee vain valitsemaan hänelle parhaiten sopivan. Lisäksi menestyksekkäiden neuvottelujen johdosta hallinto voi myöntää henkilöstöä avustamaan hankkimaan kaikki tarvittavat asiakirjat aina yrityksen rekisteröinnistä julkisten investointien vastaanottamiseen.

Lataa sianlihan liiketoimintasuunnitelma 550 ruplliin., Yhteistyökumppaneiltamme laadun takuulla.

Video: Sika kuin liike

Huone

Voit itsenäisesti löytää tai rakentaa tilan, mutta tällaisten hankkeiden kustannukset ovat yksinkertaisesti transsendentaaleja. Ilman valtion ja alueellisten siirtokuntien hallintoa on äärimmäisen vaikeaa ja uskomattoman kallista järjestää jalostussikojen tai muiden eläinten ideoita. Sianlihan järjestämisen kustannukset voivat olla 80-100 miljoonaa ruplaa.

Pig jalostus

Toinen vaihe omassa sikalaistasi avaamisessa tässä esimerkissä jalostussikojen liiketoimintasuunnitelmasta on rotujen oikea valinta. Venäjällä yleisimpiä valkoisia kylviä. Vuoden aikana tämän lajin naaras tuo noin kymmenen sikaa. Porsaan paino on jopa 120 kilogrammaa vuodessa, ja joskus vähemmän kuin normaali hoito ja ruokinta.

Tämäntyyppisen sian sopivimmat kasvatusalueet ovat Venäjän ja maan eteläosien eurooppalainen osa. Lisäksi sinun on kiinnitettävä huomiota sellaisiin rotuihin kuin siperiansiirappi tai pohjoinen. Nämä rodut kasvatettiin nimenomaan niiden jalostukseen Siperian ja Pohjan ankaria ilmasto-olosuhteita varten. Näiden lajien naaraat tuovat myös kymmenen porsaan vuosittain. Mutta useimpien kokeneiden maanviljelijöiden mukaan he tarvitsevat lisää rehua ruokkimaan niitä. Sikojen luokittelu ryhmiin:

Suurin kysyntä on liha-, liha- ja lihaspesifisillä roduilla. Tämä johtuu siitä, että liha tuo verraton suurempia tuloja kuin kinkku. Kyseisten eläinten jalostuksen pääpaino on. Voit myös ajatella ajatusta yrityksestä vietnamilaisten paskiaisten kasvattamisesta.

Lataa sianlihan liiketoimintasuunnitelma 550 ruplliin., Yhteistyökumppaneiltamme laadun takuulla. Julkisuudessa, Internetissä, se ei ole.
Liiketoimintasuunnitelman sisältö:
1. Luottamuksellisuus
2. Yhteenveto
3. Hankkeen vaiheet
4. Kohteen ominaisuudet
5. Markkinointisuunnitelma
6. Laitteiden tekniset ja taloudelliset tiedot
7. Taloussuunnitelma
8. Riskien arviointi
9. Investointien taloudellinen ja taloudellinen syy
10. Päätelmät

Yrityksen kannattavuus

Esimerkki kannattavuudesta annetaan keskikokoiselle tilalle, jossa on 15 emakkoa. Tällainen maatila maksaa keskimäärin 2,5-3 vuotta. 15 emakkoa vuodessa antaa 140-150 porsaan jälkeläistä. Porsaiden ruokinta- ja asumissääntöjen noudattaminen voivat kasvaa keskimäärin jopa 100 kilogrammaan vuodessa. Tämä on noin 50-60 kiloa puhdasta lihaa.

Sianlihan myyntihinta on keskimäärin 200 ruplaa, joten on helppo laskea, kuinka paljon voittoa sikatiloilla on. Keskimäärin tämä määrä on kaksi miljoonaa ruplaa vuodessa. Jos otat rehun kustannukset, työntekijöiden ja apurahojen maksut, kuljetuskustannukset ja luvan myöntämisen, tämä määrä on noin miljoona ruplaa vuodessa. Tällaista voittoa pidetään erittäin korkeana.

Top