logo

Pankkien, sijoittajien, omistajien ja valtion virastojen liiketoimintasuunnitelmat

Markkinointitutkimuksen tekeminen johtopäätösten tekemiseksi

Yritysten kehittämisstrategian kehittäminen, menekinedistämismenetelmien ja talousarvion määrittäminen

Kampanjoiden kehittäminen, mainosvälineiden valinta, menekinedistämisen tehokkuuden määrittäminen

Tavoitteemme on saada rahoitusta pankilta tai sijoittajilta sekä poistamaan epävarmuus ja epävarmuus liiketoiminnan suunnittelussa ja kehityksessä.

Liiketoimintasuunnitelma (24)

Etusivu> Liiketoimintasuunnitelma> Talous

1. Liiketoimintasuunnitelman rooli nykyaikaisissa olosuhteissa......................................... 5

3.3 "Tavaroiden myynti (palvelut)".......................................................... 0,11

3.4 "Kilpailu myyntimarkkinoilla"..........................................................12

Viitteet......................................................... 19

esittely

Jokainen yrittäjä, joka aloittaa toimintansa, on selkeästi edustettava tulevaisuuden tarvetta taloudellisissa, aineellisissa, työvoimavallassa ja älyllisissä voimavaroissa, lähdeaineiston saannissa sekä pystyttävä selkeästi laskea yrityksen resurssien käytön tehokkuus. Markkinataloudessa yrittäjät eivät voi saavuttaa kestävää menestystä. jos he eivät suunnitella toimintansa selkeästi ja tehokkaasti, keräävät ja keräävät jatkuvasti tietoja kohdemarkkinoiden tilasta, kilpailijoiden asemasta ja ja omia perspektiivejä ja mahdollisuuksia.

Kaikilla yrittäjyyden eri muodoilla on keskeisiä säännöksiä, joita sovelletaan lähes kaikilla kaupallisen toiminnan aloilla ja eri yhtiöissä, mutta ovat välttämättömiä, jotta ne valmistautuisivat ajoissa ja kiertääkseen mahdollisia vaikeuksia ja vaaroja ja vähentäisivät siten riskiä tavoitteiden saavuttamisessa.

Tärkeänä tehtävänä on houkutella investointeja, myös ulkomaisia, toimiviksi ja kehittäville yrityksille. Tätä varten on tarpeen perustella ja perustella sellaisten hankkeiden (ehdotusten) suunnittelu, jotka vaativat investointeja. Näihin ja muihin tarkoituksiin sovelletaan liiketoimintasuunnitelmaa.

Markkinataloudessa liiketoimintasuunnitelma on työväline, jota käytetään kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liiketoimintasuunnitelma kuvaa yrityksen toiminnan prosessia, osoittaa, miten sen johtajat aikovat saavuttaa tavoitteensa ja tavoitteensa ensisijaisesti työn kannattavuuden lisäämiseksi. Hyvin kehittynyt liiketoimintasuunnitelma auttaa yritystä kasvamaan, saamaan uusia työpaikkoja markkinoilla, joilla se toimii, tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia sen kehittämiselle.

Liiketoimintasuunnitelma on pysyvä asiakirja; sitä päivitetään järjestelmällisesti, siihen tehdään muutoksia, jotka liittyvät sekä yrityksen sisäisiin muutoksiin että markkinoihin, joilla yhtiö toimii.

1. Liiketoimintasuunnitelman rooli nykyisissä olosuhteissa

Liiketoimintasuunnitelma ei ole nykyään vain muodikas sana Venäjällä. Tämä on virallinen asiakirja, joka on yksi tärkeimmistä työkaluista rahaa varten länsimaisissa liikeyrityksissä ja jota usein kutsutaan "kauppana".

Liiketoimintasuunnitelma tuli meille 90-luvun alussa ja oli olennaisesti erilainen kuin nykyiset asiakirjat. He kohtelivat häntä hiljaa, monet aluksi eivät kiinnittäneet huomiota häneen, muut eivät kääntyneet, eivät kiinnittäneet huomiota. He noudattivat tavanomaisia ​​toteutettavuustutkimuksia. Pian kuitenkin kävi ilmi, että liiketoimintasuunnitelma, jos se otettaisiin vakavasti, vaatii tietoa kotimaisesta liiketoiminnasta, sen syvyydestä. Kaikki eivät heti alkaneet kehittää, esittää ja vaatia liiketoimintasuunnitelmaa.

Pian liiketoimintasuunnitelman tarve tuli niin ilmeiseksi, että jo vuosina 1994-1995. siitä tulee pakollinen. Monet yritykset kehittävät liiketoimintasuunnitelmia omien menetelmiensa ja suositustensa perusteella, kehittävät yksityiskohtaisia ​​luetteloita kysymyksistä, joihin tässä asiakirjassa pitäisi vastata. Kaupallisten pankkien lisäksi myös valtion organisaatioiden on esitettävä liiketoimintasuunnitelma mahdollisilta avustajiltaan. 1

Liiketoimintasuunnitelma on työväline, jota käytetään kaikilla liiketoiminta-alueilla. Hän kuvailee yrityksen toiminnan prosessia, osoittaa, kuinka johtajat aikovat saavuttaa tavoitteensa ja tavoitteensa. Hyvin kehittynyt liiketoimintasuunnitelma auttaa yritystä kasvamaan, hankkimaan uusia tehtäviä markkinoilla, joilla se toimii, laatimaan pitkän aikavälin suunnitelmia kehitykselle, käsitteelle uusien tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi ja valitsemaan järkeviä keinoja niiden toteuttamiseksi eli kuvaamaan tulevan yrityksen tärkeimmät näkökohdat riittävän täydellisyys analysoi ongelmat, joita se joutuu kohtaamaan (tai sitä ei ole suljettu pois) ja nykyaikaisimmat menetelmät määräävät tapoja ratkaista nämä ongelmat. Liiketoimintasuunnitelma on pysyvä asiakirja; se päivitetään järjestelmällisesti, siihen tehdään muutoksia, jotka liittyvät sekä yrityksen sisällä tapahtuviin muutoksiin että muutoksiin markkinoilla, joilla yritys toimii, ja koko taloudessa. Liiketoimintasuunnitelmassa yhdistyvät yrityksen sisäinen ja makrotaloudellinen analyysi erikoistuneiden tieteellisten organisaatioiden kanssa.

Liiketoimintasuunnitelma voi olla valmistaja, yrittäjä, yritys, yritysryhmä tai konsultointiorganisaatio. Jos johtajalla oli idea hallita uuden tuotteen tuotantoa, tarjota uutta palvelua tai vain uusi tapa organisoida ja hallita tuotantoa, hän ehdottaa ajatustaan ​​liiketoimintasuunnitelmasta. Jos hän aikoo toteuttaa konseptinsa itsenäisesti (itsenäisenä yrittäjänä), hän luo liiketoimintasuunnitelman. Suurten yritysten kehittämisstrategian kehittämiseksi luodaan yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma. Valmistaessasi sitä on ensin päätettävä, mihin tavoitteisiin pyritään. Tämä tavoite on tehtävä kirjallisesti. Liiketoimintasuunnitelman tavoitteet voivat olla erilaiset, esimerkiksi lainan hankkiminen tai investointien houkutteleminen olemassa olevalle yritykselle tai yrityksen suuntaan ja suuntaviivoja yritystoiminnassa jne.

Yritykset, jotka toimivat vakaassa tilanteessa ja tuottavat tuotteita melko vakaille markkinoille lisäämällä tuotantomääriä, kehittävät liiketoimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on tuotannon parantaminen ja keinot vähentää kustannuksia. Kaikki nämä yritykset tarjoavat kuitenkin jatkuvasti toimenpiteitä tuotteidensa (palveluiden) nykyaikaistamiseksi ja muodostavat ne paikallisten liiketoimintasuunnitelmien muodossa. 2 1 Yritykset, jotka tuottavat tuotteitaan jatkuvassa vaarassa ja jotka aluksi suunnittelevat järjestelmällisesti uusien tuotteiden kehittämiseen tarkoitettujen uusien tuotteiden kehittämiseen tarkoitettuja liiketoimintasuunnitelmia jne. Jos yritys, joka on hahmoteltu merkittävästi uusien tai perinteisten tuotteiden tuotannon lisäämiseksi, ei ole tarpeeksi omia tuotantokapasiteettiaan, se voi joko houkutella pääomasijoituksia uusien kapasiteettien luomiseksi tai etsimällä yhteistyökumppaneita, joiden avulla yritys voi valmistaa tiettyjä Osat, suorituskyky prosessien, se myös kehittää liiketoimintasuunnitelmaa. Toinen tapa tarjoaa pääsääntöisesti nopeutetun tehtävänratkaisun ja vaatii vähemmän rahaa. Tässä tapauksessa yritystoimintasuunnitelman laatimisvaiheessa määritellään tulevan tuotannon vaatimukset.

Liiketoimintasuunnitelmassa arvioidaan lupaavaa tilannetta sekä yrityksessä että sen ulkopuolella. On välttämätöntä, että yhtiön johto suuntautuu osakeomistuksen ehtoihin ja kumppanuuden luomiseen. Liiketoimintasuunnitelman avulla yrityksen johto päättää, mikä osa voitosta jää liiketoiminnalle kertymiseen ja joka jakautuu osinkojen muodossa osakkaiden kesken. Liiketoimintasuunnitelmaa käytetään perustelemaan toimenpiteitä yrityksen organisaation ja tuotannon rakenteen parantamiseksi ja kehittämiseksi erityisesti perustelemaan keskittämistä ja vastuuta.

Liiketoimintasuunnitelmalla pyritään aktiivisesti koordinoimaan kumppaniyritysten toimintaa, järjestämään yhteistä suunnittelua yritysten yhteistyön ja yksittäisten tai täydentävien tuotteiden valmistuksessa. Tällöin voidaan suorittaa vastaprosessi. Joko valmiin tuotteen muutos määrittelee yhteistyökumppanien kehittämisen tarpeet, jotka valmistavat osia yhteistyössä, osia, jotka ovat osa teknologista prosessia. Joko lopullisen tuotteen erillisen elementin muutoksen perusteet, jotka lisäävät resurssejaan, määrittävät tarpeen vastaavan muutoksen lopputuotteen valmistuksessa. Joka tapauksessa yhdelle prosessille osallistuvat yritykset tarjoavat pääsääntöisesti yleistä rahoitusta.

Aktiivisinta liiketoimintasuunnitelmaa käytetään etsittäessä sijoittajia, lainanantajia, sponsorointiinvestointeja jne. Liiketoimintasuunnitelma auttaa suuryrityksiä ja yrityksiä, jotka laajentavat liiketoimintaa ostamalla osuuksia olemassa olevasta yrityksestä tai organisoimalla uuden organisaation ja tuotannon rakenteen. Liiketoimintasuunnitelma tarjoaa ratkaisuja seuraaviin strategisiin ja taktisiin tehtäviin, jotka ovat yrityksen edessä riippumatta sen toiminnallisesta suuntautumisesta:

organisaation, johdon, taloudellisen ja taloudellisen arvioinnin yrityksen nykytilasta;

yksilöidä yrityksen mahdolliset liiketoimintamahdollisuudet keskittymällä vahvuuksiin eikä piiloutumaan heikosta;

tämän toiminnan investointi- ja projektitavoitteet suunnitellulle kaudelle.

Liiketoimintasuunnitelmassa annetaan objektiivinen käsitys tuotantotoiminnan kehittämisen strategiasta ja taktiikoista, tavaroiden myynnistä markkinoihin, ennustetaan hintoja, tulevia voittoja, yrityksen tärkeimpiä taloudellisia ja taloudellisia tuloksia ja samalla määritellään niin sanotut riskivyöhykkeet, ehdotetaan tapoja vähentää näitä riskejä tai ainakin niiden vaikutusta tuleviin voittoihin.

Liiketoimintasuunnitelman erityispiirre strategisena asiakirjana on tasapaino asettamalla tavoitteita ottaen huomioon yrityksen todelliset taloudelliset mahdollisuudet. Jotta liiketoimintasuunnitelma hyväksytään, sille on annettava tarvittavat varat. Tämä määrittelee suurelta osin liiketoimintasuunnitelman kehittämisessä tutkittujen hankkeiden (käsitteiden) luonteen. Hankkeen sisällyttäminen liiketoimintasuunnitelmaan on mahdollista vain, jos sen rahoituslähteet tunnistetaan.

Monet sijoittajat mieluummin yhteenveto liiketoimintasuunnitelmasta, jonka avulla he voivat nähdä hankkeen tärkeät ominaisuudet ja hyödyt. Tällaista asiakirjaa kutsutaan liiketoimintasuunnitelmaksi. Sitä käytetään neuvotteluissa potentiaalisten sijoittajien ja tulevien kumppaneiden kanssa, kutsumalla avainhenkilöitä ja allekirjoittamalla sopimuksia yrityksen henkilökunnan kanssa. Liiketoimintaehdotus ei ole yrityksen sisäinen asiakirja, vaan sitä käytetään myös sopimusten laatimisessa. Tämä asettaa tiettyjä vaatimuksia sen suunnittelulle, lomakkeelle ja rakenteelle. Liiketoimintasuunnitelma on esitettävä muodossa, jonka avulla asianomainen voi saada selkeän käsityksen tapauksen sisällöstä ja sen osallistumisen asteesta. Liiketoimintasuunnitelman jaksojen määrät ja määrät määräytyvät ominaisuuksien ja toiminta-alan mukaan.

Liiketoimintasuunnitelma 24

Tämä on uusi pilvipalvelu niille, jotka haluavat luoda itselleen erinomaisen liiketoimintasuunnitelman.

Miksi ihmiset pitävät siitä?

 • Helppoa! Ei tarvitse mitään
  erityisosaamista tai taitoja!
 • Nopeasti! Vain 10 askelta ja suunnitelma on valmis! Luet vinkit ja täytä kentät!
 • Kätevää! Kaikki tarvittavat tekniikat ja laskelmat ovat jo mukana ja toimivat!

Liikemiehet ja startit

Mahdollisuus kehittää itsenäisesti laadukas ja kaunis liiketoimintasuunnitelma, jossa otetaan huomioon kaikki tulevaisuuden vivahteet ja toimiva yritys. Aivan selaimessa.

Yliopistot ja koulut MBA

Online-palvelu, joka auttaa oppilaita luomaan liiketoimintasuunnitelmia vaiheittain. Vihjeitä kustakin kentästä. Erikoishinnat oppilaitoksille + kurssit opettajille.

Valtion organisaatiot

Valtion ohjelmien täytäntöönpano pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi liittovaltion ja aluetason tasolla. Mahdollisuus myöntää keskitetysti tukia, kerätä tietoa valtion portaalista ja paljon muuta.

Rahoituslaitokset

Kaikkien lainanottajien nykyisten hankkeiden tilan täysi hallinta. Erillinen hallintopaneeli mahdollistaa kaikkien projektien tilan ja kirjaa kaikki järjestelmän tapahtumat.

Yrityshautomot ja teknologiamerkit

Mahdollisuus tarjota pääsyä millekään omille asukkailleen, kommunikoida heidän kanssaan poistumatta järjestelmästä ja työskennellä yhdessä hankkeiden kanssa, auttaakseen rahoituksen saamiseen.

Yhteistyökumppanit ja edustajat

Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus saada vähennyksiä jokaisesta myyntitapahtumasta - riippumatta siitä, onko kyseessä Standard- tai Pro-julkinen versio, yritystoiminnan yritysversio tai erikoistunut versio palvelusta.

Miten se toimii?

Palvelu sijaitsee Internet-palvelimella, syötät sivuston, anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja jatka työskentelyäsi välittömästi. Kaikki projektit ja liiketoimintasuunnitelmat tallennetaan työpöydälle.

Miksi rekisteröityä?

Rekisteröinnin avulla voit työskennellä paitsi kokeilutilassa myös kaikissa bpe24-palvelun versioissa. Tämä tarkoittaa, että voit tallentaa projektisi ja jatkaa heidän kanssaan paluuta. Lisäksi pääset käsiksi kaikkiin toimintoihin.

Onko palvelu sopiva minulle?

Tietenkin ensinnäkin se riippuu tavoitteistasi. Jos aiot järjestää tai laajentaa olemassa olevaa yritystä, lainata tai lainaa, aloittaa uuden projektin tai vain oppia tekemään laadukkaita liiketoimintasuunnitelmia - niin tämä palvelu on sinulle!

Kuinka maksaa pääsystä?

Se on hyvin yksinkertainen. Ensin sinun on suoritettava lyhyt rekisteröintimenettely, jonka jälkeen siirryt henkilökohtaiseen tiliisi. Siellä valitset palvelun, hinnan, maksuehdot ja etene maksutavan valitsemiseen, jossa sinulle tarjotaan vähintään 50 maksutapaa.

Tarvitsenko koulutusta?

Palvelu on järjestetty vaiheittain ja siinä on yksityiskohtaiset vinkit jokaiselle vaiheelle. Yritimme tehdä BPE24: n siten, että jokainen valmisteilla oleva henkilö voisi luoda liiketoimintasuunnitelman. Kuitenkin vaikeuksien sattuessa olemme valmiita auttamaan sinua.

Kuinka monta liiketoimintasuunnitelmaa voin tehdä?

Erilaisten tariffien puitteissa voit työskennellä erilaisilla liiketoimintasuunnitelmilla. STANDARD-tariffissa - kymmenestä ja PRO-hinnasta - 20. Jokaisessa maksullisessa versiossa voit milloin tahansa viedä valmiin projektin PDF: hen tai sanaan ja aloittaa heti uuden.

Pitäisikö minun luoda liiketoimintasuunnitelma tyhjästä?

Voit luoda projektin "tyhjästä" tai käyttää jotakin valmiita malleja, joita me tarjoamme. Jopa tyhjä projekti sisältää valmiin rakenteen, kaikki tarvittavat taulukot ja lohkot, jotka täytetään automaattisesti syöttämällä numerot.

Voitteko auttaa minua liiketoimintasuunnitelmassa?

Yrityksemme on auttanut yrityksiä, yliopistoja, kaupallisia ja valtionyhtiöitä, pankkeja ja yritystukirakenteita 20 vuoden aikana. Olemme valmiita auttamaan sinua myös, keskustelemme!

Voin tehdä liiketoimintasuunnitelmia, oletko kiinnostunut?

Kyllä, meillä on ilo kommunikoida yhteistyökumppaneidemme ja yksityisten konsulttien ja asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat asiantuntijoita liiketoiminnan suunnitelmien laatimisessa. Olemme valmiita tarjoamaan sinulle erilaisia ​​yhteistyövaihtoehtoja.

Opiskelen lukiossa ja haluan oppia tekemään liiketoimintasuunnitelmia

Palvelu soveltuu hyvin liiketoimintasuunnitteluun. Meillä on erityinen BPE24-versio yliopistoille. Voit yrittää puhua opettajasi kanssa yliopiston palvelun hankkimisesta tai itse palvelun käytöstä.

Voinko saada neuvoja puhelimitse?

Kyllä tietysti. Toisin kuin monet muut yritykset, jotka kommunikoivat asiakkaidensa kanssa vain lomakkeen kautta, olemme iloisia voidessamme puhua puhelimitse tai henkilökohtaisesti ja yrittää vastata kaikkiin kysymyksiisi. Soita - 8-495-240-56-00.

Kuinka paljon BPE24 maksaa?

BPE24 jakautuu tilausperusteisesti. Siksi sen hinta riippuu hinnasta, paikkojen lukumäärästä ja maksuehdosta. Esimerkiksi yksi paikka STANDARD-hinnasta maksaa 1 500 ruplaa kuukaudessa tai 10 000 ruplaa, jos se maksetaan vuodessa.

Onko valmiin asiakirjan vienti mahdollista?

Kyllä, maksullisissa palveluversioissa voit tulostaa valmiin liiketoimintasuunnitelman tai sen yksittäiset elementit (kuten liiketoimintamalli) ja viedä sen PDF- tai WORD-muotoon. Vie Exceliin tallentamalla kaikki taulukot muotoon. XLS.

Onko sinulla uusi liikeidea? Erinomainen!

Kerää ensisijaiset markkinat, kysyntä ja kilpailutiedot

Aloita liiketoimintasuunnitelman laatiminen ideoiden arvioimiseksi.

Hinnat ja hinnat

Rekisteröinnin jälkeen pääset käyttämään DEMOa ja voit käyttää palvelua 3 päivän ajan ilmaiseksi. Tässä tapauksessa sinulla on rajoituksia hankkeiden lukumäärälle, niiden kestoa ja joitain toiminnallisia rajoituksia. Kun vaihdat mihin tahansa maksetun vaihtoehdon, sinulla on mahdollisuus tulostaa ja viedä projektiasi missä tahansa muodossa.

Oma liiketoimintasuunnitelma

Avtor24 on online-vaihto asiakkaille ja opiskelijoiden kirjoittajille. Sivustollamme voit tilata liiketoimintasuunnitelman suoraan mistä tahansa 72 000 tekijästä, maksamatta maksamatta virastoille ja muille välittäjille.

Miksi liiketoimintasuunnitelma on niin halpa?

Avtor24 on online-vaihto asiakkaille ja opiskelijoiden kirjoittajille. Sivustollamme voit tilata liiketoimintasuunnitelman ilman, että maksat yli-maksuja virastoille ja muille välittäjille.

 • Takuuaika 20 päivää
 • Tekijät vastaavat 15 minuutissa
 • Suora viestintä tekijöiden kanssa
 • Suuri valikoima esiintyjiä
 • Työskentele 2 tunnista
 • Alhainen hintatakuuma

Liiketoimintasuunnitelman hinnat ja ehdot

Yrityssuunnitelman aiheen valitseminen

Yrityssuunnitelman aiheen valitseminen

Aiheen ja sen merkityksen määrittämiseksi voit tarkastella tietokantamme esimerkkejä liiketoimintasuunnitelmista, jotka ovat saatavilla maksutta rekisteröinnin jälkeen.

Liiketoimintasuunnitelman rekisteröinti GOSTin mukaisesti

Voit tilata oikolukuja, tarkistaa ainutlaatuisuuden, tarkistaa opettajista ja asiantuntijoista tekemääsi Työntekijää 24 sekä järjestää kuulemisen tai esittää kysymyksen.

Miten suunnitella liiketoimintasuunnitelma?

Varastovalitsimella24 on laaja valikoima opettajia ja asiantuntijoita, jotka auttavat kaikkia akateemisia kysymyksiä - kuulemisesta ja työn loppuun saattamisesta. Voit tehdä tilauksen heti rekisteröinnin jälkeen, ei ole rajoituksia - sinulla on pääsy kaikkiin vaihtoehtojen vaihtoon. Voit valita kirjoittajan itse tai tehdä tilauksen ja odottaa asiantuntijoita vastaamaan itseään.

Luomalla tilauksen voit liittää tiedostoja, jotka auttavat asiantuntijaa paremmin ymmärtämään, miten työsi pitäisi tehdä. Tekijä24 takaa parhaan hinnan ja suojaa etusi, maksu tekijälle tapahtuu vasta, kun olet hyväksynyt liiketoimintasuunnitelman. Arvioinnit ja arvostelut auttavat sinua tekemään oikean taiteilijan valinnan, ja tekninen tuki ratkaisee kaikki palvelun työhön liittyvät ongelmat.

Rekisteröidy ja aloitta työskennellä suurimman koulutuspalvelun kanssa saat asiantuntevaa apua opetustyön toteutuksessa!

Muihin aiheisiin liittyvät liiketoimintasuunnitelmat

 • Autor24> Mukautettu liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma oppimistehtävänä

Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen liittyvät tehtävät on välttämättä sisällytetty yleisten ja teollisten talouksien, markkinoinnin ja strategisen johtamisen alan tulevien asiantuntijoiden ja kandidaattien opetussuunnitelmiin. Liiketoiminnan suunnitteluprosessi on välttämätön osa yrittäjyyttä, sillä ilman suunnitelmaa unelma säilyy niin.

Tällä alalla on jo olemassa monia metodisia ohjeita ja oppikirjoja, joita julkaistaan ​​jatkuvasti, mutta liiketoimintasuunnitelman laatiminen on edelleen vaikeimpia paitsi opiskelijoille myös yrittäjille. Vaikeudet liittyvät tarpeeseen syventävän tietämyksen erittäin erikoistuneesta aiheesta, tarve ottaa huomioon olemassa olevat tekijät ja kyky ennakoida markkinasuuntauksia.

Miten tehdä liiketoimintasuunnitelma itse?

Ensinnäkin työssä on oltava tasavertaiset, koska yrittäjäliiketoiminnassa hyvä liiketoimintasuunnitelma on tilaisuus houkutella investointeja, mikä käynnistää koko hankkeen. Toimialat ovat erilaisia, mutta tällaisten asiakirjojen rakenne on yleinen:

 • Yhteenveto ja yleiset säännökset. Tässä esitellään ensin lyhyesti ja yksityiskohtaisesti liikeidean ydin, sen toteutuksen toteutettavuus ja mahdollinen kannattavuus arvioidaan, vivahteet paljastuvat.
 • Suunnittelu perustuu relevantin markkinasegmentin analyysiin. Tällöin markkinoille saattamista koskeva järjestelmä laaditaan vaiheittain, hinnoittelu-, markkinointi- ja mainostastrategiat ovat perusteltuja. Itse asiassa tämä on tärkein osa liiketoimintasuunnitelmaa, jossa on laskelmia, ja juuri se on juuri hankala.
 • Kustannukset ja kulut. Luku kohdistuu raha-, työ- ja hallintoresurssien arviointiin, joita tarvitaan idean toteuttamiseksi.
 • Rahoitussuunnitelma. Osio valmistellaan liiketoimintasuunnitelman aikaisemmista osista koostuvien tietojen perusteella ja esitetään tiedot suunnitelluista kuluista, tuloista, mahdollisista tuloista sekä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen edellyttää täydellistä ymmärrystä tuotteiden vahvuuksista ja heikkouksista, mahdollisuuksien ja uhkien objektiivisesta tarkastelusta. Kustannukset, tulevan henkilöstön ammattitaito, kauppa, tuotanto ja varastointi, sosioekonominen tilanne alueella olisi otettava huomioon.

Moninaiset tekijät ovat niin suuria, että joskus on paljon helpompaa tilata liiketoimintasuunnitelma kuin valmistautua itse. Erityisesti tämä suositus koskee opiskelijoita, joilla on tämän tehtävän lisäksi myös huomattava määrä muita ongelmia.

Exchange "Author 24" - luotettava avustaja koulutusongelmien ratkaisemisessa

Resurssimme on ollut pitkään yhteistyössä pätevien taloustieteilijöiden kanssa ja tarjoaa tukea kaikentasoisten opiskelijatoimeksiantojen toteuttamisessa. Yksittäisessä muodossa työskentelemme kirjoittajat ovat valmiita kirjoittamaan liiketoimintasuunnitelmia tilauksesta kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Tulosten laatu on osoitettu numeroilla: työn keskimääräinen pistemäärä on 4.9, ja monet kiitolliset arvioinnit osoittavat, että yhteistyömme on helppoa työntekijöidemme kanssa. Merkittävä etu liiketoimintasuunnitelmasta tilaukseen on materiaalin valmistelun nopea nopeus, sen täydelliset yksityiskohdat sekä neuvonantaja sekä kirjailija että hallinto.

"Author24": n hinnoittelupolitiikka on uskollinen asiakkaille: liiketoimintasuunnitelmien ja muiden tehtävien kustannukset määräytyvät opiskelijoiden taloudellisten mahdollisuuksien perusteella. Itse asiassa työ tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen on halutun kohteen valinta, tehtävän muotoilu ja lainausten osoittaminen. Toinen on kokoelma palautetta tekijöistä. Vaikka tarvitset yksityiskohtaisen liiketoimintasuunnitelman, ensimmäiset hakemukset näkyvät enintään 10 minuutin kuluttua julkaisemisesta. Kolmas on tietyn taiteilijan valinta ja keskustelu tilauksen yksityiskohdista erityisellä chat-lomakkeella. Tässä on syytä ohjata ei ainoastaan ​​liiketoimintasuunnitelman kustannukset vaan myös tekijän arvosana.

Jos suunnittelu on ratkaiseva hetki liikemiehelle, niin opiskelijalle tällainen tehtävä usein tulee ajanhukkaan. Älä kiduteta itseäsi, koska voit tilata liiketoimintasuunnitelman halvalla.

BPE24

BPE24 Yleiskatsaus

BPE24 on pilvipohjainen työkalu liiketoimintasuunnitelmien luomiseen. Sovellus ei vaadi asennusta tietokoneeseen, ja se on täysin saatavilla selaimesta. Sen avulla voit luoda strategisen suunnitelman käynnistämisen tai yrityksen kehittämiseksi ottaen huomioon kaikki tarvittavat tekijät.

Ohjelma on hyödyllinen liikemiehille ja aloittelijoille, yliopisto-opiskelijoille ja MBA: eille, valtion organisaatioille, rahoituslaitoksille, yrityshautomoille ja teknologiakeskuksille. Avustuksellaan tukevat yrittäjät voivat laatia liiketoimintasuunnitelmansa ja sijoittajat ja aggregoijat voivat seurata projektien työtä, tehdä muutoksia ja arvioida sitä. Yksilöt voivat maksaa pääsyn kuukausittain ja oikeushenkilöitä - vain kerran vuodessa.

BPE24 tarjoaa vaiheittaiset vaiheet liiketoimintasuunnitelman täyttämiseksi, jossa käyttäjän on syötettävä olemassa olevat tiedot projektiin ja ohjelma laskee automaattisesti indikaattorit. Sovellusasetusten avulla voit luoda kopioita projekteista, verrata niitä toisiinsa ja palauttaa poistetut kohteet tariffisuunnitelman mukaisessa ajassa. Järjestelmä tarjoaa kirjaston valmiita malleja. Lopullinen liiketoimintasuunnitelma voidaan lähettää tai viedä.PDF-,.DOC- ja.XLS-muotoihin.

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Työkalu liiketoimintasuunnitelmien luomiseen
 • Verotus ja inflaatio
 • Useita liiketoimintamalleja
 • 70% alennus opiskelijoille

BPE24-kuvakaappauksia

BPE24 Hinnat

Vapaa hinta nro

Trial-aika 3 päivää

Hinta 3 000 hieroa kuukaudessa

henkilöille kuukaudessa, oikeushenkilöille - kuukaudessa, kun maksat vuodessa.10 hanketta enintään 50 tuotetta, enintään 50 kustannusta, enintään 50 kustannuserää, enintään 120 kuukautta hankkeen kestoa, 3 liiketoimintamallia, tuotantoa, palvelujen myyntiä, investointeja kustannukset, UTII, lisäverot, omat varat, lainat, avustukset, korkotuet, taloudelliset indikaattorit, paritarkkuusanalyysi, riskinarviointi, projektin vertailu, painaminen, vienti, huolinta, kloonaus ja hankkeiden säilytys korissa - 24 tuntia.

Hinta jopa 12 000 hieroa kuukaudessa

henkilöille kuukaudessa, oikeushenkilöille - kuukaudessa, kun he maksavat vuodessa. 25 hanketta enintään 100 tuotteeseen, enintään 100 kustannusta, enintään 100 kustannuserää, enintään 120 kk hankkeen kesto, 10 liiketoimintamallia, tuotanto, palvelujen myynti, investointikustannukset, UTII, tavanomainen UTII, ei-standardi alv, lisävero, omat varat, leasing, hyvitykset, tukipalkkiot, korkotukipalkkiot, osakepääoma, taloudelliset indikaattorit, tasapoikkeamien analyysi, riskien arviointi, hankkeiden vertailu, käynnistysvaihe, painaminen, vienti, huolinta, kloonaus, 24 tuntia

BPE24

Cloud-palvelu vaiheittaisen liiketoiminnan suunnitelman luomiseen tyhjästä.

Samanlainen kuin BPE24

BPE24 Kuvaus

BPE24 (Business Plan Expert) on online-palvelu, jonka avulla voit tehdä itsenäisesti tarvittavat taloudelliset laskelmat ja luoda valmiin liiketoimintasuunnitelman ilman asiantuntijaa. Käytetään pitkäaikaisten investointien antamiseen pienille ja keskisuurille yrityksille.

 • 10 peräkkäistä toimenpidettä, jotka tarvitaan liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen ja ymmärrettäväksi myös ei-asiantuntijoille
 • Esimerkkejä ja malleja liiketoimintasuunnitelmista
 • Taloudelliset raportit ennusteineen ja tulosindikaattoreineen pankkien ja sijoittajien kanssa ymmärrettävässä muodossa
 • PSU: n rakenne, mukaan lukien kaikki tarvittavat osat, esimerkit ja vinkit sen kirjoittamiseksi
 • Hankkeen kustannusten ja omien varojen, lainojen ja tukien tarve
 • Hankkeen riskianalyysi, sen herkkyys keskeisten muuttujien muutoksille (tuotteiden hinnat, suorat kustannukset, myyntimäärä ja diskonttokorko)
 • Laadukkaiden asiakirjojen kehittäminen, niiden varastointi jne.

Liiketoimintasuunnitelma 24

pitoisuus

2 Yritys ja teollisuus, johon se osallistuu 5

4 Markkinointi ja markkinointi 6

5 Markkinointistrategia 7

6Teknologiamenettely 10

7 Organisaatiosuunnitelma 13

8 Rahoitussuunnitelma 16

9 Riskisuunnitelma 18

Viitteet 20

Ote tekstistä

Markkinataloudessa yrittäjät eivät pysty saavuttamaan vakaa menestys, jos he eivät selkeästi ja tehokkaasti suunnittele toimintaansa, keräävät ja keräävät jatkuvasti tietoja kohdemarkkinoiden tilasta, kilpailijoiden asemasta heille ja omia näkymiä ja mahdollisuuksia. Kaikella yrittäjyyden eri muodoilla on keskeisiä säännöksiä, joita sovelletaan lähes kaikilla kaupallisen toiminnan aloilla eri yrityksille. Tarvittavat valmisteluun ajoissa ja mahdollisten vaikeuksien ja vaarojen välttämiseksi, mikä vähentää riskiä tavoitteiden saavuttamisessa.

Viitteet

Luettelo käytetystä kirjallisuudesta

1. Vlasov VM Yrittäjyyden perusteet. - M.: Rahoitus ja tilastot, 2005

2. Golubkov, EP: n markkinoinnin perusteet. - M.: Finpress, 1999

3. Goremykin V. А., Bogomolov A. Yu Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu. - M.: Infra-M, 2001

4. Dihtl E., Horshin H. Käytännön markkinointi. - M.: Korkeakoulu, 1999

5. Evdokimov F.I., Gavva V.M. Markkinoinnin aakkoset. - Stalker ICF, 2001

6. Kotler F. Markkinoinnin perusteet. - M.: Progress, 1998

7. Kupriyanova T., Rastimishin V. Miten järjestelmällistää yrityksen myyntitoimintaa. / Konsulttijohtaja. - 2003.- № 1 s. 19-29

8. Kupriyanova T., Rastimishin V. Miten järjestelmällistää yrityksen myyntitoimintaa. / Konsulttijohtaja.- 2003.- № 2 p. 12-14

9. Lambin J. G. Strateginen markkinointi. - Pietari: tiede, 2004

10. V. Popov, liiketoiminnan suunnittelu. - M: Rahoitus ja tilastot, 2001

11. Chernyak V.Z. Liiketoiminnan suunnittelu. - Moskova: Unity, 2000 - 145 s.

Liiketoimintasuunnitelma 24

tiedotus

 • 8-800-333-45-24 Näytä puhelimessa ilmainen puhelinpalvelu - ma-pe 9: 00-18: 00
 • +7 (812) 640-98-23
 • Maksu pankin kautta

Arviot

Onko tämä yrityksesi? Rekisteröi ilmainen yritystili ja vastaa yritysneuvotteluihin

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Työntekijän Kuzmich Darya (joka on suoraan tämän sharagan johtaja, kunnes ennakkomaksu on suloisin tyttö, kun ennakkomaksu on huono markkinoilta), epäonnistunut liiketoimintasuunnitelma ajoissa, viivästynyt liiketoimintasuunnitelma KUUKAUDELLE. LOPULLISEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Ennakkomaksun jälkeen olet asiakas.

Työntekijän Kuzmich Darya (joka on suoraan tämän sharagan johtaja, kunnes ennakkomaksu on suloisin tyttö, kun ennakkomaksu on huono markkinoilta), epäonnistunut liiketoimintasuunnitelma ajoissa, viivästynyt liiketoimintasuunnitelma KUUKAUDELLE. LOPULLISEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Ennakkomaksun jälkeen sinä asiakasorganisaatioksi ei ole olemassa. Suosittelen älä ota yhteyttä tähän vilpilliseen organisaatioon.

Konsultointiyritys Business Plan 24

Joka päivä on kaikenlaisia ​​innovaatioita johtamisen aloilla. Konsultointiyrityksen Business Plan 24 -organisaatioiden tehtävänä on osallistua asiakkaan luomien vaikeiden tilanteiden ratkaisemiseen. Miten tämä on menossa? Ensinnäkin analyysi, täydellisen tiedon ja teknologian tarjoaminen sekä dokumentaarinen tuki asialle. Konsultointiliiketoiminnan erikoistuminen Business Plan 24 - rahoitusneuvonta.

Yritys sijaitsee osoitteessa: Venäjä, Pietari, Bolshoy Prospect PS, 32, lähin metroasema on Chkalovskaya. Arvostelualan konsulttiyritys Zoonissa - 1. Tuntia: ma-pe: 09:00 - 18:00. Puhelin: 78003334524.

Artikkelit

Liiketoimintasuunnitelman kehittämiskustannukset

 • 15. joulukuuta 2016
 • Kirjoittaja: EKTs "Invest Project"

Asiantuntijakeskuksen "Invest Project" on kehittänyt ammattimaisesti liiketoimintasuunnitelmia eri investointihankkeille vuodesta 2006 lähtien. Tänä aikana olemme onnistuneesti kehittäneet ja auttaneet toteuttamaan monia liikeideoita ja -suunnitelmia sekä analysoimaan säännöllisesti markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelmia.

Liiketoimintasuunnitelman kehittämiskustannusten arvioidaan yleensä olevan 3-5% suunnittelutyön kustannuksista. Suunnittelutyön kustannukset puolestaan ​​ovat 3-5% hankkeen kustannuksista. Näin ollen liiketoimintasuunnitelman kustannukset arvioidaan noin 0,25 prosenttiin hankekustannuksista, mutta kaupallinen ehdotus voidaan muotoilla vasta sen jälkeen kun asiantuntija on neuvotellut.

Liiketoimintasuunnitelma on monimutkainen palvelu. Ja ymmärrämme epäilyksemme. Siksi tarjoamme vähintään kolme hintaluokkaa, jotta voit valita palveluiden valikoiman ja budjetin kehityksen syvyyden.

Kehitysehdot

liiketoiminnan suunnitelma

"Pankille"

hakea rahoitusta

"Consulting"

yksityiskohtaisen tutkimuksen investointihankkeesta

"Ulkoistaminen"

asiantuntijan vuokraus 1-6 kuukautta

sisältyvät hintaan

sisältyvät hintaan

Liiketoimintasuunnitelman suojaaminen pankilta / sijoittajalta

UNIDOn standardien mukaan

UNIDOn standardien mukaan

ammatillinen, UNIDOn standardien mukaan, yksilöllinen

Suurin investointi

jopa 100 miljardia ruplaa.

Toimitetaan liiketoimintasuunnitelman väritulostusversio

sisältyvät hintaan

sisältyvät hintaan

Taloudellisten ja taloudellisten laskelmien ohjelma

50 - 111 tuhatta ruplaa.

95 - 199 tuhatta ruplaa.

149 - 350 tuhatta ruplaa.

ECC "Invest Project" tarjoaa palveluja liiketoimintasuunnitelmien kehittämiseen mistä tahansa toimialasta ja liiketoiminnan laajuudesta.

Erikseen varatut valmiit liiketoimintasuunnitelmat, joiden kustannukset ovat 24 - 60 tuhatta ruplaa. ja se riippuu aiheesta ja syvyydestä.

Prototyyppien kehittämisen liiketoimintasuunnitelman, kannattavuustutkimuksen yksittäisille kehittäjille voi olla pienempi, ja suuryritykset, konsultointi (PwC, KPMG, BCG, McKensey) kustannukset liiketoimintasuunnitelma alkaa 100000. Euroa.

Jotta voit tilata ammattimaisen liiketoimintasuunnitelman, käytä palautelomaketta. Asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä lähitulevaisuudessa ja määrittelevät edellytykset liiketoimintasuunnitelman kehittämiselle.

ECC "Invest Project" on vuodesta 2006 menestyksekkäästi kehittänyt yli 650 liiketoimintasuunnitelmaa, joiden arvo on yli 1000 miljardia ruplaa. esimerkiksi seuraaville teollisuudenaloille:

 • FMCG
 • Kauneus ja terveys
 • lääketiede
 • muodostus
 • ateriapalvelu
 • polygraphy
 • Tuotanto, teollisuus
 • Viihde, vapaa-aika
 • Media, mainonta
 • maatalous
 • Rakentaminen, kiinteistö
 • Palveluala
 • Raaka-aineet, pakkaus
 • Polttoaine ja energia monimutkainen
 • kauppa
 • Liikenne, logistiikka
 • matkailu
 • Rahoitus, vakuutus
 • Tietotekniikka ja televiestintä
 • Vienti- ja tuontitoimet
 • muilla aloilla

Suosittelemme, että lataat esimerkkejä valmiista liiketoimintasuunnitelmista saadaksesi täydellisen kuvan palveluistamme.

Yhteistyön edut EKTS: n "Investointiprojektin" kanssa

Usein kolmansien osapuolten liiketoimintasuunnitelmat ovat jakautuneita viitetiedostoja, jotka on kerätty jonnekin ja jotka on annettu vähäisellä käsittelyllä. Tämä on pääsääntöisesti vain muodollinen syy ilmoittaa liiketoimintasuunnitelman olemassaolosta pankille tai sijoittajalle. Tällaisten laskelmien tulokset edellyttävät aina tarkistusta ja aina virheitä.

Liiketoimintasuunnitelmia kehittämä Forensic Science Center "Invest-Project", otettava huomioon kansainväliset suositukset, UNIDO ja vaatimukset pankkien, mutta antaa paljon enemmän hyödyllistä tietoa, joten pankit ovat peräisin ensimmäinen esitys muutoksitta tai lievässä päivityksiä. Tästä johtuen asiakkaamme voivat aina luottaa sijoittajien ja pankkiirien myönteiseen päätökseen ja sen seurauksena hankkeen onnistuneeseen toteuttamiseen.

Oman yrityksen luominen ilman harkittua liiketoiminnan kehittämissuunnitelmaa muistuttaa vaeltavaa pimeässä. Vaikka liiketoimintasuunnitelman ammatillinen kehittäminen on johtava tähti, jonka valaistus mahdollistaa oikean tien oikean valitsemisen. Jos siirrymme käytännöllisempään kieleen, meidän on korostettava ammattitaitoisen liiketoimintasuunnitelman seuraavia etuja:

 • kyky saavuttaa suuremmat voitot yhtä tai pienillä sijoituksilla;
 • oikeudellisten ongelmien vähimmäismäärä liikeidean järjestämisessä ja toteuttamisessa;
 • takaavat myönteisen päätöksen rahoituksen tarjoamisesta.

Suunnittele luoda yritys? Etkö osaa luoda liiketoimintasuunnitelmaa? Erityisesti teille olemme keränneet mielenkiintoisimmista materiaaleistamme ilmaiseksi:

Muista: liiketoimintasuunnitelma on kehitettävä aina, kun uusi projekti toteutetaan. Korkealaatuisen liiketoimintasuunnitelman kehittämiskustannukset ovat investointeja yrityksen menestykseen. Samaan aikaan liiketoimintasuunnitelman hinta on aina verrattain pienempi kuin syntyvän taloudellisen vaikutuksen summa.

Samaan aikaan riittämättömästi laadukas liiketoimintasuunnitelma voi olla syynä poissaoloon yritykseltäsi lainanantajilta ja lainanantajilta. Siksi investointihankkeen missään vaiheessa on suositeltavaa suunnitella liiketoimintasuunnitelman kehittäminen ECC: ssä "Invest-Project".

Kirjoita tai soita: +7 (495) 760-96-92, ja asiantuntijamme saat kattavaa tietoa kehittämiseen projektin liiketoimintasuunnitelma sekä järjestää lyhyt muotoilla tarjous sinulle.

Top